Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya ... kebajikan dan menyumbang dalam aspek pendidikan, ekonomi dan

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya ... kebajikan dan menyumbang dalam aspek pendidikan, ekonomi...

 • Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya | 1

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  Pendahuluan

  Dewasa ini, peranan wanita sudah jauh berbeza berbanding dahulu. Ramai wanita

  sekarang mempunyai kerjaya dalam bidang kepakaran masing-masing. Namun

  begitu, dalam mencapai keseimbangan lebih-lebih lagi antara tuntutan sebagai

  pekerja dan juga tanggungjawab kepada keluarga merupakan satu cabaran dan

  bukan sesuatu tugas yang mudah.

  Pada hakikatnya, peranan wanita bukan sahaja dalam mengurus rumah tangga, tetapi

  sebagai penyumbang ekonomi keluarga. Malahan, tanggungjawab ini bukan hanya

  dipikul oleh wanita yang telah berumah tangga, tetapi turut menjadi sebahagian

  tanggungjawab bagi mereka yang belum berkahwin (Siti Nur Husna, Mohd Izhar Ariif

  & Muhammad Adnan, 2017).

  Maksudnya di sini, peranan wanita dalam keluarga adalah sebagai anak yang patuh

  kepada kedua ibu bapa, isteri yang mentaati suami dan sentiasa menjaga diri serta

  ibu yang meletakkan anak-anak sebagai keutamaan dengan asuhan didikan agama

  sempurna.

  Selain itu, dari sudut kemasyarakatan pula mereka terlibat dengan kerja-kerja amal

  kebajikan dan menyumbang dalam aspek pendidikan, ekonomi dan politik. Ini

  sekaligus akan memberi kesan langsung kepada pembangunan ekonomi keluarga,

  masyarakat dan negara (Siti Nur Husna et al., 2017).

  Konsep Keseimbangan Antara Kerja dan Kehidupan

  Lazimnya, dalam keadaan peningkatan teknologi dan capaian internet masa kini telah

  menjadikan seseorang individu itu terus leka dan fokus dengan kerja sehinggakan

  terlalu sukar untuk mengimbangi di antara kerja dan kehidupan apatah lagi untuk

  meluangkan masa bersama-sama keluarga, rakan-rakan serta diri sendiri.

  Realiti hari ini, terdapat individu lelaki mahupun wanita yang bekerja dari pagi hingga

  lewat malam. Jika ini berterusan, kesannya akan mencetuskan tekanan emosi,

  keletihan mental dan fizikal, pergolakan rumah tangga, penceraian, produktiviti kerja

  semakin menurun serta berhenti kerja.

  Berdasarkan kajian tinjauan yang dibuat oleh Linkedln Learning (2019) terhadap

  2,843 responden golongan profesional menunjukkan bahawa 49 peratus daripada

  mereka dilaporkan mengalami tekanan dalam pekerjaan mereka.

  Kajian tersebut juga mendapati antara penyebab utama tekanan di tempat kerja tanpa

  mengira jantina, umur dan pangkat adalah berasa sukar untuk mencapai

 • Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya | 2

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  keseimbangan antara kerja dan kehidupan serta tertekan dengan bebanan kerja

  (rujuk Rajah 1).

  Menurut Jeffrey H. Greenhaus et

  al. (2003), keseimbangan kerja

  dan kehidupan didefinisikan

  sebagai keadaan seseorang

  individu yang terikat dengan

  seimbang di antara peranan dan

  tanggungjawabnya terhadap

  pekerjaan dan kehidupan serta

  berpuas hati dengannya.

  Bahkan, menurut Jim Bird,

  pengasas dan CEO of

  WorkLifeBalance.com pula

  mengatakan bahawa “work life

  balance does not mean an equal

  balance”.

  Keseimbangan terbaik adalah berbeza bagi setiap individu kerana kita semua

  mempunyai keutamaan dan kehidupan yang tidak sama. Menurutnya lagi, pencapaian

  dan nikmat kegembiraan yang kita capai setiap hari itu adalah kunci utama dalam

  mencari titik keseimbangan.

  Malahan, menurut artikel yang bertajuk The Importance of Achieving Work-Life

  Balance-And How to Do It yang dikeluarkan oleh thebalancecareers.com bertarikh 20

  Ogos 2019 ada menyatakan bahawa bagi mencapai keseimbangan dalam kerja dan

  kehidupan merupakan satu cabaran yang sentiasa berubah mengikut masa.

  Keseimbangan pada hari ini mungkin berbeza dengan esok. Ketika anda masih

  bujang, adalah berbeza semasa berkahwin atau mempunyai anak, begitu juga ketika

  mula bekerja adalah berlainan ketika kita hampir bersara.

  Zaman Berubah, Realiti Perkembangan Wanita Dahulu dan

  Sekarang

  Memetik laporan yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada 15 Julai

  2019, jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 15.8 juta orang manakala lelaki

  pula 1 juta orang lebih ramai berbanding perempuan iaitu 16.8 juta orang. Nisbah

  jantina pula adalah 107 lelaki bagi setiap 100 perempuan (rujuk Rajah 2).

  Rajah 1 : Lima penyebab utama tekanan di tempat kerja

  (Linkedln Learning, 2019)

 • Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya | 3

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  Rajah 2 : Statistik populasi penduduk Malaysia mengikut nisbah jantina bagi tahun 2018-2019 (Jabatan

  Perangkaan Malaysia, 2019)

  Menurut rencana BH Online bertarikh 8 Mac 2019, peranan wanita dilihat begitu

  penting dan telah membentuk separuh penduduk negara. Tambahan pula, kita telah

  menyaksikan bahawa wanita kini tidak lagi terhad menggalas tugas dan

  tanggungjawab di rumah semata-mata. Bahkan telah menceburi bidang kerja yang

  sebelum ini dikuasai oleh lelaki setanding dengan tahap pencapaian pendidikan

  dimiliki. Di samping itu, wanita juga telah berjaya dalam meningkatkan potensi diri dan

  membantu mengukuhkan ekonomi keluarga dan negara.

  Senario ini berbeza dengan kehidupan wanita zaman dahulu yang seringkali dikaitkan

  dengan tanggungjawab menguruskan keluarga dan rumah tangga, menjaga anak-

  anak malah tidak lari berada di ceruk dapur untuk memasak. Dunia mereka hanyalah

  di rumah dikelilingi ibu bapa dan adik-beradik. Bagi yang telah berkahwin pula,

  menjadi tanggungjawab mereka untuk berada di sisi suami, anak-anak dan mertua.

  Namun begitu, wanita dilihat semakin bertambah dari semasa ke semasa apatah lagi

  mempunyai tahap pendidikan tinggi serta ada yang menyandang jawatan penting

  dalam bidang profesional.

  Statistik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada 13 Disember

  2019 menunjukkan bahawa bilangan siswazah yang bekerja pada tahun 2018 adalah

  seramai 3.99 juta orang berbanding tahun sebelumnya iaitu 3.69 juta orang dengan

  peningkatan sebanyak 8.2 peratus (rujuk Rajah 3).

  Manakala, perbandingan mengikut jantina pula menunjukkan siswazah perempuan

  mendominasi dengan 2.01 juta orang (50.4 peratus) berbanding siswazah lelaki iaitu

  sebanyak 1.98 juta orang (49.6 peratus).

 • Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya | 4

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  Rajah 3 : Statistik siswazah bekerja bagi tahun 2017 dan 2018 mengikut kumpulan jantina dan umur

  (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2019)

  Peningkatan kemajuan ilmu dan teknologi telah sedikit sebanyak melonjakkan bidang

  sektor tenaga kerja tanpa mengira status dan jantina. Penglibatan wanita dalam

  pelbagai aspek pembangunan negara sememangnya tidak dapat dipertikaikan lagi.

  Hampir setiap sektor samada ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan, politik,

  perubatan, keselamatan, pentadbiran, perdagangan dan sebagainya telah diceburi

  oleh kaum wanita.

  Situasi ini jelas dapat dilihat melalui

  data yang dikeluarkan oleh Jabatan

  Perangkaan Malaysia pada 25

  November 2019 menunjukkan

  bahawa kadar penyertaan tenaga

  kerja wanita meningkat sebanyak

  55.2 peratus pada tahun 2019

  berbanding 54.7 peratus tahun

  2018 (rujuk Rajah 4).

  Manakala, anggaran jumlah

  pendapatan yang diperoleh wanita

  juga turut meningkat kepada

  RM35,508 pada tahun 2019

  berbanding RM33,264 tahun

  sebelumnya. Selain itu, wanita telah

  mendominasi kaum lelaki bagi

  pencapaian dalam pendidikan di

  semua peringkat; rendah,

  menengah dan tinggi.

  Rajah 4 : Statistik Pemerkasaan Wanita Dalam Domain

  Terpilih, Malaysia, 2019 oleh Jabatan Perangkaan

  Malaysia bersempena Hari Wanita 2020 (Infografik

  Bernama)

 • Realiti dan Cabaran Wanita Bekerjaya | 5

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  Oleh itu, kemampuan wanita kini terbukti hampir menyamai golongan lelaki kecuali

  dari sudut fizikal. Walaupun begitu, setinggi mana pangkat dan status kerjaya mereka,

  tanggungjawab terhadap keluarga tetap menjadi keutamaan.

  Namun begitu, kehidupan seorang wanita bekerjaya akan mempunyai cabaran dan

  konflik tersendiri dalam mencari keseimbangan kerja dan kehidupan, lebih-lebih lagi

  pada mereka yang memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu. Bukan

  sesuatu tugas yang mudah untuk kita mencapai titik keseimbangan tersebut.

  Justeru, bagaimanakah seseorang wanita itu dapat membahagikan masanya di

  antara kerja dan keluarga? Sudah pastinya pelbagai emosi dan tekanan yang harus

  dialami oleh wanita, tidak kira positif mahupun negatif. Kegagalan dalam mengatasi

  emosi tersebut akan bakal memberikan impak besar terhadap kerjaya ekoran hilang

  fokus dan produktiviti pada kerja serta mengabaikan tanggungjawab terhadap

  keluarga.

  Cabaran Wanita Mendepani Era Dwi-Kerjaya

  Menurut Tracy Soidi dan Agnis Sombuling (2016), peranan dalam institusi keluarga

  telah mengalami perubahan terutam