Smarty 2R VE - 2R VE_P0108...¢  6 Smarty 2R VE Prie¥Œ atidarydami agregato duris b¥«tinai atjunkite

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Smarty 2R VE - 2R VE_P0108...¢  6 Smarty 2R VE Prie¥Œ atidarydami agregato duris...

 • Įmonė pasilieka teisę keisti techninius duomenis

  Smarty 2R VE_P0108_AY_0001

  REKUPERATORINIS ĮRENGINYS

  Smarty 2R VE

  Vartotojo ir serviso techninis vadovas

 • 2

  Smarty 2R VE

  www.salda.lt

  Naudojami simboliai 3 Žymėjimas 3 Transportavimas ir saugojimas 3 Išpakavimo eiga 4 Komplektacija 4 Aprašymas 4 Apsaugos priemonės 4 Komponentai 5 Darbo sąlygos 5 Aptarnavimas 6

  Durų� 6 Filtrų� 6 Ventiliatorių� 6 Šildytuvas� 7 Šilumokaičio� 8

  Oro srautai 8 Matmenys 9 Montavimas 9

  Montavimas�ant�sienos� 10 Virtuvinio�gartraukio�pajungimas� 10 Skydo�montavimas� 11

  Įrenginio prijungimas prie elektros tinklo 11 Techniniai duomenys 12 Filtrai 12 Principinio montavimo schema 13 Priedai 14 MCB valdymo plokštė ir jos funkcijų aprašymas 15 Identifikavimo funkcijos 15 Sistemos valdymas 16 Gamykloje nustatytos, nekeičiamos funkcijos 16 Reguliuojamos funkcijos 16

  Derintojui� 16 Vartotojui� 17 Servisui� 17

  Apsaugos funkcijos 18 Vartotojo funkcijų valdymo instrukcijos Stouch nuotolinio valdymo pulteliu 19

  Stouch�nuotolinio�valdymo�pultelis� 19 Stouch�elementų�reikšmės� 19 Stouch�ventiliatorių�greičių�valdymo�galimybės� 20 Stouch�intensyvaus�vėdinimo�funkcija� 20 Stouch�temperatūros�nustatymas�ir�atvaizdavimas�� 20 Stouch�vartotojo�meniu� 20 Stouch�filtrų�laikmatis� 20 Stouch�gedimų�ir�įspėjimų�pranešimai�bei�jų�anuliavimas� 21

  Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (aut. Smarty 2RVER-MCB.0-1k) 22 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (aut. Smarty 2RVER-MCB.0-2k) 23 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (aut. Smarty 2RVER-MCB.0-2k) 24 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (aut. Smarty 2RVER-MCB.0-2k) 25 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (pynė l. Smarty 2RVER-MCB.0-1k) 26 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (pynė l. Smarty 2RVER-MCB.0-1k) 27 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (pynė l. Smarty 2R V-MCB.0-1k) 28 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (pynė l. RSD-Smarty2-S1-R--1k) 29

  Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (pynė l. S1-0,2m-0k 30 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (šildyt. SRR-0,6-1f EC-0k) 31 Įrenginio vidinių ir išorinių mazgų pajungimo principinė schema (vent. mazgas R3G 140 AW 05-12 Smarty) 32 Kambarinio CO2 keitiklio montavimo rekomendacija 33

  CO2�koncentracija�pagal�Pettenkofer�ribą� 33 Sistemos apsauga 34

  Elektrinis�agregato�prijungimas� 34 Įrenginyje�naudojamos�apsaugos� 34 Rekomendacijos�prieš�įrenginio�įjungimą�(iki�perdavimo�

  vartotojui)� 34 Galimi�įrenginio�gedimai�ir�jų�šalinimo�būdai� 34 Naudojami�jutikliai�ir�jų�techniniai�parametrai� 34 Vėdinimo�sistemos�patikra� 34 Valdiklio�jungčių�išdėstymas�MCB�V1.0� 35

  Garantija 36 Užrašams 37 Gaminio priežiūros lentelė 38

 • 3

  Smarty 2R VE

  www.salda.lt

  Įspėjimas - atkreipkite dėmesį. Papildoma informacija

  Pateiktą atsarginį lipduką priklijuokite ant gaminio (lengvai prieinamoje vietoje) arba punktyru pažymėtos techninio vadovo dalies laukelyje, tam, kad lipduke pateikta svarbi informacija apie įrenginį būtų lengvai pasiekia- ma.

  1 - Logotipas 2 - Vidinio naudojimo kodas 3 - Produkto pavadinimas 4 - Techniniai duomenys 5 - Gaminio numeris ir data 6 - Tinklalapis

  ĮK LI

  JU O

  TI Č

  IA

  200003025238

  IV

  PV

  KE

  PE

  M

  0.084 kW; 0.92 A; 230/50 V/Hz; ~1 0.085 kW; 0.93 A; 230/50 V/Hz; ~1

  kW; A; 0 V/Hz; ~0 kW; A; 0 V/Hz; ~0

  0.005 kW; 0.021 A; 24/50 V/Hz; ~- 0.17 kW; 1.87 A; IP-34TOTAL:

  gu072489 / 2014.03 www.salda.lt

  1

  3

  4

  5

  2

  6

  200003025238

  IV

  PV

  KE

  PE

  M

  0.084 kW; 0.92 A; 230/50 V/Hz; ~1 0.085 kW; 0.93 A; 230/50 V/Hz; ~1

  kW; A; 0 V/Hz; ~0 kW; A; 0 V/Hz; ~0

  0.005 kW; 0.021 A; 24/50 V/Hz; ~- 0.17 kW; 1.87 A; IP-34TOTAL:

  gu072489 / 2014.03 www.salda.lt

  1

  3

  4

  5

  2

  6

  PA VY

  ZD YS

  EX A

  PL E

  PAVADINIMAS

  TITLE

  M

  200003025238

  IV

  PV

  KE

  PE

  M

  0.084 kW; 0.92 A; 230/50 V/Hz; ~1 0.085 kW; 0.93 A; 230/50 V/Hz; ~1

  kW; A; 0 V/Hz; ~0 kW; A; 0 V/Hz; ~0

  0.005 kW; 0.021 A; 24/50 V/Hz; ~- 0.17 kW; 1.87 A; IP-34TOTAL:

  gu072489 / 2014.03 www.salda.lt

  1

  3

  4

  5

  2

  6

  ES EM

  PIO TITOLO

  200003025238

  IV

  PV

  KE

  PE

  M

  0.084 kW; 0.92 A; 230/50 V/Hz; ~1 0.085 kW; 0.93 A; 230/50 V/Hz; ~1

  kW; A; 0 V/Hz; ~0 kW; A; 0 V/Hz; ~0

  0.005 kW; 0.021 A; 24/50 V/Hz; ~- 0.17 kW; 1.87 A; IP-34TOTAL:

  gu072489 / 2014.03 www.salda.lt

  1

  3

  4

  5

  2

  6

  MU ST

  ER TITEL

  200003025238

  IV

  PV

  KE

  PE

  M

  0.084 kW; 0.92 A; 230/50 V/Hz; ~1 0.085 kW; 0.93 A; 230/50 V/Hz; ~1

  kW; A; 0 V/Hz; ~0 kW; A; 0 V/Hz; ~0

  0.005 kW; 0.021 A; 24/50 V/Hz; ~- 0.17 kW; 1.87 A; IP-34TOTAL:

  gu072489 / 2014.03 www.salda.lt

  1

  3

  4

  5

  2

  6

  ПP ИМ

  EP НАЗВАНИЕ

  200003025238

  IV

  PV

  KE

  PE

  M

  0.084 kW; 0.92 A; 230/50 V/Hz; ~1 0.085 kW; 0.93 A; 230/50 V/Hz; ~1

  kW; A; 0 V/Hz; ~0 kW; A; 0 V/Hz; ~0

  0.005 kW; 0.021 A; 24/50 V/Hz; ~- 0.17 kW; 1.87 A; IP-34TOTAL:

  gu072489 / 2014.03 www.salda.lt

  1

  3

  4

  5

  2

  6

  PR ZY

  KŁ ADTYTUŁ

  • Visi įrenginiai yra supakuoti gamykloje taip, kad atlaikytų normalias pervežimo sąlygas. • Išpakavus įrenginį patikrinkite, ar transportuojant jis nebuvo pažeistas. Pažeistus įrenginius montuoti draudžiama!!! • Pakuotė yra tik apsaugos priemonė! • Iškraudami ir sandėliuodami įrenginius, naudokite tinkamą kėlimo įrangą, kad išvengtumėte nuostolių ir sužeidimų. Nekelkite įrenginių už maitinimo

  laidų, pajungimo dėžučių, oro paėmimo arba šalinimo flanšų. Venkite sutrenkimų ir smūginių perkrovų. Įrenginius sandėliuokite sausoje patalpoje, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70 % (esant +20 °C), vidutinė aplinkos temperatūra - tarp +5 °C ir +30 °C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens.

  • Į sandėliavimo ar montavimo vietą įrenginiai turi būti gabenami keltuvais. • Nepatariame sandėliuoti ilgiau nei vienerius metus. Sandėliuojant ilgiau nei vienerius metus, prieš montuojant būtina patikrinti, ar lengvai sukasi

  ventiliatorių ir variklių guoliai (pasukti sparnuotę ranka), ar nėra pažeista elektrinės grandinės izoliacija ir ar susikaupusi drėgmė.

  672 mm 328 mm

  6 1 5 m

  m

  1200 mm 78

  0 m m

  2 0 2 0 m

  m

 • 4

  Smarty 2R VE

  www.salda.lt

  Smarty 2R VE yra gyvenamosios paskirties vėdinimo įrenginys su integruotu elektriniu šildytuvu, turintys aukšto efektyvumo (iki 80%) rotorinį šilu- mokaitį. Įrenginys vėdina patalpas ir paima šilumą iš šalinamo oro. Vėdinimo įrenginys atitinka ErP 2018 reikalavimus. Smarty 2R VE yra valdomas atskiru nuotoliniu pulteliu ar kompiuteriu per MB-Gateway įrenginį. Nuotolinis pultelis ar MB-Gateway nėra įtraukti į standartinę komplektaciją. Smarty 2R VE veikia oro srautų diagramoje nurodytose ribose ir tinkamas naudoti tik vidaus patalpose. Darbo aplinkos temperatūra privalo būti tarp -20 oC ir +40 oC. Šalto klimato zonoje (kur oro temperatūra gali nukristi žemiau -20 oC) reikalingas pasirenkamas pašildytuvas.

  Netinkami naudoti baseinuose, pirtyse ir kitose panašiose patalpose.

  • Nenaudokite šio įrenginio kitiems tikslams, nei numatyta jo paskirtyje. • Neardykite ir niekaip nemodifikuokite įrenginio. Tai gali sukelti mechaninį gedimą. • Montuodami ir aptarnaudami įrenginį naudokite specialią darbinę aprangą. Būkite atsargūs - įrenginio ir ji sudarančiųjų dalių kampai ir briaunos gali būti

  aštrios. • Šalia įrenginio nedėvėkite plevėsuojančiu drabužių, kuriuos galėtu įtraukti į veikiantį ventiliatorių. • Bet kokiam svetimkūniui patektus į įrenginį, tuoj pat atjunkite jį nuo elektros maitinimo šaltinio (ištraukiant įrenginio maitinimo kabelio kištuką iš kištuki-

  nio lizdo). Prieš pašalindami svetimkūnį įsitikinkite, kad sustojo bet koks mechaninis judėjimas įrenginyje. Taip pat įsitikinkite, kad atsitiktinis įrenginio įjungimas - neįmanomas.

  • Nepajunkite įrenginio prie kitokio elektros tinklo, nei nurodyta lipduke ant įrenginio korpuso. • Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio ant kreivu stovu, nelygiu paviršių ir kitokiu nestabiliu plokštumų. • Montuokite įrenginį tvirtai, tuo užtikrindami saugų