Put - Prijestonica rjesenja/Prostorno...K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 Kanal Ponor Kanal Kanal K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 K. o

 • View
  245

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Put - Prijestonica rjesenja/Prostorno...K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 K. o. Cetinje 2 Kanal Ponor...

 • K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  in

  je

  2

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  2

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  2

  Kanal

  Ponor

  Kanal

  Kana

  l

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  in

  je

  2

  K

  . o

  . C

  e

  tin

  je

  2

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  2

  K

  . o. C

  etinje 2

  K

  . o

  . C

  e

  tin

  je

  2

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  2

  K

  . o

  . C

  e

  tin

  je

  2

  Potok

  K. o

  . Cetin

  je 2

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  2

  K

  .

  o

  .

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  2

  K

  . o

  . C

  e

  tin

  je

  2

  K

  . o. C

  etin

  je 2

  K.o.Cetinje 2

  pozornica

  Ljetna

  "ZETSKI DOM"

  Titograd

  "13 JULI"

  Agrokombinat

  Cetinje

  Ugostiteljsko

  dom

  Studentski

  Ljetna

  kafana

  Gradska

  Muzej

  Park "13 JULI"

  Blok

  "DANILO PRVI"

  Bolnica

  Srednjomedicinska

  Park "13 JULI"

  Cetinje

  Hotel "GRAND"

  Muzej NOB-a

  Silos

  Gimnazija

  "BIBLIOTEKA"

  SRCG

  Biljarda

  Reljef

  "SV. PETRA"

  Manastir

  Spomenik

  Dom Slobode

  "OBOD"

  Fabrika

  park

  "TARA"

  Biletarnica

  SD "PARTIZAN"

  Narodna biblioteka

  Elektroindustrija

  "OBOD"

  KES

  spomenika

  Autotransportno

  TRGOPROMET

  Motorni mlin

  Klanica

  Biblioteka

  Fabrika

  "OBOD"

  Fabrika

  "OBOD"

  Stadion

  NASEljE "4 JUL"

  C

  E

  T

  I

  N

  J

  E

  E

  l

  e

  k

  t

  r

  o

  i

  n

  d

  u

  s

  t

  r

  i

  j

  a

  "

  O

  B

  O

  D

  "

  11

  10 A

  10

  9

  park

  GRUDA

  GRUDA

  Jasike

  CRNA GREDA

  POD GRANICOM

  DONJE POLJE

  GRANICOM

  POD

  P

  o

  d

  G

  r

  a

  n

  ic

  o

  m

  GRUDA

  DONJE POLJE

  POLJE

  STANKOVA GOMILA

  BOGDANOV KRAJ

  POD HUMCI

  HUMCI

  MEDOVINA

  DONJI KRAJ

  POLJE

  NASELJE

  DONJI KRAJ

  BOGDANOV KRAJ

  STANKOVA GOMILA

  V I G A NJ

  D O NJ I K R A J

  CETINJE

  Elektoindustrija " OBOD "

  K A S A N O V K R A J

  DONJI KRAJ

  KASANOV KRAJ

  Radionica

  transportnog

  pred. "TARA"

  P1

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P1

  P P

  P

  P

  p

  r

  ila

  z

  n

  i p

  u

  t

  kapi

  ja

  kapija

  prilazni put

  kapij

  a

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P1

  P

  P

  P

  PPP

  P

  P

  P

  P

  M 2.3

  M 2.3

  R 1

  R 1

  R 1

  P

  o

  d

  g

  o

  r

  i

  c

  a

  R 13

  PARKING

  PARK

  ING

  PARK

  ING

  PARKING

  PARKING

  PARK

  ING

  PARK

  ING

  PARK

  ING

  PARKING

  PARKING

  PARKING

  PARKING

  PARKING

  PARK

  ING

  PARK

  ING

  PIJACA

  PTT

  R

  Bistjerna

  R

  R

  P

  A

  R

  K

  I

  N

  G

  P

  A

  R

  K

  I

  N

  G

  P

  A

  R

  K

  I

  N

  G

  R

  R

  R

  R

  PARKIN

  G

  PARKIN

  G

  R

  R

  R

  PARK

  ING

  biblioteka

  Narodna

  U

  l

  i

  c

  a

  P

  a

  v

  l

  a

  R

  o

  v

  i

  n

  s

  k

  o

  g

  U

  l

  i

  c

  a

  B

  a

  j

  a

  P

  i

  v

  l

  j

  a

  n

  i

  n

  a

  U

  l

  i

  c

  a

  B

  a

  j

  a

  P

  i

  v

  l

  j

  a

  n

  i

  n

  a

  U

  l

  i

  c

  a

  B

  a

  j

  a

  P

  i

  v

  l

  j

  a

  n

  i

  n

  a

  U

  l

  i

  c

  a

  B

  a

  j

  a

  P

  i

  v

  l

  j

  a

  n

  i

  n

  a

  LJE

  TN

  JA

  P

  OZ

  OR

  NIC

  A -P

  UT

  C

  ET

  IN

  JE

  P

  u

  t

  P

  ut

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  ut

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  B

  a

  c

  k

  i P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  Put

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  U

  lic

  a

  O

  m

  la

  d

  in

  s

  k

  a

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  U

  l

  i

  c

  a

  D

  e

  s

  e

  t

  e

  C

  r

  n

  o

  g

  o

  r

  s

  k

  e

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  P

  u

  t

  P

  ut

  U

  l

  .

  N

  i

  k

  c

  a

  o

  d

  R

  o

  v

  i

  n

  a

  P

  u

  t

  U

  l

  i

  c

  a

  B

  a

  j

  a

  P

  i

  v

  l

  j

  a

  n

  i

  n

  a

  U

  l

  i

  c

  a

  P

  r

  o

  l

  e

  t

  e

  r

  s

  k

  i

  h

  b

  r

  i

  g

  a

  d

  a

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  U

  l

  i

  c

  a

  P

  a

  v

  l

  a

  R

  o

  v

  i

  n

  s

  k

  o

  g

  P

  u

  t

  U

  lic

  a

  G

  ra

  h

  o

  v

  s

  k

  a

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  P

  u

  t

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Trg

  U

  l

  .

  B

  a

  j

  a

  P

  i

  v

  l

  j

  a

  n

  i

  n

  a

  Trg

  Pu

  t

  Narod

  ne re

  voluc

  ije

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  Put

  P

  ut

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  Put

  Put

  Put

  Put

  Put

  Put

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  U

  l

  i

  c

  a

  P

  e

  t

  r

  o

  g

  r

  a

  d

  s

  k

  a

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  P

  u

  t

  C

  e

  t

  i

  n

  j

  e

  p

  u

  t

  -

  P

  o

  d

  g

  o

  r

  ic

  a