of 3 /3
Specii de nevertebrate periclitate în Parcul Natural Munții Apuseni Autor : Iulia Secară, Camelia Bob, Roxana Boyte Coordonator ştiinţific : Mignon Sandor Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Str. Mănăştur, Nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România; [email protected] Biodiversitatea sau diversitatea biologica semnifică diversitatea vie ții de pe pământ. Deteriorarea și pierderea biodiversității reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa mediului la scară mondială, alături de schimbările climatice, punând în pericol existența și dezvoltarea societății umane. ホn zonele vizate este necesară stabilirea unor programe speciale de dezvoltare a comunităților locale prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a patrimoniului natural- folosirea celor mai bune practici în agricultură și silvicultură, a celor mai noi tehnologii cu impact redus asupra mediului, dezvoltarea sectorului de turism ecologic și promovarea practicilor și activităților tradiționale de utilizare și valorificare a resurselor naturale prin stabilirea unor mecanisme financiare adecvate susținerii unor astfel de activități. Fauna Parcului Natural Munții Apuseni este deosebit de diversă, în directă legătură cu variațiile vegetației, reliefului și condițiilor specifice întâlnite aici. Pe teritoriul sitului au fost colectate și descrise peste 1200 de specii de nevertebrate. Unele dintre acestea sunt noi pentru știință, iar altele au fost declarate endemice pentru Munții Apuseni. Au fost identificate peste 715 specii de fluturi, 73 specii de cosați și lăcuste, peste 250 de specii de gândaci și 63 de specii de insecte care au stadii acvatice. ホn sitului Natura 2000 Parcul Natural Munţii Apuseni au fost descrise 11 specii de nevertebrate a căror conservare necesită acţiuni speciale de management. Starea populaţiilor acestor specii, răspândirea lor, preferinţele lor ecologice sunt descrise şi prezentate în lucrarea noastră. Cuvinte cheie: biodiversitate, plan de management, specii periclitate, Natura 2000 Bibliografie: 1.Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, Ed. Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă , București, 2013 2. Aurel Maxim și colab.- Agrobiodiversitate și bioconservare, Ed.Risoprint, Cluj- Napoca, 2010

Specii de nevertebrate periclitate în Parcul Natural Mun

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Specii de nevertebrate periclitate în Parcul Natural Mun

Autor : Iulia Secar, Camelia Bob, Roxana Boyte
Coordonator tiinific : Mignon Sandor
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar, Str. Mntur, Nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România; [email protected]
Biodiversitatea sau diversitatea biologica semnific diversitatea vieii de pe pmânt. Deteriorarea i pierderea biodiversitii reprezint cea mai grav ameninare la adresa mediului la scar mondial, alturi de schimbrile climatice, punând în pericol existena i dezvoltarea societii umane.
În zonele vizate este necesar stabilirea unor programe speciale de dezvoltare a comunitilor locale prin punerea în valoare i utilizarea durabil a patrimoniului natural- folosirea celor mai bune practici în agricultur i silvicultur, a celor mai noi tehnologii cu impact redus asupra mediului, dezvoltarea sectorului de turism ecologic i promovarea practicilor i activitilor tradiionale de utilizare i valorificare a resurselor naturale prin stabilirea unor mecanisme financiare adecvate susinerii unor astfel de activiti.
Fauna Parcului Natural Munii Apuseni este deosebit de divers, în direct legtur cu variaiile vegetaiei, reliefului i condiiilor specifice întâlnite aici. Pe teritoriul sitului au fost colectate i descrise peste 1200 de specii de nevertebrate. Unele dintre acestea sunt noi pentru tiin, iar altele au fost declarate endemice pentru Munii Apuseni. Au fost identificate peste 715 specii de fluturi, 73 specii de cosai i lcuste, peste 250 de specii de gândaci i 63 de specii de insecte care au stadii acvatice. În sitului Natura 2000 Parcul Natural Munii Apuseni au fost descrise 11 specii de nevertebrate a cror conservare necesit aciuni speciale de management. Starea populaiilor acestor specii, rspândirea lor, preferinele lor ecologice sunt descrise i prezentate în lucrarea noastr.
Cuvinte cheie: biodiversitate, plan de management, specii periclitate, Natura 2000
Bibliografie:
1.Catalogul habitatelor, speciilor i siturilor Natura 2000 în România, Ed. Fundaia Centrul Naional pentru Dezvoltare Durabil , Bucureti, 2013
2. Aurel Maxim i colab.- Agrobiodiversitate i bioconservare, Ed.Risoprint, Cluj- Napoca, 2010
Endangered invertebrate species in the Apuseni Natural Park
Authors: Iulia Secar, Camelia Bob, Roxana Boyte
Scientific Coordinator: Mignon Sandor
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 3-5 Manastur St., 400372, Cluj-Napoca, Romania; [email protected] ;
Biodiversity or biological diversity means the diversity of life on earth. Damage and loss of biodiversity is the most serious threat to the global environment , with climate changes, threatening the existence and development of human society.
Inside the targeted areas is necessary to establish special programs for local community development through enhancement and sustainable use of natural enheritage - using best practices in agriculture and forestry , to the latest technologies with reduced environmental impact , developing the tourism sector and promoting environmental practices and traditions of the use and value of natural resources by establishing appropriate financial mechanisms to support such activities.
Apuseni Natural Park fauna is very diverse , in connection with changes in vegetation, topography and specific conditions found here . Across the site have been collected and described over 1,200 species of invertebrates. Some of these are new to science , while others have been declared endemic to the Apuseni Mountains. There have been identified over 715 species of butterflies , 73 species of grasshoppers, sewer and over 250 species of beetles and 63 species of insects that have aquatic stages . In Natura 2000, the site Natural Park Apuseni Mountains are described 11 species of invertebrates whose preservation requires special management actions . Status of these species , their distribution , their ecological preferences are described and presented in our paper .
Keywords: biodiversity management plan , endangered species , Natura 2000
References:
1.Catalogul habitatelor, speciilor i siturilor Natura 2000 în România, Ed. Fundaia Centrul Naional pentru Dezvoltare Durabil , Bucureti, 2013
2. Aurel Maxim i colab.- Agrobiodiversitate i bioconservare, Ed.Risoprint, Cluj- Napoca, 2010
Iulia Secara-Specii de nevertebrate periclitate în Parcul Natural Mun?ii Apuseni.pdf
Iulia Secara-Endangered invertebrate species in the Apuseni Natural Park.pdf