Repere Ortodoxe in Educatie.A5

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  1/93

    Valeriu IONAŞ

  REPERE

  ORTODOXEÎN EDUCAŢIE

   Apare cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir,

   Mitropolit al Chişinăului şi al întreii Moldove

   

  1

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  2/93

  CHIŞINĂU, LABIRINT2011

  CZU 37.0

  I 66

  Valeriu Ionaş. Repere ortodoxe în educaţie.Chişinău, !""

  Descrierea CIP a Camerei Nai!"a#e a C$rii.Ionaş, Valeriu

  Re%ere !r&!'!(e )" e'*caie + a#eri* I!"a- / C.Lairi"&/C*&aseici4 5I, 2011. 0 %.

  300 e(.

  I8BN 97/ 997:/9;/ ;/737.0  I 66

  I8BN 97/997:/9;/ ;/7

  2

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  3/93

   . I!"a-, 2011 

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  4/93

  ;

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  5/93

  Omul contemporan şiconstituţia sa spirituală

  Laicitatea şi păcatul 

   De c="' -i/a )"ce%*& ca#ea )"'e#*">a&$ )" #*me -i %="$)" %re?e"& %$ca&*# a a@*"s s$ se "*measc$ ! "!rma#i&a&e a

  ieii. m*# s/a !i-"*i& c* %$ca&*#, )# acce%&$, )# s*si"e, )# %r!m!ea?$ %ri" ac&ii&a&ea -i m!'*# s$* 'e &rai. As&$?i, %$ca&*# %r!#ierea?$ -i es&e )"ce&$e"i& c* ! ra%i'i&a&e ce'e%$-e-&e me"&a#i&a&ea !m*#*i. De >rai&a&ea -i %r!*"?imea %e care ! c!m%!r&$ %rea %*i"$ #*me )-i '$ seama. Trec="''i" !m )" !m, 'e #a ! >e"eraie #a a#&a, %$ca&*# a e!#*a& -i s/a )"r$'$ci"a& )" irea !m*#*i #a ! a'="cime i"accesii#$.m*# are )" si"e )"c#i"aii %$c$&!ase %e care #e sa&isace -i #e'e?!#&$. As&e#, e'iic$ )" "a&*ra sa ! #e>e a %$ca&*#*i, care)# s&$%="e-&e -i 'ei"e 'ecisi$ 'a&!ri&$ s%ri@i"*#*i ce i seac!r'$.

  Le>ea %$ca&*#*i, a#!riica&$ i"'ii'*a# 'e iecare !m )" %ar&e, es&e &ra"smis$ ere'i&ar 'e #a %$ri"i #a *rma-i,s&r$$&="' )"&rea>a #*me. Cea mai mare 'a*"$ %e care !a'*ce %$ca&*# es&e aceea, c$ se i"&er%*"e )"&re !m -i

  D*m"e?e*. 5# )"'e%$r&ea?$ %e !m 'e )m%$r$ia Ta&$#*iCeresc #a ! di!tanţă irec*%erai#$. m*# 'es%$ri& 'eD*m"e?e* &!& mai rece"& es&e c*%ri"s 'e se"&ime"&*#?$'$r"iciei ieii %$m="&e-&i. Di" aceas&$ ca*?$ )-ii"e"&ea?$ i'ea#*# )m%#i"irii sa#e, c$*&="'*/i ecia#e"& )"'iersi&a&ea ma&eria#$ a #*mii )"c!"@*r$&!are, "e$"*i"' c$cea mai mare !>$ie ! %!ar&$ )" s*#e&*# s$*. "Împărăţialui #umne$eu e!te înăuntrul vo!tru% &'uca (), *(+

  :

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  6/93

  5" &rec*&, )" %eri!a'a e(&i"'erii -i airm$riicre-&i"ism*#*i, !m*# simea -i &r$ia c!"s&a"& #e>$&*ra sa c*D*m"e?e*. A* e(is&a& rem*ri c="' %$ca&*# era *" a#!>e"

  "e'!ri& a# ii"ei *ma"e. Acei !ame"i care a* c!"-&ie"&i?a&aces& #*cr* s/a* 'e&a-a& 'e amia"a %$ca&*#*i, %e"&r* a/#'e?r$'$ci"a 'i" ire. Şi/a* a#es -i a* %reera& s$ &r$iasc$ )"#!c*ri#e *"'e r$m="ea* "ea&i"-i 'e #e>i#e #*me-&i, i"s&ai#e-i mere* a'a%&a&e #a ceri"e#e !m*#*i, %ri" care se c!"&ri*ia#a 'e>ra'area #*i s%iri&*a#$. 5" e#*# aces&a a* a%$r*&m$"$s&iri#e.

  Aces& %r!ces c!"&i"*$ -i as&$?i. Cei re&ra-i )" m$"$s&iri'ei" m!"ai %ri" erma 'eci?ie 'e a )"&rer*%e #e>$&*ri#e c*iaa #*measc$. Res%ec&="' c* s&ric&ee #e>i#e 'es$=r-irii,'!="'esc cre'i"a a'e$ra&$ -i se 'e'ic$ )"&r* &!&*# s#*@irii#*i D*m"e?e*.

  a#&$ %ar&e a #*mii, cea ma@!ri&ar$, %e"&r* care aces&!iec&i es&e irea#i?ai#, #*%&$ c* %$ca&*# '*%$ "e%*&i"e#e 'ecare '$ '!a'$. C$ci iecare !m es&e "e%*&i"ci!s %ri" &r*%*#

  -i irea sa -i se me"i"e )" s&$ri#e sa#e %$c$&!ase, ii"'c!"'ii!"a& 'e c!/e(is&e"a )" s!cie&a&e. Dar es&e im%!r&a"&-i )m*c*r$&!r a%&*#, c$ !m*# s!cie&$ii r$m="e re#i>i!s -i,)" m$s*ra re'"icii sa#e, c!"sim&e %re?e"a #*i D*m"e?e* )"iaa sa.

  A&=& !m*# #*mesc, mirea"*#, c=& -i m!"a*#,c!"-&ie"&i?="' #e>$&*ra #!r c* D*m"e?e*, s*"& !ame"ire#i>i!-i. Diere"a )"&re ei ! ace i"&e"si&a&ea &r$irii aces&ei

  #e>$&*ri. 5" ca?*# !m*#*i laic,  #e>$&*ra c* D*m"e?e* es&e %e"e&ra&$ 'e #e>ea %$ca&*#*i, %erma"e"& ac&i$ )" s!cie&a&e.Acce%&="' *" m!' 'e ia$ i"c!rec& 'i" %*"c& 'e e'eres%iri&*a#, !m*# acce%&$ i"!#*"&ar -i %$ca&*# care )i'imi"*ea?$ cre'i"a. Dese!ri, ace aces& #*cr* i"c!"-&ie"&,resimi"' '!ar *#&eri!r as*%ra sa re%erc*si*"i#e %$ca&*#*i.m*# i"&e>ra& )" s!cie&a&e "* '!ar a#a& %ri"&re !ame"i es&e

  )" %erma"e"$ i"&a %$ca&*#*i %e care "* )"&!&'ea*"a -&ie s$/#6

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  7/93

  'iere"ie?e, 'e aceea "ici "* es&e )" s&are s$/# e(c#*'$'ei"i&i 'i" iaa sa. U" as&e# 'e !m, %*s mere* )" si&*aias$ se c!"!rme?e %$ca&*#*i, es&e i"c!"sece"& -i s%!ra'ic )"

  cre'i"$. C!"&ri*ie #a r$s%="'irea %$ca&*#*i -i, %ri"c!"c*rs*# a"*mi&!r circ*ms&a"e, 'ei"e i"ec&, %*r&$&!r 'er$*. Tre*ie s$ c!"s&a&$m, c* mare re>re&, c$ !m*#c!"&em%!ra" c!res%*"'e )"&r* &!&*# aces&ei "!i*"i.

  U"*# 'i" se"s*ri#e 'e a?$ a &erme"*#*i laic  )"seam"$Ecare nu e!te purificat . C*="&*# a%are &!cmai %e"&r* a'escrie s&area 'ec$?*&$ a !m*#*i #*mesc "$r*i& 'e %$ca&. is/a/is 'e !m*# '*!"icesc, !m*# #aic "* are cri&erii si>*re'e 'es$=r-ire. Amii ac %ar&e 'i" aceea-i i#ier$ s%iri&*a#$,'ar 'ieri&e #e s*"& c$i#e -i %ri"ci%ii#e '*%$ care )-i %rac&ic$cre'i"a. 8i&*aia !m*#*i #aic se c!m%#ic$ -i mai m*#&'a&!ri&$ i"a'$rii %$ca&*#*i, care es&e mai a&rac&i ca a#&$'a&$-i are *" "*m$r 'i" ce )" ce mai mare 'e mi@#!ace %r!m!&!are. C* &!a&e aces&ea, aem e(em%#e e#!ce"&e 'ecre'i"$ a'e$ra&$ a si"i#!r, care a* &r$i& )" %e-&eri, %$'*ri,

  m*"i, %ri"&re !ame"i, ii"' "* %*r -i sim%#* re#i>i!-i, 'ar r$m="="' &r$i&!ri 'e D*m"e?e* -i 'e!&ai cre'i"ei.I"&r="' )" a#ia cre'i"ei, !m*# se c!"&ra%*"e %$ca&*#*i.

  Cre'i"a &r$i&$ a%&ic )# ri'ic$ #a acea )"$#imea s%iri&*a#$care )i c!res%*"'e. F$r$ &r$ire "imic "*/# 'e&ermi"$ s$ se!%*"$ )m%re@*r$ri#!r %r!!ca&!are 'e %$ca&. Aceas&a "*)"seam"$ )"s$ c$ !m*# #aic "*/-i '!re-&e s$ se %*riice.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  8/93

  #*i D*m"e?e*, )"&r*ci%="' 'es$=r-irea s%re care &i"'e!m*# #*mesc, !m*# #aic, ce# 'i" me'i*# c!"ec&a& #a %$ca&.

  G!me"&*# 'iici# care a i"'*s m*#& &im% )" er!are -i "*

  es&e #es"e 'e 'e%$-i& c!"s&$ )" aceea, c$ &erme"*# #aic a !s&e>a#a&, )" )"e#es*# s$*, c* &erme"*# ne-reliio!. Acei care a*r$s%="'i& aces& se"s -i #/a* im%#a"&a& )" c!"-&ii"ace&$e"i#!r, a* $c*& *" )"'em" 'e a/L re"e>a %e D*m"e?e*.8/a* c!"'*s 'e #!>ica a"&i/cre-&i"$, )"'re%&a&$ )m%!&ria %re'is%!?iii#!r ire-&i a#e !m*#*i 'e a/-i 'esc!%eri -ii'e"&iica #e>$&*ra sa c* D*m"e?e*. Acce%&="'/!, "e acem %$r&a-i ai *"ei %$reri ai*ri&e, %ri" care se s*)"e#e>eE 'ac$ %$ca&*# es&e i"ei&ai#, a&*"ci "* are r!s& s$ #*%i )m%!&riaaces&*ia. Gai m*#& ca a&=& se cre'e c$ es&e mai i"'ica& s$i>"!re?i m!'*# 'e &rai care "*/# a'mi&e. 5" e#*# aces&as!cie&a&ea a !s& 'es%$ri&$ 'e Biseric$.

  Statul şi constituţia spirituală a

  omului

  Cea care a %r!!ca& eci!c*# -i a i"&r!'*s mi"ci*"a, "*"*mai )" &ermi"!#!>ie, 'ar -i )" c!"ce%ia a%ariiei -ie!#*iei !m*#*i, a !s& i'e!#!>ia c!m*"is&$.

  5" &im%*ri#e *"*i &rec*& "e)"'e%$r&a& )" ar$, %es&e &!&, se'is&r*>ea* iserici#e, %e"&r* c$ era* m*#i !ame"i care

  c!"-&ie"&i?a* -i &r$ia* #e>$&*ra #!r c* D*m"e?e*. Şi,)"re'"ici"'*/se 'e aceas&$ c!"-&ii"$, aea* "e!ie s$mear>$ #a iseric$, )" #!ca-*# D!m"*#*i. C$ci %ri" a#area sa)" iseric$ !m*# )-i m$r&*rise-&e #e>$&*ra c* D*m"e?e*, iar  %ar&ici%="' #a 8="&a Li&*r>ie ! c!"irm$ %*#ic.

  8&a&*# !#-eic "* era, )"s$, i"&eresa& ca !m*# s$ seairme )" cre'i"$. F!"'a&!rii ii&!r*#*i lumino! a# !me"irii)"e#e>ea* c$ !ric=& 'e a>$ ar i &r$irea )" D*m"e?e*, es&e

  &!&*-i *" %r!ces c* 'es$-*rare -i re?*#&a& mai m*#& 'ec=& !

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  9/93

  sim%#$ i"!rmaie 'es%re e(is&e"a #*i D*m"e?e*, acce%&a&$#a "ie# rai!"a#. Cre'i"a )i 'era"@a, 'e!arece 'emasca a#sa)"$$&*r$ #e"i"is&$ 'es%re #ier&a&e -i ericire. 5i 'e&a-a %e

  cre'i"ci!-i 'e c!m*"ism*# -&ii"iic, ce #i se $>a )"c!"-&ii"$ c* a#&e "ec*r$ii cira&e a#e i'e!#!>iei )"-e#$ci*"ii.

  Urm="' %!#i&icii a&eis&e im%*se 'e s&a&, !m*# a@*">ea s$se a'$ ! ii"a )"@*m$&$i&$, ca -i c="' ar i !s& a#c$&*i&"*mai 'i" &r*%. Rec*"!a-&erea s*#e&*#*i )" !m )"sem"arec*"!a-&erea #*i D*m"e?e*. 8arci"a i'e!#!>iei mi"ci*"ii,)"s$, era 'es%$rirea !m*#*i 'e D*m"e?e* -i crearea *"*is&a& c* ce&$e"i care "* se a*&!/c!"-&ie"&i?ea?$. Iar #!?i"ca .eliia e!te opium pentru popor  aea me"irea s$/i se%are 'eBiseric$, %e"&r* a/i %*&ea "*mi "ere#i>i!-i, iar a%!i / a&ei-&i.

   N* "*mai 'i" &r*% c!"s&$ ii"a *ma"$. m*# mai ares*#e& -i '*. D**# asi>*r$ #e>$&*ra !m*#*i c* D*m"e?e* -i)i 'e&ermi"$ c!"s&i&*ia s%iri&*a#$. Dime"si*"ea s%iri&*a#$ a!m*#*i es&e i"i"i&$, )"r$'$ci"a&$ )" as!#*&. 5" ir&*&eaaces&*i a'e$r, !m*# se %!a&e 'es$=r-i, si"i -i )"'*m"e?ei.

  5" acei !ame"i, )" care aceas&$ #e>$&*r$ es&e %r!"*"a&$,'**# ia 'ieri&e !rme. ame"ii 'e creaie )"?es&rai c*&a#e"&e, care se 'is&i"> )" '!me"ii#e m*?icii, %ic&*rii,#i&era&*rii, e&c. )"$i-ea?$ #*cr$ri#e '**#*i, )m%$ri&!r*#*i 'ear. "#arurile !unt diferite, dar acelaşi #uh%&/ Cor (*,0+P!&e"ia#*# s%iri&*a# a# !m*#*i )-i >$se-&e e(%resie )" i"&e#ec&care es&e !r>a"*# '**#*i. Da&!ri&$ aci*"ii '**#*ii"&e#ec&*# !m*#*i se ma"ies&$ %$&r*"'e -i 'esc!%er$

  c!"i"*&*# s*#e&*#*i, %!a&e )"e#e>e %ri"ci%ii#e >="'iriias&rac&e, %e ce#e %rac&ice -i m!ra#e. I>"!r="'*/#e %e aces&ea#/am #i%si 'e %!sii#i&a&ea s$ se a*&!c*"!asc$, s$ se)m%#i"easc$ s%iri&*a#. De !ame"i $r$ s*#e&, c* '**# %r!>rama& )" ca*?a *"*i i'ea# i#*?!ri*, aea* "e!iei'e!#!>ii c!m*"ism*#*i.

  C!"s&i&*ia s%iri&*a#$ es&e %ri"ci%a#a #e>e a !m*#*i '*%$

  care s*%raie*ie-&e. 5"s*mea?$ -i e(%rim$ %!&e"ia#*# #*is%iri&*a#. Dee"i"' ce&$ea", !m*# ca*&$ s$ >$seasc$

  9

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  10/93

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  11/93

  i"ca%aci&a&ea 'e a i rece%&i. Cea mai 'iici#$ %r!#em$ a!m*#*i es&e %r!%ri*# eu, care r$m="e "ec*"!sc*& -i >re* 'ea%recia&. De aceea, !rice #e>e e#a!ra&$ )"&r* i"&er?icerea

  s&*'ierii )" %#a" re#i>i!s a ii"ei *ma"e es&e ! )"c$#carea #ier&$ii c!"-&ii"ei !m*#*i. A#&e# -i c!rec& ii"' s%*s,!m*#*i "* i se %ermi&e s$/-i !rme?e #ier c!"-&ii"a.

  Ceea ce se )"&=m%#$ ac&*a#me"&e )" Re%*#ica G!#'!ac!"irm$ c* #*( 'e am$"*"&e c$ !m*# "* se a*&!/c!"-&ie"&i?ea?$, es&e ase"& )" %ers!a"$. C* s*#e&*# %ri?$ri&-i )"r$i&, #*%&$ i"c!"-&ie"& )m%!&ria %r!%riei ii"e -is&r=m&!rea?$ #ier&a&ea ce#!r 'i" @*r.

  Le>i#e )m%!&ria %$ca&*#*i s*"& #iera#i?a&e 'i" m!&iec*"!sc*&e. G!ra#a s!cie&$ii "* se a?ea?$ %e #e>i#e #*iD*m"e?e* -i, ei'e"&, "* #amea?$ %$ca&*#. Aceas&a a $c*&#!c 'esr=*#*i, #ier&i"ism*#*i, %r!s&i&*iei, "arc!ma"iei,'ec#a"-a&e -i s*si"*&e %ri" a#se m!ra#i&$i )" r="'*#&i"ere&*#*i. 8!cie&a&ea se a%r!%ie 'e *" s=r-i& 'e?as&r*!s,'e/ac*m sesi?a& -i &r$i& )" c!m*" 'e c$&re memrii ei. C=&e

  #e>i s*"& e#a!ra&e -i )m*"$&$i&e 'e c$&re s&a& )"&r*s*si"erea *"*i m!' 'e ia$ m!ra# C* &!a&e aces&ea "* seres%ec&$ -i "* se )"'e%#i"esc. De ce Pe"&r* c$ aces&e #e>i*rmea?$ s$ ie %r!m!a&e 'e !ame"i, c$r!ra #i s/a )"c$#ca&c!"s&i&*ia #!r s%iri&*a#$. Ace-&i !ame"i -i/a* !rma& -ic!"&i"*$ s$/-i !rme?e c!"-&ii"a '*%$ "!rme "ea'eca&es&a&*&*#*i s%iri&*a# a# !m*#*i. 8*"& cemai s$ res%ec&e #e>i#es&a&*#*i, 'ar a&i&*'i"ea a$ 'e !ricare #e>i es&e *"a !rma#$,

   %e"&r* c$ a* c!"-&ii"a 'eec&$, #i%si&$ 'e s*%!r&*# ei*"'ame"&a#. i %e m$s*ra #!r, c!res%*"?$&!arec!"-&ii"ei -i s&$ri#!r %e care #e &r$iesc. Ia&$ ce e# 'e !ame"ie'*c$ -i !rmea?$ as&$?i s!cie&a&ea a@*s&a&$ #a #e>ea %$ca&*#*i.

  Peric!#*# 'e>ra'$rii s%iri&*a#e a s!cie&$ii, care im%#ic$'e>e"erarea ei, ca%$&$ am%#!are -i se &ra"s!rm$ )"&r/*"

   %r!ces c!"&i"** %ri" i"&erme'i*# &i"eri#!r, care "* se %!&ma&*ri?a s%iri&*a#. L$sai #a !ia s!rii, "* -&i* -i "ici "*

  11

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  12/93

  c!"si'er$ c$ &re*ie s$ se %r!&e@e?e 'e me'i*# )" cares*%raie*iesc, )mia& c* &!& e#*# 'e %se*'!/a#!ri -imi@#!ace a#e 'e?i"&e>r$rii *ma"e. Pri" mi"i#e -i i"imi#e

  &i"eri#!r )" s!cie&a&e c*r>e %*!i*# %erersi*"ii -iim!ra#i&$ii, %e care )# a&es&$m &aci& )" as%ec&e -i !rmei"*ma"e. Fii"' s#ai 'i" %*"c& 'e e'ere s%iri&*a#, s*"&a"&re"ai %e &!a&e c$i#e accesii#e #!r s$ s*si"$ aceas&$'e>ri">!#a'$ s%iri&*a#$. Pr!&e@area &i"eri#!r >e"eraii, %ree'e e'*carea #!r )"&r* !rmarea im*"i&$ii s%iri&*a#e 'ecare "* 'is%*". Iar im*"i&a&ea s%iri&*a#$ es&e '!="'i&$ 'eiecare !m "*mai 'ac$ res%ec&$ -i i se res%ec&$ c!"s&i&*ias%iri&*a#$. m*# s%iri&*a# se im%#ic$ c!rec& )" iaa s!cie&$ii-i es&e ca%ai# s$ %r!m!e?e !iec&ie#e -i sarci"i#e s&a&*#*i. N* aceas&a !are )"seam"$ s$ ii m!ra# s$ &e im%#ici c!rec&)" iaa c!m*"i&$ii *ra )"seam"$ a crea c!"'iii -i a s*si"e %ri" mi@#!acec!m%#eme"&are *"a 'es$-*rare a *"*i #*cr*. Pri" *rmare,s&a&*# "* es&e *" !sera&!r i"'iere"& )" aceas&$ ces&i*"e,ci 'im%!&ri$, se %!a&e im%#ica, )" c!"'iii#e #e>ii, c* &!a&$res%!"sai#i&a&ea. Aceas&a es&e %!?iia s&a&*#*i is/a/is 'e)"$$m="&*# re#i>i!s, care #/ar a@*&a %e !m*# s!cie&$ii s$ se

  c!ri@e?e. C$ci !m*# se %!a&e c!rec&a 'ac$ s!cie&a&ea es&ea'eca&$ aces&ei &e"'i"e. A-a'ar, 'e r="' c* a#&e !iec&e)"$a&e )" -c!a#$, %rec*m s*"& >e!>raia, is&!ria,ma&ema&ica, e&c. !r&!'!(ia es&e #a e# 'e "ecesar$ -i %!a&e i*" !iec& a%ar&e 'e s&*'i*.

  De!cam'a&$, )"s$, a'e$r*# 'es%re !m es&e asc*"s c*i"sis&e"$ ca s$ "* ie c*"!sc*& #a scar$ #ar>$. Aceas&$

  &$r$>$"are a %r!!ca& 'e/m!ra#i?area s!cie&$ii -i a i"&r!'*s12

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  13/93

  c*#&*# &r*%*#*i )" i"s&i&*ii#e 'e )"$$m="&. a'$, c$'is&i"cia %ri"ci%a#$ a !m*#*i es&e &r*%*#. Aceas&$ %si!#!>ie

  #e !rmea?$ i?i*"ea as*%ra #*mii )" s&r="s$ #e>$&*r$ c* %#$ceri#e &r*%e-&i -i e"erarea &r*%*#*i. Ca re?*#&a&, trupul aie-i& %e %rim %#a" -i #e c!"'ii!"ea?$ &!a&e ce#e#a#&e"ecesi&$i.

  Consecinţe ale încălcării  

  constituţiei spirituale Şc!a#a me'ie 'e c*#&*r$ >e"era#$, )" care se %*"e a?a

  m!ra#ei ee"&*a#e#!r %ers!"a#i&$i, "* re*-e-&e s$ se im%#ice)" e'*carea #!r.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  14/93

  i"&eri!r*# #!r, iar 'i" r*i"e "* cre-&e "imic. La aceas&$si&*aie s/a a@*"s 'i" ca*?a *"ei %!#i&ici "eci?*i&e a>*er"a&!ri#!r s&a&*#*i, care a* #$sa& $r$ s!#*ii %r!#ema

  'e?!#&$rii c!rec&e a &i"eri#!r. As&$?i c*#e>em r!a'e#eaces&!r ires%!"sai#i&$i -i "e acem mar&!rii *"ei si&*aii'e?as&r*!ase )" '!me"i*# e'*caiei.

  Te"!#!>ia 'em!"&$rii s%iri&*a#e a !m*#*i es&e !ar&eeicie"&$ )" r="'*ri#e &i"ere&*#*i s&*'i!s. C!"ce%ia i"s&r*iriicare se %rei>*rea?$ )" -c!a#a m!'er"$ es&e res%ec&area #a#ecii a #ier&$ii e#e*#*i -i res%ec&area )" ami#ie a #ier&$iic!%i#*#*i. Des%re care #ier&a&e es&e !ra Des%re #ier&a&easc#a*#*i c* c!"-&ii"a 'eec&$ Ti"ere&*# -c!#ar se 'e?!#&$a="' mi"&ea %r!>rama&$ )" 'ieri&e icii &*#*r$&!are.Ti"erii s*"& 'e%e"'e"i 'e m!mea#a -i 'e?m$*# #*miim!'er"e, %e"&r* c$ #i s/a )"c$#ca& c!"s&i&*ia #!r *"'ame"&a#$, cea s%iri&*a#$, care i/ar a%$ra. Acces*# #aaceas&$ #*me a %erersi*"ii s%iri&*a#e se "*me-&e )" mi"i#e#!r #ier&a&e. Ia&$ care #ier&a&e "i se cere s$ ie res%ec&a&$. Ni

  se cere s$/i #$s$m )" %ace, ca s$ %!a&$ 'e>ra'a )" m!'iresc. Nici!'a&$ s!cie&a&ea "/a !s& a&=& 'e "e'iere"ia&$ -i

  a%#a&i?a&$ ca as&$?i. Şi &!cmai &i"erii ! ac a-a, re>$si"'*/se)" ea ca &a>ma cea mai a"!s&$ -i s*%ericia#$. Ceea ce/i'e&ermi"$ )" m!' 'e!sei& es&e *"i!rmi&a&ea >="'irii -ic!m%!r&ame"&*#*i #!r, ma"iera 'e a se im%*"eE !resc #ae#, !#!si"' ace#ea-i c*i"&e, mimea?$ ace#ea-i %reeri"e,

  sciea?$ ace#ea-i >es&*ri, reaci!"ea?$ #a ace#ea-i #*cr*ri.Par&ea cea mai ac&i$ a ieii #!r es&e ! imi&aie a c*ia sa* acea, %e"&r* care )-i c!"s*m$ e"er>ia.

  Pe #=">$ &!a&e cri?e#e ce s&r$a& ara "!as&r$ mai e(is&$ ! %rime@'ie cea a 'e%ers!"a#i?$rii !m*#*i.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  15/93

  ci?*ii )" ceea ce %r!%*"em *rma-i#!r -i %!s&eri&$ii,c$r!ra #e a%ari"e ii&!r*# -i %a&rim!"i*# s%iri&*a# a#"eam*#*i "!s&r*. Di" aces& m!&i )"$$m="&*# re#i>i!s es&e

  ! "ecesi&a&e c#ar$, ar?$&!are, 'e "eam="a&. 8*"&emres%!"sai#i )" aa #*i D*m"e?e* -i )" aa c!%ii#!r "!-&ri 'ec!"s&i&*ia #!r s%iri&*a#$, cea ireasc$, )"&r* care a* !s&creai.

  În căutarea adevărului vieţii

  Odată cu intrarea mea în ortodoxieam devenit conştient de un lucru:că Adevărul nu este o simplă ideeabstractă, căutată si cunoscută lanivel raţional, ci este un adevăr personal - chiar o persoană -căutată şi iubită cu inima.

  Şi aşa L-am întlnit pe Iisus

  Hristos.Eugene Rose

   Calea adevărului

  iaa iec$r*i !m 'e #a "a-&ere %="$ #a m!ar&e es&e ! ca#ea"e!i!as$ s%re a'e$r. m*# ! %arc*r>e ii"' c!"-&ie"& sa*i"c!"-&ie"& 'e a%&*# c$ are "e!ie s$/# '!="'easc$.5"cearc$ s$/# 'iere"ie?e -i s$/# 'is&i">$ )" !rice s&are -i)m%re@*rare %e care #e )"r*"&$ )" s!cie&a&e, )" iaa 'eami#ie, )" re#aia c* %rie&e"ii. 5-i 'e%*"e mere* si#i"a %e"&r* a/# c*"!a-&e 'e!arece "* es&e si>*r c$/# &r$ie-&e. 5"m!me"&e#e 'ecisie )i sim&e ac*& #i%sa care "* mai %!a&e i&$>$'*i&$. A#="'*/se s* %resi*"ea ee"ime"&e#!r c!&i'ie"ees&e c!%#e-i& 'e i'eea c$ a'e$r*# )i sca%$ sa*, )" >e"ere, "*

  e(is&$. 5" %!i'a a%&*#*i c$ aci*"i#e sa#e s*"& m!&ia&e -ie(%#icai#e, e(is&e"a -i %rim!r'ia#i&a&ea a'e$r*#*i "* s*"&

  1:

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  16/93

  s*icie"& c!"-&ie"&i?a&e. m*# %arc$ s/ar &eme ca a'e$r*# s$!c*%e *" #!c %erma"e"& )" iaa sa. U"*# 'i" m!&ie#e %ri"ci%a#e, care )# ace s$ se escie?e -i s$ ie 'era"@a& 'e

  c*"!a-&erea a'e$r*#*i, !re-&e 'es%re aceea c$ )" !m "*es&e &!&*# )" re>*#$. Pe #=">$ aceas&a, "* -&ie %recis ce)"seam"$ a'e$r*# -i "*/# %!a&e i'e"&iica. As&e#, c$*&areaa'e$r*#*i ieii se &ermi"$, 'e !icei, )" *"a 'i"e(&remi&$iE !ri cre'e )"&r/*" 'es&i" %res&ai#i&, 'e "ime"i -i'e "imic i"#*e"a&, %ri" care se e'e c!"'am"a& 'e #a"a-&ere, !ri c!"si'er$ c$ es&e *"ic*# !m care c*"!a-&ea'e$r*#, 'ar "*/# %!a&e %r!m!a 'i" ca*?a circ*ms&a"e#!r "ea!rai#e. Şi, )" &!a&e ca?*ri#e, se e'e "e%*&i"ci!s -i seresem"ea?$ )" aa 'is%!"ii#i&$i#!r. m*# &r$ie-&e '!*$si&*aii/s&a"'ar', %e c=& 'e c!m%#ica&e %e a&=& 'e &riia#e. Pe'e ! %ar&e, cre'e c$ "ici *" a'e$r "* are 'es&*#e e(%#icaii,rai!"a#e -i irai!"a#e, ca s$ ie c*"!sc*& i"&e>ra#, iar %e 'ea#&$ %ar&e, icisi&*'i"i#e i"&ermi&e"&e a#e ieii, %e *"'a#*#re#aii#!r %$r&i"i&!are -i %re'i#ecii#!r a#&!r !ame"i, )i )"c*rc$

  s$/# 'is&i">$ -i s$/# acce%&e. 8e '!e'e-&e c$ !m*# "* %!a&e!rma #e>$&*ri s&r="se c* a'e$r*#. Fii"' %re'is%*s s$>="'easc$ as&e#, )# c!"*"'$ c* *" c!"c*rs a!rai# 'e)m%re@*r$ri -i s*iec&e, )"r=*rirea -i i"&er'e%e"'e"a c$r!raes&e #*a&$ 're%& a'e$r. D*%$ ce )"s$ a%are"e#e se &reca'e$r*#, ca -i a#&$'a&$, r$m="e %e"&r* !m *" !iec&i >re*'e !rm*#a& -i im%!sii#. Iar ceea ce i se !er$ )" ca#i&a&e 'ea'e$r es&e '!ar ! c!"s!#are. 5" i"a#, )-i a&ri*ie $r$

  re?ere meri&e#e %e"&r* #*cr*ri#e re*-i&e -i ca*&$ s$)"i"*iasc$ %e ci"ea 'e i"s*ccese#e care i se )"&=m%#$.Aces&ei re>*#i )-i s*!r'!"ea?$ e(is&e"a. De aceea, *" %res*%*s -i %resimi& a'e$r mai 'e>ra$ es&e res%i"s sa*i"*& #a ! 'is&a"$ ma"erai#$ -i c!"e"ai#$. Pe"&r* c$a&*"ci c="' se a 'esc!%eri 'ei"i&i s$/# %!a&$ acce%&a )"m$s*ra "ecesi&$i#!r sa#e.

  16

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  17/93

    5" iaa !m*#*i se %eri"'$ ! m*#ime 'e sc!%*ri, &!a&e*rm="' s$ i'e"&iice a'e$r*# sa* ceea ce )# re%re?i"&$ )"&r/!)"&r*ci%are a*&e"&ic$ a="' )"e#es 'e fericire  -i libertate.

  m*#, ca ii"$ c!"-&ie"&$ 'e rea#i&a&ea !iec&i$, mere* )-i %r!%*"e c* !s&i"aie s$ rea#i?e?e cea, ar$&="'*/se"esa&is$c*& 'e ce#e i?*&i&e )" &rec*&. 5" "a&*ra sa es&ec$*&area *"*i se"s a# e(is&e"ei -i a# #*mii, )" >e"era#. As&e#,)" #!c*# sc!%*#*i a&i"s i"e a#& sc!%, c* "!i s%era"e, care ac!"s&i&*i #a e# ca -i ce# %rece'e"& '!ar ! eri>$ )" #a"*#"es=r-i& a# '!ri"e#!r -i )"$%&*iri#!r sa#e. Şi, m*#*mi"'*/se! reme c* re?*#&a&e#e c$%$&a&e, se re>$se-&e )" aceea-im$r>i"ire 'is%era&$, c$reia )i #$r>e-&e 'e iecare 'a&$ !&ar*#.5" aceas&$ si&*aie a%!re&ic$, aci!"="' -i '!="'i"'ericirea %ri" %r!%rii#e %*&eri, i se creea?$ im%resia c$ "*!i"e "ici!'a&$ ceea ce rea c* a'e$ra&. N* se sim&e)m%#i"i&, ii"' %r!!ca& s$ &i"'$ c$&re *" sc!% i"a# care #e'e%$-e-&e %e ce#e m$r>i"i&e. Fericirea, %e care ! %rime-&era>me"&ar -i "* es&e 'escis$ %ri" ra>i#i&a&ea ei c$&re cea

  mai am%#* -i ese"ia#, )-i c!"s*m$  fericitul   'i" ea -i ses&i">e. P="$ #a *rm$, !m*# a@*">e s$ resim&$ aceea-i"ecesi&a&e ac*&$ a ericirii 'e%#i"e -i s$ &i"'$ c$&re cea care&ra"s>resea?$ #imi&e#e i"i&*#*i. R$m="e m*#*mi& "*mai'ac$ )-i sa&isace '!r*# '*%$ ! i'e"&i&a&e i"&ac&$ -i c!m%#e&$.A-a'ar, !'a&$ c* c$*&area *"*i se"s s*%rem a# e(is&e"ei, )-ima"ies&$ i"sis&e"& !i"a 'e a %ersis&a )" e-"icie. 

  m*# are )" si"e, )"&r/! !rm$ r*'ime"&ar$, ca#ea s%re

  as!#*&, 'ar 'i" "e%*&i"a ii"ei sa#e 'e a ! %$&r*"'erai!"a#, ! &r$ie-&e )"&r/*" m!' c!"&ra'ic&!ri*. C* &!a&eaces&ea, "$?*i"a "e-&iri&$ 'e a ! %arc*r>e )# )m%i">e s$'e%$-easc$ i"ca%aci&$i#e sa#e. D!r*# 'e as!#*& )# %rescim$ )" ceea ce se as!cia?$ c* i'ea#*# )m%#i"irii.  5"cre?="'*/se )" %r!%rii#e %*&eri, e#a!rea?$ )" rai"$rias*#e&*#*i s$* m!'e#*# *"ei #*mi 'e %asi*"i, c!m!'i&$i,

  aci#i&$i, re#aii c* care se i'e"&iic$ )"&r/! &!& mai mareasem$"are. Dar &!a&e aces&ea, %e care #e rea#i?ea?$ %ri" si"e

  17

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  18/93

  )"s*-i %e"&r* a/-i >$si m="&*irea, "*/# sc!& 'i" m$r>i"irea saas*%ri&!are. Pe"&r* c$ -i e#e )"se#e s&$ri#e -i #*cr*ri#e  ii"' m$r>i"i&e, se !%*" e(&i"'erii )" i"i"i& -i )i c*rm$

  &e"'i"a s%re #ier&a&e -i ericire. Gai m*#& ca a&=&, se )"&!rc)m%!&ria #*i, )">re*i"'*/i 'e?r!irea. D*%$ mai m*#&e -i!!si&!are &e"&a&ie, i"ima i se *m%#e 'e se"&ime"&*#'e?am$>irii -i 'e?i#*?iei. T!a&e se &rec 'e %arc$ #i s/ar "e*&ra#i?a r!s&*#, -i !m*#*i )i r$m="e "imic*#. A&=&a &im% c=&se c!"si'er$ m$s*ra #*cr*ri#!r -i mi@#!c*# a'e$r*#*i, !m*#)-i %erer&e-&e ii"a, i"&r="' )" c!"#ic& c* si"e.

  Fii"' #i%si& 'e si>*ra"$ -i 'e *" s%ri@i" simi&!r )"&ra&area %r!#ema&icii ieii, )-i c!m%*"e )"&re &!a&ea'e$r*ri#e %!sii#e a'e$r*# s$* %r!%ri* care es&e s!c!&i& %#a*?ii# -i %re&i"'e s$ ie a*&e"&ic. 8e *c*r$ 'e *"$!i"aa#&!r !ame"i care )i res%ec&$ a'e$r*# s$* %ers!"a#,$?="'*/se )" ace#a-i &im% 'era"@a& 'e !s&i#i&$i#e care "*/#rec*"!sc. Urm="' aces&!r c!"i">eri )i sca%$ *" #*cr* 'e !im%!r&a"$ ma@!r$ "*/-i '$ seama, c$ !ri*"'e ar i, se a#$

  c* &r*%*# -i c* s*#e&*# )" #*mea crea&$ 'e D*m"e?e*,)"&re%$&r*"s$ 'e >ri@a -i %*&erea Crea&!r*#*i ei. N* i"sis&$ s$)"e#ea>$ c$ D*m"e?e* #e/a crea& %e &!a&e -i #e c*"!a-&e %="$ )" ce# mai a'="c )"ce%*& mai înainte de toţi vecii. Şi,&!& ce/i &re*ie !m*#*i s$ c*"!asc$ )"&r* 'es$=r-irea -i %r!s%erarea sa, se a#$ )"&r/! rea#i&a&e mai %r!*"'$ a aces&ei#*mi. Gi-c="'*/se c$&re aces& )"ce%*& -i c*"!sc="'*/L %eD*m"e?e*, !rici"e %!a&e %$&r*"'e )" ea.

    D*m"e?e* se ree#ea?$ %ri" creaia 8a &*&*r!r ii"e#!r rai!"a#e, e"i"'*/#e as&e# )" a@*&!r, ca iecare s$/-i>$seasc$ ca#ea sa )" aceas&$ rea#i&a&e. Na&*ra es&e "* '!ar *"me'i* 'e amia"$, ci -i ! i"&erme'iere. 5" ea se c!"&em%#$rai*"i#e i"&eri!are a#e #*cr*ri#!r, rai*"i#e "a&*ra#e, as*%rac$r!ra #*crea?$ D*m"e?e* %ri" e"er>ii#e 8a#e "ecrea&e, %ri"ar. Pe"&r* a c*"!a-&e aceas&$ rai!"a#i&a&e aric$ a ma&eriei,

  es&e "e!ie ca !m*# s$ ai$ ca%aci&a&ea 'e %$&r*"'ere, care1

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  19/93

  i"e 'e curăţia  mi"ii.  Dac$ s/ar a">re"a c* &!a&$ %*&ereas*#e&*#*i s$* )" aceas&$ #*crare a c!"&em%#$rii -ic*"!a-&erii, ar )"e#e>e mai i"e care es&e r!#*# ce i s/a

  a&ri*i& 'e Crea&!r. Ar )"e#e>e c$ e(is&$ *" si">*r a'e$r,*"ic, care se a#$ )" !ia #*i D*m"e?e*, %ri" care &!a&e s/a*$c*& -i %ri" care se me"i"e r="'*ia#a )" #*mea a'*s$ #ae(is&e"$.  Ui&="', )"s$, 'e &!a&e aces&ea, 'e !ri>i"ea -i %r!e"ie"a sa, c!"*"'$ a'e$r*# ieii, ce# m*#&/c$*&a&, c*i"e"ii -i "$sc!ciri !me"e-&i.  C*"!a-&erea -i &r$irea a'e$r*#*i es&e ce# mai "ecesar #*cr* a# !m*#*i, 'e!arece )# ere-&e 'e acerea -i %r!m!arear$*#*i )" #*me. N* "*mai c$ )# 'is%e"sea?$ 'e ce#e"e!#!si&!are, )"s&r$i"="' 'e e# r$*#, 'ar )i '$ %*&ere 'e ia$,)i res&ai#e-&e %acea )" s*#e& -i )"cre'erea 'e%#i"$ )" r!s&*#s$*. A'e$r*# >e"erea?$ se"&ime"&*# %r!*"' -i c!"s&a"& a#)m%#i"irii ce#*i care )# &r$ie-&e. Aces&ea )i #i%sesc !m*#*is*%ericia# 'e?!rie"&a& care "* es&e i"&eresa& s$/# c*"!asc$.

   N* )"&!&'ea*"a, )"s$, c$*&area a'e$r*#*i es&e *" sc!%

   i"e 'e&ermi"a&. iaa es&e aria&$, )m%#e&i&$ 'i" >ri@i,)"'a&!riri, >re*&$i, 'e?am$>iri care i"&r!'*c sarci"ii"&erme'iare )" sc!%*# s*%rem a# !m*#*i. 5" aa si&*aii#!r care )# 'e%$-esc a'e$r*# r$m="e *" !iec&i es&!m%a& -i>re* 'e a&i"s. m*# se c!"sacr$ sc!%*ri#!r a%r!%ia&e care %!& i rea#i?a&e $r$ m*#&$ si#i"$ -i %ar&ici%are. Iar !ri?!"&*#)"'e%$r&a& a# a'e$r*#*i, $?*& )" c!"&*r*ri i"e(%resie, se %ier'e )" s%a&e#e *"!r #*cr*ri c!"cre&e -i %a#%ai#e 'i"

   %rea@ma sa. As&e#, a'e$r*# ieii es&e scima& %e *"adevăr  'e m!me"&, %re'e&ermi"a& -i 'ic&a& 'e c!"@*"c&*r$ -ia"&*ra@. A'e$r*# 'e m!me"& )i s!#ici&$ a&i&*'i"e %r!m%&$ -i)i !er$ re?*#&a&e ime'ia&e. Fii"' %r!>rama& )" re?*#&a&ei?ii#e, %res*%*"e -i *" !arecare s*cces. Pri" aceas&a es&e"ea%$ra& %reera& 'e c$&re !m, mai a#es c$ )# re!rie"&ea?$c$&re a!r*ri >ra&*i&e care a%ar -i 'is%ar %e"&r* a/i sa&isace

  e(i>e"e#e ma&eria#e, i"&e#ec&*a#e, es&e&ice e&c. 5m%#i"ireaaces&!ra es&e )"s!i&$ 'e s!"'area i"sis&e"&$ a %#$ceri#!r -i

  19

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  20/93

  e#ei&$i#!r, %e m$s*ra #!r cresc="'$, )" %ers%ec&ia *"*im!' 'e &rai c=& mai a>reai#. 5" e#*# aces&a !m*# )-i %rescim$ haina irii -i se a*"'$ )" i#*?ia ieii a'e$ra&e.

    C* &!a&e aces&ea, "ecesi&a&ea 'e a &r$i a'e$r*# es&ei"e%*i?ai#$. sesia a'e$r*#*i es&e i"eai#$ -i #a e# 'ec!=r-i&!are ca -i i*irea 'e ia$, %e"&r* c$ a'e$r*# sereer$ #a ia$. Pr!#ema a'e$r*#*i es&e 'ei"i&$ 'e )"s$-iiaa !m*#*i %rii&$ 'i" %*"c& 'e e'ere a 'es$=r-iriis%iri&*a#e. em. Parc$ "e/ar 'a 'e -&irec$ s*"&em a&a-ai 'e *"e#e %r!cese -i e"!me"ei"a!r'ai#e, )" care "i se eriic$ rece%&ii&a&ea. m*# "*se s&r$'*ie-&e, 'e !icei, s$ )"e#ea>$ 'e *"'e se ia* aces&ec*"!-&i"e, 'e ce are )"cre'ere i"'*i&ai#$ c$ s*"&a'e$ra&e. iaa #e a'*ce -i #e m="$ "e)"ce&a& %ri" s*#e&*##*i. Ca #a *" m!me"& 'a&, %e "ea-&e%&a&e, s$ a&es&e ! a#&$

  s&are, iluminată, )" care &r$ie-&e cer&i&*'i"ea *"!r a'e$r*ri20

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  21/93

  i"c!"&es&ai#e. Le 'e!see-&e c#ar %e ce#e -&i*&e )"&re ce#e"e-&i*&e. N* 'e aceea c$ a s&*'ia& 'is%ersia #*mi"ii, %r!ces*#'e !&!si"&e?$, sa* a#&e e"!me"e a#e "a&*rii. Dim%!&ri$,

  !i-"*i"'*/se c* aces&ea, #e c!"&em%#$ i"c!"-&ie"&, $r$ a #eac!r'a re! a&e"ie. Dac$ ar -&i ce &r$ie-&e, !m*# s/ar mi"*"a'e si"e, 'e ci*'$e"ii#e -i mi"*"$ii#e *"ei #*mi "e$?*&e, %ecare #e %!ar&$ )" s*#e&*# s$*. Aces&ea se a#$ )"&r/*" s&r$*"'netulburat   a# c!"-&ii"ei, 'e *"'e )# )"'r*m$ )"&r/*" m!'im%!sii# 'e 'escris. es&ie s*r%ri"?$&!are, 'ar -i"ecesar$ )" m!me"&*# c*"!a-&erii. Aces&e c*"!-&i"e "* s*"&'e ! 'is%!"ii#i&a&e c*re"&$, 'ar s*"& ce#e mai &rai"ice. *r 'e si"e, )# 'e&ermi"$ )" m!'*# s$* 'e a i . G*#&e'i" aces&e e(%erie"e, care se %r!'*c c* %ar&ici%area sa %asi$, )# 'e-&ea%&$  s%re a c*"!a-&e. 8*"& "i-&e %remise %re>$&i&!are %e"&r* cea "easem*i& 'e im%!r&a"&.  iaa )" ese"a ei "e%$&r*"s$ es&e ! ac*m*#are 'e !ecretea#e s*#e&*#*i, &r$i&e %aria# -i i"e(%#icai#. m*# "*/-i %!a&ere#ec&a si"e#e s$* rea#. Ceea ce es&e mai im%!r&a"& es&e

  21

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  22/93

  asc*"s, im%!sii# 'e re%r!'*s. Aceas&a )"seam"$ c$ &r$iri#e'e s*#e&, ce#e a'e$ra&e, s*"& c!"'ii!"a&e 'e e#eme"&eim%r!%rii "a&*rii *ma"e. 8im*ri#e care )# )"$#*ie &ra"smi&

  "i-&e sem"a#e a>i -i c!'a&e 'es%re ceea ce se )"&=m%#$ )"i"ima #*i. Di" ei'e"&a sa i"ca%aci&a&e 'e a &$#m$ci rea#i&a&ea)" &!a&$ %r!*"?imea ei, !m*# ! &ria?$. C*"!a-&e '*%$ c*msim&e c$ &r$ie-&e. La "ie# 'e c!"-&ii"$ c*"!a-&e ciar mai %*i" 'ec=& &r$ie-&e '!ar *"e#e "*a"e 'esc!%eri&e )">="'*ri, !rm*#a&e )" c*i"&e, ma&eria#i?a&e )" a%&e ceeace s/a i'e"&iica&. #incolo 'e aces&ea es&e ! s&are a trăirii de !ine  c$reia i s/a >$si& m!'a#i&a&ea 'e ea#*are. s&are )"care mare#e %!e& r!m=" Nici&a 8&$"esc* s/a a*&!'ei"i& c*&erme"*# hemorafie 2 a scrie c* si"e )"s*-i.

  C* &!a&e c$ es&e ceea ce &r$ie-&e, !m*# "*/-i %!a&ere%r!'*ce )"&rea>a ia$ i"&eri!ar$. Ba#a"sea?$ )"&rec*"!a-&erea 'e si"e -i &r$irea 'e si"e care %!a&e 'ee"iîmpovărată, sa* 'im%!&ri$ mai c*ra&$ -i c#ar$. 8e a#$)"&r/! ami>*i&a&e 'i"amic$ a e(%*"erii sa#e. C!"-&ie"&i?areaa ceea ce &r$ie-&e es&e ! sarci"$ 'e#!c sim%#$. 5" aar$ 'es&$ri#e &r$i&e !m*# mai are "e!ie s$ c*"!asc$ m*#&e #*cr*ri'es%re si"e, %e"&r* a #e )"#$&*ra %e ce#e '$*"$&!are -i a#e)"'re%&a %e ce#e 'eec&*!ase. Di" ca*?a aces&!ra es&e )"!%!?iie c* si"e, iar cre'i"a "*/i s&r$a&e )"&rea>a ii"$.8&*'ierea si"e#*i )i sc!a&e )" a&e"ie &!& mai m*#&e -i"e)"e#ese e"i>me 'es%re ceea ci"e es&e. Di" cri?$ 'e s!#*iirec*r>e #a c!m%r!mis*ri. *r!as$ res%!"sai#i&a&e a$'e %r!%ria %ers!a"$. De aceea, )"'!ie#i#e "*/# %$r$sesc"ici!'a&$, iar )" si&*aii mai c!m%#ica&e es&e -!$ie#"ic -i"esi>*r. 5" i"&e#ec&*#, i"&e"ii#e, i'ei#e, me'i&aii#e sa#e se

  22

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  23/93

  mi-c$ 'e %arc$ ar =@=i )"&r/*" &*"e# c* ie-irea #!ca&$, )"care a-&ea%&$ ! sc#i%ire 'e #*mi"$ 'iri>*i&!are. Aceas&$#*mi"$ es&e A'e$r*# ieii, care )# %!a&e sa#a 'e )"&*"eric.

  Dar, a&=&a &im% c=& "*/L c*"!a-&e, se *c*r$ 'e *" mi"im 'ec*"!-&i"e, care )# 'e&ermi"$ s$ c!mi"e -i s$ a#ea>$aria"&a !%&ima#$, )"&re #*cr*ri rai!"a#e, c!"e"ai#e -i %#$c*&e.  m*# cre'e, 'e !icei, a'e$r*#*i %e care )# )"e#e>e, )#i"&*ie-&e, )# &r$ie-&e )" i"im$, care es&e 'es&*# 'e c!"sis&e"& %e"&r* a i acce%&a&. e. e'erea !m*#*i, )" >e"ere, )"ce%e )" i"ima #*i. Şi'ac$ !cii i"imii s*"& "e$?$&!ri, )" !m es&e )"c$#ca&$c!"&i"*i&a&ea e'erii. Di" aceas&$ %rici"$ "* mai %!a&e %$&r*"'e )" rea#i&a&ea cea a'e$ra&$. N* se mai %!a&e *c*ra'e ! e'ere -i ! c*"!a-&ere mai %r!*"'$, %e"&r* c$aci!"ea?$ )"&r/*" %#a" m$r>i"i& 'e c!>"iia se"?!ria#$.%erea?$ c* &erme"i im%reci-iE s*%$rare *c*rie, %#$c*&  "e%#$c*&, sa&isacie 'e?am$>ire, %reera& "e'!ri&, erici&  %#ic&isi& e&c.

  Di" &!a&$ i"!rmaia care )# i"*"'$, '!ar ! %ar&e se&ra"s!rm$ )" c*"!-&i"e eri'ice -i a%#icai#e. Ace#ea carea@*"> #a mi"&e -i %!& i eriica&e, %reci?a&e. De #a &r$ire %="$#a c*"!a-&ere es&e ! ca#e #*">$ -i )"&!r&!cea&$. m*# "* %!a&e e(%#ica ceea ce "/a &rec*& %ri" mi"&e -i "/a )"re>is&ra&c!"-&ii"a. C* &!a&e c$ reacia sa se a?ea?$ %e a"a#i?$,ci?*i"$, e(%erie"a %ers!"a#$, "e/c*"!a-&erea -i "e/)"e#e>erea s*"& "e%*&i"e a#e irii.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  24/93

  asimi#a& %ar&ici%$ #a i"es&i>aii -i )i c!"'ii!"ea?$c*"!a-&erea. Nec*"!a-&erea es&e *" >!# %e care %$ca&*# )##as$ '*%$ ce )-i ia %ar&ea #*i 'i" c*"!a-&ere. $ii 'e a'e$r. Desc!%erim )"$*"&r*# "!s&r* %e ce#e"e-&i*&e, "e)"e#ese, i"e(%#icai#e. "Căci nu e nimic a!cun!ca !ă nu !e dea pe faţă4 nici n-a fo!t ceva tăinuit, decât ca !ă vină la arătare%&Mc 0,**+  m*# $r$ cre'i"$ se s*%ericia#i?ea?$, se )"c*rc$ )"#*cr*ri &riia#e, %e"&r* c$ "* are re%ere#e a'e$r*#*i. Nici "*are ci"e i #e 'esc!%eri )" &r$iri#e ari'e care )# s&r$a&. 8ea'a%&ea?$ #a #*cr*ri care )i %r!m!ea?$ %ers!"a#i&a&ea -i )ii"i$ %ers!a"a. Urmea?$ *"!r re>*#i -i ac!m!'$ri care )#ac mult   )" aar$ -i puţin )" i"&eri!r. Aceas&$ 'iere"$ es&e

  2;

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  25/93

  i"'ice#e %ri"ci%a# a# )"s&r$i"$rii 'e si"e, im%ereci*"ea care#es"e se i'e"&iic$ c* "ecre'i"a. Fii"' m!'e#a&$ '*%$m!ra*ri#e -i icii#e me'i*#*i s!cia#, ea cre-&e )" a!area

  !m*#*i e(&eri!r. re-e#ii. De aceea "*&re*ie "es!c!&i&$.

  Dac$ "* 'ei"e a'e$r*# !m*# es&e "e!i& s$/is*%#i"easc$ #i%sa c* rai!"ame"&e. 5-i creea?$ ecia#e"&ei"&e#i>ii#e &r$iri#!r sa#e. A'e$r*# rai!"a# "* are, )"s$, a?$

  &emei"ic$, %e"&r* c$ se '!="'e-&e 'a&!ri&$ ca%aci&$i#!r i"&e#ec&*a#e a#e !m*#*i. Aces&ea a* %!&e"ia#*# -i #!>ica #!r 

  2:

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  26/93

  #imi&a&e. U" a'e$r ca#c*#a&, 'e'*s, e#a!ra& es&e )" !"' *" %r!'*s a# rai*"ii ma"era&e 'e ! %*&ere a*(i#iar$ 'e '**#care ! %*"e )" mi-care, care )i '$ ia$. e

  #a a'e$r %ri" si"e )"s$-i, c$ci "* es&e ac&ii&a&e rai!"a#$ )"s&are %*r$. Fii"' a"ima&$ 'e *" '* r$*, rai*"ea se )"&*"ec$-i #*crea?$ #a ra"'ame"& "!rma#. m*# se e'e %*s )"si&*aia s$/-i compună  a'e$r*# s$*, a-a %rec*m -i/#)"ci%*ie, '*%$ s&area i"&e#ec&*a#$ -i s%iri&*a#$, &r$i"'*/# ca %e *" r$s%*"s #a  provocarea 'i" e(&eri!r, ca %e ! re#ecievie care )i carac&eri?ea?$ c*"!a-&erea. Iar 'ac$ es&e i"s%ira&$'e *" '* *" rai*"ea se #*mi"ea?$, se am%#iic$ c=& )i es&ec* %*&i"$ -i c*%ri"'e )" si"e #!>ica ar*#*i -i a cre'i"ei.Har*# es&e ace# care 'esc!%er$. Acces*# #a a"*mi&e s&$ri'*!"ice-&i -i &r$irea #!r !er$ -i ! c*"!a-&erea %e m$s*r$.m*# "* %!a&e e(c#*'e ar*# 'i" c*"!a-&ere. Pe"&r* c$"*mai ar*#, i?!r=& 'i" c!"&em%#aia '*!"iceasc$,)m%#i"e-&e c*"!a-&erea. F!#!si"'*/se 'e ca%aci&$i#e sa#ei"&e#ec&*a#e, !m*# ar %*&ea s$ )"ee '!>me#e -i ca"!a"e#e

   iserice-&i, 'ar s$ ie #i%si& 'e c*"!a-&erea a'e$ra&$. Şii"ers, s$ ai$ c*"!a-&ere $r$ a -&i %rea m*#&e 'es%re'!>me.  m*# rai!"a#, c$*&="' a'e$r*# )"aara cre'i"ei,i"&r!'*ce ordinea %ers!"a#$ )" rea#i&a&e %!&rii& )"e#e>erii -ii?i*"ii sa#e. Rai*"ea ace s!"'a@e, cerce&ea?$, 'i*ie.I"c*rsi*"i#e rai*"ii )" rea#i&a&e "*/# a%r!%ie 'e a'e$r, c$cis*"& "* mai m*#& 'ec=& *" s&*'i* !#*"&ar, care a'a*>$

  s*%#ime"&e #a e(%erie"a 'e ia$. F$r$ cre'i"$ !m*#c*"!a-&e '!ar re?*#&a&e#e i"es&i>aii#!r. Necesi&$ %erma"e"&"!i #*(*ri 'e i"!rmaie %e"&r* a-i %$s&ra i"&ac&ec*"!-&i"e#e. Dime"si*"ea a'e$r*#*i s$* es&e )" %r!%!riec* !i"a, i"sis&e"a -i c*"!-&i"e#e "e'e?mi"i&e 'e %rac&ic$.Ce# %rice%*& )" aa rea#i&$ii c!m%#e(e "* es&e "ea%$ra&c*"!sc$&!r 'e a'e$r, ci es&e !m*# i"s&r*i&, 'iaci,

  e(%erime"&a&.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  27/93

  es&e es&i&*# "a&*ra#is& Car#es DarJi" care a i"e"&a& &e!riae!#*i!"is&$.  A'e$r*# rai!"a# are ! "*a"$ s*iec&i$ i"&im$, care

  se 'a&!rea?$ i"'ii'*a#i&$ii %ers!a"ei. C!"i"e %re'is%!?iia&$i"*i&$ a !m*#*i 'e a !e apăra -i a r="'*i )"$%&*irea ce#!r '!ri&e. m*# se %*"e %e si"e )" a'e$r*# %r!m!a&. 5"c!"seci"$, iecare !m are a'e$r*# s$* )" care cre'e. Dar,&!&!'a&$, )-i '$ seama c$ ar %*&ea s$ 'is%*"$ '!ar 'e ! c!%ie-&ears$ -i a%r!(ima&i$ a *"*i a'e$r %*&eri care )#'e%$-e-&e. ame"ii s*"& 'ierii %ri" a'e$r*ri#e #!r  %ers!"a#e care 'ier$. D*m"e?e* se ree#ea?$ &*&*r!r, 'ar "*mai 'e !m 'e%i"'e &r$irea -i c!"-&ie"&i?area a'e$r*#*i.C$&re &r$irea *"!r s&$ri mai 'e!sei&e !m*# %!a&e i c!"'*s'e c*rs*# iresc a# ieii -i ciar %ri" !ia %ri" !ia #*iD*m"e?e*. Iar #a s&area %ri" care se ace c!"-&ie"& "*mai %ri" c!"&ri*ie %ers!"a#$. U"a es&e s$ &r$ie-&i, iar a#&a s$ii c!"-&ie"& 'e ce#e &r$i&e. Da&!ri&$ aces&*i a%&, ci"eac!"-&ie"&i?ea?$ mai %*i", ci"ea mai m*#&. D*%$ s&r$'*i"$

    si c!"-&ii"$. A'e$r*#, %="$ #a *rm$, se asam#ea?$ )"c!"-&ii"$. Dar "* )" !arecare, ci )"&r/! c!"-&ii"$ #$*"&ric$,'e ! se"sii#i&a&e s%ecia#$. 5" tiparele  aces&ei conştiinţe de !ine &r$irea a'e$r*#*i ca%$&$ !rme care %!& i re%r!'*se -ima&eria#i?a&e. e a'e$r*# ree#a&, a/# !rm*#a -i a/# m$r&*risi ree#a)" !rice si&*aie %ri" mi@#!ace accesii#e -i 'is%!"ii#e.

  rice !m are c!"-&ii"$. L*crarea '**#*i es&e )" iecare.Dar "* iecare es&e c!"-&ie"& 'e si"e, %e"&r* c$ aceas&$c!"-&ii"$ im%#ic$ a&i&*'i"ea a$ 'e a'e$r*# #*i D*m"e?e*.C!"-&ii"a 'e si"e )# ace %e !m s$ se )"&ree 'e ce "* are !c*"!a-&ere mai as&$ a a'e$r*#*i. 8$ )"e#ea>$ care s*"&ca*?e#e "ec*"!a-&erii sa#e. Reac&*a#i?area a'e$r*#*iree#a&, ra%!r&a&$ #a %ri!ri&$i#e %re?e"&*#*i -i scim$ri#e 'i"

  #*mea ma&eria#$, es&e *" m!' iresc 'e a i a# !m*#*i.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  28/93

  a'e$r*# -i !m*# #a r="'*# s$* es&e 'a&!r s$/# ree#e?eseme"i#!r. Iar %e"&r* a/# ree#a &re*ie s$/# c*"!asc$. re* 'e )"e#es, c$ iaa !m*#*i, )" c!"&i"*i&a&eaei, es&e *#ersa&$ 'e a'e$r*ri &em%!rare -i c!"e"i!"a#e.Iar %e"&r* as&e# 'e a'e$r*ri es&e sem"iica&i$ rai*"ea.m*# a 'ii"i?a& rai*"ea %e"&r* a &ra"s!rma )" a'e$r !rice i%!&e?$ a a'e$r*#*i. Urm="' aceas&$ ca#e 'ec*"!a-&ere, a m*&a& acce"&*# c$*&$ri#!r sa#e as*%ra %r!%rii#!r as%iraii, %ream$ri"'*/se %e si"e %ri" ceea ce rea s$

   %r!m!e?e -i s$ im%*"$. F*"'$&*ra )" care a a@*"s se"*me-&e cultul civili$aţiei. A'e$r*#, )"s$, "* es&e *" %r!'*sa# ii"ei *ma"e, 'ar i"e #a !m*# care s/a )">ri@i& 'e  pa$aminţii, care "* -i/a !rma& #e>$&*ri 'e &r$ire )"r!i&!are c*rea#i&a&ea, s#*@i"' #*i D*m"e?e* c* &!a&$ i"ima, c* &!a&$$%&*ra, c* &!& c*>e&*#. A'e$r*# %*"e )"ce%*&*# ieii, i"e %ri" ia$, c$ci

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  29/93

    iaa es&e ree#aia #*i D*m"e?e* %ri" ma&erie, ca #*meas/! %!a&$ %erce%e. A'e$r*# -i iaa s*"& "e'es%$ri&e. C="'"e reerim #a A'e$r -i #a ia$ &re*ie s$ s*)"e#e>em

  *"i&a&ea #!r )"  Adevărul vieţii, pre$enţa lui 8ri!to! în om.U"i&a&ea A'e$r*#*i -i ieii )"seam"$ %e"&r* !m '$i"*ire,'es%$rirea #!r m!ar&e. C* aceas&$ "e)"e#eas$ -i?>*'*i&!are rea#i&a&e se c!"r*"&$ !me"irea.  D*m"e?e* i/a '$r*i& !m*#*i ia$ -i i/a 'esc!%eri&A'e$r*# ieii, ca s$ se %!a&$ *c*ra 'e ea )" eac.A'e$r*# es&e 'e #a D*m"e?e*, "* a%ari"e *"*i !m -i "*es&e *" %r!'*s a# i"&e#ec&*#*i *ma". $ c* rai*"ea ime'ia& se 'e?i#*?i!"ea?$ -i )-i %ier'ecre'i"a )" $ 'ea'e$r "*mai %ri" '!e?i -i c!m%araii i?ii#e. Dac$ "*/-i %!a&e e(%#ica %re?e"a #*i D*m"e?e* )" iaa sa r$m="e

  !se'a& 'e >="'*# c$ D*m"e?e* "* e(is&$. Di" aceas&$ca*?$ "* se %!a&e a'*"a %e si"e )" cre'i"$. A'e$r*# #*i D*m"e?e* #/a a'*s %e !m #a #*mi"$ 'i"

  )"&*"eric*# i"e(is&e"ei -i #/a $c*& i*. /nimă curată $ideştein om şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale lui .m*# "* are "ici *" a'e$r, rai!"a# sa* irai!"a#, care s$s&ea )m%!&ria A'e$r*#*i #*i D*m"e?e*. Nici "* ar i a*&re! -a"s$ c$ c*"!asc$ &ai"a ieii, 'ac$ A'e$r*# ieii "*

  ar i )"i"s m!ar&ea -i "* 8/ar i re)"&!rs 'i" ea. 8$r$&!ri"'#a Pa-&i 5"ierea, "!i s$r$&!rim A'e$r*# ieii, si"e"iaL*i. iaa care %er%e&*ea?$ es&e iaa )" A'e$r *"ica %!sii#i&a&e %e"&r* !m 'e a s&r$a&e )"*"'area m!rii."#acă cineva va pă$i cuvântul Meu nu va vedea moartea înveac% &/n 9, :(+.

  m*# es&e ca%ai# s$ &r$iasc$ )" A'e$r -i s$

  m$r&*riseasc$ ceea ce &r$ie-&e. Dar "*/# %!a&e &ra"smi&e'irec& a#&ei %ers!a"e, %e"&r* c$ A'e$r*# es&e "e'es%$ri& 'e

  29

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  30/93

   %ers!a"$.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  31/93

  arm!"i!as$ a !m*#*i, %rii"' *"i&a&ea i"'is!#*i#$ a&r*%*#*i -i s*#e&*#*i. r&!'!(ia "* es&e *" #*cr* )" si"e,se%ara&$ 'e !m, ci es&e ! )"$$&*r$ 'e cre'i"$ -i &r$ire, care

  se a#$ )" s&r="s$ #e>$&*r$ c* Biserica se a%#ic$, se eriic$-i se c!m%#e&ea?$ )" ca'r*# Bisericii.

  Prii&$ 'i" aces& %*"c& 'e e'ere, )"$$&*ra !r&!'!($ "* %!a&e i c!"ce%*&$, )"s*-i&$ -i )"e#eas$ )"aara 8i"&e#!r Tai"e a#e Bisericii, care s*"& m!'*# 'e c!"&i"*are a %re?e"ei #*i Hris&!s %e %$m="&. Pri" 8i"&e#e Tai"eD*m"e?e* )m%ar&e iaa 8a c* cre'i"ci!-ii Har*# D**#*i8="& c*r>e "ec!"&e"i& )" Biseric$ -i iecare cre'i"ci!s ser$"e-&e 'i" $&*r$ 'irec&$ c* D*m"e?e*, se ac %$r&a-i irii '*m"e?eie-&i. C$ci !rice Tai"$ es&e ! )"&=#"ire %ers!"a#$ c* Hris&!s. Ia&$ 'e ce )"aara Bisericii "* e(is&$m="&*ire.

  Asimi#area )"$$&*rii !r&!'!(e "* )"seam"$ "*maiac*m*#area c*"!-&i"e#!r 'es%re a"*mi&e '!>me -i ri&*a#*ri,

  s*cce'a&$ 'e re%r!'*cerea rai!"a#$ -i meca"ic$ a ce#!r s&*'ia&e, ci es&e $>a-*# %e care se '!="'e-&e &r$irea i"&im$-i 'e%#i"$ a *"irii c* D*m"e?e*. Urm="' ca#ea m="&*irii, %e"&r* !m*# cre'i"ci!s c!"&ea?$ "* '!ar i"!rmaia 'es%re !a"*mi&$ s&are '*!"iceasc$, &r$i&$ 'e ci"ea mai )"ai"&e,'ar )"s$-i &r$irea %ers!"a#$ a aces&eia. C$ci m="&*irea es&e !#*crare i"'ii'*a#$ -i %r!*"' %ers!"a#$. La e# es&e -i#*crarea m="&*i&!are -i )"'r*m$&!are a #*i Hris&!s Care a

  s%*sE "

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  32/93

  )"'*m"e?ei"' irea !me"easc$. Pri" %*&erea )"&r*%$rii 8a#e*r c$ci dreptul din credinţă va fiviu. A i  viu  )"seam"$ a aea ia$ 'i"c!#! 'e m!ar&ea&r*%easc$. Des%re e(is&e"a a#&ei rea#i&$i, a 5m%$r$ieiTa&$#*i Ceresc, s%re care es&e c!"'*s$ Biserica, "e !resc)"&r/*" m!' e#!ce"& mi"*"i#e s$=r-i&e 'e Iis*s Hris&!s %ri" %*&erea 8a '*m"e?eiasc$ -i D**# 8="& Care, ii"' &rimis'e c$&re Iis*s Hris&!s, a %!>!r=& %es&e A%!s&!#i -i a 'a& ia$c!"&i"*$ Bisericii.

  L*crare 8a 'ec*r>e a="' c=&ea m!me"&e c*#mi"a"&e,'i"&re care 5"ierea -i 5"$#area ! ac *"ic$, e(%rim="'*/i&!a&e se"s*ri#e i"&erme'iare. Dac$ "* ar i e(is&a& 5"ierea#*i Hris&!s 'i" m!ri, 5"$#area 8a #a Cer -i -e'erea 'e/a'rea%&a Ta&$#*i, 'e?i'era&e#e !r&!'!(e ar i !s& &ra&a&e -i)"e#ese #a "ie#*# *"ei c!"ce%ii i#!?!ice 'es%re %re'es&i"aia !m*#*i )" #*me, "imic mai m*#&. Nici *"

  32

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  33/93

   %$c$&!s "* ar i a*& )"'re%&$ire )" aa #*i D*m"e?e*, ca s$ %!a&$ ir*i m!ar&ea.

  D*%$ 5"$#are, &r*%*# &ra"si>*ra& -i )"'*m"e?ei& a# #*i

  Hris&!s, c!%#e-i& 'e #*mi"a "ecrea&$ a D**#*i 8="& -i %$&r*"s 'e &ra"s%are"a ei s&r$#*ci&!are, se ace c!"'iias*%rem$ a m="&*irii "!as&re. Nem$r>i"i&a %*&ere a #*iD*m"e?e* -i "es=r-i&a 8a i*ire %e"&r* !ame"i "* mai s*"&)m%ie'ica&e s$ "i se c!m*"ice, )"&r*c=& "* mai es&e *" &r*%ca ce# 'i"ai"&ea 5"ierii.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  34/93

  !=r-ia, casa. Cre'i"a es&e "* "*mai ceea ce/am m!-&e"i&'e #a %$ri"i, ea es&e )"s$-i ese"a %re?e"ei "!as&re )" #*me.*# eac*ri#!r, es&e )"&r*ci%areac!"s&i&*iei s%iri&*a#e a %!%!r*#*i "!s&r*, -a"sa #*i is&!ric$'e a &r$i -i a se i'e"&iica s%iri&*a# )" Hris&!s. Şi, %ri" )"s$-ie(is&e"a "!as&r$, c!"irm$m c* 'em"i&a&e, c$ G!#'!a es&e! ar$ 'e &ra'iie cre-&i"/!r&!'!($, iar Biserica, cre'i"a -i

  m!ra#a cre-&i"$ a#c$&*iesc *"'ame"&*# ei ce# i*. C=& 'e3;

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  35/93

  )"'a&!rai s*"&em )" aa #*i D*m"e?e*, c$ "e/a a%recia&!s=r'ia mi#e"ar$ -i "e/a a@*&a& s$ "e %$s&r$m "e-&iri&$ma&ricea "!as&r$ s%iri&*a#$ C$ '!ar "* iecare %!%!r es&e

  conectat 'irec& #a 'rea%&a cre'i"$.5"&r/*" s&a& m*#&i"ai!"a# ca a# "!s&r*, )" care 'e!%!&ri$

  c* m!#'!e"ii &r$iesc mai m*#&e mi"!ri&$i "ai!"a#e,cre-&i"ii !r&!'!c-i c!"s&i&*ie ! "ai!"a#i&a&e a%ar&e, 93 'i"&!a&$ %!%*#aia $rii. a"e#!r 'e!r'i"e sa* !re#!r mi#i&are.

  r&!'!c-ii s*"& arma&a "!as&r$ "ai!"a#$ )m%!&riaim!ra#i&$ii -i 'e>ra'$rii s%iri&*a#e. Aceas&$ c!m*"i&a&ea%$r$ -i c!"s!#i'ea?$ s!cie&a&ea )m%!&ria 'esr=*#*i -i'e?m$*#*i. 5" %!i'a "ie#*#*i 'e &rai e(&rem 'e sc$?*&, ea"e ere-&e 'e ca&ac#isme#e s!cia#e, care ?'r*"ci"$ aras&r$%*"s$ 'e %remise#e r*i"$rii.

  5" %re?e"&, %e"&r* cre'i"a -i er&ica#i&a&ea #!r s%iri&*a#$,!r&!'!c-ii s*"& 'e&es&ai 'e c$&re cea#a#&$ %ar&e a #*miicre-&i"e. 8e"&ime"&*# re#i>i!s )" a'="cimea sa'*!"iceasc$ es&e r*&a#i?a& -i a#siica& %e"&r* a 'is&r*>e!rice ierarie )" #*mea s%iri&*a#$. Ceea ce #i se i"crimi"ea?$!r&!'!c-i#!r es&e continuarea ;radiţiei, care "* mai es&e %re?e"&$ )" iserici#e cre-&i"e !cci'e"&a#e -i "* c!res%*"'ece*#*i -i m!&*#*i !m*#*i m!'er". Dar, 'e a%&, %e"&r*

  i*i&!rii 'e D*m"e?e*, a"*me 8="&a Tra'iie es&e *s!#a 'e!rie"&are )" &*m*#&*# *"*i a!s re#i>i!s m!"'ia#. 8="&aTra'iie es&e e#eme"&*# im%r!%ri* )"&r/*" sis&em 'e a#sea#!ri -i !s&ac!#*# )" ca#ea ce#!r care *"e#&esc *"irea&*&*r!r iserici#!r )" *"a *"iersa#$, *rm$ri"' sc!%*#"e*&ra#i?$rii -i 'esii"$rii #!r. 8="&a Tra'iie es&e %ia&ra 'e)"cercare %e"&r* acei care !r s$ )"#!c*iasc$ ar*# #*i

  D*m"e?e* 'i" Biseric$ c* i">e"i!?i&a&ea *ma"$ %e"&r* a %*"e *"'ame"&*# *"*i "!* T*r" Bae#. Pri" aces&e

  3:

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  36/93

  sem"iicaii i?i&!are Tra'iia !r&!'!($ )i 'era"@ea?$ %e"&r*c$ "* re*-esc s$  înece  Biserica )" m!cir#a m!ra*ri#!r #*me-&i, ca s$ se i"s%ire )" ac&ii&a&ea ei 'i" &e!#!>i?$ri

  a%!s&a&e, c*m se %rac&ic$ )" a#&e %$ri a#e #*mii. Di" aces&m!&i, cre'i"ci!-ii s*"& 'e%reciai -i &rec*i 'e mi"i#ecivili$ate )" ca&e>!ria ce#!r i"*&i#e, ii"' %riii ca "i-&e ii"e)"a%!ia&e c* iaa %*i" a#!r!as$.

  C!"r*"&area c* Biserica, )" a&m!sera *"ei %$cia%are"&e, es&e #*%&a s*ersi$ )m%!&ria c!"&i"*$riiTra'iiei -i %r!a"area #*cr*ri#!r ce i" 'e Tra'iie. U"*# 'es&i"'ar'e#e 'e #*%&$, s* care se re>$sesc c!"&es&a&ariicre'i"ei !r&!'!(e -i %$r&a-ii aces&!ra, es&e ca#e"'ar*# 'e s&i#"!*. 8e -&ie, c$ ame#e ca#e"'are s*"& a%r!(ima&ie, 'eaceea "ici *"*# "* %!a&e %re&i"'e %e 'e%#i" #a ! e(ac&i&a&e %erec&$. Nici cei 'e!&ai eci*#*i ca#e"'ar, "icis*si"$&!rii ca#e"'ar*#*i ce# "!*, "* se a(ea?$ %e %reci?ia )"ca#c*#e, c$ci %r!#ema, )" ese"$ ei, "* es&e 'e !r'i"as&r!"!mic. Ces&i*"ea c!"s&$ )" aceea, c$ eci*# ca#e"'ar 

  asi>*r$ arm!"ia #i&*r>ic$ a Bisericii, )i a%$r$ *"ici&a&ea -ii"&e>ri&a&ea, -i "* %ermi&e 'is&r*>erea ei 'i" i"&eri!r. Aceas&$Biseric$ a 'ee"i& i"c!m!'$ -i 'is%re*i&$. Ia&$ 'e ce s/a$c*& )"c$ *" ca#e"'ar. Şi "* "*mai %e"&r* aceas&a se i"sis&$as*%ra i"&r!'*cerii #*i, 'ar -i %e"&r* a/i )"s&r$i"a 'e U"a8="&$, 8!!r"iceasc$ -i A%!s&!#easc$ Biseric$, %e ceia'!rmii )"&r* Hris&!s, ca s$/i ac$ a'e%i a *"ei cre'i"ec!"e"i!"a#e -i -&erse )" c!"i"*&*# ei. Ca s$ ie 'es&r$ma&$

  es$&*ra Tra'iiei, s$/i se%are %e !r&!'!c-i 'e 8i"ii P$ri"i'i" Rai, care a* c!"si"i& Li&*r>ia %!&rii& eci*#*ica#e"'ar.

  Pe #=">$ aces&ea &!a&e, "!*# ca#e"'ar !er$ aci#i&$ic!mercia"i#!r -i !ame"i#!r 'e aacere. A 'ee"i& 'e/ac*mcea !i-"*i&, c$ )" G!#'!a Cr$ci*"*# i"e )"s!i& 'ecaraa"a 'e cami!a"e %e care es&e scris Coca-Cola. A"*me

  a-a es&e %re?e"&a&$ s$r$&!area "a-&erii D!m"*#*i )"36

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  37/93

  s%!&*ri#e %*#ici&are 'er*#a&e %e ecra"e#e &e#ei?!are#!r %e %arc*rs*# #*i 'ecemrie. Cei i"&eresai )" ce#erareaCr$ci*"*#*i 'e ?i*a 8. Ierar 8%iri'!" s*"& 'ei"$&!rii

  mari#!r m!"!%!#*ri -i ce"&re#!r c!mercia#e care se a#$'e%ar&e 'e !&are#e $rii "!as&re -i r="'*ia#a ei i"&er"$.

  Biserica r&!'!($ "/a $c*& "ici!'a&$ c!"cesii. T!cmai'e aceea c$ "* s/a #$sa& aseri&$ c*re"&e#!r %!#i&ice, "/ac$*&a& c!m%r!mis*ri )" sc!%*ri c!mercia#e, i?$rii creaiei #*i D*m"e?e* -i a s*#e&*#*i !m*#*i.Ga@!ri&a&ea 'i"&re ei, ii"' !ame"i 'e aci*"e, c$#$&!ri"' %ri" a#&e $ri -i >*s&="' 'i" !&raa re#i>ii#!r ere&ice, se ac!s&a&ici ai *"ei %$reri &e"'e"i!ase c$ am s$r$ci& 'i" ca*?aBisericii. P*s$ )" aa aces&ei mi"ci*"i, #*mea )i &!#erea?$ %eacei creştini care se c!"!rmea?$ ceri"e#!r rem*ri#!r, care

  mer> )"&r/*" %as c* ea, a="' )" aa">ar'$ "* %e Hris&!s,'ar i'!#a&ria c!"&em%!ra"$ -i !iec&ie#e %r!>res*#*i.L*mea )i rec*"!a-&e %e acei cre-&i"i care )# mi"imi?ea?$ %eD*m"e?e*, ca s$ %!a&$ )"c$%ea )" si#!>isme#e -i !rm*#e#e#!r e(is&e"ia#e -i s$ "* #e aec&e?e %#$cerea. Şi/i '!re-&e )"r="'*ri#e ei %e acei cre-&i"i c* care %!a&e ace ara"@ame"&e,care se !er$ s$/i sa&isac$ %r!as&e#e "ecesi&$i, "eci"s&i"'*/

  L %e D*m"e?e*.

  37

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  38/93

  5" ac&*a#i&a&ea "!as&r$ %#i"$ 'e c!"&r!erse, )" care &!&mai 'es, 'i" %$ca&e, se i"ersea?$ a#!ri#e, cre'i"a a'ee"i& ! )"'e#e&"icire a ce#!r care s/a* a#$&*ra&

  cre-&i"ism*#*i, "*mai %e"&r* a/-i #e>i&ima %reeri"e#e )" aa#*i D*m"e?e*. Aces&!ra Biserica r&!'!($ "* #e maic!"i"e !ri 'e aceea ca are %rea m*#&e i"&er'icii, !ri c$ "*'is%*"e 'e #!ca-*ri )"'ea@*"s c!"!r&ai#e -i "*im%resi!"ea?$ %ri" ari&ec&*ra #!r 'em!'a&$, !ri c$ %re!ii"* se c!"!rmea?$ 'is%!?iii#!r e"!ria-i#!r e&c. A-a, *"$!ar$, %e"&r* )m%$&imiii 'e r*m*sei#e #*me-&i, care semai )"&=m%#$ s$ ie -i e(&raer&ii, es&e iresc ca )" #!c*#s&ra"e#!r, a#a&e 'e ! %ar&e -i 'e a#&$ %ar&e a ic!"!s&as*#*i, )" iseric$ s$ ie %*se ca )" &ea&r* -ir*ri 'e sca*"e !'i"i&!are %e"&r* &!i i?i&a&!rii. Ace-&ia %!ar&$ 'isc*ii 'es%resc*r&area 8i"&ei Li&*r>ii, ca #*mea s$ "* !!seasc$ %rea&are )" &im%*# s#*@ei. A#&e %r!%*"eri 'i" %ar&ea #!r se reer$#a c="&$ri#e iserice-&i care ar %*&ea aa"&a@a Biserica, i/ar #$r>i r="'*ri#e -i i/ar c!"s!#i'a a*&!ri&a&ea, 'ac$ ar i %e

  )"e#es*# -i %#ac*# !m*#*i m!'er". A'ic$, %sa#m!'ieri#e s$ie )"#!c*i&e c* %#aM/ac/*ri, ca s$ #e ami"&easc$ 'e'isc!&eci#e 'i" ar*ri#e "!c&*r"e. Ceea ce i/ar sa&isace %="$#a *rm$ s$ e(&i"'$ iaa #aic$ c* &!a&e mi@#!ace#e -iacces!rii#e ei 'is&rac&ie -i re#a(a"&e #a iseric$.

  De?ac!r'*ri#e 'e aces& >e" c* Biserica a* ace#a-i %*"c&'e %!r"ire, care )"seam"$ c$ si"e"ia es&e &ra&a&$ ca *"#*cr* i"eri!r %ers!a"ei #!r. D*%$ %$rerea aces&!r cre-&i"i,

   %e"&r* care cre'i"a es&e '!ar *" &erme" 'i" '!me"i*#re#i>iei, iserica &re*ie s$ ie %*s$ )" s#*@a !m*#*i, ca s$ac$ 'i" c#er -i 'i" ee#e iserice-&i 'esere"i ai c*#&e#!r re#i>i!ase, iar 'i" 8i"&e#e Tai"e mi@#!ace %r!i&ai#e.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  39/93

  m*# %ra>ma&ic, a'*s %ri" rai*"e #a c!"i">erea c$ es&ea'e$ra& '!ar ceea ce %!a&e i $?*&, %i%$i&, c="&$ri&,"*m$ra&, es&e ca%ai# s$ 'isc*&e 'es%re a'e$r, "* -i s$/#

  m$r&*riseasc$. N* are "e!ie s$ &r$iasc$ cea c*ra& -i)"$#$&!r. Ree#aia #*i D*m"e?e* -i e-"icia s="& "!i*"ias&rac&e, %e care "* #e %!a&e es&ima %e"&r* a #e &rece )" %r!%rie&a&e %ers!"a#$.

  Pra>ma&icii a* $c*& 'i" !m *" '*m"e?e*, %e care )#acce%&$ a&*"ci c="' )i *c*r$ -i )# si'ea?$ a&*"ci c="' #e)"c*rc$. As&e#, a* a@*"s c$ %!& e(%#ica !rice $r$'e#e>e, ca %e *" a'e$r 'e care s/a* c!"'*s -i #e @*s&iic$ a%&e#e. Deaceea, )" !cii #!r, cre'i"ci!-ii ac %ar&e 'i" ca&e>!ria ce#!r "aii, care &r$iesc )"&r/! rea#i&a&e i"cer&$.

  Biserica şi morala

   Necre'i"ci!-ii -i cre-&i"ii care a* ! a&i&*'i"e i"er&$ a$

  'e Biserica #*i Hris&!s se c$#$*?esc )" c!m%!r&ame"&*# #!r 'e c!"e"ie"e#e m!ra#e a#e s!cie&$ii. G!ra#a )"s$,)"ce&$e"i&$ -i rec*"!sc*&$ ca ! si"&e?$ 'e c!"e"iiari&rare, leali$ea$ă  re#aii#e )"&re memrii s!cie&$ii, #eme"i"e )" a"*mi&e #imi&e !rma#e, 'ar, !ric=& 'e %erec&$ ar i, "* es&e )"'re%&a&$ )m%!&ria icii#!r -i "ea@*"s*ri#!r  %ers!"a#e a#e !m*#*i. A="' me"irea s$ )m*"$&$easc$re#aii#e 'i"&re !ame"i, m!ra#a !-&easc$ "* re>#eme"&ea?$a&i&*'i"ea !m*#*i a$ 'e si"e )"s*-i. Dim%!&ri$, a'mi&e -i %r!%a>$, c=& se %!a&e 'e #ar>, i"'ece"a -i #ier&i"ism*#, care"* ca'rea?$ c* *"*# sim -i c*r$ia s*#e&easc$.

  G!ra#a a'e$ra&$, 'e s*#e& ?i'i&!are, "* %!a&e e(is&a'es%$ri&$ 'e Biseric$. G!ra#a care e(c#*'e Biserica "* ares*%!r& s%iri&*a# &emei"ic. C$ci !m*# a !s& crea& 'eD*m"e?e* -i )" D*m"e?e* )-i >$se-&e %acea -i 'es$=r-irea.

  F$r$ &$ria ir&*i#!r -i a#!ri#!r *ma"e a*&e"&ice "ici !m!ra#$ "* c!re#ea?$ c* A'e$r*# -i, '*%$ c*m "e

  39

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  40/93

  c!"i">em )" iecare ?i, "*mai'ec=& se r*i"ea?$ !'a&$ c*)"ecirea re%ere#!r ei %r!i?!rii.

  Pe !m*# %#i" 'e si"e, c* cre'i"a i"&e#i>ii#$, care e'e

  )" %$ca& *" ec&!r a# e!#*iei -i 'e?!#&$rii s!cie&$ii, "imic"*/# !#i>$ s$ ie %e"i&e"&. Aces&a es&e !m*# care "* se %#eac$ )" aa "im$"*i, "* res%ec&$ -i "* acce%&$ "imic %e a?$ 'e cre'i"$. Aces&a es&e !m*# care "* -&ie 'e rica 'eD*m"e?e*, res%i">e !rice a'e$r )" a!area %r!%rieiima>i"i.

  Dar !are "* #$sarea 'e D*m"e?e* es&e m!&i*#)"r$@irii !ame"i#!r, a &er!rii, i!#*#*i, !m*ci'erii are "*#$sarea 'e D*m"e?e* ace raa>ii )"&re e&"ii -i "ai*"i,'es&ram$ s*%ra/s&a&e#e #*mii )" care s*"& #*(*ri -i !>$iii"e>a#ai#e, 'ar "* -i i*ire %e"&r* !m are "* #$sarea 'eD*m"e?e* -i 'e Biseric$ a %r!!ca& )"#!c*irea a#!ri#!r c* %se*'!/a#!ri -i c!"'*ce #*mea s%re 'esc!"si'erare -i'e>e"erare. F$r$'e#e>i#e care se s$=r-esc %es&e &!& )" #*me"* s="& !are re?*#&a&*# re"e>$rii #*i D*m"e?e*

  Des%re aceas&$ rea#i&a&e !resc *"ii cre-&i"i 'e #a "!i -icre' c* &!& 'i"a'i"s*# c$ %!a&e i a'*s$ )" ar$ %ri" 'ieri&es&a"'ar'e a#e ieii m!'er"e. Aceas&$ rea#i&a&e "e/ar *"i c* !civili$aţie  )" care se $' %e '="-ii, 'ac$ "* #e/ar )"c*rca*#&ima ci&a'e#$ a A'e$r*#*i #*mii, *#&ima -i cea mai &rai"ic$!r&$rea$ a m!ra#ei 're%&$ii -i )"e#e%ci*"ii Bisericar&!'!($.

  Şcoala şi Biserica în problemacunoaşterii

    "aina cunoaşterii 

  D*%$ s%*se#e 8i"i#!r P$ri"i ai Bisericii !m*# es&e !lume mare )"&r/! lume mică. Are )" e# ! m*#ime 'e %*&eri,

  ;0

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  41/93

  ce#e mai a#ese ii"' cea rai!"a#$, simi&!are -i !i&!are.Aces&ea )# ac 'is&i"c& )"&re ce#e %$m="&e-&i, )" lumea mică, %erce%*&$ %ri" sim*ri. A-a'ar, &!a&e #*cr*ri#e, e"!me"e#e,

  ee"ime"&e#e, )m%re@*r$ri#e e(&eri!are 'i" c*rs*# ieii sa#e  )"&rea>a #*me c* care ia c!"&ac& !m*# ! a'*"$ )" si"e.R$m="e '!ar ca aceas&a s$ ie 'esc!%eri&$. La a?ac*"!a-&erii es&e &ai"a 'esc!%eririi.

  Cerce&="' #*mea, !m*# se )"'rea%&$ s%re Crea&!r*# ei -ice#e crea&e. Tai"a c*"!a-&erii are 'e?#e>are 'a&!ri&$ %ar&ici%$rii sa#e #a iaa i"i"i&$ a #*i D*m"e?e*. C$ciD*m"e?e* i/a 'a& %*&eri, 'e care "ici "* $"*ie-&e, ca s$'!mi"e #*mea mic$, s$ ie s&$%="*# ei -i s*%eri!r ce#!r#a#&eii"e. 5"s*-i !m*# es&e ! &ai"$ -i a !s& crea& 'e c$&reD*m"e?e* "* %e"&r* a se c!"r*"&a c* rea#i&a&ea, 'ar ca s$ %!a&$ 'esc!%eri %r!*"?imea ei. De aceea, c*"!sc="'*/se %esi"e, !m*# rei"e #a %!&e"ia#*# s$* 'e c*"!a-&ere "e#imi&a&.F$r$ c*"!a-&erea 'e si"e "ici ! c*"!a-&ere "* es&e %!sii#$,iar s&$%="irea es&e *"a c!"e"i!"a#$.

  rice c*"!a-&ere %res*%*"e ! #imi&$, 'i"c!#! 'e care "*se %!a&e &rece. Aceas&$ #imi&$ es&e >e"era&$ 'e )"cre'erea )"si"e a !m*#*i rai!"a#. < 're%& c$ rai*"ea, s*si"*&$ 'e*"ea#&a s#a$ a )"e#e>erii !m*#*i, c!!r'!"ea?$aci?ii!"area c*"!-&i"e#!r. C* &!a&e aces&ea, "* %!a&ea@*">e #a a'e$r -i es&e )"i"s$ 'e %*&erea s*&i#$ a rea#i&$ii.Pri" mi@#!ace *ma"e a'e$r*# "* %!a&e i c!m%*s, !rm*#a&)" 'ei"iii sa* e(%rima& a(i!ma&ic, 'e!arece "* es&e a#

  !m*#*i. A'e$r*# es&e 5"s*-i D*m"e?e*, )" %ers!a"a #*iHris&!s, Ce# Care a s%*sE e #a ! arm!"ie i"&e#ec&*a#$ -i #a!r'i"ea #!>ic$ a #*cr*ri#!r, 'ar aces&ea "* >ara"&ea?$

  a*&e"&ici&a&ea a'e$r*#*i c*"!sc*& -i "* asi>*r$ %e "ime"i.De aceea, c*"!a-&erea rai!"a#$, care e(c#*'e viul   'i"

  ;1

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  42/93

  rea#i&a&e, se e'e "e!i&$ s$ c!"ce%&*a#i?e?e #*cr*ri#e, %e"&r*a #e re'a )"&r/! !rm$ sim!#ic$. 5"s$, '*%$ c*m -&im, iaaca 'ar 'e #a D*m"e?e*, "* %!a&e i e(%rima&$ %ri" mi@#!ace

  i"e"&a&e. %er="' c* sim!#*ri, rai*"ea !ri e(c#*'ea'e$r*# care i"e %ri" ia$, !ri )i c!"er$ carac&er %aria#.C=& 'e sem"iica&i$ es&e er!area se e'e )" 'iere"a 'i"&re! %as$re ie -i *"a 'ese"a&$. Ceea ce %ri"ci%ia# #e'e!see-&e es&e iaa, acea ia$ %ri" care i"e c*"!a-&erea-i "* es&e #*a&$ )" c!"si'eraie 'e rai*"e, ca 'ime"si*"e ac*"!a-&erii.

  A*&e"&ica c*"!a-&ere %res*%*"e &ra"smi&erea *"!r c!"i">eri, "* '!ar a *"!r i"!rmaii. m*# %$&r*"'e )"&ai"e#e #*mii prin !ine, '="s*# ii"' "* '!ar *" mecani!m derecepţie a ce#!r simi&e, 'ar ce# mai %er!rma"& -i mirac*#!si"s&r*me"& a# c*"!a-&erii. D!&area sa c* i"&e#i>e"$ "a&i$)"c$ "*/# ace s$ c!res%*"'$ cri&erii#!r c*"!a-&erii. $&*ra &ai"ic$ a !m*#*i c* D*m"e?e*, care )"ce%e s$#*cre?e. Iar aceas&$ #*crare %!a&e i "*mai %ers!"a#$. C="'A%!s&!#*# Pae# a '!="'i& c*"!a-&erea, a s%*s c$ a a*?i&cuvinte de nerăit,  %e care !m*# "* #e %!a&e e(%rima -i&ra"smi&e a#&c*ia. Deci, a'e$ra&a c*"!a-&ere es&e ! #*crarea D**#*i 8="&, aceas&$ c!"i">ere ii"' )m%$r&$-i&$ 'e8="&*# I!a" K*r$ 'e A*r, care "e )"$$, c$ )"e#e%ci*"ea#*measc$ es&e )"e#e%ci*"e 'ac$ are %rie&e"ie c* '**#, 'ar 'ac$ )-i %*"e &!&*# )" seama ei a&*"ci se ace "e*"ie, 'e-i

  se %are a i )"e#e%ci*"e.;2

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  43/93

  a@="'*/se rea#me"&e -i c!"s&a"& )" aceas&$e(%erie"$, i"!rmaia -i er*'iia r$m=" )"&r/*" %#a"sec*"'ar, )"&r*c=& %ers!a"a )"'*!"ici&$ 'ei"e ea )"s$-i*" c*="& i* a# #*i D*m"e?e*.

  Des$=r-irea ca s&are %erma"e"&$ -i )" 'ee"ire se'!="'e-&e %rac&ic="' ir&*i#e. 'a&$ c* aceas&a !m*#ca%$&$ ai#i&a&ea 'e a i"&ra în duh -i a se )"&$ri )" carac&er*#e(is&e"ia# a# c*"!a-&erii. 5-i %*"e )" a#!are &!a&eca%aci&$i#e sa#e, %e"&r* c$ se *"e-&e c* ir&*&ea as!#*&$care es&e Hris&!s.

  Credinţa şi treptele cunoaşterii 

  L*mea a !s& crea&$ 'e D*m"e?e* ca ! a'e$ra&$ -c!a#$ %e"&r* ir&*i, %rec*m "e s%*" -i 8i"ii P$ri"iE lumea e!te făcută pentru a deveni >i!erică Crea&$ '*%$ %ri"ci%i*# de la !implu la compu!, e(&i"s$ -i circ*mscris$ ei, a !s& $?*&$ -i'escris$ ca *" C!sm!s care es&e Biseric$ -i ! Biseric$ care&re*ie 'i" ce )" ce mai a'="c s$ i"&e>re?e C!sm!s*# )" ea.Creaia es&e )"&re%$&r*"s$ c* si"e )"s$-i, mare#e es&e c*%ri"s)" mic, iar mic*# es&e ! %ar&e a mare#*i. T!a&e s*"& cresc*&e*"a )" a#&a -i se a#$ )"&r/! i"&er'e%e"'e"$ care )"&rece !riceima>i"aie, ii"' a'*se #a ia$ %ri" !ia -i %*&erea #*iD*m"e?e*. L*="' )" e'ere aceas&$ c!m%#e(i&a&e -im*#&i#a&era#i&a&e, "e '$m seama c$ -&ii"a es&e %*s$ )"si&*aia s$/-i ar>*me"&e?e %erma"e"& a'e$r*# e#a!ra&. Nici*" saa"& "* ia ca a'e$r re?*#&a&e#e a#&c*ia, 'ac$ "* s*"&s*cce'a&e 'e '!e?i sa* "* s*"& c!"irma&e %ri" e(%erie"$.

  Ciar -i ce#e %*se %e ! a?$ rai!"a#$ i"c!"&es&ai#$ a*

  ;3

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  44/93

  "e!ie 'e ! c!"irmare em%iric$. Aceas&a !re-&e 'es%re#i%sa 'e cer&i&*'i"e.

  5" e*!ria ri&m*#*i -i circ*#aiei a"&as&ice a i"!rmaiei,

  se cre'e c$ i"c!>"!scii#i&a&ea %!a&e i 'e%$-i&$ %ri"&r/!c!"s&r*cie arm!"i!as$ a *"!r ca#c*#e sa* 'e'*cii #!>ice.*r!ase, care im%*" res&ricii )" %r!ces*# 'ec*"!a-&ere. D*m"e?e* "* %!a&e i, )"s$, c!"ce%&*a#i?a& sa*m$r>i"i& %e %!&ria rai*"ii. Pe"&r* a c*"!a-&e es&e "e!ie 'ec!"&ac&*# i* a# !m*#*i c* D*m"e?e*. Ia&$ 'e ce c*"!a-&erearai!"a#$ "* c!m%!r&$ cer&i&*'i"ea a'e$r*#*i. Pe"&r* a ie-i'i" aceas&$ *"'$&*r$, -&ii"a c!"&em%!ra"$ a'mi&e -iim%#ic$ *"'ame"&a# cre'i"a.

  Rai*"ea a*&e"&ic$ se )m%#i"e-&e )" cre'i"$. A&*"ci c="'rai*"ea es&e s*%ra#ici&a&$ -i cre'i"a "e>#i@a&$, se )"ca#c$&ai"a c*"!a-&erii -i !m*# es&e c!"'*s s%re a%are"e. Şi, a&=&a

  &im% c=& se )"cearc$ &ra"s%*"erea s*%ra/rai!"a#*#*i )"rai!"a#, >re-ea#a se ia 're%& a'e$r.Pe #=">$ aceea c$ es&e ! ir&*&e, cre'i"a mai es&e !

  -a"s$ *"ic$ #$sa&$ 'e D*m"e?e* !m*#*i %e"&r* a/# a@*&as$/-i re'!="'easc$ %*&eri#e s*#e&e-&i %e care #e/a %ier'*&.5" cre'i"$ !m*# se reace %e si"e ca i"s&r*me"& a#c*"!a-&erii, se c*r$$ 'e răul %$ca&*#*i care )# )"&*"ec$, se#*mi"ea?$, se si"e-&e, se )"'*m"e?eie-&e.

  C*"!a-&erea a'e$ra&$, cea ireasc$, )i 'esc!%er$ !m*#*irea#i&a&ea )" a'="c*# "ea@*"s a# %r!*"?imii ei -i im%#ic$i"ei&ai# i"ima, ce"&r*# ieii, care si"&e&i?ea?$ &!a&$ e"er>ias*#e&*#*i -i a &r*%*#*i. C*"!a-&erea es&e ! )"cre'ere %r!*"'$ a i"imii. 5"cre'erea i"e )"&r/! i"im$ c*ra&$,&r$i&!are -i %#i"$ 'e ia$, care )">$'*ie s$#$-#*irea 8i"&eiTreimi.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  45/93

  s&r*c&*rea?$ c!rec& s*#e&*#, )"&r* )m%#i"irea sa -ic*"!a-&erea A'e$r*#*i. L*cr*ri#e mi"*"a&e a'*se #ac*"!-&i"$ %ri" Ree#aia #*i D*m"e?e* s*"& as%ec&e a#e

  #*mii, care "* %!& i eriica&e )" #a!ra&!r. Pe aces&ea!ame"ii în #uh #e/a* 'esc!%eri& 'i"&!&'ea*"a, c$ci ce# a#a&)" %#i"$&a&ea ar*#*i se ace $?$&!r "* "*mai ca !rie"&ares%re ii&!r, 'ar s&r$a&e -i )" &rec*&, 'ee"i"' %re?e"& as&e##a crearea #*mii. Pri" %*&erea #!r 'e c*"!a-&ere si"ii "e/a*'escris creaia )" )"ce%*&*ri#e ei, a* $?*& ?*ci*m*# -i"ecre'i"a #*mii 'e #a s=r-i& 'e eac, iar sia-&rii a* &r$i& -ia* s*%raie*i& 'i" c*="&*# #*i D*m"e?e*.

  De c="' -i/a de!făcut   %ri" %$ca& arm!"ia i"&eri!ar$,!m*# s/a #i%si& %e si"e 'e %!sii#i&a&ea c*"!a-&erii 'irec&e -iime'ia&e a #*mii e(&eri!are -i, ii"' !ra& 'e s&area sa, s/a#imi&a& #a cerce&$ri rai!"a#e. N* mai es&e ca%ai# s$c*"!asc$ '*%$ e'erea i"iia#$, "e%erer&i&$, a s*#e&*#*i*ma" c*ra& )" )"ce%*&*ri#e #*i. Şi/a %ier'*& e'erea #$*"&ric$-i a c!!r=& #a a#& "ie# 'e c*"!a-&ere, i"eri!r ce#*i %rimar.

  Pri" s&$r*i"$ -i %erseere"$ re*-e-&e s$ &reac$ 'e #a !c*"!a-&ere s*%ericia#$ '!ar #a *"a mai am%#$. m*#acce%&$ aceas&$ m!'a#i&a&e "* ca %e ! %reeri"$ a sa, 'ar ca %e ! resem"are 'i" "e%*&i"a 'e a c!"&em%#a -i a c*"!a-&ea#&e# rea#i&a&ea. Dac$ D*m"e?e* #/ar i #$sa& )" aceas&$ s&are, %erer&irea #/ar i *"i& 'ei"i&i 'e $%&*r$.

  5"&r*%area C*="&*#*i s*%rem a sa#a& ii"a *ma"$ 'e #ae(&ermi"area s%re care se )"'re%&a. Aceas&$ mi-care 'e

  a%r!%iere a #*i D*m"e?e* 'e !m, )"&r* )m%$r&$-irea ieii %ri" D**# 8="&, i"ersea?$ #*cr*ri#e. L*mi"a 8aree"'ica&!are se rears$ asi>*r="' !m*#*i res&a*rarea #*i!"&!#!>ic$. L*crarea 'e re>e"erare a "a&*rii *ma"e "* era c* %*&i"$ 'e rea#i?a& 'i" i"iia&ia !m*#*i, 'e!arece &r*%*# s$*,care )">#!ase )" m!' %re>"a"& &!& %$ca&*# #*mii, "* se mai %*&ea )"'re%&a 'i" #e>i.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  46/93

  De/ac*m, rei>!ra& 'e L*mi"a &$m$'*i&!are aC*="&*#*i s*%rem, !m*# )"i">e s&r="s!ri#e @*'ec$ii sa#e)">*s&e, ce#ei '*%$ sim*ri, &ra"s!rm="'/! )" @*'eca&a

  !m*#*i cre'i"ci!s. $i&$ s%iri&*a# %ri" %*&erea A'e$r*#*i 'ii", Ce# mai %res*s 'e mi"&e, !me"irea &rece #a a#&$ e&a%$ 'e 'e?!#&are,marca&$ 'e a%!r&*# s*r%ri"?$&!r a# -&ii"e#!r. Desc!%eriri#e-&ii"iice i"&r!'*c c!m%#e&$ri -i m!'iic$ri s*s&a"ia#e )"&a#!*# i"'is&i"c& a# #*mii, 'esci?="' %ers%ec&iac*"!a-&erii ri>*r!ase a Creaiei #*i D*m"e?e*. 'a&$ c*aces&ea s/a m$ri& -i '*ra&a c*"!a-&erii. Ac*m, ca s$/-i ac$ !)"ci%*ire 'e a"sam#* 'es%re ce#e 'i" #*mea)"c!"@*r$&!are, !m*# are "e!ie 'e &!& mai m*#& &im% -i)"ce%e )"$$&*ra 'i" ra>e'$ c!%i#$rie.

  Ge&!'e#e c*"!a-&erii rai!"a#e, 'i"&re care cea maia%#ica&$ es&e me&!'a -&ii"iic$, )i %ermi& !m*#*i s$ c*"!asc$#*cr*ri#e )"&r/*" m!' a"e!i!s, )"s!i& 'e s*%!?iii -ias*m%ii. Gai )"&=i ace a%recieri -i #!ca#i?ea?$ !iec&*#

  c*"!a-&erii, a%!i, %e a?a #!r, )-i 'es$-!ar$ cerce&$ri#e '*%$care )"cearc$ s$ %$&r*"'$ -i s$ se 'esc*rce )" c!m%#e(i&a&eare?*#&a&e#!r !i"*&e. A-a 'ec*r>e, ca a&are, %r!ces*# 'ec*"!a-&ere. Ar&iicii#e -i a%ara&e#e 'e m$s*ra& i"e"&a&e -i!#!si&e %e %arc*rs )# a@*&$ s$ se me"i"$ %e &$r=m*#c*"!a-&erii rai!"a#e -i e(%#ic$ as&e# "ecesi&a&ea )"ii"$riii"s&i&*&e#!r 'e cerce&$ri -&ii"iice, a #a!ra&!are#!r -i ir!*ri#!r 'e c!"s&r*cii, care a* )" sarci"a #!r %ereci!"area

  mi@#!ace#!r a@*&$&!are.

  Cunoaştere prin in#ormare

  U"e#e -&ii"e *"'ame"&a#e %rec*m s*"& i!#!>ia, i?ica,cimia, *"$!ar$, se s&*'ia?$ )" ca'r*# -c!#ii me'ii.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  47/93

  -&ii"e, care )i 'e&ermi"$ s$/-i )"cea%$ a#!riicarea %!&e"ia#*#*i #!r i"&e#ec&*a#. 5"c$ 'i" -c!a#$ se 'is&i">ii&!rii e(%erime"&a&!ri -i cerce&$&!ri, care *#&eri!r se

  c!"sacr$ s&*'ierii a%r!*"'a&e )" 'ieri&e '!me"ii a#e-&ii"ei.

  5" *#&ima reme -&ii"e#e &!& mai %*i" s*"& s!#ici&a&e ca'!me"ii %reere"ia#e 'e ac&ii&a&e. U"*# 'i" ac&!rii care are'*s i"&eres*# -c!#ii a$ 'e -&ii"e es&e )"s*-irea s*mar$ a!iec&e#!r 'e s&*'i*. 5" #icee -i )" a#&e i"s&i&*ii 'e)"$$m="& %re*"iersi&ar e#eii s*"& %re!c*%ai 'ec!#ec&area i"!rmaiei care #i se !er$ #a #ecii. Aceas&a )ia@*&$ s$ )"ee. 5"$$&*ra, ca a&are, )"ce%e 'e #a #*cr*# c*i"!rmaia, care %ree'e se#ec&area, ac*m*#area, )"e#e>ereaei e&c. Dac$ e#e*# )-i )"'e%#i"e-&e sarci"a, a'ic$ )"a$,a&*"ci i"!rmaia se %re#*crea?$, es&e asimi#a&$ -i se&ra"s!rm$ )" c*"!-&i"e. Iar 'ac$ )-i res%ec&$ !rma#!#i>ai*"i#e, a&*"ci ceea ce )i r$m="e )" ca#i&a&e 'ec*"!-&i"e es&e #i%si& 'e %r!*"?ime -i &r$i"icie. 8*"& "i-&e

  c*"!-&i"e !ca?i!"a#e -i i"c!ere"&e, care %!& aea)"&re*i"are %e *" &im% sc*r&, 'e!arece "* se rei" )"mem!rie. G!'a#i&a&ea 'e a învăţa %e"&r* c*"!-&i"e !rma#e,'e a -&i cea '!ar %e"&r* m!me"&, se &ra"s!rm$ )"!i-"*i"$. 8#!>a"*# cunoştinţe fără învăţătură a 'ee"i& *"#*cr* c!m!' a# m*#&!r e#ei.

  5" %re?e"&, )" -c!a#a m!'er"$, &!& mai "e)"sem"a&$ es&e'iere"a 'i"&re )"$are -i i"!rmare. Pri" a"a#!>ie,

  c*"!-&i"e#e se c!"*"'$ c* i"!rmaia. Pr!ces*# 'e)"$$m="& "* se )"$%&*ie-&e #a *" ra"'ame"& eicace 'i"'!*$ m!&ie ei'e"&eE ca"&i&a&ea 'e i"!rmaie care #i se!er$ e#ei#!r es&e e"!rm$ -i >re* 'e asimi#a&, %e"&r* a'ee"i c*"!-&i"e, iar &im% %e"&r* aceas&a "* se re?er$s*icie"&.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  48/93

  'e e#ei, -c!a#a mai ca%$&$ ! me"ireE #!ca# -i %ri#e@ 'e a se)"&=#"i c* %rie&e"ii -i a &r$i i"&eresa"& iaa 'e a'!#esce"&.

  G!-&e"i"' 'i" %$ri"i -i 'e?!#&="' %e %arc*rs*# ieii

  *" a"*mi& >e"!&i%, )" care ir&*i#e "* a* re! %ri!ri&a&e sa*c* &!&*# #i%sesc, c!%i#*# "* se %!a&e ac!m!'a #a )"$$&*r$. N* are 'es&*#$ asc*#&are, r$'are, %erseere"$, c!"-&ii"$, -iaceas&a se !ser$ )"c$ 'i" c#ase#e %rimare. 8e %#ic&ise-&e 'e&!a&e -i )" %rim*# r="' 'e si"e. P#ic&isea#a sa $'i&$, care )#!se'ea?$ %re&*&i"'e"i -i 'e care "* %!a&e sc$%a, es&e 'e!r'i" s%iri&*a#. *#$, s$ 'ec*r>$ #a )"&=m%#are.

   Nere*-i"' s$ c!"&ra%*"$ re! s!#*ie a'eca&$ aces&eisi&*aii 'e%#!rai#e, s%ecia#i-&ii 'e #a mi"is&er*# 'e res!r&)"c$ -i mai m*#& ! c!m%#ic$, )"c$rc="' %r!>rame#e 'e

  i"s&r*ire c* ma&eria# 'i'ac&ic s*%#ime"&ar. 5" >e"ere, sarci"a-c!#ii es&e 'e a e'*ca -i a )"$a, 'ar "* 'e a se im%*"e cai"s&i&*ie 'e a'mi"is&rare -i 'is&ri*ire a c*"!-&i"e#!r.Şc!a#a &re*ie s$ c!"&ri*ie ?i#"ic #a asimi#areac*"!-&i"e#!r, "* '!ar s$ #e !ere. Dac$ aceas&a "* se)"&=m%#$, e#eii )-i %ier' i"&eres*# -i mer> #a -c!a#$ ca #as*%ermare&, *"'e acces*# #a !er&$ es&e "e#imi&a& -i #ier.

  De%ri"'erea 'e a rece"&a -c!a#a r$m="e, iar "ecesi&a&ea;

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  49/93

  'e a )"$a 'is%are. 8e %re?i"&$ #a -c!a#$ %e"&r* a acese#ecii 'e c*"!-&i"e#e care #i se %ar mai i"&eresa"&e -i maic*ri!ase. Aceas&a '*ce #a )"ce&$e"irea %$rerii c$ ceea ce "*

  #e &re?e-&e i"&eres*# es&e 'e %ris!s. A'ic$, ci"e are %re'i#ecie %e"&r* #i&era&*r$, s$ se c!"ce"&rea?$ as*%ra e#e&ris&icii, c*i)i %#ace ma&ema&ica s$ se !c*%e 'e !rm*#e -i ca#c*#e.C*"!-&i"e#e r$?#ee 'ei" sc!%*# )"$$&*rii, )" ce# mai *"ca?.

    Calculatorul – imitator al relaţiilor cu

  lumeaU" r!# c* &!&*# 'e!sei& )" !rmarea c*"!-&i"e#!r e#ei#!r 

  -i a&i&*'i"ii #!r a$ 'e #*me )# are ca#c*#a&!r*#. Pe &!i )i *"e-&eca#c*#a&!r*# care #e )"#!c*ie-&e m*"ca, !'i"a, %rie&e"ia,c$ri#e, '!ri"a 'e a asc*#&a %e'a>!>*#, "ecesi&a&ea 'e a i ac&i#a #ecii -i a c*"!a-&e e&c. Şi &!& ca#c*#a&!r*# )i 'es%ar&e, #ei"i$ iaa 'e %ers!a"e, 'e !ame"i c* s*#e&e ii. A&racia

  "es&$%="i&$ a$ 'e ca#c*#a&!r are ! e(%#icaie.  /ntelectul artificial  a i"&ra& )" iaa s!cie&$ii ca mi@#!c im%resi!"a"& -ica%&ia"& 'e @!c*ri -i 'is&racii. Gai &=r?i* aceas&$ me"ire a !s&e(&i"s$ as*%ra -c!#ii care )" ?a'ar )"cearc$ s$/# rea'*c$ #a*&i#i&$i#e sa#e i"iia#e. ic *"cii#!r ca#c*#a&!r*#*i. i"ar$, %e care ! c!m%#e&ea?$ c*a"&e?ii#e %r!%rii. 5" aceas&$ #*me im%#a"&a&$ )" ire, #a )"ce%*&as&rac&$, iar a%!i %ers!"a#i?a&$, se re>$sesc. P="$ #a *rm$, !)"'r$>esc -i ! sa*rea?$ ca %e *" @!c a# a?ar'*#*i.

  Te"ica 'e ca#c*# s/a 'e?!#&a& a&=& 'e er&i>i"!s, )"c=& *"ca#c*#a&!r %er!rma"& %!a&e re'a !rice %r!ces 'i" "a&*r$ -is!cie&a&e )" &!a&$ %#*ria#e"a #*i. Aces& aa"&a@ *"ic )# !er$

  e#e*#*i. T!a&$ iaa e#e*#*i )"ca%e )" ca#c*#a&!r. Dar *"a es&es$ &e im%#ici )" %r!%ria ia$ c* em!ii, se"&ime"&e, *c*rii

  ;9

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  50/93

   %ers!"a#e, &r$i"' c!"&ac&*# i* c* #*mea -i c* &!&*# a#&cea es&e'!ar s/! %rie-&i -i s$/i a"&re"e?i rai*"ea -i ima>i"aia.

  8*%ras!#ici&="' ca#c*#a&!r*# -i !#!si"'*/# irai!"a#, e#e*#

   !e  artificiali$ea$ă, se i?!#ea?$ 'e si"e, s#$i"' #e>$&*ra c*a#!ri#e sa#e *ma"e. 8e ace sc#a a# ca#c*#a&!r*#*i -i %!a&e im!mi&, ma"era&, ma"i%*#a& e(is&$ )" a?a &es&e#!r, &e"&aii#!r,c!"e"ii#!r -i )" *#&im*# r="' a ca#i&$i#!r !me"e-&i. Di"

   %$ca&e, %erce%erea rea#i&$ii %ri" i"&erme'i*# ca#c*#a&!r*#*i'ei"e #e>i&a&e, 'e!arece s!cie&a&ea "*/i %!a&e !eri e#e*#*i, )"m!' c!"sis&e"&, ! a#&er"a&i$ %e care ar acce%&a/!.

  ic$"*mai %e"&r* e#eii care s*"& i"&eresai s$ )"ee. Pe"&r* cei#a#i

    es&e *" *"ci!"ar rem*"era&, care #e s*%rae>ea?$ -e'erea

  #a #ecii.Ca aces& e"!me" s$ "* ca%e&e am%#!are, -c!a#a )#

  m!'erea?$ %ri" m$s*ri c!erci&ie. Pr!#ema )"s$, )" ese"$,r$m="e "ere?!#a&$. Presi*"ea e(erci&a&$ as*%ra e#ei#!r )i'e&ermi"$ s$ asis&e #a #ecii "* 'i" c!"i">eri, ci 'i"!#i>ai*"i care "* ca'rea?$ c* sarci"a -c!#ii. Aceas&a )i ace s$se i"&eri!ri?e?e, iecare )" file-urile sa#e.

  :0

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  51/93

  Fii"' e#a!ra& i"iia# ca i"s&r*me"& a# c*"!a-&erii,ca#c*#a&!r*# a 'ee"i& *" m!' 'e aa"'!"are a ieii ire-&i, *"re*>i*. Di" mi@#!c 'e ca#c*# -i i"s&r*ire a !s& &ra"s!rma& )"

  a#!are i"'is%e"sai#$ a e(is&e"ei. U&i#i?a&!r*# ca#c*#a&!r*#*ies&e ca%&ia& 'e ee"&*a#i&a&ea *"ei #*mi )" care 'ei"ei"accesii# %e"&r* !m*#/rea#i&a&e. Fii"' c*ceri& -i "e'es%$ri& 'ecel mai bun prieten  a# s$*, r$&$ce-&e )"&re ir&*a#i&a&e -irea#i&a&ea )" care es&e ase"&. ?mul interior , i"crea&*# %re/c$*&$rii #*i D*m"e?e*, )-i 'e?!#&$ %r!%rie&$i#e *"*i ca#c*#a&!r care "* es&e !rie"&a& s%re "imic. 8e automati$ea$ă -i "* es&e )"s&are s$ e(%*"$ sa* s$ &ra"smi&$ cea $r$ c!ma"'$.

  Dec!"ec&="'*/se 'e #a omul e@terior , r$m="e i"ariai# )" aaviului -i "e*&r* 'i" %*"c& 'e e'ere m!ra#. Aceas&$ s&are es&e&i%ic$ -i )# re%re?i"&$ %e e#e*# care "* es&e a"c!ra& )" si"e. T!&mai 'e%ar&e 'e si"e -i &!& mai m*#& )"s&r$i"a& 'e s!cie&a&e, )ies&e >re* s$ >$seasc$ &a">e"e c* !m*# sim%#*, ce# r$mas )"#*mea #*i D*m"e?e*.  5"&r/*" me'i* s*%ra/'e"s 'e i"!rmaie, )" care "!*# 'eas&$?i es&e eci*# 'e m=i"e, c*"!-&i"e#e se *i&$. 8arci"a

  -c!#ii "* es&e 'e a 'a as&e# 'e c*"!-&i"e. Şc!a#a ar re*-i s$/-i %$s&re?e s&a&*&*# 'e %e%i"ier$ a &a#e"&e#!r, 'ac$ s/ar a(a %e *"a#& !iec&iE  !ă înveţe elevii !ă ândea!că. F$r$ ! >="'irec!"sece"&$, crea&!are, a>a@*# 'e c*"!-&i"e "* #e %!a&e i 'e!#!s as!#e"i#!r -i ii&!ri#!r s%ecia#i-&i. Iar ac*#&a&ea 'e>="'ire se *"'ame"&ea?$ %e ir&*i, care )# carac&eri?ea?$ %e!m*# viu, ce# -&i*&!r, -i care "* s*"& carac&eris&ice !m*#*iartificial , a'ic$ s*%ericia#. "Începutul înţelepciunii e!te frica

  de #umne$eu şi priceperea e!te ştiinţa Celui Sfânt%&Pil,(B+

   Nici ara -i "ici s!cie&a&ea "* a #*a *" c*rs a# 'e?!#&$rii-i %r!s%er$rii a&=&a &im% c=& "* a aea !ame"i !rmai )">="'ire, care %ri" ac&ii&a&ea #!r c!res%*"?$&!are, %!&im%*#si!"a s%re 'e?!#&are '!me"ii#e ec!"!miei "ai!"a#e.A&=&a &im% c=& s&a&*#, s!cie&a&ea, ami#ia -i, )" ce#e 'i" *rm$,-c!a#a se !r c!"!rma a-a/?ise#!r valori de şablon, im%!r&a&e

  'e %e ai*rea, e#ei#!r #e a i !s&r*ci!"a&$ cea mai

  :1

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  52/93

  im%!r&a"&$ &em$ a ieii #!rE cunoaşterea de !ine. Iar )"s!cie&a&ea )" care a#!ri#e m!ra#/cre-&i"e "* s*"& %r!&e@a&e -is*si"*&e %ri" %r!>rame a%r!a&e -i i"a"a&e 'e s&a&, ca#ea

  s%re si"e a e#e*#*i r$m="e ! c$r$r*ie asc*"s$, %$?i&$ c*s&ric&ee 'e !antinelele 'e-er&$ci*"ii.

  Biserica Ortodoxă – matriceaspirituală a poporului nostru

  !continuare"

     Adevărul şi purtătorii de adevăr 

    Fiecare !m c!m%!r&$ *" a'e$r *"'ame"&a#, care es&ec!"'iia s*%rem$ a ii"ei sa#e. Aces& a'e$r, mai m*#& sa*mai %*i" c!"-&ie"&i?a&, es&e ci"&ese"a i"'ii'*a#i&$ii!m*#*i, care )i re%re?i"&$ %ers!a"a )" &!a&e ma"ies&$ri#esa#e.

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  53/93

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  54/93

   %!%!are a'e$r*# %ers!"a# se 'e?!#&$ -i se eriic$ )"&r/*"a'e$r scim!"!si&, a#siica& sa* ciar i"e"&a&.

  Şi cei 'i" &rec*& -i cei 'i" %re?e"&, c!%ii sa* %$ri"i, &!i

  se "asc ca a'e$r 'i" A'e$r, #*mi"$ 'i" L*mi"$. T!i)m%re*"$ !rm$m ! ar$ %*r&$&!are 'e a'e$r. N!i s*"&em %re&*&i"'e"i -i %es&e &!&E )" ceea ce simim, s%*"em, acem,)" &ra'iie, )" 'a&i"$, )" %$m="&*# "!s&r*. Aceas&$c!m*"i&a&e 'e !ame"i es&e Biserica r&!'!($.

   N!i s*"&em )" c!%ii "!-&ri, '*%$ c*m -i %$ri"ii "!-&ris*"& )" "!i. Aceas&$ #e>$&*r$ %er%e&*ea?$ "eam*# !me"esc'e #a crearea #*mii. i?!are#e. 5" "!is*"& a*"'a&e r$'$ci"i#e %$'*ri#!r $rii, %ie&re#e si"&e#!r 

  #$ca-*ri. G$"$s&iri#e )"ce% )" "!i ca ! cemare e-"ic$ as*#e&*#*i "!s&r*.

  C="' "e a#$m 'e%ar&e 'e cas$, %e a#&e me#ea>*ri, "ees&e '!r 'e ar$. Şi 'ac$ "* re*-im s$ "e )"&!arcem )"&im%*# ieii )" ara "a&a#$, "e r*>$m s$ "e %rimeasc$ m$car )" %$m="&*# ei. Ia&$ 'e ce, a*?i"' 'a">$&e#e c#!%!&"iei *"ei iserici, &res$#&$m )"&r/! "!s&a#>ie "e)"e#eas$, resimi"'*/#e

  :;

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  55/93

  ec!*ri#e )" i"imi#e "!as&re, 'e %arc$ am !ri %es&e eac*ric* s&r$*"ii.

  D!r*# 'e ar$ es&e cea >re* 'e e(%#ica&. r*% 'e!ame"i, care se im%*" %ri" a*&!ri&a&ea #!r. N* es&e a *"*iierar, a *"*i c!"'*c$&!r 'e ar$ -i "* %!a&e i a&ri*&*#*"ei s&r*c&*ri ec!"!mice sa* c#ase %!#i&ice. Di" Biseric$ ac %ar&e si"ii 'i" &!a&e &im%*ri#e, care se r!a>$ %e"&r*)"&$rirea cre'i"ei -i %e"&r* cei ai Bisericii, cre'i"ci!-ii carea* m*ri& c* "$'e@'ea )"ierii -i &!i cei#a#i care )-im$r&*risesc cre'i"a )" Hris&!s -i se r!a>$ %e"&r* r$%!sai.rice cre-&i" es&e )" Biseric$ %rec*m -i Biserica es&e )"iecare.

  P!%*#aia  *"ei $ri ar %*&ea c!"s&a 'i" !ame"i"ec*"!sc*i, s&r$i"i liberi *"ii a$ 'e a#ii, imi>ra"i,

  ::

 • 8/19/2019 Repere Ortodoxe in Educatie.A5

  56/93

  c$#$&!ri, re*>iai, -!meri 'i" a#&e $ri ce/-i ca*&$ 'e #*cr*.T!i ace-&ia se %!& *"i !rma# s* ace#a-i 'ra%e#, s*aceea-i s&em$, %ri" i"&erese mesci"e. Dar aceas&$

  a'*"$&*r$ 'e !ame"i "* a i *" %!%!r, ! a#!are *ma"$*"ic$. Ace-&ia se !r c!"r*"&a )"&re ei -i "* !r a#c$&*ire!'a&$ ! c!#ec&ii&a&e is&!ric$, %r!m!&!are a c*#&*rii *"ei$ri, %e"&r* c$ "* !rmea?$ ceea ce "*mim ar$. a&are ar$a aea 'e"*mire, "* -i *" c!"i"*& care s$ c!res%*"'$"!i*"ii 'e ar$. La aceas&$ si&*aie s/a a@*"s 'e/ac*m )"*"e#e s&a&e a#e i* a Bisericii -i c* &r$'area $rii.

  Cre'i"a "* es&e ! #e>e a Bisericii, care ar %*&ea ia"ii#a&$ sa* a"*