17
45 PROGRAM ORIENTATIV PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA INTEGRATĂ A BURUIENILOR, BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR LA CULTURA DE CEREALE PǍIOASE ŞI PORUMB PROGRAM GUIDE FOR THE PREVENTION AND INTEGRATED CONTROL OF WEEDS, DISEASES AND PESTS IN CEREALS AND MAIZE Felicia MUREŞANU 1) , Loredana SUCIU 2) 1) SCDA Turda, 2) USAMV Cluj-Napoca 1. Importanţa măsurilor fitosanitare în vederea creşterii cantităţii şi calităţii producţiei. Protecţia culturilor constituie un element important al agriculturii moderne, care permite obţinerea unor producţii superioare, atât cantitativ cât şi calitativ, favorizând în acelaşi timp şi activităţile comerciale. Alături de măsurile agrotehnice cum ar fi asolamentul, epoca de semănat, fertilizarea echilibrată, cultivarea de soiuri rezistente, măsurile fitosanitare ocupă un loc important, fiind de altfel cel mai eficace mijl oc de combatere al bolilor, buruienilor şi dăunătorilor, asigurând în acelaşi timp sporuri de producţie. Tratamentele fitosanitare nu constituie ultima posibilitate de combatere, cum se consideră uneori. În cele mai multe cazuri, ele au un rol preventiv, aşa cum este cazul tratamentelor chimice la sămânţă. Prin aplicarea măsurilor fitosanitare, producţiile sunt mai ridicate, sporurile de producţii depăşind 1000 kg/ha, în funcţie de potenţialul soiului sau hibridului luat în cultură, condiţiile climatice din anul de respectiv, sursa de inocul, etc. Aplicarea măsurilor fitosanitare duc la îmbunătăţirea calităţii produselor, aspect reflectat de obţinerea de producţii extra şi de calitate, mai ales la culturile la care se cunosc patogeni responsabili de producerea de micotoxine (grâu, porumb – Fusarium spp.).

PROGRAM ORIENTATIV PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA ... · 45 program orientativ pentru prevenirea Şi combaterea integratĂ a buruienilor, bolilor Şi dĂunĂtorilor la cultura de

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

45

PROGRAM ORIENTATIV PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA INTEGRATĂ A BURUIENILOR, BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR LA CULTURA DE CEREALE PǍIOASE ŞI

PORUMB

PROGRAM GUIDE FOR THE PREVENTION AND INTEGRATED CONTROL OF WEEDS, DISEASES AND PESTS

IN CEREALS AND MAIZE

Felicia MUREŞANU 1), Loredana SUCIU 2) 1) SCDA Turda, 2) USAMV Cluj-Napoca

1. Importanţa măsurilor fitosanitare în vederea creşterii cantităţii şi

calităţii producţiei.

Protecţia culturilor constituie un element important al

agriculturii moderne, care permite obţinerea unor producţii superioare,

atât cantitativ cât şi calitativ, favorizând în acelaşi timp şi activităţile

comerciale.

Alături de măsurile agrotehnice cum ar fi asolamentul, epoca de

semănat, fertilizarea echilibrată, cultivarea de soiuri rezistente, măsurile

fitosanitare ocupă un loc important, fiind de altfel cel mai eficace mijloc de

combatere al bolilor, buruienilor şi dăunătorilor, asigurând în acelaşi timp

sporuri de producţie.

Tratamentele fitosanitare nu constituie ultima posibilitate de

combatere, cum se consideră uneori. În cele mai multe cazuri, ele au un rol

preventiv, aşa cum este cazul tratamentelor chimice la sămânţă.

Prin aplicarea măsurilor fitosanitare, producţiile sunt mai

ridicate, sporurile de producţii depăşind 1000 kg/ha, în funcţie de

potenţialul soiului sau hibridului luat în cultură, condiţiile climatice din

anul de respectiv, sursa de inocul, etc.

Aplicarea măsurilor fitosanitare duc la îmbunătăţirea calităţii

produselor, aspect reflectat de obţinerea de producţii extra şi de calitate,

mai ales la culturile la care se cunosc patogeni responsabili de producerea

de micotoxine (grâu, porumb – Fusarium spp.).

46

Măsurile de protecţie fitosanitară a plantelor, atunci când sunt

aplicate în condiţiile unor atacuri puternice de boli sau la nivele foarte

ridicate de densităţi de dăunători şi buruieni, au o rentabilitate ridicată.

Eficacitatea economică a tratamentelor constituie un avantaj de

prim ordin, fiind scopul final urmărit prin aplicarea tratamentelor

fitosanitare.

2. Măsuri agrofitotehnice de prevenire a agenţilor de dăunare (boli,

dăunători, buruieni)

Măsuri agrofitotehnice

Prin aceste măsuri, omul modifică condiţiile de mediu în aşa fel,

încât acestea să devină favorabile pentru culturile de plante şi devaforabile

pentru patogeni.

Măsurile agrofitotehnice sau culturale de prevenire şi combatere

urmăresc crearea unor condiţii optime de creştere şi dezvoltare a

plantelor şi, în acelaşi timp, defavorabile dezvoltării agentului patogen;

facem referire la câteva dintre acestea:

►Alegerea terenului de cultură optim plantei cultivate

Metoda este de o importanţă semnificativă pentru cele mai multe

culturi; pentru culturile de cereale se va evita alegerea terenurilor grele,

reci, în care bălteşte apa,deoarece acestea sunt preferate de unele specii de

insecte polifage cum ar fi: viermii sârmă (Agriotes spp., Athous spp.). De

asemenea, un alt dăunător al culturii de grâu, omida minieră (Cnephasia

pasiuana Hübner) depune ponta pe scoarţă rugoasă a copacilor, în special

din marginea lizierelor, de aceea se recomandă ca alegerea terenului, a

solelor pentru cultura grâului, să nu fie în imediata apropiere a unor astfel

de locuri în care trăieşte insecta menţionată.

►Drenarea terenului

Mulţi agenţi fitopatogeni şi diferiţi dăunători ai culturilor de

cereale sunt favorizaţi în dezvoltarea lor de excesul de umiditate, cum ar fi

viermii sârmă. Prin drenare se modifică mult microclima terenului, ceea ce

influenţează nefavorabil dezvoltarea acestora; în unele cazuri drenarea

poate avea un anumit rol în lupta împotriva dăunătorilor şi al bolilor la

cereale.

►Arătura de vară şi de toamnă este efectuată şi în scopul

îngropării resturilor de plante atacate pentru a diminua rezerva de inocul.

Arăturile pot fi precedate de discuiri, prin care se mărunţesc resturile de

plante atacate pentru a grăbi descompunerea lor în sol.

47

►Distrugerea samulastrei, care pentru unele specii parazite

reprezintă o etapă în ciclul evolutiv, poate întrerupe ciclul de viaţă al

diferitelor ciupercii sau al unor dăunători.

►Rotaţia culturilor (asolamentul) menţine fertilitatea solului şi

împiedică acumularea în sol, de la un an la altul, a unor agenţi infecţioşi.

Durata asolamentului este impusă de cerinţele plantelor cultivate şi

biologia agenţilor patogeni. Unii agenţi fitopatogeni ca Erysiphe graminis

sau specii ale genului Puccinia îşi păstrează în sol capacitatea infecţioasă

un an; rotaţia culturilor este unul dintre elementele principale de

tehnologie care împiedică înmulţirea acestora. Prin cultivarea aceleiaşi

plante ani de-a rândul pe aceeaşi solă se favorizează înmulţirea unor

dăunători, cum ar fi: la cultura de grâu, de menţionat este gândacul ghebos

(Zabrus tenebrioides Goeze), tripsul grâului (Haplothrips tritici Kurdj.),

viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata Roser), viespea grâului

(Cephus pygmaeus L.), muştele cerealelor (Oscinella spp., Phorbia spp.,

Opomyza spp., Mayetiola spp.), cărăbuşeii cerealelor (Anisoplia spp.); la

cultura de porumb, dacă nu se respectă rotaţia, are loc o creştere a

rezervei biologice a unor dăunători care pot produce pagube semnificative

culturii; această rezervă biologică, în funcţie de condiţiile climatice poate

rămâne în stare latentă sau poate deveni un pericol pentru cultură; se

poate menţiona sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis Hbn.),

viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le

Conte) şi gărgăriţa porumbului (Tanymecus dilaticolls Gyll.).

►Aplicarea raţională a îngrăşămintelor

Fertilizarea raţională a culturilor cu îngrăşăminte pe bază de azot,

fosfor şi potasiu asigură creşterea de plante viguroase şi mai rezistente la

atacul bolilor şi dăunătorilor. Aplicate unilateral şi excesiv, îngrăşămintele

cu azot micşorează rezistenţa la boli şi dăunători, deoarece prelungesc

perioada de vegetaţie în detrimentul maturării, celulele au membranele

mai subţiri şi sucul celular mai diluat. Îngrăşămintele potasice şi fosfatice

măresc rezistenţa plantelor la boli prin îngroşarea cuticulei şi grăbirea

maturării plantelor.

►Cultivarea de soiuri rezistente şi tolerante la boli este cea mai

importantă şi economică metodă de combatere, care devine o metodă

foarte utilă în cazul speciilor cultivate pe suprafeţe mari (grâul, porumbul),

la care aplicarea de tratamente chimice ar deveni costisitoare (FLORIAN,

2001). Boli ca ruginile cerealelor, făinarea grâului etc., pot fi combătute cu

succes prin cultivarea de soiuri rezistente; de asemenea şi unii dăunători,

48

cum ar fi sfredelitorul porumbului (Ostrinis nubilalis Hbn.) pot fi reduşi

semnificativ prin cultivarea unor hibrizi de porumb rezistenţi la atacul

acestuia.

►Folosirea de seminţe şi material sănătos. O importanţă

deosebită o are utilizarea la însămânţat a unor seminţe sănătoase,

neinfestate cu diferiţi agenţi patogeni, dăunători, care să asigure o răsărire

uniformă, o densitate normală şi o vigoare ridicată a plantelor. De

exemplu, seminţele de grâu pot fi atacate de ploşniţe sau tripşi, care duc la

o germinaţie redusă şi alte însuşiri seminale necorespunzatoare. Pentru

loturile semincere se recomandă înlăturarea seminţelor infestate prin

curăţirea şi sortarea lor înainte de semănat; de asemenea sortarea şi

utilizarea unor seminţe sănătoase contribuie şi la împiedicarea pătrunderii

şi răspândirii unor dăunători de carantină.

►Adâncimea de semănat trebuie să fie corelată cu biologia

agenţilor fitopatogeni, dar şi cu prezenţa sau absenţa agentului

fitopatogen, sau a dăunătorilor din sol.

►Densitatea plantelor

Respectarea densităţii optime de semănat creează spaţiul trofic

necesar dezvoltării plantelor şi le conferă astfel o rezistenţă mai mare la

boli. În acelaşi timp plantele beneficiază de o bună circulaţie a aerului

pentru menţinerea unei umidităţi optime care să nu favorizeze atacul

agenţilor fitopatogeni.

►Epoca de semănat trebuie să fie întotdeauna cea optimă, pentru a

permite o bună pornire în vegetaţie a plantelor şi o vigurozitate sporită. De

asemenea, în vederea reducerii riscului apariţiei, încă din toamnă, a

atacului de afide, cicade sau de muştele cerealelor, precum şi a unor boli

foliare, inclusiv a fenomenului de îngălbenire şi piticire a orzului (barley

yellow dwarf virus - BYDV) sau de îngălbenirea, piticirea şi aspermia

grâului (wheat dwarf virus - WDV), ai căror vectori sunt specii aparţinând

acestor insecte, se recomandă încadrarea semănatului cerealelor păioase

de toamnă în perioada optimă pentru fiecare zonă, evitându-se semănatul

timpuriu. Însă, trebuie combătută cu fermitate tendinţa de a semăna cât

mai timpuriu, uneori cu mult în afara epocilor recomandate zonal pentru

culturile de cereale de toamnă; numai astfel se pot evita pierderile de

recoltă, ce pot ajunge uneori până la compromitere totală, datorate

fenomenelor de virusare menţionate.

49

►Întreţinerea culturilor

Aplicarea la timp a lucrărilor de întreţinere a culturilor conform

unei agrotehnici raţionale, diferenţiate, asigură plantei de cultură o

rezistenţă sporită la boală şi o reducere semnificativă a populaţiilor de

dăunători. Distrugerea buruienilor din cultură contribuie la buna

dezvoltare a plantei, dar şi la reducerea pericolului atacului unor

dăunători; buruienile constituie gazde intermediare pentru diferite specii

de dăunători,cum ar fi: buha semănăturilor (Agrotis segetum Den&Schiff.),

specie polifagă, gărgăriţa porumbului (Tanymecus dilaticollis Gyll.) etc. se

hrănesc cu plante spontane (buruieni) şi apoi trec pe cele cultivate; aşadar

solele cultivate cu cereale, dar îmburuienate pot fi mult mai atacate de

diferite specii de dăunători decât cele curate de buruieni.

►Recoltarea la timp a culturilor poate contribui la stoparea bolilor

şi a atacului unor dăunători, contribuind astfel la reducerea pagubelor. De

exemplu, prin efectuarea recoltatului la grâu cât mai timpuriu şi într-o

perioadă cât mai scurtă se reduce posibilitatea producerii atacului la

boabe de către ploşniţele cerealelor şi după caz de viermele roşu al paiului;

de asemenea, printr-un recoltat timpuriu al cerealelor păioase se reduce

posibilitatea scuturării boabelor şi formării samulastrei, pe care se pot

dezvolta numeroşi dăunători, cum ar fi: musca neagră a cerealelor

(Oscinella fritt), musca de Hessa (Myetiola destructor), păduchele verde al

cerealelor (Schizaphis graminum), păduchele verde al porumbului

(Rhopalosiphum maidis) etc. Şi modul cum se face recoltatul poate

contribui într-o anumită măsură la preîntâmpinarea atacului unor

dăunători,de exemplu: la recoltatul porumbului, este recomandabil ca

tăierea tulpinilor să se facă cât mai jos, pentru a se distruge astfel o mare

parte a larvelor hibernante de sfredelitorul porumbului (Ostrinia

nubilalis), iar în cazul cerealelor păioase a viespii grâului (Cephus

pygmaeus).

►Irigarea culturilor

Evoluţia bolilor în culturile irigate este în general diferită

deoarece majoritatea agenţilor patogeni sunt favorizaţi de umiditatea

ridicată. Aceasta impune raţionalizarea regimului de irigaţie în

concordanţă cu fenofazele sensibilităţii plantelor la atacul patogenilor, dar

mai ales să se creeze şi să se cultive, în regim irigat, soiuri rezistente la

boli. Există dăunători, al căror grad de dăunare este mai mare în condiţii

de irigare. Un exemplu ar fi la cultura de porumb, la irigarea prin

aspersiune se realizează o umiditate relativ ridicată în interiorul culturii,

50

care favorizează înmulţirea şi atacul sfredelitorului porumbului (Ostrinia

nubilalis).

3. Măsuri de carantină fitosanitară

Măsurile de carantină fitosanitară constituie de asemenea un

element important al luptei integrate. Ele sunt menite să prevină

introducerea în ţară a unor patogeni noi sau mai puţin răspândiţi, precum

şi prevenirea răspândirii unor patogeni din zonele infestate în alte zone.

Pentru a limita răspândirea unor boli foarte păgubitoare în cadrul

ţării sau de la o ţară la alta, s-au elaborat măsuri de carantină internă şi

externă.

Aşadar, carantina fitosanitară are drept scop îndeplinirea unui

complex de măsuri, cum ar fi:

- protejarea patrimoniului vegetal al ţării faţă de pătrunderea din

afară a unor dăunători, agenţi patogeni, seminţe de buruieni de

carantină odată cu produsele vegetale care se importă, ceea ce se

numeşte carantină externă; aceasta abordează măsuri şi normative

menite să împiedice introducerea în ţară odată cu importul de produse

agricole, a unor patogeni periculoşi, care nu au fost semnalaţi pe

teritoriul ţării noastre – patogeni de carantină.

- lichidarea dăunătorilor, a agenţilor patogeni sau buruienilor cu

răspândire limitată pe teritoriul ţării, sau evitarea răspândirii lor în noi

zone - carantina internă; controlul fitosanitar al culturilor se

efectuează în diferite faze fenologice ale plantei gazdă, corelat cu

biologia parazitului şi modul în care factorii de mediu favorizează

dezvoltarea acestuia; o atenţie deosebită trebuie să se acorde prin acest

control, loturilor semincere şi de asemenea şi culturilor de cereale a

căror producţii se depozitează în silozuri, depozite pentru materiale

vegetale destinate înmulţirii.

Fiecare ţară alcătuieşte o listă cu agenţi fitopatogeni de carantină

internă şi externă care nu trebuiesc să pătrundă pe teritoriul său. Lista

patogenilor de carantină variază de la un an la altul sau de la o perioadă la

alta, în funcţie de dinamica tranzitării produselor agricole şi a condiţiilor

de mediu.

În ţara noastră se efectuează :

-Controlul intern la cultura porumbului, la viermelui vestic al

rădăcinilor de porumb - Diabrotica virgifera virgifera;

51

-Controlul extern la cultura porumbului asupra boabelor de

porumb - Erwinia stewarti;

-Controlul extern la cultura de grâu de toamnă privind mălura -

Tilletia indica.

În ţara noastră se menţionează ca dăunător de carantină - gândacul

grânelor (Trocoderma granarium Everts.)

4. Combaterea chimică(Chimioterapia)

Aplicarea mijloacelor chimice de combatere. Se apelează la

aceste măsuri în completarea măsurilor descrise mai sus, numai în situaţia

în care, recolta este periclitată de o boală care a luat caractere de epidemie

sau epifiţie (POPESCU, 1993). Important este că aplicarea acestora să nu

fie abuzivă, pesticidele să fie bine alese ţinându-se seama de impactul lor

asupra mediului, tratamentele să fie alternate, să se folosească amestecuri,

iar executarea tratamentelor să fie cât mai corectă.

În cadrul măsurilor de combatere integrată, chimioterapia joacă

un rol deosebit de important, în unele cazuri indispensabil. În contextul

luptei integrate, această categorie de măsuri poate avea un rol preventiv,

aşa cum este cazul tratamentelor chimice la sămânţă.

Aplicarea tratamentelor trebuie efectuată ţinând cont de biologia

organismului parazit, de fenofaza de dezvoltare a plantei gazdă, acestea, în

strânsă corelaţie cu factorii pedoclimatici care, în majoritatea cazurilor,

influenţează patogenitatea parazitului, respectiv sensibilitatea sau

rezistenţa plantei gazdă. (tabelul 1,2).

52

Tabel 1

Combaterea chimică a bolilor, buruienilor şi dăunătorilor la grâu şi orz

Nr.

crt. Acțiunea

Perioada de aplicare

Agenții de dăunare care se combat

Produsul recomandat

Observații Calendaristic Fenologic Denumirea

comerciala

Doza

%

0 1 2 3 4 5 6 7

1. Tratamente

la sămânţă

Toamna Grâu: Mălura comună

(Tilletia spp.)

Fuzarioză

(Fusarium spp.)

Mălura pitică

(Tilletia controversa)

Orz: Tăciunele zburător

(Ustilago nuda)

Sfâșierea frunzelor

(Pyrenophora graminea)

Viermi sârmă (Agriotes spp.)

Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides)

Mălură (Tilletia spp.)

Fuzarioză (Fusarium spp.)

CELEST STAR

sau

DIVIDEND

FORMULA M

sau

LAMARDOR

400 FS

sau

ORIUS 2 WS

sau

ORIUS 6 FS

sau

SAVAGE 5 FS

sau

KINTO DUO

+

TONIC PLUS

sau

SEEDOPRID

600 FS

sau

1 -

1,5l/t

1 -

1,5l/t

0,15 l/t

1,5 kg/t

0,5 l/t

1,5 l/t

1,5l/t

2,5 l/t

0,7-1,0

l/t l/t

-Lamardor 400 FS

poate fi utilizat în

amestec cu insecticide

cloronicotinile.

-Acţiunea sistemică

(Orius 2 WS) se

manifestă atât asupra

patogenilor localizaţi

pe sămânţă cât şi a

celor din interiorul

acestora.

- tratamentul

semințelor de grâu cu

Tonic Plus asigură o

protecție de neegalat a

tinerelor plăntuțe

împotriva gândacului

ghebos și a viermilor

sârmă.

- Yunta Quartro

373,4 FS Utilizat la

53

YUNTA

QUATTRO

373,4 FS

1,6 l/t dozele recomandate

produsul nu este

fitotoxic pentru

plantule de grâu si orz.

2. Tratamentul

1

Toamna

Tomana la

avertizare

Preemergent

Postemergent

Rezerva din sol

Buruienile cu frunză lată (2-4 frunze) şi

unele buruieni graminee(1-3 frunze)

Buruieni monocotiledonate anuale

(Apera spica venti) şi unele

dicotiledonate anuale (Capsella,

Matricaria, Centaurea, Papaver)

Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides)

GLEAN® 75

DF

LEGATOPLUS

sau

TOLUREX 50

SC

+

PYRINEX 48

EC

sau

PYRINEX

QUICK

15 - 20

g/ha

1,25-

1,5 l/ha

2-3

l/ha

2,5 l/ha

1,0 l/ha

- Glean 75 DF este

selectiv pentru grâu,

orz, orzoaică şi ovăz

- datorită remanenţei

sale destul de

îndelungate şi

modului treptat de

difuzie a substanţei

active, asigură o

păstrare a efectului

insecticid pentru o

combatere de mai

lungă (Pyrinex

Ouick)

54

3. Tratamentul

2

Primavara

devreme

Postemergent

Agrostema githago (neghina);

Amaranthus retroflexus (ştir); Anagallis

arvensis (scânteiuţa); Anthemis spp.

(romaniţa de câmp); Atriplex spp.

(loboda sălbatică); Arenaria spp.

(studeniţa); Bifora radians (iarba

puturoasă); Brassica nigra (muştar

negru); Capsella bursa-pastoris (traista

ciobanului) etc.

Bromus sp. (obsiga), Agropyron repens

(pir târâtor), Apera spica-venti (iarba

vântului), Brassicaceae: Sinapis arvensis

(muştar de câmp), Thlaspi arvense

GRANSTAR

SUPER 50 SG

sau

TRIMMER

sau

ATTRIBUT 70

SG

sau

LOGRAN 20

WG

40 g/ha

15-

20g/ha

0,1

kg/ha

7,5

g/ha

-selectiv pentru

cerealele paioase

suspensie 200-400

l/ha

Efectele vizibile

asupra buruienilor

apar după 1-3

săptămâni, în funcție

de condiții.

4. Tratamentul

3

Primăvara Postemergent,

de la înfrăţire –

formarea

primului

internod

Buruieni dicotiledonate

sensibile(Cirsium,Sinapis,Capsella,Thlaspi,

Chenopodium)

Centaurea (albăstrele), Galium (turița),

Raphanus (ridiche sălbatică), Matricaria

(mușețel), Lithospermum (mei păsăresc),

Polygonum spp. (troscot) și mai puțin

Papaver (mac)

Iarba vântului (Apera spica venti), Odos

(Avena fatua)

grâu: făinare ( Erysiphe graminis),

rugini(Puccinia spp.),septorioza

2,4 D 660 SL

sau

AMINO 600 SL

sau

BROMOTRIL

40 EC

sau

TOMIGAN 250

EC

AXIAL 050 EC

sau

LINTUR 70

WG

1,0 l/ha

1,0 l/ha

1,0 l/ha

0,8 l/ha

0,9 l/ha

150

g/ha

0,5 l/ha

1,0 l/ha

200–400 l apa/ha

- Tomigan 250 EC se

poate aplica la grâu de

la stadiul de înfrăţire

până înainte de

recoltare cu o lună,

fără a afecta

producţia;

-Lintur 70 WG este

suficient de degradabil

55

(Septoriaspp.), fuzarioza ( Fusarium spp.)

- orz: făinare ( Erysiphe graminis sp.

hordei), arsurafrunzelor

(Rhynchosporium secalis),sfâşierea

frunzelor

(Helminthosporium spp.)

BUMPER 250

EC

sau

MIRAGE 45 EC

sau

ORIUS 25 EW

sau

SOPRANO 125

SC

sau

SHAVIT 25 EC

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

pentru a permite o

rotație normală a

culturilor

- se va evita aplicarea

a mai mult de 2

tratamente cu

Bumper 250 EC la

aceeaşi cultură

5.

Tratamentul

4

Împăiere -

Înflorit

Grâu; Fainare (Erysiphe graminis)

Septorioza (Septoria spp.) Rugini (Puccinia spp.) Helmintosporioza (Helminthosporium spp.) Fuzarioza (Fusarium spp.) Orz; Fainare (Erysiphe graminis)

Arsura bruna (Rhynchosporium secalis)

Patarea reticulara (Pyrenophora teres)

Helmintosporioza (Helminthosporium

spp.)

ZAMIR 40 EW

sau

BUMPER

SUPER 490 EC

sau

EVOLUS®

sau

ACANTO®

PLUS

sau

FALCON 460

EC

sau

NATIVO

300SC

sau

PROSARO 250

0,75

l/ha

0,8

L/ha

0,75

l/ha

0,5 l/ha

0,6-0,7

l/ha

0,8 l/ha

0,75

- Bumper Super 490

EC asigură obţinerea

unor producţii mari şi

mai ales de calitate

-durata de protectie a

culturii este de 18-20

zile (Falcon 460 EC)

- Prosaro 250 EC este

compatibil cu

majoritatea

insecticidelor din

56

La avertizare

Când pragul

economic a fost

atins

(PED-pragul

economic de

dăunare – 5

plante atacate)

Viermele roşu al paiului (Haplodiplosis

marginata), Gândacul bălos (Lema

melanopa), tripşi, etc.

Grâu: Gândacul ghebos

(Zabrus tenebrioides)

Ploşniţa cerealelor (Eurygaster

integriceps);Afidele cerealelor

(Schizaphis

graminum, Macrosiphum avenae,

Rhopalosiphum maidis, etc.)

Orz: Gândacul ghebos(Zabrus

tenebrioides),Afidele cerealelor

(Schizaphis graminum, Macrosiphum

avenae, Rhopalosiphum maidis

EC

sau

AMISTAR

XTRA

sau

ARTEA 330 EC

sau

MENARA 410

EC

+

PYRINEX 25

CS

sau

PYRINEX 25

CS

sau

PYRINEX

QUICK

ACTARA 25

WG

sau

KARATE ZEON

sau

MAVRIK 2 F

sau

DECIS MEGA

50 EWsau

l/ha

0,9 l/ha

0,5 l/ha

0,4 l/ha

0,4 l/ha

1,0 –

3,0 l/ha

1,0 –

3,0 l/ha

1,0 l/ha

0,07-

0,1

kg/ha

0,15

l/ha

0,2 l/ha

0,15

l/ha

grupa

piretroizilor si a

cloronicotinilelor.

- Pyrinex 25 CS,

datorită remanenţei

sale destul de

îndelungate şi

modului treptat de

difuzie a substanţei

active, asigură o

păstrare a efectului

insecticid pentru o

combatere de lungă

durată a dăunătorilor.

- Actara 25 WG

combate dăunătorii

atât în stadiul de larvă,

cât și de adult.

- Karate Zeon are

acțiune de lungă

durată datorită

protecției împotriva

razelor UV și spălării

prin precipitații

57

Tabel 2

Combaterea chimica a bolilor, buruienilor si dăunătorilor la porumb

Nr. crt.

Acțiunea

Perioada de aplicare Agenții de dăunare care se combat

Produsul recomandat

Observaţii Calendaristic Fenologic

Denumirea comerciala

Doza %

0 1 2 3 4 5 6 7

1.

Tratamente la samanta

Fuzarioză (Fusarium spp.) Căderea plăntuțelor

(Pythium spp.)

Răţişoara (Tanymecus dilaticollis)

Viermi sârmă (Agriotes spp.) Viermele vestic al

rădăcinilor de porumb (Diabrotica

virgifera virgifera)

Maxim XL

Seedoprid 600 FS

1 l/t

8,0 l/t, 6,0 l/t

, 10,0 l/t,

Pentru tratamentul unei tone de semințe de

porumb se recomandă utilizarea unui volum de

soluție de 8 litri, prin amestecul a 1 litru de

Maxim XL și 7 litri de apă.

Seedoprid 600 FS - conferă o protecţie sigură

şi de lungă durată a culturilor răsărite din

seminţele tratate împotriva atacurilor unor

noi valuri de dăunători sau a acelora care atacă plantele pe o perioadă mai îndelungată de la semănat (de exemplu

Zabrus tenebrioides

58

2.

Tratamentul 1

Primăvara Preemergent Amaranthus spp. (stir), Ambrosia spp. (iarba

pârloagelor), Anthemis arvensis (romanita de câmp),

Atriplex patula (loboda), Capsella bursa-

pastoris(traista ciobanului) etc.

Avena fatua (odos), Digitaria spp. (meisor), Echinochloa

spp. (iarba barboasa), Panicum spp.

(mei), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense

din samanta (costrei din samanta).

Adengo 465 SC

sau Merlin Flexx sau

Dual Gold sau

Gardoprim Plus Gold

500 SC sau

Akris

0,35 - 0,4

l/ha. 0,42 l/ha

1-1,5 l/ha 4-4,5 l/ha

2,5-4,0 l/ha

Adengo 465 SC, cel mai puternic erbicid cu

actiune reziduala pentru porumb

Datorita mobilității si

capacitații de reactivare, încorporarea

în sol nu este necesara (Merlin Flexx);

3.

Tratamentul 2

Primăvara Semănat Larve de Diabrotica virgifera virgifera

Force 1,5 G

0,15 l/ha

Se aplică pe rând, odată cu semănatul, folosindu-se echipamente speciale

(granulo-aplicatoare)

4.

Tratamentul 3

Postemergent Până în faza de 3 frunze

ale porumbului

Amaranthus spp. (stir), Ambrosia spp. (iarba

pârloagelor), Anthemis arvensis (romanita de câmp),

Atriplex patula (loboda), Capsella bursa-

pastoris(traista ciobanului) etc.Avena fatua (odos), Digitaria spp. (meisor),

Adengo 465 SC

0,35 - 0,4

l/ha.

Adengo 465 SC - cu spectru de combatere

asupra buruienilor graminee si

dicotile, contribuie la controlul complementar

al unor buruieni (Polygonum spp.) precum

si la întarirea actiunii

59

Echinochloa spp. (iarba barboasa), Panicum spp.

(mei), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense din

samanta (costrei din samanta).

asupra gramineelor.

Caprişor (Cyperus esculentus),Coada vulpii

(Alopecurus myosuroides), Costrei (Sorghum halepense), Iarba barboasa (Echinochloa

crus-galli), Mei (Panicum spp),Meişor (Digitaria

sanguinalis) etc Macriş (Rumex spp)

Mşeţel (Matricaria spp) Muştar (Sinapis arvensis) etc

Principal 90 g/ha + Trend

în doza

de 250 ml/ha.

Acţiunea erbicidelor este îmbunataţita în condiţii

eco-climatice difcile daca se adauga în rezervor

surfactantul Trend - 250 ml/ha.

5.

Tratamentul 4

Porumbul 3-4 frunze

Abutilon theophrasti Amaranthus spp. Ambrosia elatior

Anagalis arvensis etc; Echinnochloa crus-galli

Digitaria sanguinalis Setaria spp.

Panicum spp. Sorghum halepense (din

seminte)

Merlin Duo sau

Tomigan 250 EC

sau Lumax

537,5 SE sau

Mistral 4 SC

1,8-2 l/ha 0,8

l/ha

3-3,5 l/ha

1-1,5 l/ha

Se recomandă ca tratamentele cu Tomigan

250 EC să se aplice în faza de 2 –

4 frunze a buruienilor dicotiledonate

Aplicați Mistral 4 SC când buruienile sunt în stadiul

activ de creștere

60

6.

Tratamentul 5

Porumbul in faza de 2-8

frunze

Setaria spp.,Echinochloa crus-galli, Digitaria, Panicum

spp., Sorghum

halepense,Agropyron repens; Amaranthus spp., Ambrosia

artemisiifolia, Brassicanapus, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis etc. Chenopodium, Sinapis,

Datura, Abutilon, Xanthium, Polygonum, Amaranthus,

Cirsium, Convolvulus, Sonchus

Kelvin Top sau

Stratos Ultra sau

Cambio sau

Stellar sau

Callisto 480 SC

sau Titus 25

WG sau

Laudis 66 OD

1 - 1,4 l/ha

1,5 l/ ha

2 - 2,5 l/ha

1 l/ha

0,20 - 0,35 l/ha

0,20 - 0,35 l/ha

2-2,25 l/ha

Cambio- eficacitate maximã împotriva

dicotilelor problemã din cultura de porumb.

Stellar - mod unic de

acţiune cu spectru larg (mono şi dicotiledonate)

Callisto 480 SC-se va

utiliza adjuvantul Atplus la doza de 0,5 l/ha

- graminee perene şi buruieni cu frunza lata

Arigo 330 gr/ha

Volumul de suspensie: 200 - 400 l/ha;

- buruieni monocotile si dicotile anuale

Equip 1-1,5 l/ha

Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis)

(Tratament de corecţie )

Calypso 480 SC

sau Decis Mega

50 EW sau

Pyrinex 25 CS

90 ml/ha

0,15 l/ha

0,25 l/ha

Pentru a evita aparitia fenomenului de

rezistenţa încrucisata, Calypso nu va fi inclus în programele de tratament alături de produse avand

substanțe active din aceeași grupa chimica

61

sau Actara 25

WG

0,250 l/ha

(cloronicotinile);

7.

Tratamentul 6

Vara Stadiul de crestere 34-37 stadiul de crestere 51-65, faza de

inflorit

Helminthosporium turcicum

Viermele vestic al radacinilor (Diabrotica

virgifera virgifera) adulţi; Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), Afide (Rhopalosiphum maydis)

Opera +

Calypso 480 SC

sau Decis Mega

50 EW sau

Avaunt 150 EC

sau Pyrinex 25

CS sau

Karate Zeon

Actara 25 WG

1 - 1,5 l/ha 90

ml/ha

0,15 l/ha

0,25 l/ha

0 ,250 l/ha

1,5 l/h

0,1

kg/ha

Tratamentul împotriva adulţilor de Diabrotica

virgifera virgifera se aplică după apariţia lor în

capcanele cu feromoni sexuali

Decis Mega 50 EW-volum

de solutie: 400 l/ha

Tratamentele cu Karate Zeon

se fac la avertizare, în funcție de biologia fiecărui dăunător;