30
CURRICULUM VITAE

Scopurile CV-ului pentru angajatornicky/cursuri/Curs III - CV, Smo, In.pdf · Limbajul nonverbal

  • Upload
    lequynh

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

CURRICULUM VITAE

Rolul de a filtra candidaţii

Rolul de a-i oferi angajatorului dovada clară şi convingătoare a valorii potenţialului angajat

Rolul de a-l ajuta pe intervievator să-şi formeze o primă impresie asupra candidatului şi aptitudinilor sale

Rolul de a fi o bază de pornire pentru a explora în timpul Interviul de angajareui valoarea candidatului

1. Să arate că potenţialul angajat întruneşte criteriile din fişa postului/ Să ofere angajatorului dovada clară şi convingătoare a calităţilor care-l recomandă pentru acel post

2. Să dovedească abilităţile de organizare şi sinteză ale candidatului în conceperea CV-lui

3. Să menţioneze toate atuurile candidatului pentru a-i pune în valoare unicitatea.

Reguli de bază 1. Aspecte esenţiale

◦ respectaţi procesul de depunere a candidaturii ◦ dimensiune

2. Claritate şi concizie cuvinte relevante/cuvinte cheie exemple concrete actualizare

3. Adaptarea CV-lui puncte forte funcţie de nevoile angajatorului/ cerinţele postului

etică explicaţi perioadele lipsă în CV (studii, carieră)+competenţe

transferabile

4. Atenţie la modul de prezentare a CV-lui clar şi logic (abilităţi, competenţe, informaţii relevante) font, caractere, hârtie ortografie şi punctuaţie

Informaţii Personale

Numele (numele, prenumele)

Adresa (numărul, strada, codul poștal, localitatea, țara)

Telefon (fix, cu prefixul țării și al localității; mobil)

E-mail

Naționalitatea/ cetățenia

Data nașterii (ziua, luna, anul)

Starea civilă

Experiența profesională (menționează pe rând fiecare experiență profesională

pertinentă (stagii de voluntariat,proiecte,campanii), începând cu cea mai recentă dintre acestea.)

Perioada (de la, până la) Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Funcția sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilități

Educație și formare Perioada (de la, până la)

Numele și tipul instituției de invățământ și a

organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională.

Domeniul studiat, aptitudini ocupaționale

Tipul calificării / diploma obținută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învățământ.

Premii primite

Aptitudini și competențe personale (Dobândite în cursul vieții și al carierei, dar care nu sunt

necunoscute neapărat printr-un certificat sau diplomă) Limba maternă

Limbi străine cunoscute Abilitatea de a citi/a scrie/a vorbi (enumeră limbile cunoscute și indică nivelul: excelent, bine, satisfăcător)

Aptitudini și competențe sociale (Locuiești și muncești cu alte persoane, într-un mediu

multicultural, ocupi o poziție in care comunicarea este importantă sau desfășori o activitate in care munca de echipă este esențială, de exemplu, sport, cultură etc.) (Descrie aceste aptituni și indică in ce context le-ai dobândit).

SCRISOAREA DE MOTIVAŢIE

Scrisoarea de motivaţie este prezentarea:

- motivaţiei pentru care candidatul a ales locul de muncă respectiv

- calificărilor şi aptitudinilor sale

- disponibilităţii sale faţă de compania/firma/instituţia angajatoare.

Scrisoare de intenţie oferă candidatului:

oportunitatea de a face o introducere despre sine

de a a face un prim pas în a demonstra nivelul abilităţilor de comunicare

de a-şi manifesta interesul atât pentru poziţia vacantă, cât şi pentru companie

de a atrage atenţia angajatorului asupra abilităţilor şi calificărilor detaliate în CV

şansa de a arăta că el-ea cunoaşte nevoile angajatorului el/ea poate aduce îmbunătăţiri pentru a creşte eficienţa companiei

de a pune în valoare capacitatea candidatului de a construi o imagine, de a « vinde » o idee, de a demonstra profesionalism

şansa de a convinge angajatorul să stabilească o întâlnire, un interviu de angajare, în care să poată afla mai multe despre candidat.

- Numele şi prenumele, adresa, nr. de telefon ale candidatului; - Numele şi titulatura persoanei care se ocupă de angajări; - Numele şi adresa companiei /instituţiei angajatoare.

De ce le trimiţi scrisoarea?

De ce acel post? (precizează de unde ai aflat despre postul vacant)

Stimate Domnule/Doamna,

Subsemnatul, ..................., am luat la cunoștință cu interes de posibilitățile pe care le oferă compania dumneavoastră. Animat de dorința de a reuși, de ambiție, tenacitate și optimism, supun atenției dvs. candidatura mea în vederea obținerii postului de Analist vânzări.

Ce anume ţi-a trezit interesul faţă de slujba şi firma respectivă? (precizează experienţa ta în domeniul firmei respective sau dacă ai făcut cursuri de specializare care te recomandă pentru acel post)

Cum ai putea eficientiza şi dezvolta instituţia respectivă? (menţionează una-două calificări pe care le consideri de interes pentru firma angajatoare)

Am beneficiat de o pregătire universitară și de o experiență în vânzări acumulată în cadrul SC .........................SRL și sunt pregătit pentru un parteneriat fructuos prin care veți avea la dispoziție avantajele formării mele teoretice și pe cele ale unei semnificative experiențe de care dispun în domeniul vânzărilor.Documentându-mă asupra activităților derulate de firma dvs., am constatat cu satisfacție că profilul și realizările acesteia corespund pe deplin aspirațiilor și nevoilor mele.

Care sunt calităţile şi aptitudinile tale care corespund profilului postului solicitat? (emană încredere în forţele proprii, optimism în ceea ce priveşte angajarea şi mai ales evidenţiază beneficiile ambelor părţi din această angajare)

Care sunt recomandările şi informaţiile suplimentare pe care le-ar putea obţine despre tine din alte surse? (ex. foşti angajatori)

De ce vrei să părăseşti actualul loc de muncă şi să candidezi pentru noul post ?(arată că vrei să creşti)

Acesta este motivul pentru care îmi permit să apreciez că dorința mea de afirmare, entuziasmul, tenacitatea, fidelitatea și pasiunea mea pentru reușită totală (atingerea obiectivelor) sunt numai câteva din trăsăturile pe care voi fi onorat să le pun la dispoziția unei echipe tinere și dinamice.

mulţumiri angajatorului pentru timpul acordat lecturii

solicitarea unui interviu, arătând disponibilitatea ta de a te prezenta la un astfel de interviu (cerând un răspuns precis din partea angajatorului).

Oportunitatea unei discuții despre cum ar putea fi folosite cunoștințele și priceperea mea în avantajul companiei dvs. ar fi binevenită.

Cu deosebită considerație,

.................................................

hârtia

font

sublinieri

ortografia şi punctuaţia

limbaj

dimensiune

semnătură

scrisoare de mână

personalizarea conţinutului scrisorii de intenţie

adevăr sau „mici retuşuri”

fişa postului sau unicitate?

comentarii negative legate de fostul loc de muncă

salariu

un ton conversaţional

INTERVIUL DE ANGAJARE

Cine intervievează candidatul?

- două persoane –o persoană de la departamentul de RU, iar cealaltă este managerul sau viitorul şef direct;

- o singură persoană – fie RU,fie managerul.

Care sunt motivele pentru care ei ar refuza un candidat la interviu:

comportament preponderent arogant şi agresiv; atitudine individualistă şi atotştiutoare, supra-

încredere în sine; întreruperea discursului interlocutorului

considerând ca n-are nevoie de toate detaliile şi ştie el/ea ce să transmită;

o persoană care nu este deschisă în a răspunde şi care nu oferă exemple concrete suficiente pentru a-l putea evalua;

arată o neîncredere vădită în propriile resurse; nu răspunde la subiect;

Care sunt motivele pentru care ei ar refuza un candidat la interviu:

nu ia în serios interviul de angajare, răspunde vag şi dezinteresat la întrebări sau are o atitudine prea glumeaţă;

neconcordanţă în răspunsuri; impoliteţea în comunicare şi gesturi, impertinenţa; pune prea mult preţ pe imagine; schimbă actualul loc de muncă numai din motive

financiare; exprimă opinii negative despre compania de la care a

plecat; se observă din interviu că nu este motivat atunci când

i se prezintă jobul; lipsa (avansată) de interes sau seriozitate vis-à-vis de

procesul de recrutare.

Înaintea interviului

Interesează-te despre companie

Pregăteşte-te pentru întrebările standard

Pregăteşte un CV şi un portofoliu tipărite

Interesează-te de locaţia interviului

Confirmă participarea

Îmbracă-te profesional

Soseşte la timp şi...singur

Închide telefonul

În timpul interviului O strîngere de mână fermă Zâmbeşte Limbajul nonverbal Vorbeşte clar Ascultă înainte de a vorbi Dă raspunsuri concise şi la obiect Arată-te încrezator, interesat, energic şi cu bună

dispoziţie Fostul angajator Fii cinstit Cunoaste-ţi CV-ul Nu-ţi arăta parţile negative Răspunde la întrebarile intervievatorului+arată-te dornic

să obţii acel post.

După interviu

Solicită un feed-back

Reluarea legăturii

Mulţumeşte intervievatorului

Zâmbeşte şi fii entuziast. Entuziasmul tău se va transmite imediat intervievatorului

Scrie un mesaj de mulţumire

Interesează-te dacă ai fost acceptat

http://www.antena3.ro/life/familie/cele-mai-grele-10-intrebari-la-un-interviu-si-cum-sa-le-depasesti-237661.html