of 10 /10
BAHAGIAN A ( 60 Markah ) Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Tandakan ( / ) pada tindakan yang dapat mengelakkan kemalangan di dalam Bengkel Kemahiran Hidup dan tandakan ( X ) pada tindakan yang salah. (a) Memakai kasut yang bertapak getah ketika menggunakan alatan elektrik. (b) Membawa pemutar skru dengan matanya menghala ke depan. (c) Memakai penutup hidung semasa melakukan kerja – kerja menyembur cat. [ 3 markah ] 2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang projek reka cipta. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan semasa membuat reka bentuk projek. (a) _________________________________________________________ _______________ (b) _________________________________________________________ _______________ (c) _________________________________________________________ _______________ [ 3 markah ] 3. Lengkapkan jadual yang berikut dengan menulis sumber elektrik yang betul berdasarkan contoh alatan atau bahan yang diberi 1 Pemilihan rekabentuk akan dibuat berdasarkan lakaran reka bentuk projek yang di buat

Soalan Pertengahan Tahun Khb ( Ting 2 ) ( PK )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

smk sepagaya

Text of Soalan Pertengahan Tahun Khb ( Ting 2 ) ( PK )

BAHAGIAN A( 60 Markah )

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan ( / ) pada tindakan yang dapat mengelakkan kemalangan di dalam Bengkel Kemahiran Hidup dan tandakan ( X ) pada tindakan yang salah.

(a) Memakai kasut yang bertapak getah ketika menggunakan alatan elektrik.

(b) Membawa pemutar skru dengan matanya menghala ke depan.

(c) Memakai penutup hidung semasa melakukan kerja kerja menyemburcat.

[ 3 markah ]2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang projek reka cipta.Pemilihan rekabentuk akan dibuat berdasarkan lakaran reka bentuk projek yang di buat

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan semasa membuat reka bentuk projek.

(a) ________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________[ 3 markah ]

3. Lengkapkan jadual yang berikut dengan menulis sumber elektrik yang betul berdasarkan contoh alatan atau bahan yang diberi

Contoh Alatan / Bahan

Jenis Sumber Elektrik

Dinamo Turbin

Sel Kering Sel Basa

Kalkulator Lampu Solar

[ 3 markah ]

4. Rajah 1 menunjukkan penyambungan paip PVC dengan bahan peyambungan

Rajah 1Namakan bahan penyambungan yang berlabel A, B, dan C

A. _______________________________________________________________________B. _______________________________________________________________________C. _______________________________________________________________________[ 3 markah ] 5. Nyatakan tiga bahan utama dalam menyediakan medium semaian.(a) ________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________[ 3 markah ]

6. Nyatakan tiga keperluan asas bagi manusia.(a) ________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________[ 3 markah ]

7. Lihat rajah 2 dibawah ini

Rajah 2(a) Apakah nama bahan di atas ? _________________________________________________________________________(b) Apakah kegunaan bahan ini ? ________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________[ 3 markah ]8. Padankan alatan tangan di bawah ini dengan nama yang betul.

9. Tandakan ( / ) bagi aspek yang perlu dipertimbangkan semasa proses memilih dan menilai sesuatu lakaran dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

(a) Kos yang ditetapkan

(b) Kemudahan alatan

(c) Jangka masa kerja yang ditetapkan

[ 3 markah ]

10. Rajah 3 menunjukkan mesin dan alatan yang digunakan di bengkel Kemahiran Hidup di sekolah.

Rajah 3

Padankan nama mesin dan alatan yang berikut dengan gambar yang diberi dengan menulis A, B, atau C di petak yang disediakan.Mesin gergaji jig

Mesin Sander

Hot Glue Gun

[ 3 markah ]11. Nyatakan tiga tujuan kemasan.

(a) ________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________[ 3 markah ]

12. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul mengenai perintang dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

(a) Perintang mengawal pengaliran arus dalam litar

(b) Perintang tetap mempunyai nilai yang tidak boleh diubah

(c) Perintang terdiri daripada perintang boleh laras

[ 3 markah ]

13. Tandakan ( / ) pada komponen aktif dan ( X ) pada yang bukan komponen aktif.(a) Transistor

(b) Diod

(c) Kapasitor[ 3 markah ]

14. Rajah 4 di bawah menunjukkan litar skematik bagi sebuah projek elektronik.

Rajah 4

Berdasarkan Rajah 4, tuliskan nama komponen mengikut simbol yang dilabelkan dengan A, B, dan C pada ruang yang disediakan.

A : ________________________________________________________________________

B : ________________________________________________________________________

C : ________________________________________________________________________[ 3 markah ]

15. Padankan bahagian alat pemateri elektrik yang berikut dengan kegunaannya.[ 3 markah ]16. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul mengenai sesiku set dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

(a) Alat ini diperbuat daripada plastic lutsinar.

(b) Terdiri daripada sesiku 30 dan 90.

(c) Sesiku 30 digunakan untuk melukis garisan bersudut 30, 60 dan 90.

[ 3 markah ]

17. Nyatakan tiga alatan melukis lukisan teknik.(a) ________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________[ 3 markah ]

18. Rajah 5 menunjukkan suatu objek.

Rajah 5Tandakan ( / ) bagi pelan yang betul bagi objek di atas dan ( X ) bagi objek yang salah.

[ 3 markah ]

19. Namakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap.(a) _______________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________

(c) ______________________________________________________________________[ 3 markah ]

20. Nyatakan tiga faktor merancang menu.(a) _______________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________

(c) ______________________________________________________________________[ 3 markah ]

7