of 42/42
Ionuţ DUMITRU Preşedinte Consiliul Fiscal Martie 2011 ROMÂNIA Evoluţii şi perspective macroeconomice şi fiscal- bugetare

ROMÂNIA Evolu ţii şi perspective macroeconomice şi fiscal-storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10386/8067656/1/prezentare...Ungaria Romania Estonia Lituania Letonia. Dezechilibrele

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMÂNIA Evolu ţii şi perspective macroeconomice şi...

 • Ionuţ DUMITRU

  Preşedinte Consiliul Fiscal

  Martie 2011

  ROMÂNIAEvoluţii şi perspective macroeconomice şi fiscal-

  bugetare

 • 1. Evoluţii economice recente şi perspective pe termen mediu

 • Proces susţinut de relansare a creşterii economice pe pieţele externeActivitatea economică în România a continuat să se contracte şi în 2010

  Sursa: Eurostat

  Activitate economică în creştere în ultimele trimestre atât în ţările dezvoltate cât şi în cele emergente

  PIB real se situează pe un trend ascendent în toate ţările noi membre ale UE, cu excepţia României

  Modificarea trimestriala a PIB real (in %)

  10 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4

  USA 0.9 0.4 0.6 0.7Japonia 1.5 0.5 0.8 -0.3Canada 1.4 0.6 0.4 0.8Zona Euro 0.4 1.0 0.3 0.3

  Germania 0.6 2.2 0.7 0.4Franta 0.3 0.6 0.3 0.3Italia 0.4 0.5 0.3 0.1Spania 0.1 0.3 0.0 0.2

  Marea Britanie 0.3 1.0 0.7 -0.6

  Slovacia 0.7 0.9 0.9 0.9Cehia 0.7 0.8 0.9 0.5Ungaria 1.4 0.2 0.6 0.2Polonia 0.6 1.1 1.2 0.8Romania -0.2 0.2 -0.7 0.1Bulgaria -0.5 0.5 0.7 1.7Estonia 1.0 1.9 0.7 2.3Letonia 1.0 1.2 0.9 1.7Lituania 1.4 1.0 0.3 1.8

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  2008

  Q2

  2008

  Q3

  2008

  Q4

  2009

  Q1

  2009

  Q2

  2009

  Q3

  2009

  Q4

  2010

  Q1

  2010

  Q2

  2010

  Q3

  2010

  Q4

  PIB real (indice cu baza fixa 2008Q2=100)

  Polonia

  Slovacia

  Cehia

  Bulgaria

  Ungaria

  Romania

  Estonia

  Lituania

  Letonia

 • Dezechilibrele macroeconomice importante acumulate în anii pre-criză explică magnitudinea şi persistenţa contracţiei economice din România

  Sursa: Eurostat,

  � Contracţia economică a fost mai accentuată în ţările cu dezechilibre macroeconomice mai mari

  � In majoritatea ţărilor analizate, cu excepţia României, s-a înregistrat o creştere economică susţinută în trimestrele recente

  � La debutul crizei, excluzând ţările baltice, România a înregistrat cele mai mari dezechilibre macroeconomice

  � Recesiunea în România a avut o amplitudine mai mică decât în ţările baltice, dar a depăşit contracţia economică din restul ţărilor din Europa Centrală şi de Est.

  � Relansarea creşterii economice în România este un proces dificil şi se manifestă cu întârziere

  � Economie relativ mare cu dezechilibre acumulate mari

  � Măsurile de austeritate au fost introduse târziu, în T2 2010

  -9.9 -10.0

  0.1

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  5

  10

  PL SK CZ BG HU RO EE LT LV PL SK CZ BG HU RO EE LT LV PL SK CZ BG HU RO EE LT LV

  Modificarea PIB real intre 2008 Q2 si 2010 Q4 Modificarea PIB intre 2008 Q2 si punctul minim Modificarea PIB real intre punctul minim si 2010 Q4

  BG

  CZ

  EE

  LV

  LT

  HU

  PL

  RO

  SK

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

  Deficit public structural (% din PIB, medie 2007-2008)

  Dependententa foarte mare a

  sectoarelor public si privat de

  capitalurile straine

  Dependenta foarte mare

  a sectorului privat de

  capitalurile straine

  Dependenta rmai ridicata

  a sectorului public

  de capitalurile straineDezechilibre reduse

  ca marimeD

  efic

  it de

  con

  t cur

  ent

  (% d

  inPI

  B, m

  edie

  2007

  -200

  8)

 • Creşterea rapidă a cererii internea fost finanţată prin capitaluri străine

  Sursa: Eurostat, BNR, Institutul Naţional de Statistică

  România cheltuie mai mult decât produce Importurile sunt mai mari decât exporturile

  Deficit mare de cont curent Creştere rapidă a datoriei externe

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  Deficit al balantei comerciale (EUR bn)PIB (EUR bn)Cerere interna (EUR bn)

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  Deficit al balantei comerciale (EUR bn)

  Exporturi (EUR bn)

  Importuri (EUR bn)

  -16

  -14

  -12

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  Soldul balantei comerciale (% din PIB)

  Soldul contului curent (% din PIB)

  -80

  -60

  -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  80

  19

  95

  19

  96

  19

  97

  19

  98

  19

  99

  20

  00

  20

  01

  20

  02

  20

  03

  20

  04

  20

  05

  20

  06

  20

  07

  20

  08

  20

  09

  20

  10

  Datoria externa bruta (% din PIB)

  Active externe nete (% din PIB)

 • Scăderea fluxurilor de capital străin a fost determinată în principal de o creştere a aversiunii la risc a investitorilor pe plan mondial

  Fluxurile nete de capitaluri străine private au devenit negativeIntrările nete de capitaluri străine private nu au fost suficiente pentru finanţarea deficitului de cont curent

  � România a fost nevoită să se împrumute de la FMI şi CE pentru acoperirea deficitului extern de finanţare

  � România a tras aproximativ 15.3 mld euro de la FMI şi CE de la semnarea acordului extern de finanţare din 2009 pentru:

  � Acoperirea necesarului de finanţare externă

  � Limitarea contracţiei economice

  � Stabilitatea cursului de schimb

  Sursa: BNR

  -4

  0

  4

  8

  12

  16

  20

  24

  Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10

  Intrari nete de capitaluri straine (mld. EUR, cumulat pe 3 luni)

  Intrari brute de capitaluri straine (mld. EUR, cumulat pe 3 luni)

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10

  Intrari nete de capitaluri straine private (mld EUR, cumulat 12 luni)

  Imprumuturi de la FMI, Comisia Europeana, Banca Mondiala (mld. EUR, cumulat 12 luni)

  Deficit de cont curent (mld EUR, cumulat 12 luni)

 • Revenire economică susţinută în industrie pe fondul creşterii cererii externe...

  Sursa: Eurostat

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10

  Volumul productiei industriale (indice, 2008Q2=100)

  Romania Tarile CEE 4 Tarile Baltice Zona Euro

  10.8 % yoy

  4.4% yoy

  20.8% yoy

  7.7% yoy

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10

  Exporturi totale (indice, 2008Q2=100)

  Romania Tari le CEE 4 Tarile Baltice

  32% yoy

  20% yoy

  43% yoy

  Notă: tarile CEE4= Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia

 • … nu a fost suficientă pentru a contrabalansa scăderea abruptă a cererii interne

  Sursa: Eurostat, Institutul Naţional de Statistică

  Consumul şi investiţiile s-au prăbuşit... ...ajungând la nivelurile înregistrate în 2007 respectiv 2006

  Tendinţă susţinută de scădere în comerţul cu amănuntul în perioada 2009-2010

  Vânzările de bunuri de folosinţă îndelungată au fost cele mai afectate, întrucât aceste achiziţii depind de credit şi perspectivele economice

  -0.6%-0.9%

  -4.7%

  -40%

  -30%

  -20%

  -10%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  2004q04 2005q04 2006q04 2007q04 2008q04 2009q04 2010q04

  PIB (% an la an)

  Cheltuielile populatie (% an la an)

  Formarea bruta a capitalului fix (% an la an)

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11

  Bunuri nealimentare (exclusiv combustibili)

  Combustibili

  Total comert cu amanuntulBunuri alimentare

  2005=100, medie pe 3 luni

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11

  Bunuri alimentare, bauturi, tigari (2007=100, medie 3 luni)Echipamente IT si de telecomunicatii (2007=100, medie 3 luni)Echipamente TV, audio, electronice (2007=100, medie 3 luni)Vanzari autoturisme noi (2007=100, medie 3 luni)

  +1.3% yoy

  -15.4% yoy

  -12.7% yoy

  -7.5% yoy

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  2002

  q04

  2003

  q04

  2004

  q04

  2005

  q04

  2006

  q04

  2007

  q04

  2008

  q04

  2009

  q04

  2010

  q04

  Cheltuielile de consum ale gospodariilor (2008=100)

  Formarea bruta a capitalului fix (2008=100)

 • Scăderea puterii de cumpărare şi perspectivele economice negative au determinat o scădere a consumului şi a activităţii de creditare a populaţiei

  Venitul disponibil* real a scăzut Sentimentul de încredere al populaţiei s-a deteriorat semnificativ

  Nivelul scăzut de încredere se datorează percepţiei negative a populaţiei asupra perspectivelor economice şi financiare

  Activitatea de creditare rămâne slabă pe fondul unei cereri scăzute

  *Venit disponibil=salarii, pensii, ajutoare sociale, remitenţe (banii trimişi de muncitorii români din străinătate) Sursa: Comisia Europeană, BNR, Institutul Naţional de Statistică

  -70

  -60

  -50

  -40

  -30

  -20

  -10

  0

  Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11

  Romania Zona Euro

  Tarile CEE 4 Tarile Baltice

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  03Q4 05Q4 07Q4 09Q4 11Q4

  Venit monetar real disponibil al populatiei (modificare trimestriala

  anualizata in %)Venit monetar real disponibil al populatiei (modificare anuala in %)

  Prog

  noze

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11

  Numar interogari ale Centralei Riscurilor Bancare (mii)

  Numar interogari ale Centralei Riscurilor Bancare (mii, tendinta)

  -70

  -60

  -50

  -40

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  Feb-06 Feb-07 Feb-08 Feb-09 Feb-10 Feb-11

  Situatia financiara in urmatoarele 12 luni

  Situatia economica generala in urmatoarele 12 luni

  Asteptari le privind rata somajului in urmatoarele 12 luni

  Economisirea in urmatoarele 12 luni

  Increderea consumatori lor

 • Este dificil de ieşit dintr-o politică fiscală prociclică

  Notă: Impulsul fiscal = creşterea deficitului bugetar structural

  Sursa: EUROSTAT, Consiliul Fiscal

  Impuls fiscal

  Medie 2006-2008 Medie 2009-2010

  Cre

  ster

  eaex

  cesu

  lui

  cere

  rii(

  outp

  ut g

  apul

  ui)

 • Activitatea economică a trecut probabil de punctul minimRecuperarea va fi însă una înceată

  Sursa: Comisia Europeană

  Sentimentul de încredere în economie s-aîmbunătăţit...

  � Cererea externă în creştere va continua să susţinăprobabil dinamica pozitivă a exporturilor şi aactivităţii din industrie

  � Investiţiile au potenţial de creştere după doi ani încare s-au prăbuşit

  � Consumul populaţiei va rămâne probabil încontinuare la niveluri scăzute, pe fondul unuisentiment de încredere în economie încă scăzut

  � Guvernul trebuie să continue programul deconsolidare fiscală pentru a asigura o reducere adeficitului bugetar la nivele sustenabile

  Revenire moderată pe termen scurt

  ...în toate sectoarele economice

  Perspective pozitive pe termen mediu si lung Principalele riscuri

  � Sentimentul de încredere alinvestitorilor şi populaţiei îneconomie se va îmbunătăţiprobabil mai mult spre finalulanului 2011

  � Consumul populaţiei va începeprobabil să crească

  � Turbulenţe pe plan politic

  � Procesul de consolidare fiscală eşuează

  � Turbulenţe pe pieţele financiare externe

  Notă: medie mobilă pe 3 luni

  65

  75

  85

  95

  105

  115

  125

  Feb-07 Feb-08 Feb-09 Feb-10 Feb-11

  Romania Zona Euro Tarile CEE 4 Tarile Baltice

  -60

  -40

  -20

  0

  20

  Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11

  Industria prelucratoare ServiciiIncrederea consumatorilor Comertul cu amanuntulConstructii

 • 2. Reformele structurale – fundamentul pentru o creştere economică sustenabilă pe termen lung

 • Contribuţia factorilor de producţie la creşterea economică –potenţialul de creştere post-criză s-a redus

  • Acces mai dificil la finanţare, datorită unei aversiuni la risc în creştere

  • Impact negativ asupra creşterii economice, pe fondul reducerii nivelului de îndatorare la nivelul economiei reale

  • Creştere economică mai redusă la nivelul zonei euro

  • Reformele structurale sunt obligatorii pentru creşterea atractivităţii investiţionale, în contextul existenţei unui spaţiu de stimul fiscal redus

  Stocul de capital Factoul munca Factorul total de productivitateMedie 1993-1999 0.6 2.3 -1.2 -0.5Medie 2000-2004 5.5 2.5 -0.2 3.2Medie 2005-2009 6.4 6.1 0.4 -0.32009 -7.1 2.9 -0.9 -9.5

  Medie 2010-2015 2.9 3.4 -0.1 -0.4Sursa: Estimari ale expertilor FMI. Cifrele in italic se refera la ritmul de crestere a PIB-ului potential

  Contributii la ritmul de crestere a PIB real

  Contributia la modificarea PIB - ului (puncte procentuale)Modificarea PIB real (%)

 • Calitatea instituţiilor,

  2010*

  Percepţia asupra

  corupţiei, 2010*

  Uşurinţa de a face afaceri, 2010**

  Infrastructură2010*

  Pieţe, 2010*

  Eficienţa pieţei forţei de muncă,

  2010*

  Rata de ocupare, %,

  2009

  Educaţie, 2010*

  Consumul energetic

  unitar, 2008***

  Bulgaria 3.29 3.6 51 3.57 4.00 4.51 62.6 4.14 944.2Cehia 3.86 4.6 63 4.78 4.58 4.75 65.4 4.66 525.3Estonia 4.91 6.5 17 4.94 4.71 4.91 63.5 5.17 570.5Ungaria 3.76 4.7 46 4.36 4.16 4.46 55.4 4.81 401.4Letonia 3.79 4.3 24 4.26 4.13 4.58 60.9 4.81 308.7Lituania 3.99 5.0 23 4.56 4.12 4.51 60.1 5.07 417.5Polonia 4.18 5.3 70 3.76 4.38 4.58 59.3 5.00 383.5România 3.74 3.7 56 3.44 4.08 4.32 58.6 4.47 614.6Slovacia 3.60 4.3 41 4.19 4.34 4.66 67.5 4.49 519.7Slovenia 4.37 6.4 42 4.83 4.52 4.26 60.2 5.27 257.5Zona Euro 64.7 160.5SUA 4.67 7.1 5 5.65 4.81 5.63 5.64 180.6

  Aspecte structurale ale economiilor Noilor State Membre

  * Indice – o valoare mai ridicată este asociată cu un scor mai bun;** Pozitia in clasament (din 183 ţări)***Consumul energetic (kg de echivalent petrol) per 1000 euro PIB (preţuri constante 1995)Sursa: World Economic Forum – Global Competitiveness Report, Transparency International, Eurostat, World Bank

 • Uşurinţa de a face afaceri în România

  Poziţia în clasament DB 2011

  Poziţia în clasament DB 2010

  Modificarea poziţiei în clasament

  Clasament Doing Business 56/183 54/183 -2

  Factori

  Înfiinţarea unei afaceri 44 41 -3Obţinerea autorizaţiilor de construcţie 84 93 9Înregistrarea proprietăţilor 92 92 Nici o modificareObţinerea de finanţare 15 14 -1

  Protecţia investitorilor 44 41 -3

  Plata taxelor 151 147 -4

  Comerţ exterior 47 48 1

  Aplicarea prevederilor contractuale 54 53 -1

  Închiderea unei companii 102 92 -10Sursa: World Bank – Doing Business 2011.

 • Sursa: World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2010-2011

  Cele mai importante constrangeri pentru mediul de afaceriAccesul la finantare 15.9

  Infrastructura disponibila necorespunzatoare 13.9

  Birocratia guvernamentala 12.2

  Nivelul taxelor 11.6

  Legislatia in domeniul taxelor 11.2

  Instabilitatea politicilor 8.6

  Coruptie 6.9

  Reglementari restrictive pe piata muncii 5.2

  Forta de munca slab pregatita 4.7

  Inflatia 3.5

  Nivel scayut de etica al fortei de munca 2.5

  Restrictii valutare 2.5

  Crima si inselaciune 0.6

  Instabilitate a guvernelor 0.4

  Stare precara a sistemului de sanatate 0.1

  Procent din răspunsuri

 • Soluţii posibile pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii

  � Îmbunătăţirea substanţială a gradului de absorbţie a fondurilor europene

  � Parteneriate public-private

  � Scăderea ponderii cheltuielilor sociale în bugetul public pentru a creşte spaţiul fiscal pentru investiţii

  � Bugete multianuale şi prioritizarea investiţiilor sunt esenţiale

 • Potenţial enorm în agricultură – eficienţa trebuie crescută

  � Crearea şi sprijinirea dezvoltării unei pieţe de produse agricole

  � Evaziunea fiscală din comerţul cu cereale trebuie redusă substanţial

  � Promovarea unor politici care să susţină comasarea terenurilor

  � Reducerea dependenţei de condiţiile climatice

  Structura terenurilor agricole în funcţie de suprafaţa exploatatiei

  Sursa: EUROSTAT

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  RO GR PL PT IT BG HU AT SK ES GE FR

  Sub 5 ha (% din total) Intre 5 ha si 10 ha (% din total)

  Intre 10 ha si 30 ha (% din total) Peste 30 ha (% din total)

 • 3. Aspecte fiscale – reaşezarea bugetului pe baze sustenabile este un proces dureros

 • Notă: Cifrele sunt calculate pe baza ESA95Sursa: Comisia Europeană (Prognoza de toamnă 2010)

  Politică fiscală exuberantă înainte de criză –creşterea exponenţială a cheltuielilor publice

  1.2

  2.22.6

  5.7

  9.0 7.3

  4.9 3.5

  32.433.3

  33.6

  32.5 32.032.9

  32.332.9

  33.6

  35.536.2

  38.2

  41.040.2

  37.236.4

  30

  32

  34

  36

  38

  40

  42

  30

  32

  34

  36

  38

  40

  42

  2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F

  Deficit bugetar (% din PIB) Venituri publice (% din PIB)

  Cheltuieli publice (% din PIB)

 • Venituri bugetare stabile …

  Sursa: Eurostat, Ministerul de Finanţe

  Venituri bugetare în România (% din PIB, ESA 95)

  27.726.1 26.6

  29.231.3 30.6

  28.9 28.5 28.1 27.7 28.5 29.229.5 28.5 27.6

  4.5

  3.5 3.6

  3.3

  3.53.3

  3.8 4.5 3.8 4.6 4.04.2 4.1 4.0

  4.4

  32.1

  29.6 30.2

  32.5

  34.833.9

  32.7 33.032.0 32.3 32.4

  33.3 33.632.5 32.0

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  4019

  95

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Venituri fiscale Venituri nefiscale

 • … dar cele mai mici venituri bugetare din UE27

  Venituri bugetare în UE27 (% din PIB, ESA 95, 2009)

  Sursa: Eurostat, Consiliul Fiscal

  47.8

  48.7

  42.7

  43.8

  44.7

  42.8

  42.4

  38.5

  39.1

  38.7 40.4

  36.0 37.9

  35.9

  35.8

  35.4

  34.3

  35.9

  31.6

  31.9

  30.6

  31.7

  29.3

  29.0

  29.0

  26.4

  27.6

  36.6

  37.5

  7.9

  6.7

  10.5

  4.5 3.6

  4.9

  4.2

  7.8

  6.7

  5.7 3.8

  7.6

  3.7

  5.7

  4.7

  4.9

  5.9 4.3

  5.7

  5.0

  6.2

  3.0

  4.8

  5.2

  5.0

  7.5

  4.4

  5.6 5.1

  55.7

  55.4

  53.2

  48.3

  48.3

  47.7

  46.6

  46.3

  45.8

  44.4

  44.3

  43.6

  41.6

  41.6

  40.5

  40.3

  40.3

  40.2

  37.4

  36.9

  36.9

  34.7

  34.1

  34.1

  34.0

  34.0

  32.0

  42.2

  42.7

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  SE

  DK FI

  AT

  BE

  FR IT NL

  HU SI

  DE

  EE

  LU PT

  MT

  CY CZ

  GB PL

  GR

  BG ES

  LT IE SK

  LV

  RO

  EU

  27

  Zon

  a eu

  ro

  Venituri fiscale Venituri nefiscale

 • Conformarea voluntară – impozitul pe venit şi contribuţiile sociale

  Ratele implicite de taxare sunt calculate ca raport între veniturile bugetare din impozitul de pe venit, respectiv contribuţiile la asigurările sociale şi remunerarea salariaţilor din conturile naţionale (incluzând economia neobservabilă/ascunsă). Datele pentru remunerarea salariaţilor pentru perioada 2009-2010 reprezintă estimări. Numărul de salariaţi “la negru” este calculat ca diferenţă între numărul de salariaţi rezultat din sondajul asupra pieţei forţei de muncă efectuat de INS şinumărul oficial de salariaţi raportat de angajatori .

  Sursa: Eurostat, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  5.3

  4.3

  5.2

  5.0

  4.3

  5.6

  6.3

  5.9

  5.8 5.8

  55.0 55.0

  52.5

  49.0 49.0

  46.344.5

  41.843.0 43.0

  27.128.1

  26.426.1 26.2

  26.9 26.9

  24.122.8

  20.8

  4.0

  4.5

  5.0

  5.5

  6.0

  6.5

  19

  24

  29

  34

  39

  44

  49

  54

  59

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Cota efectivă de taxare la impozitul pe venit (scala din dreapta) Cota legală de taxare la contribuţiile la asigurările sociale

  Cota efectivă de taxare la contribuţiile la asigurările sociale Ponderea salariaţilor "la negru" în total salariaţi

  Cotă unică de 16%Impozitare progresivă (între 18% şi 40%)

 • Rata de taxare efectivă pentru impozitul pe venit, 2008

  42.8

  24.4

  24.0

  23.7

  22.7

  18.1

  17.5

  16.1

  15.9

  15.7

  15.0

  13.8

  13.6

  13.5

  13.2

  13.0

  12.7

  11.5

  11.0

  10.0

  9.9

  9.4

  8.8

  7.4

  7.1

  6.2

  6.0

  15.3

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  40.0

  45.0D

  K

  SE IT FI

  BE

  AT

  DE IE HU

  UK

  NL

  LT PL

  LU LV

  ES

  FR

  EE

  GR

  MT SI

  PT

  CZ

  BG SK

  CY

  RO

  EU

  27

  Sursa: Eurostat, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  Rata efectivă de taxare este calculată ca raport între veniturile bugetare din impozitul pe venit şi remunerarea salariaţilor din conturile naţionale (incluzând economia neobservabilă/ascunsă).

 • Ratele de taxare legale vs. ratele implicite pentru impozitul pe venit în 2008

  HU*

  LT PL*LV

  EE

  CZ

  BGSK

  RO

  5

  7

  9

  11

  13

  15

  17

  8 13 18 23 28 33Rata legală (%)

  * Ungaria şi Polonia au avut taxare progresivă în 2008 (două cote în Ungaria - 18% şi 36%, 3 cote în Polonia - 19%, 30% and 40%)

  Rat

  a im

  plic

  ită

  (%

  )

  Rata efectivă de taxare este calculată ca raport între veniturile bugetare din impozitul pe venit şi compensarea salariaţilor din conturile naţionale (includeeconomia neobservabilă/ascunsă).

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

 • Rata implicită de taxare este calculată ca raport între veniturile bugetare din impozitul pe profit şi rezultatul brut din exploatare şi venitul mixt din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă), ca aproximare pentru profiturile brute din economie. Datele privind rezultatul brut din exploatare şi venitul mixt pentru 2009-2010 reprezintă estimări.

  Rata implicită de taxare – impozitul pe profit

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  5.9

  5.2

  5.2

  5.4

  6.0

  5.55.6

  6.1

  6.3

  5.8

  5.4

  4.0

  4.5

  5.0

  5.5

  6.0

  6.5

  7.0

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  cotă unică de 16%cotă de taxare de 25% (38% până în 2000)

 • 20.8

  20.0

  18.6

  17.0

  15.8

  15.8

  15.5

  15.3

  15.1

  14.6

  14.4

  13.8

  13.2

  13.1

  12.5

  12.2

  11.8

  11.2

  10.8

  10.8

  10.7

  10.5

  9.4

  9.3

  8.7

  8.6

  7.1

  13.2

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0D

  K SE

  LU EE

  HU

  BG FI

  SI

  NL

  AT

  CY

  CZ IE BE

  DE

  MT

  PL

  FR

  SK

  RO PT

  LT

  LV IT GB

  GR ES

  EU

  27

  Rata efectivă de taxare pentru TVA, 2009

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  Rata implicită de taxare este calculată ca raport între veniturile bugetare din TVA şi consumul privat din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă).

 • Rata implicită de taxare este calculată ca raportul dintre veniturile bugetare din TVA şi consumul privat din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă).

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  Cotele de taxare legale vs. cotele efective de taxare pentru TVA în 2009

  EE

  HUBG

  SI

  CZ

  PL

  SKRO-2009 LT

  LV

  RO-2010

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  17 18 19 20 21 22 23

  Impl

  icit

  tax

  rat

  e fo

  r V

  AT

  VAT legal rate

  Cot

  a ef

  ecti

  văde

  tax

  are

  (%)

  Rata de taxare prevăzută în legislaţie (%)

 • 18.1

  15.7

  12.0

  11.2

  10.6

  10.6

  10.4

  9.8

  9.3

  9.2

  8.9

  8.2

  7.8

  7.6

  7.2

  6.8

  6.8

  6.7

  6.1

  6.1

  6.0

  5.7

  5.5

  5.3

  5.2

  4.4

  2.8

  8.3

  0.0

  2.0

  4.0

  6.0

  8.0

  10.0

  12.0

  14.0

  16.0

  18.0

  20.0

  CY

  MT

  DK

  LU IT

  PT

  GB

  SE FI

  BE

  CZ

  NL

  LV FR

  BG SI

  ES

  HU IE LT SK

  AT

  PL

  RO

  *

  GR

  EE

  DE

  EU

  27

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  Rata efectivă de taxare este calculată ca raport între veniturile bugetare din impozitul pe profit şi rezultatul brut din exploatare şi venitul mixt, din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă).

  Rata efectivă de taxare pentru impozitul pe profit, 2008

 • EE

  RO*

  PL

  SK LT HU

  SIBG

  LV

  CZ

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  8 10 12 14 16 18 20 22

  Rata efectivă de taxare este calculată ca raportul dintre veniturile bugetare din impozitul pe profit şi rezultatul brut din exploatare şi venitul mixt, din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă).

  Rata efectivă de taxare pentru impozitul pe profit, 2008R

  ata

  efec

  tivă

  de

  taxa

  re(%

  )

  Rata de taxare prevăzută în legislaţie (%)

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

 • 35.3

  34.8

  34.7

  33.6

  33.5

  33.0

  32.4

  31.7

  30.8

  28.5

  28.3

  28.3

  27.5

  26.4

  26.3

  25.7

  25.6

  24.9

  24.8

  21.7

  21.0

  19.7

  18.7

  17.8

  17.3

  15.5

  3.3

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  40.0

  GR CZ FR DE SK IT AT BE PL HU SI NL ES LT PT EE LU FI RO SE BG CY LV IE MT GB DK

  Rata efectivă de taxare pentru contribuţii la asigurări sociale, 2008

  Rata efectivă de taxare este calcultată ca raportul dintre veniturile bugetare din contribuţiile la asigurările sociale şi compensarea salariaţilor din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă).

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

 • Ratele de impozitare prevăzute în legislaţie vs. ratele de impozitare efective pentru contribuţiile la asigurări sociale 2008

  Sursa: Eurostat, INS, Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  Rata de taxare prevăzută în legislaţie (%)

  Rat

  a ef

  ecti

  văde

  impo

  zita

  re (

  %)

  CZSK

  PL

  HUSI

  LTEERO 2008

  BG

  LV RO 2010

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  30 35 40 45 50

  Rata efectivă de taxare este calcultată ca raportul dintre veniturile bugetare din contribuţiile la asigurările sociale şi compensarea salariaţilor din conturile naţionale (include economia neobservabilă/ascunsă).

 • Cotele de contribuţii pentru asigurări sociale pentru ţările NMS10 în 2010, %

  Sursa: Comisia Europeană

  SK HU CZ RO PL LT SI LV EE BG

  Angajator 14.0 24.0 21.5 20.8 9.8 23.3 8.9 - - 8.9

  Angajat 4.0 9.5 6.5 10.5 9.8 3.0 15.5 - - 7.1

  Total 18.0 33.5 28.0 31.3 19.5 26.3 24.4 - - 16.0

  1.0 - 1.2 0.5 - 1.1 0.1 - - 0.4

  1.0 - 0.0 0.5 - - 0.1 - - 0.6

  Total 2.0 - 1.2 1.0 - 1.1 0.2 - - 1.0

  10.0 2.0 9.0 5.2 0.0 3.0 7.1 - - 0.0

  4.0 6.0 4.5 5.5 9.0 6.0 6.4 - - 8.0

  Total 14.0 8.0 13.5 10.7 9.0 9.0 13.5 - - 8.0

  10.2 4.0 2.6 1.4 4.9 3.7 0.1 - - 1.8

  4.4 3.0 0.0 - 4.0 - 0.1 - - 2.1

  Total 14.6 7.0 2.6 - 8.9 3.7 0.2 - - 3.9

  35.2 30.0 34.3 27.9 14.7 31.1 16.1 24.1 33.0 11.1

  13.4 18.5 11.0 16.5 22.7 9.0 22.1 9.0 0.0 17.8

  Total 48.6 48.5 45.3 44.4 41.2 40.1 38.2 33.1 33.0 30.5

  Altele

  Total

  Contribuţii sociale

  Pensii pentru limită de vârstă

  Şomaj

  Sănătate

  Angajator

  Angajat

  Angajator

  Angajat

  Angajator

  Angajat

  Angajator

  Angajat

 • Cotele de impozitare în ţările UE, 2010

  Sursa: Eurostat, Ministerele de Finanţe, Consiliul Fiscal

  Ţara Impozit pe profit Impozit pe venit TVA standardAustria 25% 21-50% 20%Belgia 34% 25-50% 21%Bulgaria 10% 10% 20%Croaţia 20% 15-45% 23%Cipru 10% 0-30% 15%Rep. Cehă 19% 15% 20%Danemarca 25% 0-63% 25%Estonia 21% 21% 20%Franţa 33% 21% (contribuţii sociale) 20%Germania 29.8% (medie) 0-45% 19%Grecia 22/25% 0-40% 19%Ungaria 16% 18% şi 36% 25%Irlanda 13% 0-41% 21%Italia 31% 23-43% 20%Letonia 15% 26% 21%Lituania 15% 0-15% 21%Luxemburg 30% 6-38.95% 15%Malta 35% 0-35% 18%Olanda 20/25.5% 0-52% 19%Polonia 19% 0%, 18, 32% (sau 19% opţional, lucrătorii pe cont propriu) 22%Portugalia 25% 10.5-40% 21%România 16% 16% 24%Serbia 10% 12-20% 18%Slovacia 19% 19% 19%Slovenia 21% 16-41% 8.5/20%Spania 25-30% 0-42% 18%Suedia 26% 28.89%-59.09% 25%

 • Sursa: Eurostat, Institutul Naţional de Statistică

  O creştere foarte rapidă a cheltuielilor bugetare, determinată în principal de cheltuielile sociale

  Creşterea salariilor din sectorul public şi a pensiilor explică cea mai mare parte din creşterea deficitului bugetar

  Creşterea accentuată a pensiilor

  101108

  116

  132 127 132 126119 118 113

  108 106101

  86

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  RO

  03

  RO

  04

  RO

  05

  RO

  06

  RO

  07

  RO

  08

  RO

  09

  LV

  08

  BG

  08

  HU

  08

  LT

  08

  CZ

  07

  PL

  08

  SK

  08

  Creşterea rapidă a salariilor în sectorul public Eficienţă scăzută a cheltuielilor pentru investiţii

  10

  17

  24

  31

  38

  45

  2005 2006 2007 2008 2009

  Remunerarea salariatilor (% din venituri)

  Consum si cheltuieli curente (% din venituri)

  Transferuri sociale (% din venituri)

  Cheltuieli de investitii (% din venituri)

  Notă: Raportul dintre câştigurile în sectorul public şi cel privat

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

  5.0

  5.5

  6.0

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Tarile CEE 4 Tarile Baltice Romania

  33.0

  34.4

  37.3

  43.8

  49.7

  86.0

  60

  85

  110

  135

  160

  185

  210

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

  Raportul intre pensia medie lunara si salariul mediu net lunar in economie (%)

  Raportul intre numarul de salariati si numarul de pensionari (%, axa din dreapta)

 • 40.5

  36.8

  32.6

  32.2

  29.5

  28.6

  26.6

  26.5

  26.3

  25.2

  24.9

  24.6

  24.5

  22.5

  22.1

  21.3

  20.8

  20.6

  20.2

  19.6

  18.6

  16.2

  15.9

  14.9

  12.2

  12.0

  10.8

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  40.0

  45.0G

  R*

  RO IT FR

  AT PT

  DE PL

  ES

  MT SI

  LV FI

  SK LT

  LU

  BG EE

  BE

  SE

  CZ IE

  GB

  ** HU

  DK

  CY

  NL

  Cheltuielile cu pensiile (ESA 95, % din veniturile bugetare, 2009)

  Sursa: Eurostat

 • 38.6

  37.3

  35.9

  35.5

  35.1

  34.9

  34.0

  33.6

  33.0

  32.9

  29.7

  29.6

  28.2

  28.0

  27.7

  27.7

  27.3

  26.5

  26.4

  24.5

  24.2

  22.9

  21.6

  20.2

  20.1

  19.0

  16.6

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  40.0

  45.0

  CY LT MT IE LV DK ES GR RO PT GB EE SI FI FR SE PL BE BG HU IT SK NL AT CZ LU DE

  Compensarea salariaţilor în sectorul public (ESA 95, % din veniturile bugetare, 2009)

  Sursa: Eurostat

 • 7.7

  6.4

  6.3

  6.2

  5.9

  5.4

  5.4

  5.4

  5.3

  5.2

  5.0

  4.9

  4.9

  4.6

  4.5

  4.3

  4.3

  4.0

  3.9

  3.8

  3.8

  3.5

  3.2

  3.1

  3.0

  2.8

  2.7

  4.7

  4.5

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  IE CZ

  PL SI

  ES

  RO EE

  NL

  BG

  GB

  LU

  LV

  CY

  GR LT IT FR PT

  SK

  HU SE

  BE FI

  MT

  DE

  AT

  DK

  EU

  27 EA

  Cheltuielile de capital (ESA 95, % of PIB, 2009)

  Sursa: Eurostat

 • Notă: datele sunt cumulate pe 4 trimestre

  Măsurile cheie menite să reducă deficitul bugetar s-au luat în 2010

  Cheltuielile cu investiţiile au fost reduse primele, în timp ce transferurile sociale s-au redus ultimele

  Dinamica salariilor în sectorul privat şi în cel de stat

  � Iniţial, guvernul a redus cheltuielile cu investiţiile

  � Unele măsuri au fost luate în a doua jumătate a lui 2009, pentru a reduce cheltuielile cu bunuri şi servicii, precum şi pe cele cu salariile în sectorul public

  � Cea mai mare parte a măsurilor de reducere a cheltuielilor publice au fost aplicate începând cu iulie 2010

  Reducerea cu 25% a salariilor în sectorul publicReducerea cu 15% a transferurilor sociale, altele decât pensiileConcedieri în sectorul publicLimitarea cheltuielilor curenteCreşterea TVA de la 19% la 24%

  Sursa: Ministerul de Finanţe, INS, Consiliul Fiscal

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  2004Q3 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3

  Remunerarea salariatilor (% din venituri)

  Consum si cheltuieli curente (% din venituri)

  Transferuri sociale (% din venituri)

  Cheltuieli de investitii (% din venituri)

  2008Q3

  2009Q2

  2009Q3

  2010Q2

  500

  900

  1300

  1700

  2100

  2500

  Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11

  Salariul real brut in sectorul public (RON, preturi decembrie 2010)

  Salariul real brut in sectorul public (RON, preturi decembrie 2010)

  -0.4% yoy

  -25.0% yoy

  Nota: Date ajustate sezonier

 • Nr. de salariaţi în sectorul public

  Sursa: Ministerul de Finanţe, Consiliul Fiscal

  1,200,000

  1,220,000

  1,240,000

  1,260,000

  1,280,000

  1,300,000

  1,320,000

  1,340,000

  1,360,000

  1,380,000

  1,400,000

  1,420,000+166,135:+89,774 autorităţilocale+52,088 autorităţiale administraţieicentrale

  -137,083:-48,301 autorităţi locale-30,386 educaţie-preuniversitară-31,522 sectorul de sănătate

 • Concluzii (1)

  � Dezechilibrele macroeconomice majore care existau la începutul crizei explică severitatea contracţiei activităţii economice şi recuperarea întârziată în România

  � Activitatea economică a atins, cel mai probabil, nivelul minim – în trimestrele următoare se anticipează o recuperare lentă

  � Reformele structurale sunt esenţiale pentru grăbirea procesului de convergenţă şi aşezarea României pe o traiectorie de creştere sustenabilă pe termen lung

  � Creşterea gradului de flexibilitate a economiei este necesară, în special o piaţă a forţei de muncă mai puţin rigidă

  � Dezvoltarea infrastructurii nu mai poate fi amânată

 • Concluzii (2)

  � Este necesară consolidarea procesului de reducere a deficitului bugetar

  � Priorităţi cheie în ceea ce priveşte veniturile bugetare:

  � Îmbunătăţirea colectării taxelor şi combaterea evaziunii fiscale

  � Creşterea bazei de impozitare şi reducerea/eliminarea excepţiilor/scutirilor de la plata taxelor

  � Reducerea birocraţiei în plata impozitelor către stat

  � Creşterea veniturilor nefiscale (în special a celor de tipul redevenţelor)

  � Evitarea cu stricteţe a modificărilor ad-hoc aduse sistemului de impozitare, pentru a asigura predictibilitate şi stabilitate

  � Priorităţi cheie în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare:

  � Creşterea eficienţei cheltuielilor publice

  � Controlul strict al cheltuielilor cu asistenţa socială şi salarii în sectorul bugetar

  � Stabilirea priorităţilor de investiţii şi bugetarea multi-anuală a acestora

  � Rezolvarea problemei arieratelor (în special în sectorul sanitar)