Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar. Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland, Januar 2014. BedreBolig - Grundkursus. Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar. Definition og betydning af uvildighed Rådgiver ansvar  - PowerPoint PPT Presentation

Text of Saglig rådgivning, uvildighed og rådgiveransvar

PowerPoint-prsentation

Saglig rdgivning, uvildighed og rdgiveransvarMarianne Bender, Energitjenesten Nordjylland, Januar 2014

Definition og betydning af uvildighedRdgiver ansvarEksempler p saglig og helhedsorienteret rdgivning, god projektledelse og forventningsafstemning i processen fra energitjek, energirapport og videre forlbBetydning af kvalitetssikring

Saglig rdgivning, uvildighed og rdgiveransvarBedreBolig - Grundkursusnr.UvildigOrdbogen:Uafhngig eller upvirket af egne eller andres interesser, flelser eller meningerSynonym med: neutral upartisk

Praksis:Ikke henvisning til 3. mandIkke henvisning til sig selvIkke anbefaling af eet navngivet produktSaglig (rdgivning)Ordbogen:Primrt bygge p eller holde sig til objektive og ngterne kendsgerninger uden at inddrage uvedkommende, personlige vurderinger, interesser eller lignende.

Praksis:Saglighed / hensynsfuld dialogUvildighedDokumentation

Hvad siger Den danske Ordbog og hvad betyder det praksis.

Vr rlig omkring uvildigheden: hvis du ikke er uvildig, s gr opmrksom p det!Uvildighed og saglig rdgivningnr.Kunden nsker gulvvarme og vil hre om det er bedst med el eller vandbaseret gulvvarme.

BedreBolig Rdgiveren er el-installatr og fortller om de rent etableringsmssige fordele ved et el-system. Han fortller naturligvis ogs om mulighederne for vandbaseret gulvvarme, og fortller at det krver opbrydning af betondkket, der ligger under gulvet.Er rdgiveren uvildig i sin rdgivning af kunden?Er rdgiveren saglig i sin rdgivning af kunden?Hvad kan vi krve af BedreBolig rdgiveren? Rdgiverens uvildighed og saglighed et eksempel til debatUvildighed og saglig rdgivningnr.Bygningsejer kontakter en BedreBolig Rdgiver for at f vejledning om udskiftning af et oliefyr. Boligejer har fet et tilbud p en kedel som ikke str p TIs liste over godkendte kedler. Ved gennemgang af bygningen konstateres det, at den forslede kedel er rigtig dimensioneret.Hvorledes gives en uvildig rdgivning?Hvornr er rdgivningen saglig?Hvad kan vi krve af BedreBolig Rdgiveren?

Et eksempel til debat Uvildighed og saglig rdgivningnr.Forskellige typer af rdgivereDen klassiske forstand (liberale erhverv) : arkitekter, revisorer,Teknisk rdgivning (fagspecifik rdgivning m.v.) : rdgivning som led i erhvervsudvelsenABR 89 BedreBolig Rdgivere er en blanding af de forskellige typer, og vil uanset deres oprindelige profession blive anset og opfattet som vrende professionelle rdgivere

Traditionelle rdgivningserhverv og teknisk rdgivningRdgiverens ansvar nr.Fastlggelse af ansvarRdgiverens ansvar

nr.Besparelser og dimensionering Rdgiverens ansvar Overslag p besparelse Ikke oplagt ansvar, da ingen konkret beregninghar karakter af tommelfingerreglerBeregning af besparelseBeregning angives ud fra opgivne og kortlagte data. Disse angives sammen med beregning => ansvar for beregningens korrekte udfrelseGaranti for besparelseBr ikke gives => konkret ansvar

Husk: en beregnet besparelse er IKKE det samme som en garanteret besparelse. Kunden skal oplyses om, hvilke data, der ligger til grund for beregningen. Vigtigt: tag forbehold for adfrd!

Dimensionering af anlg / jordslanger m.v. Ansvaret br overlades til den, der skal st inde for anlgget og dets installation, funktion og drift.nr.TabHvis den person, der har modtaget rdgivningen har lidt et konomisk tab.Kausalitet Der skal vre en rsagssammenhng imellem rdgivningen og det konomiske tabAdkvansRdgiveren skal kunne forudse, at der er en vis sandsynlighed for, at rdgivningen vil kunne resultere i et konomisk tab=> Vanskeligt at blive plagt ansvar uden direkte sammenhng ErstatningsansvarRdgiverens ansvar nr.I en retssag vil en ansvarsfraskrivelse ofte blive tilsidesat.Udeladelser fra rdgivning, fejl og forsmmelser kan ogs medfre erstatningsansvar, og vurderes ofte strengt - isr, hvis det kan sandsynliggres at en anden rdgiver ville have givet et bedre rd (konomisk bedre) Rdgiveransvarsforsikring: vr opmrksom p begrnsninger / erstatningsbelb antal skader m.v. Forventningsafstemning: Det er ALTID en god id, at prcisere hvad der rdgives om og hvad der IKKE rdgives om!

Erstatningsansvar / ansvarsfraskrivelser m.v.Rdgiverens ansvar nr.Dialogbaseret rdgivning:

Holistisk indgangsvinkel

Dialogbaseret rdgivning Helhedsorienteret rdgivningForventningsafstemningSaglig og helhedsorienteret rdgivningnr.Frste kontakt:Kan komme telefonisk, skriftligt eller personligt. Kunden fortller om sit nske, og det der nskes hjlp til.

Case:Kunden vil gerne have gulvvarme i kkken / alrum og vil gerne vide, hvad der er bedst: el eller vandbaseret gulvvarme.Rdgivningsforlb som beskrevet i den dialogbaserede rdgivningsmodel, der er udviklet af bl.a. Energitjenesten i forbindelse med et Forsknings- og Udviklingsprojekt for ELFORSK.

1. Indledende dialogDialogens 7 trin

nr.Sprg ind til kundens begrundelse for at ville have gulvvarme:

Case:Gulvet er koldt, og det fles som om, at det trkker.Kunden har mindre brn, der leger p gulvet.Huset er bygget i 1959 og tilbygget i 1989.I forbindelse med tilbygningen blev der lavet kkken / alrum med klinker. Der er terrassedre og vinduer p to ydervgge (mod nord/st og mod syd / vest).

2. Udgangspunktet = Kundens reelle nske / driver Dialogens 7 trin nr.Vil problemet blive afhjulpet af at der etableres gulvvarme, og er gulvvarme den bedste / billigste lsning. Hvordan er gulvets isoleringsgrad, og hvordan er de fysiske forhold

Case:Det viser sig (ved temperaturmlinger) at det er sandsynligt, at de kolde gulve kan skyldes kuldenedfald fra de store vinduer og terrassedre, der er fra slutningen af 80erne. Der er tale om almindelige termoruder.3. Er gulvvarme interessant (Analyse / kortlgning)

Dialogens 7 trin

nr.Dialog med kunden om, hvilke rsager der kan vre og de mulige lsninger. (den simple lsning / kortsigtede den helhedsorienterede / langsigtede). Det aftales med kunden, hvilke ideer, der skal gs videre med (undersges for konomi m.v.)

Case:Kunden er stadig interesseret i gulvvarme, men vil ogs gerne spare p varmen. Kunden vil gerne vide, hvad det vil koste at skifte ruder og / eller vinduer, og hvilken effekt det vil have. Der skal ogs kigges p muligheder for at efterisolere soklen udvendigt.Herudover skal der kigges p muligheder for at etablere gulvvarme.Rdgiveren har konstateret (via BBR), at gulvisoleringen er p 200 mm, og at der er etableret kapillarbrydende lag. Gulvet bestr af 200 mm leca-kugler, 200 mm sundoflex. Herp er der et 100 mm betonlag, hvorp der er lagt 25 mm tykke klinker.

4. Forskellige lsningsmodeller

Dialogens 7 trin nr.Udarbejdelse af BedreBolig Plan:Der bliver lavet en kortlgning af den bygningsdel, det omhandler (det er det, kunden nsker). Der laves beregning p:udskiftning af glasudskiftning af vindueretablering af sokkelisoleringDer laves en beskrivelse af gulvets isoleringsstand, og de udfordringer / muligheder (herunder lovgivning), der er for at etablere gulvvarme. De forskellige etableringsudgifter sammenlignes med besparelsesmuligheder.De sideordnede gevinster: indeklima og komfortforbedringer medtages i beskrivelsen. Herudover laves der en beskrivelse af forskellige vindueslsninger, der passer til husets arkitektur. 5. Beslutningsgrundlag Dialogens 7 trin

nr.Kunden skal vlge, hvad der skal foretages.Det kan vre en god id at hjlpe kunden med at beskrive njagtigt, hvad der skal indhentes tilbud p og evt. vre behjlpelig med at indhente disse (Modul II: Byggeledelse)

Case:Kunden vlger at udskifte vinduer og terrassedre, og har udsat den endelige beslutning om etablering af gulvvarme.6. Beskrivelse af opgave

Dialogens 7 trin nr.Der laves en klar aftale om:Hvad skal kunden foretage sig?Hvad skal rdgiver foretage sig? Skal der inddrages flere inden den endelige beslutning tages?

Er kunden tilfreds? (Der sker ikke noget ved at sprge!)

(Modul II) Byggeledelsesydelsen

7. Beslutning / aftale.

Dialogens 7 trin

nr.Boligejeren: beslutter hvilke ydelser og omfanget af ydelser der skal indg i aftalenKontrakten anvendes til hele forlbet!

Rdgiver og boligejer: vlger hvilke punkter i aftalen der er relevante. Enighed om endelig udformning.

Tilgngelige p www.BedreBolig.dk medio februar

Standardkontrakt for Kortlgningsydelse Standardkontrakt for ByggeledelsesydelsenKontrakt med kunden

nr.VIGTIGT: Sikre korrekte beregningerSikre, at al rdgivning er givet / tilbudtIntern kvalitetskontrol - kvalitetssikringshndbog

Brug beregningsvrktjer (tjek beregningerne en ekstra gang)Brug tjeklister (er der noget, der mangler at blive belyst)Brug officielle lister og informationsmaterialer (stt jer til f.eks. videncenterets energilsninger)

Betydning af kvalitetssikringKvalitetssikring Tjek med kontrakten!nr.Manglende kvalitet ger risikoen for:

Manglende betaling (drlig konomi og manglende indtjening)Utilfredse kunder (bvl uforholdsmssigt stort tidsforbrug)Erstatningskrav (en direkte drlig forretning)

Energistyrelsens godkendelse sttes mske ogs p spil?

Betydning af kvalitetssikringKvalitetssikring nr.Generelle betragtninger omkring rdgiverens ansvar kan lses i bogen:Rdgivning, det professionelle erstatningsansvar af Lars Bo Langsted / forlaget Thomsen A/S, 2004

Finansforbundets vejledning omkring rdgiveransvar:http://www.finansforbundet.dk/da/fortillidsvalgte/Tillidsmandsarbejdet/Sider/Raadgiveransvar.aspx

Her kan I lse mere:Litteratur og kildematerialenr.

Kontaktinformation:

Marianne Bender Tlf. 21 21 32 88

mb@energitjenesten.dkBedrebolig.dk