Psikolojik Aktivite - Alfred ADLER

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Psikolojik Aktivite - Alfred ADLER

KOLOJK AKTVTE

Yazar: Alfred ADLERYaynevi: Say Yaynevi Bask: stanbul / 1996 / 332 shf.ISBN: 975-468-046-9Bilim Grubu: Psikoloji Tr:TercmeHitap Ettii Okuyucu Kitlesi:

Genel Deerlendirme:Bu kitap A. Adler'in 1907-1937 yllar arasnda yazm olduu notlardan derlenmi ve bir niversite kitabna benzer ekilde dzenlenmitir. Adler' in son zamanlarnda yazm olduu toplam 21 raporu kesintisiz ekilde vermekte ve bylelikle Adler'in sorunlara yaklam biimini daha iyi yanstmaktadr. Ayrca Adler'in eitli konferanslarndan alnm olan bu notlar hi deitirilmeden konuma diliyle kitaba aktarlmtr. Bu da bize Adler'in slubunu ve akcln yakndan tanma imkan vermitir. nemli bir nokta da kitabn adeta bir Freud-Adler karlatrmas eklinde kstlanm olduudur.Kitap be blmden olumaktadr. Bu blmler arasnda eitli ilikiler vardr, yani, kitabn bir blmn okumadnz zaman dier blmleri anlamanz zorlar. Ksaca kitabn genel psikolojik bilgileri rneklerle veri tarz ve zaman zaman ayrntlara, ksaca, giriyor olmas iyi olmutur.

Alfred Adler 7 ubat 1870 tarihinde Viyanada dodu, ayn kentte 1895'te tp eitimini tamamlayp mezun oldu. Freud'un rencisi ve ilk alma arkada olan Adler zellikle 1920-30 yllar arasnda iyi tannd. Ad Freud ve Jung'la birlikte ''derin'' ruhbilimin kurucular arasnda anld. ''Aalk Karmaas(Kompleksi)'' sz de sk sk Adler'in ismiyle birlikte kullanlr olmutu. Kendi Psikoloji ve Psikoterapi ekol ,Bireysel Psikoloji adyla uluslararas ekilde lanse edildi.Adler en fazla kar karya konuurken etki yapan birisiydi. Kiisel temaslarnda ve konferanslarnda onun fikrine gre psikolojinin ana amac,insan tabiatnn her insan tarafndan anlalmasyd. Bu nedenle bkp usanmadan her ilgi gsteren topluluk karsnda konferanslar verir, deneyler yapard.Amerika'dan Avrupa'ya kt son konferans turu, 1937 ylnn Nisan ayndan Temmuz ayna kadar tasarlanm, 100 konferans kapsamt. 28 Mays 1937'de, skoyann Aberdeen kentinde bir kalp krizi sonucu ld.Adler'in geride brakt yaynlarn pek ou konferans notlaryd. Kitaplar da hemen hemen konferanslarn derlemesine benziyordu.'' Adler ve dier akmlar'': Varoluu hareketin ba kuramclarndan Martin Heidegger'in yazlarna deinen Joseph Lions yle konumaktadr:'' Adler'in konferans ve yazlarna gz attmz zaman gryoruz ki, onun yeni varoluularn tekrardan kefettii ilk kaynak saylmas gerekirdi.''Neo-Freudculardan saylan Clara Thompsen ise Adler'den yle sz eder:''Birok fikri ve gr, genel olarak kabul edilmelerinden yllar nce tehis etmitir. Psikanalizi total kiilie uygulamann ncsdr. Nevrozun domasnda benlie den rol ilk tarif eden insann gitmekte olduu ynn yani ereinin, sinirce sorunlarna byk katkda bulunduuna ilk iaret eden odur.'' Gerek Freud'cu evrelerde son zamanlarda yer alan gelimeler de Adler'e doru kaymalar gstermektedir. Esasen Adler'in Freud'dan ayrlmas da z ve kiiliin btnl konusundaki ''total kiilik iindeki benliin rol'' vurgusuna dayanmaktadr. Freud bu yzden Adleri yalnzca ego psikolojisine ilgi gstermekle sulamtr.Robert W.White;''Bir bakma Freud Psikolojisinin u sra Adler'e yetime abasnda olduunu sylemek yerinde olur'' der.Davranla dnk Psikolog John Dollard Freud'un sisteminin doru olduuna inanmakta, fakat o sistemi tamamlamak iin ''Adler'in almalarn gzden geirmenin byk yaralar olaca''n sylemektedir. Kiilik Tehisi:Hastayla grmenin ve genel olarak yapt ciddi gzlemlerin yan sra, Adler tehiste kendi icat ettii ynteme dayanrd; bireyin kendi hayatnn ilk balangc hakkndaki en eski anlar, ailenin kanc ocuu olduu ve bir de ryalarnn nasl yorumland. Bu temel de geni evrelerce kabul edilmitir. Psikoterapi Uygulamas:Rasyonel Psikoterapi'nin kurucusu Albert Ellis kendi sistemini Adler'in kiyle karlatrrken unlar sylemektedir: ''Bambaka bir ereveden ve bak asndan hareketle, bamsz olarak ortaya karlan kiilik ve psikoterapi kuramlarnda Adler'in yarm asr nceden doru noktalara parmak basm olmas, kendisini gr ve klinik yarglar bakmndan hayranlk uyandracak bir yere sahip olduunu ortaya koymaktadr''. Antropoloji: Antropolog Ernest Becker'e gre bireyin saygy gelitirmesi,bununla kendi aalk duygularn yenmesi, kendi gznde kendi deerini kantlamas, insanolunun en zel niteliklerinden biridir ve ayn durum ok eitli kltrlerde tekrar tekrar ortaya kmaktadr. Bu da Adler'in grlerinin bir baka eklidir ki, kendisi zaten Adler'e ok nem verdiini belirtmitir. Becker Fred'un i gdler kuramn, sosyal bilimlerin gelimesini geciktirmekle sulamtr. gdler insann iinde yatan gizli dmanlklar, birey-toplum dmanl gibi grler, Becker'e gre ''Freud'un topluma deli gmlei giydirdiinin simgesidir''. ''Adler'ci Eylemler'':Amerika ve Avrupann deiik lkelerinde kurulan Adler Psikoloji Dernei, Bireysel Psikoloji Dernei gibi Adler'ci dernekler eitli faaliyetler yrtmektedir. Bu faaliyetler ksaca gazete ve dergiler karmak, konferanslar dzenlemek,deiik lkelerde seminerler organize etmekvb. Bu derneklere binlerce bulunmaktadr. Ayrca Chicago'da Eyalet niversitesi'nde Adler Eitim enstitleri bulunmaktadr. ''Genel kavram ve prensipler'': Bireysel Psikoloji, igdlerden kopmay baaran ilk psikoloji ekoldr ve bunlar mantk d malzeme sayar. Bireysel Psikolojinin baz varsaymlar;*nsan kiiliinde btnlk ve devamszlk bulunduunu varsayar ki, buna kar geerli bir iddia bulunmamaktadr.*Kendi salam ve mantkl faaliyet alann her zaman tutarl olan bireyin, srekli deimekte olan hayat sorunlarna kar davrannda bulmaktadr. Ayrca bireyin, sorunlarn zebilmek iin baarya ulama abas gsterdiini varsayar.*Adler hayat sorunlarn balk altnda toplamtr; dostluk sevgisi, meslek ve cinsel sevgidir. Ayrca bu sorunlara kar oluacak hayat tarz, ocukta, dnyay nasl grd be neyi baar olarak deerlendirdii noktasndan doar.Bu temel varsaymlarmzdan insanolunun ilerlemesine ilikin ok nemli bir sonu ortaya kmaktadr; sosyal ilgi her an bymektedir,insanolunun ilerlemesi de sosyal ilginin gelimesinin bir fonksiyonudur. Dolaysyla, insanolu var olduka ilerlemeden kanlamayacaktr. nsanolunun ilerlemesini, sosyal ilginin daha st dzeylere doru gelimesi olarak tanmlayabiliriz. Adler u fkray anlatr: Genliini sefalet ve fakirlik iinde geirmi zengin bir kii, kendi soyundan gelecekleri bu tehlikeden korumak istemektedir. Bir avukatla konuur, servetini akladktan sonra, soyundan gelecekleri 10.kuaa kadar korumak istediini syler. Avukat bir hesap yapar ve mteriye yle der;'servetiniz, rahatlkla yetecektir. Ama bunu yaparken, koruduunuz ocuklarn, sizin kuanzdaki bin kiiye daha, size olduklar kadar yakn akraba olacaklarn biliyor musunuz?' Buradan hareketle insanolunun topluma katks ve dolaysyla ilerleme kanlmazdr. Hibir katks bulunmayanlar ya da gelimeye engel olanlar kaybolmutur ve onlarn hayatlarndan bir iz yoktur. Adler'e gre ''kii ya toplum kavramn smrmekten vaz geerek kendini kurtaracak ya da bakalarnn ayn kavram kullanarak kendisini smrmesine raz olacaktr''.Sosyal Duygu(Toplumsal lgi): Bakasnn gzleriyle grebilmek, bakasnn kulaklaryla duyabilmek, bakasnn kalbiyle hissedebilmek.Akl: inde toplumsal ilginin de bulunduu bir zekadr ve bu da genellikle yararl olan tarafa mahsustur.Saduyu: Aklla uyum salayan, genel olarak kabul edilmi bulunan, kltrn devamna dnk olan tm psikolojik hareketlerin bir toplamdr.Aptallk:Yalnzca zeka dzeyinin azl deil, ayn zamanda deiik bir dnme biimidir. Aalk Kompleksi:Karsndaki sorunu zemeyecek durumda olduuna inan bir insann, bu inancn ifade eden davran ve tutumunu anlatmaktadr. Aalk kompleksi kendini stnlk abas olarak gsterebilir.Kantlama Kompleksi: Kendilerininde var olmaya haklar olduunu, ya da hibir kusurlar olmadn kantlamak isteyen pek ok kiide bulunur.Lider Kompleksi:Bu eitimin bir sonucudur. Bu tr insanlar kendilerine baka hibir rol yaktramazlar ve gece gndz hep bata olmak isterler. Bunlarn dnda Oedipus, Kurtarma, Polonius, Tasfiye, Yazg, Seyirci ve Hayr Kompleksleri de bulunmaktadr.Baarszlar: Tm baarszlar(nrotikler, psikotikler,sulular, intiharclar, sapklarvb) toplumsal ilgi bakmndan hazrlklar yetersiz olanlardr. birliine yanamayan, tek bana insanlardr hepsi. Dnyann tersine gider halleri vardr. Zorgu Nevrozu(Sinircesi): Hasta sosyal sorumluluklarla elikiye dt zaman, bu sorumluluklar onda var olandan daha ok toplumsal ilgi gerektirdii zaman ortaya karlar. O zaman hasta stnlk durumunu korumak iin geri ekilip kendi hayali veya duygusal dnyasna girer. Zorgu nevrozu tm nevrotik belirtilerin prototipidir. Tedavi, hasta hayat sorunlaryla barabildii zaman, yani yanl hayat tarzn anlayp toplumsal ilgisini kuvvetlendirdii, hayatla karlama cesaretini bulduu zaman gelebilir.Schizoprenia:Dnce iindeki bozukluklarla kendini gsteren bir hastalktr ve ou zaman sesli veya sessiz olarak kelimeler, deyimler,zdeyiler tretmeye dnktr. Olgu Yorumu:Adler ''olguyu yorumlarken tecrbenizi kullanmanz, Bireysel Psikoloji grlerinizi kullanmanz, bir de tahmin yrtmeniz gerekir''demekte ve bu srece -bilim d- kabul edilen 'tahmini' soktuunu gstermitir. Saaltm Teknii(Terapi): Hastaya kar nyargsz olmalsnz, kendinizi onun uruna feda ettiiniz dncesine asla kaplmamal. Geri ona,''Sizi iyiletirmek hayatmn en byk baars olacaktr,''demek insan iinden bir istek duyabilir ama, byle sylemek, ulamak istediiniz amaca ters der. Her hareketinizde bunu ona hatrlatmanzda yarar vardr. Sinirceli hastann kendi belirtilerine verdii nemi azmsamaya aba gstermelisiniz. Ona ilk anlarn ve ryalarn anlattrmak iyi olacaktr. Sonuta ondaki ibirlii yeteneini gelitirmek, toplumsal ilgiyi artrmak, hedeftir.Temel Fark-Psikanaliz-:Freud'un,'insan yap olarak ancak drtlerini tatmin etmek ister' prensibidir. ntihar( Alma Hareketi): ntiharcnn hayatnda daima bakalarn aclaryla zme eilimi vardr. Saldrnn kime ynelik olduu, olaydan en ok kimin zldn grmekle kolayca anlalabilir.Kriminaller(Sulular): martlm hayat tarznn izlerini tarlar. ok aktif ve toplumsal ilgileri gelimemi kiilerdir. Ona ocukluundan beri sregelen yanl hayat tarzn gsterebilmek gerekir.Din Ve Ruh Sal:Adler dinin sosyal yan olan cephelerine olumlu bir yaklam alrken,kendisine dindar demek mmkn deildir. .A//wE_^[]USVWup}3ME]E9YEv`3EH1RUp?W ?????W? !!!"?I#?Z#?J$?Y$?A%?\%[email protected]'?N'?'--]

????W? {{33 !!!"?I#?Z#?J$?Y$?A%?\%[email protected]'?N'?'-lan Paragraf Yaztipi???????*?-??#-`,.

Search related