Click here to load reader

Şehir Postası Sayı:18

 • View
  224

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Şehir Postası Sayı:18

Text of Şehir Postası Sayı:18

 • Bilim insanlar Bursadan yetiecek

  Sehir Postas..Bursa Bykehir Belediyesi Aylk ehir Gazetesi www.bursa.bel.trKasm-Aralk 2012 Say: 18

  BUMEPte sertfika heyecanEngellilere su indirimi BESA ara filosunu yeniliyor Amatr sinemaclarn sertifika sevinci09 140403

  Hizmette snr yokKyler kent belleinde

  Bykehir Belediyesi tarafn-dan Bursa belgeliine kazan-

  drlan Bu Topran Renkleri kitab, kentin tm blgelerinden rnekler-le, dnden bugne ky yaamn ge-lecee tayor.

  Bursann vizyonunu yatrm-laryla artran Bykehir Be-

  lediyesi, merkez ilelerde aralksz devam eden projeleriyle de hizmeti halkn ayana gtrd ilelere deer katyor. Bykehir Belediyesi tarafndan Gemlik lesine yeni bir sosyal yaam alan kazandrlmak zere projelendirilen ve rekreas-yonu yaplan ar Deresi al ve Paa Konann restorasyonu al-malar trenle gerekletirildi.

  13

  05

  12

  TKB

  den

  Burs

  aya

  d

  lYe

  ni S

  lz

  e h

  izm

  et b

  inas

  e

  hir i

  i ri

  ng h

  att

  Sayfa 2de

  11de

  Sayfa 14te

  Gemlikin ehresi Bykehir ile deiiyor

  Kesintisiz ulama byk yatrmBykehir Belediyesi, inaat de-vam eden BursaRay Kestel hatt

  almalar kapsamnda bir taraftan Ankara Yolu zerindeki Hacvat, Balkl ve Deliay kprlerini yenilerken, dier yandan Kestel Kavann temelini att.

  Bursada ulam sorununa kkl -zmler getirmek amacyla rayl sistem yatrmlarna arlk veren ve bu dnem programda olmamasna ramen Bur-saRay Kestel hattndaki almalara hz veren Bykehir Belediyesi, Kestele yaklak 20 milyon TLye mal olacak bir kavak kazandryor.

  Bursay daha ulalabilir bir kent haline getirmek

  amacyla Bykehir Beledi-yesi tarafndan yaptrlan ve Yldrmn ulamna deer katan Vine Caddesi trenle trafie ald.

  Bykehir Belediyesi ta-rafndan Norveten alnan 319 yolcu kapasiteli Hda-vendigar isimli deniz oto-

  bs, Tuzla Tersanesindeki bakmlarn tamamlanma-snn ardndan Mudanya

  Limanna demir att.

  Sayfa 4te

  Sayfa 6da Sayfa 9da

  Vine Caddesi Bursaya yakt

  HdavendigarMudanyayademir att

  Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, yeni ya-sayla Bykehire dahil edilecek olan ilelerin ma-halle ve ky muhtarlaryla bir araya geldi. Atatrk Kongre Kltr Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonunu dolduran yaklak 500 muhtar, toplantda Bakan Altepenin sunumunu ilgiyle izledi.

  Bakan Altepe, yeni yasayla Bykehir Belediyesi snrlarna edilecek 10 ilenin mahalle ve ky muh-tarlarna yasayla ilgili bilgiler vererek, Yeni yasa, zellikle krsal kesimde yllardr eksiklii duyulan hizmetlerin giderilmesi adna yaplm byk bir reformdur dedi. Sayfa 8de

  600 yllk klliye eski ihtiamna kavuuyorTrkiyenin en byk klliyeleri arasnda yer alan ve iinde Fatih Sultan Mehmedin annesi Hma Hatundan, Cem Sul-tan ve Kanuni Sultan Sleymann olu ehzade Mustafaya

  kadar 12 trbe bulunan Muradiye Klliyesinde restorasyon almalar Kltr ve

  Turizm Bakan Erturul Gnayn katld trenle balad.

  Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, Merinos Tekstil Sanayi Mzesi projesiyle, Tarihi Kentler Birliinin en byk dl olan Prof. Dr. Metin Szen Koruma Byk dln ald.

  Bursa Bykehir Belediyesi, Uludan eteinde yer almasna, Doanc Barajna komu olmasna ramen 45 yldr su zlemi eken Gneybayr Kyn yapt yatrmla suya kavu-turdu.

  Bykehir Belediyesi tarafndan spor kenti Bursa hedefi dorultusunda masa tenisi branna hizmet verecek ekilde yeniden dzenlenen Mimar Sinan Spor Salonu, trenle hizmete ald. 12de 16da 15te

  TKB Byk dlBursann

  Gneybayr, 45 yl sonra suya kavutu

  Masa tenisinde yldzlar Bursada yetiecek

  Sayfa 10da

 • Kasm-Aralk 2012Sehir Postas..2

  Bursann kkl ta-rihi mirasna kltr

  ve sanat almalaryla yeni belgeler kazandran Bykehir Belediyesi, yo-un bir emekle hazrlanan Bu Topran Renkleri ki-tabnn tantmn da Da-Der Kltr Merkezinde yaplan toplantda kamu-oyuna sundu. Bykehir Belediyesinin adeta bir yaynevi anlayyla al-tn anlatan Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, Bursa olarak kent kltr konusunda byk eserler vermeye baladk. Kent kltr ve kimlii zerine Bursa bir marka oldu ve UNESCO tarafn-dan da yaplan almalara rnek olacak almalara imza atyoruz dedi.Doumdan lme ky yaamKltrn en gzel ekilde ya-amasna nem verdiklerine iaret eden Bakan Altepe, Somut eserler ve bunlarn i-levlendirilmelerinin yan sra kent kltr almalarmz hzla srdryoruz. Okullar-dan mahallelere, kylere ve eski ar hayatna kadar yap-lan tm almalarla Bursann tm ynleriyle tantlmasn nemsiyoruz. Bursann krsa-lnda yaplanlar derlenerek bu

  gzel ariv oldu. Bursann kl-trne ynelik her eseri, halk kltrne gnl vermi deer-li kadrolarmzla gerekleti-riyoruz. Bugne dek 20 kiilik bu kadroyla 71 kyde alma-lar derlendi. Doumdan lme kylerdeki yaam bu eserle gzler nne seriyoruz diye konutu.

  Eskiden kylerde yaamn yzde 80lere vardn ancak bu orann bugn yzde 15lere dtn syleyen Bakan Altepe, ky mimarisinden ky-

  lerdeki mesleklere, el ile-rinden halkoyunlarna, m-zisyenlikten giyim kuama kadar akla gelen hereyin Bu Topran Renkleri kita-bnda can bulduunu ifade etti. Kitapta baz bilinme-yen kltrel deerlerin de hatrlatldn dile getiren Bakan Altepe, Kitapta ky-lerdeki kltrel mirasn ba-zlarn ilk kez grdk. Bizi heyecanlandran bu durum-lar, retilen bu eserlerle gelecee tam oluyoruz dedi.

  Harman Yeri gecesinde ky yaamna dikkat ekildiini ve yresel trklerin Men-teeli Cengiz ve ekibi tara-fndan derlendiini belirten Bakan Altepe, Bu Topran Renkleri, kitab somut olma-

  yan kltr miras almalar-mzn kamera arkas nitelii tayor. Bykehir Belediyesi olarak bugne kadar yaplan bu almalarn n sunumu gibi olan bu eserin devamnda, dier konular da detayl halde ele alan 6 kitap daha hazrl-yoruz. Bu bilgiler ve belgeler yok olmadan, bu deerleri ya-ayanlar kaybetmeden eser-ler retmekle sadece Bursa ve Trkiyenin deil, dnya klt-rne de katk salam oluyo-ruz diye konutu.

  Bursa Kent Konseyi, ta-rih, kltr ve turizm ehri

  olan Bursann en nemli de-erlerinden olan Bey Sarayn gndemine ald. Tarihi Kltrel Miras alma Grubu yeleriyle bir araya gelen Bursa Kent Kon-seyi Bakan Semih Pala, gnl-llerin yrtt almalar hakknda bilgi ald. Bursa Kent Konseyi Tarihi Kltrel Miras alma Grubunun lkemiz ve ehrimizle ilgili nemli al-malar yaptn syleyen Semih Pala, Bursann sahip olduu binlerce yllk gemiiyle bir dnya ehri olduunu belirtti. Byle bir yerin dnyaya tan-tlmas gerektiini ifade eden Pala, Bursadaki tarihi ve kl-trel mirasn aa karlmas iin tm kurum ve kurulularn stne deni yapmasn istedi. Tarihi ve kltrel miras artk toprak altnda kalmasn, hara-be olmasn diyen Pala, bu tr deerlerin ihya edilerek tm insanlarn istifadesine sunul-mas gerektiini dile getirdi. Bursann binlerce yllk ge-miinde en nemli zelliinin, Osmanl Devletinin kurulmas, 130 yl bakentlik yapmas ve 6 padiah barndrmas olarak gsteren Pala, Bu ehirde Os-manl tarihiyle ilgili ok sayda eser var. Her geen gn bun-larn bakm ve restorasyonu yaplyor. Tarihi eserlerimize Bursa olarak sahip kyoruz. Ancak Osmanlnn ilk 6 padi-ahnn devleti Bursada nerede ynettiini ise tam bilmiyoruz. Artk bu konu aa karl-maldr. Osman Gazi ve Orhan Gazinin trbelerinin bulundu-u Tophane blgesinde binler-ce yllk gemii olan bir Bitinya Saray var. Ayrca Bursa Surlar ve Bey Saray var. Mthi bir

  dnya mirasn barndryor. Bursa Bykehir Belediyesi surlar ve kaplar canlandr-yor. Fakat blge tamamen aa kmaldr. Osmanl padiah-larnn kulland Bey Saray, uan aa km deil dedi.

  Bey Saraynn aa karlmasn istiyoruzTophane blgesinin Bizanslla-ra, ardndan Osmanllara yer-leim blgesi olduunu hatrla-tan Pala, Tarih iin nemli olan Bey Saraynn aa karlma-sn Bursallar olarak istiyoruz. Bursa Kent Konseyi Tarihi Kl-trel Miras alma Grubu ola-rak konuyu sahiplenip, sonu alnmas iin aba gsterece-iz diye konutu.

  Bursa Kent Konseyi Tarihi Kltrel Miras alma Grubu Temsilcisi Aye Yandayan ise, Bursann 1855 ylnda byk bir deprem geirdiini, dep-remde birok ant eserin kay-betme noktasna gelindiini hatrlatt. Birka medeniyeti barndran Hisar Blgesin-den 130 yl boyunca Osmanl Devletinin ynetildiini sy-leyen Yandayan, Konutuum turistler bana Tamam 130 yl ehriniz bakentlik yap-m ancak nereden ynetildi? diye soru soruyor. Orada Bey Sarayndan kalma bir tek du-var var. Surlarn yannda Bey Saraynn da ortaya kmas bir btnlk salayacaktr dedi.

  Kent Konseyi Bey Saray iin harekete geti

  Bursa Kent Konseyi Bakan Semih Pala, 130 yl boyunca Osmanl Devletine bakentlik yapm olan Bursada, padiahlarn devleti ynetirken kullandklar Bey Saraynn artk aa karl-mas gerektiini belirtti.

  Bykehir Belediyesi tarafndan Bursa belgeliine kazandrlan Bu Topran Renkleri kitab, kentin tm blgelerinden rneklerle, dnden bugne ky yaa-mn gelecee tayor.

  Kyler kent belleinde

 • Sehir Postas.. 3Kasm-Aralk 2012

  Toplam 147 firmann yer ald Bursa nsan Kaynaklar ve stih-

  dam Bulumas (BB 2012), Merinos Atatrk Kongre ve Kltr Merkezinde (AKKM) gerekletirildi. i ile ive-renin buluturulduu, 3 gn srecek organizasyonun alna; Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, Bursa Vali Yardmcs Hseyin Eren, Nil-fer Belediye Bakan Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi Bakan Mehmet Semih Pala, DOSABSAD Bakan Se-lim Yedikarde ve sanayici Fahrettin Glener de katld. BB 2012nin alnda konuan Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, Bursada faaliyet gsteren sanayicilerin byk ounluunun nitelikli eleman sknts yaadn syledi. BB 2012nin ii ile ive-reni buluturma ve iki kesim arasn-da ortak dil oluturma konusunda byk grev stlendiini kaydeden Bakan Altepe, u anda biliyoruz ki sanayicilerimiz nitelikli ii birok gencimiz de i aryor. Belediyemizin de ev sahiplii yapmaktan byk gu-

  rur duyduu bu organizasyon, iki ke-simi de var olan ihtiyalar gidermek adna bir araya getiriyor. adam-lar, nasl bir eleman aradklarn ve kiisel geliimin hangi alanlarda uygulanmas gerektiini anlatacak-lar. nsanlarmz da verilen tler dorultusunda kendilerini gelitirip, rahatlkla i bulma imkanna sahip olacaklar dedi. ve istihdamn kentin birinci n-

  celii olduunu belirten Bakan Al-tepe, Bu

Search related