Sedimenter og sedimentأ¦re bergarter ... Sedimenter og sedimentأ¦re bergarter dekker 80% av jordens

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sedimenter og sedimentأ¦re bergarter ... Sedimenter og sedimentأ¦re bergarter dekker 80% av...

 • Sedimenter og sedimentære bergarter

 • Sedimenter og sedimentære bergarter dekker 80% av jordens overflate og inneholder våre viktigste energi og råstoffkilder

  • Kull • Olje og gass • Kalk • Salt • Malmforekomster

  Det sedimentære ‘system’ er ofte kontaktlaget mellom Geosfæren, hydrosfæren, biosfæren og atmosfæren

 • Forvitring - dannelse av løsmasser

  • Fysisk (mekanisk) forvitring • Kjemisk forviting

 • Fysisk forvitring

  Dannelse av - Grus (64-2 mm) - Sand (2-0.06 mm) - Silt (0.06-0.004 mm) - Leire (< 0.004 mm)

 • Eksfoliasjon

  ‘jointing’

 • Frost-sprengning

 • Rot-sprengning

 • Saltsprengning

 • ‘Human erosion’

 • Saprolitt (≈ rotten stein)

 • Mekanismer

  • Oppløsning • Hydrolyse • Oksydasjon • Hydrering

 • Oppløsning av MnOOH

 • Oppløsning av karbonat Karst landskap

 • Oxydation to laterite

 • Hydrolyse og leirmineraldannelse fra feltspat - hydrolyse er assosiert med ekspansjon og fysisk forviting

  2KAlSi3O8 + 2H2CO3 + 9H2O ——> Al2Si2O5(OH)4 + 4H4SiO4 + 2K+ + 2HCO3-

 • Biologisk forvitring

 • Etter forviring kan sedimentene som er dannet

  1) Bli til jord 2) Transporteres bort 3) Bli begravet av mer sedimenter og bli til en

  Sedimentær bergart

 • Jord-dannelse

  Sedimenter + regn + biomateriale + tid = jord

  Lokal oppløsning og utfelling drevet av vanntransport genererer et karakteristisk ‘jordprofil’ med oppløsning nær overflaten og utfelling i bunn

 • Profil

 • Podsol profil

  Lateritt/Bauxitt

 • Kalsitt utfelling ved CO2 degassing

 • Transport av sedimenter

  Som oppløst materiale Som partikler

 • V = (2gR2(d1-d2)/9µ

  where

  V = velocity of fall g = acceleration of gravity R = "equivalent" radius of particle dl = density of particle d2 = density of medium µ = viscosity of medium

  Stokes lov

 • Erosion pattern

  -weathering +

  transport

 • Ganges

 • Meandrerende elv på vei mot havet

 • Braided river

 • Elve Delta

  Lena elven

 • Sortering av sedimenter gir

  sedimentære strukturer

 • Gradert lagning (graded bedding)

 • Sortering ved ‘vasking’

 • Ripple-marks i ørken og på strender

  ‘fossile’ bølgeslags- merker

 • Dannelse av kryss-sjikt

 • Dårlig sorterte sedimenter

 • Deep sea sediments

 • Diatoms