Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter. Ren Drammensfjord, Frokostmøte 10.05.07. Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. 26, 2006-2007). Rent hav og vann og et giftfritt samfunn - Miljøgifter Strategisk mål: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter

 • Nasjonale miljml og oppflging av arbeidet med forurensede sedimenterRen Drammensfjord, Frokostmte 10.05.07

  *

  Regjeringens miljpolitikk og rikets miljtilstand (St.meld. 26, 2006-2007)Rent hav og vann og et giftfritt samfunn - MiljgifterStrategisk ml:Utslipp og bruk av helse- og miljfarlige stoffer skal ikke fre til helseskader, skader p kosystemer eller skader p naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Konsentrasjonene av de farligste kjemikaliene i miljet skal bringes ned mot bakgrunnsnivet for naturlig forekommende stoffer, og tilnrmet null for menneskeskapte forbindelser.

  Nasjonale resultatml knyttet til opprydding i forurenset grunn og sjbunn 4. Spredning av miljgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig. Spredning av andre helse- eller miljfarlige kjemikalier skal reduseres p bakgrunn av en konkret risikovurdering. 5. Sedimenter (bunnmasser i vann) som er forurenset med helse- eller miljfarlige kjemikalier, skal ikke medfre fare for alvorlige forurensningsproblemer.

  *

  Ny stortingsmelding: Sammen for et giftfritt milj forutsetninger for en tryggere fremtid (2006-2007)

  *

  Sammen for et giftfritt miljRegjeringen vilIgangsette et helhetlig nasjonalt oppryddingsarbeid basert p de fylkesvise tiltaksplanene Gjennomfre en handlingsplan for oppryddingen i forurenset sjbunnSrge for f gjennomfrt ndvendige tiltak innen 2012 p steder med forurenset grunn med utslipp til omrder som er prioritert for opprydding av forurenset sjbunn

  *

  Sammen for et giftfritt milj forts.M se kilder p land og forurenset sjbunn i sammenhengPrioritering av omrder er blant annet avhengig av:ForurensningssituasjonenI hvilken grad er kilder under kontrollRelevante utbyggingsprosjekterIkke fastsatt konkrete tidsfrister for opprydding

  Drammensfjorden er ett av 9 prioriterte omrder i Handlingsplan for forurensede sedimenter

  *

  Handlingsplan for forurensede sedimenterDe 17 prioriterte omrdene:

  Omrder med planlagte utbygginger:HammerfestUtbygginger vil gi kontroll med kilder og delvis opprydding langs landHarstadPlanlagt mudring av havneomrdeFarsundBoligutbygging i tilknytning til mindre sedimentlokalitetKristiansandOmfattende tiltak gjennomfrt, viderefring i nye delomrderOsloSamordning av ny E18, utbygging av Fjordbyen og omlegging av havnOmrder med srlig tiltaksbehov:BergenVesentlige, pgende kilder. Stanse mulig spredning fra delomrder i sj.GrenlandSterkt forurenset og grundig dokumentertSandefjordMulig spredningsomrde i sj. Behov for oppflging av gjennomfrte tiltak.DrammenAvgrensede delomrder med spredningsfare. Mulig tilgang p masser.

  *

  Fra fase 2 til fase 3 i tiltaksplanarbeidetMer detaljert prosjektplan:Tidslp med rekkeflge av tiltakBehov for tiltaksrettede underskelser (avgrensning mv)Oversikt over aktrer og angivelse av bidrag fra disseOverslag over spleiselag med statlig bidragFase 3 skal lede frem til konkrete tiltak!

  *

  Fase 3Fra planlegging til handlingStrre vekt p myndighetsutvelse for oppn mlBehov for sterkere press for f fremdriftMD nsker at statlig myndighet flger tettere opp

  SFT mer direkte inn i arbeidet med det enkelte tiltaksplanomrde

  *

  Fase 3 i DrammenFase 3 er i gang forenklet prosjektplan er utarbeidetFM har ftt midler til prosjektkoordinator i 2007 Starte detaljplanlegging i samarbeid med ansvarlige aktrer Fokus p kilder i frste omgangSFT er myndighet for mange av de mulige kildeomrdene (ABB, NSB, NCC, Drammen Havn) og flger opp disse i 2007FM flger opp skipsverft, samt bedrifter og forurenset grunn der FM er myndighet FM har et spesielt ansvar for flge opp planarbeid/utbyggingssaker som berrer tiltaksplanomrdet

  *

  SFToverordnet oppflging, nasjonal koordinering, overordnet informasjon

  MD - oppdragsgiver

  SFT og FMmyndighetsutvelseFMoppflging av planarbeid og kommuner, lokal koordinering, lokal informasjonKoordineringsgruppeReferansegruppe

  *

  Arbeidsdeling mellom SFT og FMSFT flger oppBedrifter der SFT er myndighetGrunnforurensningssaker der SFT er myndighetForurensningsbidrag fra havn (nytt kapittel i forurensningsforskriften)Andre sentrale myndigheterInformasjonsarbeid sentraltFM flger oppBedrifter der FM er myndighet, inkludert skipsverftGrunnforurensningssaker der FM er myndighetPlanprosesserKommunale avlps- og avfallsanleggInformasjonsarbeid lokalt

  *

  SFTs virkemidler i fase 3MyndighetsutvelsePleggTillatelserTilrettelegge for prosessVre pdriverFinansiere lokal prosjektmedarbeiderSpleiselagSFT kan bidra konomisk i omrder hvor det ikke er en klar ansvarligOm SFT kan bidra og evt strrelse p bidrag vil avgjres i hver enkelt sak

  *

  *

  Saksbehandlingsprosess ved plegg om utarbeide tiltaksplan (forurensningsloven)Varsel om plegg om utarbeide tiltaksplanDen som varsles fr en kort frist til kommentere varseletPlegg om utarbeide tiltaksplanDet settes en frist for gjennomfring av pleggetTiltaksplan sendes inn Hvis SFT anser at tiltaksplanen oppfyller kravene i plegget, sendes tiltaksplanen p hringHring av tiltaksplanMinimum fire ukers hringsfristPlegg om gjennomfring av tiltaksplan/tillatelse til gjennomfring av tiltakDet settes en frist for gjennomfring av pleggetEventuelt med visse endringer, kravKlageadgang3 uker

  *

  Saksbehandlingsprosess ved sknad om gjennomfring av tiltak (forurensningsloven)Mter og sonderinger, forelpig sknadsvurderingMyndighet vurderer om sknadsutkastet inneholder det som er ndvendig for behandle sknadenSknad om gjennomfring av tiltak sendes innHring av sknadParter, offentlige organer og organisasjoner varsles + offentlig kunngjringMinimum fire ukers hringsfristBehandling av sknadSknad behandlesTillatelse med vilkrVedtaket skal begrunnes. Det skal fremg hvordan innkomne uttalelser har vrt vurdertKlageadgang3 uker

  ***************