4
PzKpfw. III Ausf. M/N 1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio model also fit to Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N 67 OPTIONAL Ausf.M welded Reworked kit part (przerobiona część z modelu) 5 4 2 3 6 23 24 Kit part (część z modelu) 47 67 a b 76 39 21 20 19L 1 17 Wire (drut) O 1 mm 29 b a Wire (drut) O 0,3 mm 19R 20R 14 15 18 Wire (drut) 32b 32a Kit part (część z modelu) 78 56a 18 35 68 52c 76 52 a b d 56a 56b 56b 56c Reworked kit part (przerobiona część z modelu) Used in Ausf.N version (użyty w wersji N) You can use Tamiya model Ausf.L and remodel into Ausf.M/N (można zastosować model Tamiya i przerobić z wersji L na M/N) 59 a b c 33 66 Reworked from J or L Use Cyanoacryl glue Kleić klejami cyjanoakrylowymi ABER 35 054 Made in Poland © 1999 ® WWW.ABER.NET.PL Please note that, for purpose of improvement ABER sets designs are subjects to change without notice. Proszę mieć na uwadze fakt, że zestawy ABER mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia, bez powiadomienia. WARNING Any unauthorized copying, producing and reproducing of ABER company products, or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability for a civil action and may give rise to criminal prosecution. OSTRZEŻENIE Jakiekolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia, w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej oraz mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego. We advise that better method to join metal to metal is soldering. Use ABER soldering solution AF20 (doradzamy łączenie części metalowych za pomocą lutowania. Zastosuj nasz topnik AF20) ABER 35 A38 Turret's some common elements for PzKpfw III Ausf.G,H,J,L,M,N & PzKpfw IV Ausf.E,F,G Made in Poland 1997 23 1 3 a b c d 2 2 e a b c d e 4 5 6 a b a 15 14 18 13 a b 22 19 21 20 24 11 8 12 10 c 16 9 17 7 25 25 26 26 26 26 c d e f g 27 28 29 30 31 33 32 a b 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 47 18 a b 53 L R ABER Grills for PzKpfw III ABER 35 054 PzKpfw III Ausf.M/N Made in Poland ©1999 1 5L 4L 2L 3L 6L 24 23 28 17 7L 7R 9 8 L 10 16 15 46 14 21 a b L 20 29 54 b 43 59 a b c 38 b cd e 37 a b c d e f g 42 65 50 a b c f e f g 40 22 13 36 41 a g k b 57 a b c d e f g 49 a bc d 78 68 47 76 67 5R 2R 3R 4R 6R L R 26 27 R 18 19 R L 39 35 d 79 a b c d 62 61 60 44 45 a R 11 12 25 30 a b c d e 31 a b 32 a b 33 a b 34 c d e f h a b 48 a b 51 a b c d 52 a b c L R 53 a 55 a a b c d e f 56 a b c 58 b 63 R L d 64 66 69 70 71 a b c d e f 72 73 a b 74 a b c 75 77 a b

PzKpfw. III Ausf. M/N€¦ · PzKpfw. III Ausf. M/N 1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio model also fit to Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N 67 OPTIONAL

  • Upload
    others

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PzKpfw. III Ausf. M/N€¦ · PzKpfw. III Ausf. M/N 1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio model also fit to Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N 67 OPTIONAL

PzKpfw. III Ausf. M/N

1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio modelalso fit to

Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N

67OPTIONAL

Ausf.Mwelded

Reworked kit part(przerobiona część z modelu)

5 4 2 3

62324

Kit part(część z modelu)

47

67 a

b

76

39 2120

19L

1

17

Wire (drut) O 1 mm

29 b

aWire (drut) O 0,3 mm

19R

20R

1415

18

Wire (drut)

32b

32a

Kit part(część z modelu)

78

56a

1835

68

52c76

52 ab d

56a

56b 56b

56c

Reworked kit part(przerobiona część z modelu)

Used in Ausf.N version(użyty w wersji N)

You can use Tamiya model Ausf.L and remodel into Ausf.M/N(można zastosować model Tamiya i przerobić z wersji L na M/N)

59

a

b

c

33

66

Reworkedfrom J or L

Use Cyanoacryl glueKleić klejami cyjanoakrylowymi

ABER 35 054Made in Poland © 1999

®

WWW.ABER.NET.PL

Please note that, for purpose of improvement ABER setsdesigns are subjects to change without notice.Proszę mieć na uwadze fakt, że zestawy ABER mogą uleczmianie ze względu na ulepszenia, bez powiadomienia.

WARNINGAny unauthorized copying, producing and reproducing of ABER company products, or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability fora civil action and may give rise to criminal prosecution.

OSTRZEŻENIEJakiekolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia, w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej oraz mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego.

We advise that better methodto join metal to metal is soldering.Use ABER soldering solution AF20(doradzamy łączenie częścimetalowych za pomocą lutowania.Zastosuj nasz topnik AF20)

ABER 35 A38 Turret's some common elements for PzKpfw III Ausf.G,H,J,L,M,N & PzKpfw IV Ausf.E,F,G

Mad

e in

Pol

and

1

997

23

1

3

a

b

cd

2

2

e

ab c

de

4

5 6 a

b

a

1514

18

13

ab

22

19

21

20

24

118

12

10

c16

917

7

25 25

26 26 26 26c

d

ef

g

27

28

29

30

31

33

32

a

b

34

3536

3738

3940

41

42

43 44

45

46

48

49

50

51 52

47

18

a b

53

L

R

ABER Grills for PzKpfw III

ABER 35 054 PzKpfw III Ausf.M/N Made in Poland ©1999

1

5L4L

2L3L

6L

2423

28

17

7L

7R

9

8

L 10

16

15

46

14

21

a

b

L

2029

54b

43

59

a

b

c

38

b

c d

e

37ab

cde f

g

42

65

50

a

b

c

f

ef

g

40

22

13

36

41a g

k

b

57a

b

c

d

efg49 ab c

d

78

68

47

7667

5R

2R3R

4R6R

L

R

26

27

R

18

19R

L

3935

d

79

a b c d

62

61

60

44

45

a

R

11 12 25

30a

b

c

de

31ab

32

a

b

33

a b

34c

de f

h

a b 48a

b

51a

b

c

d

52ab

c

L

R53

a

55

a a

bc

d

e

f56ab

c

58

b

63R

L

d

64

66

69 70

71a

b cd

ef

72

73a

b 74

a

b

c

75

77a b

Page 2: PzKpfw. III Ausf. M/N€¦ · PzKpfw. III Ausf. M/N 1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio model also fit to Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N 67 OPTIONAL

74b

74a74a

74c

30d

30b

30e

30c

Kit part(część z modelu)

Kit part(część z modelu)

30d

30b

30e

30c

Kit part(część z modelu)

30c

30c

74

74

Kit part(część z modelu)

Optional

51c

51a

51b

51d

49

Plastic rod O 1,3 mm(pręt plastikowy)

48

41

41

4650

53

51

52

WIRE O 0,3 mm(drut)

WIRE O 0,3 mm(drut)

44

Make ventilator convex with steel ball(wykonać wentylator wypukły za pomocą stalowej lkulki)

33

30d

Kit part(część z modelu)

30c

30b

30e 30a30c

(Kadłub)

Optional

35 054 s.2

31

30a

30a30b

Parts from 35 A38 plate

WIRE O 0,3 mm(drut)

TRUNK

30a

Some interior parts of turret(niektóre wewnętrzne części wieży)

27

Page 3: PzKpfw. III Ausf. M/N€¦ · PzKpfw. III Ausf. M/N 1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio model also fit to Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N 67 OPTIONAL

drut (wire) 0,3 mm

przerobiona część z modelu (reworked kit part)

64

drut (wire) 0,3 mm

32

29

43

31

45 38WIRE O 0,3 mm(drut)

3635 34

30

47 42

20

Plastic rod O 0,8mm(pręt plastikowy)

3937

4028

fd

c

a

g e

Some interior parts of turret(niektóre wewnętrzne części wieży)73

72

70

69

drut (wire) 0,3 mm

53Reworked kit part(przerobiona część z modelu)

64

71d 71f

71a

71b

71e

71c

One piece hatch, Ausf.M/N lateWłaz do wersji N

a

77a

77b

35 054 s.3

Parts from 35 A38 plate

58

25

b

11

82412

Wieża(Turret)

12

8

24

910

A

B

B

11

3

drut (wire) 0,3 mm

zrobić z płytki PS gr.1mm(built from a styrene sheet)

zrobić z płytki PS gr.1mm(built from a styrene sheet)

a

3e2b

a c

2c

2c

2a

2a

6

2d

2e

5

4 b

c

d

b

6b

ac

a

b

Kit part(część z modelu) drut (wire)

0,3 mm

1x 5

x 5

16

18

23

21

27a

b

13b

25

13a

22

19 19

17drut (wire) 0,3 mm

15

26

1412

OPTIONAL

Parts from35 054 plate

Page 4: PzKpfw. III Ausf. M/N€¦ · PzKpfw. III Ausf. M/N 1/35 scale update for Revell / Gunze Sangio model also fit to Tamiya Panzer III, Ausf.L as conversion to Ausf. M/N 67 OPTIONAL

Separately sold (oddzielnie w sprzedaży):-35 A14 Fenders for PzKpfw III, Sturmgeschutz III (for all models)-35 A27 Covering for fenders (PzKpfw III,Sturmgeschutz III)[for all models]-35 A52 Rings for Pz.Kpfw.III and Stug.III Road Wheels

-35 L-31 German 50 mm KwK 39 L/60 Pz.Kpfw.III,Ausf.J late, L, M Barrel-35 A104 Turret stowage bin for Pz.Kpfw. III

-35 A54 Side skirts for PzKpfw. III Ausf.M/N-35 A56 Turret skirts for Pz.Kpfw. III

-1:35 R-19 Shock-absorber for Pz.Kpfw III Ausf. H-N & StuG III Ausf. B-G

dbuilt from a styrene sheet 1,2mm(zrobić z plastikowej płytki)

41

c

a

b

e

f

wire (drut) O0,3mm

built from a styrene sheet 1,2mm(zrobić z plastikowej płytki)

h

g Reworked kit part(przerobiona częśćz modelu)

k

f

34

59

37

a

bc d

e

f

Reworked kit parts(przerobiona część z modelu)

48

75 43

g

54

a

ab

b

59

5959

42 Kit partczęść z modelu)

38a

b

b

c

c d e

28

Wire (drut) O 0,3 mm

26 Kit part część z modelu)

Wire (drut) O 0,3 mm

Kit part część z modelu)

60

79

a

b

c

d

61

63

55

cb

ad

ef

45

99

7L

8

161615

14

46

Kit partczęść z modelu)

Kit partczęść z modelu)

59

59

62

12

43

43

43

48

część z modelu(kit part)

44

44

35 054 s.4

67

66

OPTIONAL

Reworked kit part(przerobiona część z modelu)

b

cg

57

f d

e

a

g

f

49

a

b

c 76

d38f

59

65

5936

wykonać z drewna 9x8x3 mm(built from a wood)

a

c

d

f

4022

1375

75

48

50b

eg

g

a b

48

10