Click here to load reader

[email protected] [email protected] OBJAVE VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO SPISAK BLOKIRANIH TRANSAKCIJSKIH RA^UNA KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO NA DAN 30. 06. 2014. GODINE RED. BR. NAZIV SJEDI[TE ADRESA

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of [email protected] [email protected] OBJAVE VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO SPISAK BLOKIRANIH TRANSAKCIJSKIH RA^UNA KOD...

 • [email protected] OBJAVE

  VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

  SPISAK

  BLOKIRANIH TRANSAKCIJSKIH RA^UNA KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO NA DAN 30. 06. 2014. GODINE

  RED. BR.

  NAZIV SJEDI[TE ADRESA TRANSAKCIJSKI RA^UN

  15 30 90

  i vi{e dana

  1 FILIJALA SARAJEVO 2 CENTROTRANS TRANSPORT ROBE

  DOO SARAJEVO- NOVI GRAD

  KURTA SCHORKA 18 _1601030000055119 X

  3 ZINSEN TRGOVA^KA RADNJA NA MALO

  SARAJEVO- CENTAR

  NAHOREVSKA 101 _1601030000057932 X

  4 UGOSTITELJSKA RADNJA FAST FOOD BRAVO VL. EDNA [email protected]]

  SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA 39 _1601030000058223 X

  5 OBRTNI^KA RADNJA SPORT LIFE HEALTH CLUB VL.^ELJO AZRA

  VOGO[]A JO[ANI^KA 55 _1601030000059096 X

  6 JUST FOR YOU TRGOV.RADNJA NA MALO VL.MALIKI AMRA

  SARAJEVO ALIPA[INA 21 _1601030000061618 X

  7 GRAFONET SAMOSTALNA OBRTNI^KA RADNJA VL.MAJA POBRI]

  SARAJEVO HISETA 6 _1601030000062394 X

  8 BOOKMARK DRU[TVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO SARAJEVO

  SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  ZMAJA OD BOSNE 7 _1601030000063267 X

  9 ZAJ.OBRTNI^KA BRAV.RADNJA VAR VL.ALIBA[I] I, POJATA S.

  SARAJEVO ALIPA[INA 30 _1601030000064625 X

  10 MEDIPHARM DENIDA DOO SARAJEVO JOSIPA VANCA[A 23 _1601030000065983 X

  11 TR KIOSK NAJRA VL.FADIL LEKI] SARAJEVO ZVORNI^KA BB _1601030000066662 X

  12 UNIS TOURS DD SARAJEVO- STARI GRAD

  Ferhadija br.16 _1601030000068117 X

  13 CAFFE BAR LINKO SUR VL.GORO [email protected] SARAJEVO

  SARAJEVO- CENTAR

  Dejzina Biki}a 2a _1601040000028298 X

  14 ECOFUTURA DOO SARAJEVO SARAJEVO Kotromani}a 48 _1601040000028686 X

  15 CINEMA CITY DOO SARAJEVO SARAJEVO- CENTAR

  Mis Irbina 2 _1601040000029268 X

  16 FASHION PLUS B-H DOO SARAJEVO SARAJEVO- CENTAR

  Bulevar Franca Lehara 2 _1601040000029365 X

  17 SAMARA DOO SARAJEVO VOGO[]A Igmanska bb _1601040000029462 X

  18 UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR THE CAFFE VL.[EHOVI] EDIN SARAJEV

  SARAJEVO- CENTAR

  Dejzina Biki}a 2a _1601040000030626 X

  19 TEHNOING DOO SARAJEVO SARAJEVO OLOVSKA 134 - NOVO SARAJEVO

  _1601040000031887 X

  Godina XXI - Broj 65 Srijeda, 13. 8. 2014. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

 • 20 UGOSTITELJSKA RADNJA FAST FOOD KU]ICA VL.HERAC REFIJA SARAJEVO

  SARAJEVO- CENTAR

  Vrazova 24 _1601050000004581 X

  21 GRAMI TRADE D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO- NOVI GRAD

  HALILOVI]I 7 _1601060000003659 X

  22 LEADCOM DOO SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  SALIHA UDZVARLICA 10 _1601060000005890 X

  23 LORA D OO SARAJEVO SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  SALIHA UDZVALI]A 10 _1601060000005987 X

  24 MOS DOO SARAJEVO- NOVI GRAD

  Bulevar Me{e Selimovi}a 5 _1601060000008315 X

  25 S.T.R.LEJLA VL.TATLI] ADVIJA [email protected] RATE DUGONJI]A DO 46 _1601070000005841 X

  26 ZAKLOPA^A COMERC DOO SARAJEVO

  SARAJEVO- NOVI GRAD

  Aleja Bosne Srebrene 125 _1601070000005938 X

  27 AHYDRON-GRA\ENJE D.O.O. SARAJEVO

  [email protected] DOGLODI BB _1601070000006035 X

  28 S.T.R. AM VL.MUJOVI] NUSRETA [email protected] HIPODROM 14 _1601070000006132 X

  29 ARIT DOO SARAJEVO [email protected] Put Famosa 36 _1601070000006520 X

  30 AUTO CENTAR LIDOAUTO D.O.O. ZA TRGOVINU,TRANSPORT I USLUGE TUZLA

  TUZLA - DOSTAVA

  MAGISTRALNI PUT BB _1601070000006908 X

  31 LIDO D.O.O. ZA TRANSPORT GRA^ANICA

  GRA^ANICA [ENIK BB _1601070000007102 X

  32 INOTEHNA DOO SARAJEVO [email protected] Tvorni~ka 3 _1601070000007296 X

  33 UD OBJEKAT JEDNOSTAVNIH USLUGA NA KOLICIMA EDO VL.MURI] EDIB

  [email protected] MALA ALEJA 38 _1601070000007393 X

  34 DRU[TVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE UNIFLOR D.O.O.SARAJEVO

  [email protected] [email protected] DRUM 2 _1601070000008169 X

  35 ASFALT I BETON BOSNAPUTEVI D.O.O.SARAJEVO

  [email protected] PIJA^NA 11 _1601070000009721 X

  36 TR FIS VL.U[ANOVI] KENAN [email protected] [email protected] HARISA MERZI]A 26A _1601070000010206 X

  37 SUR CAFFE BAR CAFFE X VL. HAMZA ALIJA

  ILIJA[ BOSANSKI PUT BB _1601080000007247 X

  38 B.H. BAUUNTERNEHMUNGS DOO ILIJA[ Bosanski put bb _1601080000010836 X

  39 TR DIKTO VL. @IGA IRMELA ILIJA[ 126 ilija{ke brigade 11 _1601080000012582 X

  40 UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE-BAR DARDEN

  ILIJA[ 126 ILIJA[KE BRIGADE 45 _1601080000013164 X

  41 IPP KOVE VL. KOVA^EVI] IZETA ILIJA[ MEDOJEVI]I BB _1601080000013746 X

  42 IPP [PIC VL. MOSTI] SENAD,ILIJA[ ILIJA[ Donja Miso~a bb _1601080000013940 X

  43 POLJOPRIVREDNI PROIZVO\A^ RUMENKA

  ILIJA[ MEDOJEVI]I BB _1601080000015007 X

  44 TR VENERA ILIJA[ ILIJA[ 126 ilija{ke brigade bb _1601080000015395 X

  45 PP B.F.KOMERC VL. BE[LIJA SUADA ILIJA[ BOSANSKI PUT BB _1601080000015492 X

  46 MIPROGRADNJA DOO ILIJA[ Bosanski put 215 _1601080000015880 X

  47 DARDANIJA DOO SARAJEVO SARAJEVO- CENTAR

  Radi}eva 15 _1601110000000407 X

  48 METAL-INVEST DOO SARAJEVO SARAJEVO Marka Maruli}a 2 _1601110000000989 X

  49 MET PRO DOO SARAJEVO SARAJEVO- CENTAR

  Zije Dizdarevi}a 26 _1601110000001377 X

  50 [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SARAJEVO Trampina 12 _1601110000001765 X

  51 SAMOSTALNI SINDIKAT PENZIONERA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  SARAJEVO- CENTAR

  Obala Kulina Bana 1 _1601110000003220 X

  52 DEXIM DOO KISELJAK KISELJAK Han Plo~a bb _1601110000003511 X

  53 TURKOIL DOO SARAJEVO SARAJEVO- CENTAR

  Josipa Vanca{a 32 _1601110000004093 X

  54 INDUSTRIJAPROMET DOO SARAJEVO

  SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA 28 _1601110000004384 X

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 65 - Stranica 2 – Oglasni dio – Srijeda, 13. 8. 2014.

 • 55 LOK-INSTITUT ZA ORGANIZACIJU I EKONOMIKU DOO SARAJEVO

  SARAJEVO- CENTAR

  Skenderija 13 _1601110000004772 X

  56 HIDROGRADNJA DD SARAJEVO SARAJEVO HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 19

  _1601110000008652 X

  57 EZAM D.O.O. SARAJEVO ILIJA[ NURIJE POZDERCA 6 _1601150000002248 X

  58 SATELIT NET DOO SARAJEVO ILIJA[ Bosanski put (zgrada igm) do 458

  _1601150000002927 X

  59 UGOSTITELJSKA RADNJA MEHDIJANO2 VL. [E^I] AJDIN, [email protected]

  [email protected] dr. Mustafe Pintola 2 _1601150000003606 X

  60 POLJOPRIVREDNI PROIZVO\A] IKANOVI]

  ILIJA[ Klek-Srednje bb _1601150000004188 X

  61 FORUM DD SARAJEVO SARAJEVO Mis Irbina br.2 _1602000000026213 X

  62 GRA^ANKA STR VL.DIGALO ZINETA SARAJEVO

  SARAJEVO- STARI GRAD

  Hrvatin 51 _1602000000063170 X

  63 JUTARNJE NOVINE DOO SARAJEVO Ni`e Banje br.1 _1602000000068020 X

  64 MATUAN DOO EXPORT-IMPORT SARAJEVO

  SARAJEVO- NOVI GRAD

  Safeta Zajke 548 _1602000000070639 X

  65 FERIJAL DOO SARAJEVO- CENTAR

  OMERA STUPCA 19 _1602000000071997 X

  66 FOTO OPTIK SARAJEVO- CENTAR

  Nikole Ka{ikovi}a 9 _1602000000072094 X

  67 PKB-SARAJEVO D.D.SARAJEVO [email protected] ISMETA ALAJBEGOVI]A [ERBE 30

  _1602000000073840 X

  68 INTERNAT.SERVICES CONSULT. DOO

  SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  Aleja lipa 62 _1602000000083928 X

  69 MIMS DOO SARAJEVO VOGO[]A Semizovac bb _1602000000085286 X

  70 BRALEX DOO SARAJEVO Bolni~ka 4 _1602000000088487 X

  71 SADEX DOO ILIJA[ Mo{eva~ka br.58 _1602000000093240 X

  72 CRVENA JABUKA STR. ILIJA[ Male{i}i 16 _1602000000094307 X

  73 NIDA STR ILIJA[ 126 brigade 68 _1602000000102649 X

  74 FAREX COMPANY DOO SARAJEVO SARAJEVO Terezije, na Platou Skenderija Trgovka F

  _1602000000112155 X

  75 FIKO DOO SARAJEVO SARAJEVO Titova 6 _1602000000132040 X

  76 MERKUR DD SARAJEVO VOGO[]A Semizovac bb _1602000000132622 X

  77 SELDIX DOO ILIJA[ Bosanski put 112 Ilija{ _1602000000365325 X

  78 BEMUST NI[TP EXP.IMP.DOO [email protected] PUT FAMOSA 38 _1602000000420518 X

  79 AM-SAN STR ILIJA[ 126 Ilija{ke brigade 64 _1602000000425756 X

  80 SARAJ-KOM DOO [email protected]]I 6.MARTA BB _1602000000434777 X

  81 [ALE STR ILIJA[ Podlugovi bb _1602000000441664 X

  82 AUTOPREVOZNIK ]IVA DERVI[ ILIJA[ Kamenica bb _1602000000448454 X

  83 RETROS DOOSARAJEVO SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  Zmaja od Bosne 50 _1602000000451461 X

  84 TVORNICA ^ARAPA KLJU^ DD SARAJEVO

  SARAJEVO- CENTAR

  Trampina 4 _1602000000452625 X

  85 COLORSAR DOO SARAJEVO- NOVI GRAD

  Jusufe Juke Gojaka 12 _1602000000452819 X

  86 ^OLAKTEX DOO [email protected] Hrasnicka cesta bb _1602000000455535 X

  87 ZRAK DD SARAJEVO SARAJEVO- NOVI GRAD

  Adema Bu}e br.102 _1602000000461161 X

  88 TMP AHMETSPAHI] DOO [email protected] BOJNI^KA 62 _1602000000467078 X

  89 ITM CONTROLS DOO SARAJEVO SARAJEVO- STARI GRAD

  FERHADIJA 39 _1602000000467563 X

  90 CALYPSO DOO SARAJEVO SARAJEVO Kolodvorska 12 _1602000000468145 X

  91 TANIWELS DIDAKTA DOO SARAJEVO

  SARAJEVO- NOVI GRAD

  Voje Dimitrijevica br.17 _1602000000472510 X

  92 HOUSE MILOS DOO [email protected] RUDNIK 115 _1602000000473965 X

  93 KA^AKO CAFFE SLASTI^ARNA VL.KLA^AR BAHRA SARAJEVO

  SARAJEVO- STARI GRAD

  Mula Mustafe Ba{eskije br.9 _1602000000494141 X

  [email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 8. 2014. – Oglasni dio – Broj 65 - Stranica 3

 • 94 CPU DOO PRINTING CO. SARAJEVO S. ZAJKE BB _1602000000500058 X

  95 NIVAL DOO SARAJEVO SARAJEVO- NOVI GRAD

  D`emala Bijedi}a br.160 _1602000000501125 X

  96 STAR INZENJERING DOO SARAJEVO- STARI GRAD

  Mihrivode 50 _1602000000501998 X

  97 ENERGOCENTAR DOO [email protected] [email protected] DRUM 43 _1602000000558646 X

  98 SARAJEVOLIJEK DOO SARAJEVO SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  Paromlinska 59 _1602000000563981 X

  99 HEYVA DOO SARAJEVO SARAJEVO- NOVO SARAJEVO

  Zmaja od Bosne br. 4 _1602000000565339 X

  100 HEKT DOO SARAJEVO SARAJEVO Ko{evo 28 _1602000000568443 X

  101

Search related