Sinaxar 13 Ianuarie.doc

Embed Size (px)

Text of Sinaxar 13 Ianuarie.doc

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  1/172

  Sinaxar 13 Ianuarien aceasta luna, n ziua a treisprezecea, pomenirea sfintilor mucenici Ermil si Stratonic.Acesti doi sfinti mucenici au trait pe vremea mparatului Liciniu (3!"3#$%.Sf&ntul Ermil era diacon si, marturisind naintea mparatului numele lui 'ristos, mai nt&i a fost

  atut cu toie)e de arama peste fata.

  Si cu toate ca era plin de rani, el ndemna pe prietenul sau Stratonic sa nu se spaim&nteze si sa"si tina firea, caci atunci c&nd Ermil era atut cu toie)e, Stratonic pl&n)ea de mila lui. Atunci aupriceput calaii ca si el este de un )&nd si de o vointa cu Ermil. *eci, fiind ntreat de mparat, amarturisit ca este crestin. Atunci, at&ndu"l si pe el, l"au aruncat mpreuna cu Ermil, n apaIstrului, adica n *unare, unde am&ndoi au primit fericit sf&rsit.

  Sfin+ii ucenici Ermil -i Stratonic (13 ianuarie%1/Ace-tia au tr0it n +inutul Iliricului -i al *un0rii de miloc, pe vremea mp0ratului Liciniu.

  2rez&nd c0 aduce slav lui Dumnezeu, acesta a pornit o pri)oan0 mpotriva cre-tinilor sumotivul c0 ace-tia primeduiesc ordinea -i predaniile st0p&nirii.

  rintre cei p&r&+i la mp0rat c0 sunt cre-tini se afla -i *iaconul Ermil, care era acuzat c0

  dispre+uia zeii romani. Auzind aceasta, mp0ratul a poruncit s0 fie adus imediat naintea sa.Auzind aceasta, Sf&ntul s"a ucurat c0 treuie s0 dea seam0 de credin+a sa, -i a primit ucuross0 mear)0 la mp0rat. ntreat fiind de ce nu slue-te zeilor p0)&ni, Sf&ntul a r0spuns c0 slue-tenumai *umnezeului nev0zut, nu zeit0+ilor surde -i nensufle+ite, f0cute de m&ini omene-ti, dinlemn ori din pietre, despre care mai curnd te apuc rsul ct de neputincioase sunt, iar nu ste nchini lor.

  La aceste vore, mp0ratul a poruncit s0 fie 0tut peste fa+0 cu un ici de metal, dup0 care s0fie c4inuit -i mai tare, iar mai pe urm0 a poruncit s0 fie ntemni+at timp de trei zile, n0d0duindc0 astfel se va lep0da de credin+a cre-tin0. n temni+0, Sf&ntul a primit nt0rire de la *umnezeu,

  c0 va irui pe tiran -i va lua cununa muceniciei.*up0 cele trei zile de stat n temni+0, Sf&ntul a fost adus iar0-i la udecat0 n fa+amp0ratului, -i ntreat fiind dac0 s"a r0z)&ndit, a r0spuns c0 eu de Domnul Hristos nu m voidespri, ci numai Lui i voi sluji. Astfel, mp0ratul s"a nver-unat -i mai tare, -i a poruncitc0tre 5 osta-i s0"l ia pe Sf&nt -i s0"l ntind0 la p0m&nt, 0t&ndu"l p&n0 se va r0z)&ndi. Supusacestor c4inuri, Sf&ntul nu a scos nici m0car un )eam0t, ci numai se ru)a *omnului s0"lnt0reasc0 p&n0 la sf&r-it. La un moment dat, din n0l+imi s"a auzit un )las care vestea c0 peste 3zile va fi iz0vit de c4inuri, iar mp0ratul, auzind acestea, a poruncit ca statornicul diacon s0 fiedus iar0-i n temni+0.

  n fa+a celor nt&mplate, temnicerul ncredin+at cu paza Sf&ntului, pe nume Stratonic s"a

  nduio-at cu inima, c0ci n tain0 era -i el cre-tin, doar c0 un timp nu s"a ar0tat pe fa+0. 2&ndErmil a fost dus a treia oar0 la udecat0, mp0ratul, v0z&nd c0 acesta nu se leap0d0 de credin+asa, a poruncit osta-ilor s0 rup0 cu un)4ii de fier p&ntecele Sf&ntului, ca s0 se vad0 m0runtaieledin el. 60z&nd acestea, Stratonic a izucnit n pl&ns -i a nceput s0 n)rieasc0 r0nile Sf&ntului.El a fost v0zut ns0 de unul din osta-i, care l"a p&r&t mp0ratului. Auzind aceasta, mp0ratul i"a

  poruncit lui Stratonic s0 aduc0 ertfe idolilor. Stratonic ns0 a m0rturisit c0 este vec4i prieten cuErmil -i c0 -i el este cre-tin, ca atare refuz0 s0 ertfeasc0 idolilor. nfuriat peste m0sur0,mp0ratul a poruncit ca Stratonic s0 fie dezr0cat de 4aine -i s0 fie 0tut cu e+e peste tot trupul.

  1

  http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/SINAXAR_ORTODOX/sfinti/ianuarie/sfintii_mucenici_ermil_si_strato.htm#_ftn1http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/SINAXAR_ORTODOX/sfinti/ianuarie/sfintii_mucenici_ermil_si_strato.htm#_ftn1
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  2/172

  n timp ce era 0tut, Stratonic -i ridica privirea c0tre diaconul Ermil, cer&ndu"i ca s0 se roa)elui *umnezeu s0 poat0 p0zi credin+a sa ntrea)0, pentru a r0da c4inurile p&n0 la cap0t.

  60z&nd mp0ratul c0 nu"i poate ndupleca n nici un fel pe cei doi mucenici, a poruncit cadiaconul Ermil s0 fie sp&nzurat de un copac, iar trupul s0"i fie ciop&r+it cu cu+itele, dup0 care s0fie aruncat n valurile *un0rii. Astfel, cei doi au primit moartea muceniceasc0, n ziua de 13ianuarie 33, la circa 3 7ilometri de ora-ul Sin)idunum (8el)radul de azi%, poate spre localitatea

  anciova unde -i ast0zi mai exist0 popula+ie rom&neasc0. La trei zile dup0 aceasta, trupurileSfin+ilor ucenici au fost adunate laolalt0 ntr"un sicriu, ca s0 r0m&n0 ve-nica pomenire a lor, nacela-i c4ip n care -i dra)ostea lui 'ristos i"a unit pe am&ndoi.

  1/r. rof. *r. 9eodor 8odo)ae, Sfin+ii ucenici Ermil *iaconul -i Stratonic temnicerul,n vol. :Sfin+i rom&ni -i ap0r0tori;atimirea Sfintilor ucenici Ermil si Stratonic(13 ianuarie%Imparatind Liciniu pa)anul (3!"3#$%, si sar)uindu"se sa placa foarte mult zeilor sai necurati, adat porunca )rea asupra tuturor crestinilor? ca sa fie urmariti prin cetati si prin sate si oricine va

  afla vreun crestin si va spune despre el imparatului, sa fie rasplatit, invrednicindu"se de marecinste.*e aceea, toti se sar)uiau spre cercetarea si pri)onirea crestinilor, ca sa fie placuti imparatului.*e acel Liciniu " pe cand el sedea odata si facea udecata la un loc inalt " s"a apropiat unul dinostasi, zicandu"i? @Este aici un crestin, anume Ermil, care are, dupa re)ula crestinatatii sale,randuiala diaconiei si care sluind de demult lui 'ristos, ride de zeii nostri si de tine, imparate,si intru nimic te [email protected] acestea Liciniu, a poruncit ca indata sa"l caute si sa"l prinda. *eci trimisii aflara pesfantul ru)andu"se si ridicandu"si mainile spre *omnul *umnezeul sau iar el instiintandu"se ca

  este prins, spre a fi udecat si c4inuit pentru 'ristos, s"a umplut de ucurie si de veselie apoi amers cu ostasii, nu cu sila fiind dus, ci ca si cum avea a primi cinste, aler)a cu sar)uinta si a statinaintea imparatului cu multa indrazneala. 6azandu"l imparatul, i"a zis? @Spune cu adevarat, esticrestin, cum am auzit despre [email protected] El a raspuns? @2u slood )las marturisesc, nu numai ca santcrestin, ci despre aceasta adeverez ca sant sfintit *umnezeului celui nevazut, si inaintea Luisluesc in randuiala [email protected] a zis? @Sa fii diacon, adica sluitor si la ai nostri [email protected] Iar mucenicul rizand decuvintele lui, i"a zis? @>C imparate, mi se pare ca esti surd sau neunC Eu ti"am spus ca sluesc*umnezeului 2elui nevazut, iar nu idolilor vostri, care sant vazuti, caci ei nu vad nici nu stiu cesant, ca sa le fie cineva diacon, dar pe care tu, inselandu"te, ii cinstesti ca pe niste zei, fiind

  pietre si lemne cu totul surde si neinsufletite, lucruri de maini omenesti, de care se cade mai alesa ride decat a li se inc4ina [email protected] imparatul n"a suferit vora lui, ci indata a poruncit sa ata pe mucenic peste oraz cuniste unelte de arama, pre)atite spre muncire, iar c4inuitorii sa stri)e? @Du fi indraznet cu lima,ErmileC 2insteste pe imparat, ertfeste zeilor, si te izaveste de [email protected] Iar el fiind atut tare, searata ca si cum nu simtea durerea ci dimpotriva defaima slaiciunea tiranului. Apoi cu )las maitare a stri)at, zicand? @ani fara sfarsit vei lua si infricosata mana a lui *umnezeu o vei

  2

  http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/SINAXAR_ORTODOX/sfinti/ianuarie/sfintii_mucenici_ermil_si_strato.htm#_ftnref1http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/SINAXAR_ORTODOX/sfinti/ianuarie/sfintii_mucenici_ermil_si_strato.htm#_ftnref1
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  3/172

  cunoaste, caci lasand pe Fiditorul tau, iei aminte la zeii cei surzi si muti si, ce este mai rau, tesilesti a atra)e si pe altii la aceeasi pierzare, ca unul ce uraste mantuirea [email protected]*upa aceasta, imparatul a poruncit sa"l duca la temnita trei zile, nadaduind ca se va )andi si seva cai de indrazneala sa. Iar mucenicul mer)and, canta? @*omnul imi este autor si nu ma voiteme ce"mi va face mie [email protected] Si intrand in temnita, a cantat? @2el ce pasti pe Israel, ia aminte2el ce povatuiesti ca pe o oaie pe Iosif, 2el ce sezi pe 4eruvimi, arata"te si vino ca sa ne

  mantuiesti pe [email protected]*omnul n"a trecut cu vederea pe roul Sau, ci a trimis un in)er, man)iindu"l si intarindu"l pe el.Apoi in)erul i"a zis? @Ermile, indrazneste, )raieste si nu tacea, iar de acum nu te teme, caci vei

  irui indata mestesu)urile dusmanului, si de sus vei primi cununa prea luminoasa [email protected] Astfel *umnezeu a inarmat pe ostasul Sau spre nevointa, l"a incins cu putere, ainvatat mainile lui la razoi, si a dat arc de arama in ratele lui si pavaza de mantuire.Iar dupa trei zile, Liciniu imparatul, sezand iarasi la udecata, a pus de fata pe Ermil, zicandu"[email protected]>are te"ai cait si vei voi acum ca sa aduci ertfa zeilor, ca sa fii slood de c4inurile cele

  pre)atite tieB Sau tot aceeasi neunie te cuprinde, si de unavoie vrei sa te dai [email protected] aceasta ostasul lui 'ristos, pentru cinstea *omnului, care l"a inarmat cu indrazneala, a

  raspuns? @9i"am spus odata, imparate se cadea ca sa fie de auns cuvintele mele cele dintai, simai mult sa nu ma intrei pentru ca am pe *umnezeu in cer, 2aruia si sluesc, si 2aruia pemine insumi ma sar)uiesc a ma aduce ertfa caci de la El nadaduiesc mare [email protected] Fis"aimparatul? @Atunci voi vedea de"ti va auta 2el ce locuieste in [email protected] indata a poruncit la sase ostasi vartosi, sa"l ia si intinzandu"l la pamant, sa"l ata [email protected] *eci, fiind atut ucenicul, rada ca un fara de trup si se ru)a lui *umnezeu, [email protected]*oamne, *umnezeul meu, care pentru mine ai radat rani si atai, in zilele lui ilat din ontInsuti intareste"ma pe mine, care iarasi patimesc pentru 9ine, ca sa pot savarsi aceasta aler)arede acum ca fiind partas patimilor 9ale, sa ma fac vrednic rasplatirii 9ale celei [email protected]

  Sfantul astfel ru)andu"se, indata s"a auzit un )las de sus, zicandu"i? @Amin, Amin, zic tie,Ermile dupa trei zile te vei izavi din aceste primedii si vei primi mare rasplatire pentrupatimirea [email protected] Acest )las a adus mucenicului mare indraznire si intarire iar c4inuitorilor le"apricinuit mare frica si cutremur. entru ca aceia au cazut la pamant si nu mai puteau sa facanimic c4iar si imparatul s"a cutremurat, dar n"a voit sa cunoasca puterea lui *umnezeu si a

  poruncit ca iarasi sa duca pe mucenic in temnita.Atunci era straer la temnita Stratonic, caruia i se poruncise sa pazeasca pe mucenic. Iar acestStratonic era in taina crestin si prieten al Sfantului Ermil, de care se ranea cu inima, vazandu"lin munci dar se inveselea cu du4ul de indrazneala si de taria lui, insa el sin)ur nu indraznea sase dea la niste patimiri ca acestea. Iar Sfantul Ermil intrand in temnita, canta, zicand? *omnul

  este luminarea mea si antuitorul meu, de cine ma voi temeB *omnul este pazitorul vietii mele,de cine ma voi infricosaB Atunci a stralucit asupra"i o lumina cereasca si iarasi a auzit un )las,

  poruncindu"i sa indrazneasca si fa)aduindu"i ca va avea sfarsitul patimirilor, dupa trei zile.A doua zi c4inuitorul sezand iarasi la udecata, a adus la cercetare pe Sfantul Ermil, care a statinainte cu fata luminoasa, cu oc4ii veseli si cu inima plina de ucurie. *ar tiranul Liciniuclatinand capul si rizand de mucenic, i"a zis? @Spune"ne noua la ce ti"a folosit temnita ceaintunecoasa si vremea cea petrecuta in patimireB 9e"a invatat oare sa te supui le)ii imparatestiBSi sa dai zeilor cinstea cea cuviincioasa sau inca va fi treuinta de c4inuri impotriva inimii tale

  3

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  4/172

  atat de [email protected] ucenicul i"a raspuns? @9emnita cea intunecata mi"a milocit mare lumina siacum sufletul meu este in pace si in ucurie si in ne)raita lumina, care imi da una nadede decasti)area unatatilor ce vor sa fie iar eu ma minunez foarte, cum intunericul care este in tinenu primeste nici o sc4imare, ci totdeauna intuneca oc4ii tai cei sufletesti ca sa nu [email protected] mustrand sfantul ratacirea imparatului, acesta a stri)at? @Spre nimic altceva, precum vad,

  nu te"ai deprins, decat numai sa ocarasti pe fata cu neinfranata ta lima, cu indraznetul tau sufletsi cu neunia ta insa sa ne raspunzi cu incredintare, vei ertfi zeilor si te vei supune porunciinoastreB Sau vei lua muncile cele vrednice dupa faptele [email protected] ucenicul lui 'ristos, Ermil, i"araspuns? @Ai auzit raspunsurile mele, imparate, si nimic mai mult nu vei auzi de la mine. Ga deacum ceea ce voiesti si savarseste cu lucrul ceea ce ai )[email protected] maniindu"se Liciniu, a poruncit sa intinda pe sfant )ol la pamant si sa"l ata cu ete pe

  pantece. Iar sfantul in ataile ce i se aduceau avea intarire pe 'ristos, catre 2are ridicand oc4iicei sufletesti se ru)a? @*umnezeule, ia aminte spre autorul meu *oamne )raeste ca sa"[email protected] Iar tiranul aprinzandu"se de manie pentru multa radare a sfantului, a poruncit ca sa"irupa pantecele lui cu un)4ii de vultur, ca sa vada cu oc4ii sai cele dinauntrul lui.

  Iar mucenicul zicea? @Inima si trupul meu s"au ucurat de *umnezeul cel viu, ca de seu si de)rasime sa se umple sufletul meu, si cu uze de ucurie 9e va lauda )ura [email protected] ucenici Ermil si Stratonic (13 ianuarie%Acestia au trait n tinutul Iliricului si al *unarii de miloc, pe vremea mparatului Liciniu.2rez&nd ca :aduce slava lui *umnezeu

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  5/172

  Ermil a fost dus a treia oara la udecata, mparatul, vaz&nd ca acesta nu se leapada de credintasa, a poruncit ostasilor sa rupa cu un)4ii de fier p&ntecele Sf&ntului, ca sa se vada maruntaieledin el. 6az&nd acestea, Stratonic a izucnit n pl&ns si a nceput sa n)rieasca ranile Sf&ntului.El a fost vazut nsa de unul din ostasi, care l"a p&r&t mparatului. Auzind aceasta, mparatul i"a

  poruncit lui Stratonic sa aduca ertfe idolilor. Stratonic nsa a marturisit ca este vec4i prieten cuErmil si ca si el este crestin, ca atare refuza sa ertfeasca idolilor. nfuriat peste masura,

  mparatul a poruncit ca Stratonic sa fie dezracat de 4aine si sa fie atut cu ete peste tot trupul.n timp ce era atut, Stratonic si ridica privirea catre diaconul Ermil, cer&ndu"i ca sa se roa)elui *umnezeu sa poata pazi credinta sa ntrea)a, pentru a rada c4inurile p&na la capat.6az&nd mparatul ca nu"i poate ndupleca n nici un fel pe cei doi mucenici, a poruncit cadiaconul Ermil sa fie sp&nzurat de un copac, iar trupul sa"i fie ciop&rtit cu cutitele, dupa care safie aruncat n valurile *unarii. Astfel, cei doi au primit moartea muceniceasca, n ziua de 13ianuarie 33, la circa 3 7ilometri de orasul Sin)idunum (8el)radul de azi%, poate spre localitateaanciova unde si astazi mai exista populatie rom&neasca. La trei zile dupa aceasta, trupurileSfintilor ucenici au fost adunate laolalta ntr"un sicriu, ca sa ram&na vesnica pomenire a lor, nacelasi c4ip n care si dra)ostea lui 'ristos i"a unit pe am&ndoi.

  H Icoanele sunt pictate de maicutele de la anastirea *iaconestimp0r0+ind Liciniu p0)nul (3!"3#$%, -i sr)uindu"se s0 plac0 foarte mult zeilor s0i necura+i, adat porunc0 )rea asupra tuturor cre-tinilor? ca s0 fie urm0ri+i prin cet0+i -i prin sate -i oricine vaafla vreun cre-tin -i va spune despre el mp0ratului, s0 fie r0spl0tit, nvrednicindu"se de marecinste.*e aceea, to+i se sr)uiau spre cercetarea -i pri)onirea cre-tinilor, ca s0 fie pl0cu+i mp0ratului.*e acel Liciniu " pe cnd el -edea odat0 -i f0cea udecat0 la un loc nalt " s"a apropiat unul dinosta-i, zicndu"i? Este aici un cre-tin, anume Ermil, care are, dup0 re)ula cre-tin0t0+ii sale,rnduiala diaconiei -i care sluind de demult lui 'ristos, rde de zeii no-tri -i de tine, mp0rate, -i

  ntru nimic te socote-te

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  6/172

  ar0ta ca -i cum nu sim+ea durerea ci dimpotriv0 def0ima sl0iciunea tiranului. Apoi cu )las maitare a stri)at, zicnd? 0ni f0r0 sfr-it vei lua -i nfrico-ata mn0 a lui *umnezeu o vei cunoa-te,c0ci l0snd pe Fiditorul t0u, iei aminte la zeii cei surzi -i mu+i -i, ce este mai r0u, te sile-ti aatra)e -i pe al+ii la aceea-i pierzare, ca unul ce ur0-te mntuirea lor

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  7/172

  ntunecoas0 -i vremea cea petrecut0 n p0timireB 9e"a nv0+at oare s0 te supui le)ii mp0r0te-tiBJi s0 dai zeilor cinstea cea cuviincioas0 sau nc0 va fi treuin+0 de c4inuri mpotriva inimii taleatt de mpietriteB< ucenicul i"a r0spuns? 9emni+a cea ntunecat0 mi"a milocit mare lumin0 -iacum sufletul meu este n pace -i n ucurie -i n ne)r0it0 lumin0, care mi d0 un0 n0dede dec-ti)area un0t0+ilor ce vor s0 fie iar eu m0 minunez foarte, cum ntunericul care este n tinenu prime-te nici o sc4imare, ci totdeauna ntunec0 oc4ii t0i cei suflete-ti ca s0 nu vad0

  adev0rul

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  8/172

  nu pot s0"l ucid0AL 26PD9LI, 2E OSDO D A*PD2ILE AEL>Ad&ncurile *u4ului le"a+i cercetat, ca mai apoi pentru m0rturisire n ad&ncurile *un0rii s0 fi+iarunca+i,

  Du v"a+i temut de c4inuri, ci cuv&ntul lui 'ristos str0lucind n voi v"a+i ar0tat cu totul lumina+i.

  Le)0tura prieteniei adev0rate v"a r&nduit -i acela-i le)0m&nt al muceniciei,20ci 2uv&ntul ce unea inimile voastre v"a mpletit aceea-i cunun0 a ve-niciei.

  e vr0ma-ul ce v0 n)rozea cu amenin+area focului c4inurilor mucenice-tiL"a+i necat n apele r0d0rii voastre -i v"a+i n0l+at )ranic la cele cere-ti.*un0rea vi s"a f0cut morm&nt n care a+i tr0it minunea na-terii ntru cele de sus,A-a cum din morm&ntul lui 'ristos ne"a r0s0rit via+0, ridic&nd pe tot cel c0zut.

  8

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  9/172

  6alurile *un0rii v"au acoperit trupurile, primindu"le ca pe o comoar0 n ad&ncuri,Iar sufletele dezle)ate de le)0turi p0m&nte-ti, au zurat ca dumnezeie-tile )&nduri.&ntecele Sf&ntului Ermil s"a v0rsat, ns0 p&ntecele *un0rii l"a primit,Ji ra+ele cerului desc4iz&ndu"se, pe noul n0scut n ve-nicie l"a fericit.

  n apa 8otezului v"a+i n0scut, desc4iz&ndu"v0 calea c0tre mp0r0+ia luminii,

  Iar n apa *un0rii a+i primit otezul mucenicesc, pecetluind lucrarea m0rturisirii.rin ap0, vr0ma-ul a c0utat s0 v0 piard0, ns0 l"a+i necat ntr&nsa cu a voastr0 r0dare,e lucr0torul r0ut0+ii l"a+i ru-inat, iar sufletele voastre se desf0tau ntru luminare.

  Sfinte Ermil, c4emat fiind la m0rturisire, nu te"ai dat napoi, ci ai vestit 2uv&ntul,Ji diacon al 2elui reanalt fiind, nu ai ascuns darul, ar0t&nd c0 'ristos +i e St0p&nul.n temni+a ntunecat0 fiind nc4is, lumina 2uv&ntului ce odi4nea n inim0 +i str0lucea )&ndurile,nt0rindu"te ntru m0rturisire -i r0darea c4inurilor, +i veselea tot sufletul cu cuvintele.&uri de n+elepciune cur)eau n inima ta -i susurul lor m0rturisea armoniile *u4ului,8iseric0 zidindu"+i din inima smerit0, aduceai nencetat ertfa ru)0ciunii naintea 2uv&ntului.

  2el 20ruia i"ai sluit n treapta de diacon -i din iuirea c0ruia te"ai mp0rt0-it,+i cerea acum s0 urci pe muntele ertfei -i nsu+i s0 te aduci ertf0 pentru 2el iuit.&ntecele t0u s"a spart din pricina loviturilor pe care le"ai ndurat cu r0dare,ns0 prin c4inurile tale ai f0cut ca p&ntecele 8isericii s0 sloozeasc0 fii, plini de luminare.Ki s"a r0pit ucuria de a aun)e preot -i de a na-te fii du4ovnice-ti su acoper0m&ntul *u4ului,*ar mer)&nd mai nainte n c0m0rile cere-ti, cu ru)0ciunea ta slue-ti iconomiei 2uv&ntului.n c4inuri fiind, nu ai luat seama la durerile tale, ci iuirea pentru al t0u prieten te"a mi-catJi n loc s0"i m0rturise-ti suferin+ele tale, sufletul ntristat al lui Stratonic l"ai m&n)&iat.=ertfa pentru aproapele nici n pra)ul mor+ii la tine nu a ncetat,

  Ar0t&ndu"te plin de iuire curat0 -i lui 'ristos ucenic adev0rat.Acesta pe 2ruce fiind, nu s"a n)riit de durerile c4inurilor, ci de cei ce sufereau,A-a, -i n oc4ii t0i, durerea celuilalt era mai presus dec&t c4inurile ce te r0neau.Sfinte Stratonic, av&nd inim0 de mam0, r&uri de lacrimi ai sloozit pentru prietenul c4inuit,60z&nd suferin+a lui pentru 'ristos, ndat0 cu )&ndul te"ai umilit -i pe St0p&nul ai m0rturisit.rivind r0nile trupului celui pe care l iueai, sufletul t0u curat s"a r0nit,Ji la puterea lucr0rii lui 'ristos lu&nd aminte, )&ndul fricii l"ai p0r0sit.nt0rit de nevoin+a prietenului t0u demnitatea de cre-tin ai m0rturisit,Ji nu te"ai lep0dat nici de prietenia cu cel iuit, ci cuv&ntul t0u l"ai nt0rit.

  Du ai ertfit idolilor, ci ertfa m0rturisirii ca pe o t0m&ie ai n0l+at,

  entru aceasta n ra+ele *un0rii spre necare ai fost dat.2u mree fiind acoperit n ad&ncul apelor +i"ai )0sit sf&r-itulJi p&ntecele *un0rii +i s"a f0cut u-0 de a aun)e spre 2uv&ntul.

  2ur)eile p0catelor mele le opri+i cu a voastr0 ru)0ciuneJi patimile cumplite ce -i"au aflat s0la- n mine iz)oni+"le de la mine.2a cei ce v"a+i f0cut stele ale m0rturisirii 2uv&ntului, nt0ri+i"ne ntru m0rturisire,2a av&nd pilda voastr0 s0 ne n0l+0m )&ndul dincolo de voin+a de iz0vire.

  9

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  10/172

  e ncep0torul r0ut0+ii care a c0utat pierderea voastr0 n *un0re, l"a+i necat n apa ru)0ciunii,Ji cu iatra cea tare a+i zdroit capetele alaurilor care se ncuiaser0 n ad&ncurile *un0rii.2ei ce a+i necat patimile prin nevoin+0, acum acestea v"au adus intrarea n mp0r0+ia Luminii,Ji cur0+i+i de toat0 urma p0catului cu sufletele str0lucitoare v"a+i nf0+i-at naintea 9reimii.*in Izvorul 2uv&ntului ad0p&ndu"v0 cu apa poc0in+ei, prin aruncarea n *un0re s"a ncununat a

  voastr0 vie+uire,20ci ntru cur0+ie deplin0 prin lucrarea 2uv&ntului a+i mers s0 lua+i cununa pentru a voastr0m0rturisire.

  n apa ru)0ciunilor voastre sp0la+i c4ipul 8isericii drept m0ritoare,2are s0lt&nd ca o mireas0, s0 se apropie de voi cu f0clia cuvintelor mul+umitoareu)a+i"v0 *omnului se spele sufletul meu n aia 2uv&ntului,2a fiind cur0+it de orice viclea-u), s0 ai0 acoper0m&ntul *u4ului.

  8ucura+i"v0, rietenie nedezle)at0 de saia c4inurilor mucenice-ti,

  6ase pline de apa 2uv&ntului, spre lauda celor du4ovnice-tiStin)erea focului r&vnei pentru idoli din cetatea ntunecat0,0rturie a sfin+eniei ce rode-te n via+a cea curat0,=ertf0 inepl0cut0 *omnului prin lucrarea *u4ului nmiresmat0,*ar al sc0rii pe care urc0 )&ndurile n )r0dina luminat02omori nepieritoare ascunse n ad&ncurile *un0rii,G0clii m0rturisitoare ale 2uv&ntului nestinse de viforul ertfirii,Stele pururea mer)0toare pe cerul 8isericii,ucenicie prin care vi s"au desc4is por+ile 6ie+ii,

  Declintire a sufletului su valurile tulur0rii amenin+0toare,ietre ale 2uv&ntului aruncate n apele cele lumin0toare,=ertf0 cur0+it0 n apele *un0rii spre m&ntuire,

  Devoin+a ertfei pentru care a+i aflat m0rireA mucenicilor desf0tare ce lumineaz0 )&ndurile,Le)0tur0 dumnezeiasc0 pe care nu -tiu a o redea cuvintele,St&lpi ai ertfei pentru 'ristos, ce nt0resc iserica cea luminat0,*ef0im0torii o)0+iei p0m&nte-ti, spre a c&-ti)a plata cereasc0.or+i ale 2uv&ntului desc4ise cu c4eia ru)0ciunii,Icoan0 a muceniciei ce c4eam0 pe to+i la taina iuirii.

  Sfintii Mucenici Ermil si Stratonic din Singidunum (13 ianuarie)Adau)at de adminin31 Ianuarie #MSu mp0ratul Liciniu, ntr"o zi de 13 ianuarie, au fost martiriza+i n Sin)idunum (8el)radul deazi, pe atunci n provincia oesia Superior%, diaconul Ermil -i temnicerul Stratonic. Giind dusn fa+a mp0ratului, Ermil a recunoscut c0 este cre-tin -i diacon. 0spunz&nd cu necuviin+0 la

  propunerile care i s"au f0cut de a se lep0da de credin+a cre-tin0, mp0ratul a poruncit s0 fie 0tutpeste fa+0 cu un ici de metal, apoi +inut trei zile n nc4isoare, scos -i 0tut din nou cu mult0

  10

  http://www.sarbatori-crestine.ro/vietile-sfintilor/sfinti-romani/sfintii-mucenici-ermil-si-stratonic-din-singidunum-13-ianuarie/http://www.sarbatori-crestine.ro/author/admin/http://www.sarbatori-crestine.ro/vietile-sfintilor/sfinti-romani/sfintii-mucenici-ermil-si-stratonic-din-singidunum-13-ianuarie/http://www.sarbatori-crestine.ro/author/admin/
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  11/172

  cruzime, apoi aruncat iar0-i n temni+0. Aici a fost n)riit cu dra)oste de temnicerul Stratoniccare era cre-tin, dar ne-tiut de nimeni. *ar el a fost p&r&t de un soldat mp0ratului -i supus elnsu-i la c4inuri, dup0 care au fost ntemni+a+i am&ndoi. 9oate ncerc0rile mp0ratului de a"iaate de la credin+a lor au r0mas zadarnice. Atunci mp0ratul a poruncit s0 fie sp&nzura+i de uncopac, iar trupurile lor ciop&r+ite cu cu+itele -i apoi aruncate n *un0re. Ji astfel s"au mutatam&ndoi la via+a cea netrec0toare, primind cununile muceniciei, ca ni-te adev0ra+i m0rturisitori

  ai lui 'ristos. *up0 trei zile trupurile lor au fost )0site, scoase la mal -i n)ropate dup0 cuviin+0.*e atunci ei sunt trecu+i ntre sfin+i, pomenirea lor f0c&ndu"se n fiecare an la 13 aprilie, zi ncare :s"au n0scut din nou< pentru 'ristos.S0 cinstim pe ace-ti vrednici mucenici din neamul nostru zic&nd? : mpl&ndu"v0 de apef0c0toare de via+0, v"a+i lep0dat n valurile r&ului -i ntru acelea lu&ndu"v0 sf&r-itul, a+i necat pemai marele r0ut0+ii, iar acum ne izvor&+i nou0 izvoare de t0m0duiri, prea l0uda+ilorta ori)inar din Neoa)iul de Sus. Efectu&ndu"se lucr0ri importante de restaurare, printre care sinl0turarea straturilor de p0m&nt si pietris depuse de viituri pe l&n)0 iseric0 p&n0 su ferestre,

  s"a descoperit un craniu )0lui, frumos si care, r0sp&ndea mireasm0 pl0cut0. Se spune c0 luat deapa ce iesise pe l&n)0 iseric0 n urma s0p0turilor, a ocolit"o de trei ori si s"a asezat pe fereastrasfintului altar. 20lu)0rii I"au asezat cu evlavie ntr"un loc curat nestiind al cui este.*up0 o vreme la m0n0stire a venit o femeie din aramures, pe nume aria, care fiind olnav0de epilepsie i"a relatat p0rintelui staret c0 a avut o descoperire cum c0 acel craniu este alSfintului N4elasie si are darul vindec0rii neputintelor omenesti. 0rintii au s0v&rsit 9ainaSf&ntului aslu pentru femeie si dup0 ce aceasta s"a atins cu evlavie de capul Sf&ntului s"avindecat de suferinta ei. 0rintele *ometie anolac4e si maicile mai v&rstnice au cunoscut"o peaceast0 femeie a stat de vor0 cu ea si actualul du4ovnic, p0rintele Ioac4im opa.n anii trecuti se spune c0 o mireasm0 se r0sp&ndea din capul Sf&ntului nv0luind m0n0stirea si

  mpreurimile. 2apul se p0streaz0 ntr"o racl0 de lemn n paraclis0rturii si minuni> credincioas0 n v&rst0, ce locuieste aproape de m0n0stire, Leontina Nroza, relata si eaminunea c0 femeia stri)a cu voce )roas0, cu voce ca de 0rat? suntem doisprezece,; asuntem o sut0C

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  12/172

  aprins0 a iesit o ar0tare n c4ip de iepure. Iat0 acesta v"a ndemnat pe voi s0 lucrati n ziua*omnuluirtodoxiei, -i s0 doreasc0 -i maimult mplinirea poruncilor lui 'ristos. Astfel, t&n0rul ne)ustor se ar0ta milostiv fa+0 de ceilipsi+i, m&n)&ietor al celor afla+i n necazuri, ap0r0tor al dreptei"credin+e. *e aceea, n scurttimp, el s"a ucurat de o deoseit0 pre+uire n fa+a tuturor, ceea ce nu era pe placul anumitorne)ustori, care doreau s0 ai0 mai mult0 clientel0. Astfel c0 ace-tia aunser0 s0"l invidieze pe

  Ioan pentru cinstea de care se ucura.ntr"una din c0l0toriile sale spre 2etatea Al0, acest r&vnitor al *omnului a avut ca nso+itorpe un ne)u+0tor apusean, pe nume eiz, care era de confesiune catolic0. Isc&ndu"se discu+ii petema credin+ei, Ioan reu-ea s0"i demonstreze ne)u+0torului catolic erorile fundamentale alecredin+ei lui, astfel c0 acesta s"a pornit cu ur0 mpotriva lui Ioan, pun&ndu"-i n )&nd s0 ser0zune pe t&n0rul Ioan. Aun-i n 2etatea Al0, ne)ustorul catolic a mers la mai"marele cet0+ii,spun&ndu"i c0 -tie pe cineva care ar dori s0 se lepede de credin+a sa -i treac0 la reli)ia t0tarilor.Aceast0 veste l"a ucurat mult pe mai"marele cet0+ii, care a cinstit cu daruri alese pe eiz,

  poruncind totodat0 ca s0 fie adus cel ce dorea convertirea la reli)ia str0mo-ilor s0i. Astfel, Ioanaun)e n fa+a mai"marelui cet0+ii, care l mie cu cuvinte m0)ulitoare s0 se lepede de credin+a

  cea ntru 'ristos. n+ele)&nd tic0lo-ia lui eiz, Sf. Ioan a m0rturisit c0 totul era o minciun0 pus0la cale de eiz, -i c0 el nu are de )&nd s0 se lepede de credin+a sa, trec&nd la cea a t0tarilor, pecare a ar0tat"o a fi neputincioas0.

  Auzind aceste vore, epar4ul a considerat c0 t&n0rul Ioan este un dispre+uitor al credin+eit0t0re-ti, drept pentru care a poruncit s0 fie dus la munci )roaznice. n toiul acestor c4inuiri,t&n0rul mucenic l0uda pe *umnezeu c0 l"a nvrednicit de o asemenea p0timire, -i se ru)a pentrunt0rirea sa n suferin+e. 60z&nd c4inuitorii c0 nu reu-esc s0 iruiasc0 t0ria credin+ei:)4iaurului

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  13/172

  lep0d0rii sale de 'ristos. 9&n0rul mucenic a ar0tat ns0 c0 mai de pre+ sunt acele p0timiri, ceeace a nfuriat -i mai tare pe epar4, care a poruncit ca Ioan s0 fie le)at de coada unui cal -i s0 fiet&r&t pe caldar&mul cet0+ii, ceea ce s"a mplinit cu repeziciune. 0m&n&nd tare ncredin+0, mucenicul lui 'ristos nu nceta s0 nal+e ru)0ciuni c0tre Atot+iitorul, ceea ce a nfuriat

  pe unul din c4inuitori s0 scoat0 saia -i s0 reteze capul acelui m0rturisitor al lui 'ristos. Astfel,acest ales al *omnului, -i"a dat via+a n m&inile lui 'ristos, de la care a primit cununa cea

  neve-teit0 a slavei sfin+ilor mucenici.*in ur0 fa+0 de cre-tini, t0tarii nu i"au l0sat pe ace-tia s0 vin0 -i s0 ia corpul nensufle+it alSf&ntului, pentru a"l n)ropa dup0 cuviin+0. ns0 tradi+ia spune c0 n noaptea care a urmatmartiriului, n urul acelui trup s"au ar0tat f0clii arz&nd -i c&+iva 0ra+i cu c4ipuri luminoase,care c&ntau -i f0ceau t0m&iere. n martor p0)&n, care se nt&mpla s0 fie acolo, a crezut c0 acei

  0ra+i sunt cre-tini, -i de aceea a scos arcul ca s0 tra)0 asupra lor. ns0, ntinz&nd arcul, m&inilei"au r0mas lipite de arc -i de s0)eat0, p&n0 c&nd -i"a m0rturisit fapta. Auzind acele nt&mpl0ri -infrico-&ndu"se, epar4ul a n)0duit cre-tinilor s0 vin0 -i s0 ia spre n)rop0ciune trupul Sf&ntului.Astfel, Sf&ntul Ioan a fost n)ropat dup0 cuviin+0 n cimitirul cre-tinesc al 2et0+ii Ale.

  *e-i se sim+ea vinovat de moartea mucenicului, ne)ustorul eiz -i"a pus n )&nd nc0 o

  fapt0 nele)iuit0, pl0nuind s0 fure moa-tele Sf&ntului -i s0 le ia cu el, pentru ca de rev0rs0riledarurilor dumnezeie-ti ce se f0cea printr"nsele s0 se ucure cona+ionalii s0i. *ar acest lucru i s"a descoperit, prin minune dumnezeiasc0, preotului care sluea la iserica cimitirului. Acesta l"a

  prins astfel pe ne)ustor asupra faptului, astfel c0 fapta acestuia a fost z0d0rnicit0. 9otodat0,preotul a adunat pe cre-tini n procesiune, -i astfel au dus moa-tele Sf&ntului Ioan n isericacet0+ii, depun&ndu"le n Sf&ntul Altar. Aici au stat timp de ! de ani rev0rs&nd multe inefaceriasupra celor care veneau -i n)enunc4eau n fa+a sfintei racle.

  6estea minunilor ce se s0v&r-eau la moa-tele Sf&ntului Ioan a auns -i p&n0 n Karaoldovei, unde pe atunci domnea voievodul Alexandru cel 8un. Acesta sf0tuindu"se cu

  mitropolitul Iosif al oldovei, a dorit s0 aduc0 sfintele moa-te n +ar0. Astfel, n anul 1$#, lanumai # ani de la instalarea pe scaunul oldovei, Alexandru cel 8un reu-e-te s0 aduc0 noldova moa-tele Sf&ntului Ioan, printr"o procesiune, n urma c0reia moa-tele au fost depuse ncatedrala mitropolitan0 din cetatea de scaun a Sucevei, ast0zi iserica ir0u+i. *e atunci,Sf&ntul Ioan este cinstit ca ap0r0tor al oldovei, prin sfintele sale moa-te s0v&r-indu"se minuninenum0rate asupra celor care au venit s0 se nc4ine cu credin+0 Sf&ntului.

  Atunci c&nd scaunul mitropolitan a fost mutat la Ia-i, au fost mutate -i moa-tele Sf&ntuluiIoan, fiind depuse n iserica itropoliei, unde au stat p&n0 n anul 15M5, c&nd au fost luate demitropolitul *osoftei -i duse n olonia, de frica n0v0litorilor lui Ioan Soies7i. Ele au fostrepatriate de"aia n 13 septemrie 1!M3, prin eforturile episcopului de 0d0u+i, *ositei, -i

  depuse n fosta catedral0 mitropolitan0 :Sf. are ucenic N4eor)4ertodoxe om&ne a 4ot0r&t, n anul 1QR, ca ziua de # iunie s0 fienscris0 n calendar ca zi de pomenire a acestui vrednic mucenic al lui 'ristos.

  imen Suceveanul, Sf&ntul Ioan cel Dou :de la Suceava

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  14/172

  n vol. :Sfin+i rom&ni -i ap0r0tori;

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  15/172

  privitoare la credinta, sustinand cu darzenie adevarurile >rtodoxiei. Du este exclus ca acestediscutii sa fi avut ca suiect c4iar disputa isi4astace exista atunci intre ortodocsi si catolici.*esi aceasta disputa a izucnit @[email protected] cu circa 1 ani dupa anul martirizarii Sfantului Ioan,totusi diferenta dintre invatatura ortodoxa si cea catolica privitoare la ener)iile necreate cat si la

  posiilitatea indumnezeirii prin 4ar a omului " era mai vec4e.Aun)and in 2etatea Ala (vezi foto%, eiz si"a pus in )and sa se razune pe cucernicul Ioan,

  care"l infruntase in discutiile purtate pe coraie.e atunci, 2etatea Ala si tinutul inconurator erau stapanite de tatarii no)ai. *rept aceea, eizs"a prezentat la conducatorul cetatii (numit si i)4emon, epar4 sau cadiu%, spunandu"i?

  V Este, o conducatorule, in coraie un arat care, venind cu mine de la 9rapezunt, mi"amarturisit ca ar vrea sa se lepede de credinta sa si sa primeasca le)ea voastra cea stravec4e.Aceasta veste l"a ucurat foarte mult pe dre)atorul tatar, care a cinstit cu daruri alese pe eiz. Ela poruncit totodata sa"i fie adus si acest tanar minunat, dornic sa imratiseze credinta altaica astramosilor sai. *e aceea, el l"a intampinat cu cuvinte ma)ulitoare?" Am auzit ca esti unul dintre aratii alesi si intelepti din 9rapezunt si ca ai dori sa imratisezistravec4ea noastra credinta. Asadar vino, o, preaalesule prieten, si stai impreuna cu noi si

  preamareste cu )las mare soarele cel stralucitor, da cinste luceafarului care rasare inainteasoarelui si adu ertfa luminatorilor ceresti, celor ce lumineaza lumea. Astfel te vei invrednici dela imparatul nostru de multa cinste si de mari vrednicii iar noua ne vei fi ca un frate adevarat,indulcindu"te de viata cea dulce impreuna cu noi. *eci, calca in picioare le)ea si credintacrestineasca, ca una ce este defaimata si proasta, incat sa vada si altii si sa invete de la tine acinsti credinta noastra.Insa marturisitorul adevaratului *umnezeu, intele)and urzeala si ticalosia lui eiz, a simtit unfior care i"a straatut intrea)a fiinta? cum s"ar putea el lepada de 'ristos care l"a ocrotit si i"a datdeplina ucurie a credintei si a iuiriiB *eci a ridicat oc4ii inimii sale la ceruri si cerea autor de

  la *umnezeu, 2are a zis in Sfinta Evan)4elie? @$and veti !i dusi inaintea domnilor siimparatilor, pentru numele Meu, sa nu va %anditi mai inainte ce veti %rai sau ce veti raspundein acel ceas, caci &u va voi da %ura si intelepciune, careia nu'i vor putea sta impotriva, nici sa'i raspunda toti potrivnicii vostri#@Apoi, cautand cu oc4ii cei trupesti catre tiran si, raspunzand cu una indrazneala, a zis? >,cadiuleC i se pare ca minti pe fata. Aceste cuvinte nu sunt ale mele, nici nu mi"a venit in cu)etvreodata sa ma lepad de sfinta credinta in *omnul meu Iisus 'ristosC Sa nu se intample unlucru necuvios ca acesta, nici sa ma lase *umnezeu sa primesc in mintea mea un )ind pa)anescca acesta. Acestea toate sunt mestesu)iri ale vramasului adevarului si ale satanei, tatal sau ca,intrand in tine ca intr"un vas al sau, )raieste prin tine catre mine, nadaduind astfel ca ma va

  tra)e spre pieire. Acel vramas se sileste sa ma departeze de la *umnezeul cel adevarat, careeste Fiditor al tuturor fapturilor vazute si nevazute, precum si al soarelui acesta, pe care tu ilcinstesti ca pe un *umnezeu iar tu, fiind cuprins cu intunericul ama)irii, aduci aceasta cinste,care se cade a se aduce numai lui *umnezeu cel adevarat, facatorul soarelui caruia tu te inc4ini.*eci nu te ama)i ca ma vei pleca la minciuna, ci mai virtos tu insuti invata"te de la mine tainaadevarului, leapada"te, te ro), de intunericul pa)anatatii, care zace in sufletul tau siinvredniceste"te a te face fiu al luminii, stralucind cu razele dumnezeiescului 8otez mai multdecat soarele. Du socoti ca soarele care se vede pe cer este *umnezeu, ci cunoaste ca este un

  15

  http://ro.orthodoxwiki.org/Isihasmhttp://www.panoramio.com/map/#lt=46.200775&ln=30.350482&z=4&k=2http://ro.orthodoxwiki.org/Isihasmhttp://www.panoramio.com/map/#lt=46.200775&ln=30.350482&z=4&k=2
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  16/172

  luminator facut din nimic si pus pe cer de *umnezeu, Fiditorul lui, spre slua oamenilor.Acela, adica soarele, s"a zidit in a patra zi deci cum poate zidirea sa fie *umnezeuBSfintul Ioan, zicand niste cuvinte ca acestea, si"a ridicat miinile si oc4ii catre cer, si a stri)at cu)las mare in auzul tuturor?" Sa nu"mi fie mie a ma lepada de 9ine, 'ristoase intuitorul meu, 2are esti *umnezeu

  preamarit impreuna cu 9atal 9au 2el fara de inceput, cu reasfintul *u4, o utere si o

  ImparatieC Du ma voi inc4ina soarelui, nu voi slui focului, nu voi ertfi luceafarului, nu ma voilepada de lumina, nu ma voi lipi de intuneric, nu voi lasa pe *umnezeul meu si nici nu voi sluidiavoluluiC Ficand aceste cuvinte marturisitorul lui 'ristos, cu multa indrazneala si cu fatavesela, tiranul isi sc4ima adeseori fata sa, aprinzindu"se de focul miniei. *eci acel tiran,neputind mai mult sa rade pe mucenic, care ii )raia impotriva si ii arata pa)anatatea sidesertaciunea credintei sale , ca pentru 'ristos pe 2are Il 4ulea pa)anul i)4emon, pe AcelaSfintul Ioan Il lauda si Il propovaduia in milocul poporului ca este *umnezeu adevarat iarcredinta lui pa)aneasca, sau mai ine zis inselaciunea, a defaimat"o pana la sfirsit pentruaceasta a poruncit ostasilor sai sa"l dezrace de 4ainele sale.Astfel ostasii, facand cele ce li se poruncise, sfintul statea )ol, fiind insa imracat in 'ristos.

  *upa aceea, cadiul a poruncit sa"i aduca multe toie)e inaintea lui, si uitindu"se catre mucenic azis?" Du spune catre mine niste povesti ca acestea, ci leapada"te indata de credinta cea nefolositoaresi primeste le)ea noastra cu toata inima, precum ai fa)aduit, impodoindu"te astfel cu le)ilenoastre. *e acum paraseste acele lun)i cuvintari ale tale si implineste ceea ce ai fa)aduit iar denu, apoi ma ur pe le)ea noastra, cea ine norocita si slavita, ca iti voi zdroi cu toie)ele acesteanu numai trupul, dar te voi c4inui si cu c4inuri mai cumplite si nesuferite firii iar mai pe urmate voi omori cu moarte )rea.

  Sfantul, raspunzind, a zis?" 9iranule si plinule de toata spurcaciunea, nu sunt mincinos, nici cuvintator de povesti precumspui tu, ci sunt ro si marturisitor al adevaratului *umnezeu 2el preamarit in Sfinta 9reime. InEl m"am invatat a crede de la stramosii si de la parintii mei, Lui unuia ma inc4in, Aceluia aduc

  ertfa de lauda, pe El Il marturisesc, ca este ziditor al tuturor fapturilor, pe Acela Il asteptudecator al viilor si al mortilor. Acela va veni sa rasplateasca fiecaruia dupa faptele lui invremea aceea, cand, dupa porunca Lui, soarele acesta ce se vede, asezat si randuit de *ansul

  pentru slua oamenilor, se va intuneca. entru aceea nu te mai nadadui ca vei auzi altceva dela mine decat numai cele ce le"am zis intai si de la inceput, acelea le )raiesc si acum si le voi)rai pina la sfirsit.

  Diciodata nu ma voi lepada de 'ristos *umnezeu si Gacatorul meu, niciodata nu voi cinsti maimult faptura decit pe Gacatorul, nu ma voi inc4ina zidirii mai mult decit Fiditorului, nu voidefaima sfanta credinta in *umnezeul meu, in care m"am nascut si in care m"am deprins de la

  parintii mei, pana cand voi fi stapan al )andului meu si, mai ales, pana cand voi avea aceastarasuflare. *eci nu mai zaovi, lucrator al nedreptatii, ci arata oiceiul tau de fiara care esteascuns in tine scapa"te odata de )ria cea pentru aflarea c4inurilor, cu care voiesti sa mac4inuiesti, si trimite"ma mai de)ra cu orice fel de moarte vei voi, la *umnezeul 2el adevarat,Stapinul cel dorit de mine.

  16

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  17/172

  Iata ai inaintea ta trupul meu )ol, )ata pentru c4inurile taleC 8ate"l cu toie)e, arde"l cu foc,ineaca"l in mare, taie"l in ucati cu saia, pune asupra lui si alte munci si mai cumplite decitacestea, si pe acelea nu te lenevi a le aduce asupra mea de vreme ce, pe toate acestea si pe celemai multe decit acestea, eu sunt )ata a le rada cu placere si cu ucurie, pentru dra)ostea lui'ristos, *umnezeul meu.*ar tiranul cel salatic si nemilostiv, auzind cuvintele acestea ale viteazului marturisitor, s"a

  aprins de minie si indata a poruncit sa intinda pe mucenic la pamint si sa"l ata fara de mila cutoie)e noduroase. *eci, slu)ile tiranului atit de cumplit l"au atut pe radatorul de c4inuri al lui'ristos, incat s"a zdroit trupul lui in multe ucati, iar carnea, lipindu"se pe toie)e, se aruncasus in aer, si locul pe care era intins mucenicul era rosit de sin)ele lui.*eci, viteazul patimitor radind cu aratie o c4inuire ca aceea, si"a ridicat oc4ii mintii salecatre cer si a zis?" ultumesc 9ie, Stapine *umnezeule, ca m"ai invrednicit a ma spala cu sin)ele meu si a maface curat de pacatele mele, care din neputinta omeneasca mi s"au intimplat a le pacatui inainteata, dupa Sfintul 8otez.24inuitorii aceia, auzind pe mucenic ru)andu"se lui *umnezeu, s"au umplut de mai multa

  manie si atat de cumplit l"au atut, pana ce i s"a stins si )lasul.Apoi, facandu"se seara, i)4emonul a poruncit sa le)e pe sfintul mucenic, care aia sufla, cudoua lanturi, sa"l arunce in temnita si sa"l pazeasca pina a doua zi, spre o mai mare c4inuire.*ar mucenicul lui 'ristos, neputind sa mear)a sin)ur de cumplitele rani, muncitorii l"au tirit ca

  pe un mort si astfel l"au inc4is in temnita. A doua zi, tiranul acela cu c4ipul de fiara, sezind lalocul lui cel oisnuit de udecata, a poruncit sa aduca inaintea lui pe Sfantul ucenic Ioan.

  *eci, radatorul de c4inuri si viteazul ostas al lui 'ristos a venit inaintea lui, cu fata luminata sicu sufletul vesel, catre care privind raucredinciosul cadiu si, vazindu"l cu fata atit de luminata si

  vesela, caci darul lui *umnezeu care a intarit pe sfintii mucenici cei de demult, intarea si peSfintul Ioan, care patimea pentru aceeasi marturisire a unei credinte, a preasfintului nume al lui'ristos *umnezeul nostru, s"a mirat foarte mult ca, dupa atatea cumplite munci, se mai aflasuflet in el si, ca si cum n"ar fi patimit nimic, se arata asa de vesel. *eci, a zis catre el?" >, Ioane, nu vezi, in ce fel de rusine si necinste te aduce neinduplecarea si nesupunerea ta,incat putin a lipsit de nu ti"ai pierdut si viata, care este atit de scumpa si de iuita tuturoroamenilor. Asculta"ma, ca de te vei pleca sfatului si socotelii mele, este )ata insanatosirea ta,caci in putine zile, ranile si zdroirile trupului tau se vor tamadui fiindca noi avem doctorifoarte iscusiti adusi din India si din ersia. Iar de nu voiesti sa asculti de sfatul meu, ci petreci increstinatatea ta, apoi sa stii, ca te asteapta mai multe si mai cumplite atai.

  Atunci Sfintul ucenic Ioan a raspuns?" >, udecator tiran, eu citusi de putin nu ma in)riesc de ranile trupului meu cel zdroit caci cucit se strica omul nostru cel din afara, adica trupul, cu atit omul nostru cel dinlauntru, adicasufletul se innoieste, dupa cum )raieste arele Apostol avel. Eu nu am alta )ria, decit numaisa rad pina la sfirsit muncile ce se vor aduce asupra mea de la tine, pentru 'ristos 2el ce maintareste si 2are a zis? 2el ce va rada pina in sfirsit, acela se va mintui. *eci, de ai )indit si aiaflat si alte munci, mai noi si mai cumplite, pune"le asupra mea caci ranile cele mai dinainte,care le"ai adus asupra mea, eu le socotesc intru nimicC

  17

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  18/172

  Deunul tiran s"a rusinat foarte mult de aceste cuvinte prea intelepte si, tremurind cu totul deminie, s"a ridicat ca o fiara si a poruncit sa"l ata mai cumplit. *eci, c4inuitorii aceia au atutmulte ceasuri pe radatorul de c4inuri, pana au oosit astfel, sc4imindu"se unii dupa altii, l"au

  atut pana ce s"au ranit si s"au rupt si cele dinlauntru ale sfantului.Apoi slu)ile, muncind acel trup tare ca diamantul, au ostenit. 9oti citi se adunasera la acea

  priveliste si priveau la acele cumplite c4inuri, stri)au impotriva nele)iuitului udecator,

  ocarandu"i oiceiul lui cel nemilostiv si salaticia lui cea de fiara. Iar Sfintul soptea cu uzele sise ru)a lui *umnezeu sa"i dea radare pina la sfirsit.Atunci tiranul, vazand ca nu reuseste nicidecum sa"l determine sa se lepede de 'ristos, a

  poruncit slu)ilor sale sa aduca un cal salatic si sa le)e picioarele mucenicului de coada aceluia,dupa aceea unul din ostasi sa incalece pe calul acela si sa aler)e pe ulitele cetatii cit va putea siastfel sa tirasca pe patimitorul lui 'ristos prin toata cetatea.*eci, Sfintul a fost tras prin toate ulitele cetatii, incat s"a facut priveliste in)erilor si oamenilor?2a ucurie se face in ceruri, a zis *omnul in Sfinta Evan)4elie, pentru un pacatos care se

  pocaieste. Si daca pentru un pacatos se face ucurie, cu atit mai virtos pentru un mucenic atit deradator, care patimea pentru dra)ostea Lui unele ca acestea. *ar pe cand se facea ucurie in

  cer, oamenilor celor inecredinciosi, le era alnica acea priveliste. Si cum sa nu le fie alnicaprivelistea, cand vedeau calul aler)ind si tra)ind dupa el pe mucenic prin locuri aspreB 2andvedeau pamantul rosindu"se cu sin)ele lui, si ucatile de carne ce cadeau din trupul lui, iarcapul trintindu"se de pamint si de pietreB 2ine nu s"ar fi umilit si nu ar fi varsat izvoare delacrimi, vazind unele ca acesteaB oate numai acela care n"ar fi fost impartasit de firecuvintatoare.Astfel fiind tras Sfintul Ioan de acel nemilostiv calaret, cand a auns prin cartierul evreiesc sialer)a trecand pe ulitele lor, multime de evrei atocoreau pe mucenic, care era tirit de calulacela, si stri)ind si strimind fetele lor, aruncau in el cu ce se intimpla a avea in miini, rizind

  fara de rinduiala. nul din acei evrei, aler)ind in casa sa si aun)ind calul ce tara pe sfint, i"ataiat cinstitul si sfintul lui cap. Si astfel unul si viteazul ostas al lui Iisus 'ristos si"a sfirsitnevointa sa muceniceasca, dandu"si in miinile *omnului sfintul si luminatul sau suflet. Iarcinstitul lui trup, dezle)indu"l calaretul acela de la coada calului, l"au lasat in acel loc,nein)ropat, nea)at in seama si nein)riit si astfel zacea impreuna cu capul lui cel taiat,deoarece nimeni din crestini nu indraznea a se apropia sau a se atin)e de el, temindu"se de ur)ia

  pa)inilor.susrimele minuni*upa ce a innoptat, s"a facut o minune ca aceasta asupra trupului sfantului mucenic deodata s"

  au aratat multe faclii arzand iar trei in)eri cantau cantare de cuvinte sfintite si ne)raite sitamaiau trupului mucenicului. *e asemenea, s"a vazut un stilp de foc deasupra sfintelor moasteintarit pana la cer. inunea aceasta s"a vazut de multi si mai ales de cei ce locuiau impreurullocului unde zaceau sfintele lui moaste.Iar un evreu, a carui casa era aproape de acel loc unde zacea mult patimitorul trup al sfintului,

  parindu"i"se ca preotii crestini au venit sa"l ia si sa"l dea in)roparii celei oisnuite, a luat un arccu sa)eti si s"a apropiat acolo, vrind sa sa)eteze pe unul din acei preoti. *eci, punind sa)eata inarc, a tras cit a putut si, cand a vrut sa dea drumul sa)etii, aceea se lipise de de)etele de la mina

  18

  http://sfantulioancelnou.ro/http://sfantulioancelnou.ro/minunile.htmlhttp://sfantulioancelnou.ro/http://sfantulioancelnou.ro/minunile.html
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  19/172

  dreapta, asemenea si mina stin)a care tinea arcul, incat nu putea nici sa trimita sa)eata, nicimiinile sa le dezlipeasca. Astfel a petrecut toata noaptea, c4inuindu"se in acea incordare.Gacandu"se ziua, acei minunati arati, si stilpul de foc si facliile s"au ascuns, facandu"senevazuti iar aratii, femeile, tinerii si atrinii aler)au la locul acela, pentru a vedea pe acelticalos sa)etator, cum statea astfel nemiscat, precum intinsese arcul si sa)eata, ca fiind ferecatcu fiare si le)at cu puterea cea nevazuta a lui *umnezeu.

  *eci el, desi nu voia, povestea tuturor toate cele vazute de dinsul asupra trupului mucenicului sicum, incercand sa sa)eteze pe acei @[email protected], a fost pedepsit de *umnezeu. *upa ce a facutcatre toti aratarea si marturisirea acelei minuni, i s"au dezle)at miinile si a scapat de pedeapsa.Instiintindu"se cadiul de aceasta minune, s"a temut foarte mult. entru aceea a poruncitcrestinilor sa ia trupul mucenicului si sa"l in)roape. *eci crestinii, luindu"l, l"au in)ropat cucinste lin)a iserica lor.*upa ce au trecut citeva zile, aiz, italianul care vinduse pe sfint spre mucenicie, a voit sa furecinstitul lui trup si sa"l duca in tara sa. oate ca s"a cait pentru rautatea sa sau poate ca a avut de)ind sa spuna ca sfintul a fost de credinta lor cea catolica. *eci intr"una din nopti, avind vreme

  prielnica pentru acel lucru, a cu)etat in sine si a mers la mormintul mucenicului. Atunci a

  inceput a sapa locul si, descoperind mormintul, a vrut sa ia cinstitele lui moaste.*ar in acel ceas, ostasul lui 'ristos s"a aratat in somn preotului acelei iserici si a zis?" Scoala"te indata si alear)a la iserica, ca iata acela care m"a vandut i)4emonului voieste safure trupul [email protected] reotul, sculindu"se indata, a aler)at cu toata puterea sa la iserica si a )asitmormintul sapat si desc4is iar aiz tocmai voia sa ia trupul sfantului dar preotul a iz)onitindata pe 4ot.Apoi, c4emind pe crestinii acelei iserici, le"a povestit cele facute si toti au preamarit pe*umnezeu, 2el ce preamareste pe sfintii Sai. Apoi, luind cinstitele moaste ale Sfintuluiucenic, le"au pus in iserica, asezindu"le in altar aproape de Sfinta asa.

  Acolo au stat acele sfinte moaste ale Sfintului ucenic Ioan mai ine de saptezeci de ani,facandu"se asupra lor aratari dumnezeiesti ziua si noaptea. neori se aratau in forma de luminaminunata alteori, in c4ip de foc po)orindu"se asupra lor alteori in)eri po)orandu"se asupra lorsi suindu"se la cer, iar alte ori iesea de acolo una mireasma ne)raita. *e asemenea, la acelesfinte moaste, ale Sfintului Ioan, se savarseau multe vindecari.susAducerea sfintelor moastede la 2etatea Ala la Suceava6estea minunilor ce se savarseau prin moastele Sfantului ucenic Ioan cel Dou se raspandise intoata 9ara oldovei al carei ocrotitor a fost socotit de atunci. Evlaviosul *omn Alexandru cel

  8un(1$ " 1$3#%, care cu intelepciune reusise sa otina din partea atriar4iei Ecumenicerecunoasterea canonica a mitropolitului oldovei, Iosif usat, dorea ca aceasta implinireistorica si de mare importanta isericeasca s"o pecetluiasca cu stramutarea sfintelor moaste aleucenicului Ioan cel Dou de la 2etatea Ala la Suceava, unde isi fixase resedinta si noul ierar4.Astfel, in 1$# (dupa alti istorici in 1$1R%, la numai doi ani de la urcarea sa in scaunul dedomnie, voievodul moldovean a :adus si moastele Sfantului are ucenic Ioan cel Dou< laSuceava, ineinteles, la staruinta mitropolitului Iosif. > procesiune, avand in frunte pe Nri)orie9amlac, a insotit nepretuitul odor si a fost intampinata, dupa marturia cronicarilor, la :oiana

  19

  http://sfantulioancelnou.ro/http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bunhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bunhttp://sfantulioancelnou.ro/#notahttp://sfantulioancelnou.ro/http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bunhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bunhttp://sfantulioancelnou.ro/#nota
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  20/172

  6ladicai

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  21/172

  Ele au fost repatriate aia la 13 septemrie 1!M3, prin interventia unui alt mare ierar4, tot cunumele *osoftei " episcopul de adauti, *osoftei 'erescu " si depuse din nou in fosta catedralamitropolitana Sfantul are ucenic N4eor)4e, unde statusera aproape trei veacuri fara sa fifost mutate in alta parte. Aducerea lor a fost posiila pentru ca la acea data atat partea de nord aoldovei (8ucovina%, cu orasul Suceava, cat si o parte din olonia (cu orasul Fol7ieX% erauincorporate in Imperiul Austriac (sau 'asur)ic%.

  6iena*ar valurile de navalitori n"au incetat pe acest pamant iuit. >rorile primului razoi mondial aucuprins intrea)a Europa. ulte unuri s"au pierdut atunci sau au fost instrainate.In scopul ocrotirii lor, sfintele moaste au fost duse la 6iena in toamna lui 1Q1$ si adapostite

  pana la #R iulie 1Q1M in paraclisul ortodox roman de acolo.evenirea la patria"mama a tinuturilor ucovinene a facut ca Sfantul Ioan cel Dou sa fie iarasiceea ce a fost odinioara, :ocrotitorul a toata 9ara oldovei

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  22/172

  su cerul lier. nii localnici, care au spatiu de cazare devin avraamici si )azduiesc dindra)oste crestineasca pe cei mai atrani sau neputinciosi dintre pelerini. Sunt insa si credinciosicare prive)4eaza toata noaptea, ru)andu"se. *e altfel randul celor care se inc4ina nu se oprestedeloc in acesta noapte.ulti dintre cei care vin la Suceava de Sanziene astept0 cu dor si emotie du4ovniceasca saaun)a a petrece o noapte intrea)a lan)a moastele marelui martir. E unica ucuria lor daca le

  vore-ti sunt cei mai fericiti oameni si"ti raspund incantati ca de mici fusesera adusi de parintiilor la ziua Sf&ntului Ioan. ultumirea si impacarea sufleteasca pe care o au in aceast0 zi,randuiala ce se asterne in casele si familiile lor, sporul si dinamismul ce"l doandesc lucrarilelor dupa un 4ram petrecut la Suceava ii lea)0 cu mii de fire nevazute de sfantul din cetatea luiStefan cel are si Sf&nt, si"i face ca de fiecare data in preama Sanzienelor sa"si randuiascatoate pentru a lua parte la ucuria 4ramului 2etatii Sucevei.A doua zi, dupa sluele (sfantul maslu, sfintirea apei, acatistul sfantului% ce culmineaza cusfanta litur)4ie (ce se savarseste tot afara, pe scena%, se porneste in procesiune cu sfintelemoaste prin oras. acla este purtata pe umeri (pe o nasalie speciala% de clerici si credinciosi,care fac scurte popasuri la isericile principale din oras.

  eaduse in curtea manastirii sfintele moaste sunt asezate din nou, in acelasi loc, spre inc4inare.Spre seara, dupa ce s"au inc4inat toti credinciosii, se face acatistul sfantului dupa care racla estedusa in iserica, la locul ei.Sfantul Ioan cel Douin pictura si literatura isericeascaatimile Sfantului Ioan cel Dou au fost infatisate in pictura multor iserici din oldova. 24ipulsau apare pentru prima oara in pronaosul isericii de la *orovat, de lan)a Iasi, in 1R#Q. 2ativaani mai tarziu, in 1R$5, a fost zu)ravita viata si patimirea sa in 1# scene, pe peretele de sud al

  isericii manastirii 6oronet, ctitorie a lui Stefan cel are.Scene asemanatoare apar si in pictura catedralei episcopale din oman, in pridvorul inc4is alisericii manastirii Sucevita, ctitoria ovilestilor, apar 1$ scene din viata si patimirea sa.> alta forma de cinstire a patimitorului lui 'ristos in tara noastra a fost aceea a scrierilorlitur)ice. Acatistulsau a fost tiparit in mai multe randuri.rimul pane)eric care i s"a inc4inat provine de la Nri)orie 9amlac, :mona4ul si presiterulmarii 8iserici a oldovei

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  23/172

  post si ru)aciune catre *umnezeu, prin lacrimi necontenite, prin milostenie si prin facerile deine catre aproapele, s"a suit ca pe o scara catre virful faptelor une, catre Sfintul 8otez cel desin)e, care este mai mare decit toate otezurile.Astfel a fost sfirsitul marturisirii, astfel de viteie a aratat in nevointa marturisirii, astfel a rusinat

  pe pa)inul cadiu, cu aceste cununi s"a incununat de miinile lui *umnezeu, incepatorul denevointa. El asa de ine s"a ne)ustorit, incat putin a dat si mult a doindit. *e trup s"a dezracat

  ca de o sarcina de aceea, nu s"a intors la 9rapezunda, ci la Ierusalimul cel de sus. Si s"a asezatin ceata mucenicilor, ca un mucenic, intru Imparatia cea vesnica, intru odi4na dreptilor, intrulumina cea neinserata intru veselia si ucuria cea nesfarsita.2a *umnezeu, pe cei ce"L proslavesc pe pamint, ii preamareste cu indoita slava, cu ceacereasca si cu cea paminteasca. e cei ce"L marturisesc inaintea oamenilor, si El ii marturiseste,nu numai inaintea sfintilor in)eri, ci si inaintea intuitorului 'ristos, 2aruia I se cuvine slava,cinstea si stapinirea, impreuna si arintelui 2el fara de inceput si reasfintului si de viataGacatorului *u4, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

  DotaIn privinta aducerii moastelor Sfantului Ioan cel Dou de la 2etatea Ala la Suceava decatre domnitorul Alexandru cel 8un, istoricii sunt impartiti in doua taere? unii voresc de

  1$#, iar altii de 1$1R. Interesant este ca si unii si altii se spriina pe acelasi izvor?Letopisetultarii Moldovei al lui Nri)ore rec4e. *esi el insusi nu aminteste nimic despre acest eveniment(iar manuscrisul ori)inal fiind pierdut%, totusi anumiti copisti fac anumite interpolari (insemnari,adau)iri% importante. Astfel?" isail 2alu)arul spune ca moastele Sfantului Ioan au fost aduse @in doi ani ai domniei [email protected] "cu alte cuvinte in 1$#, iar" Axinte ricariul spune ca acestea au fost aduse @la leatul 5Q#[email protected] " adica in 1$1R.Administratorul acestui site nadaduieste ca, intr"un viitor nedeterminat, va avea timp dezvolteacest suiect intr"o pa)ina dedicata acestuia (suiectului aducerii moastelor%.

  inapoi

  8ilio)rafie Nri)ore rec4e,Letopisetul ;arii Moldovei,

  Edi+ie n)riit0, studiu introductiv, indice -i )losar de . . anaitescu, Editura de Stat pentruliteratur0 -i art0, 8ucure-ti, anul ...Gormat 4tml, ro.Xi7isource.or) r. rof. *r. ircea acurariu, 2!inti daco ' romani si romni,9rinitas, Editura itropoliei oldovei si 8ucovinei, Iasi " 1QQ$Editie electronica, Apolo)eticum, #5 r. rof. *r. Emanoil 8aus,5specte ale istoriei si spiritualitatii 1izantuluiEditura Sop4ia, 8ucuresti, #!Gormat 4tml, crestinortodox.roa)azin virtual, cartiortodoxe.ro .S. imen, 2!antul )oan cel 6ou de la 2uceavain 2!inti romni i aparatori ai le%ii stramosesti(lucrare colectiva%Editura Institutului 8ilic si de isiune a 8isericii >rtodoxe omane, lucrare alcatuit0 din

  23

  http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3ara#.28MISAIL_C.C4.82LUG.C4.82RUL.29_4http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3ara#.28MISAIL_C.C4.82LUG.C4.82RUL.29_4http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3ara#.28AXINTE_URICARIUL.29_4http://sfantulioancelnou.ro/#1415http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/http://www.scribd.com/word/download_preview/32977?secret_password=i8227j6x11qgohttp://apologeticum.co.nr/http://www.scribd.com/doc/43689/Preot-E-Bbu-Aspecte-ale-istoriei-i-spiritualitii-Bizanuluihttp://www.crestinortodox.ro/Prefata-c373-p0-new.htmlhttp://www.cartiortodoxe.ro/cartea-carte/71-bizantul,-istorie-si-spiritualitate-babus,-emanoil,-pr.-dr..htmlhttp://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3ara#.28MISAIL_C.C4.82LUG.C4.82RUL.29_4http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3ara#.28MISAIL_C.C4.82LUG.C4.82RUL.29_4http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3ara#.28AXINTE_URICARIUL.29_4http://sfantulioancelnou.ro/#1415http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C5%A3ul_%C5%A3%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C5%A3arahttp://ro.wikisource.org/http://www.scribd.com/word/download_preview/32977?secret_password=i8227j6x11qgohttp://apologeticum.co.nr/http://www.scribd.com/doc/43689/Preot-E-Bbu-Aspecte-ale-istoriei-i-spiritualitii-Bizanuluihttp://www.crestinortodox.ro/Prefata-c373-p0-new.htmlhttp://www.cartiortodoxe.ro/cartea-carte/71-bizantul,-istorie-si-spiritualitate-babus,-emanoil,-pr.-dr..html
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  24/172

  incredintarea Sfantului Sinod al 8.>.., su directa purtare de )ria a I..S. Destor, Ar4iepiscopal 2raiovei si itropolit al >lteniei, 8ucuresti, 1QM! *iac. rof. *r. 6asile *emciuc,

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  25/172

  nele)iuiri, iudeul primeste izavire de @pedeapsa cericiei [email protected] prin puterea si lucrarea lui*umnezeu. Iudeul acesta, caruia profesorul Al. Lascarov"oldoveanu ii precizeaza numele "Lazar " se trezi, dupa cainta amara a inimii sale, cu mainile descatusate din umeri, sloode, vii,si privindu"le cu uimire, le misca in laturi, le ridica spre cer si spuse cu lacrimi? @Si eu *oamne,voiesc sa fiu [email protected] Iar daca tinem cont ca dezle)area prin cainta de pedeapsa dumnezeiascaeste consemnata si de parintele Simeon Glorea arian, proailitatea ca atocoritorul de la

  inceput sa devina noul otezat al 8isericii lui 'ristos creste. Auzind epar4ul de cele intamplatesi vazand toata multimea crestinilor din cetate adunata in urul sfantului, s"a infricosat si ain)aduit sa"l ridice si sa"l in)roape dupa randuiala 8isericii >rtodoxe, in cimitirul crestin din2etatea Ala.#. inunea cu papistasul aiz

  Du dupa multe zile insa, mustrat fiind de cu)etul sau si cunoscand minunatele semne aleudecatii dumnezeiesti, @parasul si [email protected] sfantului, @fr&[email protected] (catolicul% apusean isi faceun plan de a fura moastele pentru a le duce in patria sa. In ceasul in care oamenii francului auinceput sa sape, Sfantul Ioan s"a aratat de)raa in vis preotului isericii si i"a spus? @Scoalade)ra, parinte, si aler)a la isericaC Grancul care m"a vandut, eiz, papistasul, este acolo cu o

  multime de oameni, vrand a fura trupul meu si sa"l duca [email protected] Atunci preotul, impreuna cucativa crestini, alear)a spre cimitir, unde )asira mormantul sapat si @trupul sfantului de [email protected] Astfel a fost zadarnicit planul nele)iuit.3. *iferite minuni si vindecarirmarea acestui fapt a fost stramutarea cinstitelor moaste, cu aleasa procesiune, in isericacetatii (este vora de 2etatea Ala%, unde au fost asezate in Sfantul Altar, aproape de Sfantaasa. Stalpi de foc din cer deasupra moastelor, in)eri po)orati peste ele, une miresme dene)rait si nemasurate tamaduiri de tot felul de oli si alun)ari ale demonilor au fost semnedumnezeiesti ale puterii lucratoare a mucenicului ineplacut lui *umnezeu.

  $. 6indecarea *oamenei Ana, sotia lui Alexandru cel 8unIata ce ne spune unul dintre autorii 6ietii Sfantului Ioan, in le)atura cu aducerea moastelor laSuceava? @Iar daca au fost aduse sfintele moaste la Suceava, s"a aflat olnava Anca (Ana "

  Deacsa% doamna, cea de"a doua sotie a lui 6oda Alexandru. Aceasta adusese doftori incercati,din laturile vecine, dar nici unul nu a putut afla leacul tamaduirii pentru trupul doamneioldovei. Atunci Iosif mitropolitul a savarsit slua domneasca, cu mare soor de preoti lamoastele Sfantului Ioan pentru doamna tarii. Si unindu"se cu ru)aciunile lor si cea a lui 6odaAlexandru si a Ancai (Anei% doamna, le"a ascultat *umnezeu cererea lor si a Sfantului Ioan si adat vindecare olnavei, pentru care toata curtea mult s"a ucurat si multa multumire si lauda aadus lui *umnezeu antuitorul pentru inefacerea [email protected]

  R. Minunea salvarii Sucevei (prin alungarea cazacilor zaporojeni)In luna mai a anului 15##, mii de cazaci zaporoeni au intrat in oldova plini de manie sidiavoleasca ura au efuit si au incendiat tot ce prindeau in cale, aducand multa pa)uamoldovenilor. *e frica, locuitorii asezarilor moldovenesti se ascundeau, unii prin paduri, iaraltii aler)and in 2etatea Sucevei. 6azand cu )roaza ca ostasii cazaci se apropie si de capitala,cautand s"o efuiasca, moldovenii au in)enunc4iat cu adanca ardoare ru)atoare in Sfantaitropolie unde se aflau moastele Sfantului Ioan (reamintim ca ele au fost aduse aici de catreAlexandru cel 8un, la inceputul secolului al T6I"lea%. 9oti cereau autorul sfantului. In noaptea

  25

  http://sfantulioancelnou.8k.ro/index.html#Minunea_salvarii_Suceveihttp://sfantulioancelnou.8k.ro/index.html#Minunea_salvarii_Sucevei
 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  26/172

  de 1 spre # iunie, itropolitul Anastasie 2rimca a prive)4eat in ru)aciune tot timpul siimpreuna cu poporul s"a ru)at cu credinta si nadede neclintita lui *umnezeu ca sa nu lasecetatea lor nimicita. ulti dintre credinciosi, la indemnul mitropolitului, s"au impartasit cu9rupul si San)ele antuitorului Iisus 'ristos. *orind insa a salva sfintele moaste aleucenicului Ioan de flacarile navalitorilor, s"au 4otarat a le adaposti in 2etatea de Scaun aSucevei. are le"a fost surprinderea cand au vazut, dorind sa ridice racla de la locul ei, ca

  aceasta este neasemuit de )rea. Fadarnic s"au c4inuit preotii s"o urneasca din loc. Intele)andastfel ca Sfantul Ioan nu dorea sa se mute de la locul sau " sa lase orasul fara ocrotirea sa " auin)enunc4iat si s"au ru)at cu fierinteala sufleteasca catre ineplacutul lui *umnezeu Ioan ca samiloceasca inaintea 9ronului Stapanului pentru ca 2etatea si >rasul Suceava sa nu cada inmainile navalitorilor. In acest timp, c4iar pe cand preotii slueau, o ploaie aundenta ainvolurat apele Sucevei, care a devenit o neasteptata opreliste in calea tatarilor, care s"au vazutzadarniciti in planurile lor. Infricosandu"se, pa)anii au fu)it rusinati peste Distru. Astfel, sprelauda lui *umnezeu si spre neinc4ipuita ucurie a crestinilor, la # iunie 15##, Sfantul Ioan i"asalvat pe moldoveni si capitala lor de atocura nele)iuitilor tatari. Indata dupa acest eveniment,mitropolitul cu episcopul si clerul ortodox au stailit ziua de # iunie a fiecarui an sa fie ziua de

  serare a Sfantului Ioan cel Dou pentru intrea)a oldova.5. *emonizarea eclesiar4ului 4ot si vindecarea acestuia*oua dintre cele mai importante minuni savarsite de Sfantul Ioan cel Dou ne sunt cunoscute

  prin istorisirile recent " canonizatului mitropolit etru ovila al Wievului. Iata ce ne spuneacesta in a sa)mpacare a 1isericii [email protected]"a povestit 6arlaam ca, in anul 15# .../ in oia de dupa o)orarea Sfantului *u4, cand laitropolia Sucevei se sereaza pomenirea Sfantului are ucenic Ioan cel Dou (caci inaceasta zi se saratoreste ne)resit pomenirea lui%, oamenii, care vin de oicei din cate tinuturiindepartate, aduc multe daruri si dau ani multi cand saruta moastele sfantului. Si ecleziar4ul,

  invatat fiind de necuratul, a luat o parte din anii pusi pe farfuria de lan)a racla sfantului si i"aascuns in capison. Indata dupa aceea a intrat satana si l"a facut sa se arunce la pamant in fataraclei sfantului, racnind si facand spume la )ura. 2ei ce au vazut au aler)at si i"au dat indata destire mitropolitului, care, venind si vazandu"l c4inuit de diavol, a zis? @ >ri a luat ceva dinmoastele sfantului, ori a luat fara inecuvantare din anii acestia, pan)arindu"[email protected] e loc a

  poruncit sa"l caute si, cautand, au )asit in capisonul lui multi ani. Insa, fiindu"i mila sivazandu"l c4inuit de drac, mitropolitul a prins a rosti ru)aciuni pentru dezle)are de lestem siindata a iesit din el du4ul necurat, iar ecleziar4ul, ridicandu"se, a in)enunc4eat la picioarelear4iereului, marturisindu"si pacatul sau si cerand iertare. Iar mitropolitul, certandu"l indelun), l"a inlaturat pentru un timp si, dupa ce si"a ispasit pedeapsa, l"a [email protected]

  !. *emonizarea noilului polonez catolic 4ulitor si vindecarea [email protected] timpul unc4iului meu Ieremia ovila, voievod si domn al oldovei " 6la4iei, printre multinoili lesi care"l slueau, era si un sotnic pe nume 6iazdoXs7i, de credinta latina, care o data, pecand domnitorul a venit la mitropolia Sucevei la saratorirea pomenirii arelui ucenic Ioancel Dou, ca sa vada moastele sfantului, lea4ul, privind cum multimea de oameni adunati dinmulte tari saruta trupul neputrezicios si da multe daruri, a inceput sa 4uleasca, zicand catretovarasii sai? @ .../ uitati"va la acesti apostati cum au uns cu mir inmiresmat trupul unui apostatmort, l"au pus la uscat, l"au imracat in podoae de mare pret ca pe un sfant si, de dra)ul

  26

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  27/172

  casti)ului, duc in ispita atata lume. Insa, precum omul al carui trup il saruta multimea, sec4inuieste in iad, tot acolo se vor c4inui si cei care il [email protected] indata ce a spus acestea fata de toata lumea si de domnitor, care si el era acolo, du4ul necurata intrat in el si, racnind tare, ca sa"i inspaimante pe toti, l"a trantit la pamant, c4inuindu"lcumplit. Si tovarasii lui l"au scos din iserica, dar dracul il c4inuia si mai tare, spre mirareatuturor. Iar tovarasii lui, vazand ca se inteteste cumplitul c4in la care l"a supus necuratul, s"au

  dus la mitropolit, care pe atunci era fratele domnitorului, N4eor)4e ovila, om credincios sisfant, si, imratisandu"i picioarele, l"au ru)at sa se roa)e pentru el *omnului si Sfantului Ioansa"l izaveasca de nenorocire, caci frica si tremurul pusesera stapanire si pe ei. Iar mitropolitul,afland din ce pricina sufera atocoritul, a zis? @ai lasati"l un pic, sa"i fie de invatatura ca nu secuvine sa"i 4uleasca pe sfintii *omnului si dreapta noastra [email protected] Iar ei l"au ru)at si maistaruitor sa"si faca mila de el, temandu"se ca nu cumva sa moara naprasnic de atata c4in. Si

  pentru ca acesta nu voia, au staruit si pe lan)a domnitor, ca sa"l roa)e si pe el. Si astfel,indemnat de ru)amintea lor, dupa ce a tinut sfanta slua, mitropolitul a inceput un 9e"*eum

  pentru Sfantul Ioan si a poruncit ca atocoritorul indracit sa fie adus in fata raclei sfantului sitrantit la pamant. *ar l"au adus cu mare )reutate, neputand sa"l tina, caci cumplit era necuratul

  in el. *eci, doar cu )reu l"au pus in )enunc4i. La sfarsitul 9e *eum"ului, mitropolitul a rostitdeasupra lui ru)aciuni de dezle)are si a iesit dracul din el, omul facandu"se sanatos ca si maiinainte.*upa care, venindu"si in fire, culcat la pamant lan)a racla sfantului, a prins a )rai cu )las [email protected] pacatuit, o sfantule al *omnului, adevaratul ro si preacuvios al lui *umnezeu, caci te"am4ulit pe tine si sfanta credinta )receasca, dar acuma sunt pedepsit, marturisesc ca esti muceniculadevarat si sfant al *omnului si ma"nc4in sfintelor tale moaste, marturisind ca adevarata estecredinta )receasca, pentru care ai suferit c4inuri si moartea de la a)arenii pa)ani, ca un ostasviteaz al lui 'ristos. Si toti cei care te 4ulesc pe tine si sfanta credinta )receasca sa fie pedepsiti

  de catre *umnezeu si c4inuiti, asa cum am fost eu c4inuit acum prin 4ulirea mea [email protected] Siru)andu"se cu lacrimi, zicea? @Iarta"ma, *oamne, si pacatul acesta nu mi"l pune lan)a celelalte,caci n"am sa mai 4ulesc, nici n"am sa mai voresc de rau credinta )receasca, ci voi spunetuturor ca ea este credinta cea adevarata si dreapta. Iar tu, Sfinte Ioane, iarta"ma, caci de acum

  pretutindeni si in fata tuturor voi spune ca tu esti sfantul si mucenicul si facatorul de minuni allui *[email protected] Si dupa ce a spus acestea si multe altele, dupa ce s"a ru)at indelun), s"a sculatsanatos ca mai inainte si, dupa ce s"a inc4inat mitropolitul, care i"a dat multe sfaturi despre felulcum se cade sa citeasca si sa nu mai 4uleasca niciodata sfintii si credinta ortodoxa, a plecatslavindu"L pe *umnezeu. Si toata lumea cu tema si ucurie Il lauda pe *umnezeu si dadeacinstire sfantului mucenic pentru darea in vilea) si pedepsirea )roaznica a celui ce 4ulea si

  ocara sfanta credinta ortodoxa, pentru care Sfantul Ioan a patimit, primind cununa in ceruri,intru marirea *omnului slavit in intreita nedespartire a 9atalui, Giului si *u4ului Sfant. Iarminunea o povestesc si astazi multi oameni, care au vazut"o cu oc4ii lor, si este scrisa si incartile itropoliei Sucevei. Iar eu am auzit"o si de la parintii mei, care au fost martori si mi"au

  povestit"o. L"am cunoscut si pe acel 6iadoXs7i si, c4iar daca eram pe atunci destul de mic il [email protected]

  27

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  28/172

  M. 6indecarea padurarului etru 'opincaadurarul etru 'opinca, numit si 9ita, ori)inar din 2ampulun) oldovenesc, aflat intr"omisiune in ziua de vineri 11 au)ust 1Q, a fost martorul unui fapt ciudat. *orind a se intoarce

  pe muntele @[email protected], dupa o noapte petrecuta la pic4etul din 2ooci, calea i"a fost cuprinsa de opacla neasteptata ce se pusese pe apa 8istritei, facand imposiila inaintarea. *atoritaintunericului, padurarul a fost silit sa se opreasca. 9inandu"si calul de capastru, a simtit cum o

  naluca cu o putere oarecare i l"a smucit din maini. Aler)and in cautarea sa, omul a cazut ininconstienta. A fost )asit mut si cu falcile )urii inclestate. *upa interventii medicale staruitoare,la praznicul Adormirii aicii *omnului, marti, padurarul si sotia sa au auns si la [email protected] [email protected] I s"au facut numeroase slue si ru)aciuni la racla sfantului. *uminica, #!au)ust, dupa ce i s"au citit " ca si alta data " ru)aciunile Sfantului 6asile cel are in treirastimpuri, i s"a facut si Sfantul aslu (Sfanta n)ere%. In finalul sluei, parintele Sidorovici l"a prins de mana si l"a indemnat sa rosteasca cu )las tare @inecuvantati cinstiti parinti si maiertati pe mine [email protected] atunci a desc4is )ura si a repetat a doua si a treia oara aceleasicuvinte cu )ura lui, inecandu"se in lacrimi de ucurie. A doua zi, luni " #M au)ust " padurarul9ita a cantat el insusi in strana stan)a a isericii @Sfantul Ioan [email protected], participand si la

  pomenirea raposatei imparatese Elisaeta.Q. 6indecarea taranului Neor)e arcu9aranul Neor)e arcu, din catunul 8ulai al comunei 8osanci " care se afla in apropiereaSucevei, a zacut in pat un an de zile datorita inflamatiei ficatului si a fost tratat de medicii dinSuceava. Era in luna feruarie a anului 1Q#. *orind sa se deplaseze la spitalul din 2ernauti, innoaptea premer)atoare plecarii, a primit"o pe aica *omnului in vis, care i"a spus sa mear)a la

  iserica unde a mai fost, adica la Sfantul Ioan, caci @acolo e [email protected] sau. rimind incuviintare dela paro4ul localitatii, staretul Emanuil 2iuntuleac, a in)aduit parintelui Sidorovici sa vizitezecasa olnavului. *upa o saptamana de ru)aciuni si un)eri sfinte, taranul ucovinean a fost

  vindecat deplin.1. 6indecarea taranului Neor)e 'ucaNeor)e al lui Dicolai 'uca, taran din comuna 2uciur"are ce apartinea districtului 2ernauti,s"a nascut in anu 1M5Q, pe 1R noiemrie, s"a casatorit la vremea potrivita cu Leontina " fiica luiAnton al lui Neor)e intenco tot din 2uciur"are. A fost parasit insa de sotia sa, iar in ziuao)orarii *u4ului Sfant a anului 1QR s"a dus dupa Sfanta Litur)4ie, acasa la socrul sau ca sa"sic4eme sotia inapoi. Nandul sau insa nu s"a implinit, caci socrul, impreuna cu fiul si cu nevastasa, l"au atut foarte tare, lasandu"l mai mult mort decat viu. *us la un spital din 2ernauti,Neor)e s"a vindecat corporal, dar )raiul nu"l mai putu redoandi. Intors acasa, dupa mai multesaptamani de tristete, olnavul a fost vizitat de cantorul Lazar Lazurca din 2uciur"are, care a

  aflat prin semne ca omul vrea sa mear)a la Sfantul Ioan. Astfel in #Y1R noiemrie 1QR, intr"omiercuri, dupa patru ore de mers cu trenul, olnavul si insotitorul sau au auns in Suceava. *upa6ecernia din aceeasi zi, parintii Sidorovici, Iesean si Serota i"au facut Sfantul aslu olnavului,iar cand a zis parintele Sidorovici @spune dupa noi? 8inecuvantati parinti sfintiti si ma iertati pemine [email protected], atunci " minune " mutul a inceput a spune aceste cuvinte fara nici o )reutate. A

  povestit apoi toate prin cate trecuse si ucurosi s"au intors acasa, la 2iucur"are.

  28

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  29/172

  11. 6indecarea femeii demonizate din 6atra"oldovitei> femeie casatorita, din 6atra"oldovitei, mica de statura, a fost adusa de sotul ei si inca doioameni la Sfantul Ioan. Le)ata fiind si tinuta de insotitorii ei, atat de indracita era femeia, incat

  puterea vramasului, n"a slait"o nici dupa un Sfant aslu. Imediat dupa slua, si"a inclestatatat de tare mana in ara ieromona4ului Euseiu opovici, incat cu )reu i"au desclestat"o, cumult par intr"insa, cei de fata. u)aciunile parintilor ieromona4i n"au contenit, astfel ca dupa

  cinci zile, cand femeia s"a reintors la Sfantul Ioan, s"a aratat deplin sanatoasa si ucuroasa.1#. 6indecarea A)laiei ApostoliuA)laia Apostoliu din comuna 9ar)"8urdueni, fiica primarului din comuna Salcea " IoanApostoliu " in au)ust 1MQM, dormind sin)ura in pat, intr"una din nopti s"a trezit complet muta,fiind neputincioasa atat in a vori ceva, cat si in a misca mana dreapta in vreun fel. *upa treizile a fost dusa la moastele Sfantului Ioan, unde i s"au citit ru)aciuni, s"a facut a)4eazma si afost stropita cu ea, iar dupa ce s"a intors acasa, adormind in )radina cu flori si fiind speriata deun caine, s"a trezit tipand la el si cu mana complet vindecata. are a fost ucuria intre)iifamilii.13. 6indecarea Evdoc4iei Distoreac

  In luna mai a anului 1Q3, la racla cu sfintele moaste de la manastirea @Sfantul [email protected] a fostadusa sotia lui Dic4ifor Distoreac din Sar)4ie, Evdoc4ia " care era muta. Indemnata de parinteleSidorovici sa rosteasca @inecuvantati parinti sfintiti si ma iertati pe mine [email protected] dupaSfantul aslu, femeia a rostit cu )lasul ei si mare ucurie i"a cuprins pe toti. *in povestirea eis"a aflat ca visand ca era fu)arita de un sva care dorea s"o ucida, femeia s"a speriat si s"a trezitmuta. In iulie 1Q$, ea a amutit din nou si a venit pe 1 au)ust a doua oara la Sfantul Ioan cusotul ei si i s"a facut aceeasi taina a aslului. A fost stropita in final cu a)4eazma si a marturisitca mutenia aceasta din urma se datorase unei atai din partea sotului ei.1$. 6indecarea A)laiei Saie

  In luna iunie 1Q3, la parintele Sidorovici de la racla Sfantului Ioan a fost adusa de catreparintele Serota o femeie foarte olnava. Ea se numea A)laia lui 9eodor Saie, era din2ampulun) si de douazeci de ani se c4inuia cu o cumplita oala la un picior. 2arnea ii eramancata pana la os, iar medicii din 2ampulun) au indemnat"o spre a mer)e la operatie la2ernauti. efuzand de nenumarate ori, aunsese sa se tarasca pe ranci. S"a 4otarat la unmoment dat sa mear)a la 2ernauti, dar in noaptea anterioara plecarii, a visat ca a fost la SfantulIoan, unde, unui preot atran, i"a istorisit oala ei. reotul a luat"o de mana si a dus"o la icoanaSfantului Ioan, spunandu"i @acesta iti va citi, care se roa)a? sfinte Ioane, auta, auta la [email protected] Atreia zi, A)laia a si plecat la Suceava si intocmai cum vazuse in vis, a trait in iserica de laanastirea @Sfantul [email protected] arintele Serota a dus"o la parintele Sidorovici care sluea la sfant i

  s"au citit ru)aciuni, dandu"i si unsori, dupa care femeia s"a vindecat complet. 2ei patru medicidin 2ampulun), care o tratasera, au ramas foarte uimiti cum de femeia s"a vindecat fara nici ointerventie c4irur)icala.1R. 6indecarea ti)anului lautar Stefan 2ozar*in #Y1R aprilie 1Q5 atranul 6asile 2ozar, ti)an din 6alea"Seaca, impreuna cu fiul sau Stefanerau foarte aatuti. 2el dintai nu"si mai putea recunoaste fiul, caci acesta amutise. *e aceea la1# mai acelasi an, tatal si cu fiul mut au auns la parintele Sidorovici de la racla Sfantului Ioan is"a facut Sfantul aslu iar formula @inecuvantati parinti sfintiti si ma iertati pe mine

  29

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  30/172

  [email protected] a fost rostita limpede de insusi cel ce fusese inainte mut. Gacandu"se a nu sti caStefan a fost mut, parintele Sidorovici l"a intreat pe ti)anul atran? @2e zici ca Stefan a fostmut, ca iata, el [email protected] 6asile insa a raspuns? @Apoi eu nu stiu, eu stiu ca Stefan era scripcarsi fiind c4emat in ziua de asti la >raseni, in oldova, sa cante la o petrecere, oamenii de acolos"au imatat si unul dintre ei tras scripcarului doua palme ca sa cante mai ine si Stefan a cazut

  os si a ramas [email protected] *us de cei cunoscuti acasa, la 6alea"Seaca, si auns apoi la manastire prin

  Sfantul aslu ce i s"a facut la racla Sfantului Ioan, a doandit vindecare.15. 6indecarea oierului *inteviciLa anastirea @Sfantul Ioan cel [email protected], in luna octomrie a anului 1Q$, a venit oierul*intevici, din satul relipca, comuna 6aculesti, =udetul *oro4oi, impreuna cu sotia si cumnatulsau, preotul Nri)orescu. *upa multe c4eltuieli la medicii din Iasi si 8ucuresti, ultima nadede leramasese la Sfantul Ioan pentru oala ce de mult timp o avea la cap oierul. *esi olnavul nuvoia su nici o forma a intra in iserica, parintii Sidorovici si Iesean l"au dus cu forta si dupadoua zile de ru)aciuni, oierul s"a facut sanatos deplin si s"a dus acasa multumind lui*umnezeu.1!. 6indecarea sotiei fierarului austriac Granz 'olome7

  In anul 1Q1 un fierar din 2ampulun), Granz 'olome7, a venit cu osa, sotia sa, in toatadisperarea la Sfantul Ioan. Au povestit ca femeia a fost de patru ori insarcinata si de tot atateaori copiii au fost scosi din pantecele ei ucati. Giind in prema unei noi nasteri, osa si sotul eiau platit o Sfanta Litur)4ie si au stat la ru)aciuni lan)a racla Sfantului Ioan. In momentulnasterii ei, la Sfanta Litur)4ie era pomenita si familia 'olome7. *upa ce osa a nascut o fetitasanatoasa, la Sfantul Ioan a mai fost trimis un mandat postal cu o suma pentru o SfantaLitur)4ie de multumire. 2onsiderand"o un dar al Sfantului Ioan, copila a fost otezata =o4anna,vorindu"se pretutindeni in 2ampulun) despre fetita ca fiind @*as ist das =o4annes7ind [email protected]

  1M. 6indecarea copilului rus 6ladimir Fa)orodnicovIoan Fa)orodnicov, nascut in >desa, petrecea de multa vreme in 8ucovina. Avea un fiu6ladimir care fiind in varsta de peste trei ani, nu putea nicicum sa mear)a sau sa voreasca.Aun)and la moastele Sfantului Ioan cel Dou de la Suceava, copilului olnav i s"au cititru)aciuni, i s"a sfintit apa si i s"a facut si Sfantul aslu. In aceeasi zi aun)and la 2ernauti, ei auoservat ca numai dupa o zi uzele copilului, care pana atunci fusesera vinete tot timpul,incepusera a se rumeni. I s"a dat de mancare pe scaunasul special facut pentru dansul, dar dupace a mancat, s"a rezemat el sin)ur cu mainile de scaunas, s"a sculat apoi si a rostit pentru primaoara in viata? @ama, ia ue [email protected] adica @ama, eu acuma m"am [email protected] Au plans parintii de

  ucurie, iar copilul a auns apoi asistent la directia postei din 2ernauti. A murit insa la #5 de ani

  si umatate.1Q. 6indecarea copilului preotului Alexandru asca*esi sfatuit de catre staretul Emanuil 2iuntuleac de la anastirea @Sfantul [email protected] ca sa"si duca

  aiatul olnav la un medic, parintele Alexandru asca si"a pus nadedea in edicul ceresc.2opilului i se sucise capul intr"o parte intr"o noapte, iar cand tatal sau incerca sa i"l indrepte,acesta tipa cumplit. Stand inaintea raclei Sfantului Ioan si citindu"i"se ru)aciuni, inainte desfarsitul acestora, copilul se insanatosi.

  30

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  31/172

  #. 6indecarea profesorului I. N. Sierarofesorul universitar din 2ernauti dr. I. N. Siera, in opul Gamilia Siera...(2ernauti, 1MQQ, p.1%, istoriseste ca pe cand era in clasa a 6"a a )imnaziului din 2ernauti, in anul 1MR$, cu vreocinci zile inaintea semestrului de vara, a fost cuprins de dureroase fri)uri, care l"au scuturataproape tot timpul vacantelor pana aproape de plecarea la scoala. 2aci " asa cum noteazareputatul profesor " @intr"o zi frumoasa, indata dupa miazazi, cand prinsera fri)urile a ma

  scutura, ma culcai afara pe prispa casei, cu spatele le soare, doara razele lor m"ar incalzi ceva.Du auta insa nimic. *upa un timp inceta scuturatura, imi veni fierinteala re)ulata si adormii.Alte dati, de cate ori dormeam cand aveam fierinteala, mi se prezentau in minte, cu culorilecele mai vii, toti eroii vec4imei si luptele lor indraznete de pe uscat si pe mare de pe impreurularii editerane. 2u asta data insa mi se prezenta un sfant, imracat in vesminte alinete delitur)4ie, castaniu la fata, cu o coroana de aur pe cap, incalecat pe un cal al sireap, cu un fraude aur in )ura. 6eneau aler)and prin vazdu4, spre mine, cam de la rasarit spre miazazi, se roti infata mea, se opri si uitandu"se la mine, isi ridica mana dreapta si"mi zise cu voce landa, darapasata? @Scoala"te fiule, mer)i intr"acolo (imi facea un semn cu mana dreapta spre Suceava% site vei [email protected] ai facu inca o rotitura pe calu"i sireap si apoi pleca, tot prin vazdu4,

  dincotro a venit, in directiunea in care imi aratase sa ma [email protected] Aun)and a doua zi in isericaSfantului Ioan, profesorul s"a uimit enorm )asind pe sfantul de pe racla semanand leit cu sfantulde pe calul al. I s"a facut a)4iazma, a aut si s"a spalat si pe fata cu ea si s"a vindecat. A douazi fri)urile nu"l mai scuturara. S"a intors cu voie una acasa. Iar a treia zi a fost la scoala. *esil"au mai incercat ulterior fri)urile, puterea lor nu mai era eficienta.#1. 6indecarea demonizatului 6asilutIn anul 1Q1, )ospodarul 6asilut din oiana " Stampei a fost adus de catre rude la Sfantul Ioan.Era atat de indracit acest arat, incat nu a putut fi adus cu trenul, ci le)at cu lanturi de maini side picioare si asezat intr"o caruta. au i"a c4inuit pe parintii manastirii " mai ales pe parintele

  ancratie, pe care l"a lovit puternic cu piciorul, atocorindu"l si scuipandu"l in fata " in timpulru)aciunilor Sfantului aslu, dar a treia zi " el care nu dormise de foarte multa vreme " adormiintr"un somn adanc. 2and s"a desteptat era complet sanatos atunci a fost dezle)at si sin)ur s"ainc4inat la moastele Sfantului Ioan, la icoane, a atut metanii si s"a intors sanatos acasa.##. 6indecarea unui olnav psi4ic*upa umatatea secolului al TT"lea, cunoastem alte cateva minuni ale Sfantului Ioan. Amintimaici cateva din faptele minunate istorisite de foarte popularul ar4imandrit Ioanic4ie 8alan inlucrarea sa atericul romanesc.In anul 1Q5$, a fost adus la Sfantul Ioan pentru ru)aciune, un om olnav psi4ic. *upa ce i s"afacut de trei ori Sfantul aslu, olnavul s"a facut sanatos. El s"a intors vindecat la manastire

  dupa trei zile si a adus multumire lui *umnezeu.#3. 6indecarea unui om mut (in anul 1Q5Q%In toamna anului 1Q5Q, la anastirea @Sfantul [email protected] a venit un om ce ramasese mut prinlucrarea diavolului. udele l"au adus la sfintele moaste pentru ru)aciune. *upa indelun)iru)aciuni savarsite atat de parintii sluitori " caci acestia au savarsit Sfantul aslu si molitfeleSfantului 6asile " cat si de olnavul insusi " care a fost indemnat sa citeasca Acatistul SfantuluiIoan lan)a sfintele moaste, in dimineata dupa somnul petrecut in sfanta manastire, mutul s"a

  31

 • 7/23/2019 Sinaxar 13 Ianuarie.doc

  32/172

  sculat sanatos in intre)ime. 2u ucurie, slavind si multumind antuitorului 'ristos si SfantuluiIoan, s"a intors acasa cel vindecat.#$. 6indecarea fetei oare din utnaIn anul 1Q5, o fata din comuna utna " Suceava si"a pierdut vederea din cauza unei oli. nadin crestinele evlavioase ale comunei a venit cu acea copila la Sfantul Ioan si s"au ru)atamandoua. reotii au facut Sfantul aslu si au miruit"o cu untdelemn sfintit. La sfarsitul

  sluei, dorind a iesi din iserica si fiind condusa de atrana consateanca, plina de uimire si delacrimi in oc4i, fetita a exclamat? @atusa, vad, nu ma mai tine de manaC Sfinte are uceniceIoane, vindeca"mi oc4ii si durerea inimii [email protected] *and lauda lui *umnezeu pentru aceastaminune, s"au intors acasa amandoua pline de sanatate si cu ucurie aleasa.#R. 6indecarea oc4ilor crestinei ariaIn anul 1Q5Q, crestina aria din satul 2iumulesti " Suceava, olnava fiind de oc4i, nevazandaproape nimic, a auzit de minunile Sfantului Ioan. *orind a aun)e si ea la manastirea sfantului,a fost adusa la Suceava, unde s"a inc4inat la sfintele moaste, s"a spovedit, s"a impartasit cucinstitul 9rup si scumpul San)e al antuitorului 'ristos si i s"a facut de trei ori Sfantul aslu.2redinta sa cea multa, precum si ru)aciunile fierinti ale preotilor sluitori au facut pe Sfantul

  Ioan sa miloceasca de la 8unul si Iuitorul de oameni *umnezeu iertarea sa si vindecareacompleta a oc4ilor. ultumind Sfantului ucenic, femeia s"a intors fericita la casa ei.#5. 6indecarea de mutenie a fetitei AnaIn acelasi an o fetita de zece ani numita Ana, din satul 2orni " 8otosani, in urma unei spaime

  puternice, a ramas muta total. Giind adusa la anastirea @Sfantul [email protected] din Suceava, i s"au facutru