Regulament Baile Olanesti Final

 • View
  228

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Regulament Baile Olanesti Final

 • 7/26/2019 Regulament Baile Olanesti Final

  1/87

  1

  P. U. G. + R.L.U.ORA BILE OLNETI , JUDE VLCEA

  VOLUMUL II

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  CUPRINS :

  Titlul I - GENERALITICapitolul 1 - Baza legalCapitolul 2 - Rolul Regulamentului localCapitolul 3 - Mod de aplicareCapitolul 4 - DerogriCapitolul 5 - Diviziunea terenului n zone funcionale si uniti teritorialeCapitolul 6 - Structura Regulamentului local

  Titlul II - REGLEMENTRI COMUNECapitolul 1 - Protejarea patrimoniului cultural naional: monumente istorice si situriarheologiceCapitolul 2 - Zone de siguran si de protecieCapitolul 3 - Zone cu risc geotehnicCapitolul 4 - Ci de comunicaieCapitolul 5 - Parcarea autovehiculelorCapitolul 6Parcelarea

 • 7/26/2019 Regulament Baile Olanesti Final

  2/87

  2

  Titlul III - REGLEMENTRI SPECIFICE

  Capitolul 1BT - ZONA BALNEARI TURISTICDE INTERES MAXIMGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I UTILIZARE FUNCIONAL

  SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 2 - L - ZONA DE LOCUIRE i funciuni complementareGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZARE FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 3 - M - CONSTRUCII AFLATE N ZONA DE PROTECIE AOBIECTIVELOR CU VALOARE DE PATRIMONIUGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZARE FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 4 - C - ZONA LCAURILOR DE CULTGENERALITI - CARACTERUL ZONEI

  SECIUNEA I - UTILIZARE FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 5 - TAS - ZON DE SERVICII / TURISM - AGREMENT(PENSIUNI), CASE DE VACANGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZARE FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A

  CLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 6 - LP - zona cu funciune mixt ce cuprinde LOCUINE, PENSIUNI,CASE DE VACANGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

 • 7/26/2019 Regulament Baile Olanesti Final

  3/87

  3

  Capitolul 7 - D - ZONA DRUMURILORGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 8 - V - ZONA SPAIILOR VERZIGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 9 - I - zona ce conine INSTITUII, ECHIPAMENTE PUBLICE,SERVICII DE INTERES GENERALGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONAL

  SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 10 - S - ZONA CU DESTINAIE SPECIALGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 11 - P - zon destinat ACTIVITILOR DE PRODUCIE,UNITI NEPOLUANTE, DEPOZITARE CONTROLAT, SERVICIIDIVERSIFICATEGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

  Capitolul 12 - G - ZONA DE GOSPODRIE COMUNALGENERALITI - CARACTERUL ZONEISECIUNEA I - UTILIZAREA FUNCIONALSECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE ACLDIRILORSECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

 • 7/26/2019 Regulament Baile Olanesti Final

  4/87

  4

  Titlul I GENERALITI

  Localitatea se afln zona subcarpatic a Munilor Cpnii, n nord estuljudeului, pe valea prului Olneti, la mbinarea dealurilor subcarpatice cu zonamontan, la 18 km de orasul Rm. Valcea. Are in componenta sa localitatile Livadiaatestata documentar pentru prima data in anul 1821, Olanesti atestat documentar

  pentru prima data in anul 1527iul. 19; Cheia atestat documentar pentru prima data in

  anul 1500 ian. 11; Gurguiata atestata documentar pentru prima data in anul 1768apr.21. Comanca atestata documentar pentru prima data in anul 1596 iul 6; Pietrisuatestat documentar pentru prima data in anul 1615 iul. 15; Mosoroasa atestatdocumentar pentru prima data in anul 1612 si Tisa.

  Vecinti:Teritoriul orasului Baile Olanesti este nconjurat de urmtoarele uniti geografice:

  - la nord-est oraul Brezoi;- la est comuna Muereasca i oraul Climneti;

  - la sud-est comuna Vldeti;- la sud comuna Pueti Mglai;- la sud-vest comunele Stoeneti i Brbteti;- la vest comuna Costeti;- la nord comuna Malaia;

  Capitolul 1. DOMENIU DE APLICAREBaza legal .

  1.1 Regulamentul local de urbanism este elaborat pe baza Regulamentului

  general de urbanism (RGU) aprobat prin H.G.R. nr.525/1996 (republicat).1.2 Regulamentul local de urbanism se sprijin pe o baz legal formatdin:

  - legi si alte acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare aterenurilor si de realizare a construciilor;

  - norme si standarde tehnice care fundamenteaz amplasarea siconformarea construciilor n acord cu exigenele de realizare a stabilitii, securitiisi siguranei n exploatare ale acestora;

  - reguli proprii domeniului urbanismului si amenajrii teritoriului privind

  ocuparea cu construcii a terenului n acord cu principiile de dezvoltare durabil(configuraia parcelelor, natura proprietii, amplasarea si conformarea construciilor,etc).

  1.3. Prezentul regulament se aplic pe teritoriul cuprins n limiteleintravilanului actual al Oraului Bile Olneti , precum i n extinderile acestuia,

  propuse conform Planului Urbanistic General al Oraului Bile Olneti a fiefectuate aproximativ pn anul 2026, n interiorul teritoriului administrativ alOraului Bile Olneti.

  1.4. Pentru terenul situat ntre actualul intravilan i intravilanul propus,orice lucrri sunt condiionate de elaborarea i aprobarea conform legii a unor PlanuriUrbanistice Zonale. Acestea vor ine seama de prevederile prezentului regulament

  prin care se asigur atingerea obiectivelor strategice i urbanistice ale dezvoltrii deansamblu ale Oraului Baile Olanesti , n conformitate cu Planul Urbanistic General.

 • 7/26/2019 Regulament Baile Olanesti Final

  5/87

  5

  Stabilirea ordinii elaborrii PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului,pe baza crora se efectueaz includerea n intravilan i schimbarea sistemului deimpozitare a terenurilor, va decurge din necesitile de etap ale politicilorConsiliului Local al Oraului Baile Olanesti privind dezvoltarea oraului.

  Principalele legi:

  - Legea nr. 50 / 1991 , privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,republicat n 1997 , modificat i completat n 2001;- Legea nr.7/ 1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar cu modificrile sicompletrile ulterioare;- Legea privind circulaia juridic a terenurilor nr. 54 / 1998 ;- Legea 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43 /1997, privind regimul juridic al

  drumurilor republicata cu modificrile si completrile ulterioare;- Legea privind protecia patrimoniului naional nr. 41/1995 ;- Legea nr.151 /1998 privind dezvoltarea regional a Romniei ;

  - Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrilesi completrile ulterioare;- Legea privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;- Legea nr.18/ 1991 privind fondul funciar, republicat n 1998 cu modificrile sicompletrile ulterioare;- Legea privind amenajarea teritoriului i urbanismul nr. 350 / 2001 cumodificrile si completrile ulterioare;- Legea nr.215/ 2001 privind administraia public local cu modificrile sicompletrile ulterioare;- Legea nr.33/ 1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public

  - Legea nr.10/ 1995 privind calitatea n construcii cu modificrile si completrileulterioare (legea nr. 587/2002);- Legea nr.137/ 1995 privind protecia mediului republicata, modificat prin Legeanr.159/1999;- Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice ;- Legea nr. 468/2003protejarea monumentelor istorice ;- Legea nr. 114/ 1996 - legea locuinei republicata cu modificrile si completrileulterioare;- Legea nr. 481/2004 privind protecia civila;- Legea nr.378/2000privind protejarea siturilor arheologice ;- Legea nr. 138/2004privind mbuntirile funciare ;- Ordinul 2807 / 2003Norme metodologice de clasare a monumentelor istorice

  inclusiv lista ;- O.G.R. nr. 47 / 1994 privind aprarea mpotriva dezastrelor, aprobata cumodificri si completri prin legea nr.124/1995 cu modificrile ulterioare;- HGR nr.525/ 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism;- Ordinul comun 1184 / RT / 09. 2000 i M.L.P.A.T. nr. 201 / N /09 /2000- Codul civil ;- Codul silvic ;

  - Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor

 • 7/26/2019 Regulament Baile Olanesti Final

  6/87

  6

  Capitolul 2. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL - CORELRI CUALTE DOCUMENTAII

  2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile PlanurilorUrbanistice Zonale aprobate conform Legii 350/2001 , republicat , anterior intrriisale n valabilitate i care nuau fost abrogate prin Hotrri ale Consiliului Local alOraului Baile Olanesti .

  2.2. Totodat, prezentul regulament preia acele prevederi din regula