Sadarb«bas r«ki 2

  • View
    304

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Sadarb«bas r«ki 2

  • 1. Sadarbba interneta vid radouma atstbai

2. Sadarboans - Collaboration Darboans ar kdu kop, lai radtu vai izveidotu kaut ko Sadarbbas formas Dzva saruna Informcijas koplietoana Grupu projekti Sacensbas Tkloans Grupu sapulces 3. Projekta vai grupu darba strakmei paliek nemaingi Mris Sasniedzamie rezultti Aktivitu plns Laika plnojums Projekts vai grupu darps 4. 7/14/2014 Sadarbba, radoums un tehnoloijas rel dzv 5. Rki tiesaistes grupu darbiem dados mcbu priekmetos Lai organiztu grupu darbus Lai veidotu projektus Lai veicintu skolnu sadarbbs prasmes Lai veicintu radoumu Rki nemaina sadarbbas un radoumu btbu, tomr btiski paplaina iespjas 6. Tiesaistes sadarbbas rku iedaljums Sadarbbas dokumenti Sadarbbas vides Sadarbbas piezmes un sienas Transferring Files: failu apmaia Blogi Wiki un socilie tkli Virtulas sanksmes un ata istabas Zmanas tfeles Multimediju Plakti un lapas