of 53 /53
Avocatul Poporului RAPORT privind activitatea desfăşurată în anul 2003 Bucureşti 2004

RAPORTUL INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI PE ANUL · Cuvântul introductiv al Avocatului Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru. I. CONSOLIDAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI a)

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORTUL INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI PE ANUL · Cuvântul introductiv al Avocatului Poporului,...

 • Avocatul Poporului

  RAPORT

  privind activitatea desfăşurată în anul 2003

  Bucureşti

  2004

 • SUMAR

  Cuvântul introductiv al Avocatului Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru. I. CONSOLIDAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

  a) Constituţională şi legală b) Materială - noul sediu din Bucureşti şi înfiinţarea birourilor

  teritoriale Alba-Iulia şi Bacău c) Funcţională şi organizatorică - numărul de personal d) Condiţii de muncă e) Eforturile pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a

  personalului

  II. ACTIVITATEA AVOCATULUI POPORULUI ÎN CALITATE DE MEDIATOR ÎNTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI

  a) Volumul general de activitate b) Asigurarea protecţiei drepturilor civile şi politice – cazuri

  semnificative c) Asigurarea protecţiei drepturilor sociale, economice şi culturale

  - cazuri semnificative d) Implicarea Avocatului Poporului în protecţia drepturilor

  copilului e) Rezultatele obţinute ca urmare a implicării Avocatului

  Poporului în favoarea respectării legilor de către autorităţile administraţiei publice

  III. ACTIVITATEA AVOCATULUI POPORULUI ÎN CALITATE DE AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  a) Îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de supraveghere b) Îndeplinirea obligaţiilor decurgând din procesul de negociere a

  aderării României la Uniunea Europeană IV. COLABORAREA ÎNTRE AVOCATULUI POPORULUI ŞI CURTEA CONSTITUŢIONALĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR

  2

 • V. COOPERAREA CU INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI

  a) Colaborarea cu instituţii similare ( ombudsmani) din alte state b) Participarea la întruniri, conferinţe, simpozioane şi reuniuni

  internaţionale dedicate problematicii drepturilor omului VI. ANEXE Anexa nr. 1 Volumul general de activitate 2003 Anexa nr. 2 Statistica petiţiilor înregistrate în raport cu drepturile încălcate Anexa nr. 3 Statistica petiţiilor pe judeţe Anexa nr. 4 Statistica petiţiilor primite din străinătate Anexa nr. 5 Statistica audienţelor Anexa nr. 6 Statistica apelurilor telefonice – dispeceratul Anexa nr. 7 Statistica punctelor de vedere exprimate de Avocatul Poporului cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate Anexa nr. 8 Anchetele efectuate Anexa nr. 9 Statistica notificărilor privind înregistrarea ca operatori de date cu caracter personal Anexa nr. 10 Statistica notificărilor privind prelucrările de date cu caracter personal Anexa nr. 11 Statistica îndrumărilor acordate operatorilor de date personale Anexa nr. 12 Prezentarea selectivă a cazurilor semnificative soluţionate

  3

 • Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Domnule preşedinte al Senatului, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori,

  În îndeplinirea obligaţiilor ce ne revin potrivit art. 60 din Constituţie, prezentăm în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului, raportul anual.

  Fără îndoială, anul 2003 poate fi considerat pentru Avocatul Poporului anul în care instituţia a intrat într-un stadiu de normalitate organizatorică şi funcţională, fiind astfel în măsură să aducă la îndeplinire funcţiile ce-i revin potrivit Constituţiei şi legilor.

  A sporit gradul de percepţie şi credibilitate din partea autorităţilor publice şi a oamenilor, care văd în Avocatul Poporului o instituţie cu reale calităţi şi eficienţă în protecţia drepturilor şi libertăţilor publice.

  Trebuie să afirm deschis că aceste împliniri au fost posibile datorită interesului manifestat şi sprijinului direct acordat de către Parlament şi, lucru de mare importanţă pentru democraţia constituţională din România, atât de către majoritatea, cât şi de către opoziţia parlamentară. De o susţinere aparte s-a bucurat instituţia şi din partea Guvernului României.

  Pentru toate acestea doresc să aduc mulţumirile întregii instituţii Avocatul Poporului, sprijinul de care ne-am bucurat dovedind clar că la nivelul autorităţilor de guvernare suntem apreciaţi ca o instituţie utilă şi eficientă.

  4

 • Dacă în anul 2002, prin modificarea legii noastre organice, s-a întărit autonomia şi independenţa instituţiei şi s-au stabilit punţi de legătură cu justiţia şi Curtea Constituţională, în anul 2003, prin revizuirea constituţională, s-au pus la îndemâna Avocatului Poporului alte mijloace juridice de realizare a scopului şi funcţiilor sale. Am reaminti posibilitatea, de data aceasta conferită chiar de Constituţie, de implicare în controlul constituţionalităţii legilor, atât prin obiecţiile de neconstituţionalitate, cât şi prin excepţiile de neconstituţionalitate.

  Sunt încredinţat că activitatea viitoare va confirma utilitatea acestor măsuri, care vor permite un spor de eficienţă.

  Procesul de consolidare organizatorică şi funcţională a instituţiei s-a completat prin crearea a două birouri teritoriale – la Alba-Iulia şi la Bacău – iar primele rezultate sunt deja evidente. Regretăm că nu am reuşit acelaşi lucru la Craiova, dar sperăm ca acţiunea să continue cu succes.

  Deşi lucrurile nu se desfăşoară excelent, putem observa o îmbunătăţire calitativă a implicării personalului instituţiei în realizarea atribuţiilor acesteia. S-au angajat, prin concurs, persoane care au atât pregătirea profesională corespunzătoare, cât şi ataşamentul pentru instituţie. La perfecţionarea profesională au contribuit şi schimburile de experienţă cu instituţii străine (din Anglia, din Olanda), unele specializări realizate în străinătate, legăturile permanente cu alte instituţii exprimate prin schimburi de informaţii.

  Putem aprecia că ne-am racordat la exigenţele ombudsmanilor vest-europeni şi că la acest nivel s-a realizat un volum apreciabil de muncă.

  Sporul calitativ al activităţii a fost posibil şi datorită faptului că, în anul 2003, instituţiei i s-a repartizat un nou sediu, corespunzător, cu acces direct şi deschis pentru cetăţeni. Este şi motivul creşterii numărului de oameni care au vizitat instituţia.

  5

 • În anul ce a trecut, instituţia Avocatul Poporului s-a implicat mai mult în activităţile comune la nivel european, prin participări la congrese, conferinţe şi seminarii. Toate aceste informaţii şi date se regăsesc consemnate în raportul prezentat.

  Experienţa acumulată în anul 2003 ne obligă pentru viitor la cel puţin două direcţii de activitate, şi anume: continuarea perfecţionării profesionale a salariaţilor; amplificarea eforturilor pentru mediatizarea instituţiei, aceasta fiind de altfel o preocupare prioritară a ombudsmanilor europeni.

  Prof. univ. dr. Ioan MURARU

  Avocatul Poporului

  6

 • I. CONSOLIDAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

  a) Constituţională şi legală Revizuirea Constituţiei a avut ca scop prioritar adoptarea normelor

  constituţionale necesare pentru integrarea României în Uniunea Europeană şi comunitatea euro-atlantică, perfecţionarea democraţiei constituţionale prin recunoaşterea şi garantarea unor noi drepturi fundamentale şi îndeosebi, pentru întărirea instrumentelor de protecţie juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.

  În cadrul acestui sistem, modificările se referă şi la instituţia Avocatul Poporului, aşa cum este reglementată în titlul al II-lea, capitolul al IV-lea din Constituţia României. Potrivit noilor prevederi constituţionale, numirea Avocatului Poporului se va face în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, (şi nu doar de către Senat), având în vedere că, prin atribuţiile şi scopul pe care le îndeplineşte reprezintă o garanţie importantă pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.

  În realizarea atribuţiilor sale constituţionale, Avocatul Poporului va fi sprijinit de adjuncţi specializaţi pe domenii de activitate, ceea ce va conduce la o eficienţă sporită a activităţii instituţiei, realizându-se totodată, o concordanţă cu legislaţia altor state, în care funcţionează “ombudsmani”.

  Prin Constituţie, în forma sa revizuită, Avocatului Poporului îi este recunoscut dreptul de a sesiza Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalite asupra legilor, înaintea promulgării acestora. Astfel, legiuitorul a apreciat că Avocatul Poporului, prin legătura sa directă cu societatea civilă, este în măsură să semnaleze Curţii Constituţionale situaţiile în care o lege adoptată de Parlament, contravine Constituţiei, înainte de a fi promulgată de Preşedintele României. Prin urmare, Avocatul Poporului este recunoscut între subiectele de sezină alături de Preşedintele României, preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, Guvern, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un număr 50 de deputaţi sau 25 de senatori.

  În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate, potrivit Constituţiei revizuite, ea poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului, fapt ce prezintă un progres în materia instrumentelor juridice de protecţie a drepturilor omului deoarece nu se ridică în faţa instanţei judecătoreşti şi nu presupune implicarea Avocatului Poporului în procesul concret în faţa instanţei, ca parte sau alături de o parte. În plus, excepţia se fundamentează pe practica Avocatului Poporului în soluţionarea plângerilor oamenilor faţă de încălcarea drepturilor lor constituţionale şi legale.

  Pe cale de consecinţă, revizuirea Constituţiei impune la rândul său modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi

  7

 • funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului; în acest scop a fost deja întocmită o propunere legislativă.

  b) Materială – noul sediu din Bucureşti, înfiinţarea birourilor teritoriale Alba-Iulia şi Bacău

  Începând din anul 2003, instituţia Avocatul Poporului beneficiază de un sediu propriu, dotat corespunzător şi adecvat desfăşurării unei activităţi eficiente, situat în zona ultracentrală, accesibil persoanelor care solicită sprijinul pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime. Pentru aceasta, adresăm mulţumirile instituţiei noastre domnului prim-ministru, Adrian Năstase.

  În anul 2003, în scopul facilitării accesului cetăţenilor la instituţia Avocatul Poporului, au fost înfiinţate, două birouri teritoriale, unul în municipiul Alba-Iulia, şi altul în municipiul Bacău. Nu am reuşit acelaşi lucru pentru municipiul Craiova. Este preconizată în viitor deschiderea şi a altor birouri teritoriale, care urmează a fi situate în raza teritorială de competenţa jurisdicţională a curţilor de apel.

  Această iniţiativă urmăreşte în fapt cunoaşterea nu numai a unor probleme generale, dar şi a problemelor cetăţenilor, specifice zonei geografice în care trăiesc, eliminarea unor deplasări costisitoare pentru aceştia spre sediul central al instituţiei, o mai bună promovare a rolului şi locului instituţiei în ansamblul autorităţilor chemate să vegheze la promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor, ceea ce, în ultimă instanţă, contribuie şi la educaţia civică a acestora.

  c) Funcţională şi organizatorică-numărul de personal În cadrul instituţiei Avocatul Poporului este încadrat un număr total

  de 90 de persoane din care 3 demnitari, 65 funcţionari publici, iar 22 de persoane sunt angajate cu contract individual de muncă. Conducerea instituţiei este asigurată de Avocatul Poporului, doi adjuncţi ai Avocatului Poporului, un secretar general şi trei directori. Potrivit organigramei instituţiei Avocatul Poporului, fiecare adjunct coordonează câte un departament, respectiv Departamentul privind protecţia drepturilor civile şi politice şi Departamentul privind protecţia drepturilor economice, sociale şi culturale. În cadrul acestor departamente, funcţionează Direcţia pentru protecţia drepturilor omului, respectiv Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului şi a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  d) Condiţii de muncă După stabilirea noului sediu al instituţiei Avocatul Poporului din

  Bucureşti, strada Eugeniu Carada, nr. 3, sector 3, s-a îmbunătăţit gradul de înzestrare tehnico-edilitară a imobilului, astfel încât utilităţile sunt asigurate

  8

 • la nivelul standardelor europene în domeniu (racordarea la reţeaua de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, electrică, telefonie, iluminat şi climatizare) şi a crescut gradul de informatizare prin instalarea unei reţele de calculatoare.

  Din punctul de vedere al dotării cu echipamente şi tehnică informatică, instituţia Avocatul Poporului a utilizat în anul 2003 un număr de 68 de unităţi centrale (calculatoare), 77 de monitoare, 10 imprimante cu cerneală, 8 imprimante laser şi un scanner. Ca urmare, calitatea lucrărilor efectuate de consilierii şi experţii instituţiei a crescut în mod sensibil sub aspectul formei, conţinutului, rapidităţii şi eficienţei.

  e) Eforturi pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a

  personalului - concursuri, seminarii de perfecţionare profesională organizate în instituţie, dezbateri publice, participare la întruniri.

  În anul 2003, potrivit prevederilor legale, s-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în urma cărora au fost selecţionaţi experţi şi consilieri cu pregătire de specialitate şi cu experienţă în domeniul juridic, fapt ce a condus la creşterea randamentului activităţii instituţiei Avocatul Poporului. În scopul perfecţionării pregătirii profesionale a personalului, în cadrul instituţiei s-au organizat lunar seminarii şi dezbateri pe teme de specialitate.

  Totodată, în cursul anului 2003, consilierii şi experţii din cadrul instituţiei Avocatul Poporului au participat la 41 de reuniuni, dezbateri publice, întruniri. În cadrul colaborării cu organizaţiile non-guvernamentale s-au organizat, în cursul anului trecut, 37 de întruniri.

  9

 • II. ACTIVITATEA AVOCATULUI POPORULUI ÎN CALITATE DE MEDIATOR ÎNTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI

  a) Volumul general de activitate – (vezi şi Anexa nr. 1) Activitatea de soluţionare a petiţiilor În anul 2003, la instituţia Avocatul Poporului a fost înregistrat un

  număr de 5400 de petiţii referitoare la încălcarea unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, adresate de către persoanele fizice din ţară şi străinătate (Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 4).

  Ca şi în anii precedenţi, cel mai ridicat număr de petiţii provine din municipiul Bucureşti (1422); cel mai redus din judeţul Covasna (7). Un număr ridicat de petiţii s-a mai primit din judeţele Prahova (653), Bacău (234), Braşov (175), Dolj (172). Printre judeţele care au înregistrat un număr redus de petiţii figurează: Ialomiţa (8); Harghita (13), Sălaj (20) Bistriţa – Năsăud (22), Satu-Mare (37), (Anexa nr. 3). Un număr de 25 de petiţii au fost primite din străinătate, din care: Suedia (5), câte 4 din SUA şi Olanda, câte 3 din Canada şi Germania, Elveţia (2), câte una din Grecia, Marea Britanie, Ungaria şi Republica Moldova, (Anexa nr. 4). Activitatea desfăşurată în timpul audienţelor În cursul anului 2003 au fost acordate 3866 de audienţe în cadrul cărora au fost invocate încălcări ale drepturilor persoanelor fizice, din care au fost reţinute 571 de petiţii, (Anexa nr. 5).

  Activitatea desfăşurată în cadrul dispeceratului La dispeceratul sediului central şi al birourilor teritoriale ale instituţiei

  Avocatul Poporului, cetăţenii s-au adresat telefonic, în special cei aflaţi la mari distanţe şi cei greu transportabili, înregistrându-se 2025 de apeluri telefonice din care au fost reţinute 14 petiţii (Anexa nr. 6).

  Obiectul petiţiilor adresate Avocatului Poporului Petiţiile adresate Avocatului Poporului au avut ca obiect încălcări sau abuzuri ale autorităţilor publice referitoare la următoarele categorii de drepturi constituţionale: drepturi civile şi politice, drepturi economice, sociale şi culturale şi drepturi ale copilului.

  Analiza comparativă asupra ponderii drepturilor încălcate Numărul total al petiţiilor în care a fost sesizată încălcarea unor drepturi sau libertăţi ale persoanelor fizice a fost de 5400. Cel mai mare număr de petiţii privind încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti se referă la dreptul de proprietate privată (1361), dreptul la un nivel de trai decent (1096), dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii (549), dreptul la informaţie (476), dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (438), dreptul la un proces echitabil (330), dreptul de petiţionare (327), accesul liber la justiţie (312), (Anexa nr. 2).

  10

 • Celelalte petiţii se referă la drepturile de protecţie specială a persoanelor cu handicap (93), moştenire (66), ocrotirea sănătăţii (55), protecţia copiilor şi tinerilor (53), viaţă şi la integritate fizică şi psihică (37), viaţă intimă, familială şi privată (35), egalitatea în drepturi (30), apărare (22), libertatea de exprimare (21), libertatea individuală (17), (Anexa nr. 2). Activitatea desfăşurată în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal În anul 2003, la instituţia Avocatul Poporului s-au înregistrat ca operatori de date cu caracter personal un număr de 266 de persoane fizice şi juridice (Anexa nr. 1). În acelaşi domeniu, s-au făcut 308 de notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi au fost acordate un număr de 186 de îndrumări operatorilor de date cu caracter personal (Anexa nr. 1). Iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea anchetelor

  În anul 2003 a fost realizat un număr total de 23 de anchete, care s-au efectuat în următoarele domenii :

  • 3 anchete privind constatarea modului în care sunt aplicate prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. Pentru efectuarea anchetei s-au făcut verificări la o serie de autorităţi ale administraţiei publice, cum sunt Unitatea militară 02405 Piteşti, deţinătoarea arhivelor cu caracter militar; Ministerul Apărării Naţionale; Arhivele Naţionale - Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

  • 2 anchete privind verificarea unor petiţii prin care era sesizată săvârşirea unor abuzuri faţă de deţinuţi de către funcţionarii din administraţia publică, inclusiv poliţişti; în acest scop s-au făcut verificări la Inspectoratul General de Poliţie şi secţii de poliţie; Direcţia Generală a Penitenciarelor, la penitenciarul Rahova, Jilava şi Poarta Albă;

  • O anchetă privind constatarea modului în care sunt respectate drepturile unor deţinuţi de a beneficia de asistenţa medicală şi de hrană; s-au efectuat verificări la Direcţia Generală a Penitenciarelor, la penitenciarele Rahova, Jilava şi Poarta Albă;

  • 2 anchete privind verificarea unor petiţii prin care era sesizată încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări de către funcţionarii din administraţia publică; în acest scop, s-au făcut verificări la Primăria municipiului Călăraşi şi Consiliul judeţean Călăraşi;

  11

 • • 2 anchete privind verificarea modului în care sunt stabilite şi plătite pensiile cuvenite unor persoane fizice, în contextul dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzut de art. 52 din Constituţie; în acest scop s-au făcut verificări la Casa Naţională de Pensii şi la casele de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

  • O anchetă privind verificarea modului în care sunt respectate drepturile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Dolj;

  • 12 anchete privind respectarea drepturilor copilului; în acest sens au fost verificate o serie de direcţii judeţene pentru protecţia drepturilor copilului şi centre de plasament.

  Întocmirea unui raport special Ca urmare a petiţiilor examinate şi a anchetelor efectuate, Avocatul

  Poporului a sesizat autorităţile şi instituţiile publice competente pentru a dispune măsurile legale care se impuneau. In exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului a elaborat un raport special privind executarea pedepselor în penitenciare.

  Raportul special privind executarea pedepselor în penitenciare a cuprins principalele probleme sesizate Avocatului Poporului privind executarea pedepselor în penitenciare: existenţa unor prevederi desuete, drepturile persoanelor fizice, aflate în detenţie în executarea unor pedepse privative de libertate.

  Avocatul Poporului a fost sesizat în legătură cu posibila încălcare a unor drepturi referitoare la:

  - secretul corespondenţei; - asigurarea cantităţii şi calităţii hranei pentru persoanele fizice

  aflate în detenţie pentru executarea unor pedepse privative de libertate;

  - posibilitatea deţinuţilor de a-şi cumpăra bunuri de uz personal; - asigurarea integrităţii fizice şi psihice, eliminarea pedepselor

  fizice, a cătuşelor şi a lanţurilor. Din cercetările efectuate de Avocatul Poporului, cuprinse în raportul

  special a rezultat că normele juridice, care reglementează executarea pedepselor, nu mai răspundeau deplin cerinţelor de armonizare cu exigenţele internaţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor omului.

  Propunerile Avocatului Poporului au avut în vedere: - iniţierea unei legi privind modul de executare a pedepselor, în

  concordanţa cu prevederile constituţionale şi dreptul internaţional, care să asigure ocrotirea demnităţii umane, interzicerea supunerii

  12

 • la tortură sau la alte forme de tratament ori sancţiuni crude, inumane sau degradante, formarea responsabilităţii delicventului faţă de el şi faţă de societate, dezvoltarea aptitudinilor necesare reintegrării sociale.

  - adoptarea unui regulament de aplicare a prevederilor legii privind executarea pedepselor, care să îndeplinească cerinţele de accesibilitate, prin publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

  Propunerile Avocatului Poporului au sprijinit, credem noi, elaborarea unui nou act normativ în materie, şi anume Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi a celor două ordine ale ministrului justiţiei, şi anume: Ordinul nr. 3131/C/2003 privind durata şi periodicitatea vizitelor, numărul şi greutatea pachetelor cu alimente, precum şi bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate şi Ordinul nr. 3352/C/2003 privind obligaţiile si interdicţiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi măsurile disciplinare aplicate în cazul săvârşirii de abateri disciplinare.

  Formularea punctelor de vedere În cursul anului 2003 au fost comunicate Curţii Constituţionale 386

  de puncte de vedere cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor

  Activitatea desfăşurată în scopul informării cetăţenilor cu privire la

  apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice În cursul anului 2003, a fost continuată activitatea de informare şi

  popularizare a instituţiei Avocatul Poporului în rândul cetăţenilor, în primul rând, prin intensificarea contactelor cu mass-media specializată în reflectarea tematicii juridice, cât şi cea privitoare la problemele din domeniul drepturilor cetăţeanului.

  S-a acordat prioritate informării populaţiei despre activităţile instituţiei Avocatul Poporului cu descrierea cazurilor tipice de încălcare a drepturilor, familiarizării cetăţenilor cu drepturile şi îndatoririle fundamentale, înţelegerii de către cetăţeni a supremaţiei legii într-un stat democratic.

  Totodată, pentru o mai bună înţelegere a rolului şi atribuţiilor Avocatului Poporului, au fost editate, prin efort financiar propriu, un pliant şi o broşură de prezentare a instituţiei. Aceste materiale, cu caracter informativ, au fost difuzate gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale (ministere, prefecturi, consilii judeţene şi primării), în scopul cunoaşterii mai aprofundate a atribuţiilor instituţiei şi stimulării colaborării cu aceste autorităţi.

  13

 • Pentru a facilita accesul cetăţenilor la instituţia Avocatul Poporului, pentru o mai bună cunoaştere a activităţii acestei instituţii şi o mai bună protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a fost editat un pliant cuprinzând informaţii utile referitoare la sediul instituţiei, programul de acordare a audienţelor, programul de funcţionare a serviciului de dispecerat şi posibilităţile de intervenţie a Avocatului Poporului în apărarea drepturilor cetăţeanului.

  De asemenea, de fiecare dată s-a dat curs solicitărilor mass-media. Sunt activ implicaţi în procesul de informare a comunităţii locale şi funcţionarii publici din cadrul birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului.

  Trebuie menţionat faptul că instituţia Avocatul Poporului a folosit eficient posibilităţile mass-media nu numai pentru informarea cetăţenilor în diverse domenii privind situaţia reală a drepturilor cetăţeanului în România, ci şi pentru educarea şi formarea culturii juridice a acestuia.

  Modalităţi eficiente şi credibile de informare a comunităţii, cu un grad mare de acoperire sunt radioul şi televiziunea. Astfel, în anul 2003 consilierii şi experţii Avocatului Poporului au participat la un număr de 26 de emisiuni radio şi de televiziune.

  b) Asigurarea protecţiei drepturilor civile şi politice – cazuri semnificative În categoria drepturilor civile şi politice a căror încălcare a fost

  invocată în petiţiile examinate în anul 2003, cele mai frecvente plângeri au fost acelea referitoare la accesul liber la justiţie, la dreptul la un proces echitabil, la dreptul la informaţie, la dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică, libertatea individuală.

  1. Principiul accesului liber la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţia României

  Din cele 312 de petiţii referitoare la principiul accesului liber la justiţie, un număr mare au avut ca obiect contestarea modului de efectuare a activităţii de urmărire penală, precum şi refuzul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie de a răspunde în termen legal la cererile pentru promovarea recursului în anulare. Totodată, instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată în legătură cu pierderea şi distrugerea de acte şi de dosare, precum şi cu refuzul reconstituirii acestora.

  Invocarea acestui drept relevă faptul că există unele cauze obiective (de exemplu, taxele de timbru judiciar care nu pot fi plătite de cetăţenii lipsiţi de mijloace materiale), dar şi cauze subiective de tipul amânării nejustificate a termenelor de judecată de către unele instanţe.

  14

 • Dreptul la un proces echitabil, prevăzut de dispoziţiile art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale

  Un număr de 330 de petiţii s-au referit la încălcarea dreptului la un proces echitabil, situaţii în care au fost sesizaţi procurorul general sau preşedinţii instanţelor de judecată.

  2. Dreptul la informaţie prevăzut de art. 31 din Constituţia României În anul 2003, un număr de 476 de petiţii au vizat încălcarea dreptului

  la informaţie, ceea ce evidenţiază că mai sunt unele autorităţi şi instituţii publice care nu îşi respectă obligaţia constituţională de a da solicitanţilor informaţiile cerute, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, sau răspund numai parţial, la cererile formulate.

  Astfel, într-un număr important din această categorie de petiţii, cetăţenii au adus la cunoştinţa Avocatul Poporului faptul că li se refuză accesul liber la informaţiile privind mediul înconjurător.

  Avocatul Poporului a solicitat autorităţilor şi instituţiilor publice să asigure accesul la informaţiile de interes public, prin afişare la sediu, publicare în Monitorul Oficial sau în alte mijloace de informare în masă, pagina proprie de internet, consultare la sediu în spaţii special amenajate în acest scop.

  Pentru soluţionarea cererilor, Avocatul Poporului s-a adresat inspectoratelor judeţene de poliţie, inspectoratelor de protecţie a mediului, administraţiilor financiare, consiliilor locale şi judeţene.

  3. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică prevăzut de art. 52 din Constituţia României

  În anul 2003, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică a fost invocat într-un număr de 438 de petiţii.

  Datorită specificului acestui drept, încălcarea sa este asociată, în majoritatea cazurilor, cu încălcarea unuia sau mai multor altor drepturi, spre exemplu, dreptul de proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituţia României, dreptul la un nivel de trai decent, garantat de art. 47 al Legii fundamentale.

  4. Dreptul de petiţionare prevăzut de art. 51 din Constituţia României

  În anul 2003, în domeniul protecţiei dreptului de petiţionare au fost examinate un număr de 327 de petiţii.

  15

 • Într-un număr important de petiţii, cetăţenii au adus la cunoştinţa Avocatului Poporului faptul că s-au adresat autorităţilor administraţiei publice solicitând rezolvarea atât a unor probleme de ordin personal cât şi a unora care priveau colectivităţile pe care le reprezentau. Din cuprinsul petiţiilor rezulta că, deşi cetăţenii au respectat condiţiile cerute de lege pentru a se adresa autorităţilor administraţiei publice, aceştia nu au primit răspuns la cereri.

  În legătură cu respectarea dreptului de petiţionare s-a constatat că se tergiversează soluţionarea cererilor adresate autorităţilor publice, ori se refuză primirea unor astfel de cereri ce au ca obiect probleme referitoare la acordarea ajutorului social, reduceri sau scutiri de taxe şi impozite, dreptul de a călători gratuit pe mijloace de transport în comun pentru pensionari etc.

  În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Avocatul Poporului a întreprins o serie de demersuri în sensul obţinerii de răspunsuri la cererile petenţilor, însă unele autorităţi ale administraţiei publice nu au răspuns sesizărilor Avocatului Poporului. Între acestea se regăsesc Primăria municipiului Bucureşti, unele primării de sectoare etc.

  5. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică prevăzut de art.

  22 din Constituţia României În cursul anului 2003, în exercitarea atribuţiilor Avocatului

  Poporului, de a apăra drepturile şi libertăţile cetăţenilor în raporturile lor cu autorităţile publice, au fost înregistrate un număr de 37 de petiţii în legătură cu pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 22 din Constituţia României, privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.

  În acest sens, am fost sesizaţi în legătură cu tratamentele inumane la care sunt supuse unele persoane private de libertate de către poliţie şi în privinţa unor cazuri de persoane decedate, în anii trecuţi, în condiţii suspecte în aresturile poliţiei.

  Pentru soluţionarea cererilor Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti, care au comunicat măsurile luate.

  Totodată, în anul 2003 Avocatul Poporului a primit o serie de sesizări de la persoane fizice, aflate în executarea unor pedepse privative de libertate, care au solicitat ca, în limitele competenţelor conferite de Legea nr. 35/1997, modificată şi completată, Avocatul Poporului să se implice în soluţionarea unor probleme în domeniul executării pedepselor în penitenciare.

  În legătură cu respectarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, modificată şi completată, deţinuţii ne-au sesizat în privinţa nerespectării dreptului la corespondenţă, inclusiv privind folosirea telefoanelor publice cu cartelă, aflate în incinta unităţilor penitenciare, dreptului de a primi vizite, dreptului de a face cumpărături,

  16

 • dreptului la hrană corespunzătoare religiei practicate. Aspecte referitoare la încălcarea libertăţii individuale au fost de asemenea avute în vedere în Raportul special privind executarea pedepselor în penitenciare.

  6. Libertatea individuală ( art. 23 din Constituţia României)

  În decursul anului 2003, persoanele supuse măsurilor privative de libertate s-au adresat instituţiei Avocatul Poporului în privinţa respectării libertăţii individuale, fiind formulate 17 petiţii.

  b) Asigurarea protecţiei drepturilor sociale, economice şi culturale - cazuri semnificative

  În categoria drepturilor economice, sociale şi culturale a căror încălcare

  a fost invocată în petiţiile examinate în anul 2003, cele mai frecvente au fost dreptul de proprietate privată, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii, dreptul la ocrotirea sănătăţii, protecţia persoanelor cu handicap.

  1. Dreptul de proprietate privată prevăzut de art. 44 din Constituţia

  României Cu privire la acest drept au fost adresate Avocatului Poporului 1361

  de petiţii. Ca şi în anii precedenţi, petiţiile au vizat modul de aplicare a

  prevederilor: Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997; Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, completată; Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, completată; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată; Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.

  Cea mai mare parte a petiţiilor, care au vizat Legea nr. 18/1991 se referă la nemulţumiri privind tergiversarea eliberării titlurilor de proprietate, a punerii în posesie, a modificării amplasamentelor şi a punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus anularea ori modificarea titlurilor de proprietate emise cu încălcarea prevederilor legii, iar în cazul Legii nr. 1/2000, neacordarea despăgubirilor pentru terenurile ce nu pot fi retrocedate.

  În cadrul aceleiaşi problematici s-au înscris şi petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului de către veteranii de război care au semnalat

  17

 • tergiversarea de către autorităţile publice, a aplicării prevederilor Legii nr. 44/ 1994 modificată şi completată, cu privire la acordarea în proprietate a unor suprafeţe de teren ori a unui echivalent bănesc. În ceea ce priveşte Legea nr. 10/2001, petiţiile înregistrate aduc în discuţie nemulţumiri privind procesul de aplicare a legii. În principal, se referă la nerespectarea de către autorităţile prevăzute de lege a termenului de 60 zile stabilit de legiuitor pentru soluţionarea notificărilor depuse de persoanele îndreptăţite.

  Din corespondenţa purtată cu autorităţile şi instituţiile publice, în vederea soluţionării cazurilor semnalate, s-a constatat, de cele mai multe ori că, solicitanţii au prezentat dovezi incomplete atât în vederea stabilirii calităţii de persoană fizică îndreptăţită, cât şi în ceea ce priveşte dreptul de proprietate. Ca urmare a demersurilor întreprinse de Avocatul Poporului în aceste cazuri, petiţionarii au fost informaţi cu privire la documentele necesare completării şi soluţionării notificărilor.

  Totodată, în ceea ce priveşte încălcarea dreptului de proprietate, la instituţia Avocatul Poporului au fost înregistrate numeroase petiţii privind modul de aplicare a Legii nr. 9/1998. În majoritate, acestea s-au referit la tergiversarea acordării compensaţiilor şi la lipsa de transparenţă a activităţii comisiilor de aplicare a legii. Comisia centrală de aplicare a Legii 9/1998 subliniază faptul că are în lucru un număr foarte mare de dosare, pe care le analizează în ordinea primirii şi înregistrării lor la Ministerul Finanţelor Publice (adresa de răspuns nr. 8685 din 5 decembrie 2003).

  De asemenea, în procesul de validare sau de invalidare a hotărârilor emise de comisiile judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998, comisia centrală se confruntă cu un fenomen creat la nivelul unora dintre aceste comisii care constă în înaintarea de documentaţii incomplete sau cu erori sub aspectul evaluării bunurilor, fapt ce determină restituirea dosarelor în vederea completării sau corectării lor.

  În ceea ce priveşte procedura de înaintare a dosarelor către comisia centrală, trebuie menţionat faptul că beneficiarii legii nu primesc informaţii cu privire la numărul sub care a fost înregistrat dosarul la comisia centrală. În acest sens, petiţionarii au semnalat şi posibila încălcare a art. 31 din Constituţia României, privind dreptul la informaţie, considerând că, în vederea respectării textului din Constituţie şi a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, este oportună afişarea lunară, la sediul comisiei, a informaţiilor cu privire stadiul de analizare a cererilor (numărul de dosare soluţionate, numărul de dosar la care comisia a ajuns cu verificarea), aceste informaţii fiind de natură a asigura transparenţa activităţii autorităţii în raport cu cetăţenii.

  Încălcarea dreptului de proprietate a făcut obiectul unor anchete în urma cărora, în majoritatea cazurilor, au fost restabilite drepturile reclamate de petiţionari.

  18

 • 2. Dreptul la un nivel de trai decent prevăzut de art. 47 din Constituţia

  României Din numărul total de 1096 de petiţii, cea mai mare parte a petiţiilor

  reţinute spre soluţionare au avut ca obiect dreptul la pensie, reclamându-se calculul eronat al pensiei; refuzul de a aplica prevederile legale privind indexarea şi recorelarea pensiilor; cuantumul diferenţiat al pensiei în cazul persoanelor pensionate în aceeaşi perioadă, în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; refuzul eliberării actelor care dovedesc vechimea în muncă, în vederea întocmirii dosarului de pensionare; necuprinderea în calcul a întregii perioade de vechime în muncă; stabilirea incorectă a bazei de calcul a pensiei; întârzieri în efectuarea plăţii pensiei; transferul, suspendarea, poprirea şi impozitarea în mod necorespunzător a pensiilor. Ca rezultat al intervenţiei Avocatului Poporului, s-a procedat la revizuirea dosarelor, emiterea de noi decizii pentru corectarea calculelor eronate sau aplicarea indexării, cu restituirea sumelor la care cetăţenii erau îndreptăţiţi (conform fişelor de caz din Anexa nr. 12 ). Autorităţile publice responsabile în materie, respectiv casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale au răspuns cu promptitudine solicitărilor Avocatului Poporului, astfel încât a existat posibilitatea să se comunice solicitanţilor, în multe situaţii, rezolvarea problemelor semnalate. Cea mai promptă reacţie a fost a Casei Naţionale de Pensii care, în toate situaţiile, sesizată ca primă autoritate sau sesizată în lipsa răspunsului de la casele judeţene de pensii a răspuns, fără excepţie, în termenul legal sau a obligat casele de pensii de sub autoritatea sa, să se conformeze.

  O altă categorie de petiţii, în care s-a invocat presupusa încălcare a dreptului la un nivel de trai decent, se referă la tergiversarea soluţionării cererilor adresate primăriilor, în vederea obţinerii de locuinţe sociale. În aceste cazuri, nu am avut satisfacţia să avem confirmarea soluţionării favorabile, dar am obţinut promisiuni de soluţionare în cel mai scurt timp, potrivit posibilităţilor, respectiv am sensibilizat autoritatea publică în cauză cu privire la cazurile respective.

  3. Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, prevăzut de art.

  41 din Constituţia României Acest drept a făcut obiectul unui număr de 549 de petiţii.

  Astfel, instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată cu privire la posibile abuzuri ale autorităţilor publice care, fie nu respectau prevederile Codului muncii, fie încălcau flagrant prevederile acestuia. Dintre problemele ridicate s-au evidenţiat următoarele: refuzul angajatorilor de a încheia contracte de muncă potrivit legii; neplata la zi a contribuţiilor

  19

 • datorate fondurilor de asigurări sociale; condiţiile grele în care salariaţii îşi desfăşoară unele activităţi; depăşirea orelor legale de program fără acordarea compensaţiilor cuvenite în acest sens; refuzul de a elibera la cerere, cartea de muncă a salariatului precum şi hărţuiri de diferită natură la locul de muncă. Totodată, petiţionarii au semnalat pretinse abuzuri, în procedura de stabilire a persoanelor concediate ori în legătură cu actele autorităţii judecătoreşti, respectiv în legătură cu soluţiile pronunţate în litigiile de muncă dintre angajator şi salariat. Este de remarcat sesizarea unui funcţionar public, din cadrul Casei judeţene de pensii Argeş, care a cerut implicarea Avocatului Poporului în soluţionarea unui litigiu generat de reîncadrarea funcţionarilor publici pe baza criteriilor prezentate de Agenţia Naţională a Funcţionarului Public. În urma demersurilor efectuate de instituţia Avocatul Poporului, s-a constatat că reîncadrarea petiţionarei pe post s-a făcut cu respectarea criteriilor stabilite de agenţie. De asemenea, un număr tot mai mare de petiţionari au solicitat, în scris, dar şi în cadrul programului de audienţe, relaţii privind punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti referitoare la obligaţia autorităţilor publice de a reintegra pe post persoanele disponibilizate şi de a le acorda drepturile băneşti stabilite de instanţă. O altă problemă întâlnită, o prezintă contestaţiile privind deciziile de desfacere a contractelor de muncă, precum şi solicitarea unor informaţii privind punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti referitoare la reintegrarea în funcţie sau acordarea de drepturi băneşti. Totodată, s-au mai primit petiţii prin care se contestă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în materia raporturilor de muncă.

  4. Dreptul la protecţie a persoanelor cu handicap prevăzut de art. 50 din Constituţia României

  Referitor la acest drept, în cursul anului 2003 au fost formulate 93 de petiţii. S-a observat astfel o schimbare semnificativă de atitudine şi practică în acest domeniu. Comunitatea internaţională a adoptat o serie de instrumente juridice internaţionale, care au impulsionat structurarea actualei concepţii şi practici cu privire la integrarea socială a copiilor şi persoanelor adulte cu cerinţe speciale (handicap). Esenţa acestor instrumente juridice internaţionale constă în recunoaşterea deplină a tuturor drepturilor copiilor cu cerinţe speciale şi a implicaţiilor care decurg de aici. Prin Legea de revizuire a Constituţiei României, legiuitorul constituant a înţeles să dea o nouă formulare art. 46 referitor la dreptul la protecţie specială a persoanelor cu handicap, corespunzătoare cerinţelor internaţionale. Astfel, art. 46 din Constituţie a devenit art. 50, cu următorul conţinut: “Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale

  20

 • handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor”.

  În scopul înfăptuirii rolului său de apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Avocatul Poporului a analizat cererile ce i-au fost adresate de către persoanele cu handicap şi, în situaţiile în care s-a impus, a efectuat demersuri, potrivit competenţelor sale legale.

  Astfel, din analiza petiţiilor adresate Avocatului Poporului de către persoanele cu handicap a rezultat faptul că, nemulţumirile se referă la faptul că persoanele nu sunt încadrate în gradul de handicap corespunzător sau sunt încadrate într-un grad de handicap inferior celui avut anterior, ceea ce a dus la diminuarea sferei drepturilor acordate de Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

  O altă problemă a persoanelor cu handicap, semnalată Avocatului Poporului, este legată de întârzierea emiterii deciziilor, de către Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate împotriva certificatelor eliberate de comisiile judeţene de expertiză medicală. În acest sens, demersurile Avocatului Poporului au dus la soluţionarea favorabilă a unor cazuri semnalate de petiţionari (vezi Anexa nr. 12).

  De asemenea, cetăţenii au mai sesizat Avocatului Poporului întârzierea sau neplata salariilor asistenţilor personali ai adulţilor cu handicap. Şi în acest an, ca şi în anul precedent, în răspunsurile lor, autorităţile administraţiei publice au arătat că, situaţia a fost determinată de dificultăţile financiare cu care s-au confruntat autorităţile administraţiei publice locale, deşi în Legea bugetului de stat pe anul 2003 a fost prevăzut în bugetul local, la subcapitolul “Cheltuieli”, un punct distinct pentru cheltuielile privind drepturile asistentului personal pentru copiii şi adulţii cu handicap grav.

  Totodată, Avocatul Poporului a fost sesizat cu unele cazuri în care comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi au respins încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, fără a emite certificate, persoanele în cauză fiind lipsite de posibilitatea de a le contesta la Comisia superioară de expertiză medicală şi, eventual, în justiţie, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, modificată.

  De asemenea, o altă situaţie semnalată Avocatului Poporului a fost întârzierea procedurilor administrative de predare – preluare a patrimoniului, a bazei de date, a fondului documentar, de la fostele inspectorate teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap către autorităţile administraţiei publice locale. Urmare a acestei întârzieri, comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi-au întrerupt, pentru o anumită perioadă de timp, activitatea. Astfel, persoanele cu handicap al căror certificat a expirat în această perioadă de transfer al competenţelor, au fost puse în imposibilitatea de a se adresa

  21

 • comisiei de expertiză medicală, pentru reevaluare, deşi art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap, prevede obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura condiţii corespunzătoare de funcţionare a comisiilor, astfel încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor cetăţenilor. Pe cale de consecinţă, persoanele cu handicap au fost lipsite de drepturile acordate de lege, întrucât nu au putut deţine un certificat valabil, decât în momentul în care comisiile medicale şi-au reluat activitatea.

  Alte cazuri, care au fost semnalate Avocatului Poporului de persoanele cu handicap, privesc refuzul sau tergiversarea internării într-un centru de asistenţă şi îngrijire, tergiversarea acordării unei locuinţe din fondul de stat, precum şi întârzierea acordării drepturilor cu caracter pecuniar persoanelor cu handicap. Referitor la acest din urmă aspect menţionăm că, în cuprinsul Ordinului nr. 90/2002 al Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, nu se precizează în mod expres data de la care se acordă drepturile, după obţinerea certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care nu a fost contestat (de exemplu, începând cu luna următoare celei în care a fost dobândit certificatul). Singurele menţiuni în acest sens sunt cele referitoare la acordarea drepturilor, după rezolvarea contestaţiei de către Comisia superioară de expertiză medicală şi anume faptul că, decizia “are ca efect asigurarea drepturilor persoanei corespunzător gradului de handicap stabilit de Comisia superioară de la data formulării cererii, cu condiţia încadrării în exerciţiul bugetar” (art. 31 din Ordinul nr. 90/2002).

  5. Dreptul la ocrotirea sănătăţii prevăzut de art. 34 din Constituţia României

  Dreptul la ocrotirea sănătăţii a constituit obiectul a 55 de petiţii. Principala problemă care a vizat activitatea Avocatului Poporului în

  cursul anului 2003 a fost situaţia asiguraţilor care nu au putut beneficia de drepturile de a obţine medicamente în regim compensat sau gratuit.

  Această situaţie s-a datorat mecanismului deficitar de decontare a medicamentelor, cu şi fără contribuţie personală, furnizate de farmacii, care nu primesc contravaloarea medicamentelor livrate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau de la casele de asigurări de sănătate judeţene, cu care au încheiat contracte.

  Modul de decontare a medicamentelor creează dificultăţi, pe de o parte, producătorilor şi distribuitorilor de medicamente, care ajung în situaţia de a nu-şi recupera investiţiile şi, pe de altă parte, pacienţilor, care nu pot beneficia de medicamentele necesare sau sunt nevoiţi să achite preţul

  22

 • integral al acestora, deşi legea prevede obţinerea acestora în regim gratuit sau compensat.

  Situaţia acordării medicamentelor, cu sau fără contribuţie personală, a constituit o problemă deosebită, situaţie reflectată în numărul de cereri înregistrate la instituţia Avocatul Poporului, prin care cetăţenii sesizau că nu este respectat dreptul de a beneficia de medicamente în regim compensat.

  Astfel, din varietatea cazurilor cu care ne-am confruntat, menţionăm faptul că, într-un număr important de petiţii, având ca obiect posibile încălcări ale dreptului la ocrotirea sănătăţii, cetăţenii au adus la cunoştinţa Avocatului Poporului, tergiversarea primirii unui răspuns la cererile adresate autorităţilor sau instituţiilor publice, de exemplu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; Ministerul Sănătăţii, ori refuzul primirii sau soluţionării unor cereri ce au ca obiect probleme referitoare la sistarea acordării tratamentelor.

  În consecinţă, instituţia Avocatul Poporului a considerat oportună intervenţia sa către autorităţile publice sus menţionate, cu solicitarea de a ne comunica măsurile legale ce se impun cu privire la cele solicitate de petiţionari.

  Majoritatea problemelor menţionate au fost rezolvate cu promptitudine şi datorită faptului că, în cursul anului 2003, a existat o colaborare bună cu autorităţile publice sesizate.

  În general, autorităţile sesizate au manifestat receptivitate la solicitările Avocatului Poporului, însă la soluţionarea favorabilă a petiţiilor de acest gen s-a ajuns în puţine cazuri, invocându-se lipsa fondurilor sau blocaje în derularea acestora.

  d) Implicarea Avocatului Poporului în protecţia drepturilor copilului

  Avocatul Poporului, în îndeplinirea atribuţiilor sale, intervine pe lângă autorităţile publice, fie pentru apărarea drepturilor copilului atunci când acestea au fost încălcate, fie într-o perspectivă mai largă, de promovare a condiţiei copilului şi a drepturilor sale.

  Prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului precum şi alte documente relevante ale dreptului internaţional, în materie, sunt înscrise în Constituţia şi legile României ( vârsta minimă la care minorii pot fi angajaţi, regimul special de protecţie şi asistenţă de care se bucură copiii şi tinerii în realizarea drepturilor lor, obligaţia autorităţilor publice de a asigura condiţii pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa publică, economică şi sportivă a ţării.)

  Eliminarea oricărei forme de exploatare a minorilor, a folosirii lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală, constituie una din preocupările

  23

 • majore ale autorităţilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale ce se ocupă de apărarea drepturilor copilului, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

  Cu toate că legislaţia României cuprinde norme clare privind regimul special de protecţie şi de asistenţă a copiilor şi tinerilor există încă numeroase cazuri în care copiii sunt folosiţi la munci care le pun în primejdie sănătatea ori dezvoltarea lor normală sau sunt confruntaţi cu rele tratamente, discriminări, tradiţii ale unor grupuri etnice, neintegrate încă în societatea modernă.

  Astfel, în şase cazuri privind exploatarea muncii minorilor, discriminarea unor copii infestaţi cu virusul HIV care nu au fost primiţi în şcoli, obligarea unor minori rromi de a se supune unor tradiţii în contradicţie cu legislaţia privind protecţia copilului, unele semnalate şi de presă, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a urmărit la autorităţile publice competente modul în care acestea au intervenit pentru restabilirea legalităţii.

  Am aminti aici situaţia celor 19 copii din judeţele Neamţ, Iaşi şi Vaslui, trimişi de părinţii lor să muncească în comuna Gostinu, judeţul Giurgiu, a unor copii infestaţi cu virusul HIV din judeţele Iaşi şi Vrancea cărora nu li s-a mai permis să frecventeze cursurile anului şcolar 2003-2004 şi cazul, deja celebru prin mediatizarea în presa internă şi internaţională, al “căsătoriei” copiilor Ana Maria Cioabă şi Mihai Birită.

  În toate aceste cazuri am constatat că atunci când efortul autorităţilor publice şi organizaţiilor societăţii civile se conjugă, situaţiile descrise mai sus pot fi combătute eficient.

  În anul 2003, au fost înregistrate 242 de petiţii al căror subiect au fost copii şi tinerii, care au, pe lângă dreptul la protecţie, prevăzut de art. 49 din Constituţia României şi alte drepturi fundamentale.

  În domeniul drepturilor copilului şi tinerilor, petiţiile adresate Avocatului Poporului se referă, atât la încălcarea unor drepturi fundamentale, cât şi a unor drepturi prevăzute în legi speciale. Din prima categorie putem exemplifica: dreptul la un nivel de trai decent (art. 47 din Constituţia României), dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34 din Constituţia României), dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22 din Constituţia României), dreptul la protecţie specială a persoanelor cu handicap (art. 50 din Constituţia României), dreptul la învăţătură (art. 32 din Constituţia României), dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii (art. 41 din Constituţia României). Din cea de-a doua categorie, menţionăm dreptul copilului la alocaţia lunară de întreţinere pentru copiii daţi în plasament asistenţilor maternali, dreptul copilului la o măsură de protecţie adecvată, dreptul la alocaţia de stat pentru copii, instituirea tutelei şi curatelei, dreptul la ajutor pentru copilul cu handicap. Instituţiei Avocatul Poporului s-au adresat şi tineri care au împlinit vârsta de 18 ani şi au părăsit centrele de plasament. Petiţiile acestor tineri arată că sistemul actual de protecţie a copiilor instituţionalizaţi nu asigură,

  24

 • în toate cazurile, integrarea acestora în societate, nu le acordă o perspectivă după împlinirea majoratului existând riscul ca aceştia să se alăture persoanelor cu probleme din societate.

  Situaţia este mai dificilă în cazul tinerilor care au absolvit o formă de învăţământ special. În lipsa unor criterii precise, copiii intră cu uşurinţă în sistemul special de învăţământ, dar la absolvire nu se poate realiza aproape nimic pentru facilitarea integrării lor socio-profesionale.

  În cadrul activităţii destinate protecţiei drepturilor copilului, Avocatul Poporului a iniţiat întâlniri şi convorbiri cu reprezentanţi ai unor instituţii centrale sau locale şi organizaţii neguvernamentale implicate în protecţia copiilor.

  Astfel, s-au realizat întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, direcţiile judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru protecţia drepturilor copilului, inspectorate şcolare, UNICEF, Organizaţiei Salvaţi Copiii.

  e) Rezultatele obţinute ca urmare a implicării Avocatului Poporului în favoarea respectării legilor de către autorităţile administraţiei publice în raporturile cu cetăţenii

  În anul 2003 majoritatea autorităţilor şi instituţiile publice sesizate şi-au arătat disponibilitatea faţă de solicitările Avocatului Poporului. Astfel, este semnificativ numărul de dosare soluţionate favorabil, ca urmare a bunei colaborări dintre Avocatul Poporului şi autorităţile publice sesizate.

  Totodată, au existat şi cazuri în care autorităţile sesizate au răspuns cu întârziere sau nu au răspuns deloc la solicitările Avocatului Poporului.

  În ceea ce priveşte receptivitatea unor autorităţi şi instituţii faţă de intervenţiile Avocatului Poporului trebuie să menţionăm, în ordine:

  - autorităţile poliţiei, ale jandarmeriei, şi a celor din domeniul pazei şi protecţiei;

  - autorităţile judecătoreşti ; - consiliile judeţene şi prefecturile. In ceea ce priveşte refuzul, întârzierea sau lipsa de colaborare, a unor

  autorităţi ale administraţiei publice faţă de solicitările Avocatului Poporului, menţionăm:

  - casele de asigurări de sănătate; - casele de pensii judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Cu privire la autorităţile administraţiei publice există o mare

  diversitate de comportamente: unii primari răspund foarte prompt şi la obiect, în timp ce alţii nu răspund deloc sau cu foarte mari întârzieri:

  25

 • - în prima categorie, putem aminti primarii comunelor Dobroteasa, judeţul Olt, Tarcău, judeţul Neamţ, Râfov, judeţul Prahova, Corneşti, judeţul Dâmboviţa, Pantelimon şi Dăneasa judeţul Ilfov, Pârvu, judeţul Braşov; - în cea de-a doua categorie, putem aminti primarii comunelor Livezi, judeţul Bacău, Farcaş, judeţul Dolj, Ogrezeni, judeţul Giurgiu, Căscioarele, judeţul Teleorman, Stângăceaua, judeţul Mehedinţi, Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, Cavadineşti, judeţul Galaţi, comuna Vâlcele, judeţul Buzău şi primarii municipiilor Bucureşti, Vaslui şi Constanţa.

  III. ACTIVITATEA AVOCATULUI POPORULUI ÎN CALITATE DE AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  a) Îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de supraveghere În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia

  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Avocatului Poporului i s-a conferit calitatea de autoritate de supraveghere în domeniul protecţiei datelor personale, activitate care are ca scop protejarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată cu privire la prelucrarea acestor date.

  a.1. În anul 2003, Avocatul Poporului a continuat activitatea de adoptare a legislaţiei secundare şi alinierii la practica Uniunii Europene.

  Astfel: În aplicarea art. 29 alin. 4 teza a II-a din Legea nr. 677/2001, Avocatul Poporului a emis Ordinul nr. 6/2003 privind stabilirea clauzelor contractuale standard, în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003.

  Prin emiterea acestui ordin, a fost transpusă în legislaţia secundară şi Decizia Comisiei Europene 2001/497 din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către ţările terţe, emisă în conformitate cu Directiva 95/46/CE2.

  Avocatul Poporului a propus iniţierea unui act normativ pentru instituirea taxei de notificare, propunere finalizată prin adoptarea Legii nr. 476/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003.

  a.2. Pentru a veni în sprijinul operatorilor de date cu caracter personal, Avocatul Poporului a organizat în anul 2003 mai multe activităţi pentru promovarea şi corecta aplicare a Legii nr. 677/2001 de către operatori, după cum urmează:

  26

 • - 2 seminarii cu tema “Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice” la care au participat reprezentanţi a 40 de autorităţi şi instituţii publice centrale, activitate ce va continua şi în anul 2004;

  - un Documentar cu privire la aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în limba română şi limba engleză, care a fost introdus pe pagina de Internet a instituţiei Avocatul Poporului (www.avp.ro), la secţiunea Date personale;

  - a acordat zilnic la sediul instituţiei îndrumări de specialitate pentru operatorii de date cu caracter personal (Anexa nr. 11).

  a.3. În activitatea curentă, în anul 2003, au fost înregistraţi în registrul de evidenţă a operatorilor 266 de operatori (Anexa nr. 9) care au depus 308 notificări (Anexa nr. 10), dintre care 29 notificări pentru transferuri de date cu caracter personal în străinătate .

  Constatăm în continuare că există un număr mic de operatori înregistraţi; în special operatorii de drept privat nu notifică faptul că prelucrează date cu caracter personal, cu toate că legea se aplică din luna martie 2002.

  a.4. În exercitarea atribuţiilor stabilite prin art. 23 şi 27 din Legea nr. 677/2001, Avocatul Poporului a dispus în cursul anului 2003, efectuarea a 4 controale prealabile şi a 8 investigaţii, efectuate atât la operatori de drept public, cât şi de drept privat.

  Rezultatul acestor controale şi investigaţii s-a concretizat în propuneri privind remedierea deficienţelor constatate în sistemele de securitate a datelor personale ale operatorilor, respectarea drepturilor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate, modificarea notificărilor sau întocmirea unor noi notificări la Avocatul Poporului. Operatorii s-au conformat în general măsurilor recomandate.

  b) Îndeplinirea obligaţiilor decurgând din procesul de negociere a

  aderării României la Uniunea Europeană Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale este

  cuprinsă în două capitole de negociere cu Uniunea Europeană, la care a fost solicitat să contribuie în cursul anului 2003 şi Avocatul Poporului, respectiv la Capitolul 3 – Libera circulaţie a serviciilor şi Capitolul 24 – Justiţie şi afaceri interne.

  Avocatul Poporului a transmis instituţiilor integratoare de capitole (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie), precum şi Ministerului Integrării Europene contribuţia sa pentru Raportul anual asupra progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană şi pentru Addendum-ul la acest raport (pentru perioada de referinţă septembrie 2002-septembrie 2003).

  27

 • De asemenea, reprezentanţii Avocatului Poporului au participat la reuniunea Sub-comitetului nr. 2 de asociere România - Uniunea Europeană “Piaţa Internă”, organizat la Bucureşti în perioada 10-11 iulie 2003, în legătură cu stadiul de pregătire a Capitolului 3 – Libera circulaţie a serviciilor, la delegaţiile sectoriale pentru Capitolul 24 – Justiţie şi afaceri interne, precum şi la reuniunile Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

  La solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Avocatul Poporului, a avizat favorabil proiectul Acordului cadru de asociere a României la EUROPOL, din perspectiva incidenţei prevederilor Legii nr. 677/2001 în cadrul prelucrărilor de date personale de către poliţie.

  Cât priveşte participarea la activităţi interne şi internaţionale în domeniul protecţiei datelor personale, menţionăm schimbul de informaţii cu Comisarul pentru protecţia datelor din landul Bavaria (Germania), în cadrul întâlnirii organizate de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor în luna februarie 2003.

  Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, a fost invitat şi a participat, prin reprezentanţii săi, la 4 dintre reuniunile Grupului de lucru instituit de Art. 29 din Directiva Uniunii Europene pentru protecţia datelor 95/46/EC care au loc la Bruxelles, sub egida Comisiei Uniunii Europene.

  Temele dezbătute în cadrul acestor reuniuni, multe dintre ele concretizate în documente de lucru sau opinii ale grupului, reprezintă pentru Avocatul Poporului o sursă importantă de informaţii utile pentru activitatea în acest domeniu.

  La nivel regional, Avocatul Poporului a fost reprezentat la a 4-a reuniune a Comisarilor pentru protecţia datelor personale din Europa Centrală şi de Est, desfăşurată la Budapesta, în perioada 28-29 aprilie 2003.

  28

 • IV. COLABORAREA ÎNTRE AVOCATUL POPORULUI ŞI CURTEA CONSTITUŢIONALĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR

  Colaborarea între instituţia Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională în scopul asigurării conformităţii legii cu Constituţia s-a realizat prin formularea unor puncte de vedere cu privire la excepţii de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile omului.

  Potrivit dispoziţiilor legale, Curtea Constituţională este obligată să solicite punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului, în cazul sesizării cu excepţii de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor. În cursul anului 2003, Avocatul Poporului a formulat un număr de 386 de puncte de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate, ceea ce reprezintă o dublare a activităţii, în acest domeniu, faţă de anul 2002. (Anexa nr. 7).

  Cele 386 de cauze în care s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului poporului în cursul anului 2003 privesc: egalitatea în drepturi (129), accesul liber la justiţie (53), dreptul la proprietate (43), principiul neretroactivităţii legii şi al legii penale sau contravenţionale mai favorabile (28), prioritatea reglementărilor internaţionale (20) principiul statului de drept (15). (Anexa nr. 7)

  Rezultă că, dintre punctele de vedere formulate aprox. 33%, se referă la principiul constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor.

  Cel mai mic procentaj (sub 1%), în perioada analizată, apare în cazul punctelor de vedere referitoare la art. 22 din Constituţie (dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică) şi la art. 32 din Constituţie (dreptul la învăţătură).

  29

 • V. COOPERAREA CU INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI

  În cursul anului 2003, instituţia Avocatul Poporului a fost o prezenţă activă pe plan internaţional, atât în cadrul întâlnirilor la care a participat în calitate de membru al Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni, precum şi la seminariile organizate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei în domeniul protecţiei datelor personale.

  De asemenea, instituţia noastră, în calitatea sa de membru al Institutului Internaţional al Ombudsmanului şi Institutului European al Ombudsmanului a purtat corespondenţă cu membrii celor două foruri internaţionale.

  Manifestările care au avut loc au contribuit la mediatizarea instituţiei şi a importanţei Avocatului Poporului în rândul instituţiilor de tip ombudsman din Europa.

  Politica de relaţii internaţionale a instituţiei a avut ca scop îmbunătăţirea relaţiilor cu instituţiile similare din ţările europene, cât şi stabilirea unor noi legături de colaborare.

  a) Colaborarea cu instituţii similare (ombudsmani) din alte state Un eveniment important al anului 2003 a fost vizita delegaţiei

  instituţiei Avocatul Poporului la instituţia Ombudsmanului Naţional al Olandei.

  Scopul principal al acestei vizite de lucru a fost consolidarea unei relaţii de colaborare concretă între instituţia Avocatul Poporului şi Ombudsmanul Naţional al Olandei, instituţie cu experienţă şi tradiţie în Europa.

  Prin cooperarea cu instituţia olandeză, instituţia Avocatul Poporului din România va urmări implementarea unor măsuri aplicate cu succes de Ombudsmanul Naţional al Olandei, în ce priveşte popularizarea instituţiei prin mass-media şi în activitatea de soluţionare a petiţiilor;

  De asemenea, viitoarea colaborare va fi foarte utilă pentru perfecţionarea pregătiri profesionale a experţilor şi consilierilor din instituţia Avocatului Poporului, prin participarea acestora la un program de pregătire cu investigatori ai instituţiei similare din Olanda, precum şi cu reprezentanţi ai Academiei de poliţie olandeze.

  În perioada 25 ianuarie – 1 februarie 2003, la invitaţia părţii engleze, doi experţi din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor civile şi politice, au efectuat o vizită de studiu la sediul din Londra al Ombudsmanului pentru Administraţie Locală. Vizita a constituit un prilej de aprofundare a

  30

 • caracteristicilor instituţiilor de tip Ombudsman, la nivel european. S-au aprofundat metodele de comunicare în raporturile cu petenţii, relaţiile apropiate cu aceştia prin efectuarea vizitelor la domiciliu, tehnicile de soluţionare a plângerilor şi mai ales medierea pe lângă autorităţile publice.

  Experienţa unor instituţii tradiţionale, cum este Comisia pentru Administraţie Locală din Anglia, este deosebit de utilă instituţiei Avocatul Poporului, motiv pentru care cele două instituţii au avansat propunerea continuării stagiilor de pregătire profesională şi în anii următori.

  În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2003, Avocatul Poporului a efectuat o vizită oficială la Brno (Cehia), la invitaţia Apărătorului Public al Drepturilor Omului.

  Vizita a constituit un prilej pentru schimbul de experienţă privind activitatea celor două instituţii de tip ombudsman în domeniul apărării drepturilor cetăţenilor.

  b) Participarea la întruniri, conferinţe, simpozioane şi reuniuni internaţionale dedicate problematicii drepturilor omului

  Evenimentul cel mai important al anului 2003 a fost cel de-al 3-lea

  Congres Statutar al Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni (AOMF), care s-a desfăşurat la Yasmine Hammamet (Tunisia), în perioada 14-17 octombrie 2003, ocazie cu care instituţia Avocatul Poporului a fost inclusă în Consiliul de Administraţie al AOMF.

  În perioada 29-30 mai 2003, a avut loc la Varşovia (Polonia) Conferinţa “Ombudsmanul şi legislaţia Uniunii Europene”, organizată de Comisarul pentru protecţia drepturilor civile din Polonia în colaborare cu Ombudsmanul European, la care a participat şi un reprezentant al Avocatului Poporului.

  În cursul anului 2003, Avocatul Poporului a continuat activitatea de autoritate de supraveghere în domeniul protecţiei persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere dintr-un stat candidat la aderare, a fost invitat şi a participat, prin reprezentanţii săi, la 4 dintre reuniunile Grupului de lucru instituit de Art. 29 din Directiva Uniunii Europene pentru protecţia datelor 95/46/EC. Aceste reuniuni au loc la Bruxelles, sub egida Comisiei Uniunii Europene.

  Temele dezbătute în cadrul acestor reuniuni, multe dintre ele concretizate în documente de lucru sau opinii ale grupului, reprezintă pentru Avocatul Poporului o sursă importantă de informaţii şi de schimburi de experienţă cu autorităţile de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene.

  La nivel regional, s-a participat la cea de a 4-a Reuniune a Comisarilor pentru protecţia datelor personale din Europa Centrală şi de Est, desfăşurată la Budapesta, în perioada 28-29 aprilie 2003.

  31

 • La invitaţia Ombudsmanului Parlamentar Norvegian, domnul Arne Fliflet şi a Comisarului pentru Drepturile Omului de la Consiliul Europei, domnul Alvaro Gil-Robles reprezentanţi ai instituţiei Avocatul Poporului au participat la Oslo, în perioada 3-5 noiembrie 2003, la cea de-a a 8-a Masă Rotundă a Ombudsmanilor Europeni. Invitaţii de seamă ai acestei conferinţe au fost Ombudsmanul European, domnul profesor Nikiforos Diamandouros, Comisarul pentru Petiţii al Parlamentului German şi Comisarul Naţional Mexican pentru Drepturile Omului.

  Participanţii au discutat despre implicaţiile practice ale normelor europene ale drepturilor omului în activitatea lor, precum şi măsurile care urmează a fi întreprinse în scopul respectării drepturilor cetăţenilor.

  În perioada 27-30 noiembrie 2003, a avut loc la Sofia (Bulgaria) Conferinţa regională “Ombudsmanul în Europa de Sud-Est”. Conferinţa desfăşurată pe parcursul a 7 sesiuni de lucru, o masă rotundă şi o sesiune de informare cu privire la activitatea fundaţiei “Eunomia” a cuprins teme de actualitate în domeniul protecţiei drepturilor omului.

  De asemenea, în cursul anului 2003, au avut loc şi o serie de întâlniri la sediul instituţiei Avocatul Poporului. Astfel, ambasadorul Republicii Azerbaidjan în România, Excelenţa Sa, domnul Dr. Eldar Hasanov a efectuat o vizită la instituţia Avocatul Poporului. În discuţiile purtate la instituţia Avocatul Poporului, oaspetele a fost informat asupra modului de organizare şi funcţionare a instituţiei, a evoluţiei acesteia atât în raporturile cu cetăţenii şi autorităţile, cât şi asupra dificultăţilor întâmpinate în exercitarea atribuţiilor sale. Cu prilejul vizitei, Excelenţa Sa, domnul Dr. Eldar HASANOV, a prezentat eforturile pe care le face pentru întărirea relaţiilor economice dintre Azerbaidjan şi România, precum şi pentru realizarea unei colaborări fructuoase între Ombudsmanii celor două ţări. Notă Pentru veridicitatea datelor prezentate în Raport îşi asumă răspunderea: Gheorghe Iancu, Vasile Jirjea, Niculae Lapa, Anton Petrişor Parlagi, Florentina Zărnescu, salariaţi cu funcţii de răspundere în instituţia Avocatul Poporului.

  32

 • ANEXA Nr. 1

  VOLUMUL GENERAL DE ACTIVITATE 2003

  Nr. crt.

  Indicatorul

  Total lucrări

  efectuate

  1. Petiţii înregistrate la instituţia Avocatul Poporului referitoare la încălcarea unor

  drepturi şi libertăţi cetăţeneşti

  5400

  2. Audienţe acordate cetăţenilor la sediul instituţiei Avocatul Poporului

  3866

  3. Apeluri telefonice înregistrate prin dispecerat la Avocatul Poporului şi birourile

  teritoriale

  2025

  4. Anchete efectuate din oficiu de Avocatul Poporului

  23

  5. Puncte de vedere cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor

  care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor exprimate la solicitarea Curţii

  Constituţionale

  386

  6. Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice ca operatori de date cu caracter personal

  266

  7. Notificări privind prelucrarea de date cu caracter personal

  308

  8. Îndrumări acordate operatorilor de date cu caracter personal

  186

  33

 • ANEXA Nr.2

  SITUAŢIA PETIŢIILOR ÎNREGISTRATE LA AVOCATUL POPORULUI ÎN RAPORT CU DREPTURILE ÎNCALCATE Nr. crt.

  Drepturi constituţionale

  Nr. petiţii

  1 Egalitatea în drepturi (art. 16) 30 2 Străini şi apatrizi (art. 18) 4 3 Dreptul de azil, extrădare, expulzare (art. 19) 2 4 Accesul liber la justiţie (art. 21) 312 5 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22) 37 6 Libertatea individuală (art. 23) 17 7 Dreptul la apărare (art. 24) 22 8 Dreptul la libera circulaţie (art. 25) 10 9 Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată (art. 26) 35 10 Inviolabilitatea domiciliului (art. 27) 1 11 Secretul corespondenţei (art. 28) 2 12 Libertatea conştiinţei (art. 29) 8 13 Libertatea de exprimare (art. 30) 21 14 Dreptul la informare (art. 31) 476 15 Dreptul la învăţătură (art. 32) 17 16 Accesul la cultură (art. 33) 0 17 Dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34) 55 18 Dreptul la mediu sănătos (art. 35) 7 19 Dreptul de vot (art. 36) 0 20 Dreptul de a fi ales ( art. 37) 0 21 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European ( art. 38) 0 22 Libertatea întrunirilor ( art. 39) 15 23 Dreptul la asociere (art. 40) 10 24 Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii (art. 41) 549 25 Dreptul la grevă (art. 43) 2 26 Dreptul la proprietate privată (art. 44) 1361 27 Dreptul la libertate economică ( art. 45) 1 28 Dreptul la moştenire ( art. 46) 66 29 Dreptul la un nivel de trai decent ( art. 47) 1096 30 Familia şi dreptul la căsătorie ( art. 48) 2 31 Protecţia copiilor şi tinerilor ( art. 49) 53 32 Protecţia persoanelor cu handicap ( art. 50 ) 93 33 Dreptul de petiţionare ( art. 51) 327 34 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ( art. 52) 438 35 Restrangerea unor drepturi sau libertăţi ( art. 53) 1 36 Dreptul la un proces echitabil (art. 6 din CEDO) 330 TOTAL GENERAL,

  - din care 25 primite din străinătate 5400

  34

 • ANEXA Nr. 3

  DISTRIBUŢIA PE JUDEŢE A PETIŢIILOR PRIMITE

  Nr. crt.

  Judeţ

  Nr. petiţii

  1 Alba 79 2 Arad 64 3 Argeş 144 4 Bacău 234 5 Bihor 52 6 Bistriţa- Năsăud 22 7 Botoşani 74 8 Brăila 50 8 Braşov 175

  10 Bucureşti 1422 11 Buzău 90 12 Călăraşi 50 12 Caraş-Severin 66 14 Cluj 118 15 Constanţa 141 16 Covasna 7 17 Damboviţa 118 18 Dolj 172 19 Galaţi 111 20 Giurgiu 62 21 Gorj 68 22 Harghita 13 23 Hunedoara 96 24 Ialomiţa 8 25 Iaşi 136 26 Ilfov 120 27 Maramureş 63 28 Mehedinţi 66 29 Mureş 52 30 Neamţ 104 31 Olt 70 32 Prahova 653 33 Salaj 20 34 Satu Mare 37 35 Sibiu 85 36 Suceava 124 37 Teleorman 50 38 Timiş 91 39 Tulcea 60 40 Vaslui 75 41 Valcea 82 42 Vrancea 51

  Total 5375

  35

 • ANEXA Nr. 4

  DISTRIBUŢIA PE ŢĂRI A PETIŢIILOR PRIMITE DIN STRĂINĂTATE

  Nr. crt.

  Ţara Nr. petiţii înregistrate

  Nr. petiţii rezolvate

  1 MAREA BRITANIE

  1 1

  2 CANADA

  3 3

  3 ELVETIA

  2 2

  4 GERMANIA

  3 3

  5 GRECIA

  1 1

  6 OLANDA

  4 4

  7 REPUBLICA MOLDOVA

  1 1

  8 SUEDIA

  5 5

  9 S.U.A.

  4 4

  10 UNGARIA

  1 1

  TOTAL

  25 25

  36

 • ANEXA Nr. 5

  STATISTICA AUDIENŢELOR ÎNREGISTRATE LA INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI ÎN ANUL 2003 Indicatori Total audienţe Din care

  petiţii constituite Petiţii

  soluţionate Total 3866 571 571

  ANEXA Nr. 6 STATISTICA APELURILOR TELEFONICE ÎNREGISTRATE

  LA INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI ÎN ANUL 2003 Indicatori Total apeluri telefonice Din care

  petiţii constituite Petiţii

  soluţionate Total 2025 14 14

  37

 • ANEXA Nr. 7 Statistica punctelor de vedere exprimate de Avocatul Poporului cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate Nr. crt.

  Domeniul punctului de vedere Nr. puncte de vedere

  Observaţii

  1. Proces echitabil (art. 6 din C.E.D.O.) 2 2. Accesul liber la justiţie (art. 21) 50 3. Dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică (art. 22) 1 4. Libertatea individuală (art. 23) 10 5. Dreptul la apărare (art. 24) 11 6. Libertăţi de opinie (art. 29, art. 30, art. 39, art. 40) 4 7. Dreptul la informaţie (art. 31) 3 8. Dreptul la învăţătură (art. 32) 1 9. Dreptul de asociere (art.40) 1 10. Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii şi

  interzicerea muncii forţate (art. 41) 4

  11. Dreptul de proprietate (art. 44, art. 136) 42 12. Dreptul la un nivel de trai (art. 47) 2 13. Dreptul de petiţionare (art. 51) 3 14. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art.

  52) 5

  15. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi (art. 53)

  1

  16. Statul de drept (art. 1) 15 17. Principiul neretroactivităţii legii;legea penală sau

  contravenţională mai favorabilă (art. 15 alin. 2) 27

  18. Principiul egalităţii în drepturi (art. 16) 129 19. Prioritatea reglementărilor internaţionale (art. 11, art.

  20 ) 20

  20. Indatorirea de a contribui la cheltuielile publice (art. 56) 1 21. Domeniul legii (art. 73) 4 22. Imunitatea parlamentară -Competenţă şi procedură

  (art. 72) 1

  23. Nepublicarea actelor Guvernului (art. 108) 6 24. Domeniul ordonanţelor de urgenţă – caz excepţional

  (art. 115) 5

  25. Competenţa şi procedura instanţei de judecată (art. 124-art. 129)

  12

  26. Statutul procurorului (art. 131-art. 132) 6 27. Regimul constituţional al impozitelor şi taxelor (art. 139) 2 28. Competenţa Curţii Constituţionale (art. 144) 5 29. Excepţii în care nu s-a invocat neconformitatea cu

  Constituţia, ci cu legea 1

  30. Excepţii în care nu s-a precizat textul constituţional încălcat

  4

  31. TOTAL 386 *In cazul a 216 de puncte de vedere se regăsesc mai multe domenii, iar pentru statistică a fost luat în consideraţie, domeniul semnificativ; ** Trimiterea se face la textul Constituţiei publicat, cu renumerotarea articolelor, după revizuire.

  38

 • ANEXA Nr. 8 ANCHETELE EFECTUATE Nr. crt.

  Obiectul anchetei efectuate Nr. anchete efectuate

  Autoritatea administraţiei publice la care s-a efectuat ancheta

  Rezultatele anchetei efectuate

  1. Modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

  3 - Unitatea militară 02405 Piteşti, - Ministerul Apărării Naţionale; - Arhivele Naţionale - Ministerul Administraţiei şi Internelor; - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

  Recomandări către instituţiile implicate

  2. Verificarea unor petiţii prin care era sesizată săvârşirea unor abuzuri faţă de deţinuţi de către funcţionarii din administraţia publică sau poliţişti;

  2 -Inspectoratul General de Poliţie şi secţii de poliţie; - Direcţia Generală a Penitenciarelor, -Penitenciarele Rahova, Jilava şi Poarta Albă.

  Raport special

  3. Constatarea modului în care sunt respectate drepturile unor deţinuţi de a beneficia de asistenţa medicală şi de hrană.

  1 - Direcţia Generală a Penitenciarelor, - Penitenciarele Rahova, Jilava şi Poarta Albă

  Raport special

  4. Verificarea unor petiţii prin care era sesizată încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor de către funcţionarii din administraţia publică.

  2 - Primăria municipiului Călăraşi - Consiliul Judeţean Călăraşi

  Recomandări către instituţiile implicate

  5.

  Verificarea modului în care stabilite şi plătite pensiile cuvenite unor persoane fizice, în contextul dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzut de art. 52 din Constituţie

  2

  - Casa Naţională de Pensii şi casele de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

  Soluţionarea petiţiilor

  6. Verificarea modul