SEMINARSKI RAD:

 • View
  360

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMINARSKI RAD:. PIVO Beranek Bojan 218/01. PIVO. ISTORIJA O PIVU. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SEMINARSKI RAD:

 • SEMINARSKI RAD:PIVO

  Beranek Bojan 218/01

 • PIVO

  Od pamtiveka je bilo sredsvo za osveenje i uivanje, ali i hrana, pa i lek. Prinosilo se kao rtva bogovima, koristilo se u religioznim obredima, ali ipak iznad svega bilo pie obinih smrtnika. Pili su ga jo stari Sumeri i uvali tajnu njegovog spravljanja. Kralj Hamurabi ga je uvrstio u svoj zakonik i trgovao njime sa svojim susedima. ISTORIJA O PIVU

 • Faraoni su ga nosili sobom na svoj put u zagroban zivot, ali su njime pojili i radnike koji su gradili piramide, da bi za njega bili spremni.

  Pili su ga stari Grci, pre nego sto je vino osvojilo ovo podruje.

  Rimljani su ga nasledili, a plemena koja su im oduzela sjaj nosila na sve svoje pohode.

  Ni jedan poznati ep nije spevan, a da mu u njemu nije posveena duna panja.

  To je oduvek bilo pie koje je donosilo osveenje, utoljavalo glad, davalo snagu.

  Kada je tano pivo nastalo teko je utvrditi.

 • Prvi pisani tragovi o spravljanju piva datiraju iz perioda 6000 godina p.n.e i potiu od Sumera koji su nastanjivali podruje Mesopotamije, izmedju reka Tigar i Eufrat.Glinene tablice iz tog vremena ukazuju na to da je pivo bilo omiljeno pie, a pivari ugledni stanovnici dvora.Sumerska civilizacija se ugasila u 2.veku p.n.e., a Vavilon koji ju je nasledio, nastavio je tradiciju spravljanja piva.

 • Kralj Vavilona Hamurabi (1728. do 1686. godine p.n.e.) poznat kao tvorac prvog pisanog zakona (Codex Hammurabi), koji je nadjen urezan u veliki kameni blok, regulisao je izmedju ostalog i uslove proizvodnje i prometa piva.Za to je oigledno imao razloga, jer je ve tada u prometu bilo 20 razliitih proizvoda tipa piva.Ovaj zakon bio je u upo-trebi vie od 1000 godina.U to vreme pivo obino nije prodavano, ve se dobijalo zavisno od statusa, ili se menjalo za jeam.Seljaci su dobijali 2 l, sluge 3 l, a inovnici i svetenici po 5 l na dan.Mada je bilo i vrlo traena roba u trgovini. Zna se da je zajedno sa ostalom robom prelazilo put dug 1000 km do susednog Egipta.

 • TEHNOLOKI POSTUPAK DOBIJANJA PIVA Slad se smeta u silose gde odleava odreeno vreme.U varionici se slad melje u specijalnim mlinovima uz dodatak vode.Tako se dobija sladna komina koja se u specijalnim sudovima podvrgava temperaturnom reimu da bi se pod dejstvom enzima ekstrahovale u vodi rastvorljive materije - ekstrakt.

 • Ovaj vodeni rastvor-sladovina, mora se odvojiti od nerastvorenog dela tropa.To se vri u bistreniku, filteru sa sitastim dnom.

  Bistra sladovina se u kotlu za kuvanje uz dodatak hmelja kuva na temperaturi kljuanja odreeno vreme.

  Vrua sladovina se hladi na temperaturi pogodnoj za rad kvasca.

  U ohlaenu sladovinu dodaje se kvasac i tako poinje alkoholno vrenje.

 • U mladom pivu ostaje jo izvesna koliina neprevrelog ekstrakta, a potrebno je i vreme da bi se stabilizovalo u pogledu ukusa i ostalih karakteristika i zasitilo ugljendioksidom.Ovo je proces naknadnog vrenja i odleavanja i odvija se na niim temperaturama od glavnog vrenja u zatvorenim sudovima - lenim tankovima.Da bi se pivo izbistrilo, mora se filtrirati. Filtrirano, kristalno bistro pivo je spremno za punjenje u besprekorno istu ambalau u automatskim linijama za punjenje.Pivo se puni u staklene boce, metalnu burad i limenke.

 • Pivo se moe pasterizovati da bi mu se poboljala bioloka stabilnost.

  Pasterizacija se moe sprovesti pre punjenja u ambalau kratkotrajnim postupkom na vioj temperaturi ili zajedno sa ambalaom u tunelskom pasterizatoru na niim temperaturama.

  Na kraju, pivo se etiketira na automatskim ureajima i smeta u skladite.

 • Hemijsku i mikrobioloku kontrolu vri svakodnevno sopstvena laboratorija od sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, ambalae i stanja proizvodnih pogona.

  Gotove proizvode kontroliu i ovlaene ustanove.

 • ORGANOLEPTIKA ISPITIVANJA: Boja piva (svetlo i tamno u zavisnosti od postupka suenje slada, a nijanse svetlog piva zavise od postupka naknadnog vrenja). Miris (aroma hmelja). Ukus (reskost, gorina koja potie od hmelja, specifinost tehnolokog postupka i zatienog imena). Penuavost piva i postojanost pene odredjuje se i ovim metodama.

 • OSNOVNI INIOCI PIVASLAD je osnovna sirovina za proizvodnju piva. Dobija se iz kvalitetnog pivarskog jema postupkom ienja, moenja vodom, klijanja, suenja i poliranja. HMELJ daje pivu prijatnu gorinu i aromu, sadri i sastojke koji deluju antiseptino. VODA je osnovni sastojak svih pia i njen sastav utie na kvalitet i tip piva. KVASAC je ivi mikroorganizam koji pretvara eer u alkohol i ugljendioksid i daje pivu duu. U pivarstvu se koriste specijalni sojevi kvasca.

 • BEEJSKA PIVARABaka je vekovima bila poznata po proizvodnji piva. Posle proterivanja Turaka sa ove teritorije u 47 opstina Bake upanije osnovano je ak 17 pivara.Pivo se masovno proizvodilo.

 • Kao godina osnivanja beejske pivare do sada se smatrala 1806. godina, meutim, nedavno je istorijski arhiv grada Novog Sada pronaao jedan dokument iz 1754. godine - to je jedan ugovor- savremenim jezikom reeno koncesija, data kulskom pivaru Petkofenu, da na odreenoj parceli (dananjoj lokaciji) sazida pivaru.Istraivanje istorije Pivare jo je u toku.

 • U poetku se pivo proizvodilo na zanatski nain, i prodavalo se u rinfuzi, da bi ve 1845. godine otpoelo otakanje piva u flae.Recepture za spravljanje piva su se sa generacije na generaciju poboljavale, a majstori za kuvanje piva su svoja struna znanja usavravali u ekoj i Nemakoj.Neke od tih receptura su se zadrale do danas - na primer, nain spravljanja nadaleko uvenog "Beejskog crnog piva" sa dodatkom prenog jema u osnovi se nije menjao stotinak godina.

 • Ekonomski gledano Pivara Beej je trenutno, pre prodaje ,procenjena na 5000000 evra.Od ega oko 75% tog novca ine maine kao to su :1.Leni tankovi2.Filter3.Pasterizator4.Linija za otakanje5.Linija za punjenjePivara ima 320 radnika, i akcionarsko drutvo je, i ove godine je kupila Duvaljku (za pravljenje PET boca) u vrednosti od 700000 evra za koju kau da bi trebala da se isplati do kraja idue godine.