Roşia Montană

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geografia Romaniei- prezentare Rosia Montana- probleme de mediu.

Citation preview

 • 7/21/2019 Roia Montan

  1/44

 • 7/21/2019 Roia Montan

  2/44

  Meniu

  V vom prezenta:V vom prezenta:

  !Istoria i geogra"a

  oraului Roia Montan

  #! $conomia ipopula%ia&!Surse de

  poluare'! Metode decombatere apolurii

 • 7/21/2019 Roia Montan

  3/44

  Meniu

  Istoria i geogra"aoraului RoiaMontan

 • 7/21/2019 Roia Montan

  4/44

  Meniu

  Ro ia MontanRo ia Montan (n german(n german GoldbachGoldbach, n maghiar, n maghiarVerespatakVerespatak,,n latinn latin Alburnus MaiorAlburnus Maior) este o localitate minier) este o localitate minier din Mun idin Mun i iiApuseni, jude ul Alba, TransilvaniaApuseni, jude ul Alba, Transilvania (( Romnia. ste re edin a Romnia. ste re edin a comuneicomunei Ro ia MontanRo ia Montan ..

  ste situat n !alea Ro iei, strbtut de rul Ro ia. Rul Ro ia ste situat n !alea Ro iei, strbtut de rul Ro ia. Rul Ro ia este bogat n minerale, n special "iereste bogat n minerale, n special "iercare i d o culoare ro iatic,care i d o culoare ro iatic,de unde i denumirea comunei n romn i maghiar. #uloarea de unde i denumirea comunei n romn i maghiar. #uloarea

  ro iatic a apei se datorea$ mineritului e%cesiv ce durea$ dero iatic a apei se datorea$ mineritului e%cesiv ce durea$ depeste &''' de ani.peste &''' de ani.

 • 7/21/2019 Roia Montan

  5/44

  Meniu

  A "ost n"iin at de ctre romani n timpul domniei lui Traian caA "ost n"iin at de ctre romani n timpul domniei lui Traian caora minierora minier !! ra cunoscut sub numele dera cunoscut sub numele deAlburnus MaiorAlburnus Maior

  Ro ia Montan a cunoscut i trit toate evenimentele istoriei Ro ia Montan a cunoscut i trit toate evenimentele istoriei romnilor n anul *+-romnilor n anul *+-casele e%ploratorilor au "ost distruse de ctrecasele e%ploratorilor au "ost distruse de ctrerevolu ionarii lui #lo ca revolu ionarii lui #lo ca ( deasemenea si( deasemenea si n timpul revolu iein timpul revolu iei luiluiAvram IancuAvram Iancu din *-din *-!!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  6/44

  Meniu

  )rezentare:)rezentare:

  Ro ia Montan este o localitate rspndit pe versan ii Ro ia Montan este o localitate rspndit pe versan ii vii Ro iei, nume cptat datorit culorii ro iatice a apei vii Ro iei, nume cptat datorit culorii ro iatice a apei din cau$a con inutului ridicat n o%i$i de "ier. ituat la odin cau$a con inutului ridicat n o%i$i de "ier. ituat la oaltitudine de apro%imativ '' m, n valea Ro iei se mbinaltitudine de apro%imativ '' m, n valea Ro iei se mbinculmile domoale ale dealurilor premontane cu masiveleculmile domoale ale dealurilor premontane cu masivele

  muntoase nalte pe care se mai pot vedea urme alemuntoase nalte pe care se mai pot vedea urme alee%ploatrii ndelungate.e%ploatrii ndelungate.

 • 7/21/2019 Roia Montan

  7/44Meniu

  TurismTurism Ro ia Montan esteRo ia Montan este

  situat n centrul Mun ilorsituat n centrul Mun ilorApuseni, la poalele Mun ilorApuseni, la poalele Mun ilorMetali"eri la ' /m de ora ulMetali"eri la ' /m de ora ul

  Alba 0ulia, *1 /m de #mpeniAlba 0ulia, *1 /m de #mpenii ** /m de Abrud.i ** /m de Abrud. Accesul seAccesul se

  *ace cu usurinta din Alba+*ace cu usurinta din Alba+Iulia( ,lu-+.apoca( /radea!Iulia( ,lu-+.apoca( /radea!

  2dat cu apari ia2dat cu apari iacontroversatului 3roiect miniercontroversatului 3roiect minierde la Ro ia Montan, maide la Ro ia Montan, maie%act odat cu ncepereae%act odat cu ncepereae%plorrilor auri"ere din *44+,e%plorrilor auri"ere din *44+,proiectele de turism au "ostproiectele de turism au "ostpractic nlturate de pepractic nlturate de pe

  agenda autorit ilor locale,agenda autorit ilor locale,mi$ndu5se e%clusiv pe acestmi$ndu5se e%clusiv pe acestproiect a"lat n totalproiect a"lat n totalcontradic ie cu conceptul decontradic ie cu conceptul dede$voltare durabil, obiectivde$voltare durabil, obiectiv

  speci"ic "iecrei comunit ispeci"ic "iecrei comunit ilocale civili$atelocale civili$ate

 • 7/21/2019 Roia Montan

  8/44Meniu

  /biective turistice:/biective turistice:

  Dealul Cet iiDealul Cet ii este probabil cea mai importanteste probabil cea mai importantmrturie istoric, aici putnd nc "i observate galeriile imrturie istoric, aici putnd nc "i observate galeriile ipu urile din "ostele mine romane. e a"l la apro%imativ opu urile din "ostele mine romane. e a"l la apro%imativ o

  jumtate de or de mers din centrul comunei. Aici s5aujumtate de or de mers din centrul comunei. Aici s5au

  gsit &1 de table cerate care atest e%isten a milenar agsit &1 de table cerate care atest e%isten a milenar aoamenilor n aceste locuri.oamenilor n aceste locuri.

  Muzeul MinerituluiMuzeul Minerituluise a"l n apropierea "osteise a"l n apropierea "osteie%ploatri miniere. Aici pot "i vi$itate "ostele galeriie%ploatri miniere. Aici pot "i vi$itate "ostele galerii

  romane, "ormate din tuneluri lungi de $eci de /ilometri,romane, "ormate din tuneluri lungi de $eci de /ilometri,pot "i v$ute monumente istorice i unelte pentru minerit,pot "i v$ute monumente istorice i unelte pentru minerit,gsite de arheologi n ruinele "ostului ora , i gsite de arheologi n ruinele "ostului ora , i construc iile "olosite pentru separarea aurului de piatrconstruc iile "olosite pentru separarea aurului de piatr

 • 7/21/2019 Roia Montan

  9/44Meniu

  #etatea#etatea Alburnus MaiorAlburnus Maiorse a"l pe 6ealul #et ii nse a"l pe 6ealul #et ii n

  apropierea "ostelor e%ploatri romane i a repre$entatapropierea "ostelor e%ploatri romane i a repre$entatpunctul de aprare al localit ii i ale e%ploatrilor punctul de aprare al localit ii i ale e%ploatrilor auri"ere. Aici, arheologii au descoperit locuin e,auri"ere. Aici, arheologii au descoperit locuin e,morminte, unelte pentru minerit, multe inscrip ii n limbamorminte, unelte pentru minerit, multe inscrip ii n limba

  greac i latingreac i latin !!..

 • 7/21/2019 Roia Montan

  10/44Meniu

  3entru separarea aurului de restul minereului s5au construit mori3entru separarea aurului de restul minereului s5au construit moride ap numite 7 teampuride ap numite 7 teampuri 00. 6ebitul prielor ce treceau pe lng. 6ebitul prielor ce treceau pe lnge%ploatrile miniere era prea sc$ut, nct pentru punerea ne%ploatrile miniere era prea sc$ut, nct pentru punerea n

  "unc iune a teampurilor s5au construit mai multe lacuri arti"iciale "unc iune a teampurilor s5au construit mai multe lacuri arti"iciale numite 7lacuri pentru teampuri8 sau 7turi8. Majoritatea lor mainumite 7lacuri pentru teampuri8 sau 7turi8. Majoritatea lor maie%ist i ast$i i nemai"iind utile scopului lor ini ial au "ost e%ist i ast$i i nemai"iind utile scopului lor ini ial au "ost amenajate pentru piscicultur, agrement i pescuit sportiv.amenajate pentru piscicultur, agrement i pescuit sportiv.

 • 7/21/2019 Roia Montan

  11/44Meniu

  1acuri:1acuri:

  Tul MareTul Mareeste situat aproape de i$voarele viieste situat aproape de i$voarele viiRo ia, la o altitudine de 49' m. A "ost construit n anulRo ia, la o altitudine de 49' m. A "ost construit n anul*4' i a primit numele de*4' i a primit numele de Tul MareTul Maredatorit ntinderiidatorit ntinderiilui pe o supra"a mai mare dect celelalte lacuri.lui pe o supra"a mai mare dect celelalte lacuri.

  Tul CorneiTul Corneieste situat la obr ia vii #orna, laeste situat la obr ia vii #orna, lamic distan de satul #orna, la altitudinea de 49' m.mic distan de satul #orna, la altitudinea de 49' m.

  Tul #ornei este unul din cele mai "rumoase i maiTul #ornei este unul din cele mai "rumoase i maivi$itate turi din $on.vi$itate turi din $on. Tul BraziTul Brazieste situat pe un a"luent al vii Ro ia,este situat pe un a"luent al vii Ro ia,

  la mic distan de Tulla mic distan de Tul #ornei la aceea i altitudine de#ornei la aceea i altitudine de49' m. e spune c lacul ar "i "ost construit din ordinul49' m. e spune c lacul ar "i "ost construit din ordinul

  Mariei Tere$a.Mariei Tere$a.Tul ariniiTul arinii este cel mai nalt lac din ba$inuleste cel mai nalt lac din ba$inul

  Ro iei situat la o altitudine de aproape *''' m nRo iei situat la o altitudine de aproape *''' m napropiere de Tul Mare. :acul este nconjurat de oapropiere de Tul Mare. :acul este nconjurat de oarini, de unde i denumirea, i de cteva case arini, de unde i denumirea, i de cteva case

  mpr tiate prin apropiere.mpr tiate prin apropiere.

 • 7/21/2019 Roia Montan

  12/44Meniu

  Roia Montan (vechiteampuri;[desen dinsecolul al XIX-lea)

 • 7/21/2019 Roia Montan

  13/44Meniu

  $conomia oraului Roia$conomia oraului Roia

  MontanMontan

 • 7/21/2019 Roia Montan

  14/44Meniu

  Impactul asupra economiei localImpactul asupra economiei local Roia Montan a achiziionat !ncep"nd din #$$# %&' dinRoia Montan a achiziionat !ncep"nd din #$$# %&' din

  cele % de *ospodrii a+ate !n zona de impact a proiectului,cele % de *ospodrii a+ate !n zona de impact a proiectului,in aceste % de *ospodrii ./ au 0ost case nelocuite .1$in aceste % de *ospodrii ./ au 0ost case nelocuite .1$de 0amilii au acceptat sa 2e strmutate iar 1$. 0amilii urmeazde 0amilii au acceptat sa 2e strmutate iar 1$. 0amilii urmeazs 2e mutate pe un alt amplasament numit 3iatra 4l5 a+at las 2e mutate pe un alt amplasament numit 3iatra 4l5 a+at lacirca 1 6m, de sat ,circa 1 6m, de sat ,

 • 7/21/2019 Roia Montan

  15/44Meniu

  ,umprarea doar par2ial a propriet2ilor din zona de,umprarea doar par2ial a propriet2ilor din zona dee3ploatare creeaz greut2i serioase companiei RMG,e3ploatare creeaz greut2i serioase companiei RMG,deoarece aprobarea proiectului 4i implicit activitatea dedeoarece aprobarea proiectului 4i implicit activitatea de

  e3ploatare nu poate 5ncepe *r acceptul tuturor proprietarilore3ploatare nu poate 5ncepe *r acceptul tuturor proprietarilorde teren( ale cror drepturi sunt aprate at6t de legisla2iade teren( ale cror drepturi sunt aprate at6t de legisla2iarom6neasc c6t 4i de cea european!rom6neasc c6t 4i de cea european!

  Asa cum se spune 5n comunicatul Academiei Romane(Asa cum se spune 5n comunicatul Academiei Romane(e3ploatarea proiectat nu reprezint o solu2ie de dezvoltaree3ploatarea proiectat nu reprezint o solu2ie de dezvoltaredurabil( pe termen lung( problemele sociale 4i economice aledurabil( pe termen lung( problemele sociale 4i economice alezonei rm6n6nd nerezolvate sau agrav6ndu+se dup aceastzonei rm6n6nd nerezolvate sau agrav6ndu+se dup aceastperioadperioad!!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  16/44Meniu

  8ene"ciile statului rom6n din proiectulminier de la Roia Montan vin din &

  surse:9 33articipaarticiparerea de ./' pe care o de8ine !na de ./' pe care o de8ine !n

  compania RM9: i care !i asi*ur o cotcompania RM9: i care !i asi*ur o cotproporional din pro2tul o58inut de proiect,proporional din pro2tul o58inut de proiect,

  9 Redeven8ele miniere aplicate pentru produc8iaRedeven8ele miniere aplicate pentru produc8iade aur i ar*int o58inut plti5ile ctre 5u*etulde aur i ar*int o58inut plti5ile ctre 5u*etul

  de stat,de stat,9 Impozitele i taele pe pro2t salariiImpozitele i taele pe pro2t salarii

  propriet8i accize tae de eploatare i altele,propriet8i accize tae de eploatare i altele,

  l 6 dSt t l 6 d

 • 7/21/2019 Roia Montan

  17/44Meniu

  9 Statul rom6n are deStatul rom6n are dec64tigat din proiectulc64tigat din proiectulRo4ia Montan! )lanulRo4ia Montan! )lanulde a*aceri al proiectuluide a*aceri al proiectului

  minier prevedeminier prevedebene"cii totale debene"cii totale depeste ' miliarde depeste ' miliarde dedolari pentru economiadolari pentru economiaRom6niei! )roiectul deRom6niei! )roiectul de

  la Rosia Montanala Rosia Montanareprezinta oreprezinta ooportunitate mareoportunitate marepentru economiapentru economiaRomaniei( insaRomaniei( insae3ploatarea aurului dine3ploatarea aurului dinaceasta comuna araceasta comuna artrebui *acuta numaitrebui *acuta numaidupa o e3pertizadupa o e3pertizaatenta a e*ecteloratenta a e*ectelorasupra mediului(asupra mediului(considera analistii!considera analistii!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  18/44

 • 7/21/2019 Roia Montan

  19/44Meniu

  AnulAnul TotalTotal UnguriUnguri RomaniRomani RomiRomi

  >#?>#? '!#=#'!#=# @>@> BB?BB? nCanCa>&?>&? '!&D#'!&D# B'B' D?>D?> D?D?

  >'>' =!'?>=!'?> B'B' D=D= nCanCa

  >=D>=D '!D>'!D> BBBB 'D'D D&D&

  >DD>DD '!=>'!=> >> &@&@ B@B@

  >@@>@@ '!&>&'!&>& >#># =@=@ DBDB

  >>#>># '!'D'!'D >#># ?'?' ##B##B

  #??##??# &!B@#&!B@# >> ==== #B>#B>

 • 7/21/2019 Roia Montan

  20/44Meniu

  9 Unul dintre simbolurile Roiei Montane( )iatra ,orbului esteUnul dintre simbolurile Roiei Montane( )iatra ,orbului estemonument istoric i al naturii! Situat la o altitudine de ?@B demonument istoric i al naturii! Situat la o altitudine de ?@B demetri( se 5ntinde pe = Eectare( 5ntre v6r*urile ,urmtura imetri( se 5ntinde pe = Eectare( 5ntre v6r*urile ,urmtura iGEergEeleu( puncte de legtur ale *ostei e3ploatri de stat de laGEergEeleu( puncte de legtur ale *ostei e3ploatri de stat de laRoia Montan i mina de cupru de la Roia )oieni!Roia Montan i mina de cupru de la Roia )oieni!

  9 )iatra ,orbului este o st6nc de dacit de culoare cenuiu+glbuie()iatra ,orbului este o st6nc de dacit de culoare cenuiu+glbuie(care a cptat aceast *orm 5n timp!care a cptat aceast *orm 5n timp!

  9 Galeriile de aici au *ost spate prin teEnica *ocului i a apei i vor "Galeriile de aici au *ost spate prin teEnica *ocului i a apei i vor "puse 5n valoare de proiectul minier( alturi de galeriile din sectorulpuse 5n valoare de proiectul minier( alturi de galeriile din sectorul,tlina+Monuleti i cele de la )ru ,arpeni!,tlina+Monuleti i cele de la )ru ,arpeni!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  21/44Meniu

  9 Masivul Fig+VidoaiaMasivul Fig+Vidoaiase a Hn apropierease a Hn apropierea

  zonei prote-ate( Hnzonei prote-ate( Hnpartea de nord a Viipartea de nord a ViiRoia Montan! $steRoia Montan! $stestrbtut de galeriistrbtut de galeriiprovenite dinprovenite dine3ploatrile minieree3ploatrile miniereanterioare! i aici esteanterioare! i aici estepropus o carier depropus o carier dee3ploatare care vae3ploatare care va*unc%iona doar c6%iva*unc%iona doar c6%ivaani i va " completani i va " completecologizat la "nal!ecologizat la "nal!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  22/44Meniu

 • 7/21/2019 Roia Montan

  23/44Meniu

  Surse de poluareSurse de poluare

 • 7/21/2019 Roia Montan

  24/44Meniu

  Surse poteniale de poluare a apelorSurse poteniale de poluare a apelor9 )osibilele descrcri de)osibilele descrcri de

  poluan%i 5n ape suntpoluan%i 5n ape suntasociate cu mai multeasociate cu mai multeaspecte ale activit%iloraspecte ale activit%ilorminiere i de procesare aminiere i de procesare aminereului !minereului !

  9 Scurgerile de supra*a% deScurgerile de supra*a% dela lucrrile miniere vecEi dela lucrrile miniere vecEi dela Roia Montan( inclusivla Roia Montan( inclusivcele de la galeriile de mincele de la galeriile de min

  actuale( precum i apele deactuale( precum i apele demin de la carieramin de la carierae3istent( sunte3istent( suntcaracterizate de un pJcaracterizate de un pJsczut i de o concentra%iesczut i de o concentra%iepeste limitele admise apeste limitele admise ametalelor grele ;cupru( "er(metalelor grele ;cupru( "er(

 • 7/21/2019 Roia Montan

  25/44

  Meniu

  )rincipalele surse de poluare)rincipalele surse de poluarepentru apele subterane i depentru apele subterane i desupra*a% zona minier Roiasupra*a% zona minier RoiaMontan sunt:Montan sunt:9 ,ele doua uzine de,ele doua uzine depreparareKpreparareK

  9 Iazul de decantare ;V!Iazul de decantare ;V!Slitei

 • 7/21/2019 Roia Montan

  26/44

  Meniu

 • 7/21/2019 Roia Montan

  27/44

  Meniu

  9 Rezultatele analizelor peRezultatele analizelor pesedimente indic *aptul csedimente indic *aptul cla toate probele(la toate probele(concentra%iile de ,uconcentra%iile de ,uaudepit concentra%iileaudepit concentra%iilema3ime admise( pentru ceima3ime admise( pentru ceidoi ani consecutivi!doi ani consecutivi!

  ,oncentra%iile de n au,oncentra%iile de n audepit ,MA la toatedepit ,MA la toateprobele numai 5n cel de+alprobele numai 5n cel de+aldoilea an! ,oncentra%iile )bdoilea an! ,oncentra%iile )bau *ost sub valoarea impusau *ost sub valoarea impus

  prin /!M! DC#??D( iarprin /!M! DC#??D( iarconcentra%iile de ,d au *ostconcentra%iile de ,d au *oste3trem de ridicate!e3trem de ridicate!

  9 Acest studiu a indicat *aptulAcest studiu a indicat *aptulc activitatea minier dinc activitatea minier din

  perimetrul studiat a a*ectatperimetrul studiat a a*ectat

 • 7/21/2019 Roia Montan

  28/44

  Meniu

  9 Valorile ridicate aleValorile ridicate aleconcentra%iilor unorconcentra%iilor unormetale ;)b(,u( ,d( n

 • 7/21/2019 Roia Montan

  29/44

  Meniu

  9 R6urile din aceastR6urile din aceastzon au debite 5nzon au debite 5ngeneral reduse iargeneral reduse iar

  caracteristicile lorcaracteristicile lor"zico LcEimice sunt"zico LcEimice suntlegate de condi%iile delegate de condi%iile demediu( care lemediu( care leinuenteaz "e directinuenteaz "e direct

  ;stabilitatea cEimic i;stabilitatea cEimic istarea de alterare astarea de alterare adi*eritelor tipuri dedi*eritelor tipuri deroci( activitatearoci( activitateaorganismelor(organismelor(activit%ile antropice

 • 7/21/2019 Roia Montan

  30/44

  Meniu

  9 ,on%inutul di*eri%ilor ioni( ca i mineralizarea(,on%inutul di*eri%ilor ioni( ca i mineralizarea(sunt mai mici 5n timpul debitelor crescute( c6ndsunt mai mici 5n timpul debitelor crescute( c6ndare loc o dilu%ie determinat de alimentareaare loc o dilu%ie determinat de alimentareameteoric( deci 5n timpul debitelor sczute(meteoric( deci 5n timpul debitelor sczute(

  c6nd alimentarea r6urilor se realizeazc6nd alimentarea r6urilor se realizeazpreponderent din apele subterane( mai bogatepreponderent din apele subterane( mai bogate5n sruri!5n sruri!

  9 Varia%ia con%inutului di*eri%ilor ioni se remarcVaria%ia con%inutului di*eri%ilor ioni se remarcat6t 5n timp L de+a lungul anului( c6t i 5n lungulat6t 5n timp L de+a lungul anului( c6t i 5n lungul

  cursurilor de ap!cursurilor de ap!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  31/44

  Meniu

  9 Apele de iroire de pe zoneApele de iroire de pe zonea*ectate de lucrri minere la zi(a*ectate de lucrri minere la zi(pot reprezenta surse depot reprezenta surse depoluare semni"cative( 5npoluare semni"cative( 5ncondi%iile 5n care supra*e%ele decondi%iile 5n care supra*e%ele depe care provin sunt mari( iarpe care provin sunt mari( iarevacuarea acestora 5ncursul deevacuarea acestora 5ncursul deap nu poate "ap nu poate "controlat!Ast*el( literatura decontrolat!Ast*el( literatura de

  specialitate men%ioneazspecialitate men%ioneazdrena-ul minier acid ca sursdrena-ul minier acid ca sursprincipal de poluare5n bazinulprincipal de poluare5n bazinulEidrogra"c al Arieului( precumEidrogra"c al Arieului( precumi 5n sub+bazinele auen%ilor sii 5n sub+bazinele auen%ilor si;NorraO( #??#

  9 1a aceasta se adaug1a aceasta se adaugpoten%ialul natural al rocilor depoten%ialul natural al rocilor dea genera drena- acid! Rocile cua genera drena- acid! Rocile cupoten%ialul cel mai ridicat depoten%ialul cel mai ridicat degenerare a apelor acide 5n zongenerare a apelor acide 5n zon

  sunt breciile vulcanice! Valorilesunt breciile vulcanice! Valorile++

 • 7/21/2019 Roia Montan

  32/44

  Meniu

  9 )roiectul de)roiectul dee3ploatare miniere3ploatare minierintensiv cu cianuriintensiv cu cianuri

  de la Roiade la RoiaMontan pune 5nMontan pune 5npericol VIAPA 5npericol VIAPA 5n

  Para Mo%ilor(Para Mo%ilor(descEiz6nd caleadescEiz6nd caleaproducerii celui maiproducerii celui maimare dezastrumare dezastruecologic din $uropaecologic din $uropade est!de est!

  9 / parte din cianura/ parte din cianurava a-unge intr+unva a-unge intr+uniaz descEis(iaz descEis(creandu+se ast*elcreandu+se ast*elun nou loc cuun nou loc cu

  potential depotential de

 • 7/21/2019 Roia Montan

  33/44

  Meniu

  ,ombaterea poluriiQ,ombaterea poluriiQ

 • 7/21/2019 Roia Montan

  34/44

 • 7/21/2019 Roia Montan

  35/44

  Meniu

 • 7/21/2019 Roia Montan

  36/44

  Meniu

  Mani0est studen8esc pentru 3rotec8iaMani0est studen8esc pentru 3rotec8iaMediului la Roia MontanMediului la Roia Montan

  9 Initiativa a avut un succes deosebit inInitiativa a avut un succes deosebit inrandul studentilor si an de an( larandul studentilor si an de an( labuna ei reusita a avut un aportbuna ei reusita a avut un aport

  deosebit se* lucrari dr!ing! Radudeosebit se* lucrari dr!ing! Radu8re-ea!8re-ea!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  37/44

  Meniu

  Anul acesta splicatia vizeaza urmatoarele obiective:Anul acesta splicatia vizeaza urmatoarele obiective:

  bara-ul de pebara-ul de pe Somesde la Gilau( gradina botanicade la Gilau( gradina botanicadin ,lu-+.apoca( Situl .atura #???0 de la Turda(din ,lu-+.apoca( Situl .atura #???0 de la Turda(*osta S!,! Ampelum latna( cariera de e3ploatare si*osta S!,! Ampelum latna( cariera de e3ploatare siuzina de preparare a cuprului S!,!uzina de preparare a cuprului S!,! ,upruMin S!A!Min S!A!

  Abrud de la Rosia )oieni( cariera de e3ploatare aAbrud de la Rosia )oieni( cariera de e3ploatare aaurului si galeriile romane de la Rosia Montana(aurului si galeriile romane de la Rosia Montana(GEetarul de la Scarisoara(GEetarul de la Scarisoara( Groapa Ruginoasade lade laArieseni( iazul de decantare a e3ploatarii miniereArieseni( iazul de decantare a e3ploatarii miniere8aita si perimetrul etalon de combatere a eroziunii8aita si perimetrul etalon de combatere a eroziunii

  solului de la )ocola!solului de la )ocola!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  38/44

  Meniu

  )e langa caracterul aniversar( aplicatia va" inedita( intrucat la Rosia Montana se valua pozitie impotriva e3ploatarii aurului cucianuri de catre Gabriel Resources si va "citit un Mani*est pentru )rotectia Mediuluila Rosia Montana0( care va " inmanatconducerii companiei0( se arata in

  comunicatul transmis!

 • 7/21/2019 Roia Montan

  39/44

  Meniu

  :om5aterea polurii aerului:om5aterea polurii aerului

  )rincipalele masuri concrete de realizare aprotectiei aerului constau in : e3ploatarea rationala a instalatiilor teEnologice

  selectionate pentru o anumita productie ca "indca "ind cele mai putin poluante K

  recuperarea si valori"carea substantelorreziduale utilizabile K

  amplasarea surselor de poluare bazata pe unstudiu stiinti"c al consecintelor pe care le aresituarea intr+o anumita ambianta geoclimaticaK

  adoptarea de sisteme si mi-loace de transportcat mai putin poluanteK

 • 7/21/2019 Roia Montan

  40/44

  Meniu

  :?R?4 3

 • 7/21/2019 Roia Montan

  41/44

  Meniu

  :?R?4 3

 • 7/21/2019 Roia Montan

  42/44

  Meniu

 • 7/21/2019 Roia Montan

  43/44

  Meniu

  4urul :ianura ?ploatarea minier

 • 7/21/2019 Roia Montan

  44/44

  C Mul8umimDDDC Mul8umimDDD