of 2 /2
Ciljevi seminara: Registracija učesnika 09:30 - 10:00 10:00 - 16:00 srijeda 10.04.2019. 09:30 - 16:00 četvrtak 11.04.2019. 09:00 - 11:00 petak 12.04.2019. Prilagođavamo se grupi i pojedincu! Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara! Raspored seminara: Metodologija rada: Baška Voda, 10. – 12.04.2019. godine GRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT Predavač: Kome je namijenjen seminar: SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata. Korist za organizaciju: Korist za učesnika: Sadržaj seminara: Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada. Usvajanje ključnih komunikacijskih vještina za munapređenjemposlovanja Razvoj planova savremene interne i eksterne mkomunikacije Stvaranje stručnog i vjerodostojnog prvog utiska morganizacijemimposlovnogmčovjeka Unapređenje poslovnih odnosa sa klijentima, msaradnicima,mkolegamamimsl. Usvajanje alata i tehnika poslovnog komuniciranja msa domaćim i stranim poslovnim partnerima Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih mradnihmzadataka Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji Unapređenje poslovne komunikacije i pravila poslovnog bontona sa klijentima, saradnicima i kolegama sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije. Efektivno i efikasno upravljanje konfliktima i emocijama sa ciljem podizanja organizacijske kulture na viši nivo. Kroz niz modela, tehnika i primjera učesnici će steći praktične alate koje već idući dan mogu primijeniti u svom poslovanju. Uspjeh u komunikaciji znači i uspjeh u poslu. Prepoznavanje novih načina primjene poslovne komunikacije i poslovnog bontona, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja. Usvajanje savremenih komunikacijskih vještina sa ciljem unapređenja profesionalnosti u radu. Ostvarivanje kvalitetne saradnje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima kroz savremena pravila profesionalnosti. Vođenje uspješnih razgovora sa zahtjevnim sagovornicima u konfliktnim situacijama. Psihologija i komunikologija Važnost reputacije i ugleda organizacije Unapređenje savremene interne i eksterne poslovne mkomunikacije Razvoj planova komunikacije Šta podrazumijeva kvalitetna poslovna komunikacija? Protokol i pravila poslovnog bontona Savremeni poslovni bonton u zemljama EU / međusobni muticaj globalizacije i nacionalnih kultura Tips & tricks poslovnog komuniciranja sa domaćim i mstranim poslovnim partnerima Poslovna retorika i korespondencija Aktivno slušanje kao tehnika Verbalna komunikacija Paraverbalna i neverbalna komunikacija Telefonska komunikacija Elektronska komunikacija Profesionalnost i etičnost u poslovanju Kvalitetna uslužna kultura Primjena poslovnog standarda kod vrhunskog musluživanja klijenata Uspješna komunikacija sa kolegama - uticaj na druge Savremeni alati i tehnike u radu sa “teškim“ osobama Rješavanje problema u zahtjevnim situacijama Emocionalna inteligencija u poslu

SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I … · Psihologija i komunikologija Važnost reputacije i ugleda organizacije Unapređenje savremene interne i eksterne poslovne

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I … · Psihologija i komunikologija Važnost...

Page 1: SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I … · Psihologija i komunikologija Važnost reputacije i ugleda organizacije Unapređenje savremene interne i eksterne poslovne

Ciljevi seminara:

Registracija učesnika 09:30 - 10:0010:00 - 16:00 srijeda 10.04.2019.09:30 - 16:00 četvrtak 11.04.2019.09:00 - 11:00 petak 12.04.2019.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

Raspored seminara:

Metodologija rada:

Baška Voda, 10. – 12.04.2019. godineGRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT

Predavač:

Kome je namijenjen seminar:

SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Korist za organizaciju:

Korist za učesnika:

Sadržaj seminara:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psihologCertificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Usvajanje ključnih komunikacijskih vještina zamunapređenjemposlovanjaRazvoj planova savremene interne i eksternemkomunikacijeStvaranje stručnog i vjerodostojnog prvog utiskamorganizacijemimposlovnogmčovjekaUnapređenje poslovnih odnosa sa klijentima,msaradnicima,mkolegamamimsl.Usvajanje alata i tehnika poslovnog komuniciranjamsa domaćim i stranim poslovnim partnerimaUspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnihmradnihmzadatakaOdabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji

Unapređenje poslovne komunikacije i pravila poslovnog bontona sa klijentima, saradnicima i kolegama sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije. Efektivno i efikasno upravljanje konfliktima i emocijama sa ciljem podizanja organizacijske kulture na viši nivo. Kroz niz modela, tehnika i primjera učesnici će steći praktične alate koje već idući dan mogu primijeniti u svom poslovanju. Uspjeh u komunikaciji znači i uspjeh u poslu.

Prepoznavanje novih načina primjene poslovne komunikacije i poslovnog bontona, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja. Usvajanje savremenih komunikacijskih vještina sa ciljem unapređenja profesionalnosti u radu. Ostvarivanje kvalitetne saradnje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima kroz savremena pravila profesionalnosti. Vođenje uspješnih razgovora sa zahtjevnim sagovornicima u konfliktnim situacijama.

Psihologija i komunikologijaVažnost reputacije i ugleda organizacijeUnapređenje savremene interne i eksterne poslovnemkomunikacije Razvoj planova komunikacijeŠta podrazumijeva kvalitetna poslovna komunikacija?Protokol i pravila poslovnog bontonaSavremeni poslovni bonton u zemljama EU / međusobnimuticaj globalizacije i nacionalnih kultura Tips & tricks poslovnog komuniciranja sa domaćim imstranim poslovnim partnerimaPoslovna retorika i korespondencijaAktivno slušanje kao tehnikaVerbalna komunikacijaParaverbalna i neverbalna komunikacijaTelefonska komunikacijaElektronska komunikacijaProfesionalnost i etičnost u poslovanjuKvalitetna uslužna kulturaPrimjena poslovnog standarda kod vrhunskogmusluživanja klijenataUspješna komunikacija sa kolegama - uticaj na drugeSavremeni alati i tehnike u radu sa “teškim“ osobamaRješavanje problema u zahtjevnim situacijamaEmocionalna inteligencija u poslu

Page 2: SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I … · Psihologija i komunikologija Važnost reputacije i ugleda organizacije Unapređenje savremene interne i eksterne poslovne

Kotizacija seminara i načini prijave:

PRIJAVNI OBRAZAC

Broj učesnika ograničen!Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Prijave traju do 03.04.2019.

Rezervacija smještaja:

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

HOTELI BAŠKA VODAObala Sv.Nikole I 21 320 Baška Voda

www.hoteli-baskavoda.hr

NAZIV ORGANIZACIJE

ULICA I BROJ

POŠTANSKI BROJ GRADTELEFONFAXEMAILID BROJ

Prezime i ime učesnika i radno mjesto

Soba(Zaokružite)

1/11.

Kontaktirajte nas za više informacija:

Ul. Tvornička br. 3 71 000 Sarajevo, BiHTel: + 387 33 621 268 Fax: + 387 33 621 273 Mob: + 387 61 307 131E-mail: [email protected] Web: www.kventum.ba

MP

1/2

1/12. 1/2

1/13. 1/2

1/1 1/2

Potpis

4.

Datum

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u najljepšim hotelima u Baškoj Vodi "GRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT", po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

PDV BROJ

www.facebook.com/kventum.ba

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 25.03.2019.:1 učesnik 330,00 KM 2 učesnika 315,00 KM - po učesniku 3 i više učesnika 300,00 KM - po učesniku Za prijave poslije 25.03.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM Oslobođeno plaćanje PDV-a.

Baška Voda, 10. – 12.04.2019. godineGRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT

SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI I

PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

U cijenu uključeno:Učešće na seminaruDokumentacija i nastavni materijali u printanoj i Melektronskoj formiPrezentacija - priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.Materijal za pisanjeKontakt lista učesnikaUvjerenje o usavršavanju (Certifikat)Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

Prijavu na seminar možete izvršiti na način da popunite PRIJAVNI OBRAZAC i pošaljete na dole naznačeni e-mail ili fax ili prijavite se ONLINE preko naše web stranice.

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu 73,00 € 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu 48,00 € Boravišna taxa po osobi/danu 1,35 €

Plaćanje možete izvršiti na osnovu:Predračuna ili Po fakturi nakon izvršene usluge