of 11 /11
Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet. 100 år 10 år 1 år. Villighed Venlighed Virkning. Styring Ret – Simpel styring SuperheltenJuristen GrundlagViden Borger”Enhed” & ”Sag” TopledelseForvaltning HandlingForeskrive StyringMål – Reflekteret styring - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Page 2: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Villighed Venlighed Virkning

100 år

10 år

1 år

Page 3: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Villighed Venlighed Virkning

Styring Ret – Simpel styringSuperhelten JuristenGrundlag VidenBorger ”Enhed” & ”Sag”Topledelse ForvaltningHandling Foreskrive

Styring Mål – Reflekteret styringSuperhelten LederenGrundlag KommunikationBorger Selvrealiserende ”Economic man”Topledelse KoordineringHandling Forudsige

Styring Bevægelse – Transformativ styringSuperhelten ”Game Masteren”Grundlag Forventning (fortællingen)Borger Dannet aktør (mening)Topledelse ArkitekturHandling Fornemme

Page 4: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Villighed Venlighed Virkning

Eksemplarisk 1 : 1 : 1

Pragmatiske læringsprincipper / Lære ved at kvalificere sine erfaringer med henblik på morgendagen

Det kendte Det nye Det næste

De dogmatiske træningsprincipper

At tage noget nyt for gode varer – udskyde evalueringenAt gøre sig en erfaring med detAt kvalificere sin erfaring med henblik på det næste – revaluere

De eksemplariske kvalificeringspointer

Alting er et eksempel på nogetI overensstemmelse : Gøre det, der bliver sagtDet forbilledlige eksempel

Page 5: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Innovation som fortællinger

• The first follower – om forholdet mellem kultur som fortælling og handling

Page 6: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Narrativitet

Fortællingen som organiserende princip for

Kultur, Hukommelse og Bevidsthed

Der forbinder

Episoder (erfaringer) med Intentioner (værdier) medMening (identitet)

Villa Venire

Page 7: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Villa Venire

Page 8: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Villighed Venlighed Virkning

Page 9: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Innovation – om roller, identiteter, betydninger og

forholdemåder

PositioneringParadigmerParadokser

Page 10: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

Forbindelser og begivenheder – det kendte, det nye, det næste

Page 11: Scenen – udstræk tiden, forlæng rummet

”Kød på strategierne”

Narrativ Innovationsledelse – forventninger & erfaringer:

1. Hvad ’ved’ vi om strategien – om ambitionen!

2. Episoder, spor og bevægelser, hvor vi kan få øje på ambitionen

3. Hvordan kan narrativ innovationsledelse styrke virkeliggørelsen af ambitionen ?