of 16 /16
Auxiliar didactic propus de : Profesor drd. Valentina Stupineanu Şcoala nr. 12 Tulcea

RELAŢII DINTRE SPECII

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RELAŢII DINTRE SPECII. Auxiliar didactic propus de : Profesor drd. Valentina Stupineanu Şcoala nr. 12 Tulcea. RELAŢII PROBIOTICE. Constau în stimularea activităţii unei specii prin activitatea altei specii. Clasificare - PowerPoint PPT Presentation

Text of RELAŢII DINTRE SPECII

Page 1: RELAŢII DINTRE SPECII

Auxiliar didactic propus de :

Profesor drd. Valentina Stupineanu

Şcoala nr. 12 Tulcea

Page 2: RELAŢII DINTRE SPECII

Constau în stimularea activităţii unei specii prin activitatea altei

specii.

ClasificareClasificare

1. Relaţii probiotice unilaterale – o singură specie acţionează ca stimulator, cealaltă rămâne neutră sau acţionează antibiotic.

2. Relaţii probiotice bilaterale – ambele specii se stimulează reciproc.

Page 3: RELAŢII DINTRE SPECII

Este o formă de convieţuire cvasipermanentă între două

organisme din specii diferite, dintre care unul este stimulat prin activitatea celuilalt, fără ca acesta

să aibă avantaje sau pierderi.

Partenerul stimulat consumă resturile alimentare ale celuilalt.

Ex. Relaţia dintre o pasăre oaspete de vară în pădurile de răşinoase, forfecuţa şi veveriţă

Page 4: RELAŢII DINTRE SPECII

Pasărea forfecuţă taie conurile de brad şi pin, cu care se hrăneşte.

Unele conuri cad pe sol, de unde le culege veveriţa.

Ex. Comensalism unilateral : Relaţia dintre o pasăre oaspete de vară în pădurile de răşinoase, forfecuţa şi veveriţă

Page 5: RELAŢII DINTRE SPECII

Pasărea Pluvianus aegypticus se aşează pe capul crocodilului de Nil, pătrunzând

chiar în gura acestuia şi ciugulind resturile de mâncare dintre dinţii

acestuia.

Page 6: RELAŢII DINTRE SPECII

Tip de relaţie probiotică unilaterală în care un organism dintr-o specie

utilizează un organism din altă specie ca mijloc de transport la mari depărtări.

Forezie este şi asocierea unor microorganisme şi

plante cu păsările.

Exemple.

Sporii de ciuperci, bacteriile, protozoarele, seminţele de plante

superioare se prind de picioarele şi penajul păsărilor.

În acest fel anumite specii îşi lărgesc arealul de răspândire.

Page 7: RELAŢII DINTRE SPECII

Peştele Remora remora are o placă adezivă pe suprafaţa capului, cu care

se prinde de corpul rechinilor şi caşaloţilor.

Peştele Remora remora

Placa adezivă

Page 8: RELAŢII DINTRE SPECII

Formă de convieţuire permanentă, bilaterală dintre două organisme din specii diferite, în avantajul ambelor.

Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre anumite specii de ciuperci şi alge.

Ciuperca furnizează algei apa şi sărurile minerale; alga furnizează ciupercii oxigenul şi substanţele organice,

produse prin fotosinteză.

Ex. Lichenii

Page 9: RELAŢII DINTRE SPECII

Constau în inhibarea activităţii unei specii prin activitatea altei

specii.

Clasificare :1.Relaţii antibiotice unilaterale – o singură specie acţionează inhibitor, cealaltă fiind neutră sau probiotică;2. Relaţii antibiotice bilaterale – în acest tip sunt cuprinse concurenţa şi parazitismul.

Page 10: RELAŢII DINTRE SPECII

Relaţie interspecifică antagonistă în care două

specii ,,luptă’’ pentru aceleaşi resurse din

mediu.Rezultatul concurenţei este determinat de

mai mulţi factori :

-reacţia speciilor faţă de condiţiile de mediu;

- rolul selecţiei naturale în favorizarea speciilor cu o capacitate mai ridicată de concurenţă;

- în cazul plantelor şi microorganismelor, producţia de metaboliţi secundari eliminaţi în sol, apă sau aer,avantajează concurenţa.

Page 11: RELAŢII DINTRE SPECII

Stăncuţa şi guguştiucul, păsări ataşate aşezărilor omeneşti, concurează între ele

pentru deşeurile alimentare din gospodării.

StăncuţaStăncuţa

GuguştiuculGuguştiucul

Page 12: RELAŢII DINTRE SPECII

Reacţia speciilor faţă de condiţiile de mediu

Gândacul Gândacul

Tribolium confusumTribolium confusum

GândaculGândacul

Tribolim castaneumTribolim castaneum

Cele două specii de gândaci de făină sunt concurente între ele, manifestând o sensibilitate

diferită faţă de variaţiile de temperatură şi umiditate.În funcţie de aceşti factori,

supravieţuieşte când o specie, când alta.

Page 13: RELAŢII DINTRE SPECII

Iepurele de câmpIepurele de câmp

Iepurele de vizuinăIepurele de vizuină

Ambele specii luptă pentru ocuparea de adăposturi- gropi, mărăciniş.Iepurele de câmp

poate ataca iepurele de vizuină, izgonindu-l prin lovituri cu ghearele.

Page 14: RELAŢII DINTRE SPECII

Sunt relaţii interspecifice de tip pradă-prădător, în care o populaţie dintr-o

specie, numită pradă, este vânată, capturată şi consumată de o populaţie

din altă specie, numită prădător.

Caracterul antibiotic este unilateral, deoarece prada nu este capabilă de

acţiuni care ar putea inhiba vitalitatea prădătorului.

Sistemele prada-prădător sunt răspândite în natură, având o durată îndelungată, în care se staileşte un

echilibru numeric.

Page 15: RELAŢII DINTRE SPECII

Sistemul şoarece de câmp - vulpeSistemul şoarece de câmp - vulpe

Sistemul crap - şalăuSistemul crap - şalău

Sistemul muscă - păianjenSistemul muscă - păianjen

Page 16: RELAŢII DINTRE SPECII

Sistemul pelican - ştiucăSistemul pelican - ştiucă