Click here to load reader

RAPORT PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR ... ... rambursării TVA. Întărirea controlului fiscal pentru contribuabilii care prezintă risc ridicat la rambursarea TVA A.J.F.P. Satu Mare

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR ... ... rambursării TVA. Întărirea controlului fiscal...

 • INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SATU MARE

  RAPORT PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ

  A JUDEŢULUI SATU MARE PE SEM I 2018

 • Programul de dezvoltare economico-socială al judeţului Satu Mare

  2

  CUPRINS

  CAP. 1. FISCALITATE ȘI BUGET ............................................................................................................................................... 5 I. FISCALITATE ......................................................................................................................................................................... 5 II. BUGET ................................................................................................................................................................................. 8

  CAP.2. ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE.POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE.COMERȚ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE. PROTECȚIA CONSUMATORILOR ................................................................................................ 8

  I. ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE.POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE.COMERȚ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE ..................................................................................................................................................................... 8 II. PROTECȚIA CONSUMATORILOR ............................................................................................................................................ 8 II.1. PROTEJAREA CONSUMATORILOR ÎMPOTRIVA RISCULUI DE A ACHIZIȚIONA PRODUSE PERICULOASE SAU DE A LI SE PRESTA SERVICII CARE AR PUTEA SĂ LE AFECTEAZE VIAȚA , SĂNĂTATEA SAU SECURITATEA ................................................................... 8 II.2 CREȘTEREA NIVELULUI DE INFORMARE/EDUCARE A CONSUMATORILOR ............................................................................. 10

  CAP.3. FONDURI EUROPENE .................................................................................................................................................. 10 I. PROIECTE DE INVESTIȚII DIN FONDURI NERAMBURSABILE DIN TOATE DOMENIILE ............................................................... 10 II. OJFIR ................................................................................................................................................................................ 14 III. SECTORUL APĂ ................................................................................................................................................................. 15

  CAP.4. TURISM ........................................................................................................................................................................ 15 CAP.5. IMM ŞI MEDIU DE AFACERI ........................................................................................................................................ 16 CAP. 6 DOMENIUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE .............................................................................................................. 19

  I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ Ș ȘOMAJ ............................................................................................................................... 19 CARAVANA OCUPĂRII INTEGRAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE, RESPECTIV CELE APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME ............. 24 II. PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ............................................................................................................................................. 26 III. PROTECȚIA MUNCII .......................................................................................................................................................... 31 IV. DIALOG SOCIAL ȘI PARTENERIAT ....................................................................................................................................... 33 V. VIAȚĂ DECENTĂ PENTRU PENSIONARI ................................................................................................................................. 35 VI. INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REDUCEREA SĂRĂCIEI .................................................................................................................. 38 VII. SPRIJIN PENTRU FAMILII ȘI COPII. SERVICII SOCIALE DE CALITATE .................................................................................. 39 VIII. RESPECT ȘI DEMNITATE PENTRU FEMEI. EGALITATE DE ȘANSE ........................................................................................ 42 IX. INVESTIȚIA ÎN COPII – INVESTIȚIA ÎN VIITOR.................................................................................................................... 42 X. O SOCIETATE FĂRĂ BARIERE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ................................................................................... 43

  CAP. 7. EDUCAȚIE ................................................................................................................................................................... 44 I. ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE ................................................................................................................................ 44 II. CREŞTEREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIN PARTICIPĂRI LA OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI ORGANIZĂRI DE ............................ 50 CONCURSURI ......................................................................................................................................................................... 50 III. INTEGRAREA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII ........................................................................................................................ 54

  CAP. 8. CERCETARE- DEZVOLTARE INOVARE - ACŢIUNILE SE COORDONEAZĂ LA NIVEL NAŢIONAL ............................... 55 CAP.9. SĂNĂTAȚE .................................................................................................................................................................... 55

 • Programul de dezvoltare economico-socială al judeţului Satu Mare

  3

  I. INTĂRIREA ROLULUI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE .................................................................................................................. 55 II. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ....................................................................................................................... 56 III. ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ....................................................................................................................... 56 III.1. IMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE ȘI NUTRIȚIE A FEMEII ȘI COPILULUI .................................................................... 56 III.2. PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE ......................................................................................................... 58 III.3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI .................................................................................. 61 III.4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ ................... 62 III.5. PROGRAM NAŢIONAL DE TRATAMENTE ÎN STRĂINĂTATE ................................................................................................. 63 IV. FINANȚAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ............................................................................................................................ 65

  CAP. 10. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE ................................................................................................. 65 I. SERVICII PUBLICE ÎN FIECARE LOCALITATE DIN MEDIUL RURAL............................................................................................ 65 IV. INSTITUȚIA PREFECTULUI ................................................................................................................................................. 94

  CAP. 11. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ .............................................................................................................. 100 I. AGRICULTURA ....................................................................................................................................................................100 II. PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ ...................................................................................................................112 III. GOSPODĂRIREA DURABILĂ A RESURSELOR DE APĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ..............................................................115 IV. ACTIVITATEA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .....................................................................115

  CAP. 12. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. APELE ȘI PĂDURILE .................................................................................................... 118 I. GESTIONAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ȘI CANALIZARE DIN MEDIU URBAN ȘI RURAL ..................................118 II. GESTIONAREA DEȘEURILOR ..............................................................................................................................................120 III. ASIGURAREA CALITĂȚII SOLULUI .....................................................................................................................................121 IV. CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ......................................................................................................................................122 V. EVALUAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢI

Search related