of 13 /13
KSSR <rancangan pengajaran hari <bina instrumen pentaksira <pembentangan kumpulan>

RPH Perbentangan Pend Moral

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SILAKAN

Text of RPH Perbentangan Pend Moral

Slide 1

KSSR

Tahukah AndaSurat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 KSSR

SPI Bil. 3/1999 KSSR

SPI Bil. 3/1999 KSSRPerkara yang perlu difikirkan semasa merangka PdP Pemilihan SK dan SPObjektifStrategi PembelajaranAktiviti PdPTeori PembelajaranGaya Pembelajaran MuridPelbagai Kecerdasan (MI)

KSSR

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)KBaTAspek: Didik HiburKecindanKajianDemonstrasi/TunjukcaraInstrumen Pentaksiran Bahan Sokongan (Modul, BBB) .Perkara tambahan yang perlu difikirkan semasa merangka RPH dan PdPKSSRRPHMata PelajaranPENDIDIKAN MORALKelas/ Bil.Murid / Masa6 35/40 orang / 10.00 11.00Stand. Kandungan2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1 Menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan demi kesejahteraan negara Stand. Pembelajaran2.1.1 Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan (kebendaan dan sokongan moral) 2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan 2.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan 2.1.4 Mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan Objekif PembelajaranDiakhir pembelajaran murid dapat:Mengkategorikan tiga cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan.Menghuraikan tiga cara kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukanDapat melahirkan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan.Dapat mengamalkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan.KSSRRPHAktiviti Murid menonton video kejadian banjir besar. (Kemahiran Berfikir dan Berbahasa) a. https://www.youtube.com/watch?v=c5dp 2aDgwr4 b. https://www.youtube.com/watch?v=eL3K9V7Ox5Y 2. Murid bersoal-jawab dengan guru berdasarkan video tersebut. Contoh soalan : i. Apa bentuk bantuan yang boleh kita berikan kepada mangsa banjir? (Obj:1) ii. Bagaimana cara kita memberi bantuan? (Obj:3) iii. Apakah perasaan kamu apabila dapat membantu mangsa-mangsa banjir?Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan Setiap kumpulan diminta menyediakan peta minda yang telah ditentukan. (Kreativiti) a. Kumpulan A dan B Peta Pokok (Cara Bantuan) (Obj: 1& 2) b. Kumpulan C dan D Peta Pelbagai Alir (Kebaikan Memberi Bantuan & kesannya) (KBAT)5. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.

BBBkomputer, kertas mahjung, pen Marker, LCD projektorEMKi) Kreativiti Refleksi KSSR

MengapaPerlu RancangKSSRUNTUK MENCAPAI HASRAT PENDIDIKANMurid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi Warga Negara BertanggungjawabGlobal Player Pekerja Berilmu Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia BerkeyakinanMurid yang Berdikari Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang BerbaktiInovatifKreatifDahagakan IlmuMenguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & KomunikasiPencipta TeknologiBelajar Sepanjang HayatDaya SaingDaya TahanKemahiran BerkomunikasiJati DiriTERAS PEMBANGUNAN KURIKULUMFalsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan KebangsaanWawasan 2020Rangka Rancangan Jangka PanjangCabaran Abad Ke-21Model Baru Ekonomi (MBE)Teori Pembelajaran4 Pillars of Education (UNESCO)Sumber ilmu yang muktabarKSSRSetiap kumpulan akan mempersembahkan hasil kumpulan dan menerangkan perkara-perkara berikut:Keseluruhan RPHPenerangan terperinci tentang aktiviti yang dirancang untuk mencapai strategi yang dipilihPenerangan KBAT yang digunakanPenerangan tentang instrumen pentaksiran mengikut Standard Pembelajaran yang disediakanPenerangan apakah refleksi yang akan ditulis jika murid tidak mencapai objektif pada hari tersebut.

KSSRSemua hasil kerja dikumpul dan dihantar ke BPK11Mata PelajaranKelas/Bilangan muridS.K/S.PObjektif PdPPada akhir PdP murid akan dapat:1.2BBBKBATEMKPenerangan AktivitiAktiviti 1( ditulis secara teperinci langkah bagi setiap aktiviti)Aktiviti 2Aktiviti 3Releksi:Penerangan stategi pengajaran yang dirancang Nota: Pelaporan ini hanya dibuat bagi tujuan pembentangan semasa kursus sahaja. KSSR

KSSR