29
Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul Vrancea An școlar 2016-2017 Nr. înr. 550/24.03.2017 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017 Grădinița PN și PP Vîrteșcoiu LUNI, 27 martie 2017 Grupa/ Clasa / Dirigin te Profesor(i) coordonatori (i) Interval orar Tipul activității Forma de organizar e a activităț ii Loc de desfășurare Instituții partenere Alte precizări combina Cristea Irinica 9.00 - 12.00 Cartea – prietena mea -vizită la bibliotec Casa de cultură

Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”,

27- 31 MARTIE 2017

Grădinița PN și PP Vîrteșcoiu

LUNI, 27 martie 2017

Grupa/

Clasa / Diriginte

Profesor(i)

coordonatori(i)

Interval orar

Tipul activității Forma de organizare a

activității

Loc de desfășurare

Instituții partenere Alte precizări

combinată Cristea Irinica

Petrea Oana

Chiriac Steluța

9.00 -12.00 Cartea – prietena mea -vizită la bibliotecă

- vizionare film pentru

copii

Casa de cultură

Odobești

Page 2: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

MARȚI, 28 martie 2017

Grupa/

Clasa / Diriginte

Profesor(i)

coordonatori(i)

Interval orar

Tipul activității Forma de organizare a

activității

Loc de desfășurare

Instituții partenere Alte precizări

combinată Cristea Irinica 9.00-12.00 Prietenii naturii Activități ecologice

Sala de grupă

Învățăm să reciclăm!

Ne jucăm, reciclăm si confecționăm

Ateliere de creație

MIERCURI, 29 martie 2017

Grupa/

Clasa / Diriginte

Profesor(i)

coordonatori(i)

Interval orar

Tipul activității Forma de organizare a

activității

Loc de desfășurare

Instituții partenere Alte precizări

combinată Cristea Irinica 9.00-12.00 Matematică distractivă Concursuri și jocuri distractive

Sala de grupă

JOI, 30 martie 2017

Page 3: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

Grupa/

Clasa / Diriginte

Profesor(i)

coordonatori(i)

Interval orar

Tipul activității Forma de organizare a

activității

Loc de desfășurare

Instituții partenere Alte precizări

combinată Cristea Irinica 9.00-12.00 Lumea adâncurilor Prezentare power point

Ateliere de creație

Sala de clasă

Mica sirenă Vizionare DVD

VINERI, 31 martie 2017

Grupa/

Clasa / Diriginte

Profesor(i)

coordonatori(i)

Interval orar

Tipul activității Forma de organizare a

activității

Loc de desfășurare

Instituții partenere Alte precizări

combinată Cristea Irinica

Ciuciur Emilia

9.00 -12.00 Grădinițe infrățite -concursuri sportive si muzicale pe

Sala de grupă

și parcul de joacă

Grădinița PN și PP Vîrteșcoiu

Page 4: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

Petrea Oana

Chiriac Steluța

grupe sau individuale

Grădinița PN Faraoanele

GRUPA MICĂ

Nr. crt. Obiective Tipul şi denumirea activităţii

Data/Durata Modalităţi de realizare

Responsabili Participanţi Indicatori de evaluare

1. - perceperea valorilor morale şi culturale;

- contribuirea la promovarea culturii;

1. „Cartea, prietena mea”

Luni27.03.2017

9.00-12.00

vizită la bibliotecăvizionare film

Prof. înv. preşc. Chiriac SteluţaEd. Petrea OanaProf. înv. preşc. Cristea Irinica

PreşcolariEducatoare

Fotografii

2. - formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului;- dezvoltarea dragostei faţă de munca şi natură;- dezvoltarea capacităţii de cooperare;

1. „Prietenii naturii”

2. „Învăţăm să reciclăm”

Marţi28.03.20179.00-12.00

activitate ecologică – curăţenie în curtea grădiniţei;

confecţionare de jucării din materiale reciclabile;

Prof. înv. preşc. Chiriac SteluţaEd. Petrea Oana

PreşcolariEducatoare

FotografiiDiplome

Page 5: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

- stimularea curiozităţii copiilor prin investigarea realităţii;

3. - dezvoltarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;-dezvoltarea dragostei faţă de natură;

1. „Carnavalul măştilor”

2. „Aer, joc şi mişcare”

Miercuri29.03.20179.00-12.00

-ateliere de lucru, confecţionare de măşti şi prezentarea lor-plimbare în parcul grădiniţei;

Prof. înv. preşc. Chiriac SteluţaEd. Petrea Oana

PreşcolariEducatoare

FotografiiPortofoliile copiilor

4. -valorificarea potenţialului artistic, afirmarea prin limbajul universal artistic: muzică, dans-dezvoltarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;-dezvoltarea armonioasă a copilului prin activităţi sportive;

1. „Carnavalul primăverii

2. „Campionii”

Joi30.03.2017

9.00-12.00

-atelier de creaţie, confecţionare tablouri de primăvară

-jocuri distractive, recreative şi sportive;

Prof. înv. preşc. Chiriac SteluţaEd. Petrea Oana

PreşcolariEducatoare

FotografiiPortofoliile copiilor

Diplome

5. -dezvoltarea spiritului de echipă;-dezvoltarea capacităţii de cooperare;

1. „Grădiniţe înfrăţite”

Vineri31.03.20179.00-12.00

-concursuri sportive şi muzicale pe grupe sau individuale

Prof. înv. preşc. Chiriac SteluţaEd. Petrea OanaProf. înv. preşc. Cristea Irinica

Ed. Ciuciur Emilia

PreşcolariEducatoare

FotografiiDiplome

Medalii

Page 6: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR NR.

CRT.TIPUL ŞI DENUMIREA ACTIVITĂŢII

OBIECTIVE

DURATAMODALITĂŢI DE REALIZARE

RESPONSABILI

PARTICIPANŢI INVITAŢI

INDICATORI DE EVALUARE

Page 7: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

1. ACTIVITATE ECO

,,Salvaţi Planeta Pământ!”

a)Efectele intervenţiei omului asupra mediului înconjurător- prezentare ppt

b)Activitate de igienizare în sala de clasă şi în curtea şcolii

c)Desene: ,,Salvaţi Planeta Pământ!”

-îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la poluarea mediului înconjurător;-folosirea materialelor reciclabile- dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a mediului;-formarea şi dezvoltarea unor trăsături de caracter: spirit de prietenie, respect faţă de semeni, de natură şi de tot ce-i înconjoară.-realizarea unor desene, picturi , felicitări, colaje din materiale diverse (reciclabile, naturale, etc) pe tema poluării şi protejării mediului înconjurăor-expozitie cu lucrări realizate

27.03.2017

Efectele intervenţiei omului asupra mediului înconjurător - prezentare ppt

-Activitate de igienizare în sala de clasă şi în curtea şcoliiDesene: ,,Salvaţi Planeta Pământ!”

Reciclarea materialelor- confecționare de materiale

SALA DE CLASĂCURTEA ŞCOLII

Prof.înv. primar:

Ghilea Fănica

Ionaşc Luminiţa Marilena

Iordăchioiu Laurenţiu

Florea Costel

Elevii claselor:pregătitoare,I,a II,a a III-a şi a IV-a

Fotografii

Pliant cu activităţile copiilor

Lucrări ale elevilor realizate din materiale reciclabile

2. ACTIVITATE CULTURALĂ “Datini și obiceiuri la români”

a)Învierea Domnului

-dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile românilor ;-Paştele, obiceiuri şi tradiţii cunoasterea de catre elevi a însemnătăţii sărbătorii Pascale;- cântece, poezii, poveşti pe teme pascale;

28.03.2017 Semnificaţie- Activitate literar- artistica-tradiţii şi obiceiuri la români

-atelier de creaţie:desene și

Prof.înv. primar:

Ghilea Fănica

Ionaşc Luminiţa Marilena

Elevii claselor:pregătitoare,I,a II,a a III-a şi a IV-a

Expoziţie cuprinzând materiale foto, postere

-expoziţie cu

Page 8: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

b)Pastelul Învierii

Felicitări şi desene pentru expoziţia de PAŞTE

- confectionare de felicitări, desene, colaje (din materiale la alegere) specifice sărbătoriiouă încondeiate.

ornamente care să ilustreze semnificația zilelor de sărbătoare

SALA DE CLASĂ

Iordăchioiu Laurenţiu

Florea Costel

Oceanu Cosmin

lucrările copiilor

3. ACTIVITATE SPORTIVĂ

a) Concursuri sportive şi jocuri sportive

b) Desene:,,Sportul preferat

-Respectarea regulilor jocurilor propuse;-Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă;

- Transpunerea în desen a sportului preferat.

29.03.2017 -concurs-întreceri sportive, ştafete

Activitate plasticădesene care să ilustreze sportul preferat

TERENUL DE SPORT

SALA DE CLASĂ

Prof.înv. primar:

Ghilea Fănica

Ionaşc Luminiţa Marilena

Iordăchioiu Laurenţiu

Florea Costel

Bosnea Laurenţiu

Elevii claselor:pregătitoare,I,a II,a a III-a şi a IV-a

Album foto

Pliant cu activităţile copiilor

-expoziţie cu lucrările copiilor

-diplome

4. ACTIVITATE LITERARĂ “Ziua filmului”a) „Alba-ca-Zapada”

-dezvoltarea imaginaţiei şi a abilităţilor de comunicare;- îmbogăţirea cunoştinţele din domeniul literaturii pentru

31.03.2017 Prezentare de benzi desenate,poveşti

Prof.înv. primar:

Ghilea Fănica

Elevii claselor:pregătitoare,I,a II,a a III-a şi a IV-a

Expoziţie cuprinzând materiale foto- fișe ce conțin

Page 9: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

„Amintiri din copilarie”

b)„Recunoaste personajul”- joc didactic

copii;- dezvoltarea atitudinilor şi a aderenţei la valori morale,valori sociale- atelier de lectura – auditie sau vizionare de povesti- discutii pe marginea poveştilor vizionate- povestire după imagini- ghicitori- joc: recunoaşte personajul- confectionare personaje din povesti din diferite materiale.

audio sau video

Activitate plasticădesene care să ilustreze personajul preferat

SALA DE CLASĂ

Ionaşc Luminiţa Marilena

Iordăchioiu Laurenţiu

Florea CostelBosnea Laurenţiu

scene din povești

Expoziţie cu lucrările copiilor

5 ACTIVITATE DE EDUCAŢIE RUTIERĂ

“Ştim să circulăm?

a) Reguli de circulaţie

b) Desene şi colaje pe teme rutiere

- să recunoască regulile şi semnele de circulaţie de bază;

- să recite poezii şi să citească imagini pe teme rutiere;

- să utilizeze semnele de circulaţie şi mijloacele de transport în realizarea unei machete;

- să conştientizeze pericolele care pot surveni în urma nerespectării regulilor de circulaţie

30.03.2017 Regulile şi semnele de circulaţie-Jocuri: “circulăm respectând semnele de circulaţie”, “micul şofer/pieton”,confecţionarea semnelor de circulaţie -ne orientăm în lumea semnelor, urmarea traseului cu maşinuţele - Cum circulăm

Prof.înv. primar:

Ghilea Fănica

Ionaşc Luminiţa Marilena

Iordăchioiu Laurenţiu

Florea Costel

Onica Mirela

Elevii claselor:pregătitoare,I,a II,a a III-a şi a IV-a

Album foto

Pliant cu activităţile desfăşurate

-fișe

-planșe cu semnele de circulație

-chestionare

-concurs tematic

Page 10: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

-să coloreze imagini cu teme rutiere

corect în mijloacele de transport în comun?-Mijloace de transport – aeriene, pe apă, pe uscat, sub apă.SALA DE CLASĂ

STRUCTURA FARAOANELE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE TIPUL DE

ACTIVITATE

DATA/

ORA

Cls.

Participante

RESPON

SABIL

LOC DE

DESF.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII

1. Mâini dibace

,,Să întâmpinăm Paştele!”Desene cu tematica Paştelui.

Întreceri sportive

- deschiderea unor oportunităti de apreciere-dezvoltarea interesului fata de traditiile romanilor si a locuitorilor din satul lor;

-cunoasterea de catre elevi a insemnatatii sarbatorii Pascale;

-activitate - atelier de creaţie a unor produse specifice primaverii-activitate de educatie plastică, tehnologica-ateliere de lucru.

27.03.

2017

Cls.I

Cls. P.

Inv.

Glavan V.

Oancea P.

Sala

de

clasă

Teren de sport

Fotografii

Album foto

Expozitie

cu lucrarile realizate

Page 11: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

-dezvoltarea muncii in echipa

-realizarea de picturi, desene, oua încondeiate.

- întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;

- colaborarea cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor

G.Presc. Educator

Ciuciur

2 ,,In Vrancea calator,,

-dezvoltarea relatiilor intre e,co elevi

-cunoasterea frumusetilor

Tarii

-respectarea regulilor de cir

culatie

-stimularea motivatiei de a

proteja natura

28.03.

2017

Cls.I

Cls. P.

G.Presc.

Inv.

Glavan V.

Oancea P.

Educator:

Ciuciur E.

Fotografii

Diplome

3

„Şcoala noastră- cea mai

- realizarea unei bune educaţii civice şi comunitare prin plantarea

- activităţi de curăţenie

29.04 Inv.

Curtea si gradina

Album

foto

Page 12: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

frumoas㔄Plantăm fapte bune” sau „România, raiul florilor!”

de flori

- dezvoltarea dragostei faţă de muncă şi natură

- dezvoltarea capacităţilor de cooperare

- realizarea unei educaţii ecologice

- împodobirea

şcolii

conform

spiritului

pascal

.

2017

Cls.I

Cls. P.

G,Presc.

Glavan V.

Oancea P.

Educator:

Ciuciur E.

scolii

4 „Cum crezi că e

mai bine, micule

crestin?”

Povestea unei cărţi (vizită la biblioteca şcolii)

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

- realizarea unei bune

educaţii creştine

-dezvoltarea atitudinilor şi a aderenţei relaţia dintre imagine şi cuvântul scris, pentru promovarea lecturii cărţilor fundamentale

- dobândirea de cunoştinţe noi despre carte;

- invatarea unor proverbe şi ghicitori despre carte

- prezentare Power Point realizate de

invatator -activitate de prezentare a drumului cărţii până la tipografie

30.03.

2017

Cls.I

Cls. P.

G.Presc.

Inv.

Glavan V.

Oancea P.

Educator:

Ciuciur E.

Sala

de

clasă

Album foto

Expozitie

cu lucrarile realizate

Page 13: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

Profesor religie

5

Întreceri sportive

,,Ne pregatim de Sfintele Pasti!”

Drumetie: ,,Sa ne cunoastem

imprejurimile

satului”

Intrarea Domnului in Ierusalim

- realizarea unei bune

educaţii creştine

- prevenirea infracţionalităţii în mijlocul elevilor

- lărgirea şi completarea orizontului de cultura ,îmbogăţind cunoştinţele cu privire la comuna natala

- întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;

- colaborarea cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor

-activitate de educatiereligioasa

-activitate de educaţie fizică

31.03.2017 Cls.I

Cls. P.

G.Presc.

Profesor educatie fizica

Inv.

Glavan V.

Oancea P.

Educator:

Ciuciur E

Biserica

Teren de sport

Album foto

Page 14: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

Școala Gimnazială Faraoanele -ciclul primar

Nrcrt

Obiective Loc de desfășurare

Tema/Activitate Clasa/clasele

Data/ora

Profesor coordonato

r

Evaluare

1.

-respectarea regulilor de igiena;

-pastrarea curateniei in localitate;

-sa recunoasca importanta mediului

Sala de clasa

Localitate

Curatenia -mama sanatatii

-Discutii;

-Curatenie in jurul scolii.

a II a, a III a, a IV a

27 martie

800-1000

Inv:Rotaru Mihaela

Inv:Hagiu Madalina

Inv:Dinica Carmen

Fotografii

Page 15: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

inconjurator.

1000- 1200

2. -sa cunoasca frumusetile judetului Vrancea

Localitatea Lepsa

ExcursieSa cunoastem localitate Lepsa!

a II a, a III a, a IV a

28 martie

800-1000

1000- 1200

Inv:Rotaru Mihaela

Inv:Hagiu Madalina

Inv:Dinica Carmen

Impresii ale elevilor;

fotografii

3. -sa recunoasca diferite fructe;

-sa cunoasca importanta fructelor si a legumelor din alimentatia lor;

-sa lucreze igienic

Sala de clasa Micul Bucatar-realizarea unei salate de fructe

a II a, a III a, a IV a

29 martie Inv:Rotaru Mihaela

Inv:Hagiu Madalina

Inv:Dinica Carmen

Fotografii

prezentarea preparatelor

4. -să cunoască semnele de circulaţie pentru pietoni

-să respecte

Sala de clasă Siguranța rutieră

-prezentarea regulilor de circulație rutieră

a II a, a III a, a IV a

30 martie

800-1000

Inv:Rotaru Mihaela

Inv:Hagiu Madalina

Diplome,

fotografii

Page 16: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

regulile de circulaţie

-să ilustreze prin diferite tehnici circulaţia corectă

-să identifice pericolele în cazul circulaţiei incorecte

-Știu să circul corect! – traseu aplicativ

1000- 1200

Inv:Dinica Carmen

5.

-să dezvoltarea capacitatea de investigare şi orientare în teren, pentru mai bună înţelegere şi structurare a unor cunoştinţe teoretice;

Dealurile din apropierea comunei Virtescoiu

Ziua pădurii- Drumeție;- Lacul Baban– legendă

locală.- Activități în aer liber.

I, a II a, a III a, a IV a

31 martie

800-1200

Inv:Rotaru Mihaela

Inv:Hagiu Madalina

Inv:Dinica Carmen

-expoziție cu peisaje pitorești din zonă.

Page 17: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

Nr. crt.

Domeniul Activitate Profesor Data Interval orar

1ZIUA ECOLOGICA Activitati de reciclare - “Ce pot face doua

maini dibace”Bura Valerica

Ghidarcea Ana-MariaOceanu Cosmin

Onica Mirela

27 martie 0800-1400

Să protejăm natura 27 martie 0800-1400

Ecologizare in perimetrul scolii; 27 martie 0800-1400

Activitati de plantare 27 martie 0800-1400

2 ZIUA EDUCATIVĂ Vizita la biserica Bura ValericaGhidarcea Ana-Maria

Oceanu CosminOnica Mirela Agafitei Adela

28 martie 0800-1400

Fizica si chimie distactiva 28 martie 0800-1400

Vizionare de film 28 martie 0800-1400

Aplicatii ale matematicii in viața cotidiana” 28 martie 0800-1400

3

ZIUA CULTURALĂ

Joc de rol Bura ValericaGhidarcea Ana-Maria

Patrunjel ElenaOnica Mirela

29 martie 0800-1400

“Cu masca si fara masca” 29martie 0800-1400

PĂTRATE MATEMATICE- TANGRAM 29 martie 0800-1400

Page 18: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

Iordachioiu Gianina4

ZIUA ABILITĂȚILOR

Ziua culturii romanesti – abilitati practice Bura ValericaGhidarcea Ana-Maria

Oceanu CosminOnica Mirela Agafitei Adela

30 martie 0800-1400

Origami 30 martie 0800-1400

Tehnici de realizare a unor felicitari de pasti 30 martie 0800-1400

Concurs de cultura generala 30 martie 0800-1400

5ZIUA SPORTIVA

Concursuri sportive Bura ValericaGhidarcea Ana-Maria

Onica Mirela Iordachioiu Gianina

31 martie 0800-1400

Activitati sportive 31 martie 0800-1400

STRUCTURA FARAOANELE

NR. DATA ACTIVITĂTI OBIECTIVE EVALUARE TIMP PARTICIPANTI

1 LUNI 1.Cinematograful din clasa –proiecție film artistic românesc 2. Curiozități ale istoriei3. Superlative geografice4. Cine știe câștigă5.Concurs de glume6. Continuă desenul

Conştientizarea valorilor ce ne ghidează viaţa

Dobândirea unor informaţii culturale

Fotografii 90 min.

120min.

60 min

60 min

Elevii clasei a V-a

DiriginteProf. Lb. română

2 MARȚI 1.Proiectul Patrula de reciclare

2. Drumeție la pădure

Dezvoltarea a respectului faţă de natură

Fotografii 6 ore

10-16

Elevii claselor a V-a și a VIII-

a

Page 19: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

3. EcologizareEducație ecologică

Diriginții

2. MIERCURI 1. Șezătoare2.Bunele maniere: magia cuvântului mulțumesc3. Cum se Investesc banii-lecție de educație financiară 4.Dialog pe teme religioase preot-elevi5. Expoziție de icoane6. Sfințirea mică a apei-agheasma

Cunoașterea drepturilor copilului

Încurajarea comportamentului civilizatDobândirea de cunoștințe financiare

Educație spirituală

Fotografii

Diplome

60 min.

90 min.

45 min.

EleviiDiriginții

3. JOI 1.Atelier de confecționare obiecte din materiale reciclabile2. Amenajarea colțului verde–proiect: Creații din materiale reciclabile3.Mandale 4. O clasă curată într-o școală curată5. Vizitarea liceelor (clasa a VIII-a)

Stimularea îndemânării şi creativităţii

Dezvoltarea unei atitudini corecte față de mediu

Fotografii

Produse realizate de elevi

100-120 min.

100 min.

60 min.

EleviDiriginte

Foști elevi ai școlii

Page 20: Web viewPROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR – SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, 27- 31 MARTIE 2017. Grădinița PN și PP . Vîrteșcoiu. LUNI, 27 martie 2017

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu Județul VranceaAn școlar 2016-2017Nr. înr. 550/24.03.2017

5. VINERI 1.Raţele şi vânătorii2.Ţară, ţară, vrem ostaşi3.Ţintar4.Mima5.Castelul6. Dans

Stimularea interesului pentru mişcare şi întreceri sportive

Fotografii Diplome

30 min.30 min.30 min.30 min.60 min.60 min

EleviDiriginte

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,

PROF. PARTENIE MIHAELA PROF. BALTĂ MARIA-MĂDĂLINA