of 2 /2
18 Sportsfiskeren 9 // November 2014 November 2014 // 9 Sportsfiskeren 19 » KYSTFISKER Sådan bliver Du Går du med en kystfisker skjult i maven, er det nu du skal gribe spinnestangen og tage afsted. Kystfiske- riet er nemlig godt lige nu. Læs her, hvordan du fanger din første kystørred. XXX Af Christian Lykke Flinker [email protected] Bøgens trækroner er nøgne, og de tabte blade dækker jorden som et gigantisk tæppe. Vejen ned til kystpladsen er lys på denne tid af året, grundet de manglende blade på træerne. Med hurtige skridt pløjer vadestøvlerne gennem de røde og gule blade. I dag er der iver og fart i støvlerne – kysten kalder. Træerne afslører, at det nu for alvor er blevet efterår – en sæson som er længe ventet af de fle- ste kystfiskere. Selv om havørrederne kan være sky og svære at få på krogen, er det også om ef- teråret, man kan løbe ind i store stimer af træk- kende havørreder. Skal man i gang med kystfi- skeriet, er efteråret et perfekt tidspunkt. Fiskene trækker tæt på land Havørrederne trækker tæt langs land i efteråret. Derfor skal man være påpasselig med vadefi- skeri. Mange gange skal fiskeriet foregå tørsko- et, hvor pladsen affiskes fra land. Skal man va- defiske, er det en god ide at fiske det lave vand, inden man vader ud. Lav indimellem kast langs land, så eventuelle trækruter fiskes af. Ofte fanger man havørreder på nøjagtigt de samme kystpladser som i foråret. Pynter og næs, som stikker ud fra kystlinjen, er altid gode plad- ser. Trækkende havørreder vil løbende komme forbi og holde små pauser i deres vandring, så brug ekstra energi her. Mange gange vil kyst- pladser i nærheden af åer og bække også være gif- tige. Havørrederne er i disse områder, fordi de venter på at trække op. Her er det dog vigtigt, at afstanden til fredningsbæltet overholdes. Snask og kakaobrunt vand Man skal ikke være bange for dårligt vejr med regn og rusk, når det gælder efterårets kystørre- der. Godt, stille vejr med roligt vand kan gøre fi- skene vanskelige at lokke. Omvendt kan en solid efterårsstorm få dem til at kaste sig over alt. Det er ofte i store bølger og grumset vand, du vil op- leve det vilde fiskeri. Her kaster de sky ørreder sig ukritisk over din agn. Pålandsvind er derfor at foretrække, men den kan selvfølgelig også blive for hård, så fiskeriet er umuligt. Selv pladser med kakaobrunt vand og flydende tang kan overraske. Hvis blinket bare fisker halvdelen af kastet, kan det godt betale sig at give pladsen et skud. Her kan man med fordele montere blinket med en enkeltkrog, så man ikke fanger så meget skidt i vandet. Det skal du fiske med Det kan være svært at vælge blink, når man kig- ger på grejhylderne fyldt med forskellige varian- ter. Der er dog ingen grund til at gøre det til en videnskab. Man kan dele blinkene groft op. De blink som kaster langt, og de som bevæger sig livligt i vandet. I efteråret kan vinden være hård, og her kan det være nødvendigt med kompakte blink, som kaster langt. Men mange gange kan man ople- ve kræsne fisk, hvor lettere og mere livlige blink kan være udslagsgivende. Nogle sværger til blink med pangfarver, mens andre vælger mere natur- tro blink. Det vigtigste er dog, at man tror på blinket for enden af linen. Fisker man på svære fisk, skal der ofte utra- ditionelle metoder i brug. Her kunne man prøve med en spinner eller måske en lille ophænger- flue foran blinket. Grums og skidt. At fiske i grumset vand kan være ekstremt effektivt. Det er tit i overgangen mellem grumset og klart vand, at havørreden trækker. Farveforandring. I løbet af efteråret begynder de kønsmodne havørreder lige så stille at skif- te farve. Her ses en letfarvet havørred, som vil blive endnu mørkere i takt med, at gydningen nærmer sig. Fine fornemmelser. På dage med kræsne fisk, kan det godt betale sig at montere en ophænger foran blinket. Havørrederne trækker tæt langs land i eſteråret. Derfor skal man være påpasselig med vadefiskeri Foto: Jakob Sørensen

Sådan bliver du kystfisker

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Sådan bliver du kystfisker

Page 1: Sådan bliver du kystfisker

18 Sportsfiskeren 9 // November 2014 November 2014 // 9 Sportsfiskeren 19

»

KYSTFISKERSådan bliver Du

Går du med en kystfisker skjult i maven, er det nu du skal gribe spinnestangen og tage afsted. Kystfiske-riet er nemlig godt lige nu. Læs her, hvordan du fanger din første kystørred.

XXX

Af Christian Lykke [email protected]

Bøgens trækroner er nøgne, og de tabte blade dækker jorden som et gigantisk tæppe. Vejen ned til kystpladsen er lys på denne tid af året, grundet de manglende blade på træerne. Med hurtige skridt pløjer vadestøvlerne gennem de røde og gule blade. I dag er der iver og fart i støvlerne – kysten kalder.

Træerne afslører, at det nu for alvor er blevet efterår – en sæson som er længe ventet af de f le-ste kystfiskere. Selv om havørrederne kan være sky og svære at få på krogen, er det også om ef-teråret, man kan løbe ind i store stimer af træk-kende havørreder. Skal man i gang med kystfi-skeriet, er efteråret et perfekt tidspunkt.

Fiskene trækker tæt på landHavørrederne trækker tæt langs land i efteråret. Derfor skal man være påpasselig med vadefi-

skeri. Mange gange skal fiskeriet foregå tørsko-et, hvor pladsen affiskes fra land. Skal man va-defiske, er det en god ide at fiske det lave vand, inden man vader ud. Lav indimellem kast langs land, så eventuelle trækruter fiskes af.

Ofte fanger man havørreder på nøjagtigt de samme kystpladser som i foråret. Pynter og næs, som stikker ud fra kystlinjen, er altid gode plad-ser. Trækkende havørreder vil løbende komme

forbi og holde små pauser i deres vandring, så brug ekstra energi her. Mange gange vil kyst-pladser i nærheden af åer og bække også være gif-tige. Havørrederne er i disse områder, fordi de venter på at trække op. Her er det dog vigtigt, at afstanden til fredningsbæltet overholdes.

Snask og kakaobrunt vandMan skal ikke være bange for dårligt vejr med regn og rusk, når det gælder efterårets kystørre-der. Godt, stille vejr med roligt vand kan gøre fi-skene vanskelige at lokke. Omvendt kan en solid efterårsstorm få dem til at kaste sig over alt. Det er ofte i store bølger og grumset vand, du vil op-leve det vilde fiskeri. Her kaster de sky ørreder sig ukritisk over din agn.

Pålandsvind er derfor at foretrække, men den kan selvfølgelig også blive for hård, så fiskeriet er umuligt. Selv pladser med kakaobrunt vand og flydende tang kan overraske. Hvis blinket bare fisker halvdelen af kastet, kan det godt betale sig

at give pladsen et skud. Her kan man med fordele montere blinket med en enkeltkrog, så man ikke fanger så meget skidt i vandet.

Det skal du fiske medDet kan være svært at vælge blink, når man kig-ger på grejhylderne fyldt med forskellige varian-ter. Der er dog ingen grund til at gøre det til en videnskab. Man kan dele blinkene groft op. De blink som kaster langt, og de som bevæger sig livligt i vandet.

I efteråret kan vinden være hård, og her kan det være nødvendigt med kompakte blink, som kaster langt. Men mange gange kan man ople-ve kræsne fisk, hvor lettere og mere livlige blink kan være udslagsgivende. Nogle sværger til blink med pangfarver, mens andre vælger mere natur-tro blink. Det vigtigste er dog, at man tror på blinket for enden af linen.

Fisker man på svære fisk, skal der ofte utra-ditionelle metoder i brug. Her kunne man prøve med en spinner eller måske en lille ophænger-f lue foran blinket.

Grums og skidt. At fiske i grumset vand kan være ekstremt effektivt. Det er tit i overgangen mellem grumset og klart vand, at havørreden trækker.

Farveforandring. I løbet af efteråret begynder de kønsmodne havørreder lige så stille at skif-te farve. Her ses en letfarvet havørred, som vil blive endnu mørkere i takt med, at gydningen nærmer sig.

Fine fornemmelser. På dage med kræsne fisk, kan det godt betale sig at montere en ophænger foran blinket.

Havørrederne trækker tæt langs land i efteråret. Derfor skal man være påpasselig med vadefiskeri

Foto

: Ja

kob

Søre

nse

n

Page 2: Sådan bliver du kystfisker

Farvet fredning. Hvorvidt man vil hjemtage havør-reder er op til den enkelte frem til den 15. novem-ber, hvorefter alle farvede fisk skal genudsættes.

Indspinning som modhug. Fordelen ved hurtig indspinning er – udover at det er særdeles effek-tivt – at fisken kan kroges, hvis man fortsætter indspinningen, når den hugger. På den måde vir-ker indspinningen også som modhug.

FREDNING OG FREDNINGSBÆLTER

GUIDET KYSTTUR – FÅ STYR PÅ KYSTFISKERIET

KYSTFISKERNE PÅ FACEBOOK

I perioden 16. november til 15. januar er farvede havørreder fredet. Derfor skal alle farvede fisk genudsættes i den periode og kun blanke fiske må hjemtages.Inden du drager afsted til kysten, er det være en god ide at tjekke, om der ligger vandløb i nærheden af kystpladsen. På den måde undgås det at fiske i et fredningsbælte. Find fredningsbælter på www.fredning.fd.dk

Tag med instruktørerne Jonas Rygaard og Søren Rygaard Lenschow på en spændende kysttur til Lillebælts perle Aarø ved Haderslev. På turen fortæller Jonas og Søren om forskellige kystpladser, hot spots, fiske-strategi, fisketeknik med spin og flue og andre godbidder om havørred-fiskeri ved kysten. Der bliver selvfølgelig også tid til en masse fiskeri. Instruktørerne står hele dagen til rådighed med råd og vejledning. Det er muligt at fiske både med spin og flue på turen. Se mere på www.sportsfiskeren.dk/aktivitetskalender-2013

Du kan holde dig opdateret med nyheder om kystfiskeri ved at like Kyst-fiskerne på www.facebook.com/kystfiskerne

20 Sportsfiskeren 9 // November 2014 November 2014 // 9 Sportsfiskeren 21

n

Guld og sølvOm efteråret fanges to typer af havørreder

– blanke og farvede fisk. De sølvblanke havørre-der er ofte de fisk, som ikke skal i åen for at gy-de. Disse fisk bliver i havet for at spise sig sto-re og tykke. De farvede fisk derimod, skal til-bage til åen for at gyde. Udseendet kan variere meget, men fælles er, at de har mere eller min-dre farve. Det kan være lige fra et gyldent skær til fisk i fuld gydedragt. Man løber oftest ind i farvede fisk, men chancen for en stor blankfisk er også tilstede.

Der er blandede holdninger til, hvorvidt man skal genudsætte farvede havørreder. Dog taler intet imod at hjemtage en farvet havørred med god samvittighed. Der er intet forkert i det, hverken moralsk, etisk eller juridisk – så læn-ge det sker uden for fredningstiden, som star-ter 16. november.

Du skal fiske hurtigtFart er vigtigt, når man fisker på kysten. I ef-teråret skal blinket have fuld fart, og der er in-

gen grund til at tage hensyn til hav-ørreden. Den skal nok ta-

ge blinket, selv om det fiskes hurtigt. Vari-

er din indspinning

med spinstop. Her laves små pauser i indspin-ningen, så blinket stopper og daler gennem van-det. Disse spinstop er ofte udslagsgivende. Det er ikke i selve spinstoppet, men lige når blin-ket accelererer efter et spinstop, at fisken hug-ger. Fart er dog ikke en regel uden undtagelse, så varier farten, indtil det giver pote.

Havørreder med fine fornemmelserKendetegnet for fiskeriet i efteråret er tit kræs-ne og svære fisk. Det er sjældent manglen på fisk, der er den begrænsende faktor, men nær-mere deres bidelyst. Man kan sagtens fiske på store stimer af fisk uden den store reaktion.

Den store fødemængde i efteråret, kan væ-re med til at gøre fiskene endnu mere kræsne. Derudover stopper mange af de farvede fisk

med at tage føde til sig. Her har man mulighed for at provokere havørreden, som allerede har en territoriehævdende adfærd som i åen. Stær-ke farver eller meget livlige blink, kan ofte få de arrige havørreder i stødet.

Hjælp dit grejSaltvand er hårdt ved grejet, så husk at skylle dit grej, når du kommer hjem. Du kan hurtigt skyl-le både stang, øjer og hjul under bruseren. Er du allerede i gang, kan det godt betale sig at skylde boksen med blink, så springringe og kroge ikke ruster. For at undgå rustne kroge, kan man og-så afmontere krogene på ens blink og købe en håndfuld gode saltvandsbestandige kroge. Læg de nyindkøbte kroge i en lille boks eller lignen-de, og monter kun krog på det blink, du fisker med. Herved fisker du altid med en skarp krog. Ofte er krogene, som er monteret fra fabrikken, også i ret dårlig stand.

Vil man optimere ens blink endnu mere, kan man montere dem med to springringe, frem for én, da det i høj grad mindsker brækstangseffek-ten. For eksempel når havørreden begynder at rulle i overf laden under fighten, vil man mind-ske risikoen for, at krogen mister sit tag.

Fingeren på pulsenMeget fiskeri hænger sammen med ens indsats. Jo mere man fisker, desto større chance er der for at opleve rigtig gode dage med mange fisk. Hvis man vil have fingeren på pulsen, er det en god ide at netværke med ligesindede, der lige-ledes fisker i ens lokalområde. Ved at hjælpe hinanden, vil man totalt set få mange f lere fisk, fordi man altid vil have mulighed for at kende en god plads, hvor vejrforholdene spiller.

I efteråret skal blinket have fuld fart, og der er ingen grund til at tage hensyn til havørreden

Filur. Små, livlige blink er gode at have i bok-sen, hvis havørrederne ikke lige er i hugget.

Sport DresFrederikssundsvej 502400 Copenhagen NVTlf: 38 88 46 48 MacNab SønderborgNørrekobbel 7. A6400 SønderborgTlf: 74 43 16 46

KorsholmJægervej 56900 SkjernTlf: 96 80 20 20 Stefs LystfiskergrejFredensgade 298000 Århus CTlf: 86 18 33 33

Suveræne stænger fra Svenske Reliant – fås i 3 længder:7´10” 5-20 g. 8´10” 7-25g. og 9´10” 10-30g.

Reliantstængerne er designet til skandinavisk havørredfiskeri! Det er knivskarpe spinnestænger med dyb aktion, de kaster utroligt langt og minder meget om fluestangens aktion. Med 4 og 5 dele er de perfekte som rejsestænger. Hver stang kommer med to forskellige håndtag. Et langt til vadefiskeri og et kort til båd, kayak eller flydering. De er super stærke, men stadig sensitive. Der er kun brugt de allerbedste ma-terialer og de leverer suveræn følelse og performance.