18
PROIECT pentru EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE DE CALIFICARE PROFESIONALĂ NIVEL III Calificarea: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII Tema: PROIECT CASA DE LOCUIT P+E ÎNDRUMĂTOR: Prof. Ing. Elev: Clasa:

Proiect Casa de Locuit P+E

  • Upload
    tavy92

  • View
    5.997

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect Casa de Locuit P+E

PROIECT pentru

EXAMENUL DE CERTIFICARE ACOMPETENŢELOR PROFESIONALE

DE CALIFICARE PROFESIONALĂNIVEL III

Calificarea: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

Tema: PROIECT CASA DE LOCUIT P+E

ÎNDRUMĂTOR: Prof. Ing.

Elev:

Clasa:

Page 2: Proiect Casa de Locuit P+E

PROIECT

CASA DE LOCUIT P+E

Page 3: Proiect Casa de Locuit P+E

PROIECT CASA DE LOCUIT P+E

Prin tema de proiect s-a cerut realizarea PROIECTULUI UNEI CLADIRI DE LOCUIT , compusa din parter si etaj sau mansarda locuibila .

CUPRINS

A. Piese scrise: - tema de proiect; - memoriu justificativ; -solutii constructive , care pot fi adoptate ,pentru executarea casei ;

B. Piese desenate: - plan parter- plan mansarda / plan etaj ; -plan instalatie sanitara ;-plan instalatie de incalzire;-schema coloanelor , instalatia sanitara;-schema coloanelor , instalatia de incalzire ;

Page 4: Proiect Casa de Locuit P+E

A) PIESE SCRISE

TEMA DE PROIECT

Denumire proiect: Casa locuibila P+M; P+E ; Prin tema de proiect s-a cerut realizarea proiectului unei cladiri de locuit , parter si etaj sau mansarda locuibila .Se va proiecta o casa de locuit , compusa din parter si etaj sau mansarda locuibila .

Casa contine: living, dormitoare, bucatarie, hol, terasa-balcon, casa scarii, grup sanitar, …………..

Fiecare nivel prezinta urmatoarele încaperi:

PARTER: - living S= 19,50 m2 - camera de zi S= 8,72 m2 - camera de lucru S= 6,22 m2 - bucatarie S= 11,5 m2 - baie S= 5,2 m2 - hol S= 13,8 m2 - garaj S= 14,1 m2

MANSARDA/ETAJUL- dormitor S= 14,24 m2 - dormitor S= 14,52 m2 - dormitor S= 12,32 m2 - balcon S= 14,1 m2 - hol S= 13,5 m2 - grup sanitar S= 5,2 m2

Page 5: Proiect Casa de Locuit P+E

Memoriu justificativ proiect casa

Prin tema de proiect s-a cerut realizarea proiectului unei cladiri de locuit , parter si etaj sau mansarda locuibila .

Se va proiecta o casa de locuit , compusa din parter si etaj sau mansarda locuibila .

Constructia se caracterizeaza printr-un volum simplu, fiind conceputa din forme regulate.

Structura de rezistenta a casei se va realiza din : stâlpi, grinzi, centuri, buiandrugi si plansee din beton armat, pereti portanti din zidarie.

Alimentarea cu apa rece se va face din conducta publica având în punctul de racord presiunea de 10 mH2O.

Evacuarea apelor uzate din ansamblul de cladiri se va face în sistem unitar racordat la colectorul orasenesc, având diametrul de 500 mm si cota radierului la caminul de racord de -5m fata de cota terenului.

Prepararea apei calde de consum se va face utilizând schema cu schimbator de caldura de tip recuperativ cu functionare în contracurent si rezervoare de acumulare, agent termic primar apa calda 950 C /750 C;

Page 6: Proiect Casa de Locuit P+E

SOLUTII CONSTRUCTIVE CARE POT FI ADOPTATE

PARTER SI ETAJ

I. STRUCTURA DE REZISTENTA

Structura de rezistenta a casei se va realiza din : stâlpi, grinzi, centuri, buiandrugi si plansee din beton armat, pereti portanti din zidarie.

Fundaţia este elementul de construcţie care se află în contact direct cu terenul bun de fundare şi transmite acestuia toate încărcările care acţionează construcţia.

- fundaţiile vor fi continue şi se vor axa sub pereţii construcţiei;- fundatia are adâncimea de înghet la 90-100 cm. (teren bun de fundare: dupa 75 cm)

- fundatiile din beton armat de clasa C 6/7.5 cu latimea talpii de 57.5 cm pentru zidurile exterioare si 45 cm pentru zidurile interioare.

Pereţii portanţi din zidărie de cărămidă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- grosimea se va determina prin calcul, dar nu va fi mai mică de 37,5 cm;- distanţa dintre pereţii structurali va fi calculată funcţie de: înălţimea maximă a clădirii, de numărul de niveluri,

de tipul planşeului şi de gradul de protecţie antiseismică;- golurile mari (pentru uşi şi ferestre) se vor amplasa şi dimensiona în aşa fel încât plinurile dintre ele să satisfacă

condiţiile de rezistenţă şi stabilitate sub acţiunea încărcărilor verticale şi orizontale;- îmbunătăţirea comportării pereţilor la acţiunea sarcinilor verticale (gravitaţionale) şi orizontale (vânt, seisme) se

va realiza prin înglobarea în zidărie de:- stâlpişori din beton armat;- centuri din beton armat;- armături distribuite în rosturile orizontale ale zidăriei.

Planseul peste parter si etaj din beton armat monolit , înălţimea de pe placă pe placă: 280 cm;

Centuri si buiandrugi

a) Centurile din beton sunt elemente de construcţie prevăzute în pereţi la nivelul planşeelor, având rolul de a asigura conlucrarea între pereţi şi planşee, precum şi a prelua eforturile de întindere ce apar în pereţi:

- lăţimea centurilor va fi de regulă egală cu grosimea peretelui structural pe care îl întăreşte (de min. 24 cm), iar înălţimea lor va fi de min.20 cm;

- centurile prevăzute în exterior vor fi protejate termic la exterior, pentru a nu crea punţi termice;- armarea centurilor precum şi tipul de beton utilizat vor fi specificate de proiectant.

b) Buiandrugii sunt elemente de rezistenţă care se prevăd la partea superioară a golurilormari (uşi, ferestre) practicate la pereţii structurali:- lăţimea secţiunii transversale se ia de regulă egală cu grosimea peretelui structural;- lungimea de rezemare a buiandrugului va fi de minim 25 cm;

Page 7: Proiect Casa de Locuit P+E

- buiandrugii exteriori vor fi izolaţi termic spre exterior, în acelaşi mod ca şi centurile.

Scări

Scările sunt elemente de construcţie care asigură legatura pe verticală între etajele clădirii, precum şi între trotuar şi accesul la interior.

Scara este compusă din: rampa cu trepte şi contra trepte; podestul sau odihna ; vangurile; balustrade cu mână curentă.

Pentru ca o scară să fie comodă la urcat, trebuie să existe relatia: a: 2h + L = 62 ÷ 64cm , în care h este înălţimea treptei şi L este lăţimea treptei.

Scările se pot realiza din:- lemn, folosindu-se dulapi de 4 - 7 cm grosime pentru trepte;- scânduri de 2,4 - 3,8 cm pentru contratrepte;- grinzi de 8- 25 cm latime cu 25 -30 cm înălţime pentru vanguri;- beton armat monolit – care se poate realiza prin turnarea pe loc a betonului,pe un cofraj din lemn care reproduce exact forma intradosului scării;- metal – grinzile de vang, trepte şi balustrăzi.

Pereţii despărţitori (elemente nestructurale) sunt folosiţi pentru compartimentarea interioară a spaţiului dintr-o locuinţă şi nu sunt portanţi. Grosimea pereţilor despărţitori din zidărie de cărămidă plină sau cu goluri verticale este de ¼ sau ½ cărămidă.

Pereţii de 7,5 cm grosime se execută cu mortar M 50, iar cei cu grosimea de 12,5 cm se execută cu mortar de marca min. M25.

Pereţii despărţitori executaţi din zidărie de cărămidă sau B.C.A. se fixează la partea inferioară în pardoseală, iar la partea superioară se împănează în cu mortar de ciment faţă de planşeele superioare.

II. FINISAJE pereţi exteriori: tencuieli drişcuite fin şi vopsite cu vopsea lavabilă, în culori indicate de arhitect; soclul: finisaj cu tencuială tip baumit, în culori indicate de arhitect; pereţi interiori: tencuieli gletuite şi vopsite cu vopsea lavabilă în culori pentru zidurile construite din B.C.A.

sau cărămidă şi vopsea lavabilă în culori la compartimentări din rigips; tavane false simple: din rigips, vopsite cu vopsea lavabilă în culori, cu spoturi electrice încorporate; pardoseli: din parchet lamelar; pardoseli scări, holuri, bucătărie şi băi: gresie glazurată; placări pereţi bucătărie şi băi: faianţă montată până la înălţimea de 150 cm.

III. ÎNCHIDERI uşi interioare: din P.V.C., cu geam simplu sau placaj; uşă exterioară: din aluminiu, izolată termic; ferestre: din P.V.C., cu geam termopan, având deschidere simplă.

IV. INSTALAŢIE DE APĂ ŞI CANALIZARE

1.Instalatii interioare de alimentari cu apa rece si calda pentru consum menajer. Pentru aceasta s-a adoptat sistemul ramificat de distributie interioara din teava de PVC pentru apa rece si teava de otel zincat pentru conductele de apa calda, conductele find montate aparent în subsol. Conductele sunt prevazute cu robinete de închidere la baza coloanei si robinete de închidere si reglaj la obiectele sanitare. Ele sunt izolate cu vata de sticla pe traseu iar în subsol cu carton, fiind vopsite. Pentru apa rece izolarea se face cu postav pentru evitarea condensului.2.Instalatii interioare de canalizare: Canalizarea a fost prevazuta în sistem separativ pentru menajer si pluviale. Ea se face din fonta având puncte de curatire în locuri cu pericol de înfundare si având posibilitatea de a se lega la

Page 8: Proiect Casa de Locuit P+E

coloanele principale de ape uzate menajere. Conductele montate în subsol se afla în ghene, ca si conductele montate pe verticala.

3.Reteaua exterioara de alimentare cu apa rece. S-a realizat din sistem ramificat, din teava de otel zincat montata în pamânt si izolata anticoroziv cu bitum.4.Reteaua exterioara de alimentare cu apa calda. S-a realizat din sistem ramificat, cele doua conducte (distributie-recirculatie) sunt montate în canal termic protejat cu vata de sticla legata cu plasa de sârma.5. Instalatia de ridicare a presiunii apei. Pentru ca Hnec>Hdisp se prevede o instalatie de ridicare a presiunii apei cu pompe si hidrofor echipate cu un rezervor tampon V=5000 [l], 1+1 pompe de incendiu LOTRU 65 ¦187 si 1+1 pompe pentru consum normal LOTRU 65 f178 ,un electrocompresor ECR 350, doua hidrofoare cu V=1600 [l], functionarea pompelor este automata functie de presiunea aerului din hidrofor.

V. Dotări în băi obiecte sanitare tip MONDIAL; cadă din fibră de sticlă; oglindă cu ramă de inox; port hârtie, port prosop, etajeră; baterii monocomandă; robinete de trecere cu sferă.

VI. Dotări în bucătărie spălător din inox; baterii monocomandă; robinete de trecere cu sferă.

VII. Instalaţie de încălzire instalaţie de încălzire din plastic; alimentare cu gaze naturale; centrală termică cu tiraj forţat; boiler de acumulare cu capacitatea de 50 de litri; calorifere din oţel, cu suprafaţă radiantă conform calculului de necesar; robinete termostatate; aerisitoare.

VIII. Instalaţie electrică iluminat interior: spoturi pentru iluminatul general, acţionate prin comutatoare sau întrerupătoare; iluminat exterior: două corpuri de iluminat acţionate prin întrerupător (faţa şi spatele casei) şi un corp de

iluminat prevăzut cu senzor de mişcare, toate amplasate pe zidul exterior; prize interior (prevăzute cu nul de protecţie): câte trei prize monofazate pentru fiecare cameră şi bucătărie, o

priză monofazată pe hol şi câte una lângă uşa fiecărei băi; prize exterior (prevăzute cu nul de protecţie): o priză monofazată şi o priză trifazată pentru utilizare în curte; conductoare din cupru; panou de distribuţie energie electrică echipat cu siguranţe automate.

Page 9: Proiect Casa de Locuit P+E

MANSARDA

I. Structură înălţime utilă: 220 cm; pereţi: din BCA, cu stâlpi şi centuri din beton armat; tavane: din lemn, placate cu rigips; compartimentări: cu ziduri din cărămidă sau rigips.

II. Izolaţii termice izolaţie faţă de acoperiş: din vată minerală de 10 cm grosime; izolaţie faţă de pod: din vată minerală de 10 cm grosime.

III. Finisaje tavane false simple: din rigips, vopsite cu vopsea lavabilă în culori, cu spoturi electrice încorporate; pardoseli: din parchet lamelar; tencuieli: gletuite şi vopsite cu vopsea lavabilă în culori la ziduri din B.C.A. sau cărămidă şi vopsea lavabilă în

culori la compartimentări din rigips.

IV. Închideri uşi interioare: din P.V.C., cu geam simplu sau placaj; ferestre: din P.V.C., cu geam termopan, având deschidere simplă.

V. Instalaţie de apă şi canalizare instalaţia de apă: din PP; canalizare: din PVC.

VI. Dotări în baie obiecte sanitare tip MONDIAL; cadă din fibră de sticlă; oglindă cu ramă de inox; port hârtie, port prosop, etajeră; baterii monocomandă; robinete de trecere cu sferă.

VII. Instalaţie de încălzire instalaţie de încălzire din plastic; calorifere din oţel, cu suprafaţă radiantă conform calculului de necesar; robinete termostatate; aerisitoare.

VIII. Instalaţie electrică iluminat interior: spoturi pentru iluminatul general, acţionate prin comutatoare sau întrerupătoare; prize interior (prevăzute cu nul de protecţie): câte trei prize monofazate pentru fiecare cameră şi câte o priză

pe fiecare hol; conductoare din cupru.

POD

I. Izolaţie termică izolaţie termică faţă de etajul inferior din vată minerală de 10 cm grosime.

II. Instalaţie electrică

Page 10: Proiect Casa de Locuit P+E

panou de distribuţie energie electrică echipat cu siguranţe automate, cu un circuit pentru prize şi unul pentru iluminat;

conductoare din cupru.

ACOPERIŞUL

Acoperisul este de tip sarpanta, pentru invelitoare utilizandu-se tigla profilata.Acoperisul va fi de tip sarpanta in doua ape iar invelitoarea din tabla tip onduline.

Şarpantă – executată de regulă din lemn şi care reprezintă elementul de rezistenţă al acesteia. Este alcătuită din căpriori, casoroabe, pane, cleşti şi tălpi, asterială, ale căror dimensiuni orientative sunt:- căpriorii – lemn ecarisat cu secţiuni de 60x80 mm ÷ 80x100 mm;- panele – lemn ecarisat cu secţiuni de 10x12 cm ÷ 15x25 cm;- popii – lemn rotund cu diametrul de 12-14 cm sau lemn ecarisat cu secţiunea de 12x12cm sau 16x16 cm;-asterială – scândură cu grosimea de 2 - 2,5 cm.

Învelitoare – este elementul de protecţie a acoperişului cu şarpantă şi care asigură izolarea hidrofugă, iar în unele cazuri şi izolarea termică.

Se cunosc următoarele tipuri de învelitori:- învelitori din lemn, şindrilă şi siţă – se folosesc în regiunile de deal şi munte şi se confecţionează din lemn de

răşinoase;- învelitori din carton bitumat – se folosesc la clădirile provizorii sau din mediul rural care au pante mici la

acoperiş;- impaslitura din fibre cu bitum tip BARDOLIN-ONDULINE - la orice tip de casă;- învelitori ceramice – ţigle solzi sau ţigle profilate;- învelitori din materiale plastice, dure – de tip PAFS- învelitori din tablă neagră, zincată sau galvanizată; tablă profilată din oţel special sau tablă de aluminiu.

BALCOANE sistem de hidroizolaţii; placare cu gresie pentru exterior; protecţie cu balustradă din oţel, vopsită în culori de ulei.

TERASE sistem de termoizolaţie din polistiren extrudat (unde este cazul); sistem de hidroizolaţii; placare cu gresie glazurată pentru exterior; lăţimea terasei: maxim 90 cm.

TROTUAR DE PROTECŢIE lăţimea trotuarului în jurul casei: 50 cm; material utilizat: beton armat.

GARAJ

Page 11: Proiect Casa de Locuit P+E

I. Caracteristici generale amplasare: în corpul casei sau ca structură independentă; suprafaţă: circa 20 mp.

II. Închideri uşi simple, neizolate termic.

III. Finisaje pardoseală: din ciment sclivisit, rolat.

IV. Acoperiş în construcţie independentă, cu şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip LINDAB, cu jgheaburi şi burlane

similare.

V. Instalaţie electrică iluminat interior: un corp de iluminat; iluminat exterior: un corp de iluminat; prize (prevăzute cu nul de protecţie): o priză monofazată pentru interior şi o priză trifazată pentru exterior

(dacă este construcţie independentă); conductoare din cupru.

ALEI DE ACCES alcătuire: din pavele autoblocante din beton, colorate divers, aşezate pe pat de nisip;

B) PIESE DESENATE :

PLANURI FATADE

Page 12: Proiect Casa de Locuit P+E

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Page 13: Proiect Casa de Locuit P+E

GRUP SANITAR , BAIE CUPLATA CU BUCATARIE

PLAN:

Page 14: Proiect Casa de Locuit P+E

SCHEMA:

PLAN INSTALATIE DE INCALZIRE

Page 15: Proiect Casa de Locuit P+E

INSTALATIE DE INCALZIRE