of 82 /82
Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 Phare CES 2006/ 018-147.04.03/08.03 Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte Termoficare REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA ORADEA PENTRU PERIOADA 2009 – 2028 ÎN SCOPUL CONFORMǍRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE MASTER PLAN

REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Embed Size (px)

Text of REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe...

Page 1: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

Phare CES 2006/ 018-147.04.03/08.03Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte Termoficare

REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEAORADEA

PENTRU PERIOADA 2009 – 2028 ÎN SCOPUL CONFORMǍRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE

MASTER PLAN

Page 2: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

MASTER PLANUL este parte integranta a proiectului “ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE –TERMOFICARE” finantat prin programul PHARE.

MASTER PLANUL constituie prima etapa in cadrul elaborarii Aplicatieipentru realizarea, in sectorul termoficare, a unor investitii finantabile din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007–2013 – Axa Prioritara 3.

Consultant: Institutul de Studii si Proiectari Energetice – ISPE Bucuresti

GENERALITATI

Page 3: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

POS MEDIU - AXA PRIORITARĂ 3

Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare.

Sprijină finanţarea Instalaţiilor Mari de Ardere (IMA) deţinute de autorităţile locale, funcţionale în cadrul sistemelor municipale de încălzire, cu scopul reducerii emisiilor poluante si a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul IMA, precum şi cu scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice la nivel de instalaţie şi reţele.

Page 4: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

POS MEDIU - AXA PRIORITARĂ 3

Alocare financiara

100%Total

5%Buget local

45%Buget stat

50%UE

Alocare financiara totala per proiect: cca 50 milioane Euro

Page 5: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

MASTER PLANUL este elaborat pentru pentru Instalatiile Mari de Ardere(IMA) si sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Oradea, acoperind productia, transportul si distributia de energie termica catre consumatori pe o perioada de 20 ani.

SCOPUL elaborarii Master Planului este de a identifica si prioritizanecesitatile investitionale, astfel incat sa respecte – la cel mai mic cost –conformarea cu Directivele CE din sectorul de mediu, luand in considerare suportabilitatea investitiilor de catre populatie si capacitatea locala de implementare a proiectului.

SCOPUL ELABORĂRII MASTER PLANULUI

Page 6: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

CONCEPŢIA MASTER PLANULUI

Contextul strategic naţional relevantSituaţia actuala a sistemului de termoficareProblemele sistemului de termoficareEvolutia cererii de energie termicaIdentificarea optiunilor pentru alimentarea cu energie termicaEstimarea efortului investitional in optiunile identificateAnaliza optiunilor: analiza financiara, analiza economicaAnaliza de suportabilitatePrioritizarea investitiilorPlanul de actiune pentru implementarea proiectului

Page 7: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTEXTUL STRATEGIC NAŢIONAL RELEVANT

Obligaţiile de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UEPlanul de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor

poluanţi în aer (SO2, NOx, pulberi) proveniţi din IMAInchiderea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme

Angajamentele asumate privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăProtocolul de la Kyoto

Obiectivele privind creşterea eficienţei energeticeModernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termicăPromovarea cogenerării de mică şi medie putereReabilitarea termică a clădirilor multi-etajate

Obiectivele privind creşterea ponderii surselor regenerabileObiective privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme centralizate

Calitatea serviciilor de încălzire urbană, protecţia mediului, tarife suportabile pentru populaţie

Page 8: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

SITUAŢIA ACTUALA A SISTEMULUI DE TERMOFICARESisteme actuale de alimentare cu energie termica

SACET operat de SC Electrocentrale Oradea SA, cu sursa pe combustibili fosiliPondere: 70% din populaţia municipiului Oradea

Sistem centralizat alimentat din surse geotermaleSC Transgex SACT Geoterm (contract de asociere de tip IPP a municipalităţii cu SC Transgex

SA)

Alimentare individuală

Page 9: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

SACET ORADEA

Sursa

523 MW t + 195 MW eCapacitati ins talate

Combustibil:l ignit, gaze naturale, pacura

146 puncte te rmice

CONSUMATORI

- 57132 apartamente - 3603 case particulare- 319 institutii publice- 2371 alti consumatori

Retea transport agent primar77 km traseu Retea dist ributie

426 km conducte

473 minipuncte termice

Surse geoterm ale Transgex

Depozit de zgura si cenusa

Page 10: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

OPERATORUL SACET ORADEA: SC Electrocentrale Oradea SA

Este constituită legal ca societate comercială pe acţiuni, de interes local, cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Între Primăria Municipiului Oradea şi SC Electrocentrale Oradea s-a încheiat contractul de concesiune aprobat prin HCL nr.877/2006.

SC Electrocentrale Oradea SA efectuează activitatea de producere a energiei electrice şi termice şi de transport a energiei termice din anul 1966.

În anul 2003, SC Electrocentrale Oradea SA a preluat de la R.A. Apaterm Oradea activitatea de distribuţie a energiei termice

Page 11: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

NECESARUL ACTUAL DE ENERGIE TERMICĂ

Necesarul orar de energie termică:Încălzire: 225,0 Gcal/h (261,7 MWt)Acc mediu: 16,5 Gcal/h ( 19,2 MWt)Total: 241,5 Gcal/h (280,9 MWt)

Necesarul anual de energie termică: 568523 Gcal/an ( 661192 MWt/an)

Page 12: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de eficienţă: Capacităţile instalate în sursă

C1165 t/h

C2165 t/h

C3350 t/h

C4400 t/h

C5400 t/h

C6350 t/h

TA 1 - 25 MW TA 2 - 25 MW TA 3 - 55 MW TA 4 - 50 MW TA 5 - 50 MW

IMA1 IMA2

Gaze naturale, pacura Lignit

Page 13: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de eficienţă: Capacităţile instalate în sursă

Durată de viaţă mare, peste durata maxima uzuala de cca 210.000 ore

92.666185.067195.974200.668245.069262.509oreNr.de ore funcţionare198619761971196819661966-An PIF

IMA 2IMA 1-IMA

C 6C 5C 4C 3C 2C 1UM

Cazane de abur

196.453185.218226.585250.629277.824oreNr.de ore funcţionare19761973196719661966-An PIF5050452525MWPutere electrică

TA 5TA 4TA 3TA 2TA 1UM

Turbine cu abur

Page 14: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de eficienţă: Capacităţile instalate în sursă

Randamentele cazanelor de abur:

79,378,177,384,786,189,7%Randament actual

868686929292%Randament proiect

IMA 2IMA 1-IMA

C 6C 5C 4C 3C 2C 1UM

77%-79% pentru cazanele de abur pe lignit(valoarea de proiect: 86%)

85%-89% pentru cazanele de abur pe gaze naturale(valoarea de proiect: 92%)

Page 15: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de eficienţă: Capacităţile instalate în sursă

Capacităţile au fost exploatate corespunzător, dar:

nivel tehnologic din perioada 1960-70

nu au beneficiat de lucrări majore de modernizare, din cauza lipsei de fonduri

Eficienţa utilizării combustibilului în centrală: cca 53%

(valori in BREF-BAT IMA: 75% - 90%)

Page 16: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de eficienţă: Sistem transport şi distribuţie

Vechime de circa 40 de ani.

Stare avansată de uzură (deteriorarea izolaţiei, coroziune exterioară şi interioară, uzura suporturilor).

Nu au fost executate lucrări importante de reabilitare:

Retele transport: 8,89% în sistem preizolat şi 3% în sistem clasic

Retele distributie: 32,4% în sistem preizolat şi 10% în sistem clasic

Puncte termice: modernizari partiale

Cele mai mari probleme: în zona conductelor amplasate subteran.

Pierderile actuale:

Reţele transport: cca 26% (normal: 7%)

Reţele distribuţie: cca 13,7% (normal: 8%)

Page 17: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de eficienţă: Consumatori

Instalaţii la consumatori

Contorizarea individuală la încălzire s-a realizat în proporţie de 70%.

S-au montat apometre.

Eficienţa energetică în clădiri

Majoritatea blocurilor construite în perioada 1950-1990. Nu au suferit lucrărimajore de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Cca.20-25% din apartamente au suferit lucrări de înlocuire a tâmplărieiclasice cu tâmplărie termopan şi fonoizolantă.

În cursul acestui an era prevăzută reabilitarea termică a anvelopei pentru 38 de blocuri (cca.1079 apartamente

Page 18: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de mediu

Generarea de emisii poluante rezultate prin arderea combustibililor fosili.

la arderea lignitului: emisii de SO2, NOx şi pulberi

la arderea gazelor naturale: emisii de NOx

Generarea de deşeuri (evacuarea zgurii şi cenuşii rezultate din arderea lignitului).

Generarea, la arderea combustibililor fosili, de emisii de gaze cu efect de seră(CO2), care contribuie la creşterea încălzirii globale.

Eficienţa globală scăzută efectele negative sunt amplificate.

Pierderi crescute în sistemul de transport şi distribuţie în sursă se consumă o cantitate suplimentară de combustibili creşterea emisiilor poluante, a cantităţii de deşeuri şi a emisiilor de gaze cu efect de seră

Page 19: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de mediu: Emisii poluante rezultate prin arderea combustibililor fosili

Concentraţiile de substanţe poluante în gazele de ardere depăşesc VLE stabilite de legislaţie atât pentru IMA1, cât şi pentru IMA2, astfel:

NOx (IMA1): de cca 2 oriSO2 (IMA2): de cca 19,5 oriNOx (IMA2): de cca 3,5 oriPulberi (IMA2): de cca 14 ori

Cantităţile de substanţe poluante anuale (2008) au fost mai mari decât celestabilite prin plafoanele de emisie ţintă, pentru IMA2:

SO2: cu cca 31,8%NOx: cu cca 19,6%Pulberi: cu cca 34,7%

Plafoanele anuale aferente IMA 1 nu au fost depăşite datorită faptului că în anul2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune.

Page 20: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de mediu: Emisii poluante rezultate prin arderea combustibililor fosili

Angajamente asumate

Angajamente asumate prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din IMA

31.12.201331.12.201531.12.2013Cazan de abur C631.12.201231.12.201531.12.2012Cazan de abur C531.12.201131.12.201431.12.2011Cazan de abur C4

IMA 2 – funcţionare pe lignit-31.12.2010-Cazan de abur C3-31.12.2010-Cazan de abur C2

IMA 1 – funcţionare pe gaze naturalePulberiNOxSO2

Termen conformareIMA

Page 21: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de mediu: Inchiderea capacitatilor existente la nerespectarea

termenelor de conformare asumate

C1165 t/h

C2165 t/h

C3350 t/h

C4400 t/h

C5400 t/h

C6350 t/h

TA 1 - 25 MW TA 2 - 25 MW TA 3 - 55 MW TA 4 - 50 MW TA 5 - 50 MW

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Sunt necesare investitii pentru conformarea la cerintele de mediu

Page 22: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREProbleme de mediu: Generarea de deşeuri

În prezent, depozitarea zgurii şi cenuşii se realizează în hidroamestec (o parte zgură şi cenuşă şi 9 părţi apă).

Acest proces este permis până la 31.12.2013, când depozitul de zgură şi cenuşă trebuie să se conformeze la legislaţia de mediu, care interzice acest mod de transport.

Termenele de conformare, în baza HG 349/2005, care transpune Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor (şi AIM în vigoare), sunt următoarele:

Sistarea transportului şi depozitării sub formă de hidro-amestec a zgurii şi cenuşii – 31.12.2013

Începerea lucrărilor de închidere a depozitului – 30.04.2015

Page 23: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROBLEMELE GENERATE DE SISTEMUL DE TERMOFICAREImpactul asupra schimbărilor climatice

Cele două IMA din cadrul SACET Oradea sunt sub incidenţa prevederilorDirectivei 2003/87/CE (ETS).

Generează o cantitate importantă de emisii de GES (cca 1.000.000 tCO2/an) cu efect negativ asupra încălzirii globale.

Eficienţa globală scăzură + pierderi sistem T&D consum de combustibil maimare decât cel conform prevederilor BREF-BAT, ceea ce amplifică cantitatea de emisii de CO2 generată.

Începând cu anul 2013, prin prevederile cuprinse în Directiva 2009/29/CE (reducerea graduală a certificatelor alocate gratuit pentru energia termică pentrupopulaţie) creşterea costului energiei termice, cu efecte negative asuprapopulaţiei.

Page 24: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECŢII

Se realizează două tipuri de proiecţii:

Evoluţia necesarului de energie termică la consumator

Evoluţia consumului de energie termică asigurat din sursă

Page 25: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECŢIIProiecţii privind necesarul de energie termică la consumator

Evoluţia necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor pe perioada 2009-2028 are la bază următoarele elemente:

Economia de energie, prin programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit (992 apartamente convenţionale/an). Efectul reabilitării termice a clădirilor de locuit este cuantificatprin o reducere medie cu 25 % a necesarului de energie termică pentru încălzire.

Evoluţia numărului de consumatori:Deconectări şi reconectări - acestea vor fi nesemnificative.

Consumatori noi în perioada 2009-2029 – includerea de consumatori noi este bazată pedate realiste (ansambluri de locuinţe şi dotări social-culturale începute şi încă nefinalizate, sau cu grad ridicat de realizare).

Efectele schimbărilor climatice –creştere a temperaturii medii cu cca 0,50C, pe perioada2009-2029 reducerea necesarului anual pentru încălzire cu cca 2,67%, respectiv o reducerea consumului total (mediu anual pe perioada de analiză) cu cca 2%.

Page 26: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECŢIIProiecţii privind consumul asigurat din sursă

Evoluţia pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie:Lucrările de reabilitare a reţelelor de transport şi distribuţie vor conduce la următoarele valori finale pentru pierderile de energie:

pierderi în reţele transport: 7% (raportat la energia termică la intrarea în RT); pierderi în reţele de distribuţie: 8% (raportat la energia termică la intrarea în

RD).

Evoluţia surselor de energie geotermale:Cca 53.000 Gcal/an (61639 MWh/an) posibil a fi produsă în perspectivă, eşalonat, începând cu anul 2014 (implementarea investiţiei în perioada 2013-2016).

Page 27: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECŢIISinteza proiecţiilor privind necesarul de energie termică

Evoluţia sarcinii termice orare necesare a fi asigurată din centrală:

19,3269,42029

31,3342,72009

Vara (apă caldă de consum )

(Gcal/h)

Iarna (încălzire + apa caldă de consum)

(Gcal/h)Anul

Page 28: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECŢII Evoluţia sarcinii termice orare necesare a fi asigurată din centrală

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

2009:

Iarna: 342,7 Gcal/h

Vara: 31,3 Gcal/h

2029:Iarna: 269,4 Gcal/hVara: 19,3 Gcal/h

Page 29: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECTII: Sinteza proiecţiilor privind necesarul de energie termică

7020175808841590164989971366039320297011055893742439164989964966039320287001735980343305164989958466039320276992236068744189164989951766039320266982546158845090164989944966039320256972646250946011164989938066039320246777566344846950164989679164441220236767256440647908164989671964441220226756746538448886164989664564441220216746016638149883164989657064441220206735076739950901164989649364441220196723906843851940164989641564441220186712506949853000164989633564441220176854975624839750164989733364441220167344024299826500164981307486466522015752566297481325016498160704621610201480784716498-16498200495623850201382083716498-16498233076604259201286372116498-16498275611604608201191341416498-16498323064606848201091686816498-164983242786090882009

Gcal/anGcal/anGcal/anGcal/anGcal/anGcal/anTotalSurse noiTRANSGEX

Productia la sursaEnergie termică din surse geotermale

Pierderi STDNecesarul la consumatorAnul

Page 30: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROIECŢIISinteza proiecţiilor privind necesarul de energie termică

Necesarul de energie termică la consumatori creştere cu cca 8%, obtinuta prin:

creştere datorită racordării de consumatori noireducerea consumului datorită reabilitării termice a clădirilor

Producţia anuală din sursă scade cu cca 24%, prin:reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie (cca 18%)extinderea producţiei din surse geotermale (cca 6%)

Page 31: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

OPTIUNI ANALIZATEScenarii strategice

Scenariul I - alimentare centralizatăMentinerea actualului sistem centralizat, cu conformare la mediu, reabilitare si modernizare

Scenariul II - alimentare descentralizatăSursa existentă se închide şi se realizeaza mai multe centrale termice de zonă

Scenariul III - alimentare individualăPopulaţia din municipiul Oradea îşi va monta centrale de apartamentpe gaze naturale

Page 32: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA SCENARIILORAvantaje şi dezavantaje în Scenariul I

Sunt necesare investitii pentru conformarea la normele de mediu privind emisiile de SO2, NOx si pulberi ale capacitătilor existente.

Sunt necesare investitii pentru conformarea la normele de mediu privind depozitarea zgurii si cenuşii.

Sunt necesare investitii pentru reabilitarea / modernizarea capacitătilor din sursă, care au o eficientă scăzută.

Sunt necesare investitii în sistemul de transport si distributie, unde pierderile de energie termică sunt mai mari decât cele normale.

Reducerea poluării mediului prin producerea energie termice într-o singură sursă, amplasată la limita municipiului.

Posibilitatea controlului emisiilor poluante prin înăltimea adecvată a cosului de fum.

Reducerea poluării mediului prin utilizarea de echipamente moderne, cu eficientă ridicată.

Utilizarea mai multor tipuri de combustibil: cărbune, gaze naturale, păcură.

Utilizarea unora dintre echipamentele existente.

Mentinerea în functiune a sistemului de transport si distributie existent.

DezavantajeAvantaje

Page 33: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA SCENARIILORAvantaje şi dezavantaje în Scenariul II

Realizarea centralelor termice va implica lucrări majore în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale precum şi în reţelele de alimentare cu apă, canalizare şi în reţelele electrice.

Va creşte nivelului poluării în municipiu, prin aceste surse de poluare amplasate în zonele de locuit.

Poluarea aferentă acestor surse se va suprapune peste celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul urban).

Este necesară reabilitarea şi redimensionarea sistemului de distribuţie

Pentru amplasarea centralelor termice de zonă se au în vedere punctele termice existente, dintre care o parte vor fi transformate în centrale termice.

Se reduc pierderile în sistemul de transport.

DezavantajeAvantaje

Page 34: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA SCENARIILORAvantaje şi dezavantaje în Scenariul III

Trebuie realizate surse proprii pentru cca 57135 de apartamente situate în blocuri de locuinte cu 4 - 10 etaje sicca 3600 de case.

Amplasarea acestui număr extrem de mare de surse de poluare în municipiul Oradea se va suprapune peste celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul urban) si va afecta sănătatea populatiei.

Impact social negativ, prin fortarea unui număr mare de locuitori să investească în centrale de apartament.

Impact estetic negativ, prin scoaterea pe peretele clădirilor a unui număr mare de cosuri.

Sunt necesare investitii majore în reteaua de distributie a gazelor naturale.

Nu mai sunt necesare investitii în IMA pentru conformare la mediu.

Nu mai sunt necesare investitiipentru reabilitarea / modernizarea sursei existente.

Nu mai sunt necesare investitiipentru reabilitarea sistemului de transport si distributie.

DezavantajeAvantaje

Page 35: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA SCENARIILORConcluzii

Alimentarea în sistem centralizat este mai avantajoasă din punct de vedere al poluării, deoarece permite controlul acesteia.

În cazul sistemelor descentralizat şi îndeosebi individual: creştereanivelului poluării în municipiu, prin suprapunerea emisiilor generate la producerea energiei cu emisiile din alte surse, indeosebi din traficul urban.

Page 36: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

OPTIUNI ANALIZATEPrincipii considerate la definirea opţiunilor

Conformarea cu cerinţele privind protecţia mediului:prin îndeplinirea obligaţiilor de conformare asumate (SO2, NOx şi pulberi);prin utilizarea unor tehnologii moderne şi eficiente de producere a energiei;

Conformarea cu cerinţele BREF-BAT şi cu prevederile legislaţiei UE şi naţionaleprivind domeniul energetic şi al protecţiei mediului creşterea eficienţei energetice, utilizarea cogenerării;

Nivelul emisiilor de CO2 şi implicaţiile schemei de comercializare a certificatelorde emisii de gaze cu efect de seră;

Disponibilitatea combustibililor;Alegerea unor tehnologii cu costuri de investiţii şi costuri de operare suportabile;Valorificarea structurii existente;Posibilităţile de implementare locală;Utilizarea surselor regenerabile;Capacitatea operatorului de a opera tehnologii complexe.

Page 37: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 1

Sursa sistemului centralizat:

Capacitati de producere: capacitati existente

Combustibili utilizati: lignit, gaze naturale, pacura

CET Oradea va livra căldură din echipamentele existente, reabilitate şi prevăzute cu echipamente de mediu.

Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu.

Transportul zgurii şi cenuşii se va realiza în şlam dens.

Se vor dezvolta surse geotermale noi.

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 38: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

CET existent

Page 39: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 1

Sursă:Echipamente de mediu:

- arzătoare cu NOx redus la C3, C6- IDG la C6- modernizare electrofiltre la C6

Reabilitare capacităţi existente (C1, C2, C3, C6, TA1, TA2, TA3, TA5)Instalaţie de evacuare zgură şi cenuşă în şlam dens.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă.Extindere depozit de zgură şi cenuşă

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare.279.221Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

127.196- sursacogenerare

147.821Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 40: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 2

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati existente + noiCombustibili utilizati: lignit, gaze naturale, pacura

Iarna, CET Oradea va livra căldură din echipamentele existente, reabilitate şi prevăzute cu echipamente de mediu, pe combustibilii actuali (lignit + gaze naturale). O turbină cu abur existentă, veche, care funcţionează în bază, va fi înlocuită cu una nouă, mai eficientă.

Vara, căldura se va livra dintr-o ITG+CR noua.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Transportul zgurii şi cenuşii se va realiza în şlam dens.Se vor dezvolta surse geotermale noi.Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 41: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

Grup existent lignit cu TA noua

CET existent, gaze

ITG+CR 18 MW

Page 42: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 2

SursăEchipamente de mediu:

- arzătoare cu NOx redus la C3, C6- IDG la C6- modernizare electrofiltre la C6

Reabilitare capacităţi existente (C1, C3, C6, TA1, TA3)Instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt).Turbină cu abur nouă de 50 MW (înlocuieşte TA5 existentă).Instalaţie de evacuare zgură şi cenuşă în şlam dens.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă. Extindere depozitului de zgură şi cenuşă.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare. 300.441Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

148.416- sursacogenerare

169.041Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 43: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 3

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati existente + noiCombustibili utilizati: lignit, gaze naturale, pacura

Iarna, CET Oradea va livra căldură din 2 cazane de abur existente (unul pe gaze şi unul pe lignit), reabilitate şi prevăzute cu echipamente de mediu. Vârful va fi asigurat din cazanul pe gaze existent şi cazane de apă fierbinte noi. O turbină cu abur existentă, veche, care funcţionează cu cazanul pe lignit existent în bază, va fi înlocuită cu una nouă, mai eficientă.

Vara, căldura se va livra dintr-o instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator.

Se vor dezvolta surse geotermale noi.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Transportul zgurii

şi cenuşii se va realiza în şlam dens.Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 44: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

Grup existent lignit cu TA noua

CET existent + CAF noi, gaze

ITG + CR 18 MW

Page 45: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 3

SursăEchipamente de mediu:

- arzătoare cu NOx redus la C6- IDG la C6- modernizare electrofiltre la C6

Instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt).Reabilitare C6 existent.Turbină cu abur nouă de 50 MW (înlocuieşte TA5 existentă).Două cazane de apă fierbinte noi, de 87,2 MWt fiecare, pe GNInstalaţie de evacuare zgură şi cenuşă în şlam dens.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă existent.Extindere depozit de zgură şi cenuşă.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare. 276.441Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

124.416- sursacogenerare

145.041Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 46: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 4

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati existente + noiCombustibili utilizati: lignit, gaze naturale, pacura

Iarna, CET Oradea va livra căldură din un grup nou pe lignit, în cogenerare, care va funcţiona în bază. Vârful va fi asigurat din capacităţi existente, reabilitate şi prevăzute cu echipamente de mediu.

Vara căldura se va livra dintr-o instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator.

Se păstrează alimentarea actuală cu energie termică din surse geotermale, de la TRANSGEX.

Se vor dezvolta surse geotermale noi.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Transportul zgurii

şi cenuşii se va realiza în şlam dens.Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 47: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

Grup nou lignit 50 MW

CET existent, gaze

ITG + CR 18 MW

Page 48: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 4

SursăEchipamente de mediu: arzătoare cu NOx redus la C3.Grup nou de cogenerare pe lignit, care cuprinde un cazan de abur 350t/h tip ASF şi o

turbină cu abur de 50 MW.Instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt)Reabilitare C1, C3, TA1, TA3.Instalaţie de evacuare zgură şi cenuşă în şlam dens.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă existent.Extindere depozit de zgură şi cenuşă.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare.356.828Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

204.833- sursacogenerare

225.458Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 49: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 5

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati existente + noiCombustibili utilizati: lignit, gaze naturale, pacura

CET Oradea va livra căldură un grup nou pe lignit, care va funcţiona iarna cu contrapresiune şi vara în condensaţie.

Vârful iarna va fi asigurat din capacităţi existente, reabilitate şi prevăzute cu echipamente de mediu.

Se păstrează alimentarea actuală cu energie termică din surse geotermale, de la TRANSGEX.

Se vor dezvolta surse geotermale noi.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Transportul zgurii

şi cenuşii se va realiza în şlam dens.Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 50: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

Grup nou lignit 40 MW

CET existent, gaze

Page 51: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 5

SursăEchipamente de mediu: arzătoare cu NOx redus la C3.Grup nou pe lignit (cazan de abur 280t/h tip ASF şi o turbină cu abur 40 MW).Reabilitare C1, C3, TA1, TA3.Instalaţie de evacuare zgură şi cenuşă în şlam dens

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă existent.Extindere depozit de zgură şi cenuşă.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare.

320.593Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

168.568- sursacogenerare

189.193Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 52: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 6

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati existente + noiCombustibili utilizati: gaze naturale

CET Oradea va livra căldură iarna dintr-un ciclu combinat abur-gaze nou. Vârful iarna va fi asigurat din capacităţi existente, reabilitate şi cazane de apă fierbinte noi.

Vara căldura se va livra dintr-o instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator.

Se păstrează alimentarea actuală cu energie termică din surse geotermale, de la TRANSGEX.

Se vor dezvolta surse geotermale noi.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 53: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

Ciclu combinat 133 MW

CET existent + CAF noi, gaze

ITG + CR 18 MW

Page 54: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 6

SursăCiclu combinat abur-gaze de cca 133 MWe+116,3 MWt.Instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt).Reabilitare C1, TA1.Două cazane de apă fierbinte noi, de 87,2 MWt fiecare, pe gaze naturale.Un cazan de abur de 12 t/h pentru asigurarea apei de adaos în reţeaua de termoficare pe

perioada de vară.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă existent.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare.

315.745Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

163.720- sursacogenerare

184.345Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 55: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 7

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati existente + noiCombustibili utilizati: gaze naturale

CET Oradea va livra căldură iarna dintr-un ITG+CR noua, dimensionata pentru iarna. Vârful iarna va fi asigurat din capacităţi existente, reabilitate şi cazane de apă fierbinte noi.

Vara căldura se va livra dintr-o ITG + CR noua.Se păstrează alimentarea actuală cu energie termică din surse geotermale, de la

TRANSGEX.Se vor dezvolta surse geotermale noi.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 56: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

ITG + CR 78 MW

CET existent + CAF noi, gaze

ITG + CR 18 MW

Page 57: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 7

SursăInstalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (80 MWe + 116,3 MWt).Instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt).Două cazane de apă fierbinte noi, de 87,2 MWt fiecare, pe gaze naturale.Reabilitare C1, TA1.Un cazan de abur de 12 t/h pentru asigurarea apei de adaos în reţeaua de termoficare pe

perioada de vară.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă existent.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare.281.345Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

129.320- sursacogenerare

149.945Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 58: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 8

Sursa sistemului centralizat:Capacitati de producere: capacitati noiCombustibili utilizati: gaze naturale

CET Oradea va livra căldură iarna dintr-o instalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator dimensionată pentru vară.Semibaza, semivârful şi vârful iarna vor fi asigurate din cazane de apă fierbinte noi.

Vara căldura se va livra din aceeaşi instalaţie cu turbină cu gaze şi cazan recuperator care funcţionează şi iarna.

Se păstrează alimentarea actuală cu energie termică din surse geotermale, de la TRANSGEX.

Se vor dezvolta surse geotermale noi.Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu. Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Page 59: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata [h/an]

Ener

gia

term

ica

la li

mita

CET

[Gca

l/h]

2029 2009

CAF noi, gaze

ITG + CR 18 MW

Page 60: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul I – Optiunea 8

SursăInstalaţie nouă cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de căldură (18 MWe + 32,6 MWt).Două cazane de apă fierbinte noi, de 116,3 MWt fiecare, pe gaze naturale şi păcură.Un cazan de apă fierbinte nou, de 87,2 MWt, pe gaze naturale.Trei cazane de abur de 14 t/h pentru asigurarea apei de adaos în reţeaua de termoficare

iarna şi vara.

DepozitConformare depozit de zgură şi cenuşă existent.

SRE: Surse noi geotermale (cca 6,4 MWt)

Sistemul transport şi distribuţie: reabilitare.

192.175Total131.400Sistem T+D

20.625- sursegeotermale

40.150- sursacogenerare

60.775Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 61: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul II

Alimentarea cu căldură din CET Oradea se sistează.

Vor fi construite centrale termice noi în unele puncte termice existente.

Se extind reţelele de distribuţie de gaze naturale.

Se va produce şi energie termică în surse geotermale noi.

Se păstrează alimentarea actuală cu energie termică din surse geotermale, de la TRANSGEX.

Sistemul de distribuţie va fi redimensionat.

Depozitul existent de zgură şi cenuşă se va conforma la mediu.

Page 62: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul II

Centrale termice noi de zonă.

Extindere reţele gaze naturale.

Închidere depozit existent de zgură şi cenuşă.

Surse noi geotermale pentru producere energie termică.

Reabilitare sistem de distribuţie.

254.215Total80.000Reţele gaze naturale

103.390Sistem T+D

20.625- surse geotermale

50.200- CT de zonă

70.825Sursa

Investitia (1000 Euro)

Page 63: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul III

Alimentarea din CET Oradea se sistează.

Se vor realiza centrale de apartament.

Se vor extinde reţelele de gaze naturale.

Page 64: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PREZENTAREA OPŢIUNILORScenariul III

Centrale termice de apartament.

Extindere reţele gaze naturale.

394.226Total45.000Reţele gaze naturale

349.226Sursa (CT apartament)

Investitia (1000 Euro)

Page 65: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Metodologie

Se efectuează prin metoda cost-beneficiu incrementală.Se compara două scenarii:

Scenariul „cu proiect” , asimilat pe rând opţiunilor.Scenariul „fără proiect” , care presupune menţinerea situaţiei actuale la

nivelul sursei şi reţelelor. La nivelul consumatorilor, presupune toateacţiunile similare din opţiunile analizate (efectuarea programului de reabilitare termică a clădirilor, noi consumatori, etc).

Se determina urmatorii indicatori de performanta financiara:CUA al energiei termice.VNAF/C = Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiţiei.CIA = Costul Incremental Actualizat al energiei termice = CUA în situaţia

cu proiect - CUA în situaţia fără proiect.Optiunea optima: CUA minim, VNAF/C maxim, CIA minim.

Page 66: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Premise

Rata de actualizare financiară: 5%.Pentru perioada 2013-2029, vor fi luate în considerare prevederile Directivei 2009/29/CE

privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.Preţ certificate de emisii de CO2 sunt cele prognozate de Comisia Europeană în cadrul

documentului „AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION PLAN: Energy Sources, Production Costs and performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport – Second Strategic Energy Review, 2008”.

Preţ gaze naturale: 202,87 euro/1000 mc, în conformitate cu Ordinul nr. 20/24.03.2009 emis de ANRE Bucureşti. Preţul corespunde alimentării cu gaze naturale din reţeaua de transport a distribuitorului autorizat pentru municipiul Oradea.

Preţ lignit: 23,81 euro/tonă şi corespunde preţului actual de achiziţie de pe piaţă a combustibilului de către SC Electrocentrale Oradea SA.

Preţ păcură: 339.47 euro/tonă şi corespunde preţului actual de achiziţie de pe piaţă a combustibilului de către SC Electrocentrale Oradea SA.

Page 67: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Rezultatele analizei financiare comparative

79,109,20-72.978Scenariul I - Opţiunea 889,3419,44-154.202Scenariul II

93,92--745.523Scenariul III

85,6215,72-124.709Scenariul I - Opţiunea 787,3317,43-138.271Scenariul I - Opţiunea 688,8818,98-150.527Scenariul I - Opţiunea 585,1215,22-120.758Scenariul I - Opţiunea 483,5713,67-108.406Scenariul I - Opţiunea 383,6013,70-108.678Scenariul I - Opţiunea 286,3316,43-130.347Scenariul I - Opţiunea 1

CUA(euro/Gcal)

CIA(euro/Gcal)

VNAF/C(mii euro)

Page 68: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Rezultatele analizei financiare comparative

Page 69: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Rezultatele analizei financiare comparative

Comparare investitii sursa

0

50000

100000

150000

200000

250000

SC I -Opt 1

SC I -Opt 2

SC I -Opt 3

SC I -Opt 4

SC I -Opt 5

SC I -Opt 6

SC I -Opt 7

SC I -Opt 8

SC II SC III

Optiunea

Inve

stiti

i (10

00 E

uro)

Page 70: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Rezultatele analizei financiare comparative

Comparare investitii totale

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

SC I -Opt 1

SC I -Opt 2

SC I -Opt 3

SC I -Opt 4

SC I -Opt 5

SC I -Opt 6

SC I -Opt 7

SC I -Opt 8

SC II SC III

Optiunea

Inve

stiti

a to

tala

(100

0 Eu

ro)

Page 71: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Rezultatele analizei financiare comparative

Comparare reduceri emisii SO2 / investitie sursa

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

SC I -Opt 1

SC I -Opt 2

SC I -Opt 3

SC I -Opt 4

SC I -Opt 5

SC I -Opt 6

SC I -Opt 7

SC I -Opt 8

SC II

Optiunea

Tone

SO

2 re

duse

/ 10

00 E

uro

Page 72: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza financiară: Rezultatele analizei financiare comparative

Comparare reduceri emisii CO2 / investitie totala

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

SC I -Opt 1

SC I -Opt 2

SC I -Opt 3

SC I -Opt 4

SC I -Opt 5

SC I -Opt 6

SC I -Opt 7

SC I -Opt 8

SC II SC III

Optiunea

Tone

SO

2 re

duse

/ 10

00 E

uro

Page 73: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza economică

Se realizeaza la nivelul societatii.Se cuantifica beneficiile si costurile de mediu care nu au fost luate in considerare in analiza

finaniara.Efecte identificate:

creşterea producţiei agricole datorită reducerii emisiilor de NOx si SO2 prin evitarea formării ploilor acide (SO2) şi inhibării procesului de creştere şi fructificare (NOx)

reducerea efectului de încălzire globală determinat de reducerea emisiilor de CO2

reducerea costurilor de întreţinere a clădirilor prin reducerea emisiilor de NOx şi SO2

reducerea costurilor cu sănătatea datorită reducerii emisiilor de SO2 şi pulberiDate privind valoarea pagubelor produse de evacuarea în atmosferă a poluanţilor menţionaţi:

din studiul „Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications”finanţat de CE, unde este calculată şi cuantificată valoarea pagubelor atribuite diverselor emisii poluante la nivel global (la nivel UE).

Page 74: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA OPŢIUNILORAnaliza economică: Rezultate

15,98%137.373Scenariul I - Opţiunea 8

3,81%-17.243Scenariul II

11,39%102.705Scenariul I - Opţiunea 7

11,15%102.852Scenariul I - Opţiunea 6

7,36%32.477Scenariul I - Opţiunea 5

9,34%72.308Scenariul I - Opţiunea 4

8,45%43.894Scenariul I - Opţiunea 3

8,62%45.724Scenariul I - Opţiunea 2

6,50%14.494Scenariul I - Opţiunea 1

RIRE (%)VNAE/C (mii euro)Opţiunea

Page 75: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

SCENARIUL ŞI OPŢIUNEA OPTIMĂ PROPUSĂ

In urma evaluării scenariilor cu sublinierea efectelor asupra mediului şi asuprapopulaţiei, rezultă optim Scenariul I – Optiunea 8, care rezultă cel mai bun din punct de vedere al analizei financiare şi economice.

Acest scenariu este propus a se detalia în Studiul de fezabilitate.

Page 76: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA DE SUPORTABILITATE

Analiza gradului de suportabilitate ţine seama de următoarele elemente:

cantitatea de energie termică consumată

costul de producere a energiei termice

veniturile nete medii lunare pe gospodărie

sistemul actual de subvenţii sociale

impactul asupra suportabilităţii

Stabilirea unui nivel pentru preţul local de facturare până la un nivel al indicelui de suportabilitate de 8%

Page 77: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ANALIZA DE SUPORTABILITATE

Scenariul I Specificaţie UM O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Scen II

Scen III

Preţ local de facturare

Euro/Gcal 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 36,35

Subvenţie bugetul de stat

Euro/Gcal 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62

Subvenţie bugetul local

Euro/Gcal 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91

Preţ maxim ce poate fi încasat

Euro/Gcal 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88

CUA după modernizare

Euro/Gcal 86,33 83,60 83,57 85,12 88,88 87,33 85,62 79,10 89,34 93,92

Diferenţa de cost ce trebuie acoperită

Euro/Gcal 35,45 32,72 32,69 34,24 38,00 36,45 34,74 28,22 38,46 43,04

Page 78: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

INVESTIŢIILE PROPUSE ÎN SCENARIUL I OPŢIUNEA 8

100.00%192.175Total Optiunea 8516.24%31200Puncte termice30.70%59000Retele secundare21.44%41200Retele primare68.38%131400Sistem transport si distributie210.73%20625Surse regenerabile (geotermale)1.21.30%2500Conformare depozit zgura si cenusa0.08%150Demolari0.52%1000CA 3 x 14 t/h pentru apa adaos termoficare

8.06%155002 CAF X 100 Gcal/h pe gaze/pacura + 1 CAF 75 Gcal/h pe gaze

10.93%21000ITG+CR 18 MW+28 Gcal/h20.89%40150Sursa CET Oradea1.131.62%60775Investitii în sursă1

Procent din total (%)

Investiţia (mii Euro)SpecificatieNr

Page 79: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PRIORITARE

Sunt definite 3 nivele de prioritate:

Nivelul 1 de prioritate: investiţiile obligatorii pentru conformare la cerinţele privind protecţia mediului, pe termen scurt, incluzând toate investiţiile care concură la realizarea acestui obiectiv;

Nivelul 2 de prioritate: investiţiile care aduc cel mai mare efect la economisirea energiei primare.

Nivelul 3 de prioritate: investiţii care conduc la respectarea obiectivelor strategiilor naţionale şi investiţii necesare pentru conformare la cerinţele de mediu pe termen mediu.

Page 80: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PRIORITARE (1000 Euro)

7.25925.00224.03011.98568.276Total investitii prioritare in preturi curente

6.27522.42522.42511.62562.750Total investitii prioritare

6.2756.2756.2756.27525.100Reabilitare retele primare5

6.2756.2756.2756.27525.100Reţele primareII

---150150Demolări, pentru amplasarea noilorechipamente4

--1.000-1.0003 cazane de abur de 14 t/h fiecare, pentru apa adaos termoficare3

-7.7504.6503.10015.500

Cazane de apă fierbinte (2 cazane de apăfierbinte de 100 Gcal/h fiecare, pe gaze/păcură+ 1 cazan de apă fierbinte de 75 Gcal/h pegaze)

2

-8.40010.5002.10021.000Instalaţie cogenerare cu ITG+CR (18 MW+32,6 MWt)1

-16.15016.1505.35037.650SursaI

2013201220112010Total MăsuraNr. crt

Page 81: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

ETAPE URMATOARE

MunicipalitateaImplementare investitii9MunicipalitateaContractare realizare investitii8

ConsultantDocumentaţii de atribuire si documente contractuale7

Uniunea EuropeanaEvaluarea aplicatiei6ConsultantulPregătirea Aplicatiei5ConsultantulElaborare Analiza Cost Beneficiu4ConsultantulElaborare Analiza institutională3

ConsultantulDerularea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului2

ConsultantulElaborare Studiu de fezabilitate1

Entitate responsabilăActivitateNr. crt

Page 82: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANǍLA … · 2008 centrala a funcţionat majoritar pe cărbune. Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009 PROBLEMELE GENERATE

Consiliul Local al municipiului Oradea, 30 noiembrie 2009

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE !