Ceramika dawniej i dziś

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt realizowany przez Koło Rekodzielnicze z Dobrcza. Finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach II edycji konkursu "Kultura Bliska".

Text of Ceramika dawniej i dziś

  • 1. Projekt finansowany przez Fundacj Wspomagania Wsi. Ceramika dawniej i dzi

2. Projekt Ceramika dawniej i dzi realizowany by przez Koo Rkodzielnicze dziaajce przy GOK w Dobrczu. Fundusze na realizacj pozyskano z grantu otrzymanego za wyrnienie w II edycji konkursu Kultura Bliska, organizowanego przez Fundacj Wspomagania Wsi. By to jeden z 27 projektw, ktre zostay wybrane z pord ponad 250 nadesanych na konkurs. Dotacja wyniosa 10.120 z. 3. Pienidze przeznaczone zostay na: zakup pieca komorowego do wypau gliny, zakup narzdzi i materiaw do wykonywania prac artystycznych, przeprowadzenie cyklu warsztatw ceramicznych. 4. Projekt zakada: powrt do korzeni, zintegrowanie mieszkacw, zwrcenie uwagi na walory i zasoby kultury ludowej oraz ochrona przed ich zapomnieniem, przeprowadzenie zaj ceramicznych dla wszystkich zainteresowanych. 5. Zajcia ceramiczne odbyway si od lutego do czerwca 2002 roku. Prowadzia je Barbara Hipnarowicz dyrektor GOK w Dobrczu. Warsztaty odbyway si dwa razy w tygodniu, w wietlicy Gminnego Orodka Kultury w Dobrczu, oraz internacie Zespou Szk Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Adresatami byli: dzieci, modzie i osoby dorose, instruktorzy wietlicowi i pedagodzy prowadzcy zajcia z dziemi i modzie 6. Z oferty szkoleniowej skorzystaa modzie szkolna, czonkinie Koa Rkodzielniczego z Dobrcza, czonkinie KGW z Wudzyna, Dobrcza, Gdecza i Kozielca, osoby dorose pozostajce bez pracy i inne. cznie 43 osoby. Uczestnicy zaj poznali technik lepienia naczy glinianych jak kiedy stosowano na Kujawach. Wyroby te ksztatowano w rkach, byy to m.in. dzwonki, miseczki, kropielnice, kafle, figurki i dwojaki. 7. Kilka zdj z realizacji Warsztaty ceramiczne w pracowni GOK oraz w internacie ZS A-E w Karolewie. 8. Kilka zdj z realizacji Warsztaty w pracowni GOK. 9. Pierwsze prace wypalone w piecu zakupionym z grantu. 10. Podsumowanie projektu poczone z wystaw odbyo si 11 czerwca 2002 roku w Gminnym Orodku Kultury w Dobrczu, w obecnoci wadz gminy i zaproszonych goci m.in. pracownikw WOK w Bydgoszczy. Wszyscy uczestnicy warsztatw otrzymali pamitkowe zawiadczenia. Nastpnie wystawa zosta przeniesiona do oficyny dworskiej mieszczcej si przy Zespole Szk Agro- Ekonomicznych w Karolewie, gdzie przez okres wakacji udostpniona bya zwiedzajcym. 11. Podsumowanie projektu 12. Wystawa prac towarzyszca podsumowaniu projektu 13. Wiele sprawozda z realizacji projektu mona byo znale w prasie. O Ceramice z Dobrcza pisano m.in. W Gazecie Regionalnej Powiat Bydgoski, Gazecie Wyborczej, Gazecie Pomorskiej, Ilustrowanym Kurierze Polskim, Gazecie Soeckiej i Biuletynie Informacji Kulturalne. Czonkinie koa rkodzielniczego z Dobrcza wziy take udzia w programie telewizyjnym TV Bydgoszcz prowadzonym przez Katarzyn Marcysiak, podczas ktrego opowiaday o projekcie, a uczennice ZS A-E w Karolewie day pokaz lepienia z gliny. Obecnie rwnie kontynuowane s zajcia lepienia z gliny w wietlicach wiejskich. Modzie chtnie si w nie angauje. 14. Wybrane projekty zrealizowane przez GOK w Dobrczu Akcja lato rok 2002, Akcja lato rok 2003 Moja maa ojczyzna w obiektywie rok 2003 Tczowe pory roku rok 2004 Biae marzenia rok 2006 Obecnie (2011 r.) trwa realizacja projektu Z folklorem na ty, ktry jest finansowany ze rodkw Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W ramach projektu odbd si warsztaty, na ktrych dzieci i modzie poznaj sposoby wykonywania dekoracji kujawskich, kwiatw z krepy, pajkw kujawskich itp. Przeprowadzony zostanie take konkurs plastyczny Zdobnictwo Kujaw. 15. Dzikuj za uwag.