ROZKŁAD MATERIAŁU KLASA II z odnośnikami do pp ?· Szkoła dawniej i dziś polonistycznej Czytanie…

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

Rozkad materiau KLASA II z odnonikami do podstawy programowej Magorzata Dutka-Mucha, Didasko

Czas

Blok

tema-

tyczny

Tematyka

dnia Aktywno ucznia w zakresie edukacji:

Treci

nauczania

wynikajce

z podstawy

programowej

Czas

trwania

zaj

Wrz

esi

e

I tyd

zie

Powakacyjne

powitania

spoecznej Zabawy integracyjne. 5.1), 3)

polonistycznej Zapoznanie z podrcznikiem i wiczeniami do klasy drugiej. Czytanie wstpu podrcznika Ala i Adam na tropach poszukiwanego skarbu.

1.1)b 1.3)c

matematycznej Przypamitnik matematyczny przeliczanie w zakresie 20. Dopenianie do 20. 7.1), 4)

muzycznej Nauka piosenki Druga klasa. 3.1)a 20 min

Moje wakacje

polonistycznej Ustne i pisemne wypowiedzi na temat minionych wakacji. Czytanie krtkich tekstw o wakacjach. Czytanie i omwienie rozdziau Pobudka.

1.1)b 1.3)a, f

matematycznej Sposoby odmierzania czasu. Przypamitnik matematyczny dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Liczby na osi liczbowej.

7.4)

muzycznej Nauka piosenki Druga klasa cd. Tempo w muzyce. 3.1)a, c 25 min

wych. fizycznego wiczenia z kocykami, chodzenie na czworakach, polizgi. 10.3)c 45 min

Wakacyjne wspomnienia

polonistycznej

Dusze ustne wypowiedzi dzieci na temat minionych wakacji. Czytanie i omwienie opowiadania Wakacje na wsi. Humor sowny i sytuacyjny.

1.1)b 1.2)c 1.3)a

matematycznej Nazwy miesicy kolejno, zapis graficzny. Przypamitnik matematyczny dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Rozwizywanie zada obliczenia kalendarzowe.

7.4), 14)

muzycznej Nauka piosenki Druga klasa cd. 3.1)a 20 min

informatycznej Zasady posugiwania si komputerem przypomnienie podstawowych operacji wykonywanych podczas pracy na komputerze. Segregowanie w folderach plikw z wakacji.

8.1)a, b 8.4)a 8.5)a, c

45 min

wych. fizycznego Marszobiegi i opanowanie przeszkd. 10.1)a 45 min

piesz si powoli

polonistycznej Czytanie i omwienie rozdziau Nerwowy poranek. Wypowiedzi dzieci na temat ich organizacji czasu przed wyjciem do szkoy.

1.1)b 1.2)c 1.3)a, b

matematycznej Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Rozwizywanie zada z treci. Obliczenia kalendarzowe. Obliczanie czasu rne rodzaje czasomierzy.

7.4), 7), 14)

muzycznej Wakacyjny instrument. Wartoci rytmiczne wiernuty, semki. Sylaby rytmiczne ta, ti. 3.1)b 25 min

wych. fizycznego Zabawy ruchowe wykonywanie zada na czas. 10.3)c, d 45 min

Wakacyjne skarby

polonistycznej Wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych skarbw. Przygotowanie wystawy Wakacyjne skarby. Tworzenie kolekcji przedmiotw. Czytanie i omwienie rozdziau Pierwszy dzie w szkole. Czytanie z podziaem na role. Funkcja wykrzyknika i znaku zapytania w zdaniu.

1.1)b 1.2)b, c 1.3)c, e, f

matematycznej Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Rozwizywanie zada z treci. Czytanie danych z tabeli.

7.4), 7)

wych. fizycznego Zabawy biene wycigi po skarby. 10.3)c 45 min

2

Czas

Blok

tema-

tyczny Tematyka dnia Aktywno ucznia w zakresie edukacji:

Treci

nauczania

wynikajce

z podstawy

programowej

Czas

trwania

zaj W

rze

sie

II ty

dzi

e

Wakacyjny

dziennik podry

polonistycznej Czytanie dziennika podry. Wielka litera w nazwach geograficznych. Czytanie nazw miast na mapie Polski.

1.1)a 1.3)f

matematycznej Rozwizywanie zada z treci. Dodawanie liczb w zakresie 20 zadania rozmaite. Czytanie rozkadu jazdy.

7.4), 7)

muzycznej Wartoci rytmiczne wiernuty, semki, odczytywanie rytmw. Nauka piosenki ,,Co si stao?.

3.1)a, b 25 min

wych. fizycznego Zabawy ruchowe ze skakankami. 10.2)b 45 min

Moja miejscowo

spoecznej Wypowiedzi dzieci na temat miejscowoci, w ktrej mieszkaj co warto w niej zobaczy. 5.6)

polonistycznej Cechy charakterystyczne poszczeglnych krajobrazw. Opisywanie wakacyjnych krajobrazw i porwnywanie ich z krajobrazem miejsca zamieszkania.

1.2)c, e 1.3)a

matematycznej Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesitkowego. 7.4)

informatycznej Szybkie pisanie wiczenie pisania za pomoc programu do nauki maszynopisania. 8.1)a, 2), 4)a, 5)a, c

45 min

plastycznej Polskie krajobrazy pejza, malowanie farbami. 4.2)a 45 min

Pocztwki z wakacji

polonistycznej Czytanie treci pocztwek i adresowanie ich. Uzupenianie i pisanie treci pocztwek. Poznanie Roberta przewodnika po ortografii. Czytanie i omwienie zasad ortograficznych zwizanych z pisowni .

1.1)b 1.3)a, b, f

matematycznej Odczytywanie godzin na zegarze. Obliczenia zegarowe. 7.15)

wych. fizycznego Zabawy zespoowe wycigi, tory przeszkd. 10.3)c, 4)b 45 min

Zabawy ortograficzne

polonistycznej Ukadanie bajek z wyrazami z . Pisanie wyrazw z . Czytanie i omwienie rozdziau Pierwsza lekcja wyszukiwanie w tekcie wyrazw sprawiajcych trudnoci ortograficzne.

1.1)b 1.2)c 1.3)a, e, f

matematycznej Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesitkowego. Obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

7.4), 14), 15)

muzycznej Dwik g. Klucz wiolinowy. 3.1)b 20 min

Jeden za wszystkich, wszyscy za

jednego

spoecznej Wypowiedzi dzieci na temat miej atmosfery w klasie i koleeskiej postawy. 5.5)

polonistycznej Redagowanie kodeksu klasowych przyjaci Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 1.1)a 1.3)a, g

matematycznej System dziesitkowy. Dodawanie penych dziesitek w zakresie 100. 7.1), 4)

muzycznej Zapis dwiku e. Takty: 2/4, 3/4, 4/4. wiczenia gosu. 3.1)a, b 25 min

wych. fizycznego wiczenia na rwnowani. 10.2)c 45 min

3

Czas

Blok

tema-

tyczny Tematyka dnia

Aktywno ucznia w zakresie edukacji:

Treci

nauczania

wynikajce

z podstawy

programowej

Czas

trwania

zaj

Wrz

esi

e

III t

ydzi

e

Moi szkolni

koledzy

spoecznej Gromadzenie i wyjanianie sownictwa zwizanego z cechami charakteru wady i zalety.

5.1)

polonistycznej Redagowanie i pisanie zda do opisu postaci Mj ulubiony kolega. Czytanie i omwienie wiersza Skarypyta.

1.1)b 1.2)c 1.3)a, c, d

matematycznej System dziesitkowy. Dodawanie penych dziesitek w zakresie 100. 7.1), 4) muzycznej Nauka piosenki Trzech. 3.1)a 20 min

wych. fizycznego Zabawy biene gry zespoowe. 10.3)c, d 45 min

Wakacje Ali i Adama

polonistycznej Czytanie i omwienie rozdziau Nasze wakacje. 1.2)b, c 1.3)a, g

matematycznej Dodawanie i odejmowanie penych dziesitek w zakresie 1000. Obliczenia pienine. 7.1), 4), 8)

muzycznej Nauka piosenki Trzech cd. 3.1)a 20 min

plastycznej Wykonanie ramki na zdjcie z wakacji. 4.2)b 45 min

Poznajmy si

lepiej

polonistycznej Wypowiedzi dzieci na temat ich zainteresowa. Zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi w pytaniach ankietowych. Wielka litera w imionach i nazwiskach. Alfabet. Czytanie i omwienie rozdziau Spotkanie na play.

1.1)b 1.2)c 1.3)c, f

matematycznej Dodawanie i odejmowanie penych dziesitek w zakresie 100 zadania rozmaite. 7.4)

wych. fizycznego Zabawy i wiczenia z woreczkami. 10.1)b 45 min

informatycznej Szybkie pisanie wiczenia pisania za pomoc programu do nauki maszynopisania cd. 8.1)a, 2), 4)a, 5)a, c

45 min

Mam odwag przyzna si

do winy

spoecznej Zabawy dramowe z zastosowaniem zwrotw grzecznociowych. 5.3)

polonistycznej Ocena postpowania bohatera opowiadania O karafce z wod na stole. Czytanie z podziaem na role.

1.1)b 1.2)b, c 1.3)a, b

matematycznej Dodawanie i odejmowanie penych dziesitek w zakresie 100. Obliczenia pienine. 7.1), 4), 8)

muzycznej Instrumenty perkusyjne. C razkrelne. Odrnianie trjdwiku granego w gr i w d.

3.1)a, b 25 min

Wakacyjne

znajomoci

spoecznej Zaoenie klasowej kroniki. Zwroty grzecznociowe. 5.3)

polonistycznej Czytanie i omwienie rozdziau Wspomnienie pana Anatola. Wypowiedzi dzieci na temat Jak mona zachowa wspomnienia.

1.1)b 1.2)b, c 1.3)a, b, d, g

matematycznej Dodawanie i odejmowanie penych dziesitek w zakresie 100. Dodawanie wyrae mianowanych (z, gr.) w zakresie 100. Zadania rozmaite.

7.1), 4), 8)

wych. fizycznego Zabawy i wiczenia z obrczami. 10.1)b, 45 min

4

Czas

Blok

tema-

tyczny

Tematyka dnia Aktywno ucznia w zakresie edukacji:

Treci

nauczania

wynikajce

z podstawy

programowej

Czas

trwania

zaj W

rze

sie

IV t

ydzi

e

Szkoa dawniej

i dzi

polonistycznej Czytanie i omwienie budowy listu (wstp, roz