21
Retele neuronale - curs 8 1 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

  • View
    273

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 1

Retele cu functii de baza radiale (retele RBF)

• Arhitectura si functionare

• Puterea de reprezentare

• Algoritmi de invatare

Page 2: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 2

Arhitectura si functionareRBF - “Radial Basis Function”:

Arhitectura: – Doua nivele de unitati

functionale– Functii de agregare:

• Unitati ascunse: distanta dintre vectorul de intrare si cel al ponderilor corespunzatoare unitatii ascunse

• Unitati de iesire: suma ponderata

N K M

C W

centri ponderi

N

i

kii

kk cxCXCXG1

2)(),(

OBS: unitatile ascunse nu au asociat

prag de activare

Page 3: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 3

Functii de activare

Functiile de activare pentru unitatile ascunse au simetrie radiala:

– Unitatile ascunse genereaza un semnal de iesire semnificativ doar pentru vectori de intrare suficient de apropiati de centrii corespunzatori

Functia de activare pentru unitatile de iesire este de regula o functie liniara

N K M

C W

centers weights

Page 4: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 4

Functii cu simetrie radiala

Exemple:

-3 -2 -1 1 2 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1

223

222

221

/1)(

)/(1)(

))2/(exp()(

uug

uug

uug

g1 (σ=1)

g2 (σ=1)

g3 (σ=1)

Obs: parametrul σ controleaza largimea graficului

Page 5: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 5

FunctionareCalculul semnalului de iesire:

)( ,

,1 ,)(

01

01

kki

K

kkiki

i

K

k

kiki

CXgzwzwy

MiwCXgwy

N K M

C W

Centers matrix Weight matrix

Vectorii Ck pot fi interpretati ca prototipuri ale datelor de intrare;

- doar vectorii de intrare similari cu vectorul de ponderi asociat unitatii ascunse poate activa unitatea ascunsa corespunzatoare

- pentru un vector de intrare dat, semnalul produs de retea este determinat de catre unitatile ascunse al caror centru este suficient de apropiat de vectorul de intrare

Page 6: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 6

FunctionareFiecare unitate ascunsa este

“sensibila” la semnalele de intrare provenite dintr-o regiune a spatiului de intrare aflata in vecinatatea centrului. Aceasta regiune este denumita camp receptiv

Dimensiunea campului receptiv depinde de σ

2

2

2exp)(

u

ug

-3 -2 -1 1 2 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-3 -2 -1 1 2 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1

σ =1.5

σ =0.5

σ =1

Page 7: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 7

Functionare• Campurile receptive ale unitatilor

ascunse trebuie sa asigure o “acoperire” a spatiului de intrare

• O buna acoperire a spatiului de intrare asigura o buna capacitate de aproximare

• Valori prea mici sau prea mari ale largimii functiilor radiale conduc la acoperiri inadecvate

-10 -7.5 -5 -2.5 2.5 5 7.5 10

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-10 -7.5 -5 -2.5 2.5 5 7.5 10

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-10 -7.5 -5 -2.5 2.5 5 7.5 10

0.2

0.4

0.6

0.8

1

subacoperire supraacoperire

acoperire adecvata

Page 8: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 8

Putere de reprezentareExemple (caz particular) : retea RBF pentru reprezentarea lui XOR• 2 unitati de intrare• 4 unitati ascunse• 1 unitate de iesire

01

1

0

Centrii:

u.a. 1: (0,0)

u.a. 2: (1,0)

u.a. 3: (0,1)

u.a. 4: (1,1)

Ponderi:

w1: 0

w2: 1

w3: 1

w4: 0

Functie de activare:

g(u)=1 if u=0

g(u)=0 if u<>0

Aceasta abordare nu poate fi aplicata pentru probleme generale de aproximare

Page 9: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 9

Putere de reprezentare

Retelele RBF sunt aproximatori universali:

o retea cu N intrari si M iesiri poate aproxima orice functie definita pe RN, cu valori in RM, cu o acuratete care depinde de numarul de unitati ascunse

Suportul teoretic al retelelor RBF este reprezentat de:• Teoria aproximarii• Teoria regularizarii (determinarea atat a functiilor de baza

(nucleu) cat si a parametrilor acestora astfel incat sa fie optimizata eroarea si un termen de regularizare care se refera la proprietati ale functiilor de baza – de exemplu netezime).

Page 10: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 10

AplicabiliteRetelele RBF sunt aplicate pentru clase de probleme similare celor

pentru care sunt aplicate retelele feef-forward cu functii sigmoidale:

• Aproximare

• Clasificare

• Predictie

Page 11: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 11

AntrenareParametri adaptivi:• Centrii (prototipurile) corespunzatoare unitatilor ascunse• Largimile campurilor receptive (parametrii functiilor de activare

cu simetrie radiala)• Ponderile asociate conexiunilor dintre nivelul ascuns si cel de

iesire

Variante de antrenare:• Antrenarea simultana a tuturor parametrilor (similara

algoritmului BackPropagation – doar regulile de ajustare ale centrilor se modifica)– Obs: aceleasi dezavantaje ale algoritmului BackPropagation

• Antrenare separata a parametrilor: – centri, largimi, ponderi

Page 12: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 12

AntrenareAntrenare separata :Set de antrenare: {(x1,d1), …, (xL,dL)}

1. Estimarea centrilor• K=L (nr de centri = nr de exemple),

• Ck=xk (vezi exemplul cu XOR)

• K<L : centri sunt stabiliti prin • selectie aleatoare din setul de antrenare

• selectie sistematica din setul de antrenare (Orthogonal Least Squares - metoda celor mai mici patrate ortogonale)

• utilizand o metoda de grupare

Page 13: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 13

AntrenareOrthogonal Least Squares:

• Selectie incrementala a centrilor astfel incat eroarea sa fie minimizata cat mai mult

• Noul centru este ale astfel incat sa fie ortogonal pe spatiul gnerat de catre centrii selectati (procesul este bazat pe metoda de ortogonalizare Gram-Schmidt)

• Abordarea este corelata cu regresia de tip “ridge”

Page 14: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 14

AntrenareGrupare (clustering):

• Se urmareste identificarea a K clase in setul de date de antrenare {X1,…,XL} astfel incat datele din fiecare clasa sa fie suficient de similare pe cand datele din clase diferite sa fie suficient de diferite

• Fiecare clasa va avea un reprezentant (e.g. media datelor din clasa) care va fi considerat centrul clasei

• Algoritmii pentru determinarea reprezentantilor clasei sunt cunoscuti sub numele de algoritmi partitionali (realizeaza o partitionare a spatiului de intrare)

• Algoritm clasic: K-means

Page 15: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 15

Antrenare

K-means:

• Se porneste de la centri initializati aleator

• Proces iterativ:– Se asigneaza datele la clase

folosind criteriul distantei minime (sau a celui mai apropiat centru)

– Se recalculeaza centrii ca fiind medii ale elementelor asignate fiecarei clase

Page 16: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 16

Antrenare

K-means:

• Ck:=(rand(min,max),…,rand(min,max)), k=1..K

• REPEAT– FOR l:=1,L

Determina k(l) astfel incat d(Xl,Ck(l)) <=d(Xl,Ck) Asigneaza Xl clasei k(l)– Calculeaza Ck: = media elementelor ce au fost asignate clasei kUNTIL “nu s-au mai efectuat modificari ale centrilor”

Obs: • Centrii nu sunt de regula vectori din setul de antrenare • Numarul de clase trebuie cunoscut de la inceput.

Page 17: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 17

Antrenare

Varianta incrementala:

• Se porneste cu un numar mic de centri initializati aleator

• Se parcurge setul de antrenare:

– Daca exista un centru suficient de similar cu data de intrare atunci componentele centrului respectiv se modifica pentru a asigura asimilarea datei de intrare in clasa aferenta centrului.

– Daca data de intrare este diferita de toti centrii atunci este adaugat un nou centru (unitate ascunsa) care este initializat chiar cu data de intrare analizata.

Page 18: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 18

Antrenare

Varianta incrementala:

OR UNTIL

:

1:

:;1: ELSE

)(: THEN ),( IF

),(),(incat astfel },...,1{* determina

DO L1,:l FOR

REPEAT

0:

..1;..1max),(min,:

:

max

0

***

*

0

tt

t

tt

XCKK

CXCCCXd

CXdCXdKk

t

KkNirandC

KK

lK

klkkkl

klkl

ki

Page 19: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 19

Antrenare

Estimarea largimilor campurilor receptive.

Reguli euristice:

jmm

j

jkk

kjjkk

CmCCCCdm

σ

CCCCdσ

dK

d

de centri apropiati mai cei:,...,),,(1

]1,5.0[, deapropiat mai cel centrul),,(

centri dintre maxima distanta ,2

1

1

maxmax

Page 20: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 20

Antrenare

Estimarea ponderilor conexiunilor dintre nivelul ascuns si cel de iesire:

• Problema este echivalenta cu cea a antrenarii unei retele cu un singur nivel de unitati functionale liniare

• Variante:– Aplicarea unor instrumente din algebra liniara– Aplicarea algoritmului Widrow-Hoff

Page 21: Retele neuronale - curs 81 Retele cu functii de baza radiale (retele RBF) Arhitectura si functionare Puterea de reprezentare Algoritmi de invatare

Retele neuronale - curs 8 21

Retele RBF vs. retele BPRetele RBF:

• 1 nivel ascuns

• Functii de agregare bazate pe distante (pt. nivelul ascuns)

• Functii de activare cu simetrie radiala (pt. nivelul ascuns)

• Unitati de iesire cu functie liniara

• Antrenare separata a parametrilor adaptivi

• Similare cu tehnicile de aproximare locala

Retele BP:

• Mai multe nivele ascunse

• Functii de agregare bazate pe suma ponderata

• Functii de activare sigmoidale (pt. nivelul ascuns)

• Unitati de iesire liniare sau neliniare

• Antrenare simultana a parametrilor adaptivi

• Similare cu tehnicile de aproximare globala