Sisteme de Management Al Calitatii

  • View
    1.391

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Sisteme de Management Al Calitatii

SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. CERINtE.

Familia de standarde revizuite I

Standarde anulate SR ISO 8402:1995 SR EN ISO 9001:2001

SR EN ISO 9000: 2006 Sisteme de management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

Familia de standarde revizuite II

Standarde anulate SR EN ISO 9001: 1995 SR EN ISO 9002: 1995 SR EN ISO 9003: 1995

SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

Standarde utilizate la proiectarea SMC (vezi si cap. 04 din Ghid):

SR EN ISO 9000: 2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calitatii Cerinte. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii Linii Directoare pentru imbunatatirea performantei SR EN ISO 19011: 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si de management de mediu

Evaluarea eficientei si eficacitatii implementarii unui SMC

Satisfacia personalului Calitatea produselor

Productivitatea

Costurile/ Situatia financiara/ Rezultate operationale

Element e ale evaluarii

Satisfactia partenerilor externi

Sistemul de management

Impactul asupra societatii

Calitatea Din punct de vedere al marketingului: Satisfacerea nevoilor clientilor Din punct de vedere al producatorilor: Conformitate cu specificatiile (cerintele) Din punct de vedere al clientului (utilizatorului): adecvat scopului si utilizarii

Definitii I.Managementul calitatii: Activitati coordonate pentru conducerea si controlul unei organizatii din punct de vedere al calitatii. Planificarea calitatii: Parte a managementului calitatii centrata pe stabilirea obiectivelor calitatii, a proceselor operationale, cat si a resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor calitatii.

Definitii IIControlul calitatii: parte a managementului calitatii centrata pe indeplinirea cerintelor legate de calitate. Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii centrata pe furnizarea increderii ca cerintele legate de calitate vor fi indeplinite

Definitii IIISistemul de management al calitatii: sistem de management pentru conducerea si controlul unei organizatii din punct de vedere al calitatii. imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii centrata pe cresterea eficacitatii, eficientei sau trasabilitati sistemului

Avantajele implementarii si certificarii SMC (I)Studiu - Research International (2001)imbunatatirea planificarii si tinerii sub control a proceselor (86%). Realizarea unor produse si servicii conform specificatiilor (83%) Consecventa in aplicarea tehnologiilor (73%). Cresterea eficientei si a productivitatii (69%). Cresterea capacitatii de ofertare (69%). Evaluarea obiectiva, efectuata de un organism neutru (67%). Avantaje in marketing si in relatia cu publicul (63%). Reducerea pierderilor (53%). Cresterea motivarii personalului (50%). Reducerea evaluarilor efectuate de clienti (42%). Reducerea costurilor (40 %). Cresterea exportului (31 %).

Cele 8 principii de baza ale managementului calitatiiOrientarea catre client Leadership Implicarea personalului Abordarea orientata catre procese Viziune de sistem in management imbunatatire continua Decizii bazate pe fapte Relatii reciproc avantajoase cu partenerii

Modelul abordarii orientata pe procese a managementului calitatii

Modelul abordarii pe procese - Anexa 1 Tipuri de procese - Anexa 2

Capitolele ISO 9001:2000Introducere Domeniu de aplicare Referinte normative Termeni si definitii Sistem de management al calitatii Responsabilitatea managementului Managementul resurselor Realizarea produsului Masurare, analiza si imbunatatire

4. Sistemul de management al calitatii4.1. Cerinte generale 4.2. Cerinte referitoare la documentatie 4.2.1. Generalitati 4.2.2. Manualul calitatii 4.2.3. Controlul documentelor 4.2.4. Controlul inregistrarilor

4. Sistem de management al calitatii 4.1. Cerinte generaleIdentificarea proceselor Succesiunea si interactiunea proceselor Criterii si metode necesare functionarii proceselor Surse de informatii necesare pentru operarea si monitorizarea produselor Masurarea, monitorizarea si analiza proceselor Actiuni necesare realizarii rezultatelor planificate si imbunatatirii continue a proceselor.

4.2. Cerinte referitoare la documentatie 4.2.1. GeneralitatiDocumentatia sistemului de management al calitatii: declaratii ale politicii in domeniul calitatii si ale obiectivelor calitatii manualul calitatii proceduri documentate alte documente inregistrari ale calitatii

4.2.2. Manualul calitatiiOrganizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina un manual al calitatii care sa includa: domeniul sistemului de management al calitatii; proceduri documentate sau o referire la acestea; o descriere a interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii.

4.2.3. Controlul documentelorTrebuie stabilita o procedura documentata pentru aprobarea documentelor inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora; analizarea, actualizarea, re-aprobarea documentelor; identificarea modificarilor si stadiul revizuirii curente; asigurarea disponibilitatii versiunilor relevante ale documentelor aplicabile la punctele dde utilizare; asigurarea lizibilitatii si usurintei de identificre a documentelor; asigurarea identificarii si distributiei controlate a documentelor de provenienta externa; prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate.

Ciclul de viata al documentelorintocmire, Aplicare, Verificare,Modificare,Aprobare, Retragere,Distribuire, Arhivare, Intrare in vigoare,Distrugere.

4.2.4. Controlul inregistrarilorTrebuie stabilita o procedura documentata pentru: identificarea depozitarea regasirea protejarea durata de pastrare eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile trebuie sa fie lizibile.

5. Responsabilitatea managementului 5.1. Angajamentul managementului 5.2. Orientare catre client 5.3. Politica in domeniul calitatii 5.4. Planificare

5.4.1. Obiectivele calitatii 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1. Responsabilitate si autoritate 5.5.2. Reprezentantul managementului 5.5.3. Comunicarea interna 5.6. Analiza efectuata management 5.6.1. Generalitati 5.6.2. Datele de intrare ale analizei 5.6.3. Datele de iesire ale analizei

5. Responsabilitatea managementului 5.1. Angajamentul managementuluiManagementul de cel mai inalt nivel trebuie sa prezinte dovezi privind angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitatii si imbunatatirea continua a acestuia; Comunica in cadrul organizatiei importanta satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legate de reglementare; Stabileste politica in domeniul calitatii; Asigura stabilirea obiectivelor calitatii; Conduce analize efectuate de management; Asigura disponibilitatea resurselor.

5.2. Orientare catre clientManagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca: Cerintele clientului sunt identificate Cerintele clientului sunt satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestuia

5. 3. Politica in domeniul calitatiiManagementul de cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca politica in domeniul calitatii: Este adecvata fata de scopul organizatiei; Include un angajament pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii; Asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii; Este comunicata, inteleasa si implementata; Este analizata pentru adecvarea sa continua.

5.4. Planificare 5.4.1. Obiectivul calitatiiManagementul de cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca: Obiectivele calitatii sunt stabilite pentru toate functiile relevante si la toate nivelurile relevante ale organizatiei Obiectivele calitatii trebuie sa fie: in concordanta cu politica in domeniul calitatii si masurabile

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatiiManagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca: Planificarea sistemului de management al calitatii este efectuata in scopul indeplinirii cerintelor prevazute la punctul 4.1 precum si a obiectivelor calitatii Integralitatea sistemului de management al calitatii este mentinuta si in cazul schimbarilor, modificarilor in sistem.

5. 5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1. Responsabilitate si autoritateTrebuie definite si comunicate in cadrul organizatiei: responsabilitatile, autoritatile si relatiile dintre acestea.

5.5.2. Reprezentantul managementuluiTrebuie numit un membru din management care, in afara altor responsabilitati, trebuie sa aiba responsabilitatea si autoritatea pentru: A se asigura ca procesele sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute; A raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire a acestuia; A se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului.

5.5.3. Comunicarea internaManagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca (in cadrul organizatiei): Sunt stabilite si implementate procese adecvate de comunicare si aceasta comunicare se refera la eficacitatea sistemului de management al calitatii.

5. 6. Analiza efectuata de management 5.6.1. GeneralitatiManagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze la intervale planificate sistemul de management al calitatii din organizatie, pentru a se asigura in acest mod ca sistemul este in continuare corespunzator, adecvat si eficace. Aceasta analiza trebuie sa se extinda asupra evaluarii oportunitatilor pentru imbunatatire si necesitatii schimbarilor in sistemul de management a