Click here to load reader

Remittering av inkomna motioner 20 - Härryda kommun ... bevakar kommunala frågor i de tidningar som fortfarande finns kvar. Dagens samhälle är det enda tidningen som har som övergripande

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Remittering av inkomna motioner 20 - Härryda kommun ... bevakar kommunala frågor i de...

 • Remittering av inkomna motioner

  20

  Page 418 of 422

 • HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen

  2019 -10- 2 2 Diarienr I Oiarieplanb!rteckn miJöesriet de sr6na. HRRYDA

  Motion om profilklasser Profilklasser i musik har under ett antal àr bedrivits pa Ekdalaskolan. Inför nästa läsär sker ingen intagning i profilklass, och det är därför av stor vikt att att se över möjligheterna att inför läsáret 2020-2021 utveckla samverkan med Kulturskolan med syfte att äteruppta och utveckla profilklasser i musik.

  Profilklasser i musik bör vara en självklar del i grundskolans verksamhet, som en möjlighet att ta vara pa den samverkansmöjlighet som finns inom kommunen, med en väl fungerande Kulturskola. Mängàriga erfarenheter frän skolor runt om i landet visar pa fördelar för bade individer och för kommunen i stort. Elever med specialintresse i musik, kan inom profilklasser fa ökade möjligheter till att förbereda sig inför ett yrkesliv, där musik ses som en viktig kompetens. I nom profilklasser i musik far särbegavade elever möjlighet till en särskild stimulans pà samma gang som alla elever far genom musiken redskap för utveckling i alla skolämnen. Välfungerande verksamhet med profilklasser i musik har visat sig skapa attraktivitet för elever även frán andra kommuner. Erfarenheter frän undervisningen inom profilklasser ger möjlighet till inspiration även för ordinarie skolundervisning och en stor möjlighet att berika kulturlivet pa skolan.

  Därför yrkar vi att:

  Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva profilklass i musik i samverkan mellan Kulturskala och grundskola under de nya förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag pä en utvecklad organisation för samarbetet, samt att ge förslag pà vilken skola som skai/ föresläs ansvara för verksamheten.

  m

  Roland Jonsson

  •. @ « • Mare stria

  Miljöpartiet de gröna Härryda Mölnlycke 17 juni 2019

  Page 419 of 422

 • Motion 2019 -10- 17 Diarienr

  Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöte't tinder obh I beredningar skall erhålla tidningen Dagens Samhälle

  I dessa tider med ett minskande lokala nyhetstidningar och allt färre journalister som bevakar kommunala frågor i de tidningar som fortfarande finns kvar. Dagens samhälle är det enda tidningen som har som övergripande uppgift att bevaka vad som händer inom de svenska kommunerna, landstingen och regionerna.

  Det är oerhört viktigt att vi kommunalpolitiskt aktiva får kunskap om vad som pågår i andra kommuner i landet. Genom tidningen kan vi läsa jämförelser och få impulser till förbättring av den kommunala verksamheten i vår kommun.

  Då Dagens samhälle dessutom ges ut av den organisation som Härryda kommun och alla andra svenska kommuner och landsting är medlem, SKL, och fungerar som medlemstidning för vår organisation borde det vara självklart att kommunen stöder dess verksamhet genom prenumerationer

  Kostnaden för prenumerationerna bör ligga på Utvecklingsenheten och kan hämtas in genom översyn av verksamheten.

  Förslag: Att kommunens valda politiker såväl ordinarie ledamöter och ersättare erhåller prenumeration på Sveriges Kommuner och Landstings medlemstidning Dagens samhälle om de så önskar.

  För Socialdemokraterna

  Mats Werner

  \ - Patrik Linde

  Siw Hallbert

  5

  Page 420 of 422

 • HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen

  2019 -10- 23 Diarienr I Diariep\anbatec!

 • meartet de s6nao%) HÄRRYDA 2

  LAGKRAV LAG (1977:439) OM KOMMUNAL ENERGIPLANERING

  Det finns ett lagkrav att alla kommuner ska ha en aktuell energiplan.

  Enligt paragraf 1 och 3 skall:

  1 § Kommun skall i sin planering främja hushallningen med energi samt verka for en säker och tillräcklig energitillförsel

  3 § I varje kommun skall

Search related