48
Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek 3. Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Slavonski Brod 5. Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prolaznost studenata

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

u

akademskoj 2014./15. godini

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij,

Osijek

2. Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i

obrazovanja, Osijek

3. Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja,

Osijek

4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij,

Slavonski Brod

5. Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i

obrazovanja, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 2: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni Učiteljski studij, Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 3: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 1. godina, 71 student

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zavičajna povijest

Engleski jezik I

Hrvatska povijest

Dječje glazbeno stvaralaštvo

Njemački jezik I

Njemački jezik II

Oblikovanje teksta

Računalni praktikum

Govorne vježbe engleskog jezika I

Prirodoslovlje I

Prirodno-geografska obilježja Hrvatske

Vizualne komunikacije i dizajn

Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku

Glazbena kultura

Pedagogija

Teorija glazbe

Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

Medijska kultura

Likovna kultura

Tablični kalkulator

Engleski jezik II

Uvod u računarstvo

Dječja književnost

Gramatika engleskog jezika I

Jezične vježbe engleskog jezika I

Nenasilna komunikacija

Plivanje

Hrvatski jezik

Elementarna matematika

Prolaznost - 1. godina

Page 4: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 2. godina, 81 student

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grafika, animacije i filmovi

Matematika u igri i razonodi

Dramska radionica na engleskom jeziku

Suvremeni mediji u nastavi književnosti

Njemački jezik III

Dramski odgoj

Teorija kurikula

Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti

Računalni alati za nastavu

Engleski jezik III

Prirodoslovlje II

Sviranje I

Informatika u obrazovanju

Kineziološki praktikum

Govorne vježbe engleskog jezika II

Gramatika engleskog jezika II

Dječja književnost na engleskom jeziku

Zlostavljana i zanemarena djeca

Didaktika

Razvojna psihologija

Jezične vježbe engleskog jezika II

Diskretna matematika

Uvod u linearnu algebru

Jezična kultura

Matematika

Prolaznost - 2. godina

Page 5: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 3. godina, 89 studenata

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alternativne škole

Engleski u struci I

Informatika u nastavi

Izvannastavne školske i športske aktivnosti

Psihologija dječje igre

Suvremene nastavne strategije

Web programiranje

Hrvatska nacionalna baština

Školska higijena

Govorne vježbe engleskog jezika III

Jezične vježbe engleskog jezika III

Dječja medijska kultura na engleskom jeziku

Metodika prirode i društva I

Metodika likovne kulture I

Sviranje II

Metodika likovne kulture II

Metodika hrvatskog jezika I

Internet u odgoju i obrazovanju

Psihologija obrazovanja

Poznavanje biljaka i životinja

Kineziologija

Metodika matematike I

Kineziološka metodika I

Prolaznost - 3. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 6: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 4. godina, 65 studenata

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Engleski u struci II

Glazbena slušaonica I

Glazbeni računalni alati

Govorne vježbe engleskog jezika IV

Jezične vježbe engleskog jezika IV

Računalne baze podataka

Teorija učenja i usvajanja jezika

Metodika prirode i društva II

Istraživačka nastava prirode i društva

Metodika glazbene kulture I

Primjenjena razvojna psihologija

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju

Programski jezik LOGO

Metodika hrvatskog jezika II

Metodika glazbene kulture II

Kineziološka metodika II

Metodika matematike II

Kulturna povijest Hrvatske

Prolaznost - 4. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 7: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 5. godina, 65 studenata

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Algoritmi i strukture podataka

Religije svijeta

Zaštita i komunikacija likovne baštine u školi i vrtiću…

Računalo u odmoru i razonodi

Ekologija

Usmena i pisana komunikacija

Matematika i nadareni učenici

Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku

Glazbena slušaonica II

Metodologija pedagoškog istraživanja

Jezične vježbe engleskog jezika V

Rano učenje engleskog jezika

Metodika odgoja

Integrirana nastava

Statistika

Pedagogija djece s posebnim potrebama

Metodičke vježbe engleskog jezika

Govornr vježbe engleskog jezika V

Prolaznost - 5. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 8: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i

predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 9: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, Osijek, 1. godina, 35 studenata

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Njemački jezik I

Zavičajna povijest

Informatička pismenost

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Glazba s praktikumom

Dječja književnost s medijskom kulturom

Engleski jezik I

Opća pedagogija

Pedagoška komunikacija

Zborno pjevanje

Sociologija odgoja i obrazovanja

Kineziologija

Matematička kultura i komunikacija

Hrvatski jezik i komunikacija

Prolaznost - 1. godina studija

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 10: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina, 31 student

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dramske igre

Engleski jezik II

Njemački jezik II

Lutkarstvo

Plivanje

Integrirani predškolski kurikul I

Kineziološka metodika u integriranom kurikulu

Glazba u integriranom kurikulu

Likovna kultura

Matematika u igri i razonodi

Pedagogija djece s posebnim potrebama

Razvojna psihologija

Prolaznost - 2. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 11: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina, 39 studenata

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ekološki odgoj u dječjem vrtiću

Ritmika i ples

Glazbena slušaonica

Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima

Integrirani predškolski kurikul II

Likovna kultura u integriranom kurikulu

Integrirani predškolski kurikul III

Zdravstveni odgoj

Predvježbe čitanja i pisanja

Psihologija učenja i poučavanja

Metodologija pedagoških istraživanja

Prolaznost - 3. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 12: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni diplomski studij Ranoga i

predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 13: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i

obrazovanja, Osijek, 1I. godina, 17 studenata

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pedagogija održivoga razvoja

Lutkarske igre

Vođenje u predškolskoj ustanovi

Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u

djetinjstvu i adolesceniciji

Psihologija darovitosti

Prolaznost - 2. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 14: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prolaznost studenata

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

u

akademskoj 2014./15. godini,

dislocirani studij u Slavonskom Brodu

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 15: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 16: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 1. godina, 32 studenta, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 17: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 2. godina, 42 studenta, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 18: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 3. godina, 36 studenata, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 19: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 4. godina, 32 studenta, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 20: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 5. godina, 39 studenata, Slavonski Brod

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Usmena i pisana komunikacija

Statistika

Metodologija pedagoškog istraživanja

Pedagogija djese s posebnim potrebama

Glazbena slušaonica II

Religije svijeta

Govorne vježbe engl. jezika V

Jezične vježbe engl. jezika V

Metodičke vježbe engl. jezika

Rano učenje engl. jezika

Ritmika i ples

Integrirana nastava

Metodika odgoja

Web programiranje

Ekologija

Korelacijsko integracijski sustav u hrv. jeziku

Prolaznost - 5. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 21: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Izvanredni sveučilišni diplomski studij

Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja,

Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 22: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, 1. godina, 65 studenata, Slavonski Brod

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sociologija odgoja i obrazovanja

Pedagogija ranoga i predšk. odgoja i obraz.

Zavičajna povijest

Predbilježbe čitanja i pisanja

Glazba s praktikumom

Igra i učenje na računalu

Opća pedagogija

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Kineziologija

Engleski jezik

Informatička pismenost

Dječja književnost s medijskom kult.

Matematička kultura i kimunikacija

Prolaznost - 1. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 23: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, 1I. godina, 37 studenata, Slavonski Brod

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Istraživanje u prirodi

Funkcionalni stilovi u jez. komunikaciji

Zimovanje

Etika učitelj. poziva

Metodolog. izrade dipl. rada

Akcij. istraž. u ranome predšk. od. i obraz.

Hrvatska jez. kulturna baština

Radionica povijesnih ekata

Psiholog. odstupajućih dož. i ponašanja u djet. i adolesc.

Interkultural.odgoj u ranome i predšk. odgoju i obraz.

Poznavanje biljaka i životinja

Pedagogija održivog razvoja

Vođenje u predšk. ustanovi

Prolaznost - 2. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 24: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prosječna ocjena kolegija

(zaključno s jesenskim ispitnim rokom

u akademskoj 2014. / 15. godini)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 25: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 1. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Plivanje

Teorija glazbe

Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku

Dječje glazbeno stvaralaštvo

Hrvatska povijest

Nenasilna komunikacija

Prirodno-geografska obilježja Hrvatske

Računalni praktikum

Tablični kalkulator

Likovna kultura

Njemački jezik II

Oblikovanje teksta

Glazbena kultura

Prirodoslovlje I

Medijska kultura

Vizualne komunikacije i dizajn

Pedagogija

Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

Uvod u računarstvo

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Dječja književnost

Zavičajna povijest

Njemački jezik I

Govorne vježbe engleskog jezika I

Engleski jezik II

Jezične vježbe engleskog jezika I

Gramatika engleskog jezika I

Elementarna matematika

Prosječna ocjena kolegija - 1. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 26: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 2. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Dramski odgoj

Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti

Suvremeni mediji u nastavi književnosti

Grafika, animacije i filmovi

Računalni alati za nastavu

Matematika u igri i razonodi

Sviranje I

Teorija kurikula

Dramska radionica na engleskom jeziku

Informatika u obrazovanju

Zlostavljana i zanemarena djeca

Kineziološki praktikum

Didaktika

Prirodoslovlje II

Razvojna psihologija

Njemački jezik III

Dječja književnost na engleskom jeziku

Jezična kultura

Engleski jezik III

Govorne vježbe engleskog jezika II

Gramatika engleskog jezika II

Jezične vježbe engleskog jezika II

Uvod u linearnu algebru

Diskretna matematika

Matematika

Prosječna ocjena kolegija - 2. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 27: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 3. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Izvannastavne školske i športske aktivnosti

Poznavanje biljaka i životinja

Sviranje II

Web programiranje

Informatika u nastavi

Metodika hrvatskog jezika I

Metodika likovne kulture I

Školska higijena

Internet u odgoju i obrazovanju

Psihologija dječje igre

Suvremene nastavne strategije

Metodika prirode i društva I

Kineziologija

Alternativne škole

Engleski u struci I

Govorne vježbe engleskog jezika III

Metodika likovne kulture II

Psihologija obrazovanja

Kineziološka metodika I

Jezične vježbe engleskog jezika III

Hrvatska nacionalna baština

Dječja medijska kultura na engleskom jeziku

Metodika matematike I

Prosječna ocjena kolegija - 3. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 28: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 4. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Istraživačka nastava prirode i društva

Glazbena slušaonica I

Metodika glazbene kulture I

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju

Metodika prirode i društva II

Metodika hrvatskog jezika II

Metodika glazbene kulture II

Glazbeni računalni alati

Engleski u struci II

Primjenjena razvojna psihologija

Računalne baze podataka

Kineziološka metodika II

Teorija učenja i usvajanja jezika

Programski jezik LOGO

Kulturna povijest Hrvatske

Govorne vježbe engleskog jezika IV

Jezične vježbe engleskog jezika IV

Metodika matematike II

Prosječna ocjena kolegija - 4. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 29: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,

Osijek, 5. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Ekologija

Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku

Zaštita i komunikacija likovne baštine u školi i vrtiću (izborni)

Usmena i pisana komunikacija

Glazbena slušaonica II

Metodika odgoja

Pedagogija djece s posebnim potrebama

Matematika i nadareni učenici

Govornr vježbe engleskog jezika V

Računalo u odmoru i razonodi

Religije svijeta

Metodičke vježbe engleskog jezika

Statistika

Integrirana nastava

Metodologija pedagoškog istraživanja

Algoritmi i strukture podataka

Jezične vježbe engleskog jezika V

Rano učenje engleskog jezika

Prosječna ocjena kolegija - 5. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 30: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prosječna ocjena studenata

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

po studijskim godinama

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 31: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

Učiteljski studij, Osijek

3,84 3,873,96

4,294,12

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

Prosječna ocjena po godinama

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 32: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, Osijek,1. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Zborno pjevanje

Glazba s praktikumom

Dječja književnost s medijskom kulturom

Opća pedagogija

Informatička pismenost

Pedagoška komunikacija

Zavičajna povijest

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Engleski jezik I

Hrvatski jezik i komunikacija

Kineziologija

Njemački jezik I

Sociologija odgoja i obrazovanja

Matematička kultura i komunikacija

Prosječna ocjena kolegija

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 33: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Dramske igre

Njemački jezik II

Lutkarstvo

Plivanje

Glazba u integriranom kurikulu

Pedagogija djece s posebnim potrebama

Matematika u igri i razonodi

Integrirani predškolski kurikul I

Engleski jezik II

Likovna kultura

Kineziološka metodika u integriranom kurikulu

Razvojna psihologija

Prosječna ocjena kolegija

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 34: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Integrirani predškolski kurikul III

Glazbena slušaonica

Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima

Predvježbe čitanja i pisanja

Zdravstveni odgoj

Ekološki odgoj u dječjem vrtiću

Likovna kultura u integriranom kurikulu

Ritmika i ples

Integrirani predškolski kurikul II

Metodologija pedagoških istraživanja

Psihologija učenja i poučavanja

Prosječna ocjena kolegija

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 35: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i

obrazovanja, Osijek, 1I. godina

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Lutkarske igre

Pedagogija održivoga razvoja

Vođenje u predškolskoj ustanovi

Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u

djetinjstvu i adolesceniciji

Psihologija darovitosti

Prosječna ocjena kolegija

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 36: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prosječna ocjena studenata preddiplomskog studija

Ranoga i predškolskog odgoja po studijskim godinama

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 37: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prosječna ocjena studenata preddiplomskog studija Ranoga

i predškolskog odgoja po studijskim godinama

4,15

4,47 4,46

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1. godina 2. godina 3. godina

Preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 38: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 1. godina, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Hrvatski jezik

Vizualne komunikacije i dizajn

Prirodoslovlje I

Teorija glazbe

Njemački jezik I

Prtirodno geogr. ob. Hrvatske

Kulturna pov. Hrvatske

Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

Pedagogija

Njemački jezik II

Engleski jezik I

Oblikovanje teksta

Glazbena kultura

Likovna kultura

Dječja književnost

Zavičajni idiom

Leksikologija i tvorba riječi u hrv. jeziku

Medijska kultura

Tablični kalkulator

Engleski jezik II

Elementarna matematika

Prosječna ocjena kolegija - 1. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 39: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 2. godina, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Školske knjižnice

Zlostavljana i zanemarena djeca

Kreativnost u nastavi

Didaktika

Dramski odgoj

Sviranje I

Kineziološki praktikum

Teorija kurikula

Računalni alati za nastavu

Informatika u obrazovanju

Suvremeni med. u nastavi knj.

Prirodoslovlje II

Razvojna psihologija

Nenasilna komunikacija

Jezična kultura

Engleski jezik III

Web programiranje

Matematika

Njemački jezik III

Prosječna ocjena kolegija - 2. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 40: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 3. godina, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Školska higijena

Izvannastavne i izvanšk. sp. aktivnosti

Hrvatska nacionalna baština

MTD pirode i društva I

MTD lik. kult. I

Suvremene nastavne strategije

Sviranje II

Roditeljstvo

Internet u odgoju i obrazovanju

Kineziologija

Kineziološka metodika I

MTD hrv. jezika I

MTD likovne kulture II

Psihologija obrazovanja

MTD matematike I

Poznavanje biljaka i životinja

Prosječna ocjena kolegija - 3. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 41: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 4. godina, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Modul A Glazbena slušaonica I

Modul A Istraživačka nastava prirode i društva

Metodika glazbene kulture I

Modul A Primjenjena razvojna psihologija

MTD prirode i društva II

Kineziološka metodika II

MTD glazbene kulture II

MTD hrv. jezika II

Modul A Zavičajna povijest

Programski jezik LOGO

MTD matematike II

Prosječna ocjena po kolegiju - 4. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 42: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij, 5. godina, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Glazbena slušaonica II

Ekologija

Ritmika i ples

Metodologija pedagoškog istraživanja

Korelacijsko integrac. sustav u hrv. jeziku

Usmena i pisana komunikac.

Metodika odgoja

Religije svijeta

Govorne vježbe engl. jezika V

Metodičke vježbe engl. jezika

Integrirana nastava

Pedagogija djese s posebnim potrebama

Rano učenje engl. jezika

Web programiranje

Jezične vježbe engl. jezika V

Statistika

Prosječna ocjena kolegija - 5. godina

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 43: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prosječna ocjena studenata

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

po studijskim godinama, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 44: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

3,683,79

3,964,12

3,87

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

Prosječna ocjena po studijskim godinama

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

Učiteljski studij, Slavonski Brod

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 45: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, 1. godina, 65 studenata, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Informatička pismenost

Glazba s praktikumom

Kineziologija

Predbilježbe čitanja i pisanja

Njemački jezik

Igra i učenje na računalu

Pedagogija ranoga i predšk. odgoja i obraz.

Zavičajna povijest

Hrvatski jezik

Opća pedagogija

Matematička kultura i kimunikacija

Sociologija odgoja i obrazovanja

Engleski jezik

Dječja književnost s medijskom kult.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 46: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog

odgoja i obrazovanja, 1I. godina, 37 studenata, Slavonski Brod

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Zimovanje

Etika učitelj. poziva

Radionica povijesnih ekata

Poznavanje biljaka i životinja

Hrvatska jez. kulturna baština

Pedagogija održivog razvoja

Istraživanje u prirodi

Vođenje u predšk. ustanovi

Interkultural.odgoj u ranome i predšk. odgoju i obraz.

Metodolog. izrade dipl. rada

Akcij. istraž. u ranome predšk. od. i obraz.

Funkcionalni stilovi u jez. komunikaciji

Psiholog. odstupajućih dož. i ponašanja u djet. i adolesc.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 47: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Prosječna ocjena studenata

Izvanrednog diplomskog studija

Ranoga i predškolskog odgoja

po studijskim godinama

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Page 48: Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne ... · Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Glazbena kultura Pedagogija Teorija glazbe Likovne tehnike i oblikovanje

Izvanredni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja,

Slavonski Brod

3,30

4,44

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1. godina 2. godina

Prosječna ocjena po studijskim godinama

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti