of 6 /6
ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL JUDEȚEAN Nr. 10094 din 13.07.2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 105/13.07.2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 10094/13.07.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; - adresa Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui nr. 13.399/25.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 9183/25.06.2021; - raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 10095/13.07.2021; - avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; în conformitate cu prevederile: - art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - art. 9 din anexa la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică; - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare; în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Județean Vaslui HOTĂRĂȘTE: Art.1. – (1) Se constată încetarea calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a domnului Tamaș Ioan Marcu, care nu mai îndeplinește funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. (2) Se validează desemnarea ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a domnului Nacu Manuel, împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. (3) Se aprobă modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, în sensul înlocuirii domnului Tamaș Ioan Marcu cu domnul Nacu Manuel. (4) Alineatul (1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, după cum urmează: 1. Prisacaru Dan-Eduard - consilier judeţean, președinte; 2. Gologan Mircea – subprefect al județului Vaslui, membru; 3. Nacu Manuel – inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Județean Vaslui, membru;

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL JUDEȚEAN Nr. …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL JUDEȚEAN Nr. …

PROIECT DE HOTRÂRE nr. 105/13.07.2021 privind modificarea componenei Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui
Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 10094/13.07.2021 al preedintelui Consiliului Judeean
Vaslui; - adresa Inspectoratului de Poliie Judeean Vaslui nr. 13.399/25.06.2021, înregistrat
la Consiliul Judeean Vaslui cu nr. 9183/25.06.2021; - raportul de specialitate al Direciei Administraie Public din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeean nr. 10095/13.07.2021; - avizul Comisiei juridice i de disciplin, administraie public local i coordonarea
consiliilor locale; în conformitate cu prevederile: - art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare; - art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei
Române, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare; - art. 9 din anexa la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare a autoritii teritoriale de ordine public; - Hotrârii Consiliului Judeean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnrii
nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, cu modificrile ulterioare; în temeiul art. 182 alin. (1) i al art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare; Consiliul Judeean Vaslui
HOTRTE:
Art.1. – (1) Se constat încetarea calitii de membru de drept al Autoritii
Teritoriale de Ordine Public Vaslui a domnului Tama Ioan Marcu, care nu mai îndeplinete funcia de inspector ef al Inspectoratului de Poliie Judeean Vaslui.
(2) Se valideaz desemnarea ca membru de drept al Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui a domnului Nacu Manuel, împuternicit s îndeplineasc atribuiile funciei de ef al Inspectoratului de Poliie Judeean Vaslui.
(3) Se aprob modificarea componenei Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, în sensul înlocuirii domnului Tama Ioan Marcu cu domnul Nacu Manuel.
(4) Alineatul (1) al art. 1 din Hotrârea Consiliului Judeean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnrii nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, cu modificrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins:
“(1) Se valideaz desemnarea nominal a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, dup cum urmeaz:
1. Prisacaru Dan-Eduard - consilier judeean, preedinte; 2. Gologan Mircea – subprefect al judeului Vaslui, membru; 3. Nacu Manuel – inspector ef al Inspectoratului de Poliie Judeean Vaslui, membru;
4. Pvloaiea Gheorghi – inspector ef al Inspectoratului Judeean de Jandarmi Vaslui, membru;
5. Ttaru Niculae – inspector ef al Inspectoratului pentru Situaii de Urgen “Podul Înalt” al Judeului Vaslui, membru;
6. Catan Sorinel – director executiv al Poliiei Locale Vaslui, membru; 7. Hristea Mihai – reprezentant al Corpului Naional al Poliitilor Consiliului Teritorial
Vaslui, membru; 8. Cernat Vasile – reprezentant al Serviciului Teritorial al Poliiei de Frontier Vaslui,
membru; 9. Steimberg Eugenia - consilier judeean, membru; 10. Dorin Emil - consilier judeean, membru; 11. Cain Dan-Liviu - consilier judeean, membru; 12. Veziteu Gheorghe – consilier judeean, membru; 13. Teslariu Iuliana – consilier judeean, membru; 14. Mereu Gianina-Maria – reprezentant al comunitii locale, membru; 15. Popescu Toader – reprezentant al comunitii locale, membru; 16. Stamate Ioan – reprezentant al comunitii locale, membru.”
Art.2.- De la data intrrii în vigoare a prezentului act administrativ se abrog alineatul (2) din art. 1 al Hotrârii Consiliului Judeean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnrii nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, cu modificrile ulterioare.
Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine secretariatului Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui i persoanei nominalizate la art.1 alin. (2).
Art.4. – Secretarul general al judeului va comunica, în termenul prevzut de lege, prezentul act administrativ Instituiei Prefectului – Judeul Vaslui, secretariatului Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, persoanei interesate i va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu i în Monitorul Oficial Local. Vaslui, ___.07.2021 PREEDINTE, Dumitru Buzatu
Avizat pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL JUDEULUI
Diana-Elena Ursulescu
DIRECIA ADMINISTRAIE PUBLIC Am luat la cunotin de acest înscris oficial i îmi asum responsabilitatea asupra legalitii
Director executiv, Mihaela Dragomir
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotrâre este necesar votul majoritii simple.
REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotrâre privind modificarea componenei
Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui
I. Motivul adoptrii proiectului de hotrâre în cauz: Autoritatea Teritorial de Ordine Public Vaslui, organism cu rol consultativ, a crui
activitate se desfoar în interesul comunitii, este constituit, potrivit dispoziiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Române, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din eful Direciei generale de poliie a municipiului Bucureti sau al inspectoratului de poliie judeean, un reprezentant al Corpului Naional al Poliitilor, subprefect, 6 consilieri desemnai de Consiliul General al Municipiului Bucureti, respectiv de consiliul judeean, 3 reprezentani ai comunitii desemnai de primarul general al municipiului Bucureti, respectiv de preedintele consiliului judeean, eful Direciei generale de jandarmi a municipiului Bucureti sau al inspectoratului judeean, eful Inspectoratului pentru Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti sau eful inspectoratului pentru situaii de urgen judeean, eful serviciului teritorial al Poliiei de Frontier Române i, dup caz, eful poliiei locale din municipiul reedin de jude.
Prin Hotrârea Consiliului Judeean Vaslui nr. 208/10.12.2020 privind validarea desemnrii nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, a fost validat ca membru de drept al Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, domnul Tama Ioan Marcu.
Potrivit adresei Inspectoratului de Poliie Judeean Vaslui nr. 13399/25.06.2021, înregistrat la Consiliul Judeean Vaslui cu nr. 9183/25.06.2021, începând cu data de 25.06.2021, funcia de ef al Inspectoratului de Poliie Judeean Vaslui este ocupat de domnul comisar-ef de poliie Nacu Manuel. Aadar, se impune înlocuirea domnului Tamas Ioan Marcu cu domnul Nacu Manuel.
De asemenea, potrivit art. 17 alin.(5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Române, cu modificrile i completrile ulterioare, consiliul judeean are rolul de a valida desemnarea nominal a autoritii de ordine public, iar în conformitate cu prevederile Hotrârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a autoritii teritoriale de ordine public, componena comisiilor de lucru este stabilit de Comitetul de organizare. Astfel, propunem abrogarea alineatul (2) din art. 1 al Hotrârii Consiliului Judeean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnrii nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, cu modificrile ulterioare, prin care au fost stabilite comisiile de lucru.
În vederea funcionrii eficiente i realizrii atribuiilor în mod corespunztor ale Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui i, inând cont de argumentele prezentate mai sus, considerm c este necesar i oportun iniierea prezentului proiect de hotrâre i includerea acestuia pe ordinea de zi a primei edine a Consiliului Judeean Vaslui.
II.Impactul socio-economic: nu este cazul. III.Impactul financiar asupra bugetului judeului: nu este cazul. IV. Impactul asupra reglementrilor interne în vigoare:
Prin proiectul de hotrâre iniiat se propune modificarea alin.(1) i alin.(2) lit.a) din art.1 al Hotrârii Consiliului Judeean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnrii nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, cu modificrile ulterioare i abrogarea alineatul (2) din art. 1 al Hotrârii Consiliului Judeean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnrii nominale a membrilor Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, cu modificrile ulterioare.
V. Consultri derulate în vederea elaborrii proiectului de hotrâre în cauz: nu este cazul.
VI. Activiti de informare public privind elaborarea proiectului de hotrâre în cauz: nu este cazul.
VII. Msuri de implementare necesare, respectiv modificrile instituionale i funcionale preconizate:
Dup adoptare, hotrârea va fi comunicat prin intermediul secretarului general al judeului, în termenul prevzut de lege, ctre Instituia Prefectului – Judeul Vaslui, secretariatului Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, persoanei interesate i va fi publicat pe pagina de internet www.cjvs.eu i în Monitorul Oficial Local.
VIII. Concluzii, constatri i propuneri: Fa de cele prezentate, supunem spre analiz i aprobare proiectul de hotrâre
privind modificarea componenei Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direciei Administraie Public din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean.
PREEDINTE, Dumitru Buzatu
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotrâre privind modificarea componenei
Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare, Direcia Administraie Public, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Vaslui, a analizat Proiectul de hotrâre privind modificarea componenei Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui, în raport cu atribuiile i competenele specifice acestui compartiment i a constatat urmtoarele:
a) Domeniul reglementat: administraie public local/alte atribuii/modificarea componenei Autoritii Teritoriale de Ordine Public Vaslui.
b) Impactul financiar asupra bugetului judeului: nu este cazul. c) Compatibilitatea i conformitatea cu legile, ordonanele, hotrârile Guvernului,
strategiile naionale i legislaia secundar (ordine, instruciuni, normative, regulamente, etc.), în limitele i în a cror implementare i aplicare este elaborat respectivul proiect de hotrâre:
Prin proiectul de hotrâre analizat se respect i se pun în aplicare prevederile: - art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei
Române, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - art. 9 din anexa la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare a autoritii teritoriale de ordine public. inând seama de cele precizate mai sus, opinm faptul c proiectul de hotrâre este
fundamentat, din punct de vedere al reglementrilor specifice aplicabile, respectiv al legalitii. Raportat la atribuiile i competenele specifice acestui compartiment, propunem analizarea i supunerea acestuia spre dezbatere i adoptare, în prima edin a Consiliului Judeean Vaslui.
Numele i prenumele Funcia Data Semntura
Avizat – Dragomir Mihaela Director executiv 13.07.2021 Verificat - Întocmit – Andronic Marilena ef birou 13.07.2021
V comunicm:
Cu stim,