of 84 /84
1 DOCUMENT ÎNTOCMIT DE: ŞEF SERVICIU DOBRICĂ DANIELA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PETRILA Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor situat în oraşul Petrila, strada Republicii, nr.196, judeţul Hunedoara, este organizat în subordinea Consiliului Local Petrila şi a Primăriei oraşului Petrila şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale fiind constituit în temeiul art.1 alin.1 din O.G 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor. Are în componenţă 3 compartimente: I. -COMPARTIMENT STARE CIVILĂ II. -COMPARTIMENT GHIŞEU UNIC III.-COMPARTIMENT INFORMATICĂ având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică, analiză-sinteză, secretariat – arhivă şi relaţii cu publicul. Structura organizatorică şi personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Petrila sunt stabilite conform statului de funcţii aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Local a oraşului Petrila nr. 6 din 27.01.2005, şi modificat ulterior în funcţie de necesitatea rezolvării atribuţiilor conferite de lege. COMPONENŢA SERVICIULUI ŞEF SERVICIU DOBRICĂ DANIELA ŞEF SERVICIU COMPARTIMENT STARE CIVILĂ PENA GABRIELA MIHAELA INSPECTOR COMPARTIMENT GHIŞEU UNIC OBÎRŞAN FLORIN-STELIAN INSPECTOR DE SPECIALITATE VESA MARIA-VOICHIŢA INSPECTOR PREDA MARCEL-MARIUS INSPECTOR DE SPECIALITATE COMPARTIMENT INFORMATICĂ ROŞCULESCU-NEMEŞ ALINA- JANA INSPECTOR DE SPECIALITATE AVRAM VIOLETA-ELENA REFERENT NEGOI DANA ELENA INSPECTOR

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

  • Author
    dohanh

  • View
    228

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea...

Page 1: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

1

DOCUMENT ÎNTOCMIT DE:

ŞEF SERVICIU

DOBRICĂ DANIELA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR PETRILA

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor situat în oraşul Petrila,

strada Republicii, nr.196, judeţul Hunedoara, este organizat în subordinea Consiliului

Local Petrila şi a Primăriei oraşului Petrila şi este aparat de specialitate al administraţiei

publice locale fiind constituit în temeiul art.1 alin.1 din O.G 84/2001 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor.

Are în componenţă 3 compartimente:

I. -COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

II. -COMPARTIMENT GHIŞEU UNIC

III.-COMPARTIMENT INFORMATICĂ

având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a

cărţilor de alegător, înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, eliberarea certificatelor de

stare civilă, informatică, analiză-sinteză, secretariat – arhivă şi relaţii cu publicul.

Structura organizatorică şi personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a

persoanelor al oraşului Petrila sunt stabilite conform statului de funcţii aprobat iniţial prin

Hotărârea Consiliului Local a oraşului Petrila nr. 6 din 27.01.2005, şi modificat ulterior în

funcţie de necesitatea rezolvării atribuţiilor conferite de lege.

COMPONENŢA SERVICIULUI

ŞEF SERVICIU

DOBRICĂ DANIELA ŞEF SERVICIU

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

PENA GABRIELA – MIHAELA INSPECTOR

COMPARTIMENT GHIŞEU UNIC

OBÎRŞAN FLORIN-STELIAN INSPECTOR DE

SPECIALITATE

VESA MARIA-VOICHIŢA INSPECTOR

PREDA MARCEL-MARIUS INSPECTOR DE

SPECIALITATE

COMPARTIMENT INFORMATICĂ

ROŞCULESCU-NEMEŞ ALINA-

JANA

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

AVRAM VIOLETA-ELENA REFERENT

NEGOI DANA –ELENA INSPECTOR

Page 2: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

2

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PETRILA

situat în oraşul Petrila, strada Republicii, nr.196, judeţul Hunedoara, are următorul

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Pentru biroul de stare civilă

LUNI - VINERI 7,30 - 15,30

Pentru biroul de evidenţă a persoanelor

LUNI 7,30 - 15,30

MARŢI 7,30 - 15,30

MIERCURI 7,30 - 15,30

JOI 7,30 - 18,30

VINERI 7,30 - 15,30

TELEFON/FAX :

0254/550977 // 550760, interior 228 (stare civilă)

0254/ 550765 (evidenţa persoanelor)

ÎN VEDEREA OBŢINERII MAI MULTOR INFORMAŢII PUTEŢI ACCESA

PAGINILE DE INTERNET:

- [email protected]

- evidentahunedoara.ro/index.php

- www.orasulpetrila.ro/pagina-internet-SPCLEP-2015

Page 3: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

3

VĂ INFORMĂM CĂ

PROGRAMUL DE

OFICIERE CĂSĂTORII AL COMPARTIMENTULUI DE

STARE CIVILĂ DIN CADRUL

PRIMĂRIEI PETRILA ESTE:

LUNI - VINERI 8 - 14

SÂMBĂTA 15 - 19

DUMINICA NU SE LUCREAZĂ

Page 4: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

4

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND

TAXELE APLICATE ÎN ACTIVITATEA S.P.C.L.E.P. PETRILA PENTRU ANUL FISCAL 2015,

Nr. Explicaţie LEI

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL PETRILA NR.216/2014

1. Taxa pentru oficierea cununiilor civile în zilele de sâmbătă sau alte zile

nelucrătoare. 100

2. Taxa pentru utilizarea aparatelor foto în momentul oficierii căsătoriei. 30 3. Taxa pentru utilizarea aparatelor video în momentul oficierii căsătoriei 30 4. Taxa pentru eliberarea de formulare tipizate, altele decât cele care prin actele

normative se eliberează gratuit(pentru 1 formular) şi taxă efectuare copii xerox . 1

5. Taxă pentru soluţionarea în regim de urgenţă (8 zile lucrătoare) a rectificărilor

actelor de stare civilă(naştere, căsătorie, deces).

*Odată cu achitarea acestei taxe, serviciul public comunitar local de

evidenţă a persoanelor Petrila, se obligă a efectua verificările şi a întocmi

documentaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către solicitant

iar ulterior, după obţinerea de către petent pe cheltuiala acestuia a avizului favorabil

de la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara - Deva, să

emită dispoziţia de primar, să înregistreze rectificarea şi să elibereze un nou certificat

în termen de 3 zile lucrătoare.

80

6. Taxa pentru soluţionarea în regim de urgenţă – 8 zile lucrătoare - a transcrierilor

în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă (naştere, căsătorie,

deces) întocmite în străinătate.

*Odată cu achitarea acestei taxe, serviciul public comunitar local de

evidenţă a persoanelor Petrila, se obligă a efectua verificările şi a întocmi

documentaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către solicitant

iar ulterior, după obţinerea de către petent pe cheltuiala acestuia a avizului favorabil

de la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara - Deva, să

înregistreze transcrierea şi să elibereze certificatul românesc în termen de 3 zile

lucrătoare.

100

CONFORM H.G. NR.1309/28.12.2012

7. Taxa extrajudiciară de timbru pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a

oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie 2

8. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui 15 9. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă

întocmite de autorităţile străine 2

11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară la cerere a actelor de stare civilă 2 12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse

sau deteriorare 2

13. Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,

eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini

şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind

schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5

CONFORM O.U.G. NR.97/2005 14. Contravaloarea cărţii de identitate 7 15. Contravaloarea cărţii de identitate provizorii 1

TAXA PENTRU FURNIZARE DATE

16. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date

din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor 5

17. Taxă de furnizare informaţii/persoană 1 TAXA DIVORT

18. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă . 500 19. Taxa pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de divorţ 30

ÎNCASAREA TAXELOR SE VA FACE LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORAŞULUI PETRILA,

SITUATĂ ÎN ORAŞUL PETRILA, STR. MINEI BL. 33 – PARTER

Page 5: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

5

Actele normative

care reglementează organizarea, funcţionarea şi soluţionarea problemelor de competenţa

SPCLEP Petrila sunt:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005, republicată, privind evidenta, domiciliul,

resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;

3. Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale

cetatenilor romani;

4. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 82/2012, pentru modificarea şi completarea unor

acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi

actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic

European rezidenţi în România;

5. Hotararea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale

autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare;

6. Hotararea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile ,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu

anul 2013;

7. Legea nr. 119/1996 republicată, cu privire la actele de stare civila, republicata cu

modificările ulterioare;

8. H.G 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în

materie de stare civilă;

9. Legea nr. 287/2009 republicată, privind Codul Civil;

10. Ordinul Avocatului Poporului nr.52/2002, privind aprobarea cerinţelor minime de securitate

a prelucrărilor de date cu caracter personal;

11. Legea nr. 202/2010, privind unele masuri pentru accelerarea proceselor;

12. Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si

completarile ulterioare;

14. Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa

a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile

ulterioare;

15. Legea 65/2012 pentru aderarea României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de

Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la

Viena la 8 septembrie 1976;

16. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu

modificarile si completarile ulterioare;

17. Hotararea Guvernului nr. 215/2012 privind strategia naţională anticorupţiei pe perioada

2012-2015 şi Ghidul Anticorupţie elaborat de MAI;

Page 6: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

6

18. Hotarârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de

dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a

persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale,

cu modificarile si completarile ulterioare;

19. Hotararea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, pastrarea

si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care

devin nefolosibile;

20. Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului

Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României;

21. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si

folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice;

22. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

23. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarilor publici;

24. Legea nr. 188/1999, republicata si modif. privind Statutul functionarilor publici;

25. Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru

combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare;

26. Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea

Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice

comunitare locale de evidenta a persoanelor;

27. Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

28. Hotararea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de

identitate, republicata, precum si a formei si continutului cartii electronice de identitate, cu

modificarile si completarile ulterioare;

29. Hotararea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea

si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a

datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;

30. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si

adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr. 223/2002;

31. Legea 78/2000, reactualizata-privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

32. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile

ulterioare;

33. Legea 161/2003- privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

34. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetatenilor romani în strainatate, cu

modificarile si completarile ulterioare;

35. Constituţia României;

36. H.G. 495/1997 privind eliberarea livretelor de familie;

37. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,

38. HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu

39. Legea 215/2001 – privind administraț ia publică locală, republicată,

40. Legea 53/2003 – privind Codul Muncii, republicată,

41. Legea 62/2011 – privind dialogul social, republicată

42. Legea 554/2004 – privind contenciosul administrativ.

Page 7: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

7

ATENŢIE !

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate,

trebuie să îl predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor, dacă nu

a fost pierdut, furat ori distrus.

Persoanele care deţin carte de alegator sunt obligate să o

predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

Toate documentele care sunt necesare în vederea obţinerii

unui nou act de identitate se prezintă în original şi copie.

Potrivit prevederilor noilor reglementări pe linie de evidenţă

a persoanelor şi cu privire la pregătirea populaţiei pentru apărare,

pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbării

domiciliului sau stabilirii reşedinţei nu se mai solicită dovada

luării în evidenţă de către centrul militar judeţean.

Facem un apel către toti cetatenii, pentru a verifica periodic

existenţa actelor de stare civilă şi termenul de valabilitate al

actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în

care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

De asemenea indicăm tuturor ca la primirea actelor la

ghiș eu să citească documentele cu mare atenț ie ș i să verifice

dacă sunt întocmite corect, în sensul ca datele personale să

corespundă cu datele înscrise în actele de stare civilă, iar modul

de scriere să fie în concordanț ă cu regulile gramaticale ale

limbii române- inclusiv modul de folosire a literelor,, ă, â, î, ș ,

ț , ș i accentele “,,.

TOATE CERERILE NECESARE OBŢINERII ACTELOR DE

IDENTITATE ŞI A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ SE

DISTRIBUIE GRATUIT LA GHIŞEUL SERVICIULUI.

Page 8: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

8

I N F O R M A R E

cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

1. Identitatea operatorului: Serviciul Public Comunitar Local de

Evidenţă a Persoanelor Petrila, este o instituţie publică din cadrul Consiliului

Local Petrila - Primăria oraşului Petrila, cu sediul în oraşul Petrila, strada Republicii nr. 196,

telefon/fax: 0254/550760, 0254/550977, 0254/550765, fiind operator de date cu caracter

personal care desfăşoară activităţi de prelucrare, notificat de Autorităţii Naţionale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2120.

Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele

categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor,

sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de

domiciliu/reşedinţă, profesia, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile

specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin

următoarele acte normative:

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

• Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările

ulterioare

• Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de

identitate ale cetăţenilor români;

• Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale

autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;

• Legea nr. 119/1996, republicată cu privire la actele de stare civilă;

• Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

2.Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate

de instituţia noastră în următoarele scopuri:evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit

prevederilor actelor normative în vigoare actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul

Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date(D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către

Serviciile Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor.

3.Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia

noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică,

securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat,

la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat şi persoanele fizice, în condiţiile legii.

Page 9: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

9

Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările

ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul

activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art.2, alin.7 din această lege.

De asemenea în situaţiile prevăzute de art.16, ali.1, coroborat cu art.2, alin.5 din aceeaşi lege,

prevederile art.13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în

cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi menţinere a ordinii

publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin

aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea

atribuţiilor legale ale autorităţilor publice.

4.Informaţii suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii

documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act

normativ.

În conformitate cu dispoziţiile art.12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

• dreptul la informare (art. 12);

• dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13);

• dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14).

Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul

prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele

cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana

vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi

semnate, adresate instituţiei noastre.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi

garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Page 10: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

10

I

STAREA CIVILĂ

Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte

naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul

statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei,

a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale

cetăţenilor.

Page 11: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

11

Înregistrarea naşterii copilului se face, de oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale

dată în faţa ofiţerului de stare civilă din localitatea în care s-a produs evenimentul şi a următoarelor

documente: -CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII

{întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii

sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate)};

-CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR

( buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate privind părinţii, aflate în termen de

valabilitate), în original şi copie

-ACTUL DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI, dacă naşterea nu este declarată de părinţi -

(buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) aflată în termen de valabilitate, în

original şi copie

-CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR COPILULUI, dacă aceştia sunt

căsătoriţi, în original şi copie

- Taxă timbru 2 lei

- După caz:- DECLARAŢIE DE RECUNOAŞTERE A COPILULUI NĂSCUT ÎN AFARA

CĂSĂTORIEI, dată de tată, în faţa ofiţerului de stare civilă sau la notarul public, din care să rezulte şi numele

de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei dat în faţa ofiţerului de

stare civilă.

RECUNOAŞTEREA în faţa ofiţerului de stare civilă nu se face la locul de domiciliu ci doar la

locul înregistrării actului de naştere.

Stabilirea numelui de familie al copilului din căsătorie şi din afara căsătoriei se face exclusiv în baza

declaraţiei ambilor părinţi, prezenţi împreună la starea civilă la care a fost înregistrată naşterea.

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare şi depunerea

următoarelor acte: -paşaportul cetăţeanului străin sau pentru cetăţenii statelor membre UE actul de identitate/carte de

identitate/carte de rezidenţă pentru membrii familiei/permis de şedere/certificat de înregistrare a cetăţeanului

U.E, în original şi copie xerox şi traducerea legalizată a filei din paşaport care conţine datele de identificare

- certificatul de căsătorie apostilat/supralegalizat –în original şi copie xerox şi traducerea legalizată a acestuia

în original

- declaraţie dată la notar public, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii şi purtare

a numelui– făcută în prezenţa ambilor părinţi,/când părinţii copilului,cetăţean/cetăţeni străini nu sunt căsătoriţi

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare:

- certificatele de naştere - în original şi copie -

- actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţi - în original şi copie.

_____________________

-TERMENUL PENTRU DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI ESTE:

- 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă

- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile

- 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate

- Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la depăşirea termenelor legale de înregistrare, atunci

când este cazul.

ACTELE NECESARE PENTRU

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

ATENŢIE ! părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele

legale, naşterea copiilor sunt pasibili de amendă cuprinsă între 50 –

150 lei.

Page 12: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

12

ACTELE NECESARE MINORULUI

CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 16 ANI

ŞI DOREŞTE SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ

ATENŢIE!________________ *Înregistrarea cererii/declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea dispoziţiei de autorizare

a căsătoriei/SENTINŢEI JUDECĂTOREŞTI de la Instanţa de Tutelă(Judecătorie) de la domiciliul

minorului.

** În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza oraşului Petrila, va prezenta

autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă (Judecătoria) de la locul de

domiciliu din buletin.

*** Sunt considerate a fi motive temeinice pentru încheierea căsătoriei minorei: starea de graviditate a

femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.

**** În situaţia în care unul dintre părinţi nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de

tutelă competentă.

*****Dacă unul dintre părinţi este decedat sau debil mintal, pus sub interdicţie, decăzut din drepturile

părinteşti, declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, se află în executarea unei pedepse private de

libertate este suficientă declaraţia celuilalt părinte.

****** În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.

*******În cazul în care minorul este încredinţat prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar

încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE: SE FACE PERSONAL DE CĂTRE VIITORII SOŢI ÎMPREUNĂ, ÎN

SCRIS, ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ, LA SEDIUL PRIMĂRIEI de domiciliu sau de

reşedinţă al unuia dintre soţi.

- DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE ÎNAINTE CU 10 ZILE CALENDARISTICE DE

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI.

- Nu se admite ca actele să fie depuse de alte persoane decât de ambii soţi.

- Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile –calendaristice-, în care se cuprinde atât ziua

când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, iar dacă doriţi să

vă căsătoriţi în data de 15, actele se depun în data de 6, ş.a.m.d.) .

-LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta

obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI CONT CĂ PROGRAMUL DE OFICIERI ÎN WEEKEND ESTE:

SÂMBĂTA ÎNTRE ORELE 15 - 19, ATENŢIE! - DUMINICA NU SE LUCREAZĂ

NU SE OFICIAZĂ CĂSĂTORII ÎN AFARA SEDIULUI PRIMĂRIEI.

NUMELE. Viitorii soţi pot conveni: să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori

numele lor reunite. De asemenea au posibilitatea ca un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte

numele lor reunite.

Page 13: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

13

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

*Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă

este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de

familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada

de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea legitimării în cazul unei călători în

străinătate, imediat după nuntă.

**Cetăţenilor care intenţionează să călătorească în străinătate imediat după nuntă (în

luna de miere) – şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede

paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe

noul nume.

La completarea declaraţiei de căsătorie a minorului veţi depune la starea

civilă următoarele acte:

- ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I sau C.I.P) aflate în termenul de valabilitate atât la depunere

(înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox )

- CERTIFICATELE DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)

-AVIZUL MEDICAL ELIBERAT DE MEDICUL LEGIST-în original

( avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor-din care să rezulte starea de sănătate a

minorului, gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, care să-i permită minorului asumarea

îndatoririlor specifice căsătoriei – medicul legist trebuie să scrie clar în aviz că minora este sănătoasă, are

maturitatea fiziologică, psihică şi intelectuală necesară asumării îndatoririlor specifice căsătoriei, este

însărcinată în luna a….-a, fiind aptă de a se căsătorii)

- CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE - original

(eliberate de medicul de familie de la domiciliul copilului şi alte acte medicale) Atenţie! CERTIFICATELE MEDICALE sunt valabile 14 zile de la emitere (în acest termen sunt incluse şi cele 10

zile până la căsătorie) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

-AUTORIZAREA INSTANŢEI DE TUTELĂ numai de la domiciliul minorului (JUD.

PETROŞANI)

- DOVADA ÎNCUVIINŢĂRII PĂRINŢILOR / DECLARAŢIE DIN PARTEA PĂRINŢILOR /

SAU ACORDUL REPREZENTANŢILOR LEGALI- părinţi, tutore sau alte persoane nominalizate prin

sentinţă judecătorească –dată în faţa ofiţerului de stare civilă odată cu declaraţia de căsătorie a tinerilor, ori la

SPCLEP-ul de domiciliu sau reşedinţă al părinţilor (dacă părinţii locuiesc în altă localitate) sau în formă

autentică la Notarul Public, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către

copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. Declaraţiile date în faţa unui notar străin vor fi apostilate

sau după caz supralegalizate.

- TAXA DE TIMBRU în valoare de 4 lei (2 lei/persoană) sau 2 timbre fiscale/2x2 lei

- TAXELE DE CUNUNIE –stabilite de Consiliul Local Petrila prin Hotărârea nr. 164/2014:

- taxa pentru zilele nelucrătoare (sâmbăta) - 50 lei; taxa foto -20 lei; taxa video -20 lei – Taxele de timbru şi de cununie se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe cu sediul în oraşul Petrila,

str. Minei, bl. 33, parter. Menţionăm că Primăria nu efectuează servicii foto sau filmări video.

După caz pentru partenerul major trebuie prezentate:

- SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)

- CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (în original şi copie)

-CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 18 ANI AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE

(în original şi copie xerox)

-LIVRETUL DE FAMILIE - pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document

-CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales

(doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).

Page 14: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

14

ACTE NECESARE LA INSTANŢA DE TUTELĂ

(Judecătoria Petroşani)

Pentru obţinerea autorizaţiei de căsătorie

a minorul care a împlinit 16 ani

- Conform art. 229 din Legea 71/2011, pentru punerea în aplicare a

Legii 287/2009 privind Codul Civil, pentru autorizarea căsătoriei

minorului care a împlinit vârsta de 16 ani de către Instanţa de

Tutelă(Judecătorie) (tinerii în cauză) se vor prezenta la Judecătoria de la domiciliul

minorului cu următoarele acte:

- CERERE SCRISĂ DE MINORUL CARE DOREŞTE SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MINORULUI

(în original şi copie legalizată sau certificată de ofiţerul stării civile)

- CARTEA DE IDENTITATE A MINORULUI (în original şi copie xerox)

- ACORDUL REPREZENTANŢILOR LEGALI- părinţi, tutore sau alte persoane

nominalizate prin sentinţă judecătorească – DAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ LA

NOTARUL PUBLIC – în original

- AVIZUL MEDICAL (eliberat de medicul de familie de la domiciliul copilului ) ŞI

ALTE ACTE MEDICALE – în original

- ANCHETA SOCIALĂ PRIVIND SITUAŢIA SOCIO-FAMILIALĂ CARE SĂ

CUPRINDĂ ŞI OPINIA AUTORITĂŢII LOCALE PRIVIND CĂSĂTORIA

MINORULUI –eliberată de biroul de autoritate tutelară şi protecţia copilului din cadrul

Consiliului Local al Primăriei de domiciliu stabil al minorului, în original.

Notă:*Pentru autorizarea sau respingerea cererii se va emite o autorizare de către Instanţa de Tutelă de la

domiciliul stabil al minorului, în care se va face obligatoriu menţiunea dacă minorul se poate sau nu se poate

căsătorii, care va fi trimisă serviciului de stare civilă, unde urmează a se încheia căsătoria.

** Înregistrarea cererii /declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea

dispoziţiei de autorizare a căsătoriei de la INSTANŢA DE TUTELĂ

*** În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza oraşului Petrila, va prezenta

autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă de la locul de domiciliu.

**** Sunt considerate a fi motive temeinice pentru încheierea căsătoriei minorei:

- starea de graviditate a femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.

*****Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor şi autorizării Instanţei de Tutelă.

****** Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi se face printr-o declaraţie dată la serviciul de stare

civilă odată cu declaraţia de căsătorie, la SPCLEPul de la locul de domiciliu sau reşedinţă sau se va prezenta

declaraţie pe proprie răspundere dată la notar. Declaraţiile date în faţa unui notar străin vor fi apostilate sau

supralegalizate.

Conf. Art.272, alin.2 ultima teză şi alin.3-5 din Legea 287/2009 privind Codul Civil s-a stabilit că:

******* În situaţia în care unul dintre părinţi nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească

de tutelă competentă.

********Dacă unul dintre părinţi este decedat sau debil mintal, pus sub interdicţie, decăzut din drepturile

părinteşti, declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, se află în executarea unei pedepse private de

libertate este suficientă declaraţia celuilalt părinte.

*********În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.

********** În cazul în care minorul este încredinţat prin hotărâre la un părinte se cere doar încuviinţarea

acelui părinte.

Page 15: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

15

CETĂŢENII CARE DORESC

SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ

ÎŞI POT REZERVA

DATA ŞI ORA CĂSĂTORIEI

LA GHIŞEUL STĂRII CIVILE

ATENŢIONĂM PERSOANELE CARE ŞI-AU FĂCUT

PROGRAMARE SĂ DEPUNĂ ACTELE LA STAREA CIVILĂ

ÎNAINTE CU FIX 10 ZILE CALENDARISTICE DE DATA

STABILITĂ PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI.

Page 16: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

16

Vă rugăm citiţi cu atenţie tot conţinutul documentului

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE FACE PERSONAL DE

CĂTRE VIITORII SOŢI ÎMPREUNĂ, ÎN SCRIS, ÎN FAŢA

OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ, LA SEDIUL PRIMĂRIEI de

domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE ÎNAINTE CU FIX

10 ZILE CALENDARISTICE DE ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI.

(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, dacă doriţi să vă

căsătoriţi în data de 15 actele se depun în data de 6, pentru 12 depuneţi actele în 3, ş.a.m.d.)

Vârsta minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;

Nu se admite ca actele să fie depuse de alte persoane

- Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice -, în care se cuprinde atât ziua

când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

-LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta

obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

*Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să

anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colţului

în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea legitimării în cazul unei călători în

străinătate, imediat după nuntă.

ATENŢIE! **Cetăţenilor care intenţionează să călătorească în străinătate imediat după nuntă (în luna de miere) –

şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la

obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume.

NUMELE. Viitorii soţi pot conveni: să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre

ei ori numele lor reunite. De asemenea au posibilitatea ca un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să

poarte numele lor reunite.

VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI CONT CĂ PROGRAMUL DE CĂSĂTORII ÎN WEEKEND ESTE:

SÂMBĂTA ÎNTRE ORELE 15 - 19, ATENŢIE! - DUMINICA NU SE LUCREAZĂ

NU SE OFICIAZĂ CĂSĂTORII ÎN AFARA SEDIULUI PRIMĂRIEI.

Veţi depune la starea civilă următoarele acte:

ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I sau C.I.P) aflate în termenul de valabilitate atât la

depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei ( în original şi copie)

CERTIFICATELE DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)

CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE (eliberate de medicul de familie)

CERTIFICATELE MEDICALE sunt valabile 14 zile de la emitere (în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până

la căsătorie) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

TAXA DE TIMBRU în valoare de 4 lei (2 lei/persoană) sau 2 timbre fiscale/2x2 lei

TAXELE DE CUNUNIE –stabilite de Consiliul Local Petrila prin Hotărârea nr. 216/2014:

- taxa pentru zilele nelucrătoare (sâmbăta) - 100 lei; taxa foto -30 lei; taxa video -30 lei –

Taxele de cununie şi taxele de timbru se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe cu sediul în

oraşul Petrila, str. Minei, bl. 33, parter. Menţionăm că Primăria nu efectuează servicii foto

sau filmări video şi nu vă pune la dispoziţie tăvi sau pahare.

După caz trebuie prezentate:

SENTINŢA DE DIVORŢ obligatoriu cu ştampila RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original şi copie)

CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (în original şi copie)

CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR (în original şi copie xerox)

LIVRETUL DE FAMILIE - pentru cei care deţin un astfel de document

CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales (doar

în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).

ATENŢIONĂM PERSOANELE CARE ŞI-AU FĂCUT PROGRAMARE SĂ DEPUNĂ ACTELE LA STAREA CIVILĂ

ÎNAINTE CU FIX 10 ZILE CALENDARISTICE DE OFICIEREA CĂSĂTORIEI.

Page 17: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

17

E BINE DE ŞTIUT

Cum semnăm actele în momentul încheierii căsătoriei

Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte

în timpul căsătoriei. Martorii la căsătorie

Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber;

Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără

traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu

sunt apţi să ateste faptele;

Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre viitorii soţi, care au

împlinit 18 ani. Celebrarea căsătoriei

La data şi ora stabilită viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie

căsătoria, pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa

ofiţerului de stare civilă;

Atât cei 2 miri cât şi cei 2 martori(naşii) vor avea la ei actele de identitate.

Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre

viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

Ce se întâmplă cu cartea de identitate

La căsătorie ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care îşi schimbă

numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă

perioada de valabilitate;

Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de

identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii;

Celor care doresc să călătorească imediat după nuntă le indicăm să posede paşaport valabil.

Prevederi importante din Codul civil

Familia Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi

pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.

Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum

şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.

Prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

Căsătoria Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.

Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.

Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.

Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.

Luarea deciziilor de către soţi Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.

Îndatoririle soţilor Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.

Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.

Limba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.

Opţional, în limba maghiară, numai dacă ofiţerul de stare civilă desemnat să încheie căsătorii

cunoaşte limba maghiară.Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină,

prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre

viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

Page 18: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

18

ACTELE NECESARE PENTRU

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI MIXTE

(- CU STRĂINI -)

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE FACE PERSONAL DE CĂTRE

VIITORII SOŢI, ÎN SCRIS, ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ,

LA SEDIUL PRIMĂRIEI.

*Atenţie!: actele se depun la locul de domiciliu sau de reşedinţă al unuia

dintre soţi .

1.ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL ROMÂN: - ACTUL DE IDENTITATE (C.I/ B.I/C.I.P) aflat în termenul de valabilitate atât la depunere cât şi la

oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox)

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)

- CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIALE (eliberat de medicul de familie)

- TAXA DE TIMBRU 2 lei

- TAXELE DE CUNUNIE – stabilite de Consiliul Local Petrila prin Hotărârea nr.216/2014: - taxa pentru

zilele nelucrătoare–sâmbăta-100 lei; -taxa foto 30 lei; -taxa video 30 lei

(Menţionăm că Primăria nu efectuează poze sau filmări video)

După caz:

- SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)

-CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE AL FOSTULUI SOŢ(în original şi copie xerox)

-CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 18 ANI AFLAŢI ÎN

ÎNTREŢINERE (în original şi copie xerox)

-LIVRETUL DE FAMILIE pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document.

*Notă: - ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE CALENDARISTICE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA

CĂSĂTORIEI

-LA DEPUNEREA ACTELOR ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA AMBILOR PARTENERI

-CERTIFICATELE MEDICALE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 3 ZILE DE LA ÎNCHEIEREA LOR

LA MEDICUL DE FAMILIE

-LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI SOŢI ŞI CEI 2 MARTORI (NAŞII) VOR PREZENTA

OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ ACTELE DE IDENTITATE AFLATE ÎN TERMENUL DE

VALABILITATE.

* 2. ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL STRĂIN - DOCUMENTUL DE IDENTITATE SAU PAŞAPORTUL –pentru cetăţenii UE sau SEE(trebuie să fie

valabil atât la data înaintării actelor cât şi la data oficierii căsătoriei) ( în original şi copie xerox );

-PAŞAPORTUL –pentru cetăţenii din statele terţe în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul

României(viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie ,cât şi la data

oficierii căsătoriei)

*Atenţie! pentru încheierea căsătoriei nu sunt valabile documentul temporar de identitate cu menţiunea

identitate declarată, documentul de tolerat sau decizia de returnare.

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT ŞI TRADUCEREA ÎN

LIMBA ROMÂNĂ LEGALIZATĂ A ACESTUIA(în original şi copie xerox)

-ADEVERINŢA DE CUTUMĂ/DOVADĂ ELIBERATĂ DE AMBASADA SAU CONSULATUL

TĂRII RESPECTIVE DIN ROMÂNIA(din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute

de Legea sa naţională pentru a se căsători în România);

- CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL

(poate fi eliberat de medicul de familie al soţului/soţiei din România)

Page 19: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

19

*Apatrizii vor da declaraţie notarială cu privire la statutul lor civil în sensul că nu există

impedimente cu privire la încheierea căsătoriei + paşaportul + permisul de şedere temporară sau

permanent;

**Refugiaţii vor prezenta o dovadă eliberată de Direcţia de Azil Politic Bucureşti

***Pentru statele care nu au reprezentanţă diplomatică acreditată în România,vor prezenta

declaraţie pe proprie răspundere + - adev . de cutumă aliberat de statul respectiv;

****Cetăţenii care nu pot prezenta dovada naţională întrucât ambasada statului de cetăţenie nu

eliberează un astfel de document vor prezenta adeverinţa de cutumă eliberată de autorităţile

administrative din statul respectiv (adev.poate fi solicitată şi prin DEPABD-termen de valabilitate al

adev.-maxim 3 luni de la emitere);

*****Cetăţenii moldoveni prezintă( adev.de cutumă ) certificate de stare civilă eliberat de org.de

stare civilă din Rep.Moldova sau de misiunile diplomatice ale Rep.Moldova în România eliberată de

autorităţile moldovene(termen de valabilitate maxim 3 luni de la emitere);

******Cetăţenii moldoveni care au acte în limba română vor prezenta certificatul de naştere

eliberat de Direcţia Audienţă şi eliberarea documentelor din Rep.Moldova legalizat la notar.

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ (conf. art.34, alin.3 din Legea 119/1996 republicată şi art.44, lit.h din

HG 64/2011) DIN CARE SĂ REZULTE URMĂTOARELE: -sunt de cetăţenie………………………….…….., naţionalitate……………………,

-nu sunt/ sunt cunoscător al limbii române nu ştiu/ ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în această limbă; în schimb cunosc

limba………, ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în limba………..;

- am mai fost o singură dată căsătorit/ă, în prezent sunt divorţat/ă // sau nu am mai fost căsătorit şi doresc să închei

cea de a doua/prima căsătorie în România- în urma divorţului în prezent port numele de……….... ; Din casatoria anterioară au rezultat/nu au rezultat copii ;

-am/nu am-----nr. copiilor minori rezultaţi din căsătoria anterioară; în urma divorţului minorii au fost încredinţaţi

mie/soţului/soţiei.

-îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea mea naţională pentru a încheia căsătoria în România

- doresc să mă căsătoresc la starea civilă a oraşului Petrila, judeţul Hunedoara, cu numitul/numita…..

- nu cunosc niciun impediment, motiv de natură legală, care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu

numita/numitul--------------------------

- singurul act eliberat, în vederea căsătoriei, este adeverinţa de cutumă pe care o depun la dosarul de căsătorie,

aceasta fiind singurul mod de a certifica că mă pot căsătorii în România

-Doresc ca după încheierea căsătoriei să port numele de familie---------------şi soţia/soţul să poarte numele de

familie----------

-Regimul matrimonial ales la căsătorie este…………(după caz se va alege regimul:comunitatea legală, separaţia de

bunuri sau comunitatea convenţională), conform legii române/legii mele de cetăţenie..

-ATENŢIE! DACĂ CETĂŢEANUL STRĂIN NU CUNOAŞTE LIMBA ROMÂNĂ LA DEPUNEREA

ACTELOR PRECUM ŞI LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI ESTE NECESARĂ PREZENŢA UNUI

TRANSLATOR AUTORIZAT(cu ştampilă) (art.33 din Legea 119/1996 republicată - se întocmeşte PV

şi fotocopie după autorizaţia interpretului).

După caz:

-SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ APOSTILATĂ ŞI TRADUCEREA

LEGALIZATĂ A ACESTEIA (în original şi copie xerox)

- CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE APOSTILAT AL FOSTULUI SOŢ (în original şi

copie xerox).

-VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI CONT CĂ PROGRAMUL DE OFICIERI ÎN WEEKEND ESTE:

SÂMBĂTA ÎNTRE ORELE 15 - 19, - DUMINICA NU SE LUCREAZĂ –

NU SE OFICIAZĂ CĂSĂTORII ÎN AFARA SEDIULUI PRIMĂRIEI.

Page 20: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

20

ACTELE NECESARE PENTRU

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

ATENŢIE! DUMINICA NU SE LUCREAZĂ.

- CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI eliberat

de medicul de familie, spital sau după caz, pentru decesele datorate unei

sinucideri, accident sau altor cauze violente de medicul legist din cadrul

SJMLHunedoara;

- BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE DECEDAT

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE DECEDAT

- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE DECEDAT

- LIVRETUL MILITAR – pentru decedaţii de sex masculin

- BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A DECLARANTULUI

(Atenţie! Declarantul trebuie să fie membru din familie – soţ, copii, părinţi,

fraţi, nepoţi, alte rude- dovada rudeniei se va face cu acte de stare civilă)

original şi copie xerox

-TAXĂ TIMBRU 2 lei

-PENTRU CAZURILE DE MOARTE VIOLENTĂ, SINUCIDERE SAU

ACCIDENT, declarate în termenul de 48 de ore de la producerea evenimentului,

TREBUIE OBLIGATORIU PREZENTATĂ DOVADĂ ELIBERATĂ DE

POLIŢIE SAU DE PARCHETUL DIN CADRUL JUDECĂTORIEI

PETROŞANI;

- În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul de 3 zile,

respectiv 48 de ore, înregistrarea decesului se va face numai cu

aprobarea Parchetului.

După caz, în funcţie de situaţie se vor prezenta şi următoarele acte:

- declaraţie scrisă când declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau

actul de identitate, ori când declararea decesului nu a fost făcută în termen

- sentinţa de divorţ

- livretul de familie.

TERMENE: declararea morţii naturale se face în termen de 3 zile de la

deces (în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care

se face declaraţia)

NOTĂ:- când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor

cauze violente, găsirii unui cadavru, declaraţia decesului se face în termen de 48 de ore,

pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de parchet.

Atenţionăm aparţinătorii că în cazul decesului unui membru de familie este

interzisă înhumarea decedatului pe teren proprietate personală (grădini, curţi, etc.) fără

aprobarea expresă a primarului ori a organelor de specialitate din cadrul primăriei

oraşului Petrila.

În caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.

Page 21: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

21

DIVORŢUL DE COMUN ACORD

Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori , născuţi din căsătoria care face obiectul

divorţului sau adoptaţi împreună şi nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei ofiţerul de stare

civila de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinte comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei

prin acordul soţilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii.

Atenţie!

-Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal

de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă. -Soţii vor fii prezenţi împreună atât la depunerea cererii de divorţ cât şi la depunerea

cererii de stăruinţă (după termenul de 30 de zile calendaistice).

- Dacă soţii nu se prezintă împreună, la termenul stabilit, dacă ambii soţi sau unul dintre

aceştia renunţă la divorţ, dacă intervine naşterea unui copil sau unul dintre soţi între timp este

pus sub interdicţie ori a decedat, dosarul de divorţ se clasează.

-Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică atât la

momentul depunerii cererii,cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

-Termenul de soluţionare a cererii este de 35 de zile (30 de zile calendaristice - termen de

gândire + 5 zile lucrătoare - termen pentru eliberarea certificatului de divorţ).

La DOSARUL de depunere a cererii de divorţ, se anexează următoarele documente:

- CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE ALE SOŢILOR, în original şi copie

-DOCUMENTELE PRIN CARE SE FACE DOVAVA IDENTITĂŢII (CI,BI,CIP), în original şi copie

- TAXA DE TIMBRU - 4 LEI (2 lei/persoană)

- TAXĂ AFERENTĂ SERVICIULUI PRESTAT - 500 LEI

- 1 DOSAR de încopciat

După caz:

- declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă

comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în

actele de identitate

- livretul de familie

Notă: - În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate (să fie

apostilate sau supralegalizate) conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi

statele al căror cetăţeni sunt.

- Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate(CRDS) se legitimează cu paşaport;

- Cetăţenii străini din UE(Uniunea Europeană) şi SEE(Spaţiul Economic European) se legitimează cu

documentul de identitate sau paşaport ;

- Cetăţenii străini din statele terţe se legitimează cu paşaportul emis de statul al căror cetăţeni sunt,în care să

fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României,viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cererii cât şi

la data eliberării certificatului de divorţ;

- În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui

traducător autorizat iar în cazul persoanelor surdomute, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui

interpret autorizat.

- În acest context prin locuinţă comună se înţelege locul în care soţii au convieţuit împreună.

Page 22: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

22

Recunoaşterea sentinţei de divorţ

eliberată de autorităț ile din străinătate:

- CEREREA pentru aprobarea înscrierii prin menţiune a divorţului pronunţat în

străinătate se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie personal sau

prin împuternicit cu procură specială -

Acte necesare:

SENTINŢA DE DIVORŢ, eliberată de autorităţile din străinătate,

OBLIGATORIU RĂMASĂ DEFINITIVĂ Ș I APOSTILATĂ, după caz SUPRALEGALIZATĂ(din

care sa rezulte numele soţilor după divorţ, persoana căruia i-au fost incredinţaţi copii minori precum şi

domiciliul acestora)- ÎN ORIGINAL ŞI COPIE

TRADUCEREA LEGALIZATĂ ŞI AUTENTIFICATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN

ROMÂNIA A SENTINŢEI DEFINITIVE Ș I APOSTILATE

-După caz - HOTĂRÂREA DE LA TRIBUNAL PRIN CARE S-A RECUNOSCUT PE

TERITORIUL ROMÂNIEI, EFECTELE HOTĂRÂRII STRĂINE, DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ,

ORIGINAL ŞI COPIE;

DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ LA NOTARUL PUBLIC A AMBILOR SOŢI

CETĂŢENI ROMÂNI SAU A UNUIA DINTRE EI (în cazul în care nu se cunoaș te unde se află

celălalt soț ), CU PRIVIRE LA:

- numele soţilor pe care fiecare de comun acord s-au hotărât să-l poarte

după divorţ ; (ex: după divorț am hotărât de comun acord eu să port numele de familie---------------şi

soţia/soţul să poarte numele de familie----------)

- dacă din căsătorie au rezultat sau nu copii,

- persoana căruia i-au fost încredinț aț i copii minori după divorț ,

mamei sau tatălui/amândurora, precum ș i

- domiciliul copiilor minori ;

BULETINELE/CI, după caz PAŞAPOARTELE(pentru CRDS), în original şi copie

CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale solicitantului ș i ale copiilor săi, în original şi copie

CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC, în original şi copie.

După caz:-CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE STRĂIN, TRANSCRIS ÎNTR-O ALTĂ LIMBĂ,

APOSTILAT, în original şi copie.

2 TIMBRE FISCALE 2 X 2 lei =4 lei.

Notă: Împuternicitul nu poate declara numele soţilor după divorţ, cărui părinte i-au fost

incredinţaţi copii minori sau domiciliul acestora. Din procură trebuie să rezulte clar că persoana

este împuternicită să depună toate actele necesare la Primăria oraşului Petrila, compartimentul

de stare civilă, în vederea înscrierii prin menţiune a desfacerii căsătoriei/divorţului numiţilor.

Termen de soluț ionare 30 de zile pentru fiecare instituț ie în parte.

E BINE DE ȘTIUT:

ÎNSCRIEREA MENȚ IUNII DE DIVORȚ PE MARGINEA ACTULUI DE CĂSĂTORIE, PENTRU

STATELE UE, SE VA FACE DOAR DUPĂ OBȚ INEREA APROBĂRII DE LA DEPABD

BUCUREȘTI.

PENTRU STATELE NON-UE SENTINTA DE DIVORT TREBUIE RECUNOSCUTĂ DE

TRIBUNALUL HUNEDOARA.

Page 23: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

23

TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE.

Termenul de eliberare al certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte.

Cetăţenii români sunt obligaţi, conform art.41, alin.3 din Legea 119/1996, să solicite transcrierea în termen de 6 luni de la

primirea certificatului din străinătate. Cei care nu declară naşterea, căsătoria, decesul, în termenul de 6 luni vor plăti

AMENDĂ cuprinsă între 100-200 lei.

Actele de transcriere se depun doar la primăria locului de domiciliu (nu de reşedinţă) în nume propriu sau prin

împuternicit cu procură specială autentificată la notar. CEREREA NU poate fi depusă de avocat prin procură avocaţială.

Împuternicitul (orice persoană care are peste 18 ani) nu are calitatea de a declara ce nume vor purta soţii după căsătorie, ce

regim matrimonial au ales soţii la căsătorie şi nici ce sex sau domiciliu are copilul ori dacă a fost sau nu solicitată

transcrierea în ţară(toate aceste date trebuie să fie declarate doar de cei 2 soț i, de părinţii copilului şi să fie înscrise în

cuprinsul împuternicirii).

PĂRINŢII, ambii cetăţeni români, CARE VIN CU COPII ÎN ŢARĂ, NU VOR PUTEA PĂRĂSI ULTERIOR

ROMÂNIA ÎMPREUNĂ CU ACEŞTIA, FĂRĂ A AVEA PENTRU EI CERTIFICAT DE NAŞTERE ROMÂNESC. De

aceea, înainte de a veni în ţară vă rugăm să verificaţi cu atenţie ca informaţiile din cuprinsul actelor străine să corespundă

întocmai cu datele dvs. din actele româneşti. În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine

au fost înscrise date care nu corespund cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face numai după

îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani vor solicita transcrierea

actelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau de tutore (ori prin împuternicit cu procură specială

autentificată de notar cu apostilă).

ATENŢIE! În cazul în care părinţii sunt căsătoriţi în străinătate şi nu au solicitat la autorităţile române transcrierea

certificatului lor de căsătorie, vă atenţionăm că mai întâi se va solicita transcrierea certificatului de căsătorie(conf. art.30,

alin.5 din L.119/1996) şi doar apoi transcrierea certificatului de naştere al copilului.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII SUNT:

- ACTUL AUTENTIC (de naştere, căsătorie sau deces) ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE APOSTILAT SAU

DUPĂ CAZ SUPRALEGALIZAT ( în original şi 2 copii xerox);

ATENŢIE!. Dacă actul autentic este un extras multilingv, eliberat conform Conventiei 16 semnată la Viena, la data de

8 septembrie 1976, nu trebuie apostilat, tradus sau legalizat.

- TRADUCEREA ACTULUI APOSTILAT ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE, LEGALIZATĂ ŞI

AUTENTIFICATĂ DE UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA ( în original şi 2 copii xerox );

- CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale ambilor părinţi/ a ambilor soţi/a persoanei decedate şi a aparţinătorului,

indiferent dacă aceştia sunt români sau străini (în original şi 2 copii xerox/foto);

Toate actele cetăţenilor străini apostilate, trebuie traduse în limba română şi legalizate la notar român;

- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (în original şi 2 copii xerox/fotocopie);

- ACTELE DE IDENTITATE ALE AMBILOR PĂRINŢI // după caz a AMBILOR SOŢI ori A DECEDATULUI Şi

APARŢINĂTORULUI - BI/CI/CIP (în original şi 2 copii xerox/foto);

- TAXELE DE TIMBRU FISCAL 2+2=4 lei, ori timbre fiscale în valoare de 4 lei şi 1 dosar de încopciat.

- PENTRU PERSOANELE STRĂINE PAŞAPORTUL şi ACTUL DE IDENTITATE în vederea stabiliri domiciliului din

străinătate ( în original şi 2 copii xerox/fotocopie);

- PENTRU CRDS, PAŞAPOARTELE TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITE obligatoriu DE ADEVERINŢĂ/DOVADĂ

ELIBERATĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR PETRILA (SPCLEP-ul de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară) DIN

CARE SĂ REZULTE CĂ ULTIMUL DOMICILIU AL SOLICITANTULUI A FOST ÎN ORAŞUL PETRILA

- DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea ambilor soţi dacă sunt cetăț eni români sau numai a soţului cetăţean român,

CU PRIVIRE LA NUMELE de familie purtat DUPĂ CĂSĂTORIE (numai dacă certificatul procurat din străinătate nu conţine

distinct, această rubrică);

- DECLARAŢIA NOTARIALĂ a ambilor soţi, români sau străini(doar pentru cuplurile care s-au căsătorit

după data de 1 octombrie 2011) CU PRIVIRE LA REGIMUL MATRIMONIAL ALES LA ÎNCHEIEREA

CĂSĂTORIEI sau ulterior până la data solicitării transcrierii (regimul matrimonial poate fii: 1. comunitate legală (când nu a

fost încheiată nicio înţelegere), 2. separaţie de bunuri sau 3. comunităţii convenţionale (2 şi 3 sunt convenţii încheiate doar în faţa

notarului) (în original şi 2 copii xerox);

- DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea părintelui care solicită transcrierea, cu privire la SEXUL COPILULUI, doar

atunci când acesta nu este menţionat în actul din străinătate;

- PROCURĂ SPECIALĂ ELIBERATĂ DE AMBASADĂ, CONSULATUL ROMÂN SAU NOTAR CU APOSTILĂ (când

transcrierea este solicitată prin împuternicit) + BULETINUL ÎMPUTERNICITULUI, în original şi copie xerox

- DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ sau după caz, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, A PĂRINTELUI CARE

SOLICITĂ TRANSCRIEREA, DIN CARE SĂ REZULTE DOMICILIUL COPILULUI (declaraţie solicitată doar în cazul

când părinţii au domicilii diferite pe teritoriul României, sau unul locuieşte în România iar celălalt în străinătate).

- DECLARAŢIA PĂRINTELUI/SOŢULUI/APARŢINĂTORULUI care solicită transcrierea, din care să rezulte că

TRANSCRIEREA ACTULUI NU A MAI FOST SOLICITATĂ ÎN ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE (nu mai există un alt

act transcris, înscris sau reconstituit) ( în original şi 2 copii xerox ).

- DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea părintelui care solicită transcrierea, că nu deţine actul de identitate şi

certif.de naştere a celuilalt părinte, că nu mai convieţuieşte cu acesta şi doreşte ca domiciliul copilului să fie la domiciliul său.

Page 24: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

24

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Art.106 alin.1.HG 64/2011- Atenţie! Actele se depun la primăria locului de domiciliu, sau în cazul

CRDS- (cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate),la primaria ultimului loc de domiciliu avut în ţară,

personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.

Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie temeinic motivată (art.4 din OG 41/2003).

Minorul în vârstă de peste 14 ani depune cererea personal asistat de părinţi.

Pentru început se achită la Poș tă taxa de publicare a anuntului în MO-(30 lei). Cererea avizată

de starea civilă însoț ită de chitanț ă, copii după actele de stare civilă ș i actul de identitate se

înaintează la Monitorul Oficial al României prin grija ș i pe cheltuiala cetăț eanului.

ACTELE NECESARE LA STAREA CIVILĂ:

-UN EXEMPLAR AL MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a–III-a, ÎN

CARE A FOST PUBLICAT EXTRASUL DIN CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI

(exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de 1 an)

- se respectă termenul de opoziţie de 30 de zile de la data publicării anunţului în MO.

-CAZIER JUDICIAR ( valabilitate 6 luni) -CAZIER FISCAL ELIBERAT DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE

DEVA (cetăţenii români cu domiciliul în străinătate CRDS vor prezenta o declaraţie

autentificată-dată la un Notar Public în ţară sau la misiunea diplomatică a României din ţara

de reşedinţă ori la un Notar Public străin, dar pe care va fi aplicată Apostila de la Haga- din

care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român)- valabilitate 30 zile

-BULETINUL/CI/CIP ( în original şi 2 copii xerox )

-PAŞAPORTUL( în original şi 2 copii xerox )

-CERTIFICATUL DE NAŞTERE( în original şi copie LEGALIZATĂ LA NOTAR +copie

xerox după legalizare)

-CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL CELUILALT SOŢ LEGALIZAT LA NOTAR (dacă este

cetăţean străin certificatul trebuie apostilat, tradus şi legalizat + original + copie xerox după

legalizare)

-CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (în original şi copie LEGALIZATĂ +copie xerox după

legalizare)

-TOATE CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ATÂT A SOLICITANTULUI, ALE CELOR

DE LA CARE SE PREIA NUMELE CÂT ŞI ALE CELORLALŢI MEMBRII TREBUIE

LEGALIZATE LA NOTAR(în original + copie xerox după legalizare)

-DECLARAŢIA NOTARIALĂ DE CONSIMŢĂMÂNT/ACORD A CELUILALT SOŢ SAU A

CELUI/CELOR DE LA CARE SE PREIA NUMELE(părinţilor)DATĂ ÎN FORMĂ

AUTENTICĂ(la notar) –în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul

căsătoriei, sau în cazul schimbării numelui şi/sau prenumelui copilului minor(chiar dacă

părinţii sunt divorţaţi/sau o copie a deciziei autorităţii tutelare, art.6, alin 2, lit d, din O.G

41/2003) DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ESTE/SUNT DE ACORD CU SCHIMBAREA NUMELUI DE

FAMILIE PE CALE ADMINISTRATIVĂ A PETENTULUI;

-DECLARAŢIA NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA MOTIVUL PENTRU CARE

PETENTUL DOREŞTE SĂ ÎŞI SCHIMBE NUMELE (numai dacă cererea este

depusă prin împuternicit).

-TIMBRU FISCAL ÎN VALOARE DE 2 lei sau chitanţă la Impozite şi taxe.

-TAXA EXTRAJUDICIARĂ DE TIMBRU pentru schimbarea numelui în sumă de 15 lei se

achită doar la ridicarea dispoziț iei.

- 1 DOSAR DE ÎNCOPCIAT

-După caz: SENTINŢA DE DIVORŢ ( în original şi copie rămasă definitivă şi irevocabilă) -DECLARAŢII DATE DE UNELE PERSOANE(vecini, prieteni), ÎN FORMĂ AUTENTICĂ (la notar),

DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SOLICITANTUL ESTE CUNOSCUT ÎN SOCIETATE CU UN

ANUMIT NUME SAU PRENUME;

-ORICE ALTE ACTE PE CARE SOLICITANTUL LE CONSIDERĂ NECESARE PENTRU

MOTIVAREA CERERII SALE

Page 25: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

25

LIVRETUL DE FAMILIE

Conform HG nr.495/1997, livretul de familie

este documentul care cuprinde principalele date

cu privire la componenta familiei, filiaţia copiilor şi situatia lor juridică fata de

reprezentantii lor legali.

Acesta se elibereaza cu ocazia oficierii căsătoriei precum si cetatenilor cu

domiciliul în oraşul Petrila, care au în întretinere cel puţin un copil cu vârsta până

în 18 ani.

Acte necesare:

-cerere – se distribuie gratuit la biroul de stare civilă

-declaraţia concubinului/concubinei din care rezultă că este de acord ca livretul de

familie să fie ridicat de una dintre părţi

-actele de identitate ale membrilor familiei

-certificatele de naştere ale părintelui sau părinţilor/reprezentantului legal

-certificatul de casatorie al soţilor

-sentinţa de divorţ (dacă este cazul)

-certificatul de deces al unuia dintre soţi(dacă este cazul)

-certificatele de naştere ale copiilor

-documentele care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare

sau plasament familial al copiilor şi adopţia copiilor, după caz.

Titularul de act este obligat ori de câte ori intervin modificări în statutul civil

al membrilor familiei să se prezinte la Starea Civilă pentru efectuarea

reactualizării datelor în livretul de familie.

Page 26: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

26

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII

CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ DUPLICAT

ACTUL DE IDENTITATE (C.I, B.I, C.I.P, paşaport CRDS) aflat în termenul de

valabilitate atât la depunerea cererii cât şi la ridicarea certificatului

(în original şi copie xerox)

CERERE TIP- se distribuie gratuit la biroul de stare civilă şi trebuie să cuprindă, în

mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus,

TAXA DE TIMBRU 2 LEI sau timbru fiscal în valoare de 2 lei

După caz: AMENDA PREVĂZUTĂ DE LEGEA 119/1996 republicată

(între 100 lei – 200 lei)

ATENŢIE! ESTE INTERZISĂ PLASTIFICAREA CERTIFICATELOR.

ATENŢIE! În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă se eliberează un nou certificat

numai persoanelor îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Din procura specială trebuie să rezulte clar că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptăţită,

să-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor a oraşului Petrila -

Compartimentul stare Civilă pentru depunerea cererii şi ridicarea certificatului de stare civilă.

Procura speciala poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi: Notarul public din

România, Misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din ţara în care se află persoana

îndreptăţită, Notar public străin, în acest caz procura urmând a fi supralegalizată prin aplicarea

apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ţinându-se seama de datele care rezultă

din cuprinsul actului şi de modificările care decurg din menţiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia.

În situaţia în care, la depunerea cererilor de eliberare a certificatelor, se stabileşte că au intervenit

modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, cetăţean român sau persoană fără cetăţenie

cu domiciliul în România, acestea se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.

Nu se eliberează certificate pe bază de împuternicire avocaţială;

Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului (începând de la vârsta de 14 ani)

personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Copii minori (care nu au buletin de identitate), precum şi cei puşi sub interdicţie, solicită eliberarea

certificatului de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, care

semnează cererea. Certificatul se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, care au act de identitate, solicită şi primesc certificatul de naştere în

nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, pentru motive întemeiate, la cerere,

ambilor soţi. Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera

certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite care justifică

motivele pentru care solicită certificatul (justificarea se face prin documente care reprezintă încheierea

unor contracte de întreţinere, testament şi efectuarea unor cheltuieli de înmormântare).

Persoanele arestate sau aflate în detenţie depun cerere pentru obţinerea certificatului de

naştere/căsătorie la Serviciul de Stare Civilă pe raza căruia se află locul de detenţie, prin administraţia

locului de detenţie care certifică şi identitatea solicitantului.

Termenul pentru eliberarea certificatului duplicat este de maximum 30 zile lucrătoare.

În aceleaşi condiţii se soluţionează şi cererile pentru eliberarea anexei 9 din Metodologia cu privire la

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, la solicitarea

cetăţenilor români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui

document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi.

Page 27: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

27

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ ELIBEREAZĂ LA CERERE

EXTRASE MULTILINGVE

DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ PRIVIND

NAŞTEREA, CĂSĂTORIA SAU DECESUL.

Baza legală pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:

1. Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a

Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale

actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

2. H.G. nr.727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de

punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena

la 8 septembrie 1976.

3. Convenţia CIEC nr.16 referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de

stare civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Extrasele multilingve sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi

certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite doar în faţa

autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare

Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea

nr. 65/2012).

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16 de

către autorităţile competente ale statelor părţi, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau

altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare

civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se

eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor

de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură

specială.

Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării

extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul

să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu,

asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale

căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării

extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau

cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă

sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu

paşaport valabil.

Page 28: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

28

Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în

vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori,

după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul

apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea

nr.362/2005.

La cerere, solicitanţilor li se pot elibera mai multe extrase multilingve completate în

baza aceluiaşi act de stare civilă.

Acte necesare eliberării:

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

cerere – se distribuie gratuit la ghişeul de stare civilă;

actul de identitate (original şi copie) al titularului extrasului sau al persoanei care îl

reprezintă;

procura specială în cazul persoanelor împuternicite;

dovada achitării taxei de timbru în sumă de 2 lei.

Statele semnatare ale Convenţiei nr.16 sunt următoarele:

1. Republica Austria

2. Regatul Belgiei

3. Bosnia şi Herţegovina

4. Republica Croaţia

5. Confederaţia Elveţiană

6. Republica Franceză

7. Republica Federală Germania

8. Republica Elenă

9. Republica Italiană

10. Marele Ducat al Luxemburgului

11. Republica Lituania

12. Republica Macedonia

13. Muntenegru

14. Republica Moldova

15. Regatul Ţărilor de Jos

16. Republica Polonă

17. Republica Portugheză

18. Regatul Spaniei

19. Republica Slovenia

20. Republica Serbia

21. Republica Turcia

Page 29: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

29

CONTRAVENŢII prevăzute de LEGEA nr. 119/16.10.1996 republicată cu privire la

ACTELE DE STARE CIVILĂ, (publicată în M. O. Partea I. nr. 743/2.11.2009.)

Nr.

crt. CONSTITUIE CONTRAVENTIE

Prevăzută

de

Sancţionată

de

Valoarea

amenzii

RON

1 Detinerea fara drept a certificatului de stare civila apartinand

altei persoane .

art.66 lit.

a)

art.66

alin.(2) 50-150

2 Nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si termenele

prevazute de lege .

art.66 lit.

b)

art.66

alin.(2) 50-150

3

Neasigurarea conservarii si securitatii registrelor si

certificatelor de stare civila, potrivit normelor privind

evidenta si pastrarea acestora (v.art.61) sau netrimiterea la

Arhivele Nationale a registrelor de stare civila, dupa trecerea

termenului legal de pastrare (100 ani).

art.66 lit.

c)

art.66

alin.(2) 50-150

4

Necomunicarea la autoritatile publice competente, de catre

ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile

de admitere a schimbarii numelui, neinscrierea mentiunilor

pe actele de stare civila ori netransmiterea celui de-al doilea

exemplar al registrelor de stare civila la consiliul judetean

sau, dupa caz, la Consiliul General al Municipiului Bucuresti,

in termen de 30 zile de la data cand toate filele au fost

completate (art.43 alin.2).

art.66 lit.

d)

art.66

alin.(2) 100-200

5

Neprezentarea certificatelor de stare civila sau extraselor

eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la

locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare

civila române, în termenul prevazut la art.44 alin. 3 (6 luni de

la întoarcerea în tara sau de la primirea din strainatate a

certificatului sau extrasului de stare civila).

art.66 lit.

e)

art.66

alin.(2) 100-200

6

Omiterea declararii, în fata ofiterului de stare civila, a unor

date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea

lor în mod inexact.

art.66 lit.

f)

art.66

alin.(2) 100-200

7

Neverificarea de catre ofiterul de stare civila a realitatii

continutului declaratiei si a concordantei acesteia cu actele de

identitate, certificatele de stare civila si celelalte înscrisuri

prezentate (art.6 alin.1).

art.66 lit.

g)

art.66

alin.(2) 100-200

8

Comunicarea datelor înscrise în actele de stare civila în alte

conditii decât cele prevazute de art.73 (la cererea autoritatilor

publice, altele decât cele cu atributii legale în materie, cu

aprobarea prefectului).

art.66 lit.

h)

art.66

alin.(2) 100-200

Page 30: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

30

9

Neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent,

în termenele legale de declarare a naşterii si a decesului, a

certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte.

art.66 lit. i) art.66

alin.(2) 100-200

10 Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila art.66 lit. j) art.66

alin.(2) 100-200

11

Oficierea de catre deserventii cultelor a serviciului religios în

cazul casatoriilor sau în vederea înhumarii sau incinerarii,

fara sa li se fi prezentat certificatul de casatorie si, respectiv,

documentul prevazut la art.41 (adeverinta de înhumare sau

de incinerare a cadavrului).

art.66 lit.

k)

art.66

alin.(2) 100-200

12 Înregistrarea unui act de stare civila cu încalcarea

competentei teritoriale prevazute în prezenta lege art.66 lit. l)

art.66

alin.(2) 100-200

13 Efectuarea de stersaturi, razuiri, prescurtari si adaugiri în

actele de stare civila.

art.66 lit.

m)

art.66

alin.(2) 100-200

14

Netransmiterea comunicarilor cu privire la înregistrarea

nasterii cetatenilor români cu domiciliul în România, ori a

modificarilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a

cartilor/buletinelor de identitate ale persoanelor decedate,

precum si a livretelor militare, autoritatilor administratiei

publice competente.

art.66 lit.

n)

art.66

alin.(2) 100-200

15

Nerespectarea termenului prevazut de lege privind sesizarea

politiei despre gasirea unui copil sau abandonarea acestuia

într-o unitate sanitara.

art.66 lit.

o)

art.66

alin.(2) 100-200

16

Înhumarea sau incinerarea cadavrului fara prezentarea

documentului prevazut la art.41 (adeverinta de înhumare sau

de incinerare a cadavrului).

art.66 lit.

p)

art.66

alin.(2) 100-200

17

Nerespectarea de catre ofiterii de stare civila a dispozitiilor

prevazute la art.29 (nepublicarea în extras a declaratiei de

casatorie, în ziua în care a fost primita, în locul special

amenajat de la sediul primariei unde se va încheia casatoria)

si art.32 (neluarea consimtamântului viitorilor soţi în

prezenta a doi martori, neîntocmirea de îndata a actului de

casatorie sau nesemnarea lui de catre soti, cei doi martori si

de catre ofiţerul de stare civila).

art.66 lit.

r)

art.66

alin.(2) 100-200

Page 31: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

31

II.

EVIDENŢA PERSOANELOR

Actul de identitate care se eliberează cetăţeanului român este

cartea de identitate.

Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de

reşedinţă a titularului şi (după caz) a cetăţeniei române.

Din anul 2007 cartea de identitate ţine loc şi de paşaport în UE.

Actul de identitate poate fi solicitat a fi eliberat înainte cu 180 de zile de a

expira.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de:

- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

- permanent (termen 60 de ani) după împlinirea vârstei de 55 ani.

Page 32: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

32

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar

cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. Cererea pentru eliberarea actului

de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia.

Cererea nu se completează pe verso de către solicitant. Actul de identitate poate fi solicitat a fi eliberat înainte cu 180 de zile de a expira.

În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o

procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de

misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care

se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea

expresă la obiectul mandatului. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune

cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele

prevăzute de lege doar la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale

României din statul respectiv.

Documentele care fac dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a

domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi

copie.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către

şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate şi cererea pentru stabilirea

reşedinţei sunt oferite în mod gratuit la ghişeul serviciului public comunitar

local de evidenţă a persoanelor Petrila. Ele sunt disponibile şi în format electronic

pe site-ul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa

http://evidentapersoanelor.ro.Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea

contravenţională, care sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei RON şi 80

leifără a exista posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din minimul sumei

prevăzute.

ATENŢIE !

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să îl predea

lucrătorului de evidenţă a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.

Persoanele care deţin carte de alegator sunt obligate să o predea lucrătorului

de evidenţă a persoanelor, întrucât, odată cu noua carte de identitate, li se va

elibera şi o altă carte de alegător.

Toate documentele necesare se prezintă funcţionarului în original şi copie.

Potrivit prevederilor noilor reglementari pe linie de evidenţa persoanelor şi

cu privire la pregătirea populaţiei pentru apărare, pentru eliberarea unui act de

identitate ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei nu se mai

solicita dovada luării în evidenţă de către centrul militar judeţean sau de sector.

Facem un apel către toti cetatenii pentru a verifica periodic existenţa actelor de

stare civilă şi termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării

situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Page 33: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

33

CONTRAVALOAREA

ACTELOR DE IDENTITATE

1. CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI

2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE -1 LEU

TAXE DE TIMBRU

1. TAXA DE TIMBRU PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE

IDENTITATE CA URMARE A PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII ŞI

DETERIORĂRII CELUI DEŢINUT

5 LEI

2. TAXA DE TIMBRU PENTRU TOATE CELELALTE CAZURI,

1 LEU

3. ÎNREGISTRAREA CERERILOR PERSOANELOR FIZICE SI

JURIDICE PRIVIND FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL

NATIONAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR:

5 LEI /CERERE

TAXA DE FURNIZARE DE DATE

1. TAXA DE FURNIZARE DE DATE

1 RON/ PERSOANĂ VERIFICATĂ

Page 34: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

34

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

Se poate face cu unul din următoarele documente, prevăzute de legislaţia română în vigoare:

1. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă - autentificat;

-eliberarea actului de identitate pentru persoana care este coproprietar al unui imobil, se

poate face numai cu actul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesară

declaraţia celorlalţi coproprietari;

Atenţie! Contractul de vânzare/cumpărare încheiat doar în faţa avocatului (nu

a notarului), dar care are ştampila de înregistrare a locuinţei în CF este valabil

(eventual solicitaţi un extras CF ca dovadă a adresei de domiciliu).

2. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă - autentificat la notar;

3. contractul de vânzare - cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu

clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager(habitaț ie), situaţie în care, cumpărătorului îi

va fi necesară, pe lângă acest contract şi declaraţia vânzătorului, din care să rezulte că este de

acord cu schimbarea domiciliului acestuia la adresa respectivă;

În cazul în care uzufructuarul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate nu

este necesară declaraţia nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu;

Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară

declaraţia uzufructuarului;

Dacă persoana care beneficiază de abitaţie/habitaț ia solicită eliberarea actului de

identitate, în acest caz este necesară declaraţia proprietarului; Dacă o terț ă persoană solicită domiciliul într-o locuinț ă unde proprietarii deț in unul

nuda proprietate iar celălalt dreptul de habitaț ie, este necesar doar consimț ământul

uzufructuarului de primire în spaț iu, adică a celui care deț ine habitaț ia;

Dacă o terț ă persoană solicită domiciliul într-o locuinț ă unde proprietarii soț ș i

soț ie deț in unul nuda proprietate iar celălalt dreptul de abitaț ie, este necesar consimț ământul amândurora de primire în spaț iu, adică atât a celui cu nudă

proprietate cât ș i a celui care deț ine habitaț ia;

4. contractul de schimb de locuinţe;

5. contractul (convenţia) de partaj voluntar, autentificat;

6. contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră- legalizat;

7. contractul de închiriere (locaţiune) a locuinţei, care are ca obiect un imobil tip

locuinţă, din fondul locativ de stat:

- în acest caz, solicitantul trebuie să figureze fie la rubrica "Titularul contractului de

închiriere", fie la rubrica "Persoane care locuiesc împreuna cu titularul contractului de

închiriere";

- proprietate a unei persoane juridice - în acest caz este necesar ca pe contract să se

menţioneze acordul conducerii privind stabilirea domiciliului de către chiriaş la respectiva

adresă;

Dovada adresei de domiciliu şi de reşedinţă se poate face cu contractul de

închiriere încheiat în condiţii de validitate, fără a se mai solicita declaraţia

proprietarului spaţiului de locuit;

În baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau

care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât

celuilalt soţ, cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

Page 35: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

35

Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane

nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.

8. contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de

locuinţă;

9. contractul de întreţinere fără clauze cu privire la locuinţă (decât cele de îngrijire

şi suportare a cheltuielilor de înhumare);

10. certificatul de moştenitor care se referă la un imobil cu destinaţia de locuit;

11.certificatul de legatar, eliberat de notarul public, întocmit în baza testamentului (nu

trebuie autentificat dacă are ştampila notarului);

12. hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea

dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; - în cazul

hotărârilor judecătoreşti prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus

măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive,

irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie;

13. extrasul de carte funciară, certificat sau copia cărţii funciare, eliberat de

Cartea Funciară, actualizat ( să nu fie mai vechi de 30 de zile calendaristice );

14. extrasul de carte funciară pentru informare, eliberat de Notarul Public cu

semnătura electronică a persoanei responsabilă din cadrul Oficiului de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară numai însoţit de certificatul de conformitate

15. autorizaţia de constructie ori contractul de construire, a unui imobil tip

locuintă, însoţit de încheierea de întabulare ori procesul-verbal de predare-primire a

locuinţei sau de recepţie preliminară;

- când imobilul nu este finalizat, autorizaţia de construcţie trebuie însoţită de o declaraţie

notarială, dată pe proprie raspundere, din care să rezulte că solicitantul are condiţii de locuit

şi locuieşte efectiv la acea adresă;

16. autorizatia de luare în folosinţă a imobilului tip locuinţă;

17. procură generală de administrare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în care se

specifică , fără echivoc, acceptarea de către proprietari a stabilirii domiciliului

administratorilor şi/însoţit de actul de spaţiu al proprietarului, în original şi xerocopie;

18. adeverinţă eliberată de registrul agricol din primărie (în original, valabilă 30 de

zile calendaristice de la data emiterii ), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz,

găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel

urban).

- dacă solicitantul nu este titularul adeverinţei, este necesară prezenţa titularului sau se

prezintă declaraţie tip, anexa 12, dată de acesta;

19. declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului(anexa 12), însoţită de actul

de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă

persoană fizică;

20. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, (anexa 14) însoţită de nota de

verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţă unui imobil, faptul

că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată(pentru minori declaraţia se dă de

părinte);

21. actul de adjudecare eliberat de Biroul Executor Judecătoresc în urma licitaţiei

însoț it de procesul verbal de licitaț ie imobiliară.

Page 36: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

36

ATENŢIE! Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare,

care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate;

Testamentul este doar un act de dispoziţie, nu un act de proprietate;

Extrasul de rol nu constituie o atestare a dreptului de proprietate;

Chiriaşul nu poate lua în spaţiu alte persoane fără acordul proprietarului.

Dacă sunt mai mulţi coproprietari consimţământul poate fi dat de oricare dintre ei cu

excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, litigiu rezultat din

documente prezentate în acest sens, astfel încât în această situaţie este necesar ca toţi

coproprietarii să-şi dea consimţământul. Dacă există o hotarâre judecătorească rămasă definitivă de stabilire a tutelei în cazul

celor puș i sub interdicț ie, tutorele poate să îș i schimbe domiciliul la domiciliul celui

pus sub interdicț ie numai dacă în sentinț ă se menț ionează faptul că tutorele va avea

domiciliul la domiciliul incapabilului. În caz contrar se solicită completarea hotărârii la

instanț ă în camera de consiliu, pentru ca tutorele să aibă domiciliul la incapabil.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului

public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a

notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al

României.

Art. 321, alin.1 din Codul Civil:

Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se

află copiii.

Alin.2 Oricare dintre soţi poate cere notarea în CF, în condiţiile legii, a unui imobil ca

locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

Art. 322, alin.1. Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă

este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu

poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.

Art. 322, alin.4 şi 5. Dacă locuinţa nu este notată în CF ca locuinţă a familiei, soţul care nu

şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului(CI, CIP), în schimb poate solicita

daune de la celălalt soţ. Dacă dobânditorul a cunoscut calitatea de locuinţă a familiei actul

poate fi anulat dar numai prin instanţă.

În cazul în care imobilul a fost notificat în CF ca locuinţă a familiei, declaraţia de

consimţământ-primire în spaţiu- trebuie să fie dată de ambii soţi.

Art.323 alin.1 . Fiecare dintre soţi are un drept locativ propriu chiar dacă numai unul

dintre ei este titularul contractului.

Ca o concluzie declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe

persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a

fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei; În spaţiul destinat declaraţiei dată pe cerere ori în conţinutul declaraţiei model anexa

nr.12 sau 13 din HG 1375/2006, soţul menţionează următorul text „Declar că imobilul nu a

fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei”; În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei,

declaraţia de consimţământ trebuie să fie dată de ambii soţi;

În baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care

este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ, cât şi

copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

Page 37: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

37

Eliberarea actului de identitate

la împlinirea vârstei de 14 ani

În conformitate cu art.12, alin 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005, republicată şi modificată,

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în termen de 15 zile de la

împlinirea vârstei de 14 ani , minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a

Persoanelor din cadrul Primăriei oraşului Petrila, situat în oraşul Petrila, strada Republicii, nr.196, însoţit de unul

dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat

sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a

solicita eliberarea actului de identitate.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani este de

4 ani. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar

titularilor.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele 7,30 -18,30.

DOCUMENTE NECESARE:__

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal

(se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă);

- certificatul de naştere al minorului, original şi copie;

- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original şi copie;

- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotarârea judecatorească, definitivă şi irevocabilă,

în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

(Chitanţele reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru-5 lei se achită la Serviciul

de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.)

*Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente:

a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de vânzare/cumpărare, contract de

întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre

judecătorească, etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la

lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica

existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta

documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de

catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în

Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a

unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.

**Declaratia de primire în spatiu a părinţilor poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public

comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii

diplomatice sau oficiului consular al României.

***În situatia în care părintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează

de părintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre

judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a

parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie

înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. Declaraţia poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului

public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia

trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se

afla.****Cetăţenii români aflati în străinătate- pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna

cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Page 38: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

38

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate,

modificarea datelor de stare civila, anularea documentului,

schimbarea sexului sau a fizionomiei

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar

nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite Serviciului Public

Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor din cadrul Primăriei oraşului Petrila, situat în oraşul Petrila, strada

Republicii, nr.196, eliberarea unei noi cărţi de identitate. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun

personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul

va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul

consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca

referirea expresa la obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele 7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE: - cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă);

- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

- certificatul de nastere, original şi copie;

- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor/văduv, original si copie;

- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;

- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de

resedinta, original si copie;

- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru- 5 lei

se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

*În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului

de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si

irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

**În situatia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla

aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al

României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea

expresa la obiectul mandatului. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original şi copie. Documentele cu

care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se

prezinta în original si copie. ***Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente:

a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de vânzare/cumpărare,

contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb de locuinţe, de închiriere, extras

CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele

prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin

care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica

ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie,

declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris

în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru

primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării

consimţământului de primire în spaţiu.

****Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar

de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii

diplomatice sau oficiului consular al României.

Page 39: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

39

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea

sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate, cetăţenii sunt obligaţi

să solicite în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile de mai sus, Serviciului Public Comunitar

Local de Evidentă a Persoanelor din cadrul Primăriei oraşului Petrila, situat în oraşul Petrila, strada Republicii, nr.196,

eliberarea unei noi cărţi de identitate. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de

identitate se eliberează doar titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura

pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al

României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la

obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele 7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă);

- actul de identitate si cartea de alegator, în cazul deteriorării;

- certificatul de nastere, original şi copie;

- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor/văduv, original si copie;

- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;

- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de

resedinta, original si copie;

- dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;

- un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, cartea de alegator, permis de conducere,

legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu

fotografie de data recenta, original si copie;

- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru-

5 lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter. **În situatia în care solicitantul nu se află în tară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata

fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care

se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Mandatarul se va legitima cu actul de identitate în original şi copie. Documentele cu care se face dovada numelui,

prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie.

***Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de vânzare/cumpărare,

contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb de locuinţe, de închiriere, extras

CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele

prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin

care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica

ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie,

declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris

în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea

în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de

primire în spaţiu.

****Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta

a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau

oficiului consular al României.

Page 40: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

40

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii

privind stabilirea reşedinţei

Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară,

alta decât cea de domiciliu.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de 1 an.

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, (se distribuie în mod

gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

- actul de identitate al solicitantului în original;

- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei;

- declaratia gazduitorului.

După caz. – certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificatele de naştere ale

copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciară de timbru - 5 lei se achită la Serviciul de

Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru

primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării

consimţământului de primire în spaţiu.

***Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de

evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii

diplomatice sau oficiului consular al României.

Page 41: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

41

Eliberarea cărţii de identitate provizorii

când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea

cărţii de identitate

Cartea de identitate provizorie(CIP-ul) se eliberează doar atunci când persoana fizică nu posedă toate

documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate,

care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de SPCLEP şi nu poate fi mai

mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de

evidenţă);

- 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;

- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face

dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de

domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;

- chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii -1 leu şi a taxei extrajudiciare de

timbru - 5 lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru

primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării

consimţământului de primire în spaţiu.

***Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public

comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului

misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Page 42: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

42

Eliberarea cărţii de identitate provizorii (CIP) cetăţenilor români cu domiciliul

în străinătate,(CRDS) care locuiesc temporar în România

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în

România; (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român domiciliat în strainatate,

original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de

frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat

în tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;

- certificatul de naştere si/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civila române;

- hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;

- dovada adresei de reşedinţa din România;

- doua fotografii mărimea ¾ cm, având la baza o banda alba de 7 mm;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii -1 leu şi a taxei extrajudiciare de

timbru - 5 lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru

primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării

consimţământului de primire în spaţiu.

***Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public

comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului

misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Page 43: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

43

Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

- certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei române, eliberat de Ministerul Justitiei

ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii;

în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul constatator care atesta

dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre

Ministerul Justitiei;

- certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale

copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original si

copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport,

permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;

- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

Atenţie! La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere eliberat de

Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului

constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în

strainatate.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru - 5

lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru

primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării

consimţământului de primire în spaţiu.

***Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de

evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii

diplomatice sau oficiului consular al României.

Page 44: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

44

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

- certificatul de nastere, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

- declaraţia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea

declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia

atasata cererii, apartine solicitantului;

- fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de

domiciliu sau resedinta al solicitantului;

- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate

împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din

statul respective.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru - 5

lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru

primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea luării

consimţământului de primire în spaţiu.

***Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de

evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii

diplomatice sau oficiului consular al României.

Page 45: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

45

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea

denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează doar titularilor. In

situatia în care solicitantul nu se afla în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia

titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se

afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

- certificatul de nastere, original si copie;

- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor/văduv, original si

copie;

- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;

- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru - 5

lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie,

pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea

luării consimţământului de primire în spaţiu.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta

se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a

persoanelor. În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la

misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul

de politie, pentru mediul rural.

Page 46: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

46

Eliberarea actului de identitate la

schimbarea domiciliului din străinătate în România

Programul de lucru al serviciului este: luni, marţi, miercuri, vineri între orele 7,30 – 15,30 şi joi între orele

7,30 -18,30

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în

România; (se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă)

- certificatul de nastere, original si copie;

- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

- hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;

- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

- pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei

române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din

strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii

vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;

- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt

necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de

frontiera;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei;

- chitanţa privind achitarea taxei pentru restabilirea domiciliului, în valoare de 41 lei.

*Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei şi a taxei extrajudiciare de timbru –

5 lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul Petrila, strada Minei, bl.33 parter.

Chitanţa privind taxa pentru restabilirea domiciliului, în valoare de 41 lei se achită la Trezoreria Petroşani.

**Dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare(contract de

vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor,contract de comodat , de donaţie, schimb

de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească,etc.;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din

documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine

publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata,

pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si

persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre

reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza înscris în Registrul agricol.

ATENŢIE! În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie,

pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenţa ambilor proprietari în vederea

luării consimţământului de primire în spaţiu.

Page 47: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

47

CONTRAVENTII la O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de

identitate ale cetatenilor români (MOf. nr. 641/20.07.2005), aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 290/2005 ( MOf. nr. 959/28.10.2005)

Nr.

crt. CONSTITUIE CONTRAVENTIE

Prevazuta

de

Sanctionata

de

Valoarea

amenzii

RON

1

Neluarea masurilor necesare de catre conducerile centrelor

specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de

asistenta sociala pentru eliberarea actelor de identitate

minorilor care, la împlinirea vârstei de 14 ani, se gasesc

internati în acestea.

art.16

alin.(1) art.43 lit. a) 25-50

2

Neluarea masurilor necesare pentru a evita deteriorarea,

distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate de catre

titularii acestora sau de catre administratiile institutiilor de

reeducare si de protectie sociala, pentru persoanele internate

în acestea.

art.23

alin.(1) art.43 lit. a) 25-50

3

Nedepunerea ori netrimiterea, în 24 de ore, a actului de

identitate gasit, la cea mai apropiata unitate de politie sau la

cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a

persoanelor (SPCEP).

art.24

alin.(1) art.43 lit. a) 25-50

4

Nepredarea de catre titular, în 48 de ore, a actului de

identitate propriu, declarat pierdut sau furat, care ulterior a

fost gasit, la SPCEP unde a fost declarat evenimentul.

art.24

alin.(2) art.43 lit. a) 25-50

5

Neînscrierea în cartea de imobil de catre responsabilul cartii

de imobil, pe baza actului de identitate, a persoanelor care

domiciliaza sau au resedinta în imobilul respectiv.

art.38

alin.(4) art.43 lit. a) 25-50

6 Nesolicitarea eliberarii actului de identitate de catre minor, în

termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani.

art. 15

alin.(1) art.43 lit. b) 40-80

7 Înscrierea oricaror modificari, adaugari sau mentiuni, altele

decât cele prevazute de lege, în actul de identitate.

art. 18 alin.

(1) art.43 lit. b) 40-80

8

Nesolicitarea obtinerii de la SPCEP a unei noi carti de

identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre

situatiile prevazute de art.11 alin.(1)lit. b) –k), de catre titular

sau reprezentantul legal al acestuia. b - daca s-au modificat

numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data

si locul nasterii; c – în cazul schimbarii domiciliului sau a

rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor

sau rearondarii acestora, al înfiintarii localitatilor sau

art. 19 alin.

(2) art.43 lit. b) 40-80

Page 48: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

48

strazilor ; d – în cazul deteriorarii actului de identitate; e – în

cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate; f

– la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se

afla în anumite localitati; g – când fotografia din cartea de

identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; h – în

cazul anularii; i – în cazul schimbarii sexului; j – în cazul

atribuirii unui nou cod numeric personal; k – pentru

preschimbarea buletinului de identitate

9

Nesolicitarea eliberarii unei noi carti de identitate de catre

titular sau reprezentantul legal al acestuia, cu cel putin 15 zile

înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de

identitate.

art. 19 alin.

(3) art.43 lit. b) 40-80

10

Nesolicitarea înscrierii în cartea de imobil, la noua locuinta,

în termen de 15 zile de la mutare, de catre persoanele care îsi

schimba domiciliul sau îsi stabilesc resedinta. estuia, cu cel

putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a

actului de identitate.

art. 39 alin.

(1) art.43 lit. b) 40-80

11

Neprezentarea de catre persoanele care locuiesc în imobil a

actului de identitate, la solicitarea responsabilului cartii de

imobil, pentru actualizarea cartii de imobil.

art. 39 alin.

(2) art.43 lit. b) 40-80

12

Neînscrierea în cartea de imobil, la sosire, prin grija

proprietarului sau a administratorului, a persoanelor care

locuiesc în hoteluri si în alte locuri de cazare în comun.

art. 40 art.43 lit. b) 40-80

13 Retinerea actului de identitate al unei persoane fizice, în afara

cazurilor prevazute de O.U.G. nr. 97/2005

art. 25 alin.

(1) art.43 lit. c) 75-150

14

Nesolicitarea eliberarii unei noi carti de identitate de catre

titular sau reprezentantul legal al acestuia, cu cel putin 15 zile

înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de

identitate.

art. 25 alin.

(2) art.43 lit. c) 75-150

15

Gazduirea unei persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioada

mai mare de 30 de zile, fara obtinerea de catre aceasta a vizei

corespunzatoare de domiciliu sau de resedinta

art. 36 art.43 lit. c) 75-150

Page 49: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

49

R E G U L A M E N T U L nr.1 din 28.08.2012

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR AL ORAŞULUI PETRILA anexa nr. 1 la HCL_115_/2012

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Petrila, funcţionează în

cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Petrila, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa

Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare

de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu

modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în conformitate

cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Petrila, este

constituit fără personalitate juridică, prin hotărârea consiliului local Petrila nr. 6/27.01.2005.

(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciului public comunitar local de

evidenţă a persoanelor Petrila, care funcţionează ca instituţie publică fără personalitate juridică, se

asigură de la bugetul local, conform dispoziţiilor art. 20, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001,

cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Spaţiul destinat desfăşurării activităţilor specifice trebuie amenajat şi dotat tehnic

corespunzător şi continuu, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului administraţiei şi

internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului

unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, Legea 201/2009, pentru

modificarea şi completarea Legii 119/1996, republicată cu privire la actele de stare civilă, precum şi

cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a

exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor

normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în

interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea

legii.

Art. 4 – Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este coordonată şi

controlată metodologic, în mod unitar, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea

Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. Bucureşti, şi de Serviciul public comunitar de

evidenţă a persoanelor al judeţului Hunedoara (DPCEP HD).

Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea,

evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate

şi a cărţilor de alegător, în sistem de ghişeu unic.

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar

local de evidenţă a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului

Administraţiei şi Internelor ( actual Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi

cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de

interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Page 50: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

50

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de

organizare şi funcţionare ale serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se stabilesc,

prin hotărâre a consiliului local al oraşului Petrila, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale, unde se menţionează: „consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea

primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii, ale aparatului de specialitate al primarului, ale

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale

regiilor autonome de interes local”.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Petrila, poate fi suplimentat cu

numărul de posturi necesare, cu personal specializat în domeniul stării civile, al evidenţei persoanelor

şi informatică, necesar actualizării RNEP, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a),

coroborat cu alin. (3) lit. b), precum şi art. 36 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 12 din

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, în condiţiile încadrării în numărul maxim total de personal pe instituţie, calculat potrivit

legii.

Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;

b) - stare civilă;

c) - informatică;

d) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.

Art. 8 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor exercită atribuţiile ce-i sunt

conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de

competenţă.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de

autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor

stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar

local de evidenţă a persoanelor şi compartimentele subordonate acestuia în scopul menţinerii,

păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între

şeful serviciului şi personalul subordonat acestuia.

Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Petrila, este organizat la nivel

de serviciu, fiind componentă în cadrul aparatului de lucru al primarului şi are în componenţă 3

compartimente: stare civilă, ghişeu unic-evidenţa persoanelor şi informatică.

(2) La nivelul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, activitatea de control

şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul şefului de serviciu. De

asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, şeful de serviciu poate angrena şi alt

personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(3) În cadrul compartimentului se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul

cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în

mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor necesare pentru

asigurarea unităţii de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

(4) În procesul de selecţionare şi formare a personalului de profil se vor avea în vedere

particularităţile activităţii de stare civilă, evidenţă a persoanelor şi de eliberare a actelor de identitate

în sistem de ghişeu unic, precum şi efectele juridice determinate de calitatea serviciilor prestate.

Page 51: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

51

Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează

cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor şi stare civilă din oraşul Petrila, în

care funcţionează serviciul.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează

cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localităţile componente,

arondate acestui serviciu respectiv Cimpa, Jieţ, Răscoala şi Tirici.

(3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local de evidenţă a

persoanelor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

Art. 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este asigurată

de şeful serviciului.

(2) Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este funcţionar public

angajat, în condiţiile legii.

Art. 12 - (1) Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în

relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din

Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului

Administraţiei şi Internelor, cu autorităţile publice, presă, societăţi, agenţi economici şi persoane

fizice, etc. potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful serviciului public

comunitar local de evidenţă a persoanelor emite note interne obligatorii pentru tot personalul din

subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar local

de evidenţă a persoanelor poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine

şi emite fişele postului pentru personalul din subordine.

Art. 13 – (1) Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este coordonat de

secretar şi răspunde în faţa primarului oraşului Petrila de întreaga activitate pe care o desfăşoară,

potrivit prevederilor fişei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde de

întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR

Art. 14 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii

principale:

a) întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu, certificatele de stare civilă;

b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în

statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice

menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;

e) constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu

divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;

f) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele

cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a serviciului public

comunitar local de evidenţă a persoanelor;

g) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

Page 52: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

52

h) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în

continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a

Persoanelor;

i) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi

instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

j) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor

de identitate, cărţilor de alegător, şi le înaintează serviciului public comunitar judeţean de

evidenţă a persoanelor;

k) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, pe care le eliberează

solicitanţilor;

l) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

m) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

n) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte

normative.

Secţiunea I

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 15 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are

următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în

dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi

faptele de stare civilă înregistrate;

b) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de

menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în

condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

c) eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare

civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii

nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă;

dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare

civilă;

e) trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de

evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de

la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări

nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil

al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că

persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din

cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

f) trimite centrelor militare în termen de 10 zile de la data înregistrării decesului, documentul de

evidenţă militară;

g) comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află, lista actualizată

a actelor de deces întocmite;

h) trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidenţă a

persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii

următoare, certificatele anulate la completare;

i) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele

Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la

Direcţia Judeţeană de Statistică;

Page 53: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

53

j) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să

asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării

activităţii de stare civilă;

k) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri

precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;

l) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală

specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

m) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului

din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi

parafei;

n) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în

motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidenţă a

persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

o) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în

statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum

şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării

înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

p) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate,

însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii

de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile

de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

q) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu

exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea,

întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează

S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare

de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;

r) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte

documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea

dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

s) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau

renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de

stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

t) transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire

la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,

Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier

Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi

Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

u) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la

data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din

registrul de stare civilă - exemplarul I;

v) sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu

regim special;

w) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei,

necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

x) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a

actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;

y) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a

cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine,

precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

Page 54: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

54

z) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea,

completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe

marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi

înregistrarea tardivă a naşterii;

aa) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

bb) primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa

ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima

locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de

intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru

eventuala retragere a acestora;

ab) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale

administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz,

declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima

locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de

identitate) şi constituie dosarul de divorţ;

ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează

certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean

de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului

certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;

ae) înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în

baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care are în

păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrativ – teritoriale de la domiciliul soţilor

care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

af) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea

cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este

cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;

ag) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz,

pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe

linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în

legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei

persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

ah) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;

ac) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;

ai) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

aj) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în

scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

ak) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

al) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

am) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine

publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu

a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;

an) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate

necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;

ao) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care

reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

ap) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.

Page 55: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

55

Secţiunea II

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 16 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public

comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de

alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea

reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;

b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi

schimbă domiciliul din străinătate în România;

c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în

unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest

preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate şi

înmânează documentele solicitate;

d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele

necesare eliberării actelor de identitate;

f) desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător;

g) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi

instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni; i) efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la schimbarea

numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea

de a le efectua;

j) identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în

anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

k) colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la

locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în

vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi

a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie

de evidenţă a persoanelor;

l) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în

scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

m) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N.,

privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;

n) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de

protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

p) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în

cadrul serviciului;

q) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere din

gestiune;

r) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

s) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;

t) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea

documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

u) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează

dispariţia acestora pe cale ierarhică;

Page 56: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

56

v) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care

reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

w) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

x) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte

normative.

Secţiunea III

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 17 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are

următoarele atribuţii principale:

a) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în

baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi

locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

b) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi cu

informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de

evidenţă a persoanelor, utilizând aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;

c) preia în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza

comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările

intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind

persoanele decedate;

d) preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau

care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de identitate;

e) operează în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de identitate şi a

cărţilor de identitate provizorii;

f) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren,

respectiv din documentele cetăţenilor;

g) operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Judeţean de Evidenţă a

Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);

h) colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale permanente;

i) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor

la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

j) execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;

k) evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem de

operare;

l) participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe

echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii

B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;

m) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service

specializate;

n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de

informaţii clasificate şi secrete de serviciu;

o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

p) îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Judeţean de Evidenţă a Persoanelor,

reglementate prin acte normative.

Page 57: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

57

Secţiunea IV

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ,

SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 18 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar

local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor,

ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

b) verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de

serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;

c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ

constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării;

e) repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele

special destinate;

f) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

g) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea

serviciului sau lucrătorul desemnat;

h) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi

întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;

i) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, situaţiile statistice,

sintezele şi analizele întocmite;

j) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din

activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 19 - (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi ale

personalului cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public

comunitar local de evidenţă a persoanelor, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului

serviciului.

(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea primarului.

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament şeful serviciului public comunitar

întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul localităţii.

Art. 20 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare,

conform reglementărilor în vigoare. Atribuţiile referitoare la resurse umane , salarizare, securitatea şi

sănătatea în muncă sunt preluate de către Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei

oraşului Petrila.

Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai,

prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

Page 58: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

58

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL PETRILA nr.notificare 2120

S.P.C.L.E.P PETRILA Nr. 118 /27.01.2015

Nesecret Ex.nr._1_

RAPORTUL ANUAL

privind activitatea desfăşurată de

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

în anul 2014

Activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor reprezintă o componentă de bază în

ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter

personal ale cetăţenilor, necesară identităţii persoanei, cunoaşterii populaţiei, mişcării

statutului civil al acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice, persoanelor

fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor

români în relaţiile cu statul şi cu persoanele fizice şi juridice.

În perioada analizată activitatea S.P.C.L.E.P Petila s-a desfăşurat în baza planului de

măsuri şi activităţi, întocmit trimestrial de şeful serviciului conform actelor normative în

vigoare, a normelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare

civilă, secretariat şi arhivă, stabilindu-se sarcini şi termene de raportare concrete pe fiecare

lucrător în parte, conform fişei postului.

În atenţia angajaţilor, au stat prioritar sarcinile privind punerea în legalitate a cetăţenilor

cu acte de identitate, efectuarea schimbărilor de domiciliu şi reşedinţă, actualizarea

permanentă a RNEP prin introducerea modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor,

a actelor de identitate, a domiciliului ori a reşedinţei, rezolvarea sarcinilor pe linie de stare

civilă şi evidenţă, arhivă, comunicări de date din RNEP, introducerea datelor în SNIEP şi

parcurgerea tuturor procedurilor conform programului stabilit de DEPABD Bucureşti,

pregătirii profesionale, rezolvarea cu operativitate şi eficienţă maximă a tuturor solicitărilor

cetăţenilor, cu respectarea prevederilor legale.

Un rol important în activităţile desfăşurate îl are reducerea numărului de persoane cu

acte de identitate expirate, a persoanelor care nu au solicitat niciodată eliberarea unei cărţi de

identitate ori a celor care nu au certificate de stare civilă sau deţin certificate deteriorate.

Activităţile desfăşurate s-au bazat pe preocuparea permanentă a lucrătorilor de a îşi

îndeplini sarcinile de serviciu cu profesionalism, seriozitate şi corectitudine, cu respectarea

legislaţiei actuale şi îndeplinirea standardelor sistemului de management al calităţii,

respectarea disciplinei în muncă, a prevenirii şi combaterii corupţiei ori a infracţiunilor.

Page 59: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

59

I. ACTIVITATEA DE PREVENIRE

Activităţile desfăşurate de către ofiţerii de stare civilă şi de către lucrătorii de evidenţă a

persoanelor din cadrul serviciului, au avut drept scop aplicarea şi respectarea prevederilor

Legii nr.119/1996 republicată, cu privire la actele de stare civilă, HG 64/2011 pentru

aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,

Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală, Constituţia României,

H.G.495/1997 privind eliberarea livretelor de familie, Legea 287/2009 privind Codul Civil

republicată, Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009, Legea 21/1991 a

cetăţeniei române republicată, OUG 97/2005 republicată privind evidenta, domiciliul,

resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, modificată ulterior prin OUG

82/12.12.2012, H.G.1375/2006-norme metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea 7/2004

privind codul de conduită a funcţionarilor publici, Legea 182/2002 privind protecţia

informaţiilor clasificate, Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal, Legea 52/2003 privind transparenţa decizională,

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea 251/2006 pentru

completarea şi modificarea Legii 188/1999 privind statutul funcţionarului public, HG

781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, Legii 78/2000, reactualizată-

privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, H.G 215/2012 -privind strategia

naţională anticorupţie pe perioada 2012-2015, Legea 161/2003- privind unele masuri pentru

asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de

afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, H.G 1346/2007 privind reforma sistemului

judiciar şi lupta împotriva corupţiei.

Formarea lucrătorilor în serviciul de evidenţă a persoanelor se efectuează într-un timp

mai îndelungat, ţinând cont de complexitatea şi importanţa activităţilor specifice, de legislaţia

în domeniu care este foarte stufoasă, necesitând multă practică şi o cunoaştere temeinică a

legislaţiei care este în continuă schimbare.

Pentru a preveni faptele de corupţie angajaţii au fost instruiţi cu privire la strategia

naţională anticorupţie, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Având în vedere că în atenţia angajaţilor, au stat prioritar sarcinile privind punerea în

legalitate a cetăţenilor cu acte de stare civilă şi acte de identitate, au fost listate invitaţii pentru

persoanele ale căror acte de identitate au expirat, pentru tinerii care au împlinit vârsta de 14

ani şi nu sau prezentat pentru solicitarea primului act de identitate. Invitaţiile au fost înaintate

spre verificare lucrătorului desemnat cu atribuţii de evidenţă a persoanelor din cadrul Poliţiei

Locale Petrila.

Pe baza rapoartelor/PV întocmite în urma verificărilor în teren sau făcut menţiunile

operative în baza de date.

Lucrătorii serviciului au fost reinstruiţi cu privire la respectarea confidenţialităţii

datelor, prelucrarea datelor conform instrucţiunilor în vigoare, cu respectarea Legii 677/2001,

păstrarea secretului de serviciu şi respectarea cerinţelor de securitate stabilite prin Ordinul

Avocatului Poporului nr. 52.

Page 60: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

60

II. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE CU ALTE FORMAŢIUNI

1. COLABORAREA CU ALTE SERVICII

În anul 2014, funcţionarii SPCLEP Petrila au colaborat cu celelalte compartimente din

cadrul primăriei, precum şi cu celelalte instituţii publice pe linia înregistrării, verificării

persoanelor în registrele de stare civilă şi eliberării actelor de identitate persoanelor eliberate

din penitenciar, persoanelor cu dizabilităţi în vederea completării anexei 14 sau a

fotografierii, amprentării persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care solicitau pentru

prima dată eliberarea cărţii de identitate, a certificării identităţii persoanelor, precum şi cu

poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Petrila, pe linia verificării cu acte de

identitate expirate, pe linia verificării romilor, sau a persoanelor cu menţiuni operative,

urmăriţilor generali, etc.

Pe linie de informatică datorită implementării programului primit gratuit de la DPCEP

Hunedoara, certificatele de stare civilă au fost introduse în continuare în sistem informatic,

arhivarea actelor fiind efectuată la zi începând cu 1 ianuarie 2010.

O atenţie deosebită a fost acordată punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi reşedinţă

a persoanelor asistate în centre de ocrotire. În acest sens trimestrial au fost întreprinse

controale atât la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila, pavilionul I situat în strada N.

Titulescu, nr.4 cât şi la pavilionul II situat în strada Primăverii, nr.5, precum şi la şcolile de pe

raza oraşului Petrila, ocazie cu care au fost întocmite procese verbale.

Trimestrial au fost efectuate controale pe linie de evidenţă şi stare civilă la apartamentul

familial situat în Petrila, strada Minei, bloc 30/25 (actualmente închis temporar datorită lipsei

de fonduri).

Personalul instituţiilor de ocrotire, respectiv al instituţiilor de învăţământ a fost instruit

în vederea acordării unei atenţii deosebite verificări actelor de identitate şi de stare civilă ale

minorilor, precum şi a păstrări actelor de identitate în condiţi de siguranţă.

Elevilor le-au fost înmânate buletine informative cu privire la actele necesare în vederea

obţinerii primei cărţi de identitate, a schimbării acesteia în caz de expirare, taxele necesare,

sediul institutiei, programul de lucru, etc.

Pe linie de romi trimestrial au fost efectuate întâlniri cu reprezentanţii romilor la nivel

de oraş fiind împărţite buletine informative în acest sens.

S-a continuat activitatea de mediatizare la ghişeu, avizierul serviciului şi pe pagina de

internet a in stituţiei, precum şi în mass media cu privire la prevederilor legale privind

obligaţiile ce revin cetăţenilor pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, precum şi a

sancţiunilor care pot fi aplicate celor care nu le respectă.

2. MODUL DE EXECUTARE A SARCINILOR PE LINIE DE STARE CIVILĂ -

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Actele de stare civilă înregistrate în anul 2014 în conformitate cu Legea 119/1996

republicată privind actele de stare civilă, au fost în număr de 360, după cum urmează:

NAŞTERI - 37 - din care:

- 37 transcrieri, întocmite pe baza aprobării DPCEP Hunedoara-Deva;

Page 61: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

61

CĂSĂTORII - 144 - din care 10 acte transcrise 2 căsătorii mixte (cu cetăţean

polonez respectiv ucrainean).

Căsătoriile au fost oficiate de persoanele competente cu respectarea Noului Cod Civil şi

a Legii nr.119/1996 republicată, actele de căsătorie fiind întocmite în baza declaraţiilor date de

soţi personal şi a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

De menţionat că în anul 2014 s-au înregistrat 2 căsătorii mixte (cu cetăţean polonez

respectiv ucrainean).

DECESE - 179 , din care 84 de sex feminin şi 95 de sex masculin – au fost întocmite

în baza certificatelor medicale constatatoare a deceselor, cu respectarea legii şi a competenţei

teritoriale. Dintre acestea:

- 1 act au fost transcris ca urmare a decesului survenit în străinătate,

- 1 act a fost înregistrat ca moarte prezumată pe baza sentinţei judecătoreşti declarative de

moarte definitivă,

- 5 acte au survenit ca urmare a sinuciderii (prin spânzurare).

În cazul deceselor survenite în urma unor accidente, moarte violentă ori spânzurare,

actele de deces au la bază şi dovezile eliberate de Poliţie sau Parchet iar în cazul în care

decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, la dosar se află şi declaraţiile din care

rezultă motivele întârzierii.

Înhumările s-au făcut pe baza adeverinţelor de înhumare eliberate de stare civilă şi a

aprobării primarului pentru 13 persoane care au fost înhumate în cimitirul familiei.

DIVORŢURI – în registrele de stare civilă ale oraşului Petrila au fost înregistrate 55 de

divorţuri, din care :

- 0–pe cale administrativă, de comun acord, înregistrate la Compartimentul de stare

civilă din cadrul SPCLEP Petrila, întocmite conform Legii 119/1996 republicată, cu

respectarea termenelor procedurale prevăzute de art.376 din Legea nr.287/2009 privind Noul

Cod Civil,

- 7- pe cale administrativă, de comun acord, înregistrate la Notar şi

- 47 –operate ca urmare a sentinţelor de divorţ eliberate de Judecătorie

- 1- operate ca urmare a divorţului în străinătate (stat UE).

Au fost eliberate 552 certificate, după cum urmează:

- NAŞTERI - 105

- CĂSĂTORII - 235

- DECESE - 212

şi 1 extras multilingv de căsătorie.

5 certificate(unul de căsătorie şi 4 de deces) fiind anulate la completare, au fost

distruse prin ardere, nefiind eliberate/neevidenţiate în statistic.

S-a urmărit ca pe timpul operaţiunilor de înscriere în documente a actelor şi faptelor de

stare civilă, delegatul de stare civilă să nu fie solicitat să rezolve concomitent probleme de altă

natură, pentru a se preveni întocmirea unor acte cu erori materiale.

De asemenea s-a urmărit prevenirea abandonului nou născutului de către mamă înainte

de înregistrarea şi întocmirea certificatului de naştere precum şi punerea în legalitate cu

certificate de stare civilă cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Pe marginea registrelor de stare civilă au fost operate 1250 de menţiuni. Dintre acestea

432 au fost menţiuni primite de la alte primării din ţară. Din oficiu au fost întocmite 818

menţiuni pentru alte primări din ţară. Menţiunile sunt operate la zi, iar comunicările au fost

trimise organelor competente în termenul de 10 zile, stabilit de lege.

Page 62: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

62

Alte înregistrări şi eliberări de acte:

- 4 rectificări în registrele de stare civilă

- 1 recunoaştere de paternitate şi încuviinţare a purtării numelui - 0 schimbări de nume prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara,

- 48 acte transcrise, eliberate de către autorităţile străine pentru cetăţenii români aflaţi în

străinătate, din care 37 naşteri, 10 căsători şi 1 deces

- 1 completare de act.

- 0 adopţii - Au fost solicitate de la alte primării din ţară un nr.de 84 certificate (N.51, C26, D7).

- Au fost eliberate 56 certificate ca urmare a solicitării din partea altor

primării(31N+19C+6D)

- Au fost transmise 360 buletine statistice Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara Deva.

- Au fost transmise 144 extrase de pe actele de căsătorie Registrului Naţional Notarial al

Regimurilor Matrimoniale Bucureşti;

- S-au eliberat 33 de adeverinţe anexa 9/dovezi de înregistrare a actelor de stare civilă.

- Cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsătorie, au fost premiaţi cu suma de 500 lei/pereche

şi felicitate într-un cadru festiv 28 de cupluri.

- S-au comunicat compartimentului de evidenţă:

- 37 comunicări de naştere ca urmare a transcrierii actelor pentru minori

- 2 comunicări de modificare ca urmare a rectificării actelor pentru minori

- 1 comunicare de modificare ca urmare a completării actelor pentru minori

- 288 comunicări de modificare a statutului civil ca urmare a căsătoriei

- 179 acte de identitate decedaţi.

La solicitarea diferitelor instituţii au fost eliberate 247 extrase uzul organelor de stat de pe

actele de stare civilă aflate în arhiva proprie

- Odată cu eliberarea certificatelor de căsătorie sau la solicitarea cetăţenilor au fost eliberate

197 livrete de familie şi au fost operate 36 actualizări de date în cuprinsul livretelor de

familie eliberate cu ocazia modificărilor intervenite în componenţa familiei sau în statutul

civil (H.G.495/1997).

- Au fost întocmite situaţiile lunare, trimestriale, semestriale şi anuale pentru Consiliul

Judeţean Hunedoara (D.P.C.E.P.Deva), Centrul Militar Judeţean Hunedoara- Deva,

S.P.C.L.E.P Petrila, Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale şi Agenţia

Naţională pentru Prestaţii Sociale Deva.

- Au fost efectuate 342 verificări pe linie de stare civilă în Registrul Naţional de Evidenţă

a Persoanelor, în vederea elucidării situaţiilor privind anumite persoane înregistrate în

evidenţele de stare civilă

- În registrul de intrare/ieşire al compartimentului de stare civilă au fost înregistrare 1516

solicitări.

3. EXECUTAREA ATRIBUŢIILOR ŞI SARCINILOR PE LINIA REGIMULUI DE

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC

La începutul anului 2015, populaţia oraşului Petrila era în nr. de 25.314 persoane,

(comparativ cu 25.664 persoane din 2014), deci suntem în uşoară scădere.

În anul 2014 au fost luaţi în evidenţă, în baza comunicărilor de naştere primite de la

primăriile din ţară, la naştere, 172 nou născuţi (comparativ cu 166 în 2013).

Page 63: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

63

Comunicările de naştere au fost primite în termenul legal prevăzut de Legea 119/1996

republicată, adică de 10 zile şi prelucrate în baza de date SNIEP.

În anul 2014, în baza de date a compartimentului de evidenţă a persoanelor au fost

înregistrate 281 decese (comparativ cu 256 în 2013) a cetăţenilor care au avut ultimul domiciliu în

oraşul Petrila.

Rata natalităţii în anul 2014 a fost de 6,79%, comparativ cu cea a mortalităţii care

a crescut la 11,10%.

În anul 2014 au fost eliberate 3424 acte de identitate, din care: 3280 cărţi de identitate

(comparativ cu 2973 în 2014) şi 144 cărţi de identitate provizorie.

Au fost aplicate 170 de vize de reşedinţă.

Baza de date manuală este conservată şi exploatată de lucrătorii anume desemnaţi din

cadriul serviciului, cu respectarea prevederilor Ordinul MAI-DGEIP nr.S/196676/2000

completat cu Ordinul nr.S/196678/2000.

Activităţile în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea

actelor de identitate în termenele prevăzute de lege s-au desfăşurat în baza Planului de Măsuri

DEPABD nr.1970237/2010- IGPR nr.95835/2010, plan elaborat trimestrial de către şeful

serviciului.

Persoanele care nu au solicitat eliberarea actelor în termenul legal, verificate în alte

evidenţe: 536.

Pe linia punerii în legalitate cu acte de identitate a tinerilor de 14 ani şi a persoanelor cu

acte de identitate expirate s-a acţionat prin intermediul lucrătorilor OP din cadrul Poliţiei

Locale Petrila şi a lucrătorului desemnat cu activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor din

cadrul Serviciului de Poliţie Comunitară Petrila prin deplasarea lucrătorilor la domiciliul a 96

de persoane, distribuirea unui nr. de 483 de invitaţii, precum şi prin verificări manuale şi

informatice efectuate de lucrătorii SPCLEP în evidenţele judeţene şi centrale în vederea

depistării persoanelor restante.

De menţionat că în cursul anului 2014 au fost anulate cu ocazia completării 7 acte, din

care: ca rebut 5 cărţi de identitate şi 2 carte de identitate provizorie greşite la completare.

Pe linia stabilirii / restabilirii domiciliului în România, menţionăm că în anul 2014, am

avut 2 cereri de stabilire a domiciliului în România a cetăţenilor din Republica Moldova.

Pe linie de informatică au fost efectuate actualizări cu datele de adresă pentru

schimbările de domiciliu şi resedinţă, date generale despre starea civilă a persoanelor, date

despre actele de identitate, culegerea în baza de date a nou născuţilor, cu imaginile preluate ale

persoanelor în vederea editării CI, ţinerea în actualitate a nomenclatoarelor şi a fişierelor

privind menţiunile operative, efectuarea salvărilor de baza de date, conform graficelor stabilite

precum şi clarificarea persoanelor aflate înregistrate în RNEP cu 1875.

De menţionat că începând cu luna mai 2011 nu se mai operează selecţia persoanelor în

vederea eliberării cărţilor de alegător, în schimb se urmăreşte ca cele rămase restante să fie

distribuite cetăţenilor.

Cu privire la furnizările de date conform Legii 677/2001, la solicitarea instituţiilor

publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi justiţiei, instituţiilor cu

atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare, instituţii cu atrubuţii în domeniul

drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum şi la solicitarea persoanelor fizice,

personalul Compartimentului de evidenţă a persoanelor a verificat în componenta judeţeană şi

naţională a RNEP un număr de 216 persoane, după cum urmează: 4 pentru MAI, 199 pentru

alte ministere, 4 pentru diferiţi agenţi economici şi 4 pentru persoane fizice.

Page 64: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

64

Acţiunile cu staţia mobilă au fost efectuate în nr. de 27, ocazie cu care au fost puse în

legalitate un nr. de 32 persoane suferinde de diferite dizabilităţi funcţionale, fiind

netransportabile.

S-au executat o serie de activităţi complexe, materializate, în principal, în următoarele :

- Au fost preluate în evidenţă, informaţiile obţinute din teren referitoare la persoanele care,

din diferite motive, nu s-au prezentat la ghişeul serviciilor publice comunitare de evidenţă a

persoanelor, informaţii rezultate în urma verificărilor efectuate în comun de lucrătorii de

evidenţă a persoanelor. Datele rezultate au fost exploatate de către structurile de evidenţă a

persoanelor, pentru clarificarea situaţiei fiecărei persoane.

În cadrul SPCLEP au fost aplicate de către lucrătorii din cadrul serviciului un nr. de 59

sancţiuni contravenţionale din care:

27 procese verbale de amendă pe linie de stare civilă datorită nerespectării Legii 119/1996

republicată, încasându-se în acest sens suma de 2700 lei

32 procese verbale de amendă pe linie de evidenţă a persoanelor, datorită nerespectării OG

97/2005 republicată, încasându-se în acest sens suma de 1410 lei.

De menţionat că lucrătorul din cadrul Poliţiei Locale desemnat cu sarcini de evidenţa

persoanelor a aplicat 11 sancţiuni contravenţionale.

III. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE:

SPCLEP Petrila s-a înfiinţat la data de 27 ianuarie 2005 prin HCL nr.6/2005.

Din punct de vedere organizatoric, serviciul are următoarea structură:

- compartiment evidenţa persoanelor şi compartiment stare civilă.

Conform statului de funcţii SPCLEP este compartimentat astfel:

- şef serviciu - 1 post

- compartiment stare civilă – 1 persoane

- compartiment ghişeu unic – 3 persoane

- compartiment informatică – 3 persoane

- Pe linia pregătirii personalului, activităţile specifice au avut ca scop creşterea

profesionalismului, a randamentului în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi

aplicarea corectă a legislaţiei, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor în vigoare, inclusiv în

contextul pregătirii în domeniul Schenghen.

Salariaţii serviciului nu au beneficiat în cursul anului 2014 de posibilitatea absolvirii

cursurilor de pregătire profesională, datorită lipsei de fonduri.

S-a pus accent pe respectarea disciplinei în muncă, prin respectarea codului de conduită

a funcţionarilor publici, pentru fiecare angajat în parte, comunicarea tuturor radiogramelor şi a

dispoziţiilor, personalului din cadrul serviciului, respectiv însuşirea acestora prin lecturări şi

discutarea speţelor în comun.

De asemenea s-a pus accent pe instituirea unei conduite morale şi profesionale

ireproşabile în rândul funcţionarilor publici şi a personalului contractual, oglindită prin

numărul scăzut de reclamaţii şi nemulţumiri din partea cetăţenilor, dar şi prin realizarea unor

evaluări şi propuneri periodice legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în condiţiile

respectării dispoziţiilor din fişele postului dar şi din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare existent la nivelul SPCLEP, precum şi de ROF-ul instituţiei.

Pe tot parcursul anului 2014 s-a avut în vedere aducerea la cunoştinţa

Funcţionarilor publici, a tuturor actelor normative, dispoziţiilor şi instrucţiunilor din

domeniu, existând în acest sens procese verbale de prelucrare.

Page 65: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

65

Au fost luate măsuri pentru protecţia informaţiilor la nivelul serviciului prin

implementarea planurilor specifice şi autorizarea angajaţilor pentru a avea acces la

informaţiile clasificate.

În biroul de stare civilă există instalată o reţea de verificare în BDC care a uşurat

semnificativ activitatea lucrătorilor de stare civilă.

Pe linie de informare publică s-a actualizat pe internet pagina proprie a serviciului,

astfel încât cetăţenii să fie cât mai bine informaţi cu privire la activitatea serviciului, actele

care le sunt necesare pentru soluţionarea cererilor, legislaţia în domeniu precum şi pentru a

avea cunoştinţă despre evenimentele care urmează a se celebra de către ofiţerii de stare civilă.

Pe linie disciplinară angajaţii din cadrul serviciului nu au ridicat probleme, nefiind

constatate abateri de la dispoziţiile, ordinele interne si regulamentele aflate în vigoare. Nu au

fost aplicate sancţiuni disciplinare la nivelul serviciului. S-a pus accent pe respectarea

disciplinei în muncă şi evitarea faptelor de corupţie. Acest aspect se reflectă în faptul că la

nivelul serviciului în anul 2014 nu au fost înregistrate reclamaţii.

Pe linia pregătirii personalului, activităţile specifice au avut ca scop creşterea

profesionalismului, a randamentului în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi

aplicarea corectă a legislaţiei, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor în vigoare, inclusiv în

contextul pregătirii în domeniul Schenghen. În acest sens 3 persoane au absolvit cursuri de

pregătire profesională, organizate de către Institutul Naţional de Administraţie . S-a pus accent

pe respectarea disciplinii în muncă, prin respectarea codului de conduită, pentru fiecare

angajat în parte, comunicarea tuturor radiogramelor şi a dispoziţiilor, personalului din cadrul

serviciului, respectiv însuşirea acestora prin lecturările în comun. Un accent deosebit s-a pus

pe instituirea unei conduite morale şi profesionale ireproşabile în rândul funcţionarilor publici

şi a personalului contractual, oglindită prin numărul scăzut de reclamaţii, dar şi prin realizarea

unor evaluări şi propuneri periodice legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în condiţiile

respectării dispoziţiilor din fişele postului dar şi din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare existent la nivelul serviciului.

-Au fost luate măsuri pentru protecţia informaţiilor la nivelul serviciului prin implementarea

planurilor specifice şi autorizarea angajaţilor pentru a avea acces la informaţiile

clasificate.

- În paralel cu măsurile luate în domeniul resurselor umane s-a realizat şi dotarea cu

logistica necesară desfăşurării în condiţii optime a activităţii la nivelul întregii instituţii,

context în care a fost modernizată tehnica de calcul şi birotica necesară, astfel s-au

achiziţionat patru calculatoare de ultimă generaţie.

Pe linie de control metodologic

În cursul anului 2014, au fost efectuate controale metodologice complexe precum şi

activităţi de sprijin şi îndrumare efectuate de DPCEP Hunedoara, ocazie cu care au fost

verificate activităţile de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a Serviciului Public Comunitar

Local de Evidenţă a Persoanelor Petrila, astfel:

I. Pe linie de evidenţă a persoanelor la data de 25.06.2014 director executiv Gânscă

Monica-Rodica, şef serviciu evidenţa persoanelor Marian Florica-Emilia, inspector Roşca

Nicoleta, inspector Nechita Laura-Andrada şi referent Dan Ardelean Radu au efectuat un

control metodologic în baza Planului de Control nr.1/2061/20.06.2014 aprobat de conducerea

DPCEPHD, care a vizat toată activitatea compartimentului de evidenţă a persoanelor pentru

perioada 01.06.2013 -25.06.2014.

Page 66: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

66

La data de 23.09.2014 inspector Ciomag Adrian însoţit de referent Pogan Tatiana au

efectuat un control tematic în baza Planului de Măsuri nr.1/3269/22.09.2014 aprobat de

conducerea DPCEPHD care a vizat actualizarea în RNEP a comunicărilor de deces primite de

la oficiile de stare civilă.

La data de 05.11.2014 colectivul format din şef serviciu evidenţa persoanelor Marian

Florica-Emilia, inspector Filimon Claudia şi inspector Ciomag Adrian din cadrul DPCEP

Hunedoara, au efectuat un recontrol metodologic complex, ocazie cu care au verificat

activitatea compartimentului de evidenţă a persoanelor prelucrând lucrătorii din cadrul

compartimentului de evidenţă a persoanelor cu privire la o serie de acte normative pentru

reglementarea activităţilor de evidenţă. Cu această ocazie nu au fost trasate sarcini de

rezolvare a unor aspecte.

II. Pe linie de stare civilă la data de 25.06.2014 inspector Chis Alexandra şi Roşca

Alexandra-consilier juridic ambele din cadrul DPCEP Hunedoara, au efectuat un control

metodologic ocazie cu care au verificat activitatea compartimentului de stare civilă pe

perioada 20.02.2013 – 23.06.2014.

Cu prilejul activităţilor de sprijin şi îndrumare, au fost reinstruiţi toţi lucrătorii

serviciului privind prevenirea unor cazuri de eliberare a actelor de identitate şi a certificatelor

de stare civilă unor persoane care se prezintă sub o identitate falsă, insistându-se asupra

necesităţii intensificării activităţii pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au acte de

identitate sau acte de stare civilă, prelucrând ofiţerii de stare civilă cu privire la o serie de acte

normative pentru reglementarea activităţilor de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, furnizare

a datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001, fiind făcută o prelucrare cu privire la

modul şi condiţiile legale în care se poate face furnizarea de date.

Cu ocazia controalelor atât pe linie de evidenţă a persoanelor cât şi pe linie de stare

civilă nu au fost constatate nereguli sau probleme deosebite referitoare la eliberarea

actelor de identitate sau înregistrarea actelor în registrele de stare civilă, activitatea serviciului

desfăşurându-se în condiţii foarte bune, cu responsabilitate şi profesionalism, obţinând

calificativul de foarte bine.

IV. MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL

SERVICIULUI ÎN ANUL 2015:

-restudierea actelor normative ce reglementează activitatea serviciului, atât pe linia

evidenţei persoanelor, ghişeului unic, cât şi pe linie de stare civilă.

- Termen - permanent

- Execută - toţi lucrătorii

- Răspunde - şeful serviciului

-selecţia şi constituirea arhivei pentru trim. IV.2014

- Termen – 31.03.2015

- Execută - lucrătorii serviciului

- Răspunde - şeful serviciului

-perfecţionarea personalului pe linie de informatică în ceea ce priveşte operarea pe

calculator, introducerea datelor în baza de date, operare RNEP, SNIEP.

Termen - permanent

- Execută - toţi lucrătorii,

- Răspunde - şeful serviciului

Page 67: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

67

-sporirea vigilenţei personalului din ghişeu, restudierea materialelor informative şi a

legilor, analizelor de caz primite spre prelucrare de către DEPABD Bucureşti, analize

referitoare la substituirile de persoane şi înregistrarea falsurilor de identitate, a faptelor de

corupţie şi măsuri de prevenire a corupţiei, la măsurile de prevenire a înregistrării unor

astfel de evenimente şi demontarea tentativelor în acest sens.

- Termen - permanent

- Execută - toţi lucrătorii

- Răspunde - şeful serviciului

-verificarea cu maximă atenţie a documentelor depuse de cetăţeni, personal sau prin

procură specială, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate,

în registrele de stare civilă române sau a obţinerii certificatelor de stare civilă române ori

a obţinerii carţii de identitate. Termen - permanent

- Execută - lucrătorii serviciului pe compartimente

- Răspunde - şeful serviciului

-creşterea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor oferite cetăţenilor prin crearea

unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionari publici din cadrul

SPCLEP pe de o parte, şi între cetăţeni şi autoritatile administratiei publice, pe de altă

parte. Termen - permanent

- Execută - toţi lucrătorii

- Răspunde - şeful serviciului

-participarea întregului personal la cursurile de perfecţionare organizate de INA

Termen - permanent

- Execută – toţi lucrătorii

- Răspunde - şeful serviciului

-achiziţionarea a 2 calculatoare şi 2 imprimante în vederea generării certificatelor de stare

civilă. Termen - permanent

- Execută - lucrătorii serviciului

- Răspunde - şeful serviciului

-achiziţionarea unui software licenţiat pe linie de stare civilă şi a unui tocător de hârtie .

- Termen - permanent

- Execută - lucrătorii de stare civilă

- Răspunde - şeful serviciului

-dotarea casei căsătoriilor cu oglinzi, scaune ergonomice şi combină muzicală .

Termen - permanent

- Execută - lucrătorii de stare civilă

- Răspunde - şeful serviciului

-efectuarea lucrărilor de raşchetare/parchetare şi lăcuire a salei de cununii şi a birourilor

compartimentul de evidenţă a persoanelor.

Termen - permanent

- Execută - lucrătorii de stare civilă

- Răspunde - şeful serviciului.

-zugrăvirea interioară a birourilor.

Termen - permanent

- Execută - lucrătorii de stare civilă

- Răspunde - şeful serviciului.

- Întocmit

Petrila Şef serviciu

27.01.2015 Dobrică Daniela

Page 68: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

68

MODELE DE CERERI

STARE CIVILĂ

Page 69: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

69

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE DECES Anexa 59

Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr……..…… Ofiţer de stare civilă din ……/………/..… 2015 ………………………………………

DOMNULE PRIMAR, Subsemnatul(a)………………….……….............…………..………..........…………….. fiul(fiica)lui …….………………..………….…. şi al …………………………………………, domiciliat(ă) în orș………………………..… strada/satul ……….……………………… nr/bl…..…….., ap…….. judeţul………………….……….., titular(ă)al actului de identitate seria …... nr….…...…...….eliberat de S.P.C.L.E.P………...…............…….., telefon nr………………………………… Vă rog să binevoiţi a-mi elibera CERTIFICATUL DE DECES al numitului(ei)………………………………………………………...……….., decedat(ă) în oraşul………………….........……….. judeţul………….......…….….… la data de ……………….., fiul lui ………….............…şi al ………........…………. cu ultimul domiciliu al decedatului în oraşul …………………………………., str. …………………...….…., nr./bl. ……., ap. ………...judeţul ……….………………….

Solicit certificatul de DECES în calitate de ………........…………….……… Vechiul certificat de deces a fost : furat /pierdut /distrus/deteriorat

în următoarele împrejurări…………………………………………………….………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Solicit eliberarea unui nou certificat fiindu-mi necesar la: ………………………………………………………………………………………………………...…. ………………………………………………………………………………………………………..…..

Data ……/…… /2015 Semnătura solicitantului ……………..….….......…………

Eliberat certificat de deces Seria DC, nr. ……………..…… Am primit certificatul solicitat, Data……./…… /2015 Semnătura de primire Ofiţer de stare civilă, …………………….......………...… ………………………..........…….

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.

______________________________________________________________ Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Red

D.D./ D.D.

Page 70: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

70

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE Anexa 59 Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr.……………….. Ofiţer de stare civilă din………/….…/2015

……………………….…………….. DOMNULE PRIMAR, Subsemnatul(a)………………….………...........…....în calitate de……….............……….. fiul(fiica)lui …….………………..………….…. şi al …………………………………………, domiciliat(ă) în orș………………………..… strada/satul ……….……………………… nr./bl…..…….., ap…..….. judeţul………..………….……….., titular(ă)al actului de identitate seria ….... nr….…...…...….eliberat de S.P.C.L.E.P………...……….., telefon nr………………………………… Vă rog să binevoiţi a-mi elibera certificatul de : NAŞTERE / CĂSĂTORIE cu toate menţiunile de pe marginea actului ; fără menţiuni pentru (numele şi prenumele)…………………………………………..……………………, în care sens fac următoarele precizări : M-am născut/s-a născut la data de …….....…………… în localitatea ……………., judeţul …….....…..…… cu numele de familie …………………….… din părinţii …………………………………....…şi……………………….…….……………; M-am căsătorit/s-a căsătorit cu numitul/a…………………………………..……

la data de …….…….. în localitatea……………………., judeţul ……….………….. Vechiul certificat a fost……………………………………………………....…….…….

(se va înscrie după caz: pierdut, furat, distrus, deteriorat, predat pentru anulare)

în următoarele împrejurări :…………………………………….…………………………. ………………………………………………………………………………………………………….... Şi solicit eliberarea unui nou certificat fiindu-mi necesar la: ………………………………………………………………………………….………..……………….

Data ………/………/2015 Semnătura solicitantului, ………………………………. C.N.P.-ul titularului pentru care se solicită certificatul

C.N.P. soțului/soţiei pentru care se solicită certificatul

Eliberat certificat de:

Naştere seria NH, nr …………...…… Am primit certificatul solicitat Căsătorie seria CG, nr……………….… Semnătura de primire Data ………/………/2015 .……………………………….…… Ofiţer de stare civilă, ……………………..……….…

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.

______________________________________________________________ Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Red

D.D./ D.D.

Page 71: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

71

CERERE ELIBERARE EXTRAS MULTILINGV Anexa 4

Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr.……………….. Ofiţer de stare civilă din………/….…/2015

……………………….…………….. DOMNULE PRIMAR, Subsemnatul(a)………………….………...........…....în calitate de……………….. fiul(fiica)lui …….………………..………….…. şi al …………………………………………, domiciliat(ă) în orș………………………..… strada/satul ……….……………………… nr./bl…..…….., ap…..….. judeţul………..………….……….., titular(ă)al actului de identitate seria ….... nr….…...…...….eliberat de S.P.C.L.E.P………...……….., telefon nr………………………………… Vă rog să binevoiţi a-mi elibera un nr. de (se va înscrie cifra 1,2,3) EXTRAS/E MULTILINGV/E AL ACTULUI DE NAŞTERE / CĂSĂTORIE/ DECES, cu toate menţiunile de pe marginea actului privind pe numitul(a) …………............................…........................................................................… Sens în care fac următoarele precizări: titularul este născut la data de………...... în localitatea…...............………

judeţul…………......…………., titularul este căsătorit cu numita/numitul ………….........…………………….

la data de………………..în localitatea…………………, judeţul……........………….; - titularul................................................................ a decedat la data de

……………………în localitatea ……………...…...……judeţul…….........…………….. - titularul era fiul lui ………......……….…….....…. şi al ……….……..………………

și avea ultimul domiciliu în localitatea ......………..........………………….…., strada ………….........…………, nr. ……., ap. ..….judeţul ….....................……

Solicit extrasul în calitate de …………………….……..............……………. Solicit extrasul fiindu-mi necesar la: ………………………………………………………………………………………………………...…. Semnătura solicitantului Semnătura părintelui/ reprezentantului legal ........................................ Data ….…/……. /2015 .......................................

Eliberat extras multilingv de naştere/căsătorie/deces Seria: EMN/EMC/EMD, nr. …………...…..…… Seria: EMN/EMC/EMD, de la nr.....................la nr..................... Data….…./…..…/2015 Am primit extrasul/ele multilingv/e Semnătura de primire Ofiţer de stare civilă, ………………………………………… ……………………..……….…

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.

______________________________________________________________ Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Red

D.D./ D.D.

Page 72: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

72

CERERE PREMIERE ÎMPLINIREA 50 ANI DE CĂSĂTORIE

Semnată în faţa noastră Nr.________/____.____.2015

verificat conformitatea

Ofiţer de stare civilă

____________________

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a___________________________________________

domiciliat/ă în oraşul Petrila, str._________________________________

nr/bl.______,sc._______ap_________judeţul Hunedoara, casătorit/ă cu numita/ul

___________________________________________________

la data de__________.__________.__________, conform certificatului de

căsătorie seria.________nr.____________________, eliberat de către Primăria

oraşului ____________________________________________, judeţul

__________________,telefon_______________, prin prezenta vă aduc la

cunoştinţă faptul că am împlinit 50 de ani de căsătorie şi vă rog să ne acordaţi

diploma şi premiul, în conformitate cu actele normative emise de Consiliul local al

oraşului Petrila.

Anexăm: - xerox după certificatul de căsătorie;

- xerox după buletinul de identitate al soţului ;

- xerox după buletinul de identitate al soţiei;

Vă mulţumim.

Petrila, la data de_____._____.2015 Semnătură solicitant

__________________

Domnului Primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.

Page 73: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

73

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA ANEXA 62

S.P.C.L.E.P.PETRILA Dată în faţa mea, astăzi _____._____.2015

Nr._______ din _____._____.2015 Ofiţer de stare civilă delegat

_______________________

CERERE DE DIVORŢ

Subsemnatul,____________________________________________________, fiul lui

_______________________ şi al ______________________, născut la data de

________________ în localitatea ___________________ judeţul ________________, titular

al actului de identitate/paşaportului, CI/CIP, seria _____ nr. ______________________,

C.N.P. _______________________, cu domiciliul în localitatea__________________

strada_________________________nr./bloc_______ap._____,judeţul___________________,

Telefon_________________, luând cunoştinţă de prevederile art.326 Cod penal cu privire la

falsul în declaraţii, declar că:

a. Nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi;

b. Nu sunt pus sub interdicţie;

c. Nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

d. Locuinţa comună este cea declarată mai sus;

şi

Subsemnata, ____________________________________________________,

fiica lui ______________________şi a ______________________, născută la data de

________________ în localitatea ___________________ judeţul ________________, titulară

al actului de identitate/paşaportului,CI/CIP,seria _____ nr. _______________,

C.N.P. _______________________, cu domiciliul în localitatea__________________

strada_________________________nr./bloc______ap._____, judeţul____________,

Telefon__________________, luând cunoştinţă de prevederile art.326 Cod penal cu privire la

falsul în declaraţii, declar că:

a. Nu am copii minori din căsătorie sau adoptaţi;

b. Nu sunt pus sub interdicţie;

c. Nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

d. Locuinţa comună este cea declarată mai sus;

căsătoriţi la data de ______________ la Primăria localităţii ____________, judeţul

_________________ conform Certificatului de căsătorie seria _____, nr.__________, eliberat

în baza Actului nr._____/_____.______._____, cu ultima locuinţă comună în

localitatea____________________________, str.___________________________,

nr._______, bl.____, etaj _____, apt._____, sector/ judeţul _____________________, de

comun acord, vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de

divorţ.

După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*;

- Fostul soţ ___________________________;

- Fosta soţie __________________________;

Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.375 din Legea nr.287/2009 – Codul

Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SEMNĂTURI:

SOŢ _________________ SOŢIE _________________ NOTĂ:

* Potrivit dispoziţiilor art.383 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată: “La desfacerea căsătoriei

prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei”.

Page 74: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

74

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE DIVORŢ

Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr……..…… Ofiţer de stare civilă din ……/………/..… 2015 ………………………………………

DOMNULE PRIMAR, Subsemnatul(a)………………….……………………………………..……………………...…fiul(fiica) lui …….………………..………….…. şi al …………………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………..… strada/satul ……….……………………… nr/bl…..…….., ap…….. judeţul………………….………..,titular(ă)al actului de identitate seria ………... nr….……..……….eliberat de Poliţia………...…………….., telefon nr………………………………… Vă rog să binevoiţi a-mi elibera un duplicat a CERTIFICATULUI DE DIVORŢ , conform cu originalul aflat în arhiva Primăriei oraşului Petrila, al numitului(ei)…………………………………………………………...……….., divorţat(ă) în oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, la data de ……….………………………………, fiul lui ……………………………………………. şi al …………………………………………… cu domiciliul în oraşul …………………………………., str. …………………………………, nr. ………., ap. ………..….judeţul ……………………………………….……………………. Solicit certificatul de DIVORŢ în calitate de …………………….……………… Vechiul(vechile) certificat/e de divorţ a fost : furat /pierdut /distrus/deteriorat în următoarele împrejurări…………………………………………………………….………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Solicit eliberarea unui nou certificat fiindu-mi necesar la: ………………………………………………………………………………………………………...…. ………………………………………………………………………………………………………..…..

Data ……/…… /2015 Semnătura solicitantului ……………..….………………

Eliberat duplicat certificat de divorţ nr. ………..…din………………………..…… Am primit certificatul solicitat, Data……./……/2015 Semnătura Ofiţer de stare civilă, …………………………………. ……………………………. Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. _____________________________________________________________ Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

Red D.D./ D.D.

Page 75: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

75

CERERE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr. ……………..

Ofiţer de stare civilă din…………………….…2015

L.S.

…………………………………..

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

S.P.C.L.E.P SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Subsemnatul/(a)……………………………………............…………………………..

domiciliat(ă) în oraşul Petrila, strada…………………………….………..……………,

nr/bl………., ap……......, judeţul Hunedoara, posesor/posesoare al C.I. seria……...….

nr…………………….., în calitate de reprezentant al familiei prin prezenta vă solicit

eliberarea livretului de familie.

Familia mea este compusă din …………..membrii, dintre care………….copii.

Precizez că este primul/al doilea livret de familie primit.

Am cunoştinţă că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.

Petrila,

Data depunerii :……../……./2015

Semnătura solicitantului ………..………………………

Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

___________________________________________________________________________________

Red D.D.& D.D.

Page 76: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

76

Verificat identitatea solicitantului

Ofiţer de stare civilă

L.S.

__________________________

DECLARAŢIE de acord Concubin/concubină

Subsemnatul/(a)……………………………………...........…………………………….

domiciliat(ă) în oraşul Petrila, strada…………………………….………..……………,

nr/bl………., ap……......, judeţul Hunedoara, posesor/posesoare al C.I. seria……...….

nr………………….., eliberat de S.P.C.L.E.P ……………….la data de ..…………….. în

calitate de concubin/concubină prin prezenta DECLAR CĂ SUNT DE ACORD cu

eliberarea livretului de familie numitei/numitului………………………………………

Am cunoştinţă că legea penală pedepseşte pe cei ce fac declaraţii false.

Petrila

Data depunerii……../……./2015

Semnătura solicitantului …………………………

Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

___________________________________________________________________________________

Red D.D.& D.D.

Page 77: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

77

CERERE ACTUALIZARE LIVRET DE FAMILIE

Verificat identitatea solicitantului Înregistrat la nr. ……………..

Ofiţer de stare civilă din………………………2015 L.S.

___________________________

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

S.P.C.L.E.P SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Subsemnatul/(a)………………….…………..........………...…………………………...

domiciliat(ă) în oraşul Petrila, strada…………………………….………..……………,

nr/bl………., ap……......, judeţul Hunedoara, posesor/posesoare al C.I. seria…………..

nr…………………….., în calitate de reprezentant al familiei, în conformitate cu

H.G.495/1997, cu privire la eliberarea livretului de familie, vă solicit prin prezenta

actualizarea datelor//schimbarea datelor din livretul de familie, deoarece componenţa

familiei s-a schimbat prin :

naşterea unui copil,

decesul unei persoane din familie,

schimbarea numelui sau a prenumelui(în urma divorț ului),

altă situaţie şi anume:_______________________________________.

Familia mea este compusă din _______membrii, dintre care_____copii.

Precizez că este al doilea/al treilea livret de familie primit.

Am cunoştinţă că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.

Petrila,

Data depunerii……../……./2015

Semnătura solicitantului …………………………

Confidenţial. Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

___________________________________________________________________________________

Red D.D.&D.D.

Page 78: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

78

CERERE PENTRU SOLICITAREA TRANSCRIERII

ANEXA 33

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)____________________________________________________,

fiul(fiica)lui____________________________şi al______________________________,

născut(ă) la data de__________________în localitatea___________________________,

judeţul_______________________domiciliat(ă) în localitatea_____________________,

strada________________________nr./bl.____, nr____, judeţul____________________,

posesor/posesoare al/a actului de identitate CI/BI/CIP/Paşaport, seria____ , nr_________,

eliberat de______________________________la data de_________________________,

cetăţean român, naţionalitate_____________________, studii____________________,

telefon celular__________________________, telefon fix________________________,

în calitate de titular/ părinte/ reprezentant legal/ împuternicit cu procură autentificată,

vă rog să îmi aprobaţi transcrierea şi înregistrarea, în registrele de stare civilă române , a

certificatului/extrasului de - naştere/căsătorie/deces - eliberat de autorităţile_________,

privind pe _______________________________________________________________

şi______________________________________________________________________.

Declar că:

- sexul minorului este masculin/feminin.

- minorul este cetăţean___________________ , naţionalitate____________________.

Anexez certificatul/extrasul, în original şi copie xerox, precum şi traducerea legalizată a

acestuia.

Data______.______2015 Semnătura,

______________________

Domnului primar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara.

Page 79: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

79

Anexa 35

Dată în faţa mea,

Ofiţer de stare civilă

_____________________

(numele şi prenumele)

_____________________

(semnătura)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)__________________________________________________

cetăţean român, fiul/fiica lui___________________şi al/a lui___________________ născut(ă)

la data de____________________ în localitatea______________________,

judeţul___________________________________domiciliat(ă) în localitatea Petrila,

strada _______________________nr./bl______apt.____judeţul Hunedoara, posesor al C.I/

CIP / paşaport,seria_____nr.__________eliberat de SPCLEP_____________ ,

cetăţean român, naţionalitate___________________, studii____________________,

în calitate de titular/ părinte/ reprezentant legal/ împuternicit cu procură autentificată,

declar pe proprie răspundere, că nu am mai solicitat transcrierea, înscrierea, reconstituirea

sau întocmirea ulterioară în registrele de stare civilă române şi că nu mai există un alt certificat

de stare civilă transcris sau înscris a certificatului de naştere/căsătorie/deces, eliberat de

autorităţile _______________________________ privind naşterea/căsătoria/decesul

numitului/numiţilor ____________________________şi_____________________________

produsă la data de _____________________în localitatea______________________,

ţara_________________________________.

Am luat cunoştinţă de dispoziţiile prevăzute de art. 326 Cod Penal potrivit căruia

declaraţia necorespunzătoare adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţie şi se

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul în care se va constata

că există un alt act transcris, înscris sau reconstituit în registrele de stare civilă române,

prezentul act va fi anulat.

Dau prezenta declaraţie spre a-mi servi la Primăria oraşului Petrila - Starea Cvilă, în

dosarul pentru transcrierea actului de naştere/căsătorie/deces al numitului / numiţilor

_________________________________şi__________________________________.

(numele şi prenumele)

Petrila Semnătura

_____._____.2015 __________________

Confidenţial.Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001

________________________________________________________________________________

D.D / D.D 2 ex. PETRILA - HUNEDOARA - ROMANIA

Str. Republicii, nr.196, Tel.fax.0254/550760

Page 80: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

80

Anexa nr.42

ROMÂNIA La metodologie

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL PETRILA nr.notificare/ 2120

S.P.C.L.E.P PETRILA - STAREA CIVILĂ Nr._______/____ . ____ . 2015

Ex.nr._1_ Nesecret

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME

Subsemnatul(a), ___________________________________, născut(ă) la data de _______________ în

localitatea_______________________ judeţul _______________________, cetăţenia ________________

naţionalitate,_______________, de profesie _______________________, titular (ă) al/a actului de identitate

seria ______nr.____________ domiciliat(ă) în Petrila, strada________________________________ nr._____

bl._____, ap.______judeţul __________________________ telefon (acasă) ___________________________

C.N.P.

S A A L L Z Z N N N N N C

Vă rog să îmi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ____________________în __________________ şi a

prenumelui din _________________________________ în ___________________________________.

De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din _______________________________________

în ________________________________________ pentru următorii copii minori:

1. _________________________________________________________________________________ (numele, prenumele, locul şi data naşterii)

2. _________________________________________________________________________________

În susţinerea cererii, menţionez următoarele:

- Numele anterioare pe care le-am purtat, porecla şi provenienţa lor:

__________________________________________________________________________________

Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ______________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Date despre solicitant şi rudele acestuia:

- Starea civilă _____________________________________ ; studii___________________________; (necăsătorit(ă), căsătorit(ă), divorţat(ă), văduv(ă)

- Părinţii solicitantului:

Tatăl ______________________________________________ (numele de familie şi prenumele)

Mama _____________________________________________ (numele de familie şi prenumele)

Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă

Da Nu

- Soţul (sau soţia) ____________________________________________________________________ (numele şi prenumele)

Tatăl soţului ( soţiei) ___________________________________________________________________ (numele de familie şi prenumele) Mama soţului (soţiei) ___________________________________________________________________

- Locul şi data căsătoriei solicitantului(ei) ________________________________________________

- Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) _____________________________

- Ocupaţia şi locul de muncă al petiţionarului(ei) la data depunerii cererii __________________________________________________________________________________

Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii.

Anexez următoarele documente:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

Data ______._______.2015 Semnătura solicitantului/(ei)

________________________

Page 81: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

81

MODELE DE CERERI

EVIDENŢA PERSOANELOR

Vă rugăm să accesaţi

site-ul oficial al DEPABD

http://depabd.mai.gov.ro/formulare_de_completat.html

Page 82: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

82

ANEXA 12 DATĂ ÎN FAŢA MEA,

__________________________________

La data de ________.________.2015

Semnătura ________________________

Ştampila unităţii

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul(a)__________________________________________________________

fiul/fiica lui __________________________________ şi al ___________________________

născut/ă la data de ___________________ în localitatea _____________________________,

judeţul __________________________________________, posesor/oare al actului de

identitate CI/CIP/PAS seria _______ numărul ____________________, proprietar al

locuinţei din oraşul Petrila, strada_________________________, _________nr.____,

bl._______, sc.____, et.j.____, apt.______, judeţul Hunedoara,

declar că primesc în spaţiul meu de locuit pe numitul/a

___________________________________________________________________________,

fiul/fiica lui _______________________________ şi al ______________________________,

născut/ă la data de _______________, în localitatea ________________________________,

judeţul _______________, cu ultimul domiciliu în localitatea _________________

str.________________________, nr.____, bloc_____, sc.____, etj____, apt._____,

sector/judeţ __________________________________ .

Dau prezenta declaraţie pentru a-i servi numitului/ei

___________________________________________________________________________

(numele şi prenumele persoanei primite în spaţiu)

la schimbarea adresei de domiciliu în spaţiul de locuit de la adresa mai sus amintită.

Alte motive, şi anume:_________________________________________________________.

* Declar că imobilul a fost/nu a fost notificat în Cartea Funciară ca locuinţă a familiei.

Data ____._____.2015 Semnătura proprietarului locuinţei

____________________________

Page 83: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

83

ANEXA NR.14

Dată în faţa mea,

__________________________________________________________

(gradul profesional, numele şi prenumele lucrătorului S.P.C.L.E.P.)

La data de ______._____.2015

Semnătura________________

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul(a) ______________________________________________

fiul/fiica lui __________________________ şi al ________________________

născut/ă la data de ________________ în localitatea______________________

judeţul______________________posesor/oare al CI/BI/CIP/PAS/seria_______

nr.___________, eliberat la data de_______________de către_______________

declar că locuiesc efectiv în localitatea Petrila, str._______________________

nr._______, bloc______,sc_______, etj.______, apt.______, judeţul Hunedoara,

într-un imobil cu destinaţie de locuinţă. Cele declarate mai sus pot fi confirmate de dl./d-na

_______________________________________, care locuieşte în oraşul Petrila,

strada____________________ nr.____, bloc____, apt.____, judeţul Hunedoara.

De asemenea, declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă prevederile potrivit cărora,

falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform dispoziţiilor

Codului penal.

Data _____._____.2015 Semnătura ____________________

Page 84: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ · PDF file1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

84

CERERE

Subsemnatul(a)______________________________________________fiul/fiica lui

_________________________ şi al _________________________ născut/ă la data de

_________________ în localitatea ____________________, judeţul ___________________,

domiciliat în oraşul_______________________ strada____________________, nr/bl_____,

ap._____, judeţul_______________ posesor/oare al actului de identitate CI/CIP/ seria ____

numărul ____________, în calitate de_____________________________________________, (gradul de rudenie al persoanei interesate/calitatea faţă de persoana netransportabilă)

În conformitate cu prevederile art. 51, alin.1, lit.a, din OUG 1375/2006 privind

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, solicit deplasarea

cu aparatul foto digital/camera mobilă la domiciliul numitului/

numitei:____________________________________________________________________

(numele şi prenumele persoanei netransportabile)

din oraşul Petrila, strada_______________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____,

apt.____, judeţul Hunedoara, persoană netransportabilă, suferindă de

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

pentru preluarea imaginii acestuia/acesteia, în vederea obţinerii unei noi cărţi de identitate

pentru motivul _______________________________________________________________.

(se va înscrie după caz:expirare, pierdere, furt, deteriorare, mutaţie, reşedinţă, etc)

Anexez la prezenta cerere certificatul medical/adeverinţa medicală, eliberată de medic.

Data ____._____.2015 Semnătura

____________________