Sejarah Trial PMR (Kedah)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  1/31

  2008

  SULIT 21SejarahOgos1 %jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2008

  SEJARAH

  Satu Jam Lima Belas Minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an2. Jawab semua soa/an.3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B,

  C dan D. Bagi tiap-tiap soa/an pilih satu jawapan sahaja. Tandakansemua jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan.4. Fikir dengan te/iti ketika memi/ih jawapan. Jika anda hendak menukarsesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidakdikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak. [Lihat sebelah21 SULIT2008 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  2/31

  1

  SULIT 2 21

  SUMBER SEJARAHSumber primer

  Bagaimanakah sumber sekunder dihasilkan?A Lukisan di dinding guaB Manuskrip penulis tempatanC Pengolahan bahan sumber primero Penemuan bahan melalui kaedah arkeologi

  b h dani Zaman P I I lk h' Zaman Logam d'M Ieru a an a eo I I Ingga I a aysia, c'i!:am.anPaleolitikNeolitikLogam

  ,i . ~ o e n 1 p ~ t a o Beroindah randahBermasyarakat dantinggal diguaHidup menetap

  i{i\, K e g i a t ~ h MemburuMemburu dan bercucuktanamMemburu, bertani, menternakdan berniaga

  2 Berdasarkan jadual di atas, dapat dirumuskan bahawa masyarakat tersebutI berdikariII rajin berusahaIII berdaya kreativitiIV berhemah tinggiA I, II dan IIIB 1,lIdanlVC I, III dan IVo II, III dan IV

  3 Apakah yang anda faham tentang kerajaan maritim?A Mengutamakan kegiatan pertanianB Menumpukan kegiatan perlombonganC Mempunyai angkatan tentera yang kuato Menjalankan kegiatan ekonomi kelautan

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  3/31

  4

  5

  SULIT 3 21

  "... rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya;jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan dapatberdiri." Sejarah MelayuPetikan di atas menunjukkan kepentingan hubungan antara raja dan rakyatdalam sistem pemerintahan Melaka.Siapakah rakyat Melaka yang dimaksudkan?I Orang AsliII Orang SelatIII Orang BaganIV Orang MelayuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV0 II, III dan IV

  Tindakan Parameswara untuk memajukan Melaka: Mengadakan kemudahan pelabuhan Hubungan diplomatik dengan China Meminta bantuan orang laut

  Tindakan di atas membuktikan Parameswara seorangA berketurunan rajaB pemimpin yang rajinC bjjak mengatur strategio ketua yang berkuasa mutlak

  Undang-undang Laut Melaka meliputi peraturan dan tatatertib berniaga hukum jenayah di laut tanggungjawab nakhoda, kiwi dan anak kapal6 Apakah kesan pelaksanaan Undang-undang Laut Melaka?

  ABCo

  Pedagang yakin untuk berdagang di MelakaNakhoda bebas menjadi ketua pedagangPenggunaan mata wang dikuatkuasakanMengatasi masalah lanun

  21[Lihat SebelahSULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  4/31

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  5/31

  21

  10

  11

  SULIT 5

  Pusat Pentadbiran Johor 1528-1597Tahun Pusat Pentadbiran

  1528-1564 Pekan Tua1564-1571 SayongJohor LamaSeluvut1571-1597 Tanah Putih

  Berdasarkan jadual di atas, mengapakah pusat pentadbiran Johor selaluberubah tempat?A Pertukaran sultan yang memerintahB Kehabisan sumber kekayaanC Kepentingan perdagangano Muslihat pertahanan

  Gambar di atas merupakan sebahagian daripada alat kebesaran negeriPerak.Apakah nama alat tersebut?A AigretteB PendingC Bengkungo Cura Si Manjakini

  [Lihat SebelahSULIT21

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  6/31

  6 21

  12

  13

  14

  SULIT

  Masyarakat Melayu tradisional di utara Malaysia mengamalkan amalanberderau atau berseraya.Apakah nilai murni yang dapat dikaitkan dengan amalan tersebut?I AmanahII ToleransiIII BekerjasamaIV Bersatu paduA I dan IIB II dan IIIC III dan IV0 I dan IV

  Tanan Masvarakat" . ~ ~ g ~ ~ i ;

  PerlisJohorTerengganu

  M I isionaayu TradisiTartan .""'XKuda KepangUlik Mayang

  X ialah tarianA Ayam DidikB CanggungC Labi-Iabio Zapin

  Hasil ekonomiXelabit

  Melanau Sagu @ LemantakKedayan Lada hitamIban dan Bidayuh Padi huma

  Apakah hasil X ?ABC

  UbiIkan keringBeras Barioo Buah-buahan

  [Lihat SebelahSULIT1

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  7/31

  7 21

  15

  16

  17

  SULIT

  Undang-undang Adat di Sabah Babas Sogit Kapanasan

  Apakah kepentingan adat di atas?A Mengeratkan hubungan masyarakatB Menguruskan harta pusakaC Istiadat perlantikan ketuaD Adat kelahiran

  Henry Burney : Saya mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah.Rama III : Saya pun begitu juga, mengiktiraf pendudukan Britishdi Pulau Pinang dan di Seberang Perai

  Dialog di atas mungkin berlaku semasa Perjanjian Burney 1826.Apakah pengajaran daripada dialog tersebut?A Bermuafakat membawa berkatB Bertolak ansur terhadap penjajahC Bersatu mengekalkan keamananD Berwaspada terhadap kuasa asing

  TahunOgos 1824

  Peristiwa di atas berkaitan dengan perjanjian antara British dengan SultanHussein.

  Apakah tindakan Sultan Hussein?AB

  Berpindah ke MelakaMeminda perlembagaan negeriC Membina pusat pentadbiran baruD Memansuhkan undang-undang British

  [Lihat SebelahSULIT1

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  8/31

  SUUT 8 21

  Sebelum 1824 S e l ~ p a ~ 1824Melaka di bawah pentadbiranBelanda Melaka di bawah pentadbiranBritish

  18 Apakah peristiwa yang menyebabkan berlakunya perubahan kuasapentadbiran di Melaka?A Surat-surat KewB Perang NapoleonC Perjanjian Inggeris - BelandaD Penubuhan Negeri-negeri Selat

  Sultan Abdullah : Beta tetap berkuasa di Hilir PerakSultan Ismail : Kalau begitu, beta pula berkuasa di Hulu Perak

  19 Dialog di atas mungkin berlaku antara Sultan Abdullah dengan SultanIsmail semasa perebutan takhta pada tahun 1871.Bagaimanakah tindakan Sultan Abdullah untuk menyelesaikan perebutantakhta tersebut?A Membina kubu pertahananB Memantapkan sistem pewarisanC Menjalin hubungan dengan SiamD Meminta bantuan daripada British

  20 Gambar menunjukkan kubu pertahanan Raja Mahadi yang bersedia untukmenyerang Raja Abdullah semasa Perang Klang pada tahun 1866.Apakah iktibar daripada tindakan Raja Mahadi?A Berani mempertahankan hakB Bermuafakat membawa berkatC Berwaspada terhadap kuasa asingD Bersatu padu mengekalkan kemerdekaan

  [Lihat Sebelah21 SUUT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  9/31

  21

  SULIT 9 21

  I K a p t ~ n - ~ e a : o w e Frost mengukuhkan kuasa di Perlisdengan memperkenalkan ja.batan baru.I

  Apakah jabatan yang diperkenalkan sebagai strategi menguasaipentadbiran Perlis?A Mahkamah KadiB Mahkamah TinggiC Jabatan Kewangano Jabatan Hasil dan Cukai

  22 Gambar di atas ialah muka hadapan Undang-undang Tubuh KerajaanJohor 1895 yang menjadi asas kepada institusi pentadbiran negara kita.Apakah institusi tersebut?A Majlis PenasihatB Raja BerperlembagaanC Demokrasi Berparlimeno Majlis Raja-raja Melayu

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  10/31

  SULIT 10 21

  .Pada kurunke-19Sarawak di bawah pemerintahan Sarawak di bawah pemerintahanpembesar tempatan pembesar Brunei

  23 Jadual di atas merujuk kepada perubahan pentadbiran di Sarawak padakurun ke-19.Apakah faktor sultan Brunei mengubah dasar pemerintahannya diSarawak?A Kebangkitan rakyatB Kekayaan hasil bumiC Menghapuskan ancaman lanunD Permintaan penduduk tempatan

  24 Gambar di atas ialah bendera pertama Sarawak yang diperkenalkan olehJames Brooke pada tahun 1848.Apakah kepentingan peristiwa di atas?

  Majlis Tertinggi ditubuhkanKuasa pembesar dimansuhkanC Tamatnya pemerintahan BruneiD Sarawak menjadi naungan British

  AB

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  11/31

  SULIT 11 21

  25 Gambar di atas menunjukkan logo Syarikat Borneo Berhad di SarawakApakah kesan penubuhan syarikat tersebut?A Membuka tanah baruB Menjamin kedaulatan negeriC Memonopoli aktiviti perlombonganD Meningkatkan taraf hidup penduduk

  Sultan Brunei menyerahkan sebahagian1877 Sabah kepada Overbeck dan DentSultan Sulu menyerahkan sebahagian1878 Sabah kepada Overbeck dan Dent

  26 Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Sabah?A Penguasaan BritishB Pelaburan asing bertambahC Kebangkitan rakyat tempatanD Kemajuan infrastruktur terjejas

  , 1 G ~ 6 , g i 1 -). ii,f'la$'jl;:1i I(sPQ'fflj;:$'agu'.;'.' 1 ~ 1885 53I 417 dolar1886 93, 433 doIar27 Apakah faktor yang menyebabkan hasil eksport sagu meningkat di Sabah?

  A Tanah yang suburB Kecekapan sistem kewanganC Penggunaan teknologi modenD Harga mahal di pasaran dunia[Lihat Sebelah

  21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  12/31

  SULIT 12 21

  1934 Perjanjian Peraturan GetahAntarabangsa

  28 Jadual di atas menerangkan langkah yang diambil terhadap perusahaangetah.Apakah tujuan langkah tersebut?A Meningkatkan harga getahB Memperkenalkan getah tiruanC Menggalakkan tanaman getaho Mengurangkan pengeluaran getah

  Pengeluaran Bijih Timah Tanah MelayuPada Kurun ke-19

  PengeluaranBijihTimahTanah MelayuPengeluaranBijih TimahNegeranegara Lain

  29 Carta di atas menunjukkan jumlah pengeluaran bijih timah di TanahMelayu pada akhir kurun ke-19Apakah faktor yang meningkatkan permintaan bijih timah di Tanah Melayu?A Teknologi modenBCo

  Penjaminan kualitiRevolusi PerindustrianPenurunan kadar cukai

  [Lihat SebelahSUUT1

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  13/31

  30

  SULIT 13 21

  Rajah di atas menerangkan dasar pengenalan kaum mengikut kegiatanekonomi yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu.Apakah kesan dasar tersebut?I Mewujudkan jurang ekonomiII Mel1ghalang kerjasama kaumIII Mengekalkan status quoIV Merampas hak asasiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  Pada tahun 1876, Yamtuan Antah bersetuju berdamaidengan British dan mengadakan rundingan denganGabenor Negeri-negeri Selat , William Jervois.31 Apakah kesan rundingan tersebut?

  I Pelantikan Yamtuan Besar Seri MenantiII British menguasai Negeri SembilanIII Pentadbiran Barat dilaksanakanIV Perlembagaan negeri digubalA I dan IIB II dan IIIC III dan IVo IdanlV

  32 Apakah faktor penentangan Mat Salleh terhadap Syarikat Borneo UtaraBritish di Sabah?I Perjuangan jihadII Perundingan gagalIII Perlucutan gelaranIV Peraturan yang membebankanA I, II dan IIIB I. II dan IVC I, III dan IVo II, III dan IV

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  14/31

  21

  33

  34

  SULIT 14

  Kebangkitan di Terengganu pimpinan Haji Abdul Rahman Limbongmerupakan tindak balas rakyat terhadap kezaliman British.Apakah kezaliman tersebut?A Menindas petaniB Menyekat kebebasanC Pengasingan keluargao Pengenalan buruh paksa

  , 'I nlCnn (, ) ,".' .. , . , ( ~ ~ ~ i ~ p _ . Jose Rizal Menentanq Sepanvol di FilipinaSoekarno Menentang Belanda di IndonesiaJadual di atas merujuk kepada perjuangan tokoh menentang penjajah dinegara masing-masing.Apakah kesan perjuangan tokoh tersebut ke atas penduduk TanahMelayu?A Meningkatkan taraf hidupB Memulakan fahaman radikalC Mencetus semangat kebangsaano Menimbulkan gerakan pemulihan agama sosial

  35 Tokoh di atas merupakan pengasas Kesatuan Melayu Muda (KMM) padatahun 1938.Apakah tujuan penubuhan KMM?A Menjaga kebajikan ahliB Meningkatkan kedudukan ekonomiC Memperjuangkan bidang pendidikano Menghapuskan semangat kenegerian

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  15/31

  36

  SULIT 15 21

  ikut Mata W ~ n ~ ~ e e u n

  6 sen8 sen

  $2.50 sen$3.80 sen

  $35.00$75.00$120.00

  . ~ Q q $ ~ ' ~ 4 \ S

  Berdasarkan jadual di atas, apakah kesan kenaikan harga barang tersebutkepada penduduk di Tanah Melayu?A Ramai yang mati kelaparanB Import barang keperluan meningkatC Penduduk berpindah ke luar bandarD Rakyat mendapat bantuan dari Jepun

  SLOGAN TENTERAJEPUN Semangat Asia Asia Untuk Orang Asia Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

  37 Apakah iktibar daripada slogan di atas?A Berhati-hati terhadap propaganda dari luarB Menonjolkan imej sebagai pembelaC Sikap orang Jepun perlu dicontohiD Kita perlu meniru slogan Jepun

  38 Apakah peranan Askar Melayu Setia (AMS)?IIIIIIIV

  Melancarkan perang gerilaBekerjasarna dengan Force 136Me';adi pasukan risik kepada BritishMeuncarkan pernbercntakan "Double Tenth"

  ABCD

  I dai IIII dan IIIIII d sn IVI dan IV

  21 [Lihat SebelahSULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  16/31

  21

  40

  SULIT 16

  39 Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada negara kita?A Penubuhan UMNOB Menuntut kemerdekaanC Menolak Malayan Uniono Raja-raja Melayu menjadi ketua negeriPenubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telahmengembalikan status quo orang Melayu ...

  Buku Teks Sejarah Tingkatan 3Apakah status quo yang dimaksudkan dalam petikan di atas?I Syarat kerakyatan diperketatkanII Majlis Raja-raja Melayu ditubuhkanIII Menggabungkan Negeri-negeri MelayuIV Perlindungan istimewa kepada orang MelayuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  17/31

  41

  42

  SULIT 17 21

  PUTIH

  Bendera UMNO terdiri daripada warna rnerah, putih, kuning dan hijau.Apakah yang digarnbarkan rnelalui warna tersebut?I Putih bererti kesucianII Merah bererti keikhlasanIII Hijau bererti agarna IslamIV Kuning bererti lambanq dirajaA I, II dan IIIB 1,lIdanlVC I, III dan IVo II, 11\ dan IV

  MCA telah rnembantu Rancangan Briggs untukmembanteras kornunis

  Apakah aktiviti MCA sernasa Rancangan Briggs?A Menjalankan kutipan dermaB Menggempur pasukan komunisC Mencatu makanan di kampung baruo Melaksanakan sistem pendaftaran kebangsaan

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  18/31

  43

  44

  SULIT 18 21

  PERBELANJAAN SEMASA DARURATPERKARA JUMLAH PERBELANJAAN

  Membeli peralatan tentera $721.9 jutaApakah kesan ekonomi Tanah Melayu akibat perbelanjaan terse but?I Taraf hidup rendahII Kampung baru diabaikan,/I Rakyat bergantung kepada ubiIV Pembangunan luar bandar terjejasA I dan /IB II dan IIIC 1/1 dan IVo I dan IV

  Pembunuhan tiga orang pengurusladang berbangsa Eropah di SungaiSiput pada Jun 1948Pengisytiharandarurat

  Apakah tujuan British mengisytiharkan darurat?I Melumpuhkan pemberontakan komunisII Melindungi kepentingan ekonomi BritishIII Menangkap sesiapa yang menentang BritishIV Memindahkan penduduk ke petempatan baruA I dan /IB " dan IIIC III dan IVo I dan IV

  [Lihat SebelahSULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  19/31

  SULIT 19 21

  Rundingan Baling45 Apakah faktor yang mendorong Tunku Abdul Rahman mengadakanrundingan dengan Parti Komunis Malaya?

  A Desakan daripada pihak BritishB Menunaikan janji pilihan raya 1955C Cadangan daripada Raja-raja MelayuD Keganasan komunis yang semakin kuat

  Pada tahun 1949 UMNO telah berkompromi dengan CLC

  46 Apakah hasil daripada kompromi tersebut ?I Memperkenalkan Sistem AhliII Melonggarkan syarat kerakyatanIII Memberi bantuan ekonomi kepada orang MelayuIV Mengadakan pilihan raya pada masa yang sesuaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  21[Lihat SebelahSULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  20/31

  SULIT 20 21

  Sistem Pendidikan Pada Zaman British Sekolah Inggeris Sekolah Melayu Sekolah Tamil Sekolah Cina

  47 Apakah kesan daripada kewujudan sekolah tersebut ?A Membantutkan pembangunan luar bandarB Menjejaskan perkembangan ekonomiC Menggugat sistem pendidikanD Menghalang perpaduan kaum

  Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956

  48 Apakah persamaan kedua-dua laporan tersebut ?A Bantuan buku teks disediakanB Pendidikan rendah diwajibkanC Sekolah kebangsaan ditubuhkanD Bahasa MeJayu sebagai bahasa pengantar

  Parti Perikatan telah mencapai kemenangan dalamPilihan Raya 195549 Apakah dasar yang diamalkan oleh Parti Perikatan?

  I Jus SoliII BermuafakatIII Perkongsian kuasaIV Pecah dan perintahA I dan nBC II dan IIIIII dan IVD I dan IV

  [Lihat SebelahSUUl1

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  21/31

  SULIT 21 21

  I PERJANJIAN LONDON 195650 Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Tanah Melayu?

  A Penubuhan MalaysiaB Ancaman komunis dihapuskanC Bebas daripada penjajah BritishD Penentangan terhadap Malayan Union

  Peristiwa pemasyhuran kemerdekaan disaksikan oleh ribuan rakyat.1Raja-Raja Melayu bersemayam di pentas khas bersama-samapemimpin negara serta wakil Ratu Elizabeth.51 Apakah peranan wakil Ratu Elizabeth dalam upacara tersebut.

  A Merasmikan Pemasyhuran KemerdekaanB Mengesahkan pelantikan Perdana l\t1enteriC Menerima jemputan daripada Raja-Raja MelayuD Menyerahkan dokumen perisytiharan kemerdekaan

  I ROMBONGAN MERDEKA 1956152 Siapakah yang menyertai rombongan tersebut?

  I Wakil Sabah dan SarawakII Wakil Raja-raja MelayuIII Wakil Parti PerikatanIV Wakil setiap kaumA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  22/31

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  23/31

  SULIT 23 21

  [ 1950 - Perlembagaan bam diperkenalkan di Sabah56 Apakah perubahan yang telah berlaku?

  I Penubuhan Majlis KerjaII Penubuhan Majlis UndanganIII Penubuhan Majlis TempatanIV Penubuhan Majlis NegeriA I dan IIB II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  57 Apakah parti tersebut?I Barisan SosialisII Parti Rakyat SingapuraIII Parti Tindakan RakyatIV Angkatan Pemuda InsafA I dan IIB II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  58 Mengapakah Sultan Brunei menarik diri daripada menyertai Malaysia?I Isu hasil minyakII Desakan IndonesiaIII Penentangan rakyat BruneiIV Kekananan Sultan BruneiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  24/31

  SULIT 24 21

  59 Apakah tindakan Indonesia apabila Persekutuan Malaysia ditubuhkan?I Memutuskan hubungan diplomatikII Menghasut rakyat memberontakIII Membuat bantahan di PBBIV Melancarkan konfrantasiA J dan IIB II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  60 Apakah isu yang dibangkitkan oleh Lee Kuan Yew dalam PerhimpunanMalaysian Solidarity Convention?A Peruntukan kerusi Singapura di ParlimenB Pengekalan pelabuhan bebas SingapuraC Konsep Malaysian Malaysiao Pindaan Perlembagaan

  KERTAS SOALAN TAMAT

  21

  2k

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  25/31

  SULIT 10 21

  Sebelum kurun ke-19 Pada kurun ke-19Sarawak di bawah pemerintahanpembesar tempatan Sarawak di bawah pemerintahanpembesar Brunei

  23 Jadual di atas merujuk kepada perubahan pentadbiran di Sarawak padakurun ke-19.Apakah faktor sultan Brunei mengubah dasar pemerintahannya diSarawak? .A Kebangkitan rakyatB Kekayaan hasil bumiC Menghapuskan ancaman lanunD Permintaan penduduk tempatan

  24 Gambar di atas ialah bendera pertama Sarawak yang diperkenalkan olehJames Brooke pada tahun 1848.Apakah kepentingan peristiwa di atas?A Majlis Tertinggi ditubuhkanB Kuasa pembesar dimansuhkanC Tamatnya pemerintahan BruneiD Sarawak menjadi naungan British

  [Lihat SebelahSULIT1

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  26/31

  34

  SULIT 14 21

  33 Kebangk itan di Terengganu pimpinan Haji Abdul Rahman Limbongmerupakan tindak balas rakyat terhadap kezalima n British .Apakah kezaliman tersebut?A Menindas petaniB MenyekatkebebasanC Pengasingan keluargao Pengenalan buruh paksa

  Tokoh PeristiwaJose Rizal Menentang Sepanyol di FilipinaSoekarno Menentang Belanda di IndonesiaJadual di atas merujuk kepada perjuangan tokoh me nentang penjajah dinegara masing-masing.Apakah kesan perjuangan tokoh tersebut ke atas penduduk TanahMerayu?A Meningkatkan taraf hidupB Memulakan fahaman radikalC Mencetus semangat kebangsaano Menimbulkan gerakan pemulihan agama sosia l

  35 Tokoh di atas merupakan pengasas Kesatuan Melayu Muda (KMM) padatahun 1938.

  Apakah tujuan penubuhan KMM?A Menjaga kebajikan ahliB Meningkatkan kedudukan ekonomiC Memperjuangkan bidang pendidikano Menghapuskan semangat kenegeria n

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  27/31

  MEl 1946

  elayengan pihak

  KU A NG

  uBnti h~ a ~ r a j a

  39 Apakah kepentingan per istiwa tersebut kepada negara kita?A Penubuhan UMNO8 Menuntut kem erdekaanC Menolak Ma layan Uniono Raja-raja Melayu menjadi ketua negeriPenubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telahmengembalikan status quo orang Melayu.. .

  Buku Teks Sejarah Tingkatan 340 Apakah status quo yang dimaksudkan dalam petikan di atas?

  I Syarat kerakyatan diperketatkanII Majlis Raja-raja Melayu ditubuhkanIII Menggabungkan Negeri-negeri MelayuIV Perlindungan istimewa kepada orang MelayuA I dan II8 II dan IIIC III dan IVo I dan IV

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  28/31

  SULIT 19 21

  Rundingan Baling45 Apakah faktor yang mendorong Tunku Abdu l Rahman mengadakanrundingan dengan Parti Komunis Malaya?

  A Desakan daripada pihak BritishB Menunaikan janji pilihan raya 1955C Cadangan daripada Raja-raja MelayuD Keganasan komunis yang semakin kuat

  Pada tahun 1949 UMNO telah berkompromi dengan CLC

  46 Apakah hasil daripada kompromi tersebut ?I Memperkenalkan Sistem AhliII Melonggarkan syarat kerakyatanIII Memberi bantuan ekonomi kepada orang MelayuIV Mengadakan pilihan raya pada masa yang sesuaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, " ' dan IV

  [Lihat Sebelah21 SULIT

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  29/31

  9 21ULIT

  Kapten Meadowe Frost mengukuhkan kuasa di Perlisdengan memperkenalkan ja_batan baru.

  21 Apakah jabatan yang diperkenalkan sebagai strategi menguasaipentadbiran Perlis?A Mahkamah KadiB Mahkamah TinggiC Jabatan Kewangano Jabatan Hasil dan Cukai

  .. -.

  22 Gambar di atas ialah muka hadapan Undang-undang Tubuh KerajaanJohor 1895 yang menjad i asas kepada institusi pentadbiran negara kita .Apakah institusi tersebut?ABCo

  Majlis PenasihatRaja BerperlembagaanDemokrasi BerparlimenMajlis Raja-raja Melayu

  [Lihat SebelahSULIT1

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  30/31

  9 21ULIT

  Kapten Meadowe Frost mengukuhkan kuasa di Perl isdengan memperkenalkan jabatan baru.L . -l

  21 Apakah jabatan yang diperkenalkan sebagai strategi menguasaipentad biran Perlis?A Mahkamah KadiB Mahkamah TinggiCo Jabatan KewanganJabatan Hasil dan Cukai

  22 Gambar di atas ialah muka hadapan Undang-undang Tubuh KerajaanJohor 1895 yang menjadi asas kepada inst itusi pentadbiran negara kita .Apakah institusi tersebut?A Majlis PenasihatB Raja BerperlembagaanCo Demokrasi BerparlimenMajlis Raja-raja Melayu

  [Lihat SebelahSULIT1

  MOZ@C

 • 8/14/2019 Sejarah Trial PMR (Kedah)

  31/31

  JAWAPAN KESELURUHAN

  PERCUBAAN SEJARAH PMR 2008

  NO.

  SOALAN

  JAWAPAN HALAMAN NO.

  SOALAN

  JAWAPAN HALAMAN

  1 C 9 31 A 178

  2 A 21-24 32 B 182

  3 D 34 33 A 191

  4 B 52 34 C 202

  5 C 50-52 35 D 215

  6 A 64 36 C 34

  7 B 70 37 A 5

  8 D 94 38 A 25

  9 A 96 39 C 74

  10 D 103 40 D 77

  11 A 126 41 C 72

  12 C 163 42 A 96

  13 B 168 43 D 110

  14 C 188 44 A 91

  15 A 195 45 B 104

  16 D 11 46 D 122

  17 A 17 47 D 126

  18 C 19 48 B 129

  19 D 35 49 B 141

  20 A 38 50 C 151

  21 C 60 51 D 162

  22 B 66 52 B 148

  23 B 77 53 A 178

  24 C 83 54 C 184

  25 C 91 55 C 190

  26 A 102 56 A 190

  27 D 111/114 57 A 206

  28 D 133 58 D 210/211

  29 C 137 59 D 220

  30 A 144 60 C 227

  MOZ@C