Click here to load reader

Proxll kundeavis nr 1 2014

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/03/Proxll-kundeavis-nr-1_2014.pdf

Text of Proxll kundeavis nr 1 2014

 • FRA PROXLL AS

  Byrd har ordet ... Sikkerhet i fare ved nye forskrift er

  Kabelsko p besti lling Videreutvikler grnn pro l med ny organisasjon

  OVERVKER KABEL-LEGGING TIL SJSmed Panasonic kameraovervking

  No.

  1

  201

  4

  K U N D E AV I S

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014 PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

  2 3

  Trygghet for grnn teknologi og varige lsninger

  INNHOLD

  Leder 2

  Intervju byrd 3

  Kameraovervker kabellegging ti l sjs 4-5

  Privat bomlsning sikrer borett slag 6

  Bomlsning ti l Sti ndheimtunellen 6

  Kabelsko p besti lling 7

  Ndlysforskrift er - Sikkerheten i fare 7

  Proxll videreutvikler grnn profi l i ny organisasjon 8

  Grindvarme skal sikre frostf ri kraft leveranse 8

  Utgiver: Proxll ASAnsvarlig redaktr: Geir Kvift eLayout: Proxll AS/Silje VeddeTekst og id: Navigator Komm.

  Leder

  Byrdhar ordetKan myndighetene ta grep nr det gjelder o entlige anbud?

  Vi har lenge arbeidet for at myndighe-tene tar grep i forbindelse med off en-tlige anbudsprosesser og legger mer serise kriterier ti l grunn for valg av lev-erandrer enn ensidig vekte pris.

  N har vi ftt svar fra statssekretren i Nrings- og fi skeridepartementet. Han sier i sitt svarbrev at de er bevisst denne utf ordringen og arbeider med ke kompetansen om off entlige anskaf-felser. I svaret vises det ogs ti l at det n jobbes med ke bevisstheten blant of-fentlige ledere. Blant annet blir det ogs understreket at man kan knytt e beti n-gelser for gjennomfring av kontrakter at norske oppdragsgivere er ti lknytt et en lrlingeordning. Departementet tar del i dett e arbeidet med legge ti l rett e for fl ere lrlinger. Dett e har vi ett erlyst og mener ogs nringslivets organisas-joner m engasjere seg sterkere i dett e arbeidet.

  Svaret fra statssekretren er positi vt og gir oss grunnlag for en videre god dialog om utvikle anskaff elsesomrdet. Vi m n ta sikte p f resultater ogs i handling!

  En annen sak som ligger oss p hjertet , er de gjeldende forskrift er for ndlys. Sammen med representanter for brans-jen har vi tatt dett e opp ved fl ere anled-ninger. Ett er vr oppfatning innebrer bruk av ledesystemer, basert p kun et-terlysende produkter, stor risiko for ikke fi nne veien ut av bygninger ved brann eller ti llp ti l brann. Flere nye off entlige bygg, som f.eks. skoler og sykehus har installert denne typen skilt som ett er vr mening gir svrt drlig rmningssik-kerhet. Mer om dett e kan du lese i egen arti kkel i denne kundeavisen.

  Vi nsker alle vre lesere en god vr, og vi minner allerede n p at vi mtes p Eliaden!

  Geir Kvift e, adm.direktr

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014 PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

  4 5

  Trygghet for grnn teknologi og varige lsninger

  KAMERAOVERVKER KABELLEGGING TIL SJS

  Litt av utfordringen med dette spennende oppdraget har vrt at fartyet har vrt i full drift i installasjonsfasen

  Patrik Axelsson

  Proxll har levert styrbare domekameraer til verdens mest avanserte kabelleggefarty, Nexans Skagerak.

  Lite bilde: Patrik Axelsson, forhandleransvarlig i Proxll.

  Nexans Skagerrak er et av verdens mest avanserte kabelleggefarty med det siste innen navigasjonssystemer. Skipet har kapasitet til hndtere 7000 kabel.

  Sammen med Hortensfirmaet Bentzen Elektro har Proxll utviklet en avansert lsning som har til forml styre far-tyet ved dokking og overvke kabel-leggingsprosessen.

  P 500 meters dyp

  Leveransen bestr i dag av 18 styrbare Dome-kameraer. Til formlet har man tatt frem et spesiallaget hus som er vanntett ned til 500 meters dyp. I tillegg har man levert to servere og tte PC- klienter til styring av kameraene. Ls-ningen er programmert slik at styring av samtlige kameraer er brukerdefinert. P den mten kan man la forskjellige au-toriserte brukere om bord kontrollere utvalgte arbeidsprosesser, som for ek-sempel de som er ansvarlig for selve ka-belleggingen og mannskapet p broen som m ha tilgang til kamerasystemet i forbindelse med dokking og fremdrift av fartyet. P broen er det ogs in-stallert en skalt flipp-opp vegg med tre skjermer som gir oversikt over styringen av fartyet ved dokking.

  Litt av utfordringen med dette spen-nende oppdraget har vrt at fartyet har vrt i full drift i installasjonsfasen. ta fartyet ut av drift, lar seg ikke gjre, derfor har vi mttet sette opp alt uts-tyr p forhnd. Opplringen har ogs foregtt hos Proxll. Egentlig er dette en like stor programmeringsjobb som kam-eraleveranse, og vi har hatt en veldig

  lrerik og god prosess hittil, sier Patrik Axelsson, forhandleransvarlig i Proxll.

  Installasjonen om bord foretas av Bentzen Elektro, og det meste skjer un-derveis der hvor fartyet til enhver tid har oppholdt seg for oppdrag.

  Nr leveransen er komplett vil Nexans Skagerrak ha installert til sammen 45 kameraer.

  Bentzen Elektro er installatr Bentzen Elektro AS er et veletablert selskap beliggende i det maritime mil-jet p tidligere Horten Verft i Hort-en. Bentzen Elektro AS ble i 1999 eta-blert som autorisert installatr. De tilbyr totallsninger innen alle typer elektro installasjon, automasjon og vedlikehold til private, nring, industri, offshore og maritime kunder.

  Siden Nexans lanserte sitt system- CAPJET for kabellegging i 1986, har de blitt brukt til grave ned 8000 km med kabler og rrledninger over hele verden. Etter at Ormen Lange-feltet og NorNed-kraftkabelen, som er verdens lengste (576 km), ble fullfrt, har CAP-JET ogs blitt brukt til grave ned rrledninger p prosjektene Snhvit, Tyrihans, sgard, Troll, Valhall, Statfjord C og Yacheng-feltet utenfor Hainan-ya i Sr-Kina-havet.

  Fakta om Panasonic PTZ HD Dome kamera:

  36x optisk zoom

  1,3 MP dobbelt hastighet MOS-sensor

  Hy lysflsomhet

  God bildestabilisator (viktig da bten alltid beveger seg)

  Wide dynamic range (gir strre dynamisk omfang)

  Face super dynamic (gode ansiktsbilder)

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014 PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

  6 7

  Trygghet for grnn teknologi og varige lsninger

  Svarttjern Borettslag i Oslo har installert adkomstsystem med bom som sikrer utrykningskjrety og annen autorisert ferdsel inn til eiendommene.

  Svarttjern Borettslag ligger verst p Romss og var innflytningsklart i 1973. Boomrdet er svrt barneven-nlig. Borettslaget bestr av 647 an-delsleiligheter fordelt p 47 oppganger i 18 bygninger.

  Borettslaget begynte i det sm med egen bom-basert adgangslsning og har i den siste tiden utvidet anlegget for ad-komst helt inn til boomrdet. Anlegget

  Leveranser

  Kabelsko p bestilling

  BORETTSLAG MED FULL KONTROLLomfatter n tre komplette bomsystem-er. Hvert system bestr av bom og mynt-basert betalingsautomat. Betalingsau-tomatene gir parkering i maks en time.

  Den nye lsningen som er levert av Proxll er utstyrt med radiobrikker som er tilpasset frekvensene som benyttes av utrykningskjrety i Oslo, slik at disse kan passeres uhindret gjennom bomsys-temet. For andre brukere med spesielle behov, som for eksempel renovasjon og transport av bevegelseshemmede har borettslaget bestilt et eget system med egne radiobrikker. Samtlige kjrety er registrer i en database med oversikt over samtlige brukere.

  Proxll leverer bomlsning til Strindheimstunnelen

  Statens Vegvesen er oppdragsgiver og Avanti er samarbeid-spartner i dette prosjektet hvor Proxll leverer ni svingbommer til Strindheimtunnelen. Tunnelen gr fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim. Den er en del av riksveg 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsren til Trondheim nordfra. Tunnelen er 2,5 kilometer lang og er et komplisert prosjekt. Bomanlegget sty-res fra Veisentralen i Trondheim og kan ogs styres lokalt.

  Dette er en spennende installasjon hvor vr spesielle kom-petanse innen hendelses- og vedlikeholdsbommer har vrt viktig siden dette ogs innebrer tilpasning av spesialbom-mer som skal monteres 40 centimeter over bakken. S vidt jeg kjenner til er dette noe vi gjr for frste gang, sier prosjektled-er Morten Aag hos Proxll AS.

  Proxll har nylig gjennomfrt levering av 115 spesiallagde kabelsko til Aker Sub-sea for Statoil og pionerprosjektet s-gard Compression.

  Kompetansen og erfaringen som in-dustriavdelingen vr sitter p nr det gjelder blant annet slvlodding har i denne sammenhengen vrt veldig vik-tig, sier Gunner Gripp produktsjef hos Proxll.

  Produktet er laget ut fra kundens sp-esifikasjoner og behov til syrefast ka-belsko til bruk til katodisk og elektrisk

  Privat bomlsning fra Proxll

  Vi kjenner ikke til mange borettslag som har implementert denne typen adgangslsninger. Det gir en stor grad av sikkerhet og beboerne kan flge seg trygge p at kun autoriserte kjrety har adgang. Vi tror at dette er en lsning som kan benyttes i flere borettslag og omsorgsboliger, sier Morten Aag, pros-jektleder i Proxll AS.

  Det dreier seg om sikkerhet i bygg. Standard ISO 16069 benyttes i alle eu-ropeiske land, den er oversatt til norsk og likestilt med de andre ndlysnor-mene vi har i dag, imidlertid har dette frt til stor uenighet blant ndlyslever-andrene. Dette har resultert i at brans-jeforeningen Noralarm har sendt brev til Kommunal og regionaldepartement-et. Hvor saken n er til behandling.

  Noralarm har i lengre tid ppekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstr som eneste prekval-ifiserte lsning for ndbelysning/ led-

  esystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den an-erkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprvet, sikkerhetsmessig en langt bedre lsning, og samtidig er dette ikke i harmoni med arbeidsplass-forskriften. Valg av lsning br gjres med bakgrunn av det som gir hyest sikkerhet p bygget.

  Noralarm har hatt flere mter med blant annet DIBK for fremme en bedre, og mere