of 2/2
Ciljevi seminara: Prilagođavamo se grupi i pojedincu! Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara! Raspored seminara: Metodologija rada: Split, 06. – 08.11.2019. godine HOTEL LUXE SPLIT Predavač: Kome je namijenjen seminar: SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata. Korist za organizaciju: Korist za učesnika: Sadržaj seminara: Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada. Usvajanje ključnih komunikacijskih vještina za munapređenjemposlovanja Razvoj planova savremene interne i eksterne mkomunikacije Stvaranje stručnog i vjerodostojnog prvog utiska morganizacijemimposlovnogmčovjeka Unapređenje poslovnih odnosa sa klijentima, msaradnicima,mkolegamamimsl. Usvajanje alata i tehnika poslovnog komuniciranja msa domaćim i stranim poslovnim partnerima Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih mradnihmzadataka Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji Unapređenje poslovne komunikacije i pravila poslovnog bontona sa klijentima, saradnicima i kolegama sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije. Efektivno i efikasno upravljanje konfliktima i emocijama sa ciljem podizanja organizacijske kulture na viši nivo. Kroz niz modela, tehnika i primjera učesnici će steći praktične alate koje već idući dan mogu primijeniti u svom poslovanju. Uspjeh u komunikaciji znači i uspjeh u poslu. Prepoznavanje novih načina primjene poslovne komunikacije i poslovnog bontona, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja. Usvajanje savremenih komunikacijskih vještina sa ciljem unapređenja profesionalnosti u radu. Ostvarivanje kvalitetne saradnje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima kroz savremena pravila profesionalnosti. Vođenje uspješnih razgovora sa zahtjevnim sagovornicima u konfliktnim situacijama. Psihologija i komunikologija Važnost reputacije i ugleda organizacije Unapređenje savremene interne i eksterne poslovne mkomunikacije Razvoj planova komunikacije Šta podrazumijeva kvalitetna poslovna komunikacija? Protokol i pravila poslovnog bontona Savremeni poslovni bonton u zemljama EU / međusobni muticaj globalizacije i nacionalnih kultura Tips & tricks poslovnog komuniciranja sa domaćim i mstranim poslovnim partnerima Poslovna retorika i korespondencija Aktivno slušanje kao tehnika Verbalna komunikacija Paraverbalna i neverbalna komunikacija Telefonska komunikacija Elektronska komunikacija Profesionalnost i etičnost u poslovanju Kvalitetna uslužna kultura Primjena poslovnog standarda kod vrhunskog musluživanja klijenata Uspješna komunikacija sa kolegama - uticaj na druge Savremeni alati i tehnike u radu sa “teškim“ osobama Rješavanje problema u zahtjevnim situacijama Emocionalna inteligencija u poslu Registracija učesnika 09:30 - 10:00 10:00 - 16:00 srijeda 06.11.2019. 09:30 - 16:00 četvrtak 07.11.2019. 09:00 - 11:00 petak 08.11.2019.

SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I …...Prezentacija - priručnik, testovi, upitnici i prilozi Materijal za pisanje Kontakt lista učesnika Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat) Piće

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I …...Prezentacija - priručnik, testovi, upitnici i prilozi...

 • Ciljevi seminara:

  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

  Raspored seminara:

  Metodologija rada:

  Split, 06. – 08.11.2019. godineHOTEL LUXE SPLIT

  Predavač:

  Kome je namijenjen seminar:

  SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

  Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

  Korist za organizaciju:

  Korist za učesnika:

  Sadržaj seminara:

  Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psihologCertificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

  Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

  Usvajanje ključnih komunikacijskih vještina zamunapređenjemposlovanjaRazvoj planova savremene interne i eksternemkomunikacijeStvaranje stručnog i vjerodostojnog prvog utiskamorganizacijemimposlovnogmčovjekaUnapređenje poslovnih odnosa sa klijentima,msaradnicima,mkolegamamimsl.Usvajanje alata i tehnika poslovnog komuniciranjamsa domaćim i stranim poslovnim partnerimaUspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnihmradnihmzadatakaOdabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji

  Unapređenje poslovne komunikacije i pravila poslovnog bontona sa klijentima, saradnicima i kolegama sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije. Efektivno i efikasno upravljanje konfliktima i emocijama sa ciljem podizanja organizacijske kulture na viši nivo. Kroz niz modela, tehnika i primjera učesnici će steći praktične alate koje već idući dan mogu primijeniti u svom poslovanju. Uspjeh u komunikaciji znači i uspjeh u poslu.

  Prepoznavanje novih načina primjene poslovne komunikacije i poslovnog bontona, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja. Usvajanje savremenih komunikacijskih vještina sa ciljem unapređenja profesionalnosti u radu. Ostvarivanje kvalitetne saradnje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima kroz savremena pravila profesionalnosti. Vođenje uspješnih razgovora sa zahtjevnim sagovornicima u konfliktnim situacijama.

  Psihologija i komunikologijaVažnost reputacije i ugleda organizacijeUnapređenje savremene interne i eksterne poslovnemkomunikacije Razvoj planova komunikacijeŠta podrazumijeva kvalitetna poslovna komunikacija?Protokol i pravila poslovnog bontonaSavremeni poslovni bonton u zemljama EU / međusobnimuticaj globalizacije i nacionalnih kultura Tips & tricks poslovnog komuniciranja sa domaćim imstranim poslovnim partnerimaPoslovna retorika i korespondencijaAktivno slušanje kao tehnikaVerbalna komunikacijaParaverbalna i neverbalna komunikacijaTelefonska komunikacijaElektronska komunikacijaProfesionalnost i etičnost u poslovanjuKvalitetna uslužna kulturaPrimjena poslovnog standarda kod vrhunskogmusluživanja klijenataUspješna komunikacija sa kolegama - uticaj na drugeSavremeni alati i tehnike u radu sa “teškim“ osobamaRješavanje problema u zahtjevnim situacijamaEmocionalna inteligencija u poslu

  Registracija učesnika 09:30 - 10:00 10:00 - 16:00 srijeda 06.11.2019.09:30 - 16:00 četvrtak 07.11.2019.09:00 - 11:00 petak 08.11.2019.

 • Kotizacija seminara i načini prijave:

  PRIJAVNI OBRAZAC

  Broj učesnika ograničen!Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

  Prijave traju do 30.10.2019.

  Rezervacija smještaja:

  Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

  NAZIV ORGANIZACIJE

  ULICA I BROJ

  POŠTANSKI BROJ GRADTELEFONFAXEMAILID BROJ

  Prezime i ime učesnika i radno mjesto

  Soba(Zaokružite)

  1/11.

  Kontaktirajte nas za više informacija:

  Ul. Tvornička br. 3 71 000 Sarajevo, BiHTel: + 387 33 621 268 Fax: + 387 33 621 273 Mob: + 387 61 307 131E-mail: [email protected] Web: www.kventum.ba

  MP

  1/2

  1/12. 1/2

  1/13. 1/2

  1/1 1/2

  Potpis

  4.

  Datum

  Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

  Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Splitu "HOTEL LUXE SPLIT", po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

  PDV BROJ

  www.facebook.com/kventum.ba

  Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 21.10.2019.: 1 učesnik 330,00 KM 2 učesnika 315,00 KM - po učesniku 3 i više učesnika 300,00 KM - po učesniku Za prijave poslije 21.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM Oslobođeno plaćanje PDV-a.

  Split, 06. – 08.11.2019. godineHOTEL LUXE SPLIT

  SAVREMENA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I PRAVILA POSLOVNOG BONTONA

  U cijenu uključeno:Učešće na seminaruDokumentacija i nastavni materijali u printanoj i Melektronskoj formiPrezentacija - priručnik, testovi, upitnici i priloziMaterijal za pisanjeKontakt lista učesnikaUvjerenje o usavršavanju (Certifikat)Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

  Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

  Prijavu na seminar možete izvršiti na način da popunite PRIJAVNI OBRAZAC i pošaljete na dole naznačeni e-mail odnosno fax ili se prijavite ONLINE preko naše web stranice.

  1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu 95,00 € 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu 68,00 €

  Plaćanje možete izvršiti na osnovu:Predračuna ili Po fakturi nakon izvršene usluge

  Boravišna taksa, wellness centar, parking iWI-FI uključeni u cijenu.

  HOTEL LUXE SPLITKralja Zvonimira br. 6 I 21 000 Split

  www.hotelluxesplit.com