Click here to load reader

Samsung Galaxy S6 Manual (Danish Language)

 • View
  16

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Samsung Galaxy S6 Manual SM G920 Lollipop in Danish Language

Text of Samsung Galaxy S6 Manual (Danish Language)

 • www.samsung.comDanish. 04/2015. Rev.1.0

  Brugervejledning

  SM-G920F

 • 2Indhold

  Grundlggende brug4 Ls dette frst5 Pakkens indhold6 Enhedens udseende8 SIM- eller USIM-kort10 Batteri15 Tnde og slukke for enheden16 Touchskrm19 Startskrm26 Lseskrm27 Informationspanel30 Angive tekst33 Skrmbillede33 bne apps34 Multi-vindue39 Enheds- og datahndtering43 Oprettelse forbindelse til et tv45 Dele filer med kontakter46 Ndsituation

  Applikationer47 Installere eller afinstallere apps48 Telefon51 Kontakter53 Beskeder55 Internet56 E-mail

  57 Kamera73 Galleri75 Smart Manager77 S Planner78 S Health81 S Voice83 Musik84 Video85 Diktafon87 Mine filer88 Notat88 Ur90 Lommeregner91 Google-apps

  Indstillinger93 Introduktion93 Wi-Fi95 Bluetooth97 Flytilstand97 Mobilt hotspot og internetdeling98 Databrug99 Mobile netvrk99 NFC og betaling102 Flere forbindelsesindstillinger104 Lyde og meddelelser105 Skrm105 Bevgelser og gestik

 • Indhold

  3

  106 Applikationer106 Baggrund106 Temaer107 Lseskrm og sikkerhed111 Fortrolighed og sikkerhed114 Nem tilstand115 Tilgngelighed115 Konti116 Backup og nulstil117 Sprog og input117 Batteri118 Lagring118 Dato og tid119 Brugervejledning119 Om enheden

  Appendiks120 Tilgngelighed135 Fejlsgning

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • 4Grundlggende brug

  Ls dette frstDu br lse vejledningen, fr du tager enheden i brug, for at opn en sikker og korrekt brug.

  Beskrivelserne er baseret p enhedens standardindstillinger.

  Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhngigt af det geografiske omrde, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.

  Indhold (af hj kvalitet), der krver et hjt CPU- og RAM-forbrug, vil pvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhngigt af enhedens specifikationer og det milj, den anvendes i.

  Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.

  Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsger at tilpasse operativsystemet, kan det medfre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.

  Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold p denne enhed er leveret med licens til begrnset brug. Det er en overtrdelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmssige eller andre forml. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.

  Der kan plbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhngigt af dit dataabonnement. Til store dataoverfrsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.

  Standardapps, der flger med enheden, er underlagt opdateringer, og understttelsen af disse kan ophre uden forudgende varsel. Hvis du har sprgsml om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angende brugerinstallerede apps.

  ndring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medfre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrdelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggre din garanti.

 • Grundlggende brug

  5

  Afhngigt af geografisk omrde eller model skal visse enheder frst godkendes af den amerikanske telestyrelse Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du se FCCs id p enheden. Hvis du vil have vist FCC-id'et, skal du trykke p Apps Indstillinger Om enheden.

  Vejledningens ikoner

  Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

  Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

  Bemrk: Bemrkninger, tips eller yderligere oplysninger

  Pakkens indholdKontroller, at flgende dele er i sken:

  Enhed

  Hurtigstart

  De dele, der flger med enheden, og eventuelt tilbehr kan variere afhngigt af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  De medflgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.

  Udseende og specifikationer kan ndres uden forudgende varsel.

  Du kan kbe mere tilbehr hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du kber det.

  Brug kun tilbehr, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehr, der ikke er godkendt, kan medfre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dkkes af garantien.

  Tilgngeligheden af alt tilbehr kan variere og afhnger udelukkende af producentens ndringer. Besg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgngeligt tilbehr.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  6

  Enhedens udseende

  Mikrofon

  Hjttaler

  Tilbagetast

  Indgang til multifunktionsstik

  Forreste kamera

  Hjttaler

  SIM-kortholder

  Tnd/sluk-tastTouchskrm

  Tast for seneste

  Indgang til headset

  Starttast (fingeraftryksscanner)

  LED-indikator

  Nrheds-/lyssensor

  Hovedantenne

  Infrard portKameralys

  Lydstyrketast

  NFC-antenne/Spole til trdls opladning

  Bageste kamera

  Mikrofon GPS-antenne

 • Grundlggende brug

  7

  Dk ikke antenneomrdet med dine hnder eller andre genstande. Dette kan medfre tilslutningsproblemer eller tmme batteriet.

  Det anbefales at bruge en skrmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skrmbeskyttere kan medfre funktionsfejl p sensorerne.

  Lad ikke touchskrmen komme i kontakt med vand. Der kan opst fejl p touchskrmen under fugtige forhold, eller hvis den udsttes for vand.

  Taster

  Tast Funktion

  Tnd/sluk Tryk og hold nede for at tnde eller slukke enheden.

  Tryk for at aktivere eller lse skrmen.

  Seneste Tryk for at bne listen over de seneste apps.

  Tryk og hold nede for at starte visningen delt skrm.

  Startskrm

  Tryk for at aktivere skrmen, mens den er lst.

  Tryk for at g tilbage til Startskrmen.

  Tryk og hold nede for at starte Google.

  Tilbage Tryk for at g tilbage til den forrige skrm.

  Lydstyrke Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  8

  SIM- eller USIM-kort

  Istte SIM- eller USIM-kortetIst SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.

  Der kan kun bruges nano-SIM-kort i denne enhed.

  Afhngigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgngelige. Yderligere oplysninger om tilgngelige tjenester fs ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

  1 St udskubningsstiften i hullet p SIM-kortholderen for at frigre holderen.Srg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  9

  2 Trk forsigtigt SIM-kortholderen ud af porten til SIM-kortholderen.3 Placer SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortholderen, s de guldfarvede kontakter vender nedad.

  Vr forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forrsages af mistede eller stjlne kort.

  4 St SIM-kortholderen ind i porten til SIM-kortholderen.

  Fjerne SIM- eller USIM-kortet

  1 St udskubningsstiften i hullet p SIM-kortholderen for at frigre holderen.2 Trk forsigtigt SIM-kortholderen ud af porten til SIM-kortholderen.3 Fjern SIM- eller USIM-kortet.

  4 St SIM-kortholderen ind i porten til SIM-kortholderen.

 • Grundlggende brug

  10

  Batteri

  Oplade batterietDu skal oplade batteriet, inden du bruger det for frste gang, eller nr det ikke har vret brugt i en lngere periode.

  Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan f batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

  1 Slut USB-kablet til USB-strmadapteren, og st derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

  Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dkkes ikke af garantien.

  2 Slut USB-strmadapteren til en stikkontakt.

 • Grundlggende brug

  11

  3 Kobl enheden fra opladeren, nr den er fuldt opladet. Tag frst opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

  Kobl opladeren fra, nr den ikke er i brug, for at spare strm. Da opladeren ikke har en tnd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, nr opladeren ikke er i brug, for at undg strmspild. Opladeren skal placeres tt p stikkontakten og vre lettilgngelig under opladning.

  Se resterende opladetidbn Startskrmen under opladning, og tryk p Apps Indstillinger Batteri.

  Den reelle opladetid kan variere afhngigt af statussen p din enhed og opladeforholdene. Den resterende opladetid vises mske ikke, nr du oplader enheden i meget kolde eller meget varme omgivelser.

  Reducere batteriforbrugetDin enhed indeholder en rkke valgmuligheder, der hjlper dig med at spare p batteriet.

  Optimer enheden med Smart Manager.

  Nr du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke p Tnd/sluk-tasten.

  Aktiver strmsparetilstand.

  Luk undvendige apps.

  Deaktiver Bluetooth-funktionen, nr den ikke er i brug.

  Deaktiver Wi-Fi-funktionen, nr den ikke er i brug.

  Deaktiver automatisk synkronisering af apps.

  Nedst tiden for baggrundsbelysning.

  Nedst skrmens lysstyrke.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  12

  Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning Nr batteriet er ved at lbe tr for strm, er batteriikonet tomt.

  Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tnde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tmte batteri lade op i et par minutter, fr du tnder for enheden.

  Hvis du krer flere apps samtidigt eller bruger netvrksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du br altid lade batteriet helt op, fr du bruger disse apps for at undg, at forbindelsen til netvrket afbrydes, eller at batteriet lber tr under en dataoverfrsel.

  Brug af en anden strmkilde end USB-strmadapteren, som f.eks. en computer, kan medfre en langsommere opladehastighed pga. en lavere elektrisk spnding.

  Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage lngere tid at lade batteriet helt op.

  Hvis strmforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskrmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.

  Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og br ikke pvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.

  Hvis enheden ikke oplader korrekt, br du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

 • Grundlggende brug

  13

  HurtigopladningEnheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan anvende denne funktion til at oplade batteriet hurtigere, mens enheden eller skrmen er slukket.

  Om Hurtigopladning Hurtigopladning anvender batteriopladningsteknologi, der oplader batteriet hurtigere ved

  at forge opladespndingen. Enheden understtter Samsung-funktionen Hurtig adaptiv opladning og Qualcomm Quick Charge 2.0.

  For at anvende Hurtigopladning p din enhed skal du slutte den til en batterioplader, der understtter Hurtig adaptiv opladning eller Quick Charge 2.0.

  Forgelse af opladehastighedenFor at forge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skrm, nr du oplader batteriet.

  Ved opladning af batteriet, nr enheden er slukket, vises ikonet p skrmen.

  Du kan ikke bruge funktionen Hurtigopladning, nr skrmen er tndt. Sluk for skrmen for at forge opladehastigheden.

  Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, nr du oplader batteriet med en almindelig batterioplader.

  Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsttes opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at forhindre skade p enheden.

 • Grundlggende brug

  14

  Trdls opladningEnheden har en indbygget spole til trdls opladning. Du kan oplade batteriet med en trdls oplader (slges separat).

  1 Anbring midten af enhedens bagside p midten af den trdlse oplader.Du kan tjekke den resterende opladetid p skrmen. Den aktuelle resterende tid kan variere afhngigt af opladeforholdene.

  2 Kobl enheden fra den trdlse oplader, nr den er fuldt opladet. Nr der er fremmede genstande mellem enheden og den trdlse oplader, oplades

  enheden mske ikke korrekt.

  Hvis du bruger den trdlse oplader i omrder med svage netvrkssignaler, mister du mske netvrksmodtagelsen.

  Brug kun trdlse opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre trdlse opladere, oplades batteriet mske ikke korrekt.

  StrmsparetilstandSpar p batteriet ved at begrnse enhedens funktioner.

  Tryk p Apps Indstillinger Batteri Strmsparetilstand p Startskrmen og tryk derefter p kontakten for at aktivere det.

  For automatisk at aktivere strmsparetilstand nr den resterende batterispnding nr et forudindstillet niveau, skal du trykke p Start strmbesparelse og foretage et valg.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  15

  Ultrastrmbesparende tilstandBenyt denne tilstand til at forlnge enhedens batterilevetid. I ultrastrmbesparende tilstand udfrer enheden flgende:

  Viser farver p skrmen som grtoner.

  Begrnser tilgngelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.

  Deaktiverer den mobile dataforbindelse, nr skrmen slukkes.

  Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

  Tryk p Apps Indstillinger Batteri Ultrastrmbesparende tilstand p Startskrmen og tryk derefter p kontakten for at aktivere det.

  Du kan deaktivere ultrastrmbesparende tilstand ved at trykke p MERE Deaktivr Ultrastrmbes.tilst.

  Den tilbagevrende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet lber trt. Resterende brugstid afhnger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

  Tnde og slukke for enhedenTryk p Tnd/sluk-tasten, og hold den nede i nogle f sekunder for at tnde enheden.

  Frste gang, du tnder enheden, eller efter at du har udfrt en datanulstilling, skal du opstte den ved at flge vejledningen p skrmen.

  Du kan slukke enheden ved at trykke p Tnd/sluk-tasten og holde den nede og herefter trykke p Sluk.

  Hvis enheden er get i bagls og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede p Tnd/sluk-tasten og Lydstyrketasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

  Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, nr du frdes i omrder, hvor brug af trdlse enheder er forbudt, som f.eks. om bord p fly eller p hospitaler.

 • Grundlggende brug

  16

  Touchskrm Lad ikke touchskrmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.

  Elektrostatiske udladninger kan medfre fejl p touchskrmen.

  For at undg beskadigelse af touchskrmen m du ikke trykke p den med skarpe genstande eller udve et for stort tryk p den med dine fingerspidser.

  Enheden vil muligvis ikke genkende berringsinput, der foretages tt p skrmens kanter, da de er uden for omrdet for berringsinput.

  Hvis du ikke bruger touchskrmen igennem en lngere periode, kan det resultere i skrmindbrnding eller spgelsesbilleder. Sluk touchskrmen, nr du ikke bruger enheden.

  Det anbefales at bruge fingrene, nr du benytter touchskrmen.

  TrykkeDu kan bne en app, vlge et menupunkt, trykke p en knap p skrmen eller indtaste et tegn p tastaturet p skrmen ved at trykke p det med fingeren.

 • Grundlggende brug

  17

  Trykke og holde nedeTryk p et element p skrmen og hold det nede i mere end 2 sekunder for at f adgang til de tilgngelige valg.

  TrkkeDu kan flytte et element ved at trykke og holde nede p det og trkke det til den nskede position.

  DobbelttrykkeDobbelttryk p en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

 • Grundlggende brug

  18

  StrygeStryg til hjre eller venstre p Startskrmen eller p skrmen Apps for at f vist andre paneler. Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, ssom en kontaktliste.

  Sprede og knibeSpred to fingre fra hinanden p en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

 • Grundlggende brug

  19

  Startskrm

  StartskrmStartskrmen er udgangspunktet, hvorfra du kan f adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet.

  Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller hjre eller trykke p en skrmindikator nederst p skrmen.

  En widget

  En app En mappe

  Skrmindikatorer

  Favoritapps Ikonet for skrmen Apps

 • Grundlggende brug

  20

  Indstillinger for StartskrmTryk p et tomt omrde p Startskrmen, og hold nede p det, eller knib fingrene sammen p skrmen for at f adgang til de tilgngelige indstillinger. Tilpas Startskrmen ved at tilfje, slette eller flytte paneler. Du kan ogs angive en baggrund for Startskrmen, tilfje widgets osv.

  Baggrunde: Rediger baggrundsindstillingerne for Startskrmen og den lste skrm.

  Widgets: Fj widgets til Startskrmen. Widgets er sm apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskrm.

  Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og baggrunde, ndres afhngigt af det valgte tema.

  Skrmgitter: Skift strrelsen p gitteret for at vise flere eller frre elementer p Startskrmen.

 • Grundlggende brug

  21

  Flipboard BriefingSe de nyeste artikler i forskellige kategorier. Med denne funktion kan du holde dig opdateret om nyheder, der har din interesse.

  Tryk p p Startskrmen, eller stryg til hjre for at bne Flipboard Briefing. Stryg opad eller nedad for at gennemse artikler i hver enkelt nyhedskategori.

  For at deaktivere Flipboard Briefing skal du trykke og holde nede p et tomt omrde p Startskrmen. Stryg derefter til hjre, og fravlg markeringen verst i panelet Flipboard Briefing.

  Tilfje elementerTryk og hold nede p en app eller en mappe p skrmen Apps, og trk den derefter til Startskrmen.

  Hvis du vil tilfje widgets, skal du trykke og holde nede p et tomt omrde p Startskrmen, trykke p Widgets, trykke og holde nede p en widget, og derefter trkke den til Startskrmen.

  Flytte og fjerne et elementTryk og hold nede p et element p Startskrmen, og trk det derefter til en ny placering.

  Trk elementet til siden af skrmen for at flytte det til et andet panel.

  Du kan ogs flytte apps, der bruges ofte, til genvejsomrdet nederst p Startskrmen.

  Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde nede p elementet. Trk det derefter til Fjern verst p skrmen.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  22

  Oprette mapper

  1 P Startskrmen skal du trykke og holde nede p en app og derefter trkke den over en anden app.

  2 Slip appen, nr der vises en mapperamme omkring apperne.Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

  3 Tryk p Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.Tryk p for at ndre mappefarven.

  Hvis du vil fje flere apps til mappen, skal du trykke og holde nede p en anden app og derefter trkke den til mappen.

  Administrere panelerTryk p et tomt omrde p Startskrmen og hold nede p det for at tilfje, flytte eller fjerne et panel.

  Hvis du vil tilfje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke p .

  Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde nede p et paneleksempel og derefter trkke det til en ny placering.

  Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde nede p et paneleksempel og derefter trkke det til Fjern verst p skrmen.

  Hvis du vil angive et panel som Hovedstartskrm, skal du trykke p .

 • Grundlggende brug

  23

  Skrmen AppsSkrmen Apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

  Tryk p Apps p Startskrmen for at bne skrmen Apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller hjre eller vlge en skrmindikator nederst p skrmen.

  Flytte elementer

  Om denne funktion er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  Tryk p REDIGER p skrmen Apps. Tryk og hold nede p et element, og trk det til en ny placering.

  Trk elementet til siden af skrmen for at flytte det til et andet panel.

  Oprette mapper

  Om denne funktion er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  1 Tryk p REDIGER p skrmen Apps.2 Tryk og hold nede p en app, og trk den derefter over en anden app.

 • Grundlggende brug

  24

  3 Slip appen, nr der vises en mapperamme omkring apperne.Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

  4 Tryk p Angiv mappenavn, og angiv et mappenavn.Tryk p for at ndre mappefarven.

  Hvis du vil fje flere apps til mappen, skal du trykke og holde nede p en anden app og derefter trkke den til mappen.

 • Grundlggende brug

  25

  IndikatorikonerIndikatorikoner vises p statusbjlken verst p skrmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

  Statusbjlken vises muligvis ikke verst p skrmen i nogle apps. Trk ned fra skrmens overkant for at f vist statusbjlken.

  Ikon Betydning

  Intet signal

  Signalstyrke

  Roaming (uden for eget dkningsomrde)

  Forbundet til GPRS-netvrk

  Forbundet til EDGE-netvrk

  Forbundet til UMTS-netvrk

  Forbundet til HSDPA-netvrk

  Forbundet til HSPA+-netvrk

  / Forbundet til LTE-netvrk (LTE-aktiverede modeller)

  Forbundet til Wi-Fi

  Bluetooth-funktion aktiveret

  GPS aktiveret

  Igangvrende opkald

  Ubesvaret opkald

  Ny sms eller mms

  Alarm aktiveret

  Lydls tilstand aktiveret

  Vibration aktiveret

  Flytilstand aktiveret

  Der opstod en fejl, eller du skal vre forsigtig

  Batteriniveau

 • Grundlggende brug

  26

  LseskrmNr du trykker p Tnd/sluk-tasten, slukkes og lses skrmen. Skrmen slukkes og lses ogs automatisk, hvis enheden ikke har vret i brug i en bestemt periode.

  For at lse skrmen op skal du trykke p Tnd/sluk-tasten eller p Starttasten og stryge i en vilkrlig retning.

  Du kan ndre, hvordan du lser skrmen for at forhindre andre i at f adgang til dine personlige oplysninger.

  Tryk p Indstillinger Lseskrm og sikkerhed Skrmlsningstype p skrmen Apps, og vlg derefter en skrmlsemetode. Der skal altid indtastes en oplsningskode for at lse enheden op.

  Hvis du glemmer oplsningskoden, kan du f enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

  MnsterTegn et mnster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mnsteret igen for at bekrfte det. Angiv en PIN-reservekode til at lse skrmen op, hvis du skulle glemme mnsteret.

  PIN-kodeEn PIN-kode bestr kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekrfte.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  27

  AdgangskodeEn adgangskode bestr af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekrfte.

  FingeraftrykRegistrer dine fingeraftryk for at lse skrmen op. Se Genkendelse af fingeraftryk for flere oplysninger.

  Informationspanel

  Bruge informationspaneletNr du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner p statusbjlken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du bne informationspanelet og se detaljerne.

  Trk statusbjlken nedad for at bne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad p skrmen.

 • Grundlggende brug

  28

  Du kan bruge flgende funktioner p informationspanelet.

  Start Indstillinger.

  Start S Finder.

  Tryk p en meddelelse, og udfr forskellige handlinger.

  Slet alle meddelelser.

  Juster lysstyrken.

  Omarranger knapper til hurtigindstilling.

  Knapper til hurtigindstilling

  Start Hurtig tilslutning.

  Bruge hurtigindstillingsknapperTryk p hurtigindstillingsknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg til venstre eller hjre i knapomrdet for at se flere knapper. For at f vist flere detaljerede indstillinger kan du trykke og holde nede p en knap.

  For at omorganisere knapper skal du trykke p REDIGER, trykke og holde nede p en knap og derefter trkke den til en anden placering.

  S FinderSg efter et bredt udvalg af indhold ved hjlp af et sgeord.

  Sge efter indhold p enhedenbn informationspanelet, og tryk p S Finder.

  Indtast et sgeord i sgefeltet, eller tryk p , og sig et sgeord.

  Tryk p filterknapperne under sgefeltet, og vlg derefter filterdetaljer for at f mere indsnvrede resultater.

 • Grundlggende brug

  29

  Angive sgekategorierDu kan angive sgekategorier til sgning efter indhold i bestemte sgefelter.

  Tryk p MERE Vlg sgeplaceringer, og vlg kategorier.

  Hurtig tilslutningSg automatisk efter enheder i nrheden, og opret hurtigt forbindelse til dem.

  Hvis du opretter forbindelse til en enhed, der ikke understtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du srge for, at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen er aktiveret.

  Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.

  Slutte til andre enheder

  1 bn informationspanelet, og tryk p Hurtig tilslutning.Hvis du bruger denne funktion for frste gang, skal du bruge et synlighedsvalg og trykke p AKTIVER HURTIG TILSLUTNING.

  Nr panelet bnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden sger efter enheder i nrheden.

  Hvis du har installeret Samsung Link p din enhed, vises listen med enheder registreret med Samsung Link verst p skrmen.

  2 Vlg en enhed p listen, og opret forbindelse til den ved at flge anvisningerne p skrmen.

  De nste trin kan variere afhngigt af den forbundne enhed.

  For at ndre enhedens synlighedsindstilling skal du trykke p INDSTILL. Synlighed for enheden og derefter foretage et valg.

  Ny sgning efter enhederHvis den nskede enhed ikke vises p listen, skal du sge efter enheden.

  Tryk p OPDATR, og vlg enheden p listen med registrerede enheder.

 • Grundlggende brug

  30

  Deling af indholdDel indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

  1 bn informationspanelet, og tryk p Hurtig tilslutning.2 Vlg en enhed fra listen over registrerede enheder.3 Tryk p Del indhold, og vlg en mediekategori.4 Flg anvisningerne p skrmen for at sende indhold til den tilsluttede enhed.

  De nste trin kan variere afhngigt af den valgte mediekategori.

  Angive tekst

  TastaturlayoutDer vises automatisk et tastatur, nr du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.

  Tekstangivelse understttes ikke p visse sprog. For at indtaste tekst skal du ndre inputsproget til et af de understttede sprog.

  Skift til ny linje.

  Slet tegnet til venstre.

  Indst tegnstningstegn.

  Indtast store bogstaver. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil

  bruge store bogstaver.

  Skift tastaturindstillinger. Indst et mellemrum.

  Skifte inputsprogTryk p Vlg inputsprog, og vlg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vlger to eller flere sprog, kan du skifte mellem indtastningssprog ved at stryge til venstre eller hjre p mellemrumstasten.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  31

  Skifte tastaturlayoutetTryk p , vlg et sprog under Indtastningssprog, og vlg derefter det nskede tastaturlayout.

  P 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke p den pgldende tast gentagne gange, indtil det nskede tegn vises.

  Yderligere tastaturfunktionerTryk og hold nede p for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.

  : Angiv tekst via tale.

  Skift sproget.

  bn tastaturet.

  Start eller hold pause i angivelse af tekst via tale.

  : Tilfj et element fra udklipsholderen.

  : Indst humrikoner.

  : Skift til det flydende tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trkke i fanen.

  Skift til standardtastaturet.

  : Skift tastaturindstillinger.

 • Grundlggende brug

  32

  Kopiere og indstte

  1 Tryk og hold nede p teksten.2 Trk i eller for at vlge den nskede tekst, eller tryk p Vlg alt for at vlge al tekst.3 Tryk p Kopir eller Klip.

  Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

  4 Placer markren det sted, hvor teksten skal indsttes, og tryk p Indst.Hvis du vil indstte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke p Udklipsholder og vlge teksten.

  OrdbogDu kan sl definitioner p ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. nr du browser p hjemmesider.

  1 Tryk og hold nede p et ord, du vil sl op.Hvis det nskede ord ikke er markeret, skal du trkke i eller for at markere den nskede tekst.

  2 Tryk p Ordbog p listen med valg.Hvis ordbogen ikke p forhnd er installeret p enheden, skal du trykke p ved siden af en ordbog for at installere den.

  3 Se definitionen i ordbogen i et pop op-vindue.Tryk p for at skifte til fuldskrmsvisning. Tryk p definitionerne p skrmen for at se flere definitioner. I detaljevisning skal du trykke p for at tilfje ordet p listen over foretrukne ord, eller du kan trykke p SG P NETTET for at bruge ordet som sgeord.

 • Grundlggende brug

  33

  SkrmbilledeTag et skrmbillede, mens du bruger enheden.

  Tryk og hold nede p Starttasten og Tnd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagne billeder i Galleri.

  Du kan ogs optage skrmbilleder ved at stryge din hnd til venstre eller hjre over skrmen. Se Bevgelser og gestik for flere oplysninger.

  Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skrmbilleder.

  bne appsbn en app ved at vlge et appikon p Startskrmen eller skrmen Apps.

  For at bne en app p listen med de senest anvendte apps skal du trykke p og vlge et tidligere appvindue.

  Lukke en appTryk p , og trk et tidligere appvindue til venstre eller hjre for at lukke det. Tryk p LUK ALLE for at lukke alle bne krende apps.

 • Grundlggende brug

  34

  Multi-vindue

  IntroduktionMed funktionen Multi-vindue kan du kre to apps samtidigt p den delte skrm. Du kan ogs kre flere apps samtidigt i pop op-visning.

  Ikke alle apps understtter denne funktion.

  Delt skrm-visning Pop op-visning

 • Grundlggende brug

  35

  Delt skrm-visning

  1 Tryk p for at bne listen med tidligere anvendte apps.2 Stryg op eller ned, og tryk p p et tidligere appvindue.

  Den valgte app starter i det verste vindue.

  3 Vlg en anden app, der skal startes.Du kan ogs starte delt skrm-visningen ved at trykke og holde nede p .

 • Grundlggende brug

  36

  Bruge yderligere indstillingerNr du bruger apps i delt skrm-visningen, skal du vlge et appvindue og trykke p cirklen mellem appvinduerne for at f adgang til flgende valg:

  : Skift placeringer mellem appvinduer.

  : Trk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold nede p et element i det valgte vindue, og trk det til en placering i et andet vindue.

  Ikke alle apps understtter denne funktion.

 • Grundlggende brug

  37

  : Minimer vinduet.

  : Maksimer vinduet.

  : Luk appen.

  Justere vinduesstrrelsenTrk cirklen mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes strrelse.

  Pop op-visning

  1 P skrmen Apps skal du starte en app for at bruge den i pop op-visning.2 Trk skrt nedad fra et vilkrligt sted p den verste kant.

  Appskrmen vises i pop op-vinduet.

  Minimer vinduet.

  Luk appen.

  Maksimer vinduet.

  Trk og slip indhold.

 • Grundlggende brug

  38

  Flytte pop op-vinduerHvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke og holde nede p cirklen p et vindue og trkke det til en ny placering.

  Starte pop op-visningen fra visningen delt skrm

  1 I visningen delt skrm skal du trykke p et appvindue for at starte det i pop op-visningen.2 Tryk og hold nede p cirklen mellem appvinduerne.

  Den valgte app starter i et pop op-vindue.

 • Grundlggende brug

  39

  Enheds- og datahndtering

  Overfre data fra din forrige enhedDu kan overfre data fra en tidligere enhed til din nye enhed via Samsung Smart Switch.

  Flgende versioner af Samsung Smart Switch er tilgngelige.

  Mobilversion (Smart Switch Mobile): Overfr data mellem mobilenheder. Du kan downloade appen fra Galaxy Apps eller Play Butik.

  Computerversion: Overfr data mellem din enhed og en computer. Du kan downloade appen fra www.samsung.com/smartswitch.

  Samsung Smart Switch understttes ikke p alle enheder eller computere.

  Der kan vre begrnsninger. Besg www.samsung.com/smartswitch for detaljer. Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfr kun indhold, du har ret til at overfre.

  Overfre data fra en mobilenhedOverfr data fra din tidligere enhed til din nye enhed.

  Nr du tnder for din nye enhed frste gang, skal du trykke p Download og bn i Smart Switch's installations-pop op-vindue for at installere appen. Du kan ogs downloade og installere Smart Switch fra Galaxy Apps eller Play Butik.

  Start Smart Switch Mobile p begge enheder, og flg instruktionerne p skrmen for at overfre data fra din tidligere enhed.

  Overfre data fra en computerSikkerhedskopier data fra din tidligere enhed til en computer, og importer dataene p din nye enhed.

  1 P computeren kan du besge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart Switch.

  2 Start Smart Switch p computeren.Hvis din tidligere enhed ikke er en Samsung-enhed, s sikkerhedskopier data til en computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til det femte trin.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  40

  3 Slut din tidligere enhed til computeren med et USB-kabel.4 P computeren skal du flge skrminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra

  enheden. Kobl herefter din tidligere enhed fra computeren.

  5 Slut din nye enhed til computeren med et USB-kabel.6 P computeren skal du flge skrminstruktionerne for at overfre dataene til din nye enhed.

  Bruge enheden som en flytbar disk til dataoverfrselFlyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

  Undg at fjerne USB-kablet fra enheden, nr du overfrer filer. Hvis du gr dette, kan du miste data eller beskadige enheden.

  Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

  1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.2 bn informationspanelet, og tryk p Forbundet som en medieenhed Medieenhed

  (MTP).

  Tryk p Kamera (PTP), hvis computeren ikke understtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

  3 Overfr filer mellem enheden og computeren.

 • Grundlggende brug

  41

  Opdatere enhedenEnhedens software kan opdateres til den seneste udgave.

  Trdls opdateringEnhedens software kan opdateres direkte ved hjlp af den trdlse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

  Tryk p Indstillinger Om enheden Softwareopdatering Opdatr nu p skrmen Apps.

  For automatisk at tjekke for tilgngelige opdateringer skal du trykke p kontakten Autoopdatering for at aktivere det. Hvis du kun vil downloade opdateringer, nr der er aktiveret en Wi-Fi-forbindelse, skal du trykke p Kun Wi-Fi for at aktivere det.

  Opdatere med Smart SwitchSlut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.

  1 P computeren kan du besge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og installere Smart Switch.

  2 Start Smart Switch p computeren.3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.4 Hvis en softwareopdatering er tilgngelig, skal du flge instruktionerne p skrmen for at

  opdatere enheden.

  Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.

  Under opdatering af enheden m du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gr dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Fr opdatering skal du koble alle andre medieenheder fra computeren.

 • Grundlggende brug

  42

  Sikkerhedskopiere og gendanne dataBeskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger p din enhed. Du kan sikkerhedskopiere flsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og f adgang til dem senere. Du skal logge p din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data. Se Konti for flere oplysninger.

  Bruge en Samsung accountTryk p Indstillinger Backup og nulstil Sikkerhedskopir mine data p skrmen Apps, vlg de elementer der skal sikkerhedskopieres og tryk derefter p SIKKERHEDSKOPIR NU.

  Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du markere Automatisk sikkerhedskopiering.

  For at gendanne data med en Samsung account skal du trykke p Gendan. Aktuelle data slettes fra enheden for at gendanne de valgte elementer.

  Bruge en Google-kontoTryk p Indstillinger Backup og nulstil p skrmen Apps, og tryk derefter p kontakten Sikkerhedskopi af data for at aktivere det. Tryk p Sikkerhedskopi af konto, og vlg en konto som sikkerhedskopikonto.

  For at gendanne med en Google-konto skal du bne skrmen Apps og trykke p kontakten Gendan automatisk for at aktivere det. Nr du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og data.

  Foretage nulstilling af dataSlet alle indstillinger og data p enheden. Fr du udfrer en nulstilling til fabriksstandard, skal du srge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt p enheden. Se Sikkerhedskopiere og gendanne data for flere oplysninger.

  Tryk p Indstillinger Backup og nulstil Nulstil til fabriksstandard NULSTIL ENHED SLET ALT p skrmen Apps. Enheden genstarter automatisk.

 • Grundlggende brug

  43

  Oprettelse forbindelse til et tv

  IntroduktionRegistrer et tv til din enhed for nemt at dele indhold mellem dem.

  Denne funktion er kompatibel med Samsung Smart TVer lanceret i 2015 eller senere, der understtter funktionen Bluetooth Low Energy (BLE).

  Nogle filer gemmes muligvis i bufferen under afspilning afhngigt af netvrksforbindelsen.

  Registrere et tvRegistrer et tv til din enhed. Nr du registrerer et tv, kan du nemt dele indhold mellem din enhed og tvet og anvende funktionen Orientering p tv.

  1 Tnd for tv'et, og anbring din enhed tt p tv'et.2 bn informationspanelet, og tryk p Hurtig tilslutning.3 Vlg tv'et, og tryk p Registrer tv.

  Dele skrmDu kan spejle din enheds skrm til et tv eller omvendt.

  Spejle din enheds skrm p et tvNr din enhed genkender det registrerede tv, hvis du ser en video, vises ikonet p enheden. Tryk p ikonet for at streame videoen fra din enhed til dit tv.

  Hvis tvet er slukket og er registreret med Hurtig tilslutning, tndes det, og din enheds skrm vises p tv-skrmen.

  Denne funktion understttes kun af standardvideoafspilningsappen.

 • Grundlggende brug

  44

  Spejle en tv-skrm til din enhed

  1 bn informationspanelet, og tryk p Hurtig tilslutning.Det registrerede tv vises p listen.

  2 Vlg det registrerede tv.3 Tryk p Tv til mobilenhed.

  Tv-skrmen vises p din enhed.

  Bruge funktionen Orientering p tvDit registrerede tv tndes automatisk i henhold til den forudindstillede tid p din enhed, og viser tiden, vejret og dine kalenderinformationer p skrmen. For at bruge denne funktion skal din enhed og tv'et vre sluttet til det samme adgangspunkt.

  1 bn informationspanelet, og tryk p Hurtig tilslutning.Det registrerede tv bliver vist p listen.

  2 Vlg det registrerede tv.3 Tryk p Orientering p tv, og angiv en tid og dato til visning af orienteringen.

  Tids-, vejr- og planlgningsinformationer bliver vist i hjre side af tv-skrmen p den forudindstillede tid.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Grundlggende brug

  45

  Dele filer med kontakterDel filer med dine kontakter ved brug af den enkle delingsfunktion. Flgende handlinger er et eksempel p deling af billeder.

  Om denne funktion er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  1 Tryk p Galleri p skrmen Apps.2 Vlg et billede.3 Tryk p Del Kontakter.

  Hvis det er frste gang, du bruger denne funktion, skal du lse og acceptere vilkrene og betingelserne. Dit telefonnummer bliver verificeret, hvorefter den enkle delingsfunktion aktiveres.

  4 Vlg modtagere, og tryk p UDFRT. Hvis modtagerens enheder ikke understtter den enkle delingsfunktion, sendes et

  link til filerne via sms til modtageren. Linket udlber efter en vis periode.

  Der kan plbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netvrk.

 • Grundlggende brug

  46

  NdsituationI ndsituation ndres skrmen til grtoner for at reducere batteriforbruget. Visse apps og funktioner begrnses. I en ndsituation kan du foretage et ndopkald, sende dine aktuelle placeringsinformationer til andre, udsende en ndalarmlyd og mere.

  Tryk og hold nede p Tnd/sluk-tasten, og tryk derefter p Ndsituation.

  Tilfj flere apps, du vil bruge.

  Foretag et ndopkald.

  Resterende batteristrm og tilbagevrende brugstid

  Tnd for kameralyset.

  Foretag et opkald.Send dine aktuelle placeringsoplysninger i en

  besked.

  Surf p internettet.

  F adgang til yderligere valg.

  Afspil alarmer.

  Den tilbagevrende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet lber trt. Resterende brugstid afhnger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

  Deaktivere ndsituationFor at deaktivere ndsituation skal du trykke p MERE Deaktiver Ndsituation. Du kan ogs trykke og holde nede p Tnd/sluk-tasten og derefter trykke p Ndsituation.

 • 47

  Applikationer

  Installere eller afinstallere apps

  Samsung Galaxy AppsKb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy-enheder.

  Tryk p Galaxy Apps p skrmen Apps.

  Om denne app er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  Installere appsGennemse apps efter kategori, eller tryk p SG for at sge ved hjlp af et sgeord.

  Vlg en app for at se oplysninger om den. Tryk p INSTALLR for at downloade gratis apps. Hvis du vil kbe og downloade apps, der er plagt gebyrer, skal du trykke p prisen og flge instruktionerne p skrmen.

  Hvis du vil ndre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke p Indstillinger Opdater apps automatisk og derefter vlge en indstilling.

  Play ButikKb og download apps.

  Tryk p Play Butik p skrmen Apps.

  Installere appsGennemse apps efter kategori, eller tryk p for at sge ved hjlp af et sgeord.

  Vlg en app for at se oplysninger om den. Tryk p INSTALLER for at downloade gratis apps. Hvis du vil kbe og downloade apps, der er plagt gebyrer, skal du trykke p prisen og flge instruktionerne p skrmen.

  Hvis du vil ndre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke p Indstillinger Opdater apps automatisk og derefter vlge en indstilling.

 • Applikationer

  48

  Administrere apps

  Afinstallere eller deaktivere appsTryk p REDIGER p skrmen Apps. Ikonet vises p de apps, som kan deaktiveres eller afinstalleres. Vlg en app, og tryk p DEAKTIVER eller AFINSTALLR. Du kan ogs trykke p Indstillinger Applikationer Applikationsmanager, vlge en app og derefter trykke p DEAKTIVR eller AFINSTALLR p skrmen Apps.

  DEAKTIVER: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres fra enheden.

  AFINSTALLR: Afinstaller downloadede apps.

  Aktivere appsTryk p Indstillinger Applikationer Applikationsmanager, rul til DEAKTIVERET, vlg en app, og tryk derefter p AKTIVR p skrmen Apps.

  Telefon

  IntroduktionForetag eller besvar stemme- og videoopkald.

  Foretage opkald

  1 Tryk p Telefon p skrmen Apps.2 Indtast et telefonnummer.

  Hvis tastaturet ikke vises p skrmen, s tryk p for at bne tastaturet.

 • Applikationer

  49

  3 Tryk p for at foretage et stemmeopkald, eller tryk p for at foretage et videoopkald.

  Fj nummeret til kontaktlisten.

  Se eksempel p telefonnummeret.

  Skjul tastaturet.

  Slet tegnet til venstre.

  F adgang til yderligere valg.

  Foretage opkald fra den lste skrmTrk uden for den store cirkel p den lste skrm.

  Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktlisteTryk p LOG eller KONTAKTER, og stryg derefter mod hjre p en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald.

  Foretage et internationalt opkald

  1 Tryk p for at bne tastaturet, hvis det ikke vises p skrmen.2 Tryk og hold nede p 0, indtil +-tegnet vises.3 Indtast landekode, omrdekode og telefonnummer, og tryk p .

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  50

  Modtage opkald

  Besvare et opkaldTrk uden for den store cirkel, nr du modtager et opkald.

  Afvise et opkaldTrk uden for den store cirkel, nr du modtager et opkald.

  For at sende en besked, nr du afviser et indgende opkald, skal du trkke beskedafvisningslinjen opad.

  For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du bne skrmen Apps og trykke p Telefon MERE Indstillinger Opkaldsafvisning Afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke p .

  Ubesvarede opkaldVed ubesvarede opkald vises ikonet p statuslinjen. bn informationspanelet for at f vist listen over ubesvarede opkald. Du kan ogs trykke p Telefon LOG p skrmen Apps for at f vist mistede opkald.

  Valgmuligheder under samtaler

  Under et stemmeopkaldDu kan gre flgende:

  Tilfj opkald: Foretag et andet opkald.

  Ekstra lyds.: Forg lydstyrken.

  Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.

  Hjttaler: Aktiver eller deaktiver hjttalertelefonen. Nr du bruger hjttalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen verst p din enhed og holde enheden vk fra dine rer.

  Tastatur/Skjul: bn eller skjul tastaturet.

  Lydls: Sl mikrofonen fra, s den anden person ikke kan hre dig.

  E-mail: Send en e-mail.

  Besked: Send en besked.

 • Applikationer

  51

  Internet: Gennemse websider.

  Kontakter: bn kontaktlisten.

  S Planner: bn kalenderen.

  Notat: Opret et notat.

  : Afbryd samtalen.

  Under et videoopkaldTryk p skrmen for at bruge flgende valgmuligheder:

  : Skift mellem forreste og bageste kamera.

  : Afbryd samtalen.

  : Sl mikrofonen fra, s den anden part ikke kan hre dig.

  Kontakter

  IntroduktionOpret nye kontakter, eller administrer kontakter p enheden.

  Tilfje kontakter

  Oprette kontakter manuelt

  1 Tryk p Kontakter p skrmen Apps.2 Tryk p , og vlg en lagringsplacering.3 Angiv kontaktoplysninger.

  : Tilfj et billede.

  / : Tilfj eller slet et kontaktfelt.

  4 Tryk p GEM.

 • Applikationer

  52

  For at fje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet skal du bne skrmen Apps og trykke p Telefon. Hvis tastaturet ikke vises p skrmen, s tryk p for at bne tastaturet. Indtast nummeret, og tryk p Fj til kontakter.

  For at fje et telefonnummer til kontaktlisten fra modtagne opkald eller beskeder skal du bne skrmen Apps og trykke p Telefon LOG en kontakt.

  Importere kontakterImporter kontakter fra lagertjenester til din enhed.

  Tryk p Kontakter MERE Indstillinger Importer/eksporter kontakter IMPORTR p skrmen Apps, og foretag et importvalg.

  Sge efter kontakterTryk p Kontakter p skrmen Apps.

  Brug en af flgende sgemetoder:

  Rul op eller ned p kontaktlisten.

  Trk en finger langs indekset i hjre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.

  Tryk p sgefeltet verst p kontaktlisten, og indtast sgekriterier.

  Nr en kontakt er markeret, kan du gre et af flgende:

  : Fj til favoritkontakter.

  / : Foretag et stemme- eller videoopkald.

  : Skriv en besked.

  : Skriv en e-mail.

 • Applikationer

  53

  Dele profilDel dine profilinformationer, som f.eks. dit foto og din statusmeddelelse, med andre ved at bruge profildelingsfunktionen.

  Om denne funktion er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  Denne funktion er kun mulig for kontakter, der har aktiveret profildelingsfunktionen p deres enhed.

  Tryk p Kontakter din profil Profildeling p skrmen Apps og tryk derefter p kontakten for at aktivere det. Hvis det er frste gang, du bruger denne funktion, skal du lse og acceptere vilkrene og betingelserne. Dit telefonnummer bliver verificeret, hvorefter profildelingsfunktionen aktiveres.

  For at angive flere elementer til deling skal du trykke p Info om delt profil og vlge elementer.

  For at angive en kontaktgruppe at dele din profil med skal du vlge en kontaktgruppe under Del med.

  Beskeder

  IntroduktionSend og se beskeder efter samtale.

  Sende beskeder

  Du kan blive opkrvet ekstra gebyrer for at sende beskeder, nr du roamer.

  1 Tryk p Beskeder p skrmen Apps.2 Tryk p .

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  54

  3 Tilfj modtagere, og skriv en besked.F adgang til yderligere valg.

  Indtast en besked.

  Vlg kontakter fra kontaktlisten.

  Indst humrikoner.

  Angiv modtagere.

  Vedhft filer. Send beskeden.

  4 Tryk p SEND for at sende beskeden.

  Se beskederBeskeder grupperes i beskedtrde efter kontakt.

  Du kan blive opkrvet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, nr du roamer.

  1 Tryk p Beskeder p skrmen Apps.2 Vlg en kontaktperson p beskedlisten.3 Se din samtale.

 • Applikationer

  55

  InternetSg efter information p internettet og tilfj dine favoritsider som bogmrker for at f nem adgang til dem.

  1 Tryk p Internet p skrmen Apps.2 Tryk p adressefeltet.3 Indtast webadressen eller et sgeord, og tryk derefter p G.Trk fingeren let nedad p skrmen for at f vist vrktjslinjerne.

  bn startsiden.

  G til den senest besgte side. bn browserens faneadministration.

  F adgang til yderligere valg.

  Opdater den aktuelle webside.

  Se dine bogmrker, gemte websider og seneste historik.

 • Applikationer

  56

  E-mail

  Oprette e-mailkontiOpst en e-mailkonto, frste gang du bner E-mail.

  1 Tryk p E-mail p skrmen Apps.2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter p NSTE.

  Tryk p MANUEL OPSTNING for at registrere en virksomheds e-mailkonto manuelt.

  3 Flg anvisningerne p skrmen for at fuldfre opstningen.Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke p MERE Indstillinger Tilfj konto.

  Hvis du har mere end n e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk p MERE Indstillinger MERE Angiv standardkonto.

  Sende e-mail

  1 Tryk p for at skrive en e-mail.2 Tilfj modtagere, og indtast en e-mailtekst.3 Tryk p SEND for at sende e-mailen.Lse e-mailTryk p en e-mail, du vil lse, p e-maillisten.

 • Applikationer

  57

  Kamera

  IntroduktionTag billeder og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.

  Grundlggende optagelseDu kan tage billeder eller optage videoer. Du kan se dine billeder og videoer i Galleri.

  Tryk p Kamera p skrmen Apps.

  Gode kamera-manerer

  Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.

  Undlad at tage billeder eller optage video p steder, hvor dette er forbudt ved lov.

  Undlad at tage billeder eller optage video p steder, hvor du mske krnker andres privatliv.

  Tage fotos eller optage videoer

  1 Tryk p eksempelskrmen p den del af billedet, som kameraet skal fokusere p.2 Tryk p for at tage et billede, eller tryk p for at optage en video.

  Spred to fingre fra hinanden p skrmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

  Tryk p Billede for at tage et billede fra videoen under optagelse.

 • Applikationer

  58

  Du kan ndre fokus, mens du optager en video, ved at trykke p det sted, som du vil fokusere p. Tryk p for at fokusere p midten af skrmen.

  Kameraindstillinger

  Skjul eller vis indstillingsikoner.

  Hurtigindstillinger

  Optag en video.

  Tag et billede.

  Skift mellem forreste og bageste kamera.

  Optagelsestilstande

  MiniatureeksempelNuvrende tilstand

  Stryg til hjre p eksempelskrmen for at f adgang til listen med optagelsestilstande. Du kan ogs stryge til venstre for at se billeder og videoer, du har optaget.

  Eksempelskrmen kan vre anderledes afhngigt af optagelsestilstanden og det anvendte kamera.

  Kameraet slukker automatisk, nr det ikke bruges.

  Srg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden mske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der krver hj oplsning.

  Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme mindre forvrngninger p vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.

  Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, nr du optager video med hj oplsning.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  59

  Starte kameraet p den lste skrmHvis du hurtigt vil tage fotos, skal du starte Kamera p den lste skrm.

  Trk uden for den store cirkel p den lste skrm.

  Om denne funktion er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  Nogle kamerafunktioner er ikke tilgngelige, nr du vlger Kamera p den lste skrm, hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

  Hurtig start af KameraTryk hurtigt to gange p Starttasten for at starte Kamera. Kamera starter altid i autotilstand.

  Nogle kamerafunktioner er ikke tilgngelige, nr du vlger Kamera p den lste skrm, eller nr skrmen er slukket, hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

  HDR (High Dynamic Range)Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mrke omgivelser.

  For at aktivere eller deaktivere HDR-tilstand skal du bne eksempelskrmen og trykke p , indtil du nr det nskede valg.

  : Enheden aktiverer automatisk HDR-tilstand afhngigt af optagelsesforholdene.

  : HDR-tilstand er aktiveret.

  : HDR-tilstand er deaktiveret.

  Uden effekt Med effekt

 • Applikationer

  60

  Sporing af AFIndstil enheden til at registrere og automatisk fokusere p motivet, ogs selv om motivet bevger sig, eller du ndrer optagelsens komposition.

  1 P eksempelskrmen: Tryk p , og tryk p kontakten Sporing af AF for at aktivere det.2 Tryk p for at vende tilbage til eksempelskrmen.3 Tryk p det motiv, du vil registrere.4 Tryk p for at tage et billede, eller tryk p for at optage en video.

  Sporing af et motiv kan mislykkes i flgende situationer:

  Hvis motivet er for stort eller for lille.

  Hvis motivet bevger sig for meget.

  Hvis motivet befinder sig i modlys, eller du tager billeder et mrkt sted.

  Hvis farverne eller mnstrene p motivet og baggrunden er ens.

  Hvis der er vandrette mnstre, f.eks. persienner, i motivet.

  Hvis kameraet rystes for meget.

  Hvis videooplsningen er hj.

  AutotilstandMed automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste fototilstand.

  Tryk p TILSTAND Auto p eksempelskrmen.

  Lse fokussen og eksponeringenStrkt lys/mrk kontrast og et motiv uden for autofokusomrdet kan gre det svrt at opn en passende eksponering. Ls fokussen eller eksponeringen, og tag derefter et foto. Tryk og hold nede p omrdet, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises p omrdet og fokus- og eksponeringsindstillingen bliver lst. Indstillingen forbliver lst, ogs efter du har taget et billede.

 • Applikationer

  61

  Pro-tilstandTag billeder, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks. eksponeringsvrdi og ISO-vrdi.

  Tryk p TILSTAND Pro p eksempelskrmen. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter p for at tage et billede.

  : Vlg en farveeffekt. For at oprette din egen farveeffekt skal du trykke p Forudindstille 1 eller Forudindstille 2.

  : Skift fokuseringstilstanden. Trk justeringslinjen mod eller for manuelt at justere fokussen. For at skifte til automatisk fokuseringstilstand skal du trkke justeringslinjen mod AUTO.

  : Vlg en passende hvidbalance for at opn en naturlig farvegengivelse p billederne.

  : Vlg en ISO-vrdi. Denne vrdi afgr kameraets lysflsomhed. Lave vrdier er til stillestende eller meget belyste motiver. Hjere vrdier er til hurtigt bevgende eller drligt belyste motiver. Der kan dog opst billedstj ved hjere ISO-indstillinger.

  : Skift eksponeringsvrdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved drlige lysforhold skal du ge eksponeringen.

  Gem den aktuelle indstilling som en brugerdefineret indstillingTryk p Tilpasset Gem nuv. indst. p eksempelskrmen, vlg et navn, og tryk derefter p GEM.

  For at anvende de gemte indstillinger p kameraet skal du bne eksempelskrmen, trykke p Tilp. og derefter vlge et navn.

 • Applikationer

  62

  Adskille eksponeringsomrdet og fokusomrdetHvis skarpt lys pvirker kontrasten, eller hvis motivet er uden for autofokusomrdet, kan du bruge denne funktion til at opn den rigtige eksponering. Du kan adskille eksponering og fokusomrde og vlge det nskede eksponeringsniveau til motivet.

  1 P eksempelskrmen skal du trykke og holde nede p omrdet, der skal fokuseres p.AF/AE-rammen vises i fokusomrdet.

  2 Trk AF/AE-rammen til eksponeringsomrdet.Eksponeringsomrdet bliver adskilt fra fokusomrdet.

 • Applikationer

  63

  Selektiv fokusBrug effekten Uden for fokus til at f bestemte genstande til at trde frem i et billede.

  1 Tryk p TILSTAND Selektiv fokus p eksempelskrmen.2 Tryk p eksempelskrmen p den del af billedet, som kameraet skal fokusere p.3 Tryk p for at tage et billede.4 Tryk p det viste miniaturebillede.5 Tryk p , og vlg et af flgende:

  Nr fokus: Fremhv motivet, og slr baggrunden omkring motivet.

  Fjern fokus: Slr motivet, og fremhv baggrunden rundt om motivet.

  Panoreringsfokus: Fremhv motivet og baggrunden.

  6 Tryk p GEM. Det anbefales, at du har en afstand til motiver hjst 50 cm fra enheden. Srg for, at

  motivet, som du vil fokusere p, er tt p enheden.

  Nr du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrkkelig afstand mellem emnet og baggrunden. Afstanden skal vre mere end tre gange afstanden mellem enheden og motivet.

  Kvaliteten af de billeder, der tages med enheden, kan blive pvirket af flgende forhold:

  Enheden eller motivet bevger sig.

  Der er kraftig baggrundsbelysning, utilstrkkelig belysning, eller du tager billeder indendrs.

  Motivet eller baggrunden har intet mnster, eller bestr af ren farve.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  64

  PanoramaTag en rkke billeder over eller ved siden af hinanden, og st dem sammen for at skabe et bredt landskabsbillede.

  Tryk p TILSTAND Panorama p eksempelskrmen.

  Benyt disse tip for at f det bedste billede med panoramatilstand:

  Bevg kameraet langsomt i n bestemt retning.

  Srg for, at billedet er inden for rammen i kameraets sger.

  Undg at tage billeder af utydelige baggrunde, ssom en ensfarvet himmel eller vgge uden farvenuancer.

  Slow motionOptag en video til visning i slow motion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i slow motion.

  Brndvidden kan blive kortere, nr du bruger denne tilstand.

  1 Tryk p TILSTAND Slow motion p eksempelskrmen.2 Tryk p for at starte optagelsen.3 Tryk p , nr du er frdig med at optage.4 P eksempelskrmen skal du trykke p det viste miniaturebillede.5 Tryk p .

  Videoen begynder afspilning med et tilfldigt valgt slow motion-afsnit.

 • Applikationer

  65

  Redigere slow motion-afsnit

  1 P eksempelskrmen skal du trykke p det viste miniaturebillede.2 Tryk p .

  Videoen begynder afspilning med et tilfldigt valgt slow motion-afsnit.

  3 Tryk p for at stte afspilningen p pause.4 Trk startparentesen og slutparentesen til de nskede punkter for at beskre segmenter i

  en video.

  5 Trk for at vlge et afsnit i videoen, der skal afspilles i slow motion.For at indstille et slow motion-afsnit mere njagtigt skal du trykke og holde nede p og derefter trkke din finger til venstre eller hjre for at flytte gennem afsnittet billede for billede.

  Afsnit med slow motion

  6 Tryk p slow motion-afsnittet, og brug flgende muligheder: Hastighed: Skift afspilningshastigheden for det valgte afsnit.

  Opdel: Opdel afsnittet i to dele.

  Slet: Slet afsnittet.

  7 Tryk p for at gennemse videoen.8 Tryk p EKSPORTR for at gemme videoen.

 • Applikationer

  66

  Hurt. bevg.Optag en video til visning med hurtig bevgelse. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles med hurtig bevgelse.

  Brndvidden kan blive kortere, nr du bruger denne tilstand.

  1 Tryk p TILSTAND Hurt. bevg. p eksempelskrmen.2 Tryk p for at starte optagelsen.3 Tryk p , nr du er frdig med at optage.4 P eksempelskrmen skal du trykke p det viste miniaturebillede.5 Tryk p .

  Videoen begynder afspilning med et tilfldigt valgt afsnit med hurtig bevgelse.

  Redigere afsnit med hurtig bevgelse

  1 P eksempelskrmen skal du trykke p det viste miniaturebillede.2 Tryk p .

  Videoen begynder afspilning med et tilfldigt valgt afsnit med hurtig bevgelse.

  3 Tryk p for at stte afspilningen p pause.4 Trk startparentesen og slutparentesen til de nskede punkter for at beskre segmenter i

  en video.

 • Applikationer

  67

  5 Trk for at vlge et afsnit i videoen, der skal afspilles med hurtig bevgelse.For at indstille et afsnit med hurtig bevgelse mere njagtigt skal du trykke og holde nede p og derefter trkke din finger til venstre eller hjre for at flytte gennem afsnittet billede for billede.

  Afsnit med hurtig bevgelse

  6 Tryk p afsnittet med hurtig bevgelse, og brug flgende muligheder: Hastighed: Skift afspilningshastigheden for det valgte afsnit.

  Opdel: Opdel afsnittet i to dele.

  Slet: Slet afsnittet.

  7 Tryk p for at gennemse videoen.8 Tryk p EKSPORTR for at gemme videoen.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  68

  Virtuelt billedeTag en rkke billeder, mens du kredser om et motiv for at se motivet fra flere vinkler. Du kan se motivet fra forskellige vinkler ved at trkke din finger til venstre eller hjre p billedet.

  1 Tryk p TILSTAND Virtuelt billede p eksempelskrmen.2 Anbring et motiv i midten af eksempelskrmen, og tryk p .3 Flyt enheden langsomt omkring motivet i n retning for at tage flere billeder.

  Nr pilen bliver helt gul, eller nr du ophrer med at kredse om motivet, ophrer enheden automatisk med at tage billeder.

  Se virtuel optagelse-billeder

  1 P eksempelskrmen skal du trykke p eksemplet af miniaturen.2 Tryk p .3 Trk din finger til venstre eller hjre p skrmen, eller drej enheden til venstre eller hjre for

  at se motivet fra forskellige vinkler.

 • Applikationer

  69

  SelfieTag selvportrtter med forreste kamera.

  1 P eksempelskrmen skal du trykke p for at skifte til det forreste kamera til selvportrtter.

  2 Tryk p TILSTAND Selfie.3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.4 Nr sensoren registrerer dit ansigt, trykkes p sensoren bag p enheden for at tage et billede

  af dig selv. Du kan ogs trykke p skrmen for at tage et billede.

  For at tage et billede med din hndflade skal du trykke p og trykke p kontakten Bevgelseskontrol for at aktivere det. Vis din hndflade til det forreste kamera. Nr din hnd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.

 • Applikationer

  70

  Bred selfieTag et bredt selvportrt for at f flere med p billedet og undg, at nogen ikke kommer med.

  1 P eksempelskrmen skal du trykke p for at skifte til det forreste kamera til selvportrtter.

  2 Tryk p TILSTAND Bred selfie.3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.4 Nr sensoren registrerer dit ansigt, trykkes p sensoren bag p enheden for at tage et billede

  af dig selv. Du kan ogs trykke p skrmen for at tage et billede.

  For at tage et billede med din hndflade skal du trykke p og trykke p kontakten Bevgelseskontrol for at aktivere det. Vis din hndflade til det forreste kamera. Nr din hnd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.

  5 Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod hjre eller omvendt for at tage et bredt selvportrt.

  Enheden tager flere billeder, nr den hvide ramme flyttes til en af enderne i sgervinduet.

  Srg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for sgervinduet.

  Motiverne skal vre i ro, nr du tager brede selvportrtter.

  Et billedes oplsning kan blive pvirket af lysforholdene.

  De verste og nederste dele af det billede, der vises p eksempelskrmen, kan vre skret af billedet, afhngigt af optagelsesforholdene.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  71

  Interval-billedeTag serier med selvportrtter med et interval, og gem de nskede billeder.

  1 P eksempelskrmen skal du trykke p for at skifte til det forreste kamera til selvportrtter.

  2 Tryk p TILSTAND Interval-billede.3 Nr sensoren registrerer dit ansigt, trykkes p sensoren bag p enheden for at tage et billede

  af dig selv. Du kan ogs trykke p skrmen for at tage et billede.

  Enheden tager fire billeder med intervaller p to sekunder.

  For at tage et billede med din hndflade skal du trykke p og trykke p kontakten Bevgelseskontrol for at aktivere det. Vis din hndflade til det forreste kamera. Nr din hnd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.

  4 Marker de billeder, du vil gemme, og tryk p GEM.

  Downloade optagelsestilstandeDownload flere optagelsestilstande fra Galaxy Apps.

  Tryk p TILSTAND Download p eksempelskrmen.

  Nogle downloadede optagelsestilstande har ikke adgang til alle funktioner. Strygning til hjre for at se tilstandslisten og strygning til venstre for at se optagne billeder og videoer er muligvis ikke tilgngelig.

 • Applikationer

  72

  Kameraindstillinger

  HurtigindstillingerP eksempelskrmen kan du bruge flgende hurtigindstillinger.

  De tilgngelige valg afhnger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

  : Vlg en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer. Tryk p Download for at downloade flere effekter.

  : Brug denne tilstand til at tage billeder med flotte farver og gengive detaljer selv i lyse og mrke omgivelser.

  : Vlg en mlemetode. Metoden afgr, hvordan lysvrdier beregnes. Centervgtet anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. Punkt anvender lyset i et koncentreret midteromrde af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.

  : Vlg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.

  : Juster skyderen for at tage billeder med belyste ansigter for blidere fotos.

  : Aktiver eller deaktiver kameralys.

  KameraindstillingerTryk p p eksempelskrmen.

  De tilgngelige valg afhnger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

  Fotostrrelse (bag)/Fotostrrelse (front): Vlg en billedoplsning. Brug af en hjere oplsning medfrer billeder i hjere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.

  Videostrrelse (bag)/Videostrrelse (front): Vlg en videooplsning. Brug af en hjere oplsning medfrer videoer i hjere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.

  Bevgelseskontrol: Indstil enheden til at registrere din hndflade, s du kan anvende den til at tage selvportrtter.

  Gem som vendt vandret: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede, nr du tager billeder med det forreste kamera.

 • Applikationer

  73

  Sporing af AF: Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere p et valgt motiv, ogs nr motivet eller kameraet bevger sig.

  Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slr, som kan opst, fordi kameraet ryster, mens du optager video.

  Gitterlinjer: F vist hjlpelinjer i sgeren for at forbedre kompositionen ved udvlgelse af motiver.

  Placeringstags: Fj et GPS-placeringstag til billedet.

  GPS-signalstyrken kan blive forringet p steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende omrder eller under drlige vejrforhold.

  Din placering vises muligvis p billeder, nr du uploader dem til internettet. For at undg dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.

  Vis billeder: Indstil enheden til at vise billeder, nr de er taget.

  Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt p Starttasten.

  Stemmekontrol: Indstil enheden til at tage billeder eller optage videoer ved hjlp af stemmekommandoer. Du kan ogs sige Smile, Cheese, Capture eller Shoot for at tage et billede. Hvis du vil optage en video, skal du sige Record video.

  Lydstyrketasters funktion: Indstil enheden til at bruge Lydstyrketasten til at styre lukker- eller zoomfunktionen.

  Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.

  Galleri

  IntroduktionSe og administrer billeder og videoer, der er lagret p enheden.

  Se billeder eller videoer

  1 Tryk p Galleri p skrmen Apps.

 • Applikationer

  74

  2 Vlg et billede eller en video.Videofiler vises med ikonet i eksempelvisning. Tryk p for at afspille en video.

  Flere indstillingerG til den forrige skrm.

  Fj billedet til favoritter.

  Del billedet med andre.

  Slet billedet.

  Rediger billedet.

  For at skjule eller vise menuerne skal du trykke p skrmen.

  Slette billeder eller videoer

  Slette et billede eller en videoVlg et billede eller en video, og tryk p Slet nederst p skrmen.

  Slette flere billeder og videoer samtidigt

  1 Tryk p hovedskrmen i Galleri, og tryk og hold nede p et billede eller en video for at slette.2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.3 Tryk p SLET.

 • Applikationer

  75

  Smart Manager

  IntroduktionSmart Manager giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, RAM og systemsikkerhed. Du kan ogs automatisk optimere enheden med et enkelt tryk med din finger.

  Bruge funktionen til hurtig optimeringTryk p Smart Manager RYD ALT p skrmen Apps.

  Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved flgende handlinger:

  Identifikation af apps, der bruger for meget batteristrm og frigrelse af noget hukommelse.

  Sletning af undvendige filer og lukning af apps, der krer i baggrunden.

  Scanning for malware og phishing-angreb.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  76

  Bruge Smart ManagerTryk p Smart Manager p skrmen Apps, og vlg en funktion.

  BatteriTjek resterende batteristrm og tid til brug af enheden. For enheder med lavt batteriniveau kan du spare batteristrm ved at aktivere strmbesparende funktioner og lukke apps, der bruger en stor mngde batteristrm.

  Den tilbagevrende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet lber trt. Resterende brugstid afhnger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

  LagerTjek statussen for brugt og ledig hukommelse. Du kan slette ikke-brugte og tiloversblevne filer eller afinstallere apps, du ikke lngere bruger.

  RAMTjek mngden af ledig RAM. Du kan ogs lukke baggrundsapps og reducere den RAM-mngde, du bruger til at stte fart p din enhed.

  EnhedssikkerhedTjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware og blokerer phishing-angreb og skadelige websteder.

 • Applikationer

  77

  S Planner

  IntroduktionAdministrer din tidsplan ved at indtaste kommende begivenheder eller opgaver i planlgningsappen.

  Oprette begivenheder

  1 Tryk p S Planner p skrmen Apps.2 Tryk p , eller dobbelttryk p en dato.

  Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke p datoen og trykke p .

  3 Indtast begivenhedsdetaljer.

  Vlg en kalender, du vil bruge eller synkronisere med.

  Vedhft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted.

  Indtast begivenhedens placering.

  Indtast en titel.

  Angiv en start- og slutdato for begivenheden.

  Tilfj flere detaljer.

  Indstil en alarm.

  4 Tryk p GEM for at gemme begivenheden.

 • Applikationer

  78

  Oprette opgaver

  1 Tryk p S Planner p skrmen Apps.2 Tryk p Opgaver.3 Indtast opgavedetaljer, og tryk p I DAG eller I MORGEN for at angive en forfaldsdato.

  Tryk p for at tilfje flere detaljer.

  4 Tryk p GEM for at gemme opgaven.

  Synkronisere begivenheder og opgaver med dine kontiTryk p Indstillinger Konti p skrmen Apps, vlg en kontotjeneste og tryk derefter p Synkronisr Kalender for at synkronisere begivenheder og opgaver med kontoen.

  For at tilfje konti der skal synkroniseres med, skal du bne skrmen Apps og trykke p S Planner MERE Administrer kalendere Tilfj konto. Vlg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log p. Nr der tilfjes en konto, vises den med en grn cirkel ud for kontonavnet.

  S Health

  IntroduktionS Health hjlper dig med at overvge dit velbefindende og din kondition. St dig selv fitnessml, tjek dine fremskridt, og hold je med dit generelle velbefindende og din kondition.

  Starte S HealthFrste gang, du krer denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du flge vejledningen p skrmen for at fuldfre konfigurationen.

  1 Tryk p S Health p skrmen Apps.2 Flg anvisningerne p skrmen for at fuldfre opstningen.

 • Applikationer

  79

  Bruge S HealthDu kan f vist vigtige oplysninger fra S Health-menuer og trackere for at overvge dit velbefindende og din kondition.

  Tryk p S Health p skrmen Apps.

  Trackere

  Ml og programmer

  ML: Angiv dine daglige fitnessml, og ml dit fremskridt.

  PROGRAMMER: Brug trningsprogrammer, der kan tilpasses.

  TRACKERE: Overvg dine aktiviteter, fdevareindtagelse og kropsml.

  For at fje trackere, ml eller programmer til S Health-skrmen skal du trykke p MERE Administrer elementer og derefter vlge elementer under fanen TRACKERE, ML eller PROGRAMMER.

  For at g til flere informationer om S Health-funktioner skal du trykke p MERE Indstillinger Hjlp.

 • Applikationer

  80

  Yderligere oplysninger S Health er kun beregnet til fitness- og sundhedsforml og er ikke beregnet til brug ved

  diagnosticering af sygdomme eller andre forhold, eller til at behandle, kurere eller forebygge sygdomme.

  De tilgngelige funktioner og applikationer, der kan fjes til S Health, kan variere fra land til land p grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du br inden brug tjekke de funktioner og applikationer, der er tilgngelige i dit specifikke omrde.

  S Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ndret eller ophre uden forudgende varsel.

  Formlet med dataindsamling er begrnset til levering af den tjeneste, du har anmodet om, inklusive ydelse af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du logger p din Samsung account fra S Health, gemmes dine data mske p serveren med henblik p sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes mske, indtil dette forml er fuldfrt. Du kan slette personlige data, der er gemt i S Health, ved hjlp af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt p sociale netvrk eller overfrt til lagerenheder, skal du slette dem srskilt.

  Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester, du vlger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til S Health-informationer af sdanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades kun med din udtrykkelige godkendelse.

  Du har det fulde ansvar for uhensigtsmssig brug af data, der deles p sociale netvrk eller overfres til andre. Vr forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.

  Hvis enheden er tilsluttet mleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trdls forbindelse som f.eks. Bluetooth eller ANT+, kan enheden blive pvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nrheden af andre enheder, der udsender radioblger.

  Ls vilkrene og betingelserne og fortrolighedspolitikken for S Health omhyggeligt, inden du bruger den.

 • Applikationer

  81

  S Voice

  IntroduktionUdfr forskellige opgaver med stemmekommandoer.

  Indstille en vkkekommandoDu kan starte S Voice med din egen vkkekommando.

  Nr du starter S Voice frste gang, skal du trykke p START og indstille din egen vkkekommando.

  For at ndre en vkkekommando skal du bne skrmen Apps og trykke p S Voice. Tryk derefter p Voice wake-up Delete wake-up command for at nulstille den nuvrende indstilling. Tryk p kontakten, tryk p Set wake-up command START, og flg derefter instruktionerne p skrmen.

  Indstil enheden til at starte S Voice med vkkekommandoen, nr enheden er lst, ved at trykke p og trykke p kontakten Wake up in secured lock for at aktivere det.

  Bruge S Voice

  1 Sig den forvalgte vkkekommando.Du kan ogs trykke p S Voice p skrmen Apps.

  Nr S Voice starter, starter enheden talegenkendelse.

  Om denne app er tilgngelig, afhnger af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  Se eksempler p stemmekommandoer.

  Indstillinger for S Voice

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  82

  2 Sig en kommando.Hvis enheden genkender kommandoen, udfrer den den tilsvarende handling. Hvis du vil gentage en talekommando eller sige en anden kommando, skal du trykke p .

  Denne app lukkes automatisk, hvis enheden ikke anvendes i en angivet periode.

  Tip til at forbedre stemmegenkendelsen Tal tydeligt.

  Srg for, at der er ro omkring dig.

  Brug ikke stdende sprog eller slangord.

  Undg at tale med dialekt.

  Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfrer unskede kommandoer p grund af stj fra omgivelserne eller den mde, du taler p.

  Angive sprogetTryk p S Voice Language p skrmen Apps, og vlg derefter et sprog.

  Det valgte sprog glder kun for S Voice, ikke enhedens visningssprog.

 • Applikationer

  83

  MusikLyt til musik sorteret efter kategori, og tilpas afspilningsindstillingerne.

  Tryk p Musik p skrmen Apps.

  Tryk p , vlg en kategori, og vlg derefter en sang, der skal afspilles.

  Tryk p albumikonet i bunden af skrmen for at bne musikafspillerskrmen.

  Skift gentagelsestilstand.

  Spring til nste sang. Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem.

  St p pause, og genoptag afspilningen.

  F adgang til yderligere valg.

  Juster lydstyrken.

  Spring til forrige sang. Tryk og hold nede for at spole hurtigt

  tilbage.

  Aktiver blanding.

  Angiv filen som din yndlingssang.

  bn afspilningslisten.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  84

  VideoSe videoer, der er lagret p enheden, og tilpas afspilningsindstillingerne.

  Tryk p Video p skrmen Apps.

  Vlg det videoklip, du vil afspille.

  Skift skrmforhold.

  Spol frem eller tilbage ved at trkke i

  bjlken.

  Spring til forrige video. Tryk og hold

  nede for at spole hurtigt tilbage.

  Spring til nste video. Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem.

  F adgang til yderligere valg.

  Skift til afspiller i pop op-vindue.

  St p pause, og genoptag afspilningen.

  Juster lydstyrken.

  Trk din finger op eller ned p venstre side af afspilningsskrmen for at justere lysstyrken, eller trk din finger op eller ned p hjre side af afspilningsskrmen for at justere lydstyrken.

  Stryg mod venstre eller hjre p afspilningsskrmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.

 • Applikationer

  85

  Diktafon

  IntroduktionBrug forskellige optagetilstande til forskellige situationer, som f.eks. i et interview. Enheden kan konvertere din stemme til tekst og skelne mellem lydkilder.

  Optage stemmenotater

  1 Tryk p Vrktj Diktafon p skrmen Apps.2 Tryk p for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.

  Tryk p Pause for at stte optagelsen p pause.

  Ved optagelse af et stemmenotat skal du trykke p Bogmrke for at indstte et bogmrke.

  Skift optagetilstand.

  Start optagelse.

  3 Tryk p for at afslutte optagelsen.

 • Applikationer

  86

  Skifte optagetilstandTryk p for at vlge en tilstand p listen.

  Standard: Normal optagetilstand. Stemmenotater, der er optaget i denne tilstand, vises med ikonet .

  Interview: Mikrofonen er flsom over for lyde fra to retninger. I denne tilstand opfanges der lige meget lyd fra enhedens top og bund. Stemmenotater, der er optaget i denne tilstand, vises med ikonet .

  Stemmenotat: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidigt til tekst p skrmen. Du opnr de bedste resultater ved at holde enheden i nrheden af din mund og tale hjt og tydeligt p et stille sted. Stemmenotater, der er optaget i denne tilstand, vises med ikonet .

  Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke p det aktuelle sprog for at indstille systemsproget for stemmenotater.

  Afspilning af valgte stemmenotaterNr du gennemgr dine interviewoptagelser, kan du slukke og tnde for visse lydkilder i optagelsen.

  1 Tryk p Vrktj Diktafon p skrmen Apps.2 Tryk p Optagelser, og vlg et stemmenotat, der er blevet optaget i interviewtilstand.

 • Applikationer

  87

  3 For at gre visse lydkilder tavse skal du trykke p for retningen, hvor den lyd, der skal gres tavs, befinder sig.

  Ikonet ndres til , og lyden bliver slet fra.

  Lydkilde slet til

  Lydkilde slet fra

  Mine filerF adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt p enheden eller andre steder, f.eks. p skylagringsenheder.

  Tryk p Vrktj Mine filer p skrmen Apps.

  Kategori: Se filer efter kategori.

  Lokalt lager: Se filer, der er gemt p enheden.

  Skylager: Se filer, der er gemt i skylagertjenesten.

  BRUG AF LAGERPLADS: Se din enheds hukommelsesinformationer.For at sge efter filer eller mapper skal du trykke p SG.

 • Applikationer

  88

  NotatOpret notater, og organiser dem efter kategori.

  Tryk p Vrktj Notat p skrmen Apps.

  Oprettelse af notaterTryk p p notatlisten, og indtast et notat. Brug en af flgende indstillinger, nr du opretter et notat:

  Kategori: Opret eller angiv en kategori.

  Billede: Indst billeder.

  Stemme: Lav en stemmeoptagelse, som skal indsttes.

  Opgaver: Fj afkrydsningsfelter til starten af hver kolonne for at oprette opgavelister.Tryk p GEM for at gemme notatet.

  Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke p et notat og derefter trykke p notatets indhold.

  Sge efter notaterTryk p SG p notatlisten, og indtast et sgeord for at sge efter notater, der indeholder sgeordet.

  Ur

  IntroduktionIndstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid p en begivenhed eller indstil en specifik varighed.

  AlarmTryk p Ur Alarm p skrmen Apps.

  TumiranTypewritten Textgalaxys6manuals.net

 • Applikationer

  89

  Indstille alarmerAngiv et alarmtidspunkt, og tryk p GEM.

  For at bne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke p TAST.

  For at indstille en alarm med forskellige alarmvalg skal du trykke p INDST., indstille alarmvalgene og derefter trykke p GEM.

  Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke p urikonet ved siden af alarmen p alarmlisten.

  Stoppe alarmerTryk p AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trykke p SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

  Slette alarmerTryk p p en alarm i listen med alarmer.

  VerdensurTryk p Ur Verdensur p skrmen Apps.

  Oprette ureIndtast et bynavn, eller vlg en by p globussen, og tryk derefter p .

  Slette ureTryk p p et ur.

  Stopur

  1 Tryk p Ur Stopur p skrmen Apps.2 Tryk p START for at tage tid p en begivenhed.

  Tryk p OMGANG for at optage omgangstider under en begivenhed.

 • Applikationer

  90

  3 Tryk p STOP for at stoppe tidtagningen.Tryk p FORTST for at genoptage tidtagningen.

  Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke p NULSTIL.

  Timer

  1 Tryk p Ur Timer p skrmen Apps.2 Angiv varighed, og tryk p START.

  For at bne tastaturet for at indtaste varigheden skal du trykke p TAST.

  3 Tryk p AFVIS, nr timeren starter.

  LommeregnerUdfr enkle eller komplekse beregninger.

  Tryk p Lommeregner p skrmen Apps.

  Drej enheden til liggende retning for at f vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Skrmrotation er deaktiveret, s bn informationspanelet, og tryk p Skrmrotation for at aktivere det.

  For at se beregningshistorikken skal du trykke p HISTORIK. For at lukke panelet med beregningshistorik skal du trykke p TASTATUR.

  For at rydde historikken skal du trykke p HISTORIK RYD HISTORIK.

 • Applikationer

  91

  Google-appsGoogle tilbyder apps til underholdning, sociale netvrk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se Konti for flere oplysninger.

  For at se flere appinformationer skal du g til hver apps hjlpemenu.

  Visse apps er muligvis ikke tilgngelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhngigt af dit geografiske omrde eller din tjenesteudbyder.

  ChromeSg efter oplysninger, og gennemse websider.

  GmailSend eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.

  Google+Del dine nyheder, og flg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan ogs sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.

  MapsFind din placering p kortet, sg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.

  Play MusikOpdag, lyt til og del musik p din enhed.

  Play FilmSe videoer, der er gemt p din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra Play Butik.

  Play BgerDownload forskellige bger fra Play Butik.

 • Applikationer

  92

  Play BladkioskLs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.

  Play SpilDownload spil fra Play Butik, og spil dem sammen med andre.

  DrevGem dit indhold i skyen, f adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.

  YouTubeSe eller opret videoer, og del dem med andre.

  FotosAdministrer billeder, albummer og videoer, du har gemt p enheden og overfrt til Google+.

  HangoutsChat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humrikoner og videoopkald, mens du chatter.

  GoogleSg hurtigt efter emner p internettet eller p din enhed.

  StemmesgningSg hurtigt efter emner ved at sige et sgeord eller en stning.

  Google IndstillingerKonfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

 • 93

  Indstillinger

  IntroduktionTilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.

  Tryk p Indstillinger p skrmen Apps.

  Tryk p SG for at sge efter indstillinger ved at indtaste sgeord.

  For at redigere listen med o