Click here to load reader

Rajd konny szlakiem bojowym 3./17. Pułku Ułanów ... Rajd-konny-szlakiem... · PDF fileUłani ponownie zaprezentowali swoje umiejętności, natomiast o kunszcie ich walki, ... -hej-ułani

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rajd konny szlakiem bojowym 3./17. Pułku Ułanów ... Rajd-konny-szlakiem... ·...

Instytut Pamici Narodowejhttps://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/53155,Rajd-konny-szlakiem-bojowym-317-Pulku-Ulanow-Wielkopolskich-GnieznoSzubin-46-cze.html2019-03-01, 00:38

Rajd konny szlakiem bojowym 3./17. Puku UanwWielkopolskich GnieznoSzubin, 46 czerwca 2018Oryginalny sposb na uczczenie Powstania Wielkopolskiego

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160837.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160837.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160831.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160831.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160819.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160819.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160822.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160822.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160840.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160840.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160825.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160825.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160828.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160828.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160834.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160834.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160771.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160771.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160774.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160774.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160777.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160777.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160780.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160780.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160783.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160783.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160786.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160786.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160789.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160789.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160792.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160792.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160795.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160795.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160798.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160798.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160801.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160801.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160804.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160804.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160807.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160807.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160810.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160810.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160813.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160813.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160816.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160816.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160843.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160843.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160846.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160846.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160849.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160849.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160852.jpg

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160852.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160855.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160855.jpg

W dniach 46 czerwca 2018 r. na trasie GnieznoSzubin odby si Rajd konny szlakiembojowym 3./17. Puku Uanw Wielkopolskich. Celem rajdu byo uczczenie w wyjtkowy sposbwszystkich powstacw wielkopolskich frontu pnocnego. Przedsiwzicie uanw zostaowsparte przez dyrektora poznaskiego odziau Instytutu Pamici Narodowej dr. hab. RafaaReczka oraz Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza.

Okoo godziny 9:00 w poniedziaek 4 czerwca 2018 r. na Placu w. Wojciecha w Gnieniezebray si licznie modzie i dzieci z gnienieskich szk i przedszkoli. Po chwili na placwjechao konno siedmiu uanw z Oddziau Terenowego im. 17. Puku Uanw Wielkopolskich,nalecego do Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski. To wanie uani z O.T. im. 17. P.U.zainicjowali organizacj rajdu konnego. Jednym z nich by Pawe Kochaski, pracownikpoznaskiego oddziau Instytutu Pamici Narodowej.

Uani umundurowani w mundury 3. Puku Uanw Wielkopolskich z okresu powstania, tj. pruskiekurtki tzw. uanki i powstacze rogatywki, ktre weszy na wyposaenie wojsk wielkopolskich

/dokumenty/zalaczniki/85/85-160858.jpg/dokumenty/zalaczniki/85/85-160858.jpg

od lutego 1919 r., prezentowali si wyjtkowo piknie. Oficer prowadzcy oddzia mia na sobiepoza przepisow, granatow, kurtk paradn, ktra jeszcze barwniej oddawaa piknouaskiego munduru. Uroczysto rozpocza si od zoenia meldunku przez dowdc uanwppor. Adama Frckowiaka Prezydentowi Gniezna Tomaszowi Budaszowi, a w chwil po tymnastpio odegranie Mazurka Dbrowskiego, Bogurodzicy i Roty. Po odpiewaniu tych jakewanych dla kadego Polaka pieni narodowych, prowadzcy uroczysto Pawe Kochaskiprzywita zgromadzonych goci, w tym przedstawiciela poznaskiego oddziau IPN, JulitRatajczak zastpc naczelnika Oddziaowego Biura Lustracyjnego IPN w Poznaniu. Poprzemwieniach Prezydenta Gniezna, proboszcza bazyliki katedralnej ks. Jana Kasprowicza iPrezesa Polskiego Klubu Kawaleryjskiego pk. Marka Dragana, nastpiy zapowiadane wczeniejpokazy kawaleryjskich umiejtnoci wadania lanc i szabl przez wybranych uanw.Efektowny pokaz bojowego wadania lanc przedstawi uan Dariusz Niedwiecki, za niezwyklewidowiskowo i mistrzowsko wadanie szabl zaprezentowa uan Pawe Apolinarski. Wraz zzakoczeniem pokazw uani podjechali pod pomnik krla Bolesawa Chrobrego, gdzie oddanohod naszemu wybitnemu monarsze. Wkrtce po tym defiladowym krokiem i z pieni naustach, uani ulicami miasta odjechali w kierunku Trzemeszna.

Po parogodzinnych trudach upalnego dnia, gdy niestety trzeba byo pokonywa tras wprzewaajcej mierze drogami bitymi, uani ok. godz. 13:00 dojechali do Trzemeszna. Naterenie szkolnego boiska przed licznie zgromadzonymi mieszkacami, w tym dziemi zpobliskiej szkoy, uan Pawe Apolinarski pokaza kunszt swoich jedziecko-kaskaderskichumiejtnoci, pozorujc atak zarwno szabl, jak i lanc na pozorniki przedstawiajce wrogichonierzy. Po pokazach ppor. Frckowiak i kpr. Kochaski w towarzystwie wiceburmistrzaDariusza Jankowskiego udali si na pobliski cmentarz, gdzie le pochowani powstacywielkopolscy, ktrym oddano honory, skadajc kwiaty i znicze. Burmistrz Trzemeszna KrzysztofDereziski podzikowa uanom za organizacj wydarzenia i jego edukacyjny walor.

Dalsza droga w kierunku na Mogilno nadal przebiegaa w wyjtkowo dokuczliwym upale.Zarwno uani z 30-letnim staem, tacy jak Andrzej Kaczmarek, Dariusz Niedwiecki czy PaweKochaski, jak i koledzy z krtszym okresem suby: Andrzej Kosakowski, Adam Frckowiak iSawomir Grenda, dzielnie znosili niewygody wielogodzinnej jazdy w upalnym socu. Dopierowieczorem ok. godz. 18:00 po ok. 40 km drogi uani dojechali do Mogilna przed klasztor oo.Kapucynw, gdzie wadze Mogilna i zakonnicy przygotowali nocleg i posiki. Wieczoremstrudzeni kawalerzyci zasiedli przy maym ognisku i komentowali wydarzenia pierwszego dniaprzemarszu. Rankiem oddzia pojawi si w Mogilnie w parku miejskim, gdzie w imieniuburmistrza Leszka Duszyskiego uanw przywita dyrektor Wydziau Promocji i Kultury MarcinZieliski. Uani ponownie zaprezentowali swoje umiejtnoci, natomiast o kunszcie ich walki,historii bojw powstaczych i dziejach kawalerii powstaczej opowiada niestrudzenie PaweKochaski.

Tego dnia onierze wyruszyli w kolejny trudny, czterdziestokilometrowy dzie drogi, aniewygody umilali sobie piewem. U koca dnia zmczenie i upa daway o sobie zna do tegostopnia, e niektrzy zaczli przysypia w siodach, a konie poruszay si coraz wolniej. Donina grupa dotara ok. godz. 18:30, serdecznie witana przez burmistrza Roberta

Luchowskiego i dyrektora Szkoy Podstawowej im. Powstacw Wielkopolskich MarkaOrzechowskiego. Na spotkanie specjalnie z Bydgoszczy przybyli prezes PKK pk. Marek Dragan ikol. Grzegorz Hetzig. Po objedzie wszyscy udali si nad jezioro, gdzie w orodku PTTK zostazaoony obz. Przy piknie zachodzcego soca uani obmyli konie, ktre po kontakcie z wodjakby zapomniay o dwch cikich dla nich dniach, wykazujc nowe siy do dalszej podry.

Ostatniego dnia rajdu, tj. 6 czerwca, ok. godziny 8:00 uani pojawili si na boisku szkolnymSzkoy Podstawowej w ninie, gdzie w czasie odpiewania Mazurka Dbrowskiego przypomniku powstacw wielkopolskich podniesiono flag narodow. Wadze miastareprezentowa burmistrz Robert Luchowski oraz wiceburmistrz Halina Rosiak. Modzie szkolnaliczca blisko 500 uczniw otoczya plac pokazw uaskich, a uczestnicy rajdu ponowniezaprezentowali talent swoich kawaleryjskich umiejtnoci. Po prezentacji walki, sesji zdjciowejz komi i uanami, onierze poegnali gocinne miasto nin i odjechali w kierunku na abiszyn.

Na miejskim stadionie w abiszynie powitaa uanw zastpca burmistrza Marlena Szafraska ikilkusetosobowa grupa dzieci i modziey. Meldunek pani burmistrz tym razem zoy kpr. PaweKochaski, a dowdca oddziau sfrontowa uanw przed trybun honorow. Sowo wstpnewygosia wiceburmistrz oraz Prezes abiszyskiego Koa Towarzystwa Pamici PowstaniaWielkopolskiego Ewa Leon. Podobny scenariusz przedstawienia zakoczony sesj zdj zdziemi przy koniach sfinalizowa pokazy w abiszynie, skd oddzia wyruszy na ostatniodcinek drogi w kierunku gwnego celu naszej podry.

Do Szubina grupa dotara ok. godz. 18:00. Pod ruinami szubiskiego redniowiecznego zamkuuanw przywita burmistrz Artur Michalak wraz z liczn grup urzdnikw miejskich. Pojawiosi te wielu mieszkacw oraz modzie, w tym dua gromada harcerzy. Zmczenie i trudyprzemarszw daway o sobie zna, a bya jeszcze do pokonania droga powrotna do Gniezna.Uani po krtkim posiku wyruszyli tym razem ju pojazdami mechanicznymi do Gniezna, gdziew Pastwowym Stadzie Ogierw nastpio zakoczenie rajdu. Do domw uczestnicy rajdupowrcili noc lub nad ranem.

Tekst: Pawe Kochaski, zdjcia: Mariola Arseczuk i Dariusz Mielcarek

Zapowied rajdu: Pawe Kochaski z IPN Oddzia w Poznaniu w programie Wielkopolska WartaPoznania, 30 maja 2018 (od minuty 13:30).

Relacje fotograficzne i filmowe z przebiegu rajdu:

Urzd Miejski w Gnienie

TV Gniezno

gniezno.naszemiasto.pl

gniezno24.com

http://poznan.tvp.pl/37452659/30052018http://poznan.tvp.pl/37452659/30052018https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/134618/rajd_szlakiem_ulanowhttp://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/8981/ulani_ruszyli_z_kopyta.htmlhttp://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/kawaleria-na-ulicach-naszego-miasta-foto-film,4673764,artgal,t,id,tm.htmlhttp://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/1

Search related