Skab resultater i hverdagen gennem ledelse og I praksis er der mange mأ¥der at arbejde med personligt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skab resultater i hverdagen gennem ledelse og I praksis er der mange mأ¥der at arbejde med...

 • Skab resultater i hverdagen gennem ledelse og strategi En guide til at holde din virksomhed på rette spor

 • styrkelse af dit ledelsesarbejde en stærk strategi kompetenceudvikling af dine medarbejdere hvordan du sammensætter en værdiskabende bestyrelse

  Skab resultater i hverdagen – en hurtig guide til ...

  Nye resultater, når ledelse og medarbejdere styrker deres kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Derfor skal du styrke din ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bruger du din tid rigtigt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  5 gode råd til at lede dine medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Fra papir til aktiv handling – sådan arbejder du strategisk . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 gode råd til at eksekvere og fastholde din strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Din virksomhed vinder på kompetente medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gys, Guf & Gab-øvelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  3 gode råd – sådan får du valuta for jeres kompetenceudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Din bestyrelse skal skabe værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 10 gode råd til det værdiskabende bestyrelsesarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Strategisk Kompetenceudvikling – analyse og prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Væksthus Syddanmark er klar til at sparre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Indholds- fortegnelse

  2

  3

 • Mange ledere i små og mellemstore virk- somheder – især i ejerledede virksomheder – kender til den store udfordring, at finde tid til udvikling . Det gælder udvikling af ledere, medarbejdere, strategi og forretning .

  Når virksomheder er i vækst, kommer der flere ansatte, og opgaverne tager til. Og det er lige nøjagtig her, at både lederne og med- arbejderne skal klædes på til at følge med udviklingen .

  Vi er klar til at guide dig I Væksthus Syddanmark møder vi virksom- hedsledere, som er sultne efter at udvikle sig selv som ledere og som ønsker at ud- vikle både virksomheden og medarbejderne . Samtidig søger de sparring til, hvordan de skubber gang i processen .

  Med denne guide får du en kort og over- skuelig gennemgang af, hvordan du:

  • får styrket din ledelsesudvikling • eksekverer jeres strategi • opkvalificerer dine medarbejdere • styrker din virksomhed gennem en værd-

  iskabende bestyrelse .

  Den viden, som vi deler ud af, er bl .a . hentet fra de mange erfaringer, som virksomheds- ledere i Syddanmark har fået gennem pro- grammet Strategisk Kompetenceudvikling .

  Målet er, at du med guiden finder inspira- tion, viden og værktøjer til det fremadrettede ledelses- og strategiarbejde . Dermed styrker du din virksomheds konkurrenceevne og får de bedst mulige forudsætninger for at skabe vækst samt tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere .

  God fornøjelse .

  Kathrine Gabriel, vækstkonsulent

  Jesper Christensen,vækstkonsulent

  Eigil Pedersen, projektkonsulent for Strategisk Kompetenceudvikling

  Nye resultater, når ledelse og medarbejdere styrker deres kompetencer

  4

  5

 • Ledere i vækstvirksomheder, som arbejder målrettet med ledelsesudvikling ved, hvil- ken værdi det skaber .

  Hvad får du ud af det? Når du vælger at arbejde med dit personlige lederskab, skaber det effekt for din virksom- hed . I får styrket jeres konkurrenceevne, og det skaber forudsætningerne for øget vækst .

  Gennem arbejdet med det personlige leder- skab bliver du i stand til at bedrive kompe- tent ledelse; sætte mål og arbejde strate- gisk . Du får en bevidsthed om egne styrker

  og svagheder, og du finder ud af, hvordan du bruger dig selv rigtigt som leder . Derudover lærer du, hvordan du får det bedste ud af dine medarbejdere .

  De fleste, som arbejder med personligt leder- skab, oplever, at de:

  • får styrket blik for væsentlige og uvæsent- lige opgaver

  • bliver stærkere på vækst og udvikling • får mere overskud i lederrollen • lærer, hvordan de motiverer og engagerer

  medarbejdere .

  Derfor skal du styrke din ledelse

  Det har været gavnligt at blive trukket ud af driften og se vores virksomhed på afstand. Når du bevæger dig fra 3-5 medarbejdere til 8-10 medarbejdere stiller det helt nye krav til dig som leder. Gennem forløbet er jeg blevet bevidst om at skabe tid til udvikling, ligesom jeg har fået redskaber og viden om, hvordan jeg bedst muligt får vores medarbejdere til at bevæge sig efter vores fælles mål.”

  Per Vangsgaard, co-founder og medejer af designvirksomheden Costbart i Vejle med ni ansatte. Har deltaget i Strategisk Kompetenceudvikling – Personligt Lederskab. Ledelsesudvikling er individuel . For én leder handler det om at blive bedre til at skabe synlig

  ledelse . For en anden leder er kunsten at lære at uddelegere ansvar . Andre ledere styrker deres virksomhed gennem en stærkere kobling mellem ledelse, strategi og forretningsudvikling .

  Ledelsesudvikling handler om langt mere end dig som leder

  Ledelses- udvikling

  Forretnings- udvikling

  Mere målret- tede og moti- verede med- arbejdere

  Stærkere strategi Vækst

  F O

  T O

  F R

  A C

  O ST

  B A

  R T

  6

  7

 • Der er mange veje til god ledelse I praksis er der mange måder at arbejde med personligt lederskab på . Først og frem- mest skal du afsætte tid og prioritere at få dit personlige ledelsesarbejde lagt ind i din kalender .

  Dernæst handler det om at finde ud af, hvilk- en type ledelsesudvikling, som passer til dig . En del vækstvirksomheder benytter sig af programmer fra Væksthus Syddanmark, for eksempel Strategisk Kompetenceudvikling, Ledelse, Organisation & Vækst samt Vækst via Ledelse .

  Andre vælger at tage en lederuddannelse, og så er der dem, der henter en privat rådgiv- er eller coach ind i virksomheden for på den måde at få en sparringspartner, som følger ledelsesarbejdet på tæt hold . Du skal vælge den model, som passer til dig . Det afgøren- de er, at du forpligter dig på din ledelsesud- vikling, da den ellers nemt kan blive tilside- sat, når driftsopgaverne tager over .

  Bruger du din tid rigtigt? Giv dig selv et eftersyn efter Mercedesmodellen Et vigtigt element i ledelsesarbejdet er disponeringen af tid . Bruger du din tid rigtigt? Mercedesmodellen er et praktisk værktøj, som giver dig mulighed for at finde gode svar på, om du bruger din tid, så den skaber mest mulig værdi for din virksomhed, og er i tråd med det, du brænder for .

  Du kan starte med at inddele dit tidsforbrug inden for de tre områder – måske ønsker du, at din tid som leder fordeles anderledes?

  • På hvilke felter oplever du selv, at du vil have gavn af ledelsesudvikling?

  • På hvilke områder har din virksom- hed brug for styrket ledelse?

  • Hvad vil gavne mine medarbejdere? • Er du villig til at investere tid og res-

  sourcer i din ledelsesudvikling?

  Disse 4 ting bør du tjekke, inden du går i gang med ledelsesud- vikling

  MANAGEMENT • Du planlægger og

  budgetterer • Du organiserer

  bemandingen • Du styrer og løser

  pludselige opståede udfordringer

  LEADERSHIP • Du sætter kursen • Du skaber tilslutning • Du har helikopter-

  perspektiv • Du motiverer og

  inspirerer

  SPECIALIST • Du er det faglige fyrtårn • Du har kontakt med

  markedet og kunderne • Du kender produktet/ydelsen til

  fingerspidserne • Du er udviklingsansvarlig spe-

  cialist

  8

  9

 • Din ledelse smitter af på dine medarbejdere og skaber overskud i virksomheden . En række områder er vigtige, når du vil have det bedste frem i dine ansatte .

  5 gode råd til at lede dine medarbejdere

  Kommunikér Dine medarbejdere kigger på dig, og du udstikker retningen . Vær opmærksom på, at dine medarbejdere kender jeres vision, mission og strategi, så I alle går i den samme retning .

  Som leder er det dig, der skaber rammerne om virksomhedskulturen . I får den bedste kultur, når du etablerer tillid ved at være imødekommende, anerkendende og oprigtig . Den kompetente leder fremstår ligeværdig, positiv, engageret og givende .

  Skab tillid 2

  1

  Uddelegér Du skal som leder turde afgive magt, men bevare