of 100 /100
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ Persoană de contact: prof. univ. dr. habil. Liviu-George MAHA E-mail: [email protected] Telefon: 0744-637847 Datele cuprinse în prezentul Raport sunt complete, corecte și conforme cu principiile eticii profesionale. Director Școală Doctorală, Director CSUD, prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU Mai 2021 Date prezentate Departamentului de acreditare din ARACIS de către: Facultatea: FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Domeniul de studii universitare de doctorat: ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ

E-mail: [email protected]
Telefon: 0744-637847
Datele cuprinse în prezentul Raport sunt complete, corecte i conforme cu principiile eticii
profesionale.
prof. univ. dr. Adriana ZAI prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
Mai 2021
Facultatea:
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
2
CUPRINS
1. INFORMAII GENERALE .............................................................................................................. 4 1.1. Prezentarea colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor din cadrul Universitii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iai ............................................................................................................................................... 4 1.1.1. Înfiinarea SDEAA .................................................................................................................................. 4 1.1.2. Structura SDEAA ................................................................................................................................... 4 1.1.3. Evoluia SDEAA...................................................................................................................................... 5 1.1.4. Misiunea de cercetare .......................................................................................................................... 6 1.1.5. Nivelul de certificare a calitii ............................................................................................................. 6 1.1.6. Msuri specifice de managementul calitii i de promovare a eticii i deontologiei profesionale
implementate la nivelul colii doctorale ......................................................................................................... 6 1.1.7. Prezentarea resursei umane ................................................................................................................. 7 1.1.8. Infrastructura de cercetare existent la nivelul SDEAA ...................................................................... 10 1.1.9. Eficacitate educaional la nivelul SDEAA ........................................................................................... 19
1.2. Prezentarea domeniului de studii universitare de doctorat „ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE” . 23 1.2.1. Obiective ............................................................................................................................................. 23 1.2.2. Misiune ............................................................................................................................................... 23 1.2.3. Planuri de învmânt ......................................................................................................................... 24 1.2.4. Conductori de doctorat ..................................................................................................................... 25 1.2.5. Evoluia numrului de studeni doctoranzi în ultimii 5 ani ................................................................. 26
1.2.5.1. Admiterea la studii universitare de doctorat în cadrul SDEAA ................................................... 26 1.2.5.2. Doctoranzi activi ......................................................................................................................... 27 1.2.5.3. Situaia doctoranzilor exmatriculai ............................................................................................ 27
1.2.6. Evoluia numrului de doctori în ultimii 5 ani ..................................................................................... 28 1.2.7. Centre de cercetare ............................................................................................................................ 28 1.2.8. Principalele realizri tiinifice ............................................................................................................ 30
1.2.8.1. Articole în reviste ISI cu AIS nenul (2016-2021) .......................................................................... 30 1.2.8.2. Capitole în volume publicate la edituri internaionale de prestigiu (2016-2021) ....................... 32 1.2.8.3. Proiecte de cercetare (2016-2021) ............................................................................................. 33
1.3. Funcionarea sistemului de asigurare intern a calitii la nivelul domeniului de studii universitare de
doctorat ............................................................................................................................................................. 34 1.3.1. Obiectivele i structura general a sistemului de asigurare intern a calitii ................................... 34 1.3.2. Politicile de asigurare a calitii i definirea procedurilor, a beneficiarilor i a responsabilitilor
acestora ........................................................................................................................................................ 35 1.3.3. Participarea prilor interesate în procesul de asigurare a calitii .................................................... 35 1.3.4. Interaciunea dintre sistemul de asigurare a calitii i managementul universitar .......................... 39 1.3.5. Transparena i accesul la informaii .................................................................................................. 41 1.3.6. Eficiena procedurilor i structurilor de asigurare intern a calitii .................................................. 42 1.3.7. Sistemul de asigurare intern a calitii – instrument pentru managementul calitii i îmbuntirea
educaiei i altor activiti ............................................................................................................................ 43 1.3.8. Monitorizarea, evaluarea i dezvoltarea continu a sistemului de asigurare intern a calitii ........ 44
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
3
2. AUTOEVALUARE PRIVIND GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR, STANDARDELOR I
INDICATORILOR DE PERFORMAN ............................................................................................. 46 2.1. CAPACITATE INSTITUIONAL (A) .............................................................................................................. 46
2.1.1. Structurile instituionale, administrative, manageriale i resursele financiare (A1) .......................... 46 2.1.1.1. Mecanisme de funcionare eficient a studiilor universitare de doctorat (A.1.1.) ..................... 46 2.1.1.2. Resurse logistice (A.1.2.) ............................................................................................................. 50 2.1.1.3. Resurse financiare (A.1.3.) .......................................................................................................... 51
2.1.2. Infrastructura de cercetare (A.2.) ....................................................................................................... 59 2.1.3. Calitatea resursei umane (A.3.) .......................................................................................................... 60
2.1.3.1. Conductori de doctorat (A.3.1.) ................................................................................................ 60 2.1.3.2. Vizibilitatea activitii tiinifice (A.3.2.) ..................................................................................... 65
2.2. EFICACITATE EDUCAIONAL (B) ............................................................................................................... 68 2.2.1. Admiterea în cadrul colii doctorale (B.1.).......................................................................................... 68
2.2.1.1. Concurena/Atractivitate la concursul de admitere (B.1.1.) ....................................................... 68 2.2.1.2. Performanele academice, de cercetare i profesional ale doctoranzilor (B.1.2.) .................... 69
2.2.2. Coninutul programelor de studii universitare de doctorat (B.2.) ...................................................... 71 2.2.3. Rezultatele studiilor doctorale i proceduri de evaluare a acestora (B.3.) ......................................... 76
2.2.3.1. Rezultate diseminare doctoranzi (B.3.1.) .................................................................................... 76 2.2.3.2. Refereni tiinifici externi (B.3.2.) .............................................................................................. 80
2.3. MANAGEMENTUL CALITII (C) ................................................................................................................ 82 2.3.1. Sistemul de asigurare intern a calitii (C.1.) .................................................................................... 82 2.3.2. Transparena informaiilor i accesibilitate la resursele de învare (C.2.) ........................................ 84
2.3.2.1. Disponibilitatea informaiilor de interes public (C.2.1.) .............................................................. 84 2.3.2.2. Acces la resursele necesare derulrii studiilor doctorale (C.2.2.) ............................................... 86
2.3.3. Gradul de internaionalizare (C.3.) ..................................................................................................... 87
3. STRATEGII I PROCEDURI IMPLEMENTATE LA NIVELUL DOMENIULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT, CA MSURI DE ÎMBUNTIRE CONTINU A CALITII PROGRAMELOR DOCTORALE 93
4. OPIS ANEXE ............................................................................................................................. 97
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
4
1.1. Prezentarea colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor din
cadrul Universitii „Alexandru Ioan Cuza” din Iai
1.1.1. Înfiinarea SDEAA
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai este cea mai veche instituie de
învmânt superior din România. Înfiinat pe 26 octombrie 1860 (Anexa 1), la scurt timp dup
Unirea Principatelor Române din 1859, Universitatea din Iai a deschis etapa modern a
învmântului naional superior. Ca prim instituie academic, Universitatea ieean a devenit,
astfel, centrul polarizrii forelor intelectuale din toate provinciile româneti, fcând posibil
afirmarea i dezvoltarea pe baze naionale a învmântului, culturii i tiinei. Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iai constituie, în prezent, o comunitate academic distinct, care îi
desfoar activitatea în condiii de autonomie universitar i democraie academic.
IOSUD-Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai a fost creat n mai 2005 (Anexa
2), înlocuind IOD-UAIC, potrivit legislaiei n vigoare. În acest context, la 1 septembrie 2005, ia
fiin coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor (Anexa 3), dei educaia
doctoral exista în Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor de peste trei decenii.
În prezent, SDEAA este o comunitate academic activ datorit celor 51 de coordonatori de
doctorat, 104 membri ai comisiilor de îndrumare i 152 de doctoranzi înmatriculai la studii
universitare de doctorat. Programele de doctorat sunt susinute prin efortul i implicarea
profesorilor i cercettorilor din celor patru departamente ale facultii: Departamentul de
Contabilitate, Informatic Economic i Statistic, Departamentul de Economie i Relaii
Internaionale, Departamentul de Finane, Moned i Administraie Public i Departamentul
de Management, Marketing i Administrarea Afacerilor.
1.1.2. Structura SDEAA
coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor este organizat ca departament
distinct al Facultii de Economie i Administrarea Afacerilor, cu regulament i structur proprii de
conducere, coordonând 9 domenii de doctorat: Cibernetic i statistic, Contabilitate, Economie,
Economie i Afaceri Internaionale, Finane, Informatic economic, Management, Marketing
i tiine administrative.
Conducerea SDEAA este asigurat de ctre un consiliu (CSD), din care fac parte (Anexa
4):
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
5
Director: prof. univ. dr. Adriana ZAI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai
Membrii CSD:
prof. univ. dr. Daniela AGHEORGHIESEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai
prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai
prof. univ. dr. Ovidiu STOICA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai
prof. univ. dr. Elio BORGONOVI, Universitatea Bocconi, Milano, Italia
prof. univ. dr. Lucian CROITORU, Academia de Studii Economice din Bucureti
drd. Aurelia ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai
drd. Cristian TERZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai
1.1.3. Evoluia SDEAA
coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor a evoluat, din 2005 pân în
prezent, din toate perspectivele (tiinific, administrativ, relaional): orientare strategic, ofert
de pregtire universitar avansat (din punctul de vedere al disciplinelor din planul de învmânt
i acoperirii acestora cu cadre didactice), calitatea coordonrii i sprijinului oferit prin comisiile de
îndrumare, criterii de evaluare a tezelor de doctorat i a parcursului tiinific al doctoranzilor,
legturi cu alte entiti de cercetare i cu mediul economic.
O imagine sintetic a evoluiei numrului de candidai i doctoranzi este prezentat în
tabelul urmtor:
Tabel nr. 1.1. Locuri scoase la concurs, candidai înscrii, studeni doctoranzi înmatriculai
în cadrul colii de Economie i Administrarea Afacerilor (2011-2020)
An universitar Locuri scoase la concurs Candidai înscrii Doctoranzi înmatriculai
2011-2012 77 buget, 35 tax 69 51
2012-2013 55 buget, 24 tax 63 47
2013-2014 44 buget, 25 tax 42 36
2014-2015 31 buget, 2 tax 49 33
2015-2016 30 buget, 5 tax 38 32
2016-2017 26 buget, 15 tax 31 31
2017-2018 23 buget, 15 tax 47 39
2018-2019 25 buget, 15 tax 41 40
2019-2020 28 buget, 15 tax 44 42
2020-2021 25 buget, 20 tax 43 37
Detalii suplimentare ale acestei evoluii pot fi surprinse prin parcurgerea ultimelor rapoarte
de autoevaluare ale SDEAA, precum i a sintezei raportului Consiliului colii Doctorale al
SDEAA (Anexa 5a, Anexa 5b i Anexa 5c).
6
Misiunea instituional a colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor este
de a asigura un mediu de cercetare riguros i prielnic (facilitant), care s permit dezvoltarea
intelectual i profesional a doctoranzilor i s contribuie la evoluia societii.
Viziunea SDEAA este de a deveni un reper de cercetare avansat pentru mediul
academic, economic i social, educaia doctoral, cercetarea propriu-zis i diseminarea
rezultatelor desfurându-se sinergic.
În materie de misiune de cercetare, SDEAA îi propune s dezvolte cercetri doctorale de
calitate, dintr-o dubl perspectiv – riguroase din punct de vedere metodologic i relevante la
nivel societal. Astfel, dac ne raportm la matricea relevan-rigoare a cercetrii tiinifice i
rezultatelor sale, SDEAA îi propune realizarea de cercetri doctorale care s se situeze în
cadranul „tiin pragmatic”.
Rigoare metodologic
Sczut Ridicat
1.1.5. Nivelul de certificare a calitii
coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor respect principiile statuate de
Carta European a Cercettorului i Codul de Conduit pentru Recrutarea Cercettorilor. Din
10 aprilie 2014, IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai are certificarea de
calitate HR Excellence in Research.
1.1.6. Msuri specifice de managementul calitii i de promovare a eticii i deontologiei
profesionale implementate la nivelul colii doctorale
Pe lâng respectarea metodologiei i procedurilor interne ale IOSUD – Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iai în materie de management al calitii, coala Doctoral de
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
7
Economie i Administrarea Afacerilor are propriile proceduri ce vizeaz îmbuntirea calitii
întregului proces doctoral i care includ consultri ale Adunrii Generale a coordonatorilor de
doctorat pentru propuneri de modificri regulamente, culegere de feed-back de la doctoranzi, dar
i de la partenerii SDEAA din mediul socio-economic etc.
La baza sistemului de valori SDEAA stau „virtuile cardinale” – Discernmânt, Dreptate,
Curaj, Cumptare, precum i valorile de cercetare recunoscute la nivel european prin European
Code of Conduct for Research Integrity:
Încredere/Acuratee/Rigoare (Reliability);
Onestitate (Honesty);
Respect (Respect);
Responsabilitate (Accountability/Dependability).
Pe lâng faptul c Regulamentul SDEAA include o seciune special dedicat eticii i
deontologiei (Anexa 6a i Anexa 6b), coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor
îi asum i respect, de asemenea, principiile de autorat ale Vancouver Convention of Joint
Authorship, potrivit crora pe un articol poate figura în calitate de co-autor doar persoana care a
realizat urmtoarele:
ori interpretarea datelor din articol;
scrierea draft-ului articolului sau revizuirea lui critic pentru aspecte importante de
coninut;
acordul de a-i asuma responsabilitatea pentru toate aspectele legate de acurateea sau
integritatea oricrei pri din articol.
1.1.7. Prezentarea resursei umane
În prezent, în cadrul colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor îi
desfoar activitatea 51 de conductori de doctorat, în funcie de domeniul de doctorat, dup
cum urmeaz:
Nr.
1. Cibernetic i statistic prof. univ. dr. Dinu AIRINEI [email protected]
2. Cibernetic i statistic prof. univ. dr. Ana GRAMA [email protected]
3. Cibernetic i statistic prof. univ. dr. Anca Laura
ASANDULUI [email protected]
ASANDULUI [email protected]
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
8
JEMNA [email protected]
PINTILESCU [email protected]
8. Contabilitate prof. univ. dr. Iuliana Eugenia
GEORGESCU [email protected]
MIRONIUC [email protected]
Oana IACOBU-MIHI [email protected]
13. Economie prof. univ. dr. habil. Laura
MAXIM [email protected]
15. Economie prof. univ. dr. habil. Constantin
Cristian POPESCU [email protected]
HORODNIC [email protected]
George MAHA [email protected]
PASCARIU [email protected]
20. Finane prof. univ. dr. habil. Alin Marius
ANDRIE [email protected]
Gabriel ANTON [email protected]
Bogdan CPRARU [email protected]
24. Finane prof. univ. dr. Mihaela
ONOFREI [email protected]
26. Informatic economic prof. univ. dr. Forin DUMITRIU [email protected]
27. Informatic economic prof. univ. dr. Marin FOTACHE [email protected]
28. Informatic economic prof. univ. dr. Mircea Radu
GEORGESCU [email protected]
HOMOCIANU [email protected]
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
9
MENI
Cristina NECULA [email protected]
33. Informatic economic prof. univ. dr. habil. Vasile-
Daniel PVLOAIA [email protected]
Diana RADU [email protected]
36. Management prof. univ. dr. habil. Daniela
Tatiana AGHEORGHIESEI [email protected]
BEDRULE GRIGORU [email protected]
40. Management prof. univ. dr. habil. Cristina
Teodora ROMAN [email protected]
42. Marketing conf. univ. dr. habil. Andreia
Gabriela ANDREI [email protected]
Alexandra HORODNIC [email protected]
MANOLIC [email protected]
46. Marketing prof. univ. dr. tefan
PRUTIANU [email protected]
49. tiine administrative prof. univ. dr. habil. Ana Maria
BERCU [email protected]
OPREA [email protected]
TOFAN [email protected]
Coordonatorii de doctorat cu vârsta peste 70 de ani nu mai coordoneaz noi studeni
doctoranzi, finalizând ultimele activiti în care au fost implicai. La momentul dobândirii de
ctre acetia a calitii de coordonator de doctorat, nu exista o procedur de afiliere la coala
Doctoral, astfel ncât nu a fost nevoie de o procedur de „dezafiliere”. În continuare îns aceti
coordonatori pot fi oricând consultai pentru a valoriza experiena lor didactic i de cercetare.
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
10
Sediul colii Doctorale de Economie i
Administrarea Afacerilor se afl în Corpul R al
Universitii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iai, situat
pe strada Lpuneanu, nr. 14. Doctoranzii
beneficiaz de birouri/sli de studiu individual,
acestea fiind dotate cu 10 sisteme desktop Lenovo
All-In-One, laptopuri i multifuncionale.
cldire, SDEAA îi desfoar activitile (cursurile,
seminariile, workshop-urile, conferinele sau susinerile publice de teze de doctorat) într-o sal
cu 50 de locuri, precum i în dou sli de curs. Toate slile beneficiaz de dotri dintre cele mai
moderne: smart table, laptopuri, sonorizare, internet etc.
În sala doctoranzilor de studiu individual
(R411) exist i o minibibliotec pentru
doctoranzi, dar acetia beneficiaz i de cele dou
biblioteci ale facultii.
Administrarea Afacerilor este situat pe bd. Carol
I, nr. 22 A, Corpul B al Universitii „Alexandru
Ioan Cuza“ din Iai, et. 1, B401, i a fost înfiinat
în anul 2002, când Facultatea de Economie i
Administrarea Afacerilor a srbtorit 40 de ani de
existen. Dei funciona Filiala de tiine
Economice a BCU în Corpul C înc din anul 1964
(aceasta fiind înfiinat cu contribuia major a
unor profesori din acest domeniu), din cauza
dezvoltrii Facultii de Economie i
Administrarea Afacerilor i, implicit, unui numr
mare de studeni, secii, specializri i forme de
învmânt, a devenit necesar înfiinarea unei
biblioteci proprii, care s concentreze fondurile de
specialitate în „cldirea-nucleu” a Facultii de
Economie i Administrarea Afacerilor.
bibliotec, la Facultatea de Economie i
Administrarea Afacerilor s-a obinut acea funcionalitate arhitectonic ce economisete timpul
utilizatorului, care îi caut singur informaia necesar, (biblioteca fiind organizat pe principiul
accesului liber la raft) i îi listeaz sau îi fotocopiaz singur materialele necesare etc.
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
11
Biblioteca FEAA este specializat în domeniul economic, dar, având în vedere
numeroasele discipline care se afl în conexiune cu acesta, deine publicaii i din domeniile
social-politic, istorie, geografie, precum i un fond de lucrri de referin (enciclopedii,
dicionare, monografii, legislaie). Coleciile de documente sunt compuse din aproximativ 25.000
volume (cri i publicaii seriale româneti i strine), abonamente la publicaii periodice strine
i româneti pe suport tradiional, documente electronice i alte documente audio-vizuale de
profil, abonamente la baze de date (InfoTrac-Custom Journals; Enciclopediile Britannica on-line
i Universalis on-line). Logistica include o reea de 100 calculatoare, 3 copiatoare, 3 imprimante,
un server e-mail, sistem de supraveghere video, sistem de supraveghere anti-incendiu i anti-
efracie, sistem de acces pe baz de amprent digital, sistem electronic anti-furt pentru fiecare
volum. Navigarea pe Internet este asigurat de reeaua Universitii i este gratuit, iar
Departamentul Server al FEAA se ocup de asigurarea securitii electronice. Pentru prelucrarea
publicaiilor s-a creat un software de bibliotec de ctre Departamentul Baze de Date, cu un
catalog on-line i motor de cutare.
Date privind capacitatea bibliotecilor FEAA :
Biblioteca FEAA, Corp B, et. 1.: suprafa: 640 m p., 240 locuri;
Biblioteca FEAA, Corp C, et. 3: suprafa: 547 m p., 165 locuri;
Fond de carte: 24.663 titluri, respectiv 62.027 volume (cri i periodice).
Tabel nr. 1.4. Distribuia pe domenii a volumelor din cadrul Bibliotecii FEAA
Nr.crt. Domeniul de ierarhizare Volume de legtur /
Fascicole
ECONOMIC
2005
8. MANAGEMENT 5500
9. MARKETING 2910
TOTAL VOLUME/FASCICOLE 17892
Tabel nr. 1.5. Distribuia pe domenii a materialului audio/video cu coninut educaional din
cadrul Bibliotecii FEAA
1. TIINE ADMINISTRATIVE 107
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
12
ECONOMIC
91
8. MANAGEMENT 118
9. MARKETING 130
TOTAL 1072
Resurselor educaionale inventariate mai sus li se adaug bazele de date on-line la care
comunitatea SDEAA are acces cu abonament prin intermediul ANELIS PLUS 2020 – Acces
Naional Electronic la Literatura tiinific pentru Susinerea Sistemului de Cercetare i
Educaie din România (proiect co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin
Programul Operaional Competitivitate 2014-2020).
Obiectivul general al proiectului ANELIS PLUS 2020 este creterea capacitii de CDI
a României în domeniile de specializare inteligent i în sntate i se suprapune integral peste
obiectivul specific al programului. Proiectul contribuie la creterea gradului de implicare al
mediului de cercetare românesc în reele de cercetare internaionale specializate, de importan
major pentru dezvoltarea viitoare a tiinei i tehnologiei, i va contribui, în acelai timp, la
dezvoltarea infrastructurii informaionale corespunztoare pentru a sprijini proiectele mari i
complexe de cercetare. De asemenea, proiectul este în conexiune i cu obiectivul specific care se
refer la creterea participrii româneti în cercetarea la nivelul Uniunii Europene, deoarece, prin
obiectivele sale i rezultatele ateptate, crete vizibilitatea cercetrii româneti i faciliteaz
legturi cu structuri de cercetare din mediul internaional.
Astfel, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai este abonat la: Science Direct
Freedom Collection, Scopus, SciFinder (CAS), MathSciNet. De asemenea, comunitatea SDEAA
are acces i la resursele abonate prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai
Eminescu“ din Iai:
SpringerLink Journals
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
13
detalii...
Online)
SCOPUS
detalii...
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
14
Reaxys
THOMSON REUTERS
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
15
Tabel nr. 1.6. Principalele publicaii strine pentru care exist abonamente în cadrul
Bibliotecii FEAA
3. Agricultural economics Y - 20
4. Alternatives economiques Y-118
7. Business week Y -12
8. Communication of the ACM Y - 21
9. Computer business review Y 22
10. Contemporary economic policy Y-58
11. E -FINANCE Y-66
13. Economics of transition Y - 24
14. Economie Regionale & Urbaine Y-141
15. Enterprise and society Y - 25
16. European journal of information systems Y - 26
17. European law review Y - 27
18. European review of agriculture economics Y - 28
19. Financial Times Z - 21
20. Foreign affairs Y - 30
21. Free Market Y - 56
22. Futuribles X- 37
25. Information & Management Y -112
26. Information society Y - 32
27. Inside Knowledge Y-128
29. International journal of public and private law Y - 34
30. International review of administrative sciences Y - 35
31. Journal of Economic literature Y - 36
32. Journal of Economic perspective Y - 38
33. Journal of financial economics Y - 14
34. Journal of international economic law Y - 40
35. Journal of international marketing Y - 10
36. Journal of international trade and economic Y - 41
37. Journal of law economics and organization Y - 42
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
16
40. Journal of Management Information System Y - 57
41. Journal of marketing Y - 13
42. Knowledge Management Y-133
44. L'Entreprise Y - 109
49. OEconomica Y-125-126
51. Oxford review of economic policy Y - 44
52. PC MAGAZINE Boulder Y - 103
53. Problemes economiques Y -46
54. Quarterly journal of Austrian economics Y - 47
55. Review of financial economics Y - 48
56. Review of financial study Y - 49
57. Revue de philosophy economique Y - 50
58. Revue d'economie politique X - 34
59. Revue francaise de gestion X-40
60. Romanian Economic Observer X-38
61. Romanian Journal of European Affairs Y- 54
62. The American economic review Y - 37
63. The Economist Y - 6
64. The Journal of Libertarian Studies Y-135
65. The Quarterly Journal of Economics Y-123
66. The Wall Street Journal Z-12
67. The World Economy Y - 106
68. Theoretical and applied Economics - Economie teoretic i aplicat Y-8
69. Time Y - 117
71. World Bank research observer Y-139
72. World economic outlook Y - 55
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
17
Nr. crt. Titlul Cota
1. Adevrul economic Z-13
2. Agricultura României Z-16
4. Analele Institutului Naional de Cercetri Economice X-12; X-13
5. Anuarul de Comer Exterior al României Y - 81
6. Anuarul Institutului 'Gh. Zane' Y-124
7. Anuarul Statistic Y-1, Y-2
8. Asigurarea calitii Y - 117
9. Audit financiar Y-9
10. Banii notri Z-19
11. Bilan Y- 15
14. Buletin statistic de comer exterior Y - 108
15. Buletin statistic de industrie Y-76
16. Buletin statistic de preturi Y-136
17. Buletin statistic lunar Y-75
18. Bursa Z-5
19. Bursa - Societi listate de Bursa de Valori Bucureti Y - 116
20. Bursa IT Y - 115
21. Business magazin Y- 119
22. Calitatea Y-134
23. Capital Z-9
24. Cariere Y-120
27. Control Economic si Financiar Y-64
28. Conturile Naionale Y-114
34. Economie si Administraie Locala Y-65
35. Economie teoretica si aplicata Y- 54
36. Economistul Z-7
37. Euroconsultanta Y-137
39. Gestiunea si contabilitatea firmei Y-61
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
18
44. Jurnalul Afacerilor Y-67
45. Legislaia României X-11
47. Magazin istoric X-7
48. Management Y- 74
49. Money Y- 15
50. Monitorul Oficial Y-3
51. Net Report Y-9
52. PC Magazine Y-8
53. PC World Y-62
55. Probleme economice X-5
57. Revista 22 Z-2
59. Revista de drept al afacerilor X-41
60. Revista de drept comercial Y - 79
61. Revista Finane Publice si Contabilitate Y - 52
62. Revista IMM Y-68
64. Revista romana de economie X-39
65. Revista Romana de Marketing Y-140
66. Revista Romana de Statistica X-8
67. România in cifre X-43
68. Sptmâna financiar Z-24
72. Suplimente Capital Y - 16
73. Suplimente Ziarul Financiar Y - 33
74. Target (Supliment Ziarul Financiar) Y-127
75. Tribuna economica Y-11
76. Tribuna învmântului Z-17
77. Universul afacerilor Z-18
78. Ziarul Financiar Z-8
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
19
Facultatea ofer întregul suport pentru documentare i mobilitate în favoarea dezvoltrii
profesionale a coordonatorilor de doctorat i doctoranzilor. Bugetul alocat din resurse proprii
acestor activiti este de 3-5% anual din veniturile bugetare i taxele SDEAA. Salarizarea
personalului este în regim de plata cu ora i se realizeaz în conformitate cu reglementrile în
vigoare i cu politica salarial a IOSUD-UAIC. coala Doctoral de Economie i Administrarea
Afacerilor ofer servicii de secretariat i suport pentru buna desfurare a activitilor doctorale
i de abilitare.
Întregul parcurs educaional al doctoranzilor SDEAA este realizat cu sprijinul cadrelor
didactice implicate în procesul de predare din semestrul I, al Secretariatului SDEAA i
serviciului Baza de date FEAA. Gestiunea colaritii este realizat cu ajutorul eSims, aici fiind
înregistrate date privind ntregul parcurs doctoral, de la admitere, trecând prin rezultatele
programului de pregtire universitar avansat, i a celui individual de cercetare, pân la
susinerea public a tezei de doctorat, informaii privind coordonatorul, membrii comisiei de
ndrumare, titlul tezei etc.
anume:
• aprofundarea culturii economice a doctoranzilor prin programe de pregtire universitar
avansat; se pleac, aici, de la cerinele unui proces de formare continu pe dou mari
dimensiuni:
o pragmatic – accent pe particularitile practice ale tiinelor economice, în
variate forme: management, marketing, finane, contabilitate, informatic
economic, statistic, relaii economice internaionale etc.
• pregtirea doctoranzilor i familiarizarea lor cu exerciiul expunerii orale i a scrisului
academic pe subiecte de mare interes, teoretic i practic; modalitile de organizare a
cursurilor (interactive i co-participative), a seminariilor i a comunicrilor tiinifice, a
analizei rapoartelor de progres etc. sunt gândite i subordonate acestui scop.
• iniierea i extinderea unor relaii de cooperare cu alte coli doctorale din ar i
strintate în materie de:
o know-how managerial doctoral;
o activiti de diseminare i valorizare, materializate în organizarea unor sesiuni
tiinifice, workshop-uri, simpozioane etc.;
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
20
o mobiliti i vizite ale unor experi, care încurajeaz schimbul de experien i
cooperarea;
o logistic etc.
• îmbuntirea calitii cercetrii economice româneti, prin promovarea unor teme de
real, larg i actual interes, ca i prin angajarea în cercetare a unor tineri în mod sincer
motivai, cu certe i probate aptitudini i abiliti în cercetare.
Specificul procesului doctoral necesit i participarea permanent la manifestri
tiinifice, pentru ca doctoranzii, coordonatorii i membrii comisiilor de îndrumare s primeasc
feed-back i s disemineze rezultatele cercetrilor proprii. SDEAA, prin FEAA, sprijin acest
proces prin organizarea de conferine, dintre care putem meniona:
Tabel nr. 1.8. Evenimentele tiinifice derulate în cadrul FEAA perioada 2013-2020, cu
participarea coordonatorilor, membrilor comisiilor de îndrumare i doctoranzilor
Denumirea manifestrii Perioada Locul de
desfurare
Tipul
manifestrii
neighbourhood: enhancing EU actorness
in the eastern borderlands
economics and business administration –
International Conference Sustainable education through European studies for
young researchers (SESYR)
14 -15 iulie
nce.pdf
EUFIRE 2020
15 mai
economics and business administration – GEBA 2019,
17-20
MSCA-IF-2016 - Shadows: Tackling Undeclared Work in the European Union)
6 iunie 2019
Iai Conferin Internaional
structural challenges: the way forward
17-18 mai
International Conference “EU Financial
proiectelor europene, antreprenoriat i
22 noiembrie
Curie Fellowship?
23 octombrie
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
21
desfurare
Tipul
manifestrii
Masa rotund „Managementul proiectelor
europene. Antreprenoriatul i ocuparea
forei de munc în UE. Etica i integritatea în educaia doctoral
european”.
http://sesyr.feaa.uaic. ro/news/Documents/p
rogram_Masa%20Rot
unda.pdf
EURINT 2018 Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future
18-19 mai
Conferina tiintific Anual a
25-27 iulie
and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2017)
19-22
European Union at crossroads: building
resilience in times of change will be joined by the European Union Institute
for Security Studies (EUISS).
International Workshop ”Governance and
Risk of Financial institutions”
2016
and Macroprudential Regulation:
28 octombrie
2016
4 noiembrie 2016
Markets: The Role of Bank Governance and Risk Management
8
16 decembrie
Economics and Business Administration
Program intensiv în managementul riscului bancar în cadrul parteneriatului
strategic Erasmus+ INTQUANT
time for a rethinking? (EURINT 2016)
20-21 mai
http://cse.uaic.ro/euri
nt/eurint2016.htm
13 iunie - 1 iulie 2016
FEAA Scoala de
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
22
desfurare
Tipul
manifestrii
11 iulie -
2015 Chiinu Conferin Internaional
Conferina ADR Teach for future mai 2016 Iasi Conferin Naional, cu participare
Internaional
2016 Iasi
Bank Finance, Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucureti
2-3 Iunie,
Intercultural Communication: Global Challenges, Practices and Forms of
Expression
Internaional
http://www.feaa.uaic.
ro/ro/main/category/1
04
Intercultural Communication: Global Challenges, Practices and Forms of
Expression
Internaional
http://www.feaa.uaic.
ro/ro/main/category/1
04
in/aus Mitteleuropa - DAAD-Alumni- Netzwerk-Tagung (Konstanz - Iasi)
20 - 25
neighbourhood countries. New
20 mai
european& Sesiunea de comunicri
TAG-EU OPEN DOOR CONFERENCE 13 iunie
2016
Iasi,
The importance of the environment in
providing public goods - A particular forcus on the N-E part of Romania
26
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
23
desfurare
Tipul
manifestrii
manifestarii
407
Doctoranzii SDEAA particip, înc din anul I (cu sau fr lucrri proprii), la conferinele
organizate la nivel de facultate (FEAA) i universitate (UAIC), ceea ce le permite o discuie
timpurie i obinerea de feedback util dezvoltrii cercetrilor doctorale ulterioare, dar i o
calibrare a eforturilor proprii de cercetare prin compararea cu lucrrile prezentate de cercettorii
seniori. Vizibilitatea cercetrilor doctorale este asigurat i prin participarea la competiia 3MT,
organizat în cadrul Grupului Coimbra, ca i prin publicarea de lucrri în jurnale indexate,
împreun cu coordonatorii de doctorat i membrii comisiilor de îndrumare.
1.2. Prezentarea domeniului de studii universitare de doctorat
„ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE”
Obiectivele specifice domeniului de studii universitare de doctorat ECONOMIE I
AFACERI INTERNAIONALE se încadreaz în obiectivele generale ale colii Doctorale de
Economie i Administrarea Afacerilor, constând în:
• furnizarea de cunotine avansate pentru cele mai noi concepte i teorii din domeniul
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE;
• formarea abilitilor de cercetare avansat i de diseminare a rezultatelor cercetrilor
doctorale;
• promovarea principiilor integritii i responsabilitii cercetrii academice;
• promovarea principiilor diversitii, cooperrii i nediscriminrii.
1.2.2. Misiune
Misiunea asumat de membrii colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor
din domeniul de studii universitare de doctorat ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE
este subscris celei asumate de SDEAA, i anume cea de a asigura un mediu de cercetare
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
24
riguros i prielnic (facilitant), care s permit dezvoltarea intelectual i profesional a
doctoranzilor i s contribuie la evoluia societii.
Viziunea noastr este de a deveni un reper de cercetare avansat în domeniul
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE pentru mediul academic, economic i social,
propunându-i s ofere educaie universitar – inclusiv la nivel doctoral – de calitate, definit
prin cunotinele i valorile transmise, respectiv prin abilitile formate, astfel încât s contribuie
la dezvoltarea profesional i personal a absolvenilor, ca i la cea economic, social i
filosofic a instituiilor, structurilor i entitilor în care vor lucra absolvenii.
1.2.3. Planuri de învmânt
Planul de învmânt al SDEAA, inclusiv cel al domeniului de studii universitare de
doctorat ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE, este afiat pe portalul colii
doctorale, în seciunea Documente: http://doctorat.feaa.uaic.ro/documente, i include 4 discipline
obligatorii i o list de discipline opionale, din care doctoranzii aleg între 2 i 4 discipline sau
module, în funcie de domeniul de specializare, pentru completarea numrului de credite necesar
(Anexa 7).
Discipline obligatorii:
Epistemologie
4. Etica i integritate academic
Discipline opionale (module din lista de 12 discipline însumând 60 ore): 1. Societate i tehnologie n economie (20 ore)
2. Sustenabilitatea cercetrii doctorale (20 ore)
3. Analiza datelor categoriale (10 ore)
4. Dimensiuni actuale ale cercetrii n contabilitate i analiza financiar (30 ore)
5. Empirical banking (20 ore)
6. Economie bancar (20 ore)
7. Cercetri avansate n finane (30 ore)
8. Academic writing II – elemente specifice diferitelor domenii de doctorat (30 ore)
9. Cercetri doctorale n management i marketing – filier cantitativ (30 ore)
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
25
10. Cercetri doctorale n management i marketing – filier calitativ (30 ore)
11. Module independente: cercetare netnografic, social-media i new-media (6 ore); evidence
based research în tiinele sociale (8 ore); branding, imagine, reputaie, relationship
management (6 ore); procese i variabile latente n cercetrile sociale (8 ore); PLS and SEM n
cercetarea din economie i tiine sociale (6 + 6 ore).
12. Cercetri avansate EAI (30 ore)
1.2.4. Conductori de doctorat
În cadrul colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor, îi desfoar
activitatea 4 conductori de doctorat în domeniul ECONOMIE I AFACERI
INTERNAIONALE, din care 3 (75%) îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în
vigoare la momentul depunerii dosarului de autoevaluare, necesare i obligatorii pentru obinerea
atestatului de abilitare, dup cum urmeaz:
Tabel nr. 1.9. Situaia centralizatoare a conductorilor de doctorat din domeniul
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE
PRALEA
Carmen PASCARIU
OMECT 1805/20.08.2007
(Anexa 8)
Liviu-George MAHA
OMEN 4188/21.06.2017
(Anexa 10)
HS 26/27.07.2017
(Anexa 11)
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
26
1.2.5. Evoluia numrului de studeni doctoranzi în ultimii 5 ani
1.2.5.1. Admiterea la studii universitare de doctorat în cadrul SDEAA
Admiterea se desfoar la nivelul colii Doctorale de Economie i Administrarea
Afacerilor pe domenii de studii universitare de doctorat, numrul de locuri fiind repartizat pe
domenii pe baza unor criterii legate de performanele conductorilor de doctorat i a
doctoranzilor i de atractivitatea fiecrui domeniu.
Tabel nr. 1.10. Situaia centralizatoare a locurilor disponibile în cadrul concursului de
admitere la SDEAA (burse MEC, burse UAIC i buget fr burs)
MG MK ST EC EAI IE F C TOTAL
Burse
MEC
2016-2017 0 0 1 2 1 1 3 2 10
2017-2018 1 1 1 1 1 1 2 1 9
2018-2019 1 1 1 1 2 0 2 1 9
2019-2020 2 1 2 1 1 1 2 1 11
2020-2021 2 1 2 1 1 0 3 1 11
Burse
UAIC
2016-2017 1 1 1 1 1 0 1 2 8
2017-2018 1 1 0 2 2 1 0 1 8
2018-2019 2 3 1 1 1 0 2 1 11
2019-2020 2 2 0 0 0 1 3 2 10
2020-2021 2 2 0 2 0 0 1 1 8
Buget
2016-2017 0 0 0 2 0 0 1 3 6
2017-2018 2 0 0 2 0 3 1 3 11
2018-2019 3 1 1 0 3 0 1 1 10
2019-2020 2 0 0 0 0 1 0 2 5
2020-2021 1 0 0 0 1 3 2 2 9
Din analiza situaiei candidailor înscrii la concursul de admitere i, respectiv, a celor
declarai admii, se poate constata un nivel ridicat al atractivitii studiilor universitare de
doctorat în cadrul colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor, inclusiv în ceea ce
privete domeniul ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE.
Tabel nr. 1.11. Situaia admiterii la domeniul de studii universitare de doctorat
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE
2016-2017 3 2
2017-2018 5 5
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
27
(domeniul ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE)
An de studiu Bursa
2 (2019) 1 1 1 2 5
3 (2018) 1 2 2 1 6
4 (2017) 2 1 3
5 (2016) 1 1 2
TOTAL 4 6 3 1 1 4 19
Tabel nr. 1.13. Doctoranzi total existeni – inclusiv cei cu teza susinut
(domeniul ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE)
An de studiu Nr. doctoranzi
1 (2020) 3
2 (2019) 5
3 (2018) 6
4 (2017) 5
5 (2016) 2
(domeniul ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE)
Anul
2018 CIMPOEU M. ANDREEA-
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
28
(domeniul ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE – Anexa 38)
Nr.
înmatriculrii
Data
susinerii
tezei
2. LISNYAK M.
3. SHARIPOV M.
5. POSTOLACHI P.
6.
7. ORCARU L.
8. BLJU M. LUCIA-
1.2.7. Centre de cercetare
În cadrul IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai funcioneaz Centrul de
Cercetare în Relaii Economice Internaionale i Studii Europene, al crei director este doamna
prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU i care este public pe platforma Engage in the
Romanian Research Infrastructures System – ERRIS: https://erris.gov.ro/Research-Centre-in-
Internati.
Aria de cercetare a acestui centru include: Teoria comerului internaional, Politici
comerciale, Managementul afacerilor internaionale, Firme internaionale, Tranzacii comerciale
internaionale, Tehnici de comer exterior, Globalizare economic, Regionalizare i integrare
economic, Integrare economic european, Economie i politici europene, Mediul european al
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
29
Geopolitic i mediile de afaceri, Coresponden comercial în limba strin etc.
Obiectivele iniiale ale centrului de cercetare au vizat: crearea unui cadru adecvat
dezvoltrii relaiilor de colaborare; desfurarea unei activiti de cercetare tiinific
perfomant; extinderea domeniului în care se încadreaz temele de cercetare abordate în cadrul
centrului; identificarea i accesarea de surse de finanare din ar i strintate; dezvoltarea
infrastructurii de cercetare; dezvoltarea colaborrii cu mediul economic; organizarea de
manifestri cu caracter tiinific; corelarea activitii de cercetare cu studiile doctorale.
Obiectivele de perspectiv ale centrului de cercetare sunt reprezentate de: dezvoltarea
complementaritilor dintre membrii centrului; diversificarea temelor i a domeniilor de
cercetare abordate; finanarea preponderent a cercetrii tiinifice prin proiecte naionale i
internaionale; facilitarea activitii de diseminare a rezultatelor cercetrii; stimularea implicrii
studenilor în activitatea de cercetare; creterea vizibilitii centrului la nivel naional i
internaional; derularea de activiti în colaborare cu specialiti de prestigiu din ar i strintate.
Printre membrii centrului de cercetare se regsesc conductori de doctorat i cadre
didactice de prestigiu din domeniul ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE (prof.
univ. dr. Spiridon PRALEA, prof. univ. dr. Vasile IAN, prof. univ. dr. Gabriela Carmen
PASCARIU, prof. univ. dr. habil. Liviu-George MAHA, prof. univ. dr. Costic MIHAI, conf.
univ. dr. Mihaela IFRIM etc.), absolveni ai studiilor universitare de doctorat în domeniul
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE (dr. Ion MUCHEI, dr. Andrei
POSTOLACHI etc.), precum i actuali doctoranzi în domeniul ECONOMIE I AFACERI
INTERNAIONALE (drd. Silviu BEJENAR, drd. Radu RDULESCU, drd. Stefan STARK,
drd. Vlad LEONTIE, drd. Silviu MISTREANU, drd. Diana ABALASEI, drd. Cristin MURAFA
etc.). La acetia se adaug specialiti în domeniul limbilor moderne aplicate în domeniul
tiinelor economice, cum ar fi: prof. univ. dr. Luminia COCÂR, conf. univ. dr. Ruxandra
PETROVICI, lect. univ. dr. Ana SANDULOVICIU, asist. univ. dr. Oana ALEXA, asist. univ.
dr. Carina BRÂNZIL etc.).
Strategia CCREISE este orientat ctre crearea unui cadru adecvat desfurrii de
activiti de cercetare tiinific de înalt performan i ctre implicarea în activitatea de
cercetare tiinific a studenilor, masteranzilor i doctoranzilor. Activitatea membrilor centrului
de cercetare acoper o mare varietate de domenii, cum ar fi: teoria comerului internaional;
specializarea internaional i competitivitate; politici comerciale; protecionism versus liber
schimb; managementul afacerilor internaionale; firme internaionale; tranzacii comerciale
internaionale; tehnici de comer exterior; globalizare economic; regionalizare i integrare
economic; integrare economic european; economie european i politici europene; mediul
european al afacerilor; dezvoltare regional i managementul proiectelor europene; fonduri
structurale i de coeziune; centre de putere în economia mondial; relaii internaionale i
diplomaie economic; geopolitic i mediile de afaceri; comunicare în limba englez i limba
francez; coresponden comercial în limba strin.
Planurile strategice ale CCREISE pe termen scurt i mediu presupun dezvoltarea
cercetrii tiinifice desfurate prin: crearea condiiilor propice colaborrii în planul activitii
de cercetare tiinific; identificarea de teme de interes comun pentru membrii grupurilor de
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
30
cercetare; identificarea de surse de finanare a activitii de cercetare tiinific; asimilarea de
competene privind managementul proiectelor i accesarea diferitelor programe naionale i/sau
internaionale de finanare a cercetrii tiinifice; întreinerea i dezvoltarea continu a
infrastructurii de cercetare; completarea i actualizarea continu a bazei de documentare i
asigurarea datelor statistice necesare realizrii studiilor din domeniile de interes; dezvoltarea
relaiilor de colaborare cu mediul socio-economic, în sensul atragerii de fonduri, dar i corelrii
obiectivelor de cercetare cu nevoile specifice ale mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est
i nu numai; atragerea studenilor, a masteranzilor i a doctoranzilor în activitatea de cercetare
desfurat în cadrul centrului; iniierea unor publicaii care s asigure cadrul de diseminare a
rezultatelor activitii tinerilor cercettori; organizarea de manifestri tiinifice naionale i
internaionale, cu scopul validrii rezultatelor cercetrii, diseminrii acestora, interaciunii cu
specialiti recunoscui din domeniu i creterii vizibilitii centrului lanivel naional i
internaional; organizarea de dezbateri i seminarii tiinifice în cadrul centrului.
Activitatea Centrului de Cercetare în Relaii Economice Internaionale i Studii Europene
este parte component a strategiei de cercetare a Universitii „Alexandru Ioan Cuza” din Iai,
propunându-i promovarea tiinei în spiritul valorilor democraiei, al libertii academice i
deschiderii spre integrare în comunitatea tiinific internaional i în spaiul de cultur i
civilizaie european, cu respectarea identitii naionale.
1.2.8. Principalele realizri tiinifice
• Incaltarau, C., Pascariu, G.C., Duarte, A., Nijkamp, P. (2021) Migration, regional
growth and convergence: a spatial econometric study on Romania, în The Annals of
Regional Science, https://doi.org/10.1007/s00168-020-01019-w (AIS – 0,436)
• Asandului, Mircea; Lupu, Dan; Maha, Liviu-George; Viorica, Daniela (2021) The
asymmetric effects of fiscal policy on inflation and economic activity in post-communist
European countries, în Post-Communist Economies (AIS – 0,171)
• Bnic, A., Eva, M., Corodescu-Roca, E., Ibnescu, B.C., Opria, A.M., Pascariu, G.C.
(2020) Towards smart(er) resilient cities. Evidences from Romanian urban areas, în
Geografie, 125, 4, pp. 397–422.https://doi.org/10.37040/geografie2020125040397 (AIS
– 0,175)
• Incaltarau, C., Pascariu, G.C., Surubaru, C. (2020) Evaluating the determinants of EU
funds absorption across old and new member states - the role of administrative capacity
and political governance, în Journal of Common Market Studies, open access (AIS –
1,047)
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
31
in Europe: Drivers and Government Interventions, în Transylvanian Review of
Administrative Sciences, SI, pp. 80-93 (AIS – 0,092)
• Pascariu, Gabriela Carmen; Dragan, Gabriela; Stangaciu, Oana Ancuta (2019)
Integration and Trade Specialization in Central and Eastern European Countries:
Towards a New Core-Periphery Structural Differentiation?, în Romanian Journal of
Economic Forecasting, Vol. 22, No. 3, pp. 148-269 (AIS – 0,07)
• Williams, C.C., Horodnic, A.V. (2019) Why is informal employment more common in
some countries? An exploratory analysis of 112 countries, în Employee Relations, Vol.
41, No. 6, pp. 1434-1450 (AIS – 0,354)
• Tiganasu, Ramona; Pascariu, Gabriela Carmen; Nijkamp, Peter (2019) Performance
and Innovation in the Public Sector of the European Union Countries. An Analysis Based
on the Dynamics of Perceptions, 2009-2016, în Transylvanian Review of Administrative
Sciences, SI, pp. 94-123 (AIS – 0,092)
• Vod, Ana Iolanda; Martinez, Ignacio; igna, Claudiu Gabriel; Maha, Liviu-George;
Filipeanu, Dumitru (2019) Examining the Effects of Creativity and Willingness to Take
Risk on Young Students' Entrepreneurial Intention, în Transformations in Business &
Economics, Vol. 18, No. 2A, pp. 469-488 (AIS – 0,07)
• Horodnic, A.V., Williams, C.C., (2018) Informal payments by patients for health
services: prevalence and determinants, în Service Industries Journal, Vol. 38, No. 11-
12, pp. 841-855 (AIS – 0,303)
• Maha, Liviu-George; Vioric, Elena Daniela; Asandului, Mircea; Maha, Andreea (2018)
Hotel Efficiency Analysis from the Customer's Point of View in Romania: A Stochastic
Production Frontier Approach, în Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 54, No.
3, pp. 661-676 (AIS – 0,19)
• Horodnic, A.V., Brock, G., Incaltarau, C. (2018) Transition and mortality impact in
post-communist Romania, în Transformations in Business & Economics, Vol. 17, No.
1, pp. 21-37 (AIS – 0,07)
• Horodnic, A.V., Apetrei, A., Luca, F.A., Ciobanu, C.I. (2018) Rating healthcare
services: consumer satisfaction vs. health system performance, în Service Industries
Journal, Vol. 38, No. 13-14, pp. 974-994 (AIS – 0,303)
• Horodnic, A.V., Mazilu, S., Oprea, L. (2018) Drivers behind widespread informal
payments in the Romanian public health care system: From tolerance to corruption to
socio-economic and spatial patterns, în International Journal of Health Planning and
Management, Vol. 33, No. 2, pp. E597-E611 (AIS – 0,421)
• Williams, C.C., Horodnic, A.V. (2018) Explaining informal payments for health services
in Central and Eastern Europe: an institutional asymmetry perspective, în Post-
Communist Economies, Vol. 30, No. 4, pp. 440-458 (AIS – 0,233)
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
32
• Stoian (Bobâlc), Claudia; ugulea, Oana; Maha, Liviu-George; Ciobanu, Claudia-
Ioana (2018) What is Different about Volunteers? A Study on Factors of Buying
Decisions of Products with Recycled Content, în Sustainability, Vol. 10, No. 5 (AIS –
0,331)
• Pascariu, Gabriela Carmen i Ibnescu, Bogdan (2018) Determinants and implications
of the tourism multiplier effect in EU economies. Towards a core-peripherry pattern?, în
Amfiteatru economic, Volume: 20 Pages: 982-997 Special Issue: 12 (AIS – 0,062)
• Williams, C.C., Horodnic, A.V. (2018) Evaluating the prevalence of informal payments
for health services in Southeast Europe: an institutional approach, în Southeast
European and Black Sea Studies, Vol. 18, No. 3, pp. 345-365 (AIS – 0,533)
• Luca, F.A., Ciobanu, C.I., Andrei, A.G., Horodnic, A.V. (2018) Raising Awareness on
Health Impact of the Chemicals Used in Consumer Products: Empirical Evidence from
East-Central Europe, în Sustainability, Vol. 10, No. 1, Article Number: 209 (AIS –
0,335)
• Williams, C.C., Horodnic, A.V. (2017) Rethinking informal payments by patients in
Europe: An institutional approach, în Health Policy, Vol. 121, No. 10, pp. 1053-1062
(AIS – 0,858)
1.2.8.2. Capitole în volume publicate la edituri internaionale de prestigiu (2016-2021)
• Incaltarau, Cristian; Pascariu, Gabriela Carmen (2019) Migration and Resilience in the
Eastern European Neighbourhood: Remittances as a Mechanism for Boosting Recovery
After Shocks, în G.C. Pascariu, G. Rouet (eds.) Resilience and the EU's Eastern
Neighbourhood Countries, Palgrave Macmillan, Print ISBN 978-3-030-25605-0, Online
ISBN 978-3-030-25606-7, 2019, pp. 475-513
• Socoliuc, Oana Ramona; Maha, Liviu-George (2019) The Economic Dynamics of the
Eastern Partnership Countries: Between Development Gaps and Internal Fragilities, în
G.C. Pascariu, G. Rouet (eds.) Resilience and the EU's Eastern Neighbourhood
Countries, Palgrave Macmillan, Print ISBN 978-3-030-25605-0, Online ISBN 978-3-
030-25606-7, 2019, pp. 89-135
• Pascariu G.C., Incaltarau C. (2018) European Cohesion Policy, în Dima A. (ed.) Doing
Business in Europe. Economic Integration Processes, Policies, and the Business
Environment, Contributions to Management Science. Springer, Cham; pp: 79-105; ISBN
978-3-319-72238-2
• Pascariu G.C., ignau R. (2017) Integration, Growth and Core-Periphery Pattern in
EU’s Economy. Theoretical Framework and Empirical Evidences, in Pascariu, G.C. and
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
33
Duarte, A., (eds.) Core-Periphery Pattern across the European Union: Case Studies and
Lessons from Eastern and Southern Europe, Emerald, ISBN: 978-1-78714-496-5
1.2.8.3. Proiecte de cercetare (2016-2021)
• 2018-2021, Dezvoltarea cercetrii de frontier în teoriile creterii i dezvoltrii
regionale prin prisma rezilienei : ctre o Uniune European convergent, echilibrat i
sustenabil/, PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166; coordonator local, 1,3 milioane euro
(director de proiect: prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu; membru al echipei de
implementare: prof. univ. dr. habil. Liviu-George Maha)
• 2020-2021, Proiect SHARE-ERIC (European Research Infrastructure Consortium):
Main Survey SHARE Wave 8 in all 26 continental EU Member States, Grant Agreement
Number – VS/2019/0332, finanat de Comisia European, Directoratul General pentru
Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Incluziune, valoarea proiectului: 2.023.075
EUR (membru al echipei de implementare: prof. univ. dr. habil. Liviu-George Maha)
• 2018-2019, proiect de cercetare nr. 46/5548: Sistem integrat de reducere a srciei i
excluziunii sociale în mediul rural, finanat din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare
al Ministerului Muncii i Justiiei Sociale pentru perioada 2018-2020, implementat în
parteneriat cu Institutul Naional de Cercetare tiinific în domeniul Muncii i Proteciei
Sociale din Bucureti i S.C. CURS S.R.L., valoarea proiectului: 233.886 lei (director de
proiect: Maha, Liviu-George; membru al echipei de implementare: prof. univ. dr.
Gabriela Carmen Pascariu)
continu a calitii îngrijirii în instituiile ce furnizeaz servicii de îngrijire de lung
durat, finanat din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Muncii i
Justiiei Sociale pentru perioada 2018-2020, implementat în parteneriat cu Institutul
Naional de Cercetare tiinific în domeniul Muncii i Proteciei Sociale din Bucureti i
S.C. Novel Research S.R.L., valoarea proiectului: 114.664 lei (director de proiect: prof.
univ. dr. habil. Liviu-George Maha)
• 2017-2020, European Union and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s
actorness in the eastern borderlands/ 587848-EPP-1-2017-1-ROEPPJMO-NETWORK,
367.565 euro (director de proiect: prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu; membru
al echipei de implementare: prof. univ. dr. habil. Liviu-George Maha)
• 2013-2016, Jean Monnet Chair Ad Personam Grant No. 2013-3015 / 001 - 001 "EU
sustainable development, regional cohesion and European policies", European
Commission, 71.808 Euro (director de proiect: prof. univ. dr. Gabriela Carmen
Pascariu)
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
34
1.3. Funcionarea sistemului de asigurare intern a calitii la nivelul
domeniului de studii universitare de doctorat
1.3.1. Obiectivele i structura general a sistemului de asigurare intern a calitii
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai îi asum cultura instituional a calitii,
ca mijloc de atingere a excelenei academice în educaie i cercetare tiinific.
Obiectivul principal al sistemului de asigurare a calitii este îmbuntirea sistemului
de organizare i de administrare a resurselor Universitii în vederea creterii eficienei
procesului didactic i de cercetare tiinific.
Structura sistemului de management al calitii
La nivel central, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai exist Comisia pentru
Managementul Calitii (CMC) care este organizat i funcioneaz în concordan cu
prevederile Legii Educaiei Naionale i ale Legii nr 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005.
Comisia se afl în subordinea Consiliului de Administraie al Universitii, este condus de un
Preedinte i funcioneaz în baza unui Regulament propriu.
Comisia pentru Managementul Calitii al UAIC dispune de regulamente i proceduri
specifice sistemului de management pentru a dezvolta o cultur proprie a calitii. Activitile de
execuie în domeniul managementului calitii sunt realizate de membrii Biroului Managementul
Calitii. Biroul sprijin Comisia pentru Managementul Calitii în realizarea managementului
calitii, prin planificarea aciunilor, elaborarea rapoartelor de autoevaluare i a documentelor
specifice asigurrii calitii, instruirea personalului privind asigurarea calitii, prin participarea
la procesul de evaluare intern i extern.
La UAIC exist un program de politici centrate pe calitate, cu precizarea mijloacelor de
realizare sintetizate i prezentate în Codul de asigurare a calitii i Manualul calitii.
Procesul de control al documentelor asimilate Sistemului de Management al Calitii la
nivelul Universitii, precum i responsabilitile ce decurg din acesta sunt reglementate prin:
Procedura privind elaborarea procedurii documentate – stabilete modul de iniiere,
elaborare, avizare, aprobare, precum i coninutul, formatul, revizia i modul de arhivare al
oricrei proceduri documentate pe activiti, utilizate în cadrul sistemului de management al
calitii i al sistemului de control intern/managerial al UAIC;
Procedura de sistem, privind iniierea, elaborarea, aprobarea, difuzarea, retragerea i,
arhivarea informaiilor documentate (cod, ghid, regulament, metodologie sau a altor
documente asimilate Sistemului de management al calitii) din cadrul Universitii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iai – stabilete modalitatea i responsabilitile privind iniierea,
elaborarea, aprobarea, difuzarea, retragerea i arhivarea codurilor, ghidurilor, regulamentelor,
metodologiilor precum i a altor documente asimilate Sistemului de management al calitii
la nivelul Universitii.
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
35
La nivelul Facultii de Economie i Administrarea Afacerilor este constituit Subcomisia
pentru Managementul Calitii, care se subordoneaz comisiei centrale. Practicile i politicile
instituionale în domeniul calitii sunt adaptate la cerinele specificate în Metodologia privind
asigurarea calitii, autorizarea de funcionare provizorie i acreditarea programelor de studiu i a
instituiilor de învmânt superior, realizat de ARACIS, fiind în acord cu prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei i Legea nr.
87/2006, cu modificrile ulterioare.
De asemenea, în facultate exist i funcioneaz Comisia pentru evaluarea si asigurarea
calitii programelor de studii.
1.3.2. Politicile de asigurare a calitii i definirea procedurilor, a beneficiarilor i a
responsabilitilor acestora
Politicile de evaluare i asigurare a calitii sunt proiectate la nivelul Universitii prin
Planul strategic (PS) si cel operaional (PO). La nivelul fiecrei faculti sunt elaborate Planurile
strategice i operaionale, indicatorii fiind în acord cu PS i PO ale UAIC.
În Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor exist o preocupare permanent
privind asigurarea calitii actului educaional i funcionarea eficient a mecanismelor de
asigurare a calitii în vederea îndeplinirii urmtoarelor obiective:
• creterea capacitii facultii de a furniza calificri superioare adaptate cerinelor în
schimbare ale pieei muncii;
• creterea vizibilitii internaionale.
• consolidarea inovrii, cooperrii i a reelelor între faculti de acelai profil din ar
i strintate, mediul de afaceri i centrele de cercetare;
• creterea relevanei învmântului superior matematic pentru piaa muncii i pentru
societatea bazat pe cunoatere, prin programe de studii universitare de calitate;
• extinderea oportunitilor de învare în învmântul superior matematic i
informatic.
1.3.3. Participarea prilor interesate în procesul de asigurare a calitii
La baza evalurii periodice a programelor de studii din perspectiva nevoilor i
obiectivelor identificate pe piaa muncii, proceselor de predare-învare-evaluare, resurselor
materiale i umane, concordanei dintre rezultatele declarate ale învrii i metodele de evaluare
ale acestora se afl Regulamentul privind iniierea, aprobarea, monitorizarea i evaluarea
programelor de studii aprobat de Senatul universitii, Codul de Asigurare a Calitii al UAIC,
alte documente relevante procesului de evaluare.
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
36
coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor i Facultatea de Economie i
Administrarea Afacerilor, în general, dispun de structuri, strategii i procedee concrete pentru
managementul i asigurarea calitii activitilor de predare, învare i cercetare i pentru
dezvoltarea unei culturi proprii a calitii. Structurile, politicile i strategiile adoptate creeaz
cadrul instituional pentru dezvoltarea i monitorizarea efectiv a calitii i pentru îmbuntirea
continu a standardelor de calitate. Prin analizele efectuate în cadrul Consiliului colii Doctorale
de Economie i Administrarea Afacerilor, Consiliului facultii, la nivelul Comisiei metodice sau
în celelalte comisii din facultate, se urmrete cutarea de soluii la eventualele
propuneri/observaii rezultate în urma monitorizrii opiniei absolvenilor. Aceste analize au drept
rezultat adaptarea metodelor de predare/învare, introducerea de noiuni i tehnologii rezultat al
cercetrilor tiinifice, un proces de comunicare mai activ cu toi actorii implicai în procesul
educaional etc.
În procesul de monitorizare a opiniei studenilor este utilizat un chestionar, aplicat la
finalul fiecrui semestru studenilor înscrii la cursuri de licen i masterat. Un alt instrument de
monitorizare a satisfaciei studenilor îl reprezint chestionarul aplicat de universitate: Cât de
mulumit eti de serviciile Universitii? Acesta este lansat anual, pentru a evalua percepia
studenilor într-un mod sistematic i pentru a înelege mai bine ce îi doresc de la universitate.
Este important pentru reprezentanii universitii s cunoasc aceste aspecte, pentru a îmbunti
activitile care presupun interaciunea cu studenii de la nivelul facultilor sau la nivelul
bibliotecilor, oferta cursurilor de dezvoltare personal i profesional, condiiile de cazare în
cmine i pentru a se centra mai mult pe nevoile studenilor.
Ca dovad a implicrii unei diversiti de stakeholderi în procesul de asigurare a calitii
cercetrii doctorale, putem detalia o serie de aspecte legate de relaia SDEAA cu mediul socio-
economic. Sunt numeroase analizele i evalurile politicilor publice ca rezultat a cercetrilor în
coala doctoral, dintre care putem meniona:
- Analiza politicilor de migraie la munc în Europa (beneficiar: ITM Iai) – dr. Ctlin
acu;
Suceava) – dr. Mihaela Seniuc ;
- Dezvoltarea regional prin dry-port (beneficiar: ADR Nord-Est) – dr. Cezar Ciortescu.
Companiile au beneficiat, de asemenea, de analize i proiecii de ameliorare a proceselor
prin cercetarea doctoranzilor:
Cotnari SA Iai) – dr. tefan Matei;
- Modelarea gestionrii stocurilor în industria farmaceutic (beneficiar: Ropharma Iai) –
drd. Alin Rdanu;
- Modele de afaceri pentru industria IT (în beneficiul unor companii din Iai) – drd.
Marius Alexa.
Majoritatea cercetrilor din domeniile noastre sunt de natur aplicativ i vizeaz mediul
socio-economic regional i românesc. De aceea, relaiile de colaborare ale colii doctorale sunt
puternic ancorate în contextul socio-economic.
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
37
Strategia SDEAA privind cercetarea se bazeaz pe o puternic responsabilitate social,
toate cercetrile doctoranzilor fiind oferite gratuit entitilor socio-economice în virtutea rolului
major pe care Universitatea noastr îl are în regiune.
Exist, la nivelul SDEAA, o serie de acorduri i parteneriate încheiate cu sectorul socio-
economic pentru derularea de cercetri interdisciplinare, cum ar fi: Autoritatea de Supraveghere
Financiar, Banca Naional a României (BNR), Banca Comercial Român (BCR) i BRD –
Societe Generale.
Tabel nr. 1.16. Alte acorduri i parteneriate ale IOSUD-UAIC relevante pentru SDEAA
Organizaia cu care este încheiat parteneriatul Tipul de parteneriat
(proiect, activitate etc.)
Amadeus Marketing Romania SRL
Organizaional
Beenear
Copilului
Federaia Român de Fotbal
Fundaia Romanian Business Leaders
Fizic i Inginerie Nuclear „Horia Hulubei”
Inspectoratul colar Judeean Iai
SC Daflog SRL
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
38
SC M&D Retail Iai (Mobexpert)
SC Nord Tour (Travis)
Iai
Asociaia TOASTMASTERS
BRD Groupe Société Générale
Academia de Administrare Public din Republica
Cursuri dezvoltare
competene transferabile,
managementul carierei,
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
39
Moldova
SCC Services
Lugera& Makler
în carier 17.02.2016
cadrul Târgului de cariere 01.02.2016
BRD stagii de practic 12.01.2016
12.05.2015
1.3.4. Interaciunea dintre sistemul de asigurare a calitii i managementul universitar
În cadrul Universitii „Alexandru Ioan Cuza” din Iai funcioneaz Biroul Managementul
Calitii (BMC) care se afl sub directa coordonare a Prorectoratului pentru pentru programe de
masterat, studii doctorale, managementul calitii i Extensiunile UAIC. BMC are rol executiv în
implementarea strategiilor i politicilor UAIC în domeniul managementului calitii:
• urmrete implementarea managementului calitii în faculti/departamente i în
administraia universitii;
• asigur suportul logistic i de secretariat Comisiei pentru managementul calitii pe
Universitate în realizarea de sinteze privind aciunile de evaluare, audit i îmbuntire
a calitii;
serviciile oferite la nivel de Universitate prin facultate/departamente i structurile
administrative (servicii de admitere, educaionale, sociale, de documentare,
administrative, de secretariat, de consiliere etc.);
• centralizeaz rezultatele msurtorilor periodice ale satisfaciei angajatorilor cu privire
la: pregtirea absolvenilor universitii; modalitile de cooperare pentru adaptarea
curricula la cerinele lor; modalitile de cooperare în domeniul cercetrii; modalitile
de reprezentare a lor în organismele decizionale;
• propune soluii de cretere a calitii serviciilor universitare, prezentându-le Comisiei
pentru managementul calitii;
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
40
• elaboreaz raportul anual de evaluare intern privind calitatea educaiei, i alte rapoarte
de evaluare puse la dispoziia evaluatorilor externi i interni;
• monitorizeaz realizarea planurilor anuale de îmbuntire a calitii la nivel de
facultate i de structuri administrative ale Universitii pe baza planurilor anuale de
ameliorare a calitii la nivel de Universitate, elaboreaz i propune Comisiei pentru
managementul calitii Planul anual de ameliorare a calitii la nivel de Universitate,
pentru a asigura îndeplinirea i depirea standardelor minimale de acreditare, a unor
standarde de calitate aplicate de alte organisme de evaluare extern i a unor niveluri de
performan necesare pentru obinerea unor poziii în clasamentele internaionale;
• urmrete poziionarea Universitii în clasamentele naionale i internaionale i
realizeaz analize pentru fundamentarea strategiilor de ameliorare a acestor poziii;
• transmite aceste analize Comisiei pentru evaluare i managementul calitii;
• coopereaz cu Agenia Român pentru Asigurarea Calitii în Învmântul Superior
(ARACIS), cu alte agenii i organisme abilitate sau instituii similare din ar i
strintate, potrivit legii;
• culege i transmite informaii de la teri, necesare membrilor Universitii în aciunile
de certificare, evaluare instituional, acreditare;
• disemineaz în Universitate, informaii privind standardele naionale de referin i
indicatorii de performan pentru evaluarea i asigurarea calitii în învmântul
superior;
• culege i disemineaz în Universitate, informaii despre standardele de evaluare
european/internaional a calitii învmântului superior;
• pregtete toate documentele cu specific de asigurarea calitii i urmrete îndeplinirea
hotrârilor luate.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai se afl în raport de colaborare cu Agenia
Român de Asigurare a Calitii în Învmântul Superior pentru evaluarea extern a calitii la
nivel instituional. Biroul Managementul Calitii menine legtura cu comisiile de asigurare a
calitii din cele 15 faculti i cu efii departamentelor administrative ale acestora pentru
asigurarea evalurii instituionale i colaboreaz strâns cu urmtoarele structuri dedicate
Managementului calitii:
• Comisia pentru Managementul Calitii, preedinte – conf. univ. dr. Florin BRÎNZ –
la nivel de Universitate.
prevederile Legii Educaiei Naionale i ale Legii 87/2006 pentru aprobarea Ordonanei de
Urgen a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei. Comisia se afl în
subordinea Consiliului de Administraie al Universitii i este condus de un preedinte,
desemnat de ctre Consiliul de Administraie.
• Comisiile de evaluare i asigurare a calitii la nivel de faculti – realizeaz
activitile de asigurare a calitii în facultate, monitorizeaz calitatea programelor de
studii, elaboreaz anual Raportul de evaluare intern privind calitatea educaiei i asist
evalurile externe ale programelor de studii din facultate.
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
41
1.3.5. Transparena i accesul la informaii
Pagina web a colii Doctorale de Economie i Administrarea Afacerilor este
doctorat.feaa.uaic.ro.
Seciunea de prezentare a studiilor universitare de doctorat cuprinde informaii privind:
- regulamentul privind activitatea studiilor de doctorat la nivelul colii doctorale;
- lista membrilor activi ai colii doctorale cu datele de contact i domeniul de cercetare de
interes;
- coninutul programului de pregtire universitar avansat.
A doua seciune cuprinde informaii referitoare la admiterea la studii de doctorat:
- metodologia de admitere, elaborat anual;
- tematicile pentru admitere;
- informaii privind calendarul de concurs, taxele, numrul de locuri i coninutul
dosarului.
Pe lâng aceste informaii, pe website sunt publicate anunurile privind susinerea public
a tezelor de abilitare, a tezelor de doctorat i susinerea public a rapoartelor de cercetare din
cadrul programului individual de cercetare tiinific al doctoranzilor.
Toate informaiile ce privesc doctoranzii, procesul educaional, rezultatele cercetrii etc.,
ca i rapoartele de evaluare anual sunt disponibile pentru stakeholderii interni i externi, pe
paginile de profil ale SDEAA, FEAA i UAIC.
Frecvent, sunt invitai reprezentani ai comunitii de afaceri pentru schimbul direct de
informaii cu studenii i profesorii, indiferent de nivel (licen, master sau doctorat) – de
exemplu:
Js%E2%80%9D.aspx);
- Coaching experience (http://portal.feaa.uaic.ro/stiri/Documents/Arhiva%202017-
KPMG-la-FEAA.aspx).
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
42
1.3.6. Eficiena procedurilor i structurilor de asigurare intern a calitii
Procedura de evaluare intern a calitii studiilor universitare de doctorat oferite de coala
Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor este prevzut în Regulamentul propriu de
organizare:
Evaluarea intern a calitii programului de studii universitare de doctorat i a
performanelor conductorilor de doctorat este efectuat anual, în primele trei luni ale anului
urmtor, de comisia de evaluare intern, desemnat de Consiliul colii Doctorale. În caz de
paritate la vot, responsabilul comisiei are vot decisiv. Comisia de evaluare intern are
urmtoarele atribuii:
(a) verific îndeplinirea standardelor minimale de pstrare a calitii de membru al colii
Doctorale conform anexei la Regulament;
(b) propune Consiliului colii Doctorale criteriile de evaluare intern anual;
(c) solicit doctoranzilor i conductorilor de doctorat datele necesare evalurii i verific
aceste date;
(d) analizeaz datele primite i întocmete raportul de evaluare intern;
(e) prezint Consiliului colii Doctorale rapoartele de evaluare;
(f) propune modaliti de îmbuntire a activitii. Doctoranzii i conductorii de doctorat
au obligaia de a prezenta comisiei datele solicitate în vederea evalurii.
Evaluarea intern a performanelor conductorilor de doctorat ine cont de calitatea
rezultatelor obinute de acetia în cercetare i în îndrumarea doctoranzilor. Indicatorii privind
activitatea tiinific a conductorilor de doctorat includ:
(a) rezultatele cercetrii tiinifice (publicaii), precum i recunoaterea acestor rezultate
(citri, distincii tiinifice);
cadrul forurilor i asociaiilor profesionale.
Indicatorii privind activitatea de îndrumare a doctoranzilor includ:
(a) rezultatele cercetrii tiinifice obinute de doctoranzii îndrumai, materializate prin
publicaiile rezultate din tez;
Evaluarea intern a calitii programelor de studii universitare de doctorat urmrete:
(a) misiunea i obiectivele programului de studii universitare de doctorat;
(b) coninutul i curriculumul programului de studii universitare de doctorat;
(c) dezvoltarea i publicarea rezultatelor programului de studii avansate i de cercetare;
(d) accesul public, în format electronic, la rezumatele tezelor de doctorat susinute public;
(e) cerine specifice ale diferitelor modaliti de predare i forme de desfurare;
(f) existena mijloacelor de documentare, învare i cercetare, precum i a logisticii de
care beneficiaz doctoranzii;
(g) personalul implicat în derularea programelor de studii;
(h) modalitile de evaluare a cunotinelor i de testare a abilitilor doctoranzilor, precum
i urmrirea progresului pe parcursul pregtirii.
coala Doctoral de Economie i
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
43
Comisia de evaluare intern activ la nivelul colii Doctorale de Economie i
Administrarea Afacerilor are, în prezent, urmtoarea componen:
• prof. univ. dr. Adriana ZAI
• prof. univ. dr. Daniela AGHEORGHIESEI
• prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
• prof. univ. dr. Ovidiu STOICA
• drd. Aurelia ILIE
• drd. Cristian TERZA
1.3.7. Sistemul de asigurare intern a calitii – instrument pentru managementul calitii
i îmbuntirea educaiei i altor activiti
În cadrul Universitii „Alexandru Ioan Cuza” din Iai funcioneaz Biroul Managementul
Calitii, un compartiment de specialitate cu rol de execuie. Misiunea acestui departament
const în sprijinirea Comisiei pentru Managementul Calitii în realizarea managementului
calitii, prin planificarea aciunilor, elaborarea rapoartelor de autoevaluare i a documentelor
specifice asigurrii calitii, instruirea personalului privind asigurarea calitii, desfurarea
evalurilor interne i externe. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” îi asum cultura
instituional a calitii ca mijloc de atingere a excelenei academice în educaie i cercetare
tiinific.
La nivelul Facultii de Economie i Administrarea Afacerilor, în cadrul creia
funcioneaz coala Doctoral de Economie i Administrarea Afacerilor, activeaz subcomisia
pentru managementul calitii, care realizeaz activitile de asigurare a calitii în facultate,
monitorizeaz calitatea programelor de studii, elaboreaz anual Raportul de evaluare intern
privind calitatea educaiei i asist în facultate evalurile externe. La baza evalurii st
Regulamentul privind iniierea, aprobarea, monitorizarea i evaluarea periodic a programelor
de studii aprobat de Senatul universitii, Manualul calitii, Codul de Asigurare a Calitii al
UAIC, alte documente relevante procesului de evaluare.
Politicile privind calitatea în cadrul Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai se refer la:
• îmbuntirea continu a sistemului de management al calitii;
• dezvoltarea unei culturi a calitii pe baza standardelor internaionale universitare;
• evaluarea continu a calitii în vederea corelrii educaiei centrate pe student cu
cerinele partenerilor regionali i cu strategia de dezvoltare a universitii.
Strategiile pentru asigurarea calitii în cadrul Universitii vizeaz:
• orientarea spre satisfacerea cerinelor i ateptrilor studenilor, angajatorilor i
celorlalte pri interesate;
• atitudinea proactiv a conducerii instituiei în problema calitii, care se exprim
prin crearea unui mediu adecvat performanei pe toate dimensiunile activitii;
• abordarea problemei calitii în termeni strategici: misiune, valori, principii,
politici, strategii, obiective;
• meninerea sub control i îmbuntirea continu a proceselor din instituie;
Administrarea Afacerilor Economie i afaceri internaionale
44
• identificarea unor indicatori relevani ai calitii i introducerea de mecanisme de
evaluare intern a acestora;
• documentarea sistemului în vederea furnizrii de dovezi obiective care s creeze
încredere;
identificarea i preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurrii calitii;
• formarea specializat a personalului angajat în domeniul calitii i formarea
general în asigurarea calitii a întregului personal.
Msurile adoptate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai în privina calitii,
prin intermediul membrilor Comisiei de Management a Calitii i Biroului Managementul
Calitii se refer la:
• aprobarea, monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studiu i diplomelor
ce corespund calificrilor, în acord cu legislaia în vigoare;
• existena unor proceduri obiective i transparente de evaluare a rezultatelor învrii;
• calitatea personalului didactic i de cercetare;
• funcionalitatea structurilor organizatorice de asigurare a calitii educaiei, conform
legii.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iai a solicitat i a avut evaluri externe efectuate
de Comisia European (2000, pentru sistemul ECTS), de Seminarul Salzburg (1999 i 2004
pentru întreaga activitate academic a Universitii), de EUA (2006, pentru cercetarea tiinific)
i în 2014 pentru capacitatea instituional. Constatrile i recomandrile din rapoartele de
evaluare au contribuit la îmbuntirea instituional.
În ceea ce privete evaluarea intern, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”