Click here to load reader

publikacija.k56.sipublikacija.k56.si/projekti/Projektni dnevi/Solski... · Web view Današnji človek je obkoljen z različnimi mediji, je pod njihovimi vplivi in pogosto oblikujejo

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of publikacija.k56.sipublikacija.k56.si/projekti/Projektni dnevi/Solski... · Web view...

Gimnazija Slovenske Konjice

Zbornik

FILMSKA KULTURA

Slovenske Konjice, šolsko leto 2012/2013

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport RS

V projektu so sodelovali dijaki Gimnazije Slovenske Konjice pod mentorstvom profesorjev.

Lektorirala: Mihaela Ribič

Oblikovanje: Vasja Ivančič

Medijska pismenost in filmska kultura

Današnji človek je obkoljen z različnimi mediji, je pod njihovimi vplivi in pogosto oblikujejo njegovo mišljenje in delovanje. Na žalost mediji ne prikazujejo vedno resničnih informacij, zato je potrebno pri mladih razvijati kritično mišljenje - moramo jih naučiti kako misliti s svojo glavo, kako poiskati, kaj je resnično, kaj je dobro in nas dela dobre ter prav tako prepoznati laž in zlo ter kako se jima zoperstaviti. Kaj vemo o medijih? Informacija je sporočilo, ki ga v procesu komunikacije pošiljatelj pošlje prejemniku s pomočjo različnih medijev. Po času nastanka delimo medije na tradicionalne (knjige, časopisi, plakati..) in moderne (film, radio, televizija, računalniki, sodobne tehnologije..). Glede na vrsto čutil, s katerimi informacije prejemamo, pa poznamo vizualne (tiskovine), avditivne (radio) in avdiovizualne (film in televizija) medije. Masovni mediji kot sta tisk in elektronski medij prenašajo sporočila velikemu številu ljudi istočasno. Za sporazumevanje s sredstvi masovne komunikacije veljajo temeljna pravila »dobre« komunikacije, v kateri so prepovedane kršitve človekovih pravic, dostojanstvo in zasebnost tako pošiljatelja kot prejemnika sporočila.

V šolskem letu 2012/13 smo na naši gimnaziji izvedli šolski projekt »Filmska kultura« v okviru projekta Posodobitve gimnazijskih programov. Cilj projekta je spodbujanje medijske pismenosti, spodbujanje strpnosti in empatije pri dijakih, učenja na tujih izkušnjah ter samega načina učenja s pomočjo filma. Pri projektu je sodeloval v prvem delu mag. Boštjan Miha Jambrek, bivši svetovalec direktorja kinoteke za filmski program ter sedanji profesor na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani. Z njegovo pomočjo so dijaki lahko na primeru filma Simpatije, ki je v celoti rezultat dela dijakov omenjene šole, dobili informacije o nastajanju filma. Ker je zaznavanje sveta in izkušnja sveta je pri otrocih in mladostnikih vedno bolj medijsko zaznamovana, je zelo pomembno dijake naučiti, kako gledati filme in se naučiti med poplavo filmov najti tiste s kakovostno vsebino. Skozi vodeni razgovor je predavatelj poskušal dijake senzibilizirali za kakovostne filme in jih naučili dekodirati filmsko govorico ter prepoznati manipulacijo s strani filmske industrije. S tem se bodo naučili ločevati med »videzom in resničnostjo« v medijskem svetu. Z istim ciljem je bilo v projektnem dnevu izvedenih 6 delavnic, ki so predstavljene v nadaljevanju zbornika.

Vodjinja ŠRT: Doroteja Štunf

Kazalo vsebine:

1 SLOVENŠČINA 2

2 PSIHOLOGIJA 4

3 TUJ JEZIK 6

Personal Point of View 7

General Point of View 7

4 ZGODOVINA, GEOGRAFIJA 9

5 FIZIKA 13

6 INFORMATIKA 14

SLOVENŠČINA

Nosilki: Mihaela Ribič, Katja Premru Kampuš

PRIČAKOVANI REZULTAT(I)

Scenarij

EVIDENCE

Dijaki so napisali scenarij in posneli kratek film

CILJI

operacionalizirani, prirejeni po učnem načrtu za izbrano kurikularno povezavo

1. Dijak zmožnost nebesednega sporazumevanja dokaže, tako da

- med pogovarjanjem, govornim nastopanjem, dopisovanjem in pisanjem besedil učinkovito, smiselno in ustrezno uporablja nebesedne spremljevalce govorjenja/pisanja;

- pri sogovorcih in govorcih opazuje tudi nebesedne spremljevalce govorjenja/pisanja, prepozna njihovo vlogo in pomen ter se nanje ustrezno odzove;

- pretvori besedilo/dele besedila v učinkovito, smiselno in nazorno nebesedno sporočilo;

2. Dijak razvije zmožnost širjenja svojih spoznanj o književnosti in njihovega uvrščanja v širši kulturni kontekst, kar izkaže s spremljanjem medijskih obravnav, predelav in aktualizacij književnih besedil.

3. Dijak ima razvito digitalno zmožnost, kar dokaže s smiselno in vsestransko uporabo IKT pri iskanju literarnih informacij, pri aktualizaciji literarnih vsebin in nadgrajevanju ter poglabljanju pridobljenega književnega znanja.

DEJAVNOSTI

Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov so napisali scenarij za kratek film. Pri pouku slovenščine smo najprej izbrali aktualno temo, ki so jo predelali v smiselno celoto, primerno za nadaljnjo obdelavo pri pouku informatike.

Pogovorili smo se, kako se scenarij napiše, kje so poudarki, kaj so didaskalije, o nejezikovnem sporočanju. Ločili smo pomembne dele besedila od nepomembnih ter nastopanju pred kamero.

PSIHOLOGIJA

Nosilka: Tanja Lehner

PRIČAKOVANI REZULTAT(I)

Dijaki presojajo kriterije normalnosti.

Dijaki spoznajo psihiatrično življenje v bolnišnici.

EVIDENCE

Zapisi v dnevnikih

CILJI

operacionalizirani, prirejeni po učnem načrtu za izbrano kurikularno povezavo

Dijaki spoznavajo bolnišnično življenje

Dijaki presojajo kriterije normalnosti

Dijaki spoznavajo naslednje kriterije normalnosti:

Kriterij povprečja

Družbeni , socialni kriterij

Kriterij psihičnega trpljenja

Kriterij prizadevanja bolečin drugim

DEJAVNOSTI

Podatki o filmu:

One Flew Over the Cuckoo's Nest

Žanr: drama

Leto: 1975

Država: ZDA

Režija: Miloš Forman

Igralci: Jack Nicholson

Dolžina filma: 133 min.

Delavnica je potekala v naslednjih oddelkih: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b.

Ogled filma Let na kukavičjim gnezdom (30 min).

Po ogledu filma sledi debata z vodenimi vprašanji.

1. Zakaj je McMurphy pristal v psihiatrični bolnišnici?

2. Kako je McMurphy vplival na socpaciente in na splošno klimo v bolnišnici?

3. V čem se je razlikoval od drugih pacientov?

4. Kakšen je bil odnos osebja do pacientov?

5. Kakšne terapevtske metode so uporabljali?

6. Kateri so kriteriji po katerih presojamo normalnost posameznika?

Dijaki niso dobili delovnih listov ampak je delo potekalo frontalno preko vodene debate profesorja.

Dijaki so v vseh razredih zainteresirano gledali film ter prav tako sodelovali v debati. Najbolj motivirani so bili dijaki prvih in drugih letnikov, malo manj dijaki tretjih letnikov.

TUJ JEZIK

Nosilke: Mateja Smolar Tič, Marjetica Štante Kapun in Jožica Orož Berginc

1. (Ogled kratkega film »Signs«)

Tokrat smo se povezale učiteljice angleščine in nemščine. Izbrale smo kratek film, katerega rdeča nit je bila »znaki«. Gre namreč za film, pri katerem akterji ne govorijo. Ni dialoga, medsebojne komunikacije v živo. Se pa vseskozi prepletajo »znaki«, ki veliko sporočajo. Glavna junaka se ne pogovarjata, niti si ne pišeta SMS-ov, ali kontaktirata preko meila, facebooka, se ne poslužujeta modernih elektronskih telekomunijkacijskih možnosti, temveč si pišeta sporočila na liste in se tako sporazumevata.

Ta vrsta komunikacije je prepredena skozi celotno dogajanje. Glavna junaka hrepenita po na novo zapisanem oz. prebranem. Vseskozi mislita drug na drugega in čakata na sporočila.

Film je bil kratek in zanimiv. Pri dijakih je vzbudil nek poseben občutek, ki so ga kasneje tudi opisali skozi vse kriterije, ki smo jim jih zadali.

Dokazali so, da znajo izraziti svoje mnenje, ga tudi komentirati, se kritično izražati in vse to poročati v tujem jeziku.

Dijaki so bili razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je dobila delovni list (priloga), na katerem so bile napisane vse kategorije, ki so jih morali »predebatirati«.

Skupine so pisale v angleškem in nemškem jeziku, na koncu pa so o vsem tudi poročali. Dokazali so, da jim sporazumevanje in izražanje v tujem jeziku pomeni izziv in da imajo radi pouk na drugačen način. Filmska kultura je zanimiv del pouka, ki pa ga v vsakdanjem urniku težko realiziramo, zato smo tokrat izjemno veseli, da smo v ta projekt uspešno zakorakali in ponosni smo na rezultate naših dijakov.

2.

THE FILM

(ENGLISH AND GERMAN LESSON)

You are going to watch the film »SIGNS« and there are some activities that you will be supposed to do after watching.

We hope you enjoyed watching so let's go to work.

Write a short composition about the film in which you express your opinion (criticism), write about the following:

· the topic

· the story

· the characters

· the relationship between the main characters

· the setting

· the effects

· the music

· the actors

Critique writing is a major part of any discipline. It includes analyzing and evaluating an author's work to provide a clear and comprehensive assessment of the text (which may be in the form of books, essays, journal articles, films, etc.). Whether for academic purposes or other than that, one hallmark of the critique is to not only provide opinions and judgements but to generally give the reader much more analysis than summary.

Personal Point of View

We use these words and phrases to express a personal point of view:

· In my experience…

· As far as I'm concerned…

· Speaking for myself…

· In my opinion…

· Personally, I think…

· I'd say that…

· I'd suggest that…

· I'd like to point out that…

· I believe that…

· What I mean is…

General Point of View

We use the

Search related