of 14 /14
SMART OCH HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9...

Page 1: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

SMART OCH HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT

Mikaela Backman

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Page 2: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

REGIONAL UTVECKLING

Vad är en region?

Vad är regional utveckling?

Varför är regional utveckling viktigt?

Vilka faktorer är viktiga?

Hur kan man påverka den regionala utveckling?

Varför ska den vara smart och hållbar?

Page 3: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

POLITISK AGENDA EU (2020): “smart”, hållbar och inkluderande tillväxt. Smart tillväxt bör vara baserad på de lokala förutsättningar som finns (kompetens, kunskap, resurser).

Minska skillnaderna mellan olika regioner (landsbygd-stad).

Minska skillnaderna mellan EU och olika referensländer (produktivitet, innovationer, FoU).

Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.

Minska växthusgasutsläppen med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer eller med 30 %, på vissa villkor, öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20 % och höja energieffektiviteten med 20 %.

Jönköpings län En klimatsmart region förutsätter en god hushållning med naturresurser, att andelen förnybar energi ökar samt att främja och bevara den biologiska mångfalden tillsammans med natur- och kulturmiljön.

Page 4: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BAKGRUND, SVERIGE

29640919 29538189 29382427

31029219

32575226

33089465

33521970

34065674

33236706

27000000

28000000

29000000

30000000

31000000

32000000

33000000

34000000

35000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CO2 utsläpp, ton, Sverige

Page 5: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

Legend

Sweden_municipality07

CO2_ton / pop

1,395 - 2,044

2,045 - 2,773

2,774 - 3,475

3,476 - 4,955

4,956 - 8,019

8,020 - 11,50

11,51 - 44,22

Page 6: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BAKGRUND, JÖNKÖPINGS LÄN, CO2

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uppdelat på kommuner i Jönköpings län

Aneby Gnosjö Mullsjö Habo Gislaved Vaggeryd Jönköping

Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås

Page 7: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BAKGRUND, JÖNKÖPINGS LÄN

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CO2 per capita, Kommuner i Jönköpings Län

Aneby Gnosjö Mullsjö Habo Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås

Page 8: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BAKGRUND, JÖNKÖPINGS LÄN (FORSTÄTTNING)

Kommun Sektor Andel Kommun Sektor Andel

Kommun Sektor Andel

Aneby SNI 01-45 32,0

Vaggeryd SNI 01-50 29,1

Vetlanda SNI 01-55 27,4

Aneby SNI 50-95 22,6

Vaggeryd SNI 50-100 25,5

Vetlanda SNI 50-105 26,7

Aneby

Offentliga myndigheter

2,0 Vaggeryd

Offentliga myndigheter 2,2

Vetlanda

Offentliga myndigheter 2,4

Aneby övriga producenter 43,4

Vaggeryd övriga producenter 43,3

Vetlanda övriga producenter 43,4

Gnosjö SNI 01-46 27,8

Jönköping SNI 01-51 13,8 Eksjö SNI 01-56 26,5

Gnosjö SNI 50-96 20,1

Jönköping SNI 50-101 45,5 Eksjö SNI 50-106 30,5

Gnosjö

Offentliga myndigheter

3,3 Jönköping

Offentliga myndigheter 3,3 Eksjö

Offentliga myndigheter 4,0

Gnosjö övriga producenter 55,4

Jönköping övriga producenter 37,3 Eksjö övriga producenter 38,9

Mullsjö SNI 01-47 16,9 Nässjö SNI 01-52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102 29,6 Tranås SNI 50-107 38,0

Mullsjö

Offentliga myndigheter

2,6 Nässjö

Offentliga myndigheter 3,7 Tranås

Offentliga myndigheter 2,6

Mullsjö övriga producenter 48,3 Nässjö övriga producenter 41,8 Tranås övriga producenter 39,3 Habo SNI 01-48 15,8 Värnamo SNI 01-53 22,1 Habo SNI 50-98 34,0 Värnamo SNI 50-103 33,5

Habo

Offentliga myndigheter

2,2 Värnamo

Offentliga myndigheter 3,3

Habo övriga producenter 48,0 Värnamo övriga producenter 41,1 Gislaved

SNI 01-49 26,0 Sävsjö SNI 01-54 27,1

Gislaved

SNI 50-99 30,6 Sävsjö SNI 50-104 34,5

Gislaved

Offentliga myndigheter

2,3 Sävsjö

Offentliga myndigheter 2,0

Gislaved

övriga producenter 41,1 Sävsjö övriga producenter 36,5

Page 9: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BIOGAS: SVERIGE Län Biogas,1 000 Nm3 Naturgas,1 000 Nm4 Fordongas,1 000 Nm5 Stockholms län 28 664 9 721 38 385 Uppsala län 3 510 751 4 261 Södermanlands län 2 317 696 3 013 Östergötlands län 10 490 532 11 021 Jönköpings län 2 932 1 617 4 548 Kronobergs län 139 100 239 Kalmar län 853 1 161 2 014 Blekinge län 773 309 1 082 Skåne län 30 528 15 652 46 180 Hallands län 2 464 1 341 3 805 Västra Götalands län 19 686 6 123 25 809 Värmlands län 2 917 645 3 562 Örebro län 3 314 905 4 219 Västmanlands län 5 588 1 216 6 804 Gävleborgs län 672 354 1 026 Västernorrlands län 294 78 372 Jämtlands län 453 0 453 Västerbottens län 1 100 0 1 100 Norrrbottens län 304 375 679 Totalt 116 998 41 575 158 573

Page 10: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BIOGAS; SYSSELSÄTTNING, SVERIGE

Legend

Sweden_municipality07

syss_biogas_2010

0,000000 - 8,000000

8,000001 - 25,000000

25,000001 - 49,000000

49,000001 - 80,000000

80,000001 - 169,000000

169,000001 - 497,000000

497,000001 - 1962,000000

Legend

Sweden_municipality07

syss_biogas_2010 / pop

0,000 - 0,0004411

0,0004412 - 0,001473

0,001474 - 0,003666

0,003667 - 0,007233

0,007234 - 0,02154

0,02155 - 0,03603

0,03604 - 0,1431

Page 11: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BIOGAS: SVERIGE, JORDBRUKSSEKTORN

Utbetalt belopp Andel av

belopp

Antal

stöd

Axel 1

Modernisering av jordbruksföretag 2 778 597 106 0.78 7329

Högre värde i jord- och skogsprodukter 374 636 994 0.105 1158

Startstöd till unga jordbrukare 372 175 396 0.104 1857

Förbättra och utveckla infrastruktur 34 342 397 0.010 603

Kompetensutveckling inom Axel 1 12 482 802 0.003 1243

Summa: 3 572 234 695 1 12190

Axel 3

Stöd för etablering och utveckling av företag (311) 510 421 968 0.39 1704

Främjande av turismverksamhet (312) 403 552 419 0.31 1121

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

(313)

397 309 534 0.30 1093

Summa: 1 311 283 921 1 3918

Utbetalt belopp och antal stöd (2007–2015)

Page 12: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

BIOGAS: SVERIGE, JORDBRUKSSEKTORN

Åtgärd/underkategori Antal stöd

2007-2015

Investeringar i utökad mjölkproduktion (antal

djurplatser och byggnadsinventarier), varav

766 investeringar avser mjölkningsrobot

1977

Investeringar i förnybar energi och

miljöanpassade produktionsmetoder

1193

Övriga investeringar 3797

Totalt 6967

Jordbruksverkets stöd data; Moderniseringsstöd

Företags- och

projektstöd inom 311

Andel utbetalda

stöd

2007-2015

Andel av totalt

utbetalt stödbelopp

2007-2015

Nöje, kultur, friluftsliv,

idrott 0.25 0.21

Förnybar energi och

klimat 0.24 0.36

Mat och inkvartering 0.24 0.14

Tillverkning och handel 0.19 0.13

Övrigt 0.08 0.16

Summa 1 1

Andel av utbetalda stöd inom åtgärd 311 per kategori

Andel av utbetalda stöd inom åtgärd 312 per kategori

Företags-

projektstöd inom

312

Andel av

utbetalda stöd

2007-2012

Andel av totalt

utbetalt

stödbelopp

2007-2015

Tillverkning och

handel 0.41 0.28

Nöje, kultur,

friluftsliv, idrott 0.25 0.23

Mat och inkvartering 0.16 0.19

Förnybar energi och

klimat 0.06 0.08

Övrigt 0.13 0.22

Page 13: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

SLUTSATS

Smart tillväxt:

Har fått mycket focus inom den akademiska världen samt politiska sfären. Enkelt att motivera ur ett ekonomiskt samt ett politiskt perspektiv.

Hållbar tillväxt:

Enkelt att motivera från ur ett samhällsperspektiv, finns färre motiv från ett ekonomiskt perspektiv. Hur ser det politiska perspektivet ut?

Ska en hållbar utveckling motiveras från ett politiskt eller ekonomiskt perspektiv? Räcker ett perspektiv eller måste vi ha båda?

Olika framtidsstrategier givet svaret.

Page 14: Smart och hållbar regional tillväxt - rjl.se · 2016. 3. 3. · Mullsjö SNI 01-47 SNI 0116,9 Nässjö -52 24,9 Tranås SNI 01-57 20,1 Mullsjö SNI 50-97 32,3 Nässjö SNI 50-102

TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT