of 25/25
BANCA ROMÂNEASCĂ – SUCURSALA BACĂU 1930-1950 PREFAŢĂ Înfiinţată la Bucureşti, în anul 1911, ca societate anonimă Banca Românească îşi propunea, după cum reiese din statut, să înlesnească şi să îndrume participarea capitalului românesc la dezvoltarea comerţului, industriei şi întreprinderilor şi să deschidă credite instituţiilor financiare, comerciale şi industriale 1 . Această instituţie şi-a deschis sucursale în toate oraşele din ţară. În anul 1931 Consiliul de Administraţie al Băncii Româneşti în şedinţa din 7 februarie aprobă înfiinţarea la Bacău a unei sucursale sub denumirea „Banca Românească, Sucursala Bacău” 2 . Raza de activitate fiind în judeţele Bacău, Neamţ, Roman şi Putna 3 . Primul director al Sucursalei Bacău a fost numit domnul C. Anastasescu, care împreună cu procuristul N. Ionescu aveau autorizaţie să semneze în numele sucursalei. Sucursala a fost înregistrată în registru analitic al Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău în data de 30 octombrie 1931 4 , iar în 1934 în registrul bancar 5 . La 16 aprilie 1943 Consiliul Superior Bancar hotărăşte ca Banca Dunărea Românească să fuzioneze cu Banca Românească, încorporând întregul capital activ şi pasiv în baza bilanţurilor ambelor bănci 6 . Activitatea tuturor instituţiilor de credit a încetat în urma aplicării Decretului nr.197 din august 1948, dată după care acestea au funcţionat numai pentru rezolvarea problemelor de lichidare 7 . Fondul Banca Românească, Sucursala Bacău conţine documente din perioada 1930–1950, însumând o cantitate de 16 m.l. Documentele sunt scrise în limba română, germană, franceză, engleză. Dosarele conţin acte specifice operaţiunilor bancare: încasări, creditări, debitări în cont, confirmări, împrumuturi contra gaj comercial etc. De asemenea, se păstrează extrase din procesele-verbale ale Comitetului de Direcţiune al Băncii Româneşti privind înfiinţarea Sucursalei Bacău şi a Agenţiilor Moineşti, Tg.Ocna, acordarea dreptului de semnătură; certificat de radiere a agenţiei Tg. Ocna; norme de recunoaştere a monedelor false; instrucţiuni privind plata cupoanelor, vânzarea titlurilor, cumpărarea acţiunilor; corespondenţa Sucursalei Bacău cu celelalte sucursale din ţară; registre Cartea Mare. Starea de conservare a documentelor este bună. Toate unităţile arhivistice sunt ordonate cronologic pe probleme, inventariate şi cotate începând cu numărul 1 pe fiecare an calendaristic. Data Întocmit, 12.08.2008 Prof. Oanea Angela 1 Revista Arhivelor nr.1/1962, p. 151 2 Fond Banca Românească, Sucursala Bacău, ds.3/1931, fila 63 3 Gr. Grigorovici Bacăul din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei mun. Bacău, 1933, p.212 4 Fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, registru analitic nr.22/1921, fila 130 5 Fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, registru bancar nr.26/1934, fila 13 6 Fond Banca Românească, Sucursala Bacău, ds.24/1936, filele 51, 52 7 Monitorul Oficial nr. 186 din 13 august 1948, partea II Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Bacau

Arhivele Nationale ale RomanieiSJAN Bacauarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/bacau/Banca... · încasări de cupoane, exporturi de cereale, cărbune, lemne 1935 900

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arhivele Nationale ale RomanieiSJAN...

 • BANCA ROMÂNEASCĂ – SUCURSALA BACĂU

  1930-1950

  PREFAŢĂ

  Înfiinţată la Bucureşti, în anul 1911, ca societate anonimă Banca Românească îşi propunea, după cum reiese din statut, să înlesnească şi să îndrume participarea capitalului românesc la dezvoltarea comerţului, industriei şi întreprinderilor şi să deschidă credite instituţiilor financiare, comerciale şi industriale1. Această instituţie şi-a deschis sucursale în toate oraşele din ţară.

  În anul 1931 Consiliul de Administraţie al Băncii Româneşti în şedinţa din 7 februarie aprobă înfiinţarea la Bacău a unei sucursale sub denumirea „Banca Românească, Sucursala Bacău”2. Raza de activitate fiind în judeţele Bacău, Neamţ, Roman şi Putna3.

  Primul director al Sucursalei Bacău a fost numit domnul C. Anastasescu, care împreună cu procuristul N. Ionescu aveau autorizaţie să semneze în numele sucursalei.

  Sucursala a fost înregistrată în registru analitic al Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău în data de 30 octombrie 19314, iar în 1934 în registrul bancar5. La 16 aprilie 1943 Consiliul Superior Bancar hotărăşte ca Banca Dunărea Românească să fuzioneze cu Banca Românească, încorporând întregul capital activ şi pasiv în baza bilanţurilor ambelor bănci6. Activitatea tuturor instituţiilor de credit a încetat în urma aplicării Decretului nr.197 din august 1948, dată după care acestea au funcţionat numai pentru rezolvarea problemelor de lichidare7. Fondul Banca Românească, Sucursala Bacău conţine documente din perioada 1930–1950, însumând o cantitate de 16 m.l. Documentele sunt scrise în limba română, germană, franceză, engleză. Dosarele conţin acte specifice operaţiunilor bancare: încasări, creditări, debitări în cont, confirmări, împrumuturi contra gaj comercial etc. De asemenea, se păstrează extrase din procesele-verbale ale Comitetului de Direcţiune al Băncii Româneşti privind înfiinţarea Sucursalei Bacău şi a Agenţiilor Moineşti, Tg.Ocna, acordarea dreptului de semnătură; certificat de radiere a agenţiei Tg. Ocna; norme de recunoaştere a monedelor false; instrucţiuni privind plata cupoanelor, vânzarea titlurilor, cumpărarea acţiunilor; corespondenţa Sucursalei Bacău cu celelalte sucursale din ţară; registre Cartea Mare. Starea de conservare a documentelor este bună. Toate unităţile arhivistice sunt ordonate cronologic pe probleme, inventariate şi cotate începând cu numărul 1 pe fiecare an calendaristic.

  Data Întocmit, 12.08.2008 Prof. Oanea Angela

  1 Revista Arhivelor nr.1/1962, p. 151 2 Fond Banca Românească, Sucursala Bacău, ds.3/1931, fila 63 3 Gr. Grigorovici Bacăul din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei mun. Bacău, 1933, p.212 4 Fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, registru analitic nr.22/1921, fila 130 5 Fond Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, registru bancar nr.26/1934, fila 13 6 Fond Banca Românească, Sucursala Bacău, ds.24/1936, filele 51, 52 7 Monitorul Oficial nr. 186 din 13 august 1948, partea II

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 1

  BANCA ROMÂNEASCĂ – SUCURSALA BACĂU

  1930-1950

  INVENTAR

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  1 1 Înştiinţări, adrese ale Băncii Româneşti, Sucursala Bacău adresate debitorului O. Beceanu privind plata datoriilor

  1930-1934

  21

  1 2 Corespondenţă privitoare la urmărirea debitorilor pentru plata debitelor

  1931-1934

  96

  2 3 Adrese, înştiinţări privitoare la debitorul agricol Gh. Creţu din comuna Parincea, judeţul Bacău pentru plata datoriilor.

  1931-1935

  13

  3 4

  Corespondenţă privitoare la angajări, numiri, transferări de personal; fişe personale ale salariaţilor Băncii Româneşti de la sucursalele din Bacău, Tg. Ocna şi Moineşti; ordonanţă privind înscrierea Sucursalei Bacău a Băncii Româneşti în registrul bancar al Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău; extrase din procesele-verbale ale Comitetului de Direcţiune al băncii privind înfiinţarea sucursalei Bacău şi a agenţiilor în Moineşti şi Tg. Ocna, acordarea dreptului de semnătură; certificat de radiere a agenţiei Tg. Ocna a Băncii Româneşti

  1931-1936 414

  4 15

  Solicitări ale debitorilor adresate Tribunalului Judeţean Bacău privind admiterea cererilor de asanare; certificate, adrese ale agenţiilor Băncii Româneşti referitoare la înscrierea debitorilor în registrul de inscripţiuni al Tribunalul Bacău (lit. M-Z)

  1931-1935 341

  5 5 Registru impozite salarii 1931-1935 27

  1 6 Corespondenţă referitoare la debitorul agricol Ilie Pintiliescu din comuna Filipeni

  1932-1934 12

  2

  7

  Înştiinţări ale băncii către diverşi debitori relative la plata debitelor; solicitări ale Băncii Româneşti, Sucursala Bacău privind înscrierea „beneficiului asanării” în registrul de inscripţiuni

  1932-1934 106

  1 8 Înştiinţări de plată adresate debitorului I. Gaşpar; solicitări ale băncii adresate Tribunalului Judeţean Bacău privind înscrierea „beneficiului asanării”

  1933-1934

  12

  2

  9

  Corespondenţă legate de personal privind angajări, transferări şi demisii; corespondenţă comercială cu toate sucursalele Băncii Româneşti privind efectuarea operaţiunilor bancare, trimiterea cheilor telegrafice pentru autentificarea dispoziţiilor telegrafice

  1933-1936 484

  3

  10

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse firme din străinătate privind aprovizionarea cu mărfuri a firmei „Fraţii Hirshemhein” din Bacău, solicitări de efectuarea operaţiunilor bancare

  1933-1940 223

  Lb. engl., germ.,franc.

  1 11 Adrese ale Băncii Româneşti, Sucursala Bacău prin care solicită notarilor din judeţele Bacău şi Putna înscrierea diverşilor debitori în registrele speciale; înştiinţări de plată

  1934 64

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 2

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  2 12 Corespondenţă privitoare la debitorul agricol Ioan Onea din comuna Pânceşti

  1934 14

  3

  13

  Adrese ale Agenţiei Moineşti prin care solicită diverşilor notari din judeţ înscrierea debitorilor asanabili (care deţin terenuri mai puţin de 10 ha) în registre

  1934 174

  4

  14

  Adese, certificate ale agenţiilor Băncii Româneşti privind debitorii asanabili; solicitări adresate Tribunalului Judeţean Bacău privind înscrierea debitorilor în registru de inscripţiuni (lit. A-L)

  1934 269

  5 16 Cereri, certificate, adrese privind diverşi debitori ai Băncii Româneşti

  1934 63

  6 17 Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse firme din străinătate privind Întreprinderile „S. Filderman”

  1934-1942 109

  1 19 Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi forurile superioare referitoare la: încasări de cupoane, exporturi de cereale, cărbune, lemne

  1935 900

  2 20 Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi forurile superioare referitoare la: plata chiriei şi a salariilor, venituri pe titluri, raport mărfuri

  1935 868

  3

  21

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la: obţinerea de devize, transfer de servicii, tranzacţii bancare

  1935 931

  4

  22

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la: obţinerea de devize, transfer de servicii, operaţiuni bancare

  1935 926

  5

  23

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privitoare la efectuarea diverselor operaţiuni bancare

  1935

  747

  6 24 Corespondenţă cu forurile superioare ale băncii privind urmărirea debitorilor

  1935 139

  7 25 Corespondenţă contabilă între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse firme din ţară privind achitarea contravalorii mărfurilor expediate clienţilor

  1935 646

  8

  26

  Corespondenţă contabilă cu diferite sucursale ale Băncii Româneşti privind efectuarea operaţiunilor bancare, creditarea firmelor şi a clienţilor

  1935 680

  9

  27

  Extrase din acordurile comerciale cu diferite state privind transferuri de devize, efectuări de plăţi; corespondenţă cu Banca Naţională a României referitoare la export, efectuarea plăţilor

  1935 295

  10

  28

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Chişinău şi Craiova privind: acceptarea plăţilor, încasarea debitelor, depuneri spre fructificare

  1935 360

  11 29 Corespondenţă comercială cu Banca Naţională a României privitoare la deschiderea creditelor, aprobarea devizelor; foi de vărsământ

  1935 563

  12

  30

  Corespondenţă contabilă cu diferite instituţii şi întreprinderi din ţară referitoare la: confirmarea creditelor, efectuarea plăţilor pentru vagoane cu marfă

  1935 781

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 3

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  13 31

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Agenţia Moineşti referitoare la: carnete cecuri, achitarea ratelor de către debitori, desfiinţarea agenţiei

  1935 449

  14 32 Corespondenţă comercială cu Sucursala Galaţi a Băncii Româneşti referitoare la efectuarea plăţilor pentru vagoanele cu marfă, acordarea şi anularea de credite

  1935 615

  15 33 Corespondenţă comercială cu diferite bănci din Brăila, Constanţa, Galaţi şi Ploieşti privitoare la deschiderea de credite, debitări în cont

  1935 140

  16 34

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi referitoare la: expedierea mărfurilor, urmărirea creanţelor, efectuarea viramentelor financiare, acordarea creditelor, constituirea gajului comercial

  1935 416

  17 35 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii privind: efectuarea operaţiunilor bancare, acordarea creditelor, viramente financiare

  1935 261

  18 36 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi referitoare la: viramente financiare, efectuare plăţi în cont

  1935 479

  19 37 Corespondenţă comercială între sucursalele Băncii Româneşti din Cluj, Constanţa, Cetatea Albă referitoare la: acordarea creditelor, debitări în cont, vânzări de mărfuri

  1935 614

  20 38

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi sucursalele Băncii Comerciale Italiană-Română referitoare la: debitări în cont, primiri de cecuri, plăţi pentru mărfuri

  1935 261

  21 39 Corespondenţă comercială cu diverse bănci din ţară şi străinătate referitoare la operaţiuni de „clearing”, confirmări de primirea sumelor de bani

  1935 532 Lb.

  germ.,engl.

  22 40

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi din ţară referitoare la: sumele cuvenite pentru mărfurile firmelor din Bacău, acorduri de transferuri financiare, depuneri de sume

  1935 656

  Lb. franc.

  23 41

  Corespondenţă cu Administraţia Financiară de Constatare şi cu diverse instituţii şi întreprinderi privitoare la reducerea impozitelor; înştiinţări şi efectuări de plăţi, recuperarea debitelor, plata mărfurilor, cumpărări de acţiuni, operaţiuni contabile; acte de protest, radierea menţiunilor conform Legii datoriilor agricole urbane din 7 aprilie 1934; extras din decizia Ministerului Muncii privind orele suplimentare de lucru

  1935 741

  24 42

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Ismail, Oradea, Ploieşti, Satu Mare, Sibiu precum şi între diferite instituţii şi întreprinderi din ţară referitoare la anularea şi prelungirea de acreditive, plăţi în „cassă”

  1935 710

  25 43 Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse bănci şi instituţii din ţară privind efectuarea de plăţi pentru mărfuri

  1935

  385

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 4

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  26 44

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Societatea Anonimă Română privind: achiziţii şi valorificări de imobile, parcelări de teren, urmărirea debitorilor

  1935

  358

  27 45

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii şi întreprinderi privitoare la efectuarea de plăţi pentru mărfuri; acte de cesiune

  1935 551

  28 46

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii şi întreprinderi referitoare la: acreditări, urmărirea debitorilor; referat privind situaţia economică a oraşului Buhuşi; înştiinţare a Societăţii Naţionale de Navigaţie Maritimă „România” privind distribuirea şi plata acţiunilor

  1935 590

  29

  47 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la: acordarea creditelor, efectuarea plăţilor, solduri „casă”, debitori

  1935 627

  30 48 Corespondenţă comercială cu diverse firme din străinătate privind aprovizionarea cu mărfuri a Fabricii de postav „Izvoranu” Bacău

  1935-1942

  42

  31 53

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind: debitări şi creditări în cont, plăţi, acreditive pentru mărfuri; acte de asociere între Adolf Shuller şi Meer Shuller; copie după declaraţia adiţională la contractul de asociere al firmei „L. & L. O. Klein”

  1935-1936 471

  32 18 State de plată pe anul 1935 (lunile ianuarie - decembrie) 1935 28

  1 50 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitor la: efectuarea viramentelor în cont, acordarea creditelor şi plăţi în cont

  1936 790

  2 51 Corespondenţă comercială şi administrativă cu forurile superioare ale băncii referitor la plata poliţelor, lichidarea creanţelor, aprobări de devize

  1936 717

  3 52 Corespondenţă comercială cu forurile centrale ale băncii privind: debitări şi creditări în cont, plăţi şi acreditive pentru mărfuri ( lunile mai – iulie )

  1936 679

  4 54

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverşi clienţi,persoane fizice (Miltiade Hantz, A.Tulbure) şi juridice (Colectura „Gh. Stănoiu” Bacău, S.A.R pentru exploatarea minelor de cărbuni „Petroşani”), privind: vânzarea acţiunilor, acordarea creditelor, efectuarea operaţiunilor bancare, plăţi; contul curent al Societăţii „Petroşani”

  1936 410

  5 55

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Gh. Manoliu din Roman, Firma „I.Gliick&Fiii” din Satu Mare privitoare la: efectuarea de plăţi pentru mărfuri, viramente financiare; rapoarte de expertizare a mărfurilor

  1936 279

  6 56 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Ismail, Oradea, Ploieşti, Satu Mare şi Sibiu referitoare la acordări de credite, debitări şi creditări în cont

  1936 688

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 5

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  7 57

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Tg. Mureş, Tighina, Timişoara, Tulcea şi Agenţia Obor Bucureşti referitoare la credite şi efectuarea plăţilor pentru mărfuri

  1936

  706

  8 58

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii şi întreprinderi din ţară pentru efectuarea plăţilor pentru marfa emisă

  1936 629

  9 59

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii, întreprinderi privind: creditări în cont, operaţiuni C.E.C.; acte de protest

  1936 782

  10 60

  Corespondenţă comercială cu Sucursala Galaţi a Băncii Româneşti privind: debitări în cont, plăţi pentru livrarea mărfurilor, acordarea creditelor

  1936 379

  11 61

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind: plata pentru mărfuri; poliţe de asigurare a imobilelor, mărfurilor; contracte de deschidere credite în cont curent; acte de protest

  1936 375

  12 62

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi (Firma „Socomet” Bucureşti, C.E.C. Bucureşti, Firma „B. Jakerkanen” Bacău) privind: plata şi eliberarea mărfurilor, depuneri titluri de acţiuni

  1936

  619

  13

  63

  Corespondenţă comercială cu Sucursalele Galaţi a Băncii Româneşti privind debitări şi creditări în cont; confirmări ordine de plată

  1936 373

  14

  64

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Chişinău, Craiova privind debitări şi creditări în cont

  1936

  445

  15

  65

  Corespondenţă comercială între sucursalele Băncii Româneşti din Bacău şi Cernăuţi privind: efectuarea operaţiunilor de devize, debitări şi creditări

  1936 505

  16

  66

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind: acordare de credite, efectuări plăţi pentru mărfuri, constituire de gaj comercial, livrarea mărfurilor

  1936 568

  17 67

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse firme (S.N.C. „Pădurea Carpaţi”, Fabrica de produse chimice „Feinco” etc.) privind: acordarea creditelor, constituiri de gaj pe mărfuri, efectuarea plăţilor

  1936 658

  18 68

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii, întreprinderi privind: constituire de gaj pe mărfuri, efectuare plăţi; cereri adresate instanţelor de judecată privind radierea înscrierilor din registrul debitorilor

  1936 628

  19 69

  Corespondenţă comercială cu Societatea Anonimă Română pentru Achiziţionarea şi Valorificări de Imobile privind urmărirea debitorilor; înştiinţări relative la reprezentarea sucursalei de către avocatul C. Zlătescu

  1936 301

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 6

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  20 70

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii, întreprinderi privind: expedierea mărfurilor şi efectuarea plăţilor, contracte de credite, poliţe de asigurare a mărfurilor

  1936

  313

  Lb. franc.

  21 71

  Corespondenţă comercială cu întreprinderea „S. Filderman” şi S.I.N.C. „M. Bium & Poldz Haber” privind efectuare de plăţi

  1936 343

  22 72

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Comerciale Italiene-Române privind confirmare de credite, plăţi în cont

  1936 304

  23 73

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii, întreprinderi privind: efectuarea plăţilor în cont pentru mărfurile expediate, primiri de acţiuni; înştiinţări referitoare la vânzarea acţiunilor

  1936 120

  24 74

  Cereri de modificare a menţiunilor în registrul Oficiului Comerţului, acordarea/retragerea dreptului de semnătură; aprobarea bilanţului şi contului de profit şi pierderi, sporirea capitalului social, modificarea statului băncii

  1936 120

  25 49 Liste de plată ale salariilor pentru anul 1936 1936 36

  26 1 Registru Cartea Mare 1936-1938 150

  1 76

  Corespondenţă cu firme şi instituţii bancare din străinătate (Amsterdamsche Bank N.V., Ernst Beckert Nadelfabric, Credito Italiano) privitoare la efectuarea diverselor operaţiuni bancare, aprovizionarea cu mărfuri

  1937 514 Lb.

  franc., germ.

  2 77

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Arad, Bălţi, Bazargic privind debitări şi creditări în cont

  1937 661

  3

  78

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind: viramente financiare, efectuare plăţi, creditări în cont

  1937

  917

  4

  79

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi şi persoane fizice referitoare la debitări şi creditări, depuneri de efecte spre încasare şi garanţii

  1937 731

  5

  80

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind: debitări şi creditări în cont, efectuarea plăţilor pentru marfa expediată, poliţe de asigurare a imobilelor, mărfurilor

  1937 744

  6

  81

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Miltiade Hanutz, Colectura „Stănoiu”, S.A.R. privind exploatarea minelor de cărbune „Petroşani”, debitări şi creditări în cont

  1937 412

  7 82

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi din ţară privind: efectuarea operaţiunilor de plăţi pentru mărfurile expediate, constituiri de gaj

  1937 215

  8 83 Corespondenţă comercială cu Sucursala Cernăuţi a Băncii Româneşti privind debitări şi creditări în cont

  1937 589

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 7

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  9 84

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind efectuarea plaţilor pentru mărfurile livrate

  1937

  415

  10 85

  Corespondenţă comercială cu diverse firme şi instituţii (Societatea Comercială Metalurgică „Goconuţi”, C.E.C.Bucureşti, Firma „B.Jakerkaner” Bacău etc.) referitoare la efectuarea plăţilor pentru marfa livrată

  1937 310

  11 86

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii referitoare la creditări şi debitări în cont; contracte de gaj, poliţe de asigurare

  1937

  850

  12 87

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi referitoare la: transmiteri de efecte, plăţi în cont, creditări şi debitări, acordarea creditelor

  1937 788

  13 88

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi referitoare la efectuarea plăţilor pentru mărfurile livrate

  1937

  707

  14 89

  Corespondenţă comercială cu Sucursala Galaţi a Băncii Româneşti privitoare la creditări şi debitări în cont 1937

  752

  15

  90

  Corespondenţă comercială cu Camera de Agricultură, diverşi clienţi şi societăţi privind: efectuarea plăţilor şi a depunerilor în cont, debitări şi creditări; cereri de devize, chitanţe, poliţe de asigurare; contracte de gaj

  1937 851

  16 91

  Corespondenţă comercială cu diverse firme (S.A.R. „Martini & Rossi”, Fabrica „Phonix” Baia Mare, Fabrica „Carol F. Rohrlich” Roman) privind plata mărfurilor livrate

  1937 755

  17 92

  Corespondenţă comercială cu Sucursala Brăila a Băncii Româneşti referitoare la: acordarea creditelor, debitări în cont, efectuări de plăţi pentru mărfuri

  1937 647

  18 93

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi referitoare la creditări şi debitări în cont 1937

  812

  19 94

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Ismail, Oradea, Ploieşti, Satu Mare, Sibiu referitoare la creditări şi debitări în cont

  1937 877

  20 95 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la efectuări de plăţi, creditări în cont 1937 674

  21

  96

  Corespondenţă comercială cu Bank of Roumania Limited, Sucursala Bucureşti privind: tranzacţii financiare, acordări de credite, creditări şi debitări în cont

  1937 297

  22 97

  Corespondenţă comercială cu diferite firme şi societăţi (S.I.N.C. „Misu Blum & Poldi Haber”, Fabrica de Postav „Isvoranu”Bacău, Fabrica de Hârtie „Letea” etc.) privind: efectuarea diferitor operaţiuni bancare şi plăţi, depuneri de gaj; contracte privind plata primelor şi accesoriilor la poliţele de asigurare

  1937 627

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 8

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  23 98

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi, persoane fizice privind: efectuarea operaţiunilor bancare, urmărirea debitorilor, înfiinţarea unui cerc de studiu; cereri împrumut

  1937 877

  24 99 Corespondenţă comercială cu Banca Naţională Română referitoare la încheierea bilanţurilor, transfer de sume, cereri de devize

  1937 710

  25 100

  Corespondenţă cu Serviciul Personal al Băncii Româneşti legate de probleme de personal: completarea „tablourilor de serviciu”, întocmirea foilor de evaluare/calificative, desfacerea contractelor de muncă, demisii; raport privind evoluţia Sucursalei Bacău a Băncii Româneşti

  1937 115

  26 119 Corespondenţă comercială cu Sucursala Galaţi a Băncii Româneşti privind: debitări şi creditări în cont, efectuarea plăţilor către beneficiari

  1937-1938

  420

  27 128

  Corespondenţă comercială cu Banca Naţională a României privitoare la: închirierea localurilor, luarea măsurilor de stimulare a debitorilor conversionişti pentru lichidarea datoriilor, efectuarea transferurilor bancare, debitări în cont; situaţia economico-financiară din judeţul Bacău pentru anul 1937; bilanţul Băncii Româneşti, Sucursala Bacău

  1937-1938 607

  28 218

  Corespondenţă comercială intre Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii (Prefectura Jud. Bacău, Banca Comercială Italiană-Română etc.), persoane fizice privitoare la: plata ratelor, creditări şi debitări în cont, aprobări şi verificări fonduri, solicitări de donaţii în bani

  1937-1941 669

  29 75 State de plată pentru lunile ianuarie-decembrie 1937 56 30 2 Registrul jurnal „cassa” 1937 125

  31 100 Registru de operaţiuni 1937

  1 102 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la debitări şi creditări în cont

  1938 944

  2

  103

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la: acordări de credite, debitări în cont, exercitarea dreptului de opţiune în vânzarea acţiunilor, situaţia mărfurilor în gaj

  1938 941

  3

  104

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la: remiteri de efecte spre încasare, debitări şi creditări în cont; norme de recunoaştere a monedelor false

  1938 996

  4 105 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la debitări şi creditări în cont 1938 1095

  5

  106

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la: debitări în cont, creditări valută, situaţia Sucursalei, proteste; convenţie-cadru de acordarea comisioanelor

  1938 881

  6 107 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii referitoare la debitări şi creditări în cont, proteste efecte

  1938

  1173

  7 108 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii - Serviciul Credite referitoare la aprobări de credite, ratificări de credite

  1938

  317

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 9

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  8

  109

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii, Direcţia Contencios referitoare la: aprobarea achiziţionării lemnelor pentru foc, închirierea localurilor, primiri de materiale; foi de expediţie; procese-verbale de livrarea mărfurilor; publicaţii de vânzare; hotărâri ale Casei de Judecată de pe lângă Casa de Asigurări Sociale Bacău privind plata taxei de cămin

  1938 196

  9 110

  Corespondenţă comercială cu Sucursala Brăila a Băncii Româneşti privind: acreditări pentru terţi, debitări în cont, vânzări de mărfuri

  1938

  572

  10 111 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Arad, Bălţi, Bazargic privind debitări şi creditarea diverşilor beneficiari

  1938 593

  11 112 Corespondenţă comercială între sucursalele Băncii Româneşti din Bacău, Botoşani, Braşov, Piatra-Neamţ privitoare la creditări şi debitări, remiteri de cecuri

  1938 733

  12 113 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Cluj, Cetatea Albă, Constanţa privind debitări şi creditarea diverşilor beneficiari

  1938 680 Lb.

  engl.

  13 114 Corespondenţă comercială cu Sucursala Cernăuţi a Băncii Româneşti referitoare la acordarea creditelor diverşilor beneficiari, debitări în cont

  1938 681 Lb.

  franc.

  14 115 Corespondenţă comercială cu Sucursala Cernăuţi a Băncii Româneşti privind: calitatea mărfurilor beneficiarelor, creditări şi debitări, efecte spre încasare

  1938 618

  15

  116

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Craiova, Chişinău privind: acordarea creditelor, debitări în cont, efectuarea tranzacţiilor bancare, plata mărfurilor

  1938 478 Lb.

  franc.

  16 117 Corespondenţă comercială cu Sucursala Iaşi a Băncii Româneşti privind debitări şi creditări în cont, efectuare de plăţi pentru mărfuri

  1938 777

  17 118

  Corespondenţă comercială între sucursalele Băncii Româneşti din Bacău, Galaţi privind: debitări şi creditări în cont, acordări credite, remiteri de documente camere, urmărirea debitorilor

  1938 838

  18 120

  Corespondenţă comercială între sucursalele Băncii Româneşti din Bacău, Ismail, Oradea, Ploieşti, Satu Mare, Sibiu şi firme din ţară (Fabrica românească pentru laminat şi tras metale „Farola”, Fabrica de produse chimice „Feinco” etc.) privind: debitări şi creditări în cont, remiteri de efecte, expedierea şi plata mărfurilor

  1938 874

  19 121 Corespondenţă comercială cu Banca de Credit Român-Bucureşti privind: deschiderea de acreditive, debitări şi creditări în cont

  1938 1010

  20 122 Corespondenţă comercială cu Banca de Credit Român-Bucureşti privind: primiri şi restituiri de efecte, debitări şi creditări în cont, acordări credite

  1938 794

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 10

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  21 123 Corespondenţă comercială cu Banca de Credit Român-Bucureşti privind: primiri şi restituiri de efecte, debitări şi creditări în cont

  1938 363

  22 124 Corespondenţă comercială cu Banca Comercială Română-Bucureşti privind: creditări şi debitări în cont, primiri de efecte, efectuarea diverselor operaţiuni bancare

  1938 478

  23

  125 Corespondenţă comercială cu Banca Comercială Română-Bucureşti privind: trimiteri şi primiri de efecte, debitări şi creditări, efectuare plăţi

  1938 347

  24 126

  Corespondenţă comercială cu Banca de Credit Român-Bucureşti, Banca Comercială Română privind: primiri de efecte, creditări şi debitări în cont, efectuarea diverselor operaţiuni financiare

  1938 695

  25 127 Corespondenţă comercială cu Banca Comercială Italiană-Română, Sucursala Timişoara privind: remiteri de efecte, creditări; situaţia financiară a diverselor firme

  1938 199 Lb.

  franc.

  26 129

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi avocatul C.Zlotescu, Societatea Anonimă Română pentru Achiziţionări şi Valorificări de Imobile privitoare la: urmărirea debitorilor, efectuarea diferitor operaţiuni bancare

  1938 282

  27 130

  Corespondenţă comercială cu diverse bănci din ţară (Banca Anglo-Cehoslovacă, Sucursala Bucureşti, Banca Anglo-Română, Sucursala Bucureşti, Banca de Scont a României etc.) privind: remiteri de efecte, măsuri de creditare în cont, plăţi, acreditive şi dispoziţiuni „incasso”, preîntâmpinarea fraudelor; informări ale Băncii Basarabiei S.A, cu privire la mişcări de personal, expedieri de mărfuri, deschideri de acreditive

  1938 570

  28 131 Corespondenţă comercială cu diverse bănci din străinătate referitoare la situaţiile din cont, debitări şi creditări

  1938 395 Lb.

  franc. germ.

  29 132

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind debitări şi creditări în cont; tablou cu salarizarea personalului sucursalei pentru anul 1937; extras din ordinul Ministrului de Finanţe privind verificarea şi stabilirea impozitului pe salariu; corespondenţă cu Administraţia Financiară de Constatare relativ la vizarea şi taxarea actelor adiţionale

  1938 284

  30 133

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privitoare la: creditări şi debitări în cont, urmărirea debitorilor, efectuarea diferitor operaţiuni bancare; înştiinţări adresate debitorilor privind achitarea debitelor

  1938 541

  31

  134

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi privitoare la: restituiri de acte, încasări restanţe, debitări şi creditări, remiteri de efecte, urmărirea debitorilor, acordarea creditelor; înştiinţări de plata chiriei; contracte de închiriere terenuri

  1938 397

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 11

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  32 135

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi privind: primiri de titluri, remiteri valută, creditări şi debitări; adresă emisă de Inspectoratul Muncii Bacău referitoare la reglementarea orelor de muncă

  1938 618

  33 136 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi, persoane fizice privind: creditări şi debitări, depuneri şi eliberări cupoane, cumpărări de titluri

  1938 156

  34 137

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi privind: creditări şi debitări, depuneri şi eliberări cupoane, livrări de mărfuri; invitaţia Societăţii de Binefacere „Furnica” referitoare la organizarea acţiunilor de binefacere; cereri ale persoanelor fizice referitoare la acordarea unor ajutoare financiare

  1938 393

  35 138

  Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi (Fabrica Chimică „Chemotex”, Fabrica de cherestea „F.Davidovici”, Fabrica de produse metalice „Chiclop” S.A.R etc.) şi persoane fizice privind: debitări şi creditări, expedieri de mărfuri, depuneri de sume

  1938 732

  36 139

  Corespondenţă cu diverse societăţi comerciale (Întreprinderile „Emil Costinescu”, „Cherom” S.I.N.C. etc.) şi persoane fizice privind: creditări şi debitări, livrări de mărfuri, efectuarea plăţilor, operaţiuni „incasso”; înştiinţări de plată; declaraţii privind acordarea dreptului de folosire a liniei de garaj C.F.R.

  1938 432

  37 140 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi privind debitări şi creditări, depuneri cupoane

  1938 619

  38 141

  Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi (Fabrica de rafinării şi uleiuri vegetale „Fraţii Grunberg” Roman, Fabrica de postav Buhuşi, „Intercontinentala Maritimă” S.A Galaţi etc.) privind: creditări în cont, livrări şi efectuare plăţi pentru mărfuri, operaţiuni bancare; corespondenţă cu avocatul Th. Gurău referitoare la reprezentarea băncii în instanţă

  1938 175

  39 142

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi (Fabrica de articole de fier „O. Mustad Fii”, „Mărăşeşti” S.A.R., Firma „Prodagricol”-Roman etc.) privind: expedieri de mărfuri, efectuare plăţi, urmărirea debitorilor, acordarea creditelor; solicitare din partea Societăţii „Mărăşeşti” relativ la acordarea sprijinului în vederea construirii unui cămin

  1938 393

  40 143

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi („Mărăşeşti” S.A.R., Fabrica de articole de fier „O. Mustad&Fiii”, Firma „Prodagricol”-Roman etc.) privind: expedieri şi efectuare plăţi mărfuri, urmărirea debitorilor, debitări şi creditări în cont; înştiinţări ale băncii adresate debitorilor privind obligativitatea achitării ratelor

  1938 294

  41 144

  Corespondenţă comercială cu diverse societăţi, întreprinderi („Reşiţa-Carpaţi”, Întreprinderea industrială „Mannesmann” S.A.R. etc.) privind: expediere şi efectuare plăţi mărfuri, operaţiuni bancare, creditări şi debitări,

  1938 485

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 12

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  urmărirea debitorilor

  42 145 Corespondenţă comercială cu diverse societăţi, întreprinderi privind debitări şi creditări în cont, urmărirea debitorilor

  1938 721

  43 146

  Corespondenţă comercială cu Miltiade Hanutzgara, Gh. Buzdugan, Colectura „Gh. Stănoiu”, S.A.R. „Petroşani”, Fabrica de Hârtie „Letea” privitoare la: creditări în cont, efectuarea plăţilor, viramente bancare; acordarea dreptului de reprezentare şi ridicarea sumelor de bani

  1938 627

  44 147 Corespondenţă comercială cu S.A „Saconut”, Firma „B. Jakerkarner” Bacău privind livrarea mărfurilor după achitarea sumelor de bani, efectuarea operaţiunilor bancare

  1938 505

  45 148 Corespondenţă comercială cu S.A „Saconut”, Firma „B. Jakerkarner” Bacău privind livrarea mărfurilor după achitarea sumelor de bani, efectuarea operaţiunilor bancare

  1938 146

  46 149

  Corespondenţă comercială cu Agenţia&Comision „Y.Kendler”, S.A. „Solo” Piatra-Neamţ, Fabrica de postav „A. Izvoranu” S.A. Bacău privind: efectuarea plăţilor, operaţiunilor bancare, creditări şi debitări, confirmări de credite în cont

  1938 428

  47 150

  Corespondenţă comercială cu Întreprinderile „S. Filderman” şi „M.Marcovici” privind: exploatarea pădurilor, justificarea şi aprobarea creditelor, cumpărări devizii, aprobări de bonificare a comisioanelor; extras din comunicatul Băncii Naţionale a României referitoare la efectuarea plăţilor către Austria

  1938 635

  48 151

  Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi şi societăţi comerciale privind: aprobări de devize şi justificări de bani, operaţiuni bancare „incasso”; instrucţiuni de completare a ordinelor de plată

  1938 266

  49 152 Corespondenţă comercială cu C.E.C-Bucureşti privind operaţiuni „incasso”, extrase de cont, creditări şi debitări în cont

  1938 291

  50 101 State de plată pentru anul 1938, lunile ianuarie-aprilie, iunie-decembrie

  1938 63

  51 153 Registre de plată a impozitelor pe salarii: aprilie-decembrie 1938, ianuarie-decembrie 1939, ianuarie-decembrie 1940, ianuarie-aprilie 1941

  1938-1941 51

  52 3 Registru jurnal „incasso” 1938-1942 300 53 4 Registru jurnal Cartea Mare. Valori 1938-1939 100 54 5 Registru jurnal Cartea Mare. Valori 1938-1939 100

  1 155

  Corespondenţă comercială cu diverse societăţi comerciale (S.I.N.C. „Pădurea Carpaţi”, Fabrica de Hârtie „Letea” Bacău etc.) privind: plata debitelor, acordarea creditelor; situaţia portofoliului rescontat la Banca Naţională a României pentru iunie 1940; înştiinţări ale forurilor superioare ale băncii privind situaţia financiară a diferitor firme; controlul şi situaţia gajurilor clienţilor

  1939 368

  2 156 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind confirmări de credite, efectuare plăţi

  1939 653

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 13

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  3 157 Corespondenţă cu forurile superioare ale băncii privind: efectuarea diverselor operaţiuni bancare, confirmări de credite, efectuarea plăţilor

  1939 731

  4 158

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind: justificări de conturi şi viramente, debitări şi creditări în cont; instrucţiuni privind plata cupoanelor, vânzarea titlurilor, cumpărarea acţiunilor; tablou de efecte remise spre încasare de Banca Românească - Bucureşti şi aflate în portofoliul Sucursalei Bacău

  1939 693

  5 159

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Cluj, Cetatea Albă şi Constanţa privind: acordarea creditelor, încasări de efecte, livrarea mărfurilor, operaţiuni „incasso”

  1939 533

  6

  160 Corespondenţă comercială cu Sucursala Cernăuţi a Băncii Româneşti privind efectuarea diferitor operaţiuni bancare; ordine de plată

  1939 167

  7 161

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Banca de Credit Român-Bucureşti privind: efectuarea plăţilor, deschidere de acreditive, operaţiuni bancare

  1939 826

  8 162

  Corespondenţă comercială cu diverse bănci (Banca Caracal, Banca Comerţului S.A. Tg.Jiu, Banca Elveţiană-Română, Banca Oituzul S.A. ) privind: urmărirea debitorilor, creditări şi debitări în cont; stabilirea condiţiilor de conlucrare/colaborare cu Sucursala Cernăuţ

  1939 215

  9 163

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii (Administraţia pădurii Mărgineni, Administraţia financiară de încasări şi plăţi Bacău, Casa Asigurărilor Sociale Bacău etc.) privind: aprovizionarea angajaţilor băncii cu lemne pentru foc, efectuarea plăţilor, achitarea debitelor, plata cotizaţiilor asigurărilor sociale, justificarea diferitor sume de bani

  1939 469

  10 164

  Corespondenţă comercială cu diverse societăţi comerciale (S.A „Granemix”-Galaţi, S.I.N.C. „Pădurea Carpaţi”, Fabrica de tricotaje „Heriana” etc.) privind: creditări în cont, operaţiuni bancare, constituiri de gaj, livrarea mărfurilor; cereri ale debitorilor privind reducerea dobânzilor

  1939 534

  11 165

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi (S.I.N.C.„Pădurea Carpaţi”, S.I.N.C. „Comerţul”, Fabrica de produse metalice „Ciclop” S.A.R.) privitoare la: livrarea mărfurilor, efectuarea plăţilor, operaţiuni bancare

  1939 319

  12 166 Corespondenţă cu Agenţia&Comision „Z. Kendler şi M. Marcovici” privitoare la: efectuarea plăţilor şi operaţiunilor în cont, livrări de materiale

  1939 431

  13 167

  Corespondenţă comercială cu Miltiade Hanutzgara, Gh. Buzdugan, Colectura „Gh. Stănoiu”, S.A.R. „Petroşani”, Fabrica de Hârtie „Letea” Bacău privitoare la executarea operaţiunilor bancare

  1939 636

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 14

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  14 168 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Botoşani, Braşov, Piatra-Neamţ privind operaţiuni în cont şi viramente bancare

  1939 443

  15 169 Corespondenţă comercială cu Banca Comercială Română- Bucureşti referitoare la extrasele de cont şi viramente deschise, efectuarea diverselor operaţiuni bancare

  1939 340

  16 170

  Corespondenţă comercială cu Sucursala Galaţi a Băncii Româneşti referitoare la: încasări, efectuarea plăţilor pentru mărfuri, debitări şi creditări în cont, efectuarea operaţiunilor „incasso”; ordine de plată

  1939 522 Lb.

  franc.

  17 171

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Brăila, Bălţi, Bazargic privitoare la: operaţiuni în cont, livrarea mărfurilor contra cost, creditări şi debitări, efectuarea operaţiunilor „incasso”

  1939 378 Lb.

  franc.

  18 172

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii (Direcţiile de Contencios, Direcţia Tehnică) privind: acordarea dreptului de semnătură, urmărirea debitorilor, situaţii ale debitorilor, necesarul de produse de birotică, procese-verbale de expediere; tablou nominal cu persoanele cărora li se cuvine lemne de foc; stabilirea impozitului pe salariu

  1939 160

  19 173 Corespondenţă comercială cu Sucursala Cernăuţi a Băncii Româneşti referitoare la: termenele de scadenţe, extrase de cont, viramente

  1939 605

  20 174

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii de Credit Român şi Banca Comercială Română privind: efectuarea diferitor operaţiuni bancare, debitări şi creditări în cont, operaţiuni „incsso”

  1939 558

  21 175

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii, cu Banca Naţională Română privind: subscrierea la bonurile pentru înzestrarea armatei, situaţia unor debitori; circulaţia şi plasarea monedei metalice; tablou cu cererile de devizii remise spre aprobare la Banca Naţională Română; debitări şi creditări în cont; exporturi şi plăţile efectuate în compensaţie; verificarea buletinelor de titluri şi a cupoanelor poprite

  1939 483

  22 176

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, întreprinderi (Societatea Generală de Asigurări „Dacia Română”, Fabrica „Brill & Davidsohn”, Întreprinderea metalurgică „A. Davidovici &Fii) şi cu persoane fizice privitoare la: creditări şi debitări, expedieri şi plăţi de mărfuri, depuneri de titluri, vânzarea creanţelor

  1939 530

  23 177

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi (Firma „Fraţii Hirschenbein”, „Lemcom” S.R.L. etc. ) privitoare la vânzarea acţiunilor; contracte de închiriere, gaj pe mărfuri

  1939 642

  24 178 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi (Firmele „Camelia”, „Moldova-Cherestea, Fabrica „Letea” etc.) privitoare la: creditări în cont,

  1939 596

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 15

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  debitări; înştiinţarea persoanelor privind plata ratelor; lista de subscripţii pentru contribuţii benevole la fondul de înzestrarea armatei; corespondenţă cu Primăria Bacău privind amenajarea adăpostului pentru apărarea antiaeriană, înscrierea pe liste electorale; instrucţiuni privind constituirea de titluri

  25 179

  Corespondenţă comercială cu diferite întreprinderi (Fabrica de postav „Bacău”, Firma „Transportul”, „S.Singher” S.A etc.) şi diverse instituţii (Tribunalul Judeţean Bacău, Vama Bacău etc.) privind: efectuarea plăţilor, respingerea cererilor de devizii, depuneri titluri şi sume de bani; vizarea registrelor Cartea Mare, aprobări de descărcarea vagoanelor de mărfuri

  1939 482

  26 180

  Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi (Firma „J. Davidescu”, „Dunărea” S.A, Fabrica „Dermata” Cluj, Fabrica de produse chimice „Feinco” etc.) privitoare la: efectuarea plăţilor, emiteri efecte, reducerea valorii asigurărilor, debitări în cont

  1939 308

  27 181

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi S.A „Socomet” şi Firma „B. Jakerkner”-Bacău privitoare la livrări de mărfuri, efectuarea plăţilor

  1939 452

  29 183 Corespondenţă cu C.E.C.- Bucureşti privind debitări, creditări în cont

  1939 271

  30 184 Declaraţii de subscrieri pentru înzestrarea armatei 1939-1940 222

  31 185

  Corespondenţă cu diverse instituţii (Banca Dunărea Românească, Sucursala Bacău, S.A.R.A.V.I. Bacău) privind: efectuarea diferitor operaţiuni bancare de creditare, debitări; situaţia contului „gestiunea imobilelor” la 30 iunie 1940

  1939-1940 360

  32 195

  Corespondenţă comercială cu Banca Naţională a României privind: debitări şi creditări în cont, întocmirea situaţiilor cu portofoliu de scont avizări export, debitori evrei cu garanţii; comision pe cecuri; efecte rescontate

  1939-1940 286

  33 154 State de plată 1939 97 34 186 Registru debitori, creditori şi depuneri spre fructificare 1939 500 35 6 Registru jurnal Cassa 1939-1941 100 36 7 Registru Cartea Mare-conturi active 1939-1942 100 37 8 Registru Cartea Mare-valori 1939-1942 100

  1 188 Corespondenţă cu diverse întreprinderi privind: expedierea şi livrarea mărfurilor, efectuare plăţi, creditări şi debitări

  1940 235

  2 189

  Corespondenţă cu diferite întreprinderi (S.A.R. „Schenker&Co”, Fabrica „Titanica”, Firma „Solo” S.A etc.) privind expedierea mărfurilor, efectuarea diferitor operaţiuni bancare

  1940 497

  3 190

  Corespondenţă cu diverse întreprinderi (Firma „Th. Papacostea–Dărmăneşti, S.A. Prodagricol- Roman, S.A. „Romanil”-Bucureşti etc.) privind: efectuarea plăţilor, expedierea mărfurilor; contracte de constituirea gajului pe mărfuri

  1940 281

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 16

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  4 191

  Corespondenţă cu diverse întreprinderi (Societatea Farmaceutică „Odol”, Fabrica de maşini „And. Reiger” S.A. etc.) privind: eliberări, expedieri şi gajarea mărfurilor, efectuarea plăţilor

  1940 318

  5 192 Corespondenţă cu diverse întreprinderi privind livrarea mărfurilor, înştiinţări de plată a ratelor

  1940 85

  6 193 Corespondenţă cu Banca de Credit Român–Bucureşti privitoare la efectuarea operaţiunilor în cont

  1940 583

  7 194 Corespondenţă cu Banca Comercială Română-Bucureşti privitoare la operaţiuni în cont, acordarea dreptului de semnătură

  1940 205

  8 196 Corespondenţă comercială cu Banca Of. Limited Bucureşti privind efectuarea diferitor operaţiuni bancare

  1940 109

  9 197 Corespondenţă cu diverse instituţii din străinătate privind operaţiuni bancare

  1940 115

  Lb. fr.,

  germ.,ital.

  10 198

  Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi şi instituţii (Casa Asigurărilor Sociale Bacău, Administraţia Financiară Bacău, Fabrica Brill&Davibson, Fabrica de Hârtie”Letea” etc.) privind: plata cotizaţiilor, efectuarea plăţilor, vânzarea acţiunilor, expedieri mărfuri; tablou de subscrieri „bonuri pentru înzestrarea armatei, vânzarea imobilelor, operaţiuni bancare

  1940 494

  11 199 Corespondenţă cu diferite societăţi comerciale şi instituţii privind efectuarea operaţiunilor bancare, creditări şi debitări în cont

  1940 451

  12 200

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi (Fabrica de spirit „Jacques Brunner” Firma „Fraţii „Hirchenbein”, Firma „Idealul”, Bacău, Judecătoria Bacău etc.) privind: înscrierea în registrul importatorilor, operaţiuni bancare, urmărirea debitorilor, scoaterea spre vânzare a bunurilor gajate

  1940 345

  13 201

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi (Firma „S. Singher”, Magazia de mărfuri C.F.R. Bacău, Tribunalul Judeţean Bacău etc.) privind: debitări în cont, expedierea mărfurilor, efectuarea plăţilor şi a ratelor bancare, radierea menţiunilor din registrul debitorilor

  1940 314

  14 202

  Corespondenţă comercială cu diverse societăţi comerciale şi întreprinderi (Fabrica de bere „Azuga”, S.A. „Albina”, Fabrica de ghete „Carmen”etc.) privind: efectuarea plăţilor, operaţiuni bancare, creditări şi debitări în cont

  1940 501

  15 203 Corespondenţă cu diverse societăţi comerciale privind livrarea mărfurilor, efectuarea plăţilor

  1940 549

  16 204 Corespondenţă cu diverse societăţi comerciale (S.A.R. „Herotex”, S.A. „Hansa Română”, S.A.R. „Impexrom”) privind livrarea mărfurilor, operaţiuni bancare

  1940 469

  17 205 Corespondenţă comercială cu S.A.R. „Mercur film”, S.A.R. „Moldonaphta”, S.A.R. „Mira” şi cu Judecătoria

  1940 349

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 17

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  Mixtă Moineşti privind: vizarea creditelor, efectuarea plăţilor, livrarea mărfurilor, situaţia unor debitori şi creditori, debitări în cont, radierea menţiunilor din registrul debitorilor

  18 206 Corespondenţă cu diverse societăţi comerciale privind efectuarea plăţilor, creditări în cont

  1940 569

  19 207 Corespondenţă comercială cu Societatea „Socomet”, S.A.R. „B. Jakerkaner” privind debitări şi creditări în cont

  1940 110

  20 208

  Corespondenţă comercială cu Agenţia „Z. Kendler”, Exploatarea de Păduri „ M. Marcovici”, Întreprinderile „S. Filderman” referitoare la operaţiuni în cont şi livrări de materiale

  1940 483

  21 209 Corespondenţă comercială cu Firma „ Gh. Gavormidis”, Fabrica de rafinărie şi uleiuri vegetale „Fraţii Griinberg-Roman” privind efectuare plăţilor în cont

  1940 402

  22 187 State salarii 1940 85

  23 210 Registru debitări, creditări şi depuneri spre fructificare 1940 480

  1 212

  Corespondenţă comercială cu Fabrica „Manilla-Galaţi”, Societatea „Mărăşti”, S.A.R. „Moldonaphta”, Fabrica de Stofe „Postăvăria România” S.A. privind: livrarea mărfurilor, efectuarea plăţilor, acordarea ajutoarelor financiare pentru reconstruirea satului Mărăşti, eliberări avize C.F.R., constituirea gajului pe mărfuri, efectuarea operaţiunilor bancare

  1941

  2 213 Corespondenţă şi acte de export efectuate de Firma „H. Muler” Brăila

  1941 39

  3 214

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse bănci (Banca de Credit Română, Banca Comercială Română, Banca Comercială Italiană-Română, Banca Naţională Română etc.) privind: efectuarea diverselor operaţiuni bancare, creditări şi debitări în cont, livrări mărfuri, contrasemnarea actelor de export

  1941

  4 215

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse bănci din ţară privind: efectuarea operaţiunilor bancare, răscumpărare de acţiuni, contrasemnarea documentelor de export, debitări în cont

  1941

  5 216 Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse firme din străinătate referitoare la confirmări în cont

  1941 63 Lb.

  franc., germ.

  6 217

  Corespondenţă comercială cu diverse firme şi instituţii (S.A „Albina”, Firma „Brill&Davidson”, Casa Asigurărilor Sociale, Administraţia Financiară etc.) privind: urmărirea debitorilor, plata cotizaţiilor, subscrierea cu angajamente în rate; inventarul bunurilor mobile pe care le deţine Sucursala Bacău a Băncii Româneşti. Comunicate ale Administraţiei de Constatare Mixtă Bacău referitoare la: declararea cifrei de afaceri de către comercianţi şi industriaşi, abrogarea scutirilor şi reducerilor de taxe

  1941 946

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 18

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  7 219

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi diverse instituţii, întreprinderi privind expedierea mărfurilor; tabel cu debitorii băncii; solicitare adresată Judecătoriei de Muncă relativă la audierea în Comisia Rogatorie din Bacău

  1941 1035

  8 220 Corespondenţă comercială între cu S.A. „Petroşeni”, Fabrica de Hârtie „Letea” etc. privind efectuarea plăţilor în cont

  1941 570

  9 221

  Corespondenţă cu Banca de Credit Român, Sucursala Bucureşti privind contrasemnarea documentelor de export ale firmelor: „Steaua Română”, S.A. Moineşti „Activa”, „C.I.P.A.R.” S.A.R., „Arthur L.Griinberg” din Piatra-Neamţ etc.

  1941-1944 86

  10 242 Corespondenţă în legătură cu închirierea magaziei fostei mori „H. Calmanovici &Fii”; contracte de gajare a mărfurilor, contracte de subînchiriere, acte adiţionale

  1941-1943 49

  11 211 State salarii pentru lunile septembrie-decembrie 1941 1941

  12 222

  Registru pentru plata impozitelor pe salariile personalului băncii: anul 1941 lunile mai-decembrie; anul 1942 lunile ianuarie-decembrie; anul 1943 lunile ianuarie-decembrie; anul 1944 lunile ianuarie-decembrie; anul 1945 lunile ianuarie-decembrie; anul 1946 lunile ianuarie-decembrie; anul 1947 luna ianuarie.

  1941-1947 50

  13 223 Registru de debitori şi creditor 1941-1942 500

  14 9 Registru jurnal „cassa” 1941-1943

  1 225

  Corespondenţă comercială cu sucursalele din Bucureşti, Galaţi, Brăila ale Băncii de Credit Român privind: debitări şi creditări în cont, remiteri de titluri, deschideri şi anulări acreditive

  1942 847

  2 226

  Corespondenţă comercială cu Banca Comercială Română-Bucureşti privind: contrasemnarea documentelor de export pentru diverse firme („Dacia” S.A.R. Bucureşti, „ Loldonaphta” S.A.R. etc.), creditări şi debitări în cont

  1942 478

  3 227 Corespondenţă comercială cu Banca Comercială Italiană-Română şi sucursalele din ţară privind: efectuarea plăţilor, debitări în cont, contrasemnarea documentelor de export

  1942 61

  4 228 Corespondenţă comercială cu Banca Naţională a Românie privind: creditări şi debitări în cont, situaţia unor debitori, solicitări de credite

  1942 254

  5 229 Corespondenţă comercială cu Banca Dunărea Românească, Sucursala Bucureşti privind justificări în cont, viramente

  1942 116

  6 230

  Corespondenţă comercială cu diverse bănci din ţară (Banca de Agricultură şi Export, Banca Basarabiei, Banca Comercială, Banca Oituzul ) privitoare la: expedierea mărfurilor, deschiderea acreditivelor, situaţia unor debitori, creditări şi debitări în cont; solicitări de chemare a martorilor la audieri, efectuarea plăţilor, contrasemnarea documentelor de export

  1942 483

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 19

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  7 231

  Corespondenţă comercială cu Firma „Gh. Cavounidis” Roman şi Fabrica de Rafinărie şi Uleiuri Vegetale „Fraţii Griinberg” Roman privind: depuneri de sume, creditări în cont, constituirea gajului pe mărfuri, livrarea mărfurilor, efectuarea plăţilor

  1942 162

  8 232

  Corespondenţă comercială cu diverse firme („Arecom”, „Carmen” S.A.R. etc.) şi persoane fizice privind: respingerea cererilor de devizii, creditări şi debitări, constituirea gajului pe mărfuri, achitarea acreditivelor, efectuarea plăţilor

  1942 372

  9 233

  Corespondenţă comercială cu Banca de Credit Română, Societatea Generală de Acţiuni „Dacia Română”, Întreprinderile „S. Filderman” privind: depuneri de sume, numirea custodelui la mărfurile gajate, debitări şi creditări

  1942 391

  10 234 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi referitoare la justificări de bani, expedieri de mărfuri prin C.F.R.

  1942 324

  11 235

  Corespondenţă comercială cu Direcţia Generală a Vămilor – Bacău, Magazia de Mărfuri C.F.R. etc. referitor la: plata ratelor, efectuarea plăţilor, avize de primirea mărfurilor, cheltuieli de judecată, constituirea gajului pe mărfuri, tablou cu debitorii în conversiune din portofoliul Băncii Creditul Sătean Bacău

  1942 770

  12 236 Corespondenţă comercială cu Fabrica de Încălţăminte, Liceul Industrial de Băieţi –Bacău etc. privitoare la: creditări în cont, situaţia debitorilor, decontarea cupoanelor

  1942 264

  13 237

  Corespondenţă comercială cu „A.M.S.A.- ape minerale” S.A. Braşov, „Asociaţia pescarilor”, S.A.R. „Asfaltul Filaret”, S.A.R. „Apollo” etc. privind: livrarea mărfurilor, creditări în cont, efectuarea plăţilor, achitarea datoriilor

  1942 539

  14 238

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi firme privind: ridicări şi expedieri de mărfuri, creditări şi debitări în cont, constituirea gajului, efectuarea plăţilor, radieri de menţiuni din registrul debitorilor

  1942 263

  15 239

  Corespondenţă comercială cu S.A.R. „Moto&Fills”, Fabrica “Manilla”-Galaţi, “Metalaoglobus” S.A.R. privind: livrarea şi expedierea mărfurilor, creditări şi debitări în cont, constituirea gajului, efectuarea plăţilor, eliberare avizelor C.F.R

  1942 375

  16 240

  Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi privind: preschimbarea biletelor de ordine, rescontare, plata ratelor, expedierea mărfurilor, efectuarea plăţilor, oferte privind achiziţionarea stingătoarelor

  1942 539

  17 241

  Corespondenţă comercială cu diverse societăţi comerciale şi fabrici (S.A.R. „Textiluniunea”, Fabrica de Postav–Buhuşi, etc.) privind: remiterea unor sume de bani, documente, expedieri mărfuri, plata comisioanelor

  1942 213

  18 258 Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Banca Germană, Filiala Leipzig privind efectuarea diferitor operaţiuni bancare

  1942-1944 258 Lb.

  germ.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 20

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  19 272 Situaţii cu acreditive interne 1942-1945 143

  20 224 Bilanţul şi contul de profit şi pierderi încheiat la 31.12.1942

  1942 159

  21 243 Registru conturi diverse şi tranzitorii 1942-1947 149

  22 10 Registru jurnal de documente şi efecte 1942-1947 150

  23 11 Registru jurnal Cartea Mare 1942-1944 100

  1 241

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii şi diverse societăţi comerciale privitoare la: creditări şi debitări în cont, efectuarea plăţilor, livrarea mărfurilor din magaziile băncii

  1943 524

  2 245

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii publice şi întreprinderi din străinătate privind: organizarea expoziţiilor agricole-economice, efectuarea plăţilor. Copie după ordinul Ministrului de Finanţe referitoare la: obligaţia de a face plasamente, achiziţionarea de obligaţiuni de credit judeţean şi comunal; liste de plată pentru lunile iulie-august 1943

  1943 524 Lb.

  franc.

  3 246

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi referitoare la: livrarea de materiale, operaţiuni în cont, solvabilitatea unor persoane. Cereri adresate instanţei de judecată relative la radierea menţiunilor din registrul de debitori

  1943 643

  4 247 Corespondenţă cu sucursalele din Focşani, Galaţi şi Agenţia Griviţa din Bucureşti privind efectuarea plăţilor, creditări şi debitări în cont

  1943 817 Lb.

  franc.

  5 248 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Arad, Bârlad, Botoşani, Buzău privind: livrări de mărfuri, efectuarea operaţiunilor „incasso”

  1943 866 Lb.

  franc.

  6 249 Corespondenţă comercială cu persoane fizice şi instituţii publice, întreprinderi privind: solvabilitatea, creditări şi debitări în cont, depuneri de sume, expedieri de mărfuri

  1943 637

  7 250

  Corespondenţă comercială cu persoane fizice şi societăţi comerciale (S.C. Forestieră „Pietrosul”-Bacău, S.A. „Romanil” Bucureşti, Fabrica „Stella” Bucureşti etc.) privind: efectuarea plăţilor, operaţiunilor bancare, livrarea mărfurilor; cereri de reducerea datoriilor bancare

  1943 545

  8 251 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii de Credit Român din Arad, Brăila, Constanţa, Galaţi, Timişoara privind efectuarea plăţilor şi livrarea mărfurilor

  1943 710

  9 252 Corespondenţă comercială cu forurile centrale ale băncii privind creditări şi debitări în cont

  1943 742

  10 253

  Corespondenţă cu diverse întreprinderi (Fabrica de tricotaje Bucureşti, Fabrica de sticlărie „Turda”, S.A.C „Uranius”, S.A.R. „Vulcania” Bucureşti etc.) privind: livrarea mărfurilor, predarea avizelor C.F.R., efectuarea plăţilor

  1943 201

  11 254 Corespondenţă comercială cu persoane fizice şi întreprinderi privind: efectuarea plăţilor, creditări şi debitări în cont, livrarea mărfurilor

  1943 659

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 21

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  12 255

  Corespondenţă comercială între Banca Românească, Sucursala Bacău şi Fabrica de Hârtie „Letea” Bacău privind efectuarea plăţilor şi a diverselor operaţiuni bancare

  1943 626

  13 256 Corespondenţă în legătură cu plata transporturilor de mărfuri importate din străinătate de către Societatea pentru Industria Textilă Buhuşi

  1943 23

  14 257 Bilanţ şi contul de profit şi pierderi încheiat la 30.06.1943 1943 97

  15 259 Registru scadentar (debitori şi creditori) 1943-1946 500

  16 12 Registru jurnal Cartea Mare 1943-1946 100

  17 12

  Registru jurnal Cartea Mare de valori 1943-1947 100

  1 260 Corespondenţă comercială cu sediul central al băncii privitoare la creditări şi debitări în cont

  1944 774

  2 261

  Corespondenţă comercială cu Casa de Asigurări Sociale Bacău, Direcţia III Regională Silvică Bacău etc. şi întreprinderi privind: efectuarea plăţilor, creditări de cont, lichidarea debitelor; scrisori de trăsură, înştiinţări relative la rechiziţionarea magaziilor băncii de către armata română şi germană, incendii la unele magazii, constituirea gajului pe mărfuri, livrarea mărfurilor

  1944 777 Lb.

  franc., germ.

  3 262

  Situaţii referitoare la: efectele de scont, remiteri de efecte spre încasare, deponente de titluri şi alte valori spre păstrare, angajamente scont, depuneri spre fructificări; situaţia mărfurilor aflate în gaj

  1944 49

  4 263

  Corespondenţă comercială cu S.C „Pietrosul” din com. Lucăceşti, Firma „Plugul”, S.A. „Romanil” Bucureşti, Fabrica de sticlărie „Turda” etc. privind: preschimbarea biletelor de ordine, situaţia unor debitori, efectuarea plăţilor, remiteri de sume, expedierea mărfurilor; chitanţe

  1944 452

  5 264 Corespondenţă comercială cu diverse întreprinderi şi societăţi comerciale, persoane fizice privind: livrarea şi expedierea mărfurilor, efectuarea plăţilor

  1944 168

  6 265 Corespondenţă comercială cu diverse sucursale din ţară ale Băncii Româneşti privind: acreditări, depuneri cu titlul de gaj, plata dividendelor, operaţiuni bancare

  1944 550

  7 267

  Circulare ale forurilor superioare ale băncilor şi ale Ministerului de Finanţe privitoare la: politica de plasament şi depuneri, plata capitalului şi dobânzilor, regimul de muncă în timp de război, prevenirea epidemiilor; circulare ale Societăţii Cooperative de Credit&Economie a Funcţionarilor privind acordare împrumuturilor funcţionarilor băncii

  1944 87

  8 268

  Circulare primite de la Serviciile Băncii Româneşti din Bucureşti privind: acordarea creditelor, anularea şi înlocuirea cambiilor, plata cecurilor, întocmirea fişelor individuale, impozite şi taxe; măsuri excepţionale de război; cecuri şi ordine de plată

  1944 342

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 22

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  9 269

  Corespondenţă referitoare la probleme de personal, tabele cu angajaţii băncii, încadrarea lor; devize pentru reparaţia localului, majorări de salarii, avansări în grad, numire de personal

  1944-1948 552

  10 266 Bilanţul şi contul de profit şi pierderi încheiate la 31.12.1944 al Băncii Româneşti

  1944 82

  11 14 Registru jurnal Cartea Marea – conturi active 1944-1946 69

  1 270 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind: efectuarea plăţilor, debitări şi creditări, acordarea ajutoarelor de iarnă

  1945 613

  2 271 Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind justificare de conturi

  1945 573

  3 273 Corespondenţă comercială cu diverse bănci privind: aprobarea creditelor, efectuarea plăţilor, creditări, oferte de servicii bancare

  1945 143

  4 274 Corespondenţă comercială cu diverse sucursale ale Băncii Româneşti privitoare la creditări şi debitări în cont

  1945 417

  5 275 Corespondenţă comercială cu diverse sucursale ale Băncii Româneşti privitoare la efectuarea diferitor operaţiuni bancare

  1945 286

  6 287 Acreditive interne 1945-1947 130

  7 276 Bilanţ cont profit şi pierderi încheiat la 30.06.1945 1945 61

  1 277 Corespondenţă comercială cu forurile centrale ale băncii privind: reglementarea situaţiilor fiscale ca efect al stării de război, creditări şi debitări în cont, operaţiuni „incasso”

  1946 647

  2 278

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privitoare la: efectuarea plăţilor, situaţia depunerilor spre fructificare, debitări şi creditări, livrarea şi eliberarea mărfurilor

  1946 698

  3 279 Corespondenţă comercială cu diverse sucursale ale băncii privitoare la debitări şi creditări în cont

  1946 454

  4 280 Corespondenţă comercială cu diverse sucursale ale băncii privitoare la efectuarea diferitor operaţiuni bancare

  1946 408

  5 281 Corespondenţă comercială cu diverse bănci din ţară privitoare la livrarea mărfurilor, efectuarea plăţilor

  1946 617

  6 282

  Corespondenţă comercială cu diverse bănci şi instituţii privind: remiterea şi completarea cecurilor; situaţia stocului economatului, debitări şi creditări, remiteri acte, efectuare plăţi, cereri ale persoanelor fizice de transfer al acţiunilor, constituiri de gaj

  1946 642

  7 283 Corespondenţă comercială cu diverse sucursale ale băncii privind efectuarea operaţiunilor „incasso”, creditări şi debitări în cont

  1946 482

  8 284

  Corespondenţă comercială cu diverse bănci din străinătate, instituţii şi întreprinderi din ţară privind: expedierea mărfurilor, încasări; cereri ale persoanelor fizice adresate instanţei de judecată relative la radierea datoriilor din registrul de conversiune

  1946 245 Lb.

  franc.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 23

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  9 285 Corespondenţă comercială cu diverse bănci din străinătate, societăţi şi asociaţii privind: expedierea mărfurilor, efectuarea plăţilor, creditări, plata poliţelor de asigurare

  1946 569 Lb.

  franc.

  10 286 Copii după buletinele informative ale Băncii Româneşti-Bucureşti

  1946 232

  11 15 Registru Cartea mare 1946-1947 100 12 16 Registru Cartea mare „cassa” 1946-1948 100

  1 286

  Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti din Arad, Bârlad, Braşov, Brăila privind: debitări şi creditări în cont, justificări de operaţiuni, note telefonice

  1947 232

  2 289 Corespondenţă comercială cu S.A. „Agrara”, S.A.R.”Concordia”, S.A.R. „Tudor” privind: operaţiuni „incasso”, expedieri mărfuri, depuneri sume

  1947 126

  3 290

  Corespondenţă comercială cu diverse instituţii, firme din străinătate şi din ţară, cu persoane fizice privitoare la: efectuarea diferitor operaţiuni bancare, creditări şi debitări în cont, expedieri de mărfuri; telegrame; cereri adresate instanţelor de judecată privind radierea menţiunilor din registrul debitorilor

  1947 531 Lb.

  germ.

  4 291 Situaţii contabile ale Băncii Româneşti, Sucursala Bacău: conturi de valori, rezultate, situaţia deponenţilor

  1947 246

  5 292

  Circulare ale forurilor superioare ale băncii privind: impozite asupra dobânzilor, timbrarea extraselor de cont, timbrul asupra capitalului, calcularea spezelor la închiderea conturilor; corespondenţă cu persoane fizice şi societăţi comerciale privind creditări şi debitări în cont

  1947 378

  6 293 Corespondenţă comercială cu sucursalele şi agenţiile Băncii Româneşti privind: creditări şi debitări în cont, operaţiuni „incasso”; telegrame

  1947 275

  7 294

  Circulare ale forurilor superioare ale băncii privind: bonurile de casă, ordine de bursă, acreditări interne, operaţiuni contabile, plata dividendelor, impozite şi taxe, taxare cumpărăturilor pentru economate şi cantine

  1947 136

  8 295 Registru scadentar 1947 480

  1 297

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind: valoarea acţiunilor, creditări şi debitări în cont, evacuarea din locuinţele băncii, contracte de închiriere locuinţe; notă privind timbrarea scrisorilor cu ordine de plată; liste cu cantitatea de documente de arhivă expediată la Bucureşti

  1948 625

  2 298

  Corespondenţă comercială cu forurile superioare ale băncii privind: efectuarea operaţiunilor în cont; raport referitor la starea economică a Fabricii de cherestea şi exploatare forestieră, creditări şi debitări în cont, tablou cu debitări, titluri bancare, deschiderea acreditivelor

  1948 702

  3 299 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti privind: efectuarea diferitor operaţiuni comerciale; tablou de livrete, creditări şi debitări în cont

  1948 579

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au

 • 24

  Nr. crt.

  Cota veche

  Cuprinsul unităţii Anii

  extremi Nr.

  filelor Obs.

  4 300 Corespondenţă comercială cu sucursalele Băncii Româneşti privind efectuarea diferitor operaţiuni în cont

  1948 171

  5 301 Corespondenţă comercială cu diverse instituţii şi întreprinderi privind: creditări şi debitări în cont, transferări de personal, acordarea creditelor

  1948 492

  6 302 Bilanţ încheiat la 31 iunie 1948 1948 62

  7 296 State de plată pentru ianuarie-decembrie 1948 1948 31

  8 17 Registru jurnal 1948 150

  1 303

  Circulare ale Băncii Româneşti în lichidare adresate lichidatorului privind: remiterea de numerar, predarea bunurilor mobile şi a arhivei, creanţe rezultate din chirii, vânzarea terenurilor; extrase din Buletinul Oficial privind depunerea declaraţiilor individuale; circulare referitoare la plata chiriilor şi obligaţiile chiriaşilor

  1950 54

  1 Inventarul vechi al fondului nr. 2 – prima preluare

  2 Inventarul vechi al fondului nr. 236 – a doua preluare

  Dosar personal

  1 304 Dosar personal al angajatului băncii „Aurel Ignătescu” 1929- 1933

  14

  12.12.2009 Consilier principal Angela Oanea

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Bac

  au