Click here to load reader

PROJEK PERINTIS MENAIK TARAF KAMPUNG nama jalan/MENAIKKAN... · PDF file projek perintis menaik taraf kampung ayer. created date: 20121117173009+08

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJEK PERINTIS MENAIK TARAF KAMPUNG nama jalan/MENAIKKAN... · PDF file...

 • Kg. Bakut Berumput Kg. Lurong Sikuna Kg. Saba Laut Kg. Saba Tengah

  Kg. Saba Darat A

  Kg. Pekilong Muara

  Kg. Setia Pahlawan

  Kg. Peramu

  Kg. Bakut Pg Siraja Muda B

  JAMBATAN PADAU N

  JAMBATAN LAILA MENCHANAI

  JAMBATAN PADIAN

  JAMBATAN PATIH BARBAI

  TITIAN 24

  TITIAN 18

  TITIAN 12

  TITIAN 6

  TITIAN 11

  TITIAN 5

  TITIAN 17

  TITIAN 9 TITIAN 5

  TITIAN 20

  1 2 3 4 4

  1 3

  2

  4

  1 3

  2

  4

  1 3

  2

  5 6 7 8

  910

  1112

  78 6 5

  4 3

  2 1 10

  12 14

  16

  3

  5

  3 4

  1 2

  2 19

  11 13

  4

  6 3 5

  2 2

  4 1

  3 5 7

  122 1131517

  `Semua hak cipta adalah terpelihara. Peta ini disahkan sebagai Hak Cipta Kerajaan. Tiada bahagian dari peta ini boleh diterbitkan atau disiarkan dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik atau mekanikal termasuk memfotokopi, merekod atau sebarang penyimpanan maklumat atau sistem pengambilan semula tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu dari Kerajaan, kecuali atas urus janji yang dibenarkan di bawah Peraturan Hak Cipta 2000'. Diterbitkan oleh Juruukur Agung, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam, Oktober 2012. PERIHAL MAKLUMATAerial Photo 2012

  PROJEK PERINTIS MENAIK TARAF KAMPUNG AYER

Search related